xs_task_pushint

Синтаксис

stock xs_task_pushint(value, bool:__isfl=false /*internal use only*/)

Описание

Тази функция няма описание.