xs_task_paramcount

Синтаксис

stock xs_task_paramcount()

Описание

Тази функция няма описание.