zp_user_humanized_post

Синтаксис

forward zp_user_humanized_post(id, sniper)

Описание

Тази функция няма описание.