Заявка за преправяне на ранксистемата на (ociXCrom)

Въведение в PAWN скриптинга и поддръжка за същия.
Аватар
devilchy
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 202
Регистриран на: 03 Фев 2017, 14:08
Местоположение: Burgas
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 3 пъти
Обратна връзка:

Заявка за преправяне на ранксистемата на (ociXCrom)

Мнение от devilchy » 12 Май 2022, 02:20

Искам да ви помоля ранксистемата на ociXCrom
Да му се добави следните функции:
1. да му се добави админ командата "amx_givelevel" и с тази команда да излезне меню който да може да се добави хп и левели предоставям ви снимка.
лвл и те са по следния начин като почва от редник 1-ви лвл Генерал 20-ти лвл.

Код за потвърждение: Избери целия код

Rednik = 0
Voinik = 200
Efreitor = 350
Mladshi Serjant = 550
Serjant = 900
Starshi Serjant = 1400
Starshina = 2000
Mladshi Oficer = 2800
Oficer = 3800
Mladshi Leitenant = 4800
Leitenant = 5900
Starshi Leitenant = 7000
Kapitan = 8200
Maior = 9400
Podpolkovnik = 10700
Polkovnik = 12000
Brigaden General = 15000
General-Maior = 18000
General-Leitenant = 21500
GENERAL = 25000
2. (най трудното) искам въпросният плъгин да се направи така че от смс системата ми да може да се купуват рангове. Плъгина работи със база данни прави си следната таблица снимка.
Предния ми плъгин беше така настроен обаче поради вече стария му код почна да ми прави поразии и за това го смених с този и за това искам ако се хване някой да го направим ще съм му благодарен.
Мисля че няма да е толкова много голяма играчка на този който си разбира от работата понеже имам уеб часта готова само явно трябва да се направи леки корекции давам ви снимка и от него ---> ЦЪК.

Забележка: Моля тези хората които ще ми пишат ма то командата можеш да си го смениш сам не знам си кво моля да си запазят коментарите знам че се сменя но аз искам друга функция да се добави.

Предоставям ви кода на плъгина да не се занимавате да го теглите. Пък който иска да го тегли ...

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cromchat>
#include <crxranks_const>
#include <csx>
#include <fakemeta>
#include <nvault>
#include <sqlx>

#if AMXX_VERSION_NUM < 183 || !defined set_dhudmessage
	#tryinclude <dhudmessage>

	#if !defined _dhudmessage_included
		#error "dhudmessage.inc" is missing in your "scripting/include" folder. Download it from: "https://amxx-bg.info/inc/"
	#endif
#endif

#if !defined client_disconnected
	#define client_disconnected client_disconnect
#endif

#if !defined replace_string
	#define replace_string replace_all
#endif

new const PLUGIN_VERSION[] = "3.10"
const Float:DELAY_ON_CONNECT = 5.0
const Float:HUD_REFRESH_FREQ = 1.0
const Float:DELAY_ON_CHANGE = 0.1
const MAX_SQL_LENGTH = 512
const MAX_QUERY_LENGTH = 256
const MAX_SOUND_LENGTH = 128
const MAX_SQL_PLAYER_LENGTH = 64
const MAX_SQL_RANK_LENGTH = CRXRANKS_MAX_RANK_LENGTH * 2
const MAX_TEAM_LENGTH = 10
const TASK_HUD = 304500

#if !defined MAX_NAME_LENGTH
const MAX_NAME_LENGTH = 32
#endif

#if !defined MAX_PLAYERS
const MAX_PLAYERS = 32
#endif

new const ARG_CURRENT_XP[]     = "$current_xp$"
new const ARG_NEXT_XP[]       = "$next_xp$"
new const ARG_XP_NEEDED[]      = "$xp_needed$"
new const ARG_LEVEL[]        = "$level$"
new const ARG_NEXT_LEVEL[]     = "$next_level$"
new const ARG_RANK[]        = "$rank$"
new const ARG_NEXT_RANK[]      = "$next_rank$"
new const ARG_MAX_LEVELS[]     = "$max_levels$"
new const ARG_LINE_BREAK[]     = "$br$"
new const ARG_NAME[]        = "$name$"

new const XPREWARD_KILL[]      = "kill"
new const XPREWARD_HEADSHOT[]    = "headshot"
new const XPREWARD_TEAMKILL[]    = "teamkill"
new const XPREWARD_SUICIDE[]    = "suicide"
new const XPREWARD_DEATH[]     = "death"

new const XPREWARD_BOMB_PLANTED[]  = "bomb_planted"
new const XPREWARD_BOMB_DEFUSED[]  = "bomb_defused"
new const XPREWARD_BOMB_EXPLODED[] = "bomb_exploded"

new const XPREWARD_TEAM_WIN[]    = "team_win"
new const XPREWARD_TEAM_LOSE[]   = "team_lose"
new const XPREWARD_TEAM_WIN_CT[]  = "team_win_ct"
new const XPREWARD_TEAM_WIN_T[]   = "team_win_t"
new const XPREWARD_TEAM_LOSE_CT[]  = "team_lose_ct"
new const XPREWARD_TEAM_LOSE_T[]  = "team_lose_t"

#define clr(%1) %1 == -1 ? random(256) : %1

#define HUDINFO_PARAMS clr(g_eSettings[HUDINFO_COLOR][0]), clr(g_eSettings[HUDINFO_COLOR][1]), clr(g_eSettings[HUDINFO_COLOR][2]),\
g_eSettings[HUDINFO_POSITION][0], g_eSettings[HUDINFO_POSITION][1], 0, 0.1, 1.0, 0.1, 0.1

#define HUDINFO_PARAMS_DEAD clr(g_eSettings[HUDINFO_COLOR][0]), clr(g_eSettings[HUDINFO_COLOR][1]), clr(g_eSettings[HUDINFO_COLOR][2]),\
g_eSettings[HUDINFO_POSITION_DEAD][0], g_eSettings[HUDINFO_POSITION_DEAD][1], 0, 0.1, 1.0, 0.1, 0.1

#define XP_NOTIFIER_PARAMS_GET clr(g_eSettings[XP_NOTIFIER_COLOR_GET][0]), clr(g_eSettings[XP_NOTIFIER_COLOR_GET][1]), clr(g_eSettings[XP_NOTIFIER_COLOR_GET][2]),\
g_eSettings[XP_NOTIFIER_POSITION][0], g_eSettings[XP_NOTIFIER_POSITION][1], .holdtime = g_eSettings[XP_NOTIFIER_DURATION]

#define XP_NOTIFIER_PARAMS_LOSE clr(g_eSettings[XP_NOTIFIER_COLOR_LOSE][0]), clr(g_eSettings[XP_NOTIFIER_COLOR_LOSE][1]), clr(g_eSettings[XP_NOTIFIER_COLOR_LOSE][2]),\
g_eSettings[XP_NOTIFIER_POSITION][0], g_eSettings[XP_NOTIFIER_POSITION][1], .holdtime = g_eSettings[XP_NOTIFIER_DURATION]

enum _:SaveLoad
{
	SL_SAVE_DATA,
	SL_LOAD_DATA
}

enum _:Objects
{
	OBJ_HUDINFO,
	OBJ_XP_NOTIFIER
}

enum _:SaveTypes
{
	SAVE_NICKNAME,
	SAVE_IP,
	SAVE_STEAMID
}

enum _:SaveInterval
{
	SAVE_ON_DISCONNECT,
	SAVE_ON_DEATH,
	SAVE_ON_ROUND_END,
	SAVE_ON_XP_CHANGE
}

enum _:SaveMethods
{
	SAVE_NVAULT,
	SAVE_MYSQL
}

enum _:HUDInfoVisibility
{
	VIS_ALL_PLAYERS,
	VIS_ONLY_ALIVE,
	VIS_ONLY_DEAD,
	VIS_DEAD_FREEZE_TIME
}

enum _:Sections
{
	SECTION_NONE,
	SECTION_SETTINGS,
	SECTION_RANKS,
	SECTION_XP_REWARDS
}

enum _:PlayerData
{
	XP,
	Level,
	NextXP,
	Rank[CRXRANKS_MAX_RANK_LENGTH],
	NextRank[CRXRANKS_MAX_RANK_LENGTH],
	HUDInfo[CRXRANKS_MAX_HUDINFO_LENGTH],
	SaveInfo[CRXRANKS_MAX_PLAYER_INFO_LENGTH],
	bool:HudInfoEnabled,
	bool:IsOnFinalLevel,
	bool:IsVIP,
	bool:IsBot
}

enum _:Settings
{
	SAVE_TYPE,
	SAVE_INTERVAL,
	bool:USE_MYSQL,
	SQL_HOST[MAX_NAME_LENGTH],
	SQL_USER[MAX_NAME_LENGTH],
	SQL_PASSWORD[MAX_NAME_LENGTH],
	SQL_DATABASE[MAX_NAME_LENGTH],
	SQL_TABLE[MAX_NAME_LENGTH],
	LEVELUP_MESSAGE_TYPE,
	LEVELUP_SOUND[MAX_SOUND_LENGTH],
	bool:LEVELUP_SCREEN_FADE_ENABLED,
	LEVELUP_SCREEN_FADE_COLOR[4],
	LEVELDN_SOUND[MAX_SOUND_LENGTH],
	bool:LEVELDN_SCREEN_FADE_ENABLED,
	LEVELDN_SCREEN_FADE_COLOR[4],
	FINAL_LEVEL_FLAGS[MAX_NAME_LENGTH],
	FINAL_LEVEL_FLAGS_BIT,
	VIP_FLAGS[MAX_NAME_LENGTH],
	VIP_FLAGS_BIT,
	VAULT_NAME[MAX_NAME_LENGTH],
	TEAM_LOCK,
	MINIMUM_PLAYERS,
	bool:IGNORE_BOTS,
	bool:USE_COMBINED_EVENTS,
	bool:NOTIFY_ON_KILL,
	bool:HUDINFO_ENABLED,
	HUDINFO_VISIBILITY,
	bool:HUDINFO_TEAM_LOCK,
	bool:HUDINFO_OTHER_PLAYERS,
	HUDINFO_COLOR[3],
	Float:HUDINFO_POSITION[2],
	Float:HUDINFO_POSITION_DEAD[2],
	bool:HUDINFO_USE_DHUD,
	HUDINFO_FORMAT[CRXRANKS_MAX_HUDINFO_LENGTH],
	HUDINFO_FORMAT_FINAL[CRXRANKS_MAX_HUDINFO_LENGTH],
	HUDINFO_INVALID_TEXT[MAX_NAME_LENGTH],
	bool:XP_NOTIFIER_ENABLED,
	XP_NOTIFIER_COLOR_GET[3],
	XP_NOTIFIER_COLOR_LOSE[3],
	Float:XP_NOTIFIER_POSITION[2],
	Float:XP_NOTIFIER_DURATION,
	bool:XP_NOTIFIER_USE_DHUD
}

new g_eSettings[Settings]
new g_ePlayerData[MAX_PLAYERS + 1][PlayerData]
new g_szMaxLevels[CRXRANKS_MAX_XP_LENGTH]
new g_szSqlError[MAX_SQL_LENGTH]
new Handle:g_iSqlTuple
new Array:g_aLevels
new Array:g_aRankNames
new Trie:g_tSettings
new Trie:g_tXPRewards
new Trie:g_tXPRewardsVIP
new bool:g_bIsCstrike
new bool:g_bFreezeTime

new g_iVault
new g_iMaxLevels
new g_iFlagZ
new g_iScreenFade
new g_iObject[2]

new g_fwdUserLevelUpdated
new g_fwdUserReceiveXP
new g_fwdUserXPUpdated
new g_fwdUserNameChanged

// !!!
public amxbans_admin_connect(id)
{
	if(g_ePlayerData[id][Level] == g_iMaxLevels && g_eSettings[FINAL_LEVEL_FLAGS])
	{
		set_user_flags(id, g_eSettings[FINAL_LEVEL_FLAGS_BIT])
		remove_user_flags(id, g_iFlagZ)
	}
}

public plugin_init()
{
	register_plugin("OciXCrom's Rank System", PLUGIN_VERSION, "OciXCrom")
	register_cvar("CRXRankSystem", PLUGIN_VERSION, FCVAR_SERVER|FCVAR_SPONLY|FCVAR_UNLOGGED)

	register_dictionary("RankSystem.txt")

	register_event("DeathMsg", "OnPlayerKilled", "a")
	register_event("SayText", "OnSayText", "a", "2=#Cstrike_Name_Change")

	if(g_eSettings[HUDINFO_VISIBILITY] == VIS_DEAD_FREEZE_TIME)
	{
		register_event("HLTV", "OnFreezeTimeStart", "a", "1=0", "2=0")
		register_logevent("OnRoundStart", 2, "1=Round_Start")
	}

	if(g_eSettings[SAVE_INTERVAL] == SAVE_ON_ROUND_END)
	{
		register_logevent("OnRoundEnd", 2, "1=Round_End")
	}

	if(g_bIsCstrike)
	{
		register_event("SendAudio", "OnTeamWin", "a", "2&%!MRAD_terwin", "2&%!MRAD_ctwin")
	}

	register_clcmd("say /xplist",      "Cmd_XPList",   ADMIN_BAN)
	register_clcmd("say_team /xplist",    "Cmd_XPList",   ADMIN_BAN)
	register_clcmd("say /hudinfo",      "Cmd_HudInfo",   ADMIN_ALL)
	register_clcmd("say_team /hudinfo",   "Cmd_HudInfo",   ADMIN_ALL)
	register_concmd("amx_givelevel",   "Cmd_GiveXP",   ADMIN_RCON, "<nick|#userid> <amount>")
	register_concmd("amx_resetxp",   "Cmd_ResetXP",   ADMIN_RCON, "<nick|#userid>")

	if(g_eSettings[LEVELUP_SCREEN_FADE_ENABLED] || g_eSettings[LEVELDN_SCREEN_FADE_ENABLED])
	{
		g_iScreenFade = get_user_msgid("ScreenFade")
	}

	g_fwdUserLevelUpdated = CreateMultiForward("crxranks_user_level_updated", ET_IGNORE, FP_CELL, FP_CELL, FP_CELL)
	g_fwdUserReceiveXP  = CreateMultiForward("crxranks_user_receive_xp",  ET_STOP,  FP_CELL, FP_CELL, FP_CELL)
	g_fwdUserXPUpdated  = CreateMultiForward("crxranks_user_xp_updated",  ET_IGNORE, FP_CELL, FP_CELL, FP_CELL)

	if(g_eSettings[USE_MYSQL])
	{
		g_iSqlTuple = SQL_MakeDbTuple(g_eSettings[SQL_HOST], g_eSettings[SQL_USER], g_eSettings[SQL_PASSWORD], g_eSettings[SQL_DATABASE])

		new iErrorCode, Handle:iSqlConnection = SQL_Connect(g_iSqlTuple, iErrorCode, g_szSqlError, charsmax(g_szSqlError))

		if(iSqlConnection == Empty_Handle)
		{
			log_amx(g_szSqlError)
			log_amx("%L", LANG_SERVER, "CRXRANKS_MYSQL_FAILED")
			g_eSettings[USE_MYSQL] = false
		}
		else
		{
			SQL_FreeHandle(iSqlConnection)
		}

		new szQuery[MAX_QUERY_LENGTH]

		formatex(szQuery, charsmax(szQuery), "CREATE TABLE IF NOT EXISTS `%s` (`Player` VARCHAR(%i) NOT NULL, `XP` INT(%i) NOT NULL, `Level` INT(%i) NOT NULL,\
		`Next XP` INT(%i) NOT NULL, `Rank` VARCHAR(%i) NOT NULL, `Next Rank` VARCHAR(%i) NOT NULL, PRIMARY KEY(Player));",\
		g_eSettings[SQL_TABLE], MAX_SQL_PLAYER_LENGTH, CRXRANKS_MAX_XP_LENGTH, CRXRANKS_MAX_XP_LENGTH, CRXRANKS_MAX_XP_LENGTH,\
		MAX_SQL_RANK_LENGTH, MAX_SQL_RANK_LENGTH)

		SQL_ThreadQuery(g_iSqlTuple, "QueryHandler", szQuery)
	}

	if(!g_eSettings[USE_MYSQL])
	{
		g_iVault = nvault_open(g_eSettings[VAULT_NAME])
	}
}

public plugin_precache()
{
	new szModname[MAX_NAME_LENGTH]
	get_modname(szModname, charsmax(szModname))

	if(equal(szModname, "cstrike") || equal(szModname, "czero"))
	{
		g_bIsCstrike = true
	}

	g_aLevels = ArrayCreate(1)
	ArrayPushCell(g_aLevels, 0)

	g_aRankNames = ArrayCreate(MAX_NAME_LENGTH)
	ArrayPushString(g_aRankNames, "")

	g_tSettings = TrieCreate()
	g_tXPRewards = TrieCreate()
	g_tXPRewardsVIP = TrieCreate()

	ReadFile()
}

public plugin_cfg()
{
	if(g_eSettings[HUDINFO_VISIBILITY] == VIS_DEAD_FREEZE_TIME && get_cvar_num("mp_freezetime"))
	{
		g_bFreezeTime = true
	}
}

public plugin_end()
{
	ArrayDestroy(g_aLevels)
	ArrayDestroy(g_aRankNames)
	TrieDestroy(g_tSettings)
	TrieDestroy(g_tXPRewards)
	TrieDestroy(g_tXPRewardsVIP)
	DestroyForward(g_fwdUserLevelUpdated)

	if(g_eSettings[USE_MYSQL])
	{
		SQL_FreeHandle(g_iSqlTuple)
	}
	else
	{
		nvault_close(g_iVault)
	}
}

ReadFile()
{
	new szFilename[256]
	get_configsdir(szFilename, charsmax(szFilename))
	add(szFilename, charsmax(szFilename), "/RankSystem.ini")

	new iFilePointer = fopen(szFilename, "rt")

	if(iFilePointer)
	{
		new szData[CRXRANKS_MAX_HUDINFO_LENGTH + MAX_NAME_LENGTH], szValue[CRXRANKS_MAX_HUDINFO_LENGTH], szMap[MAX_NAME_LENGTH], szKey[MAX_NAME_LENGTH]
		new szTemp[4][5], bool:bRead = true, bool:bHasDeadPosition, i, iSize, iSection = SECTION_NONE
		get_mapname(szMap, charsmax(szMap))

		while(!feof(iFilePointer))
		{
			fgets(iFilePointer, szData, charsmax(szData))
			trim(szData)

			switch(szData[0])
			{
				case EOS, '#', ';': continue
				case '-':
				{
					iSize = strlen(szData)

					if(szData[iSize - 1] == '-')
					{
						szData[0] = ' '
						szData[iSize - 1] = ' '
						trim(szData)

						if(contain(szData, "*") != -1)
						{
							strtok(szData, szKey, charsmax(szKey), szValue, charsmax(szValue), '*')
							copy(szValue, strlen(szKey), szMap)
							bRead = equal(szValue, szKey) ? true : false
						}
						else
						{
							static const szAll[] = "#all"
							bRead = equal(szData, szAll) || equali(szData, szMap)
						}
					}
					else continue
				}
				case '[':
				{
					iSize = strlen(szData)

					if(szData[iSize - 1] == ']')
					{
						switch(szData[1])
						{
							case 'S', 's': iSection = SECTION_SETTINGS
							case 'R', 'r': iSection = SECTION_RANKS
							case 'X', 'x': iSection = SECTION_XP_REWARDS
							default: iSection = SECTION_NONE
						}
					}
					else continue
				}
				default:
				{
					if(!bRead || iSection == SECTION_NONE)
					{
						continue
					}

					strtok(szData, szKey, charsmax(szKey), szValue, charsmax(szValue), '=')
					trim(szKey); trim(szValue)

					switch(iSection)
					{
						case SECTION_SETTINGS:
						{
							TrieSetString(g_tSettings, szKey, szValue)

							if(equal(szKey, "CHAT_PREFIX"))
							{
								if(g_bIsCstrike)
								{
									CC_SetPrefix(szValue)
								}
								else
								{
									copy(CC_PREFIX, charsmax(CC_PREFIX), szValue)
								}
							}
							else if(equal(szKey, "SAVE_TYPE"))
							{
								g_eSettings[SAVE_TYPE] = clamp(str_to_num(szValue), SAVE_NICKNAME, SAVE_STEAMID)
							}
							else if(equal(szKey, "SAVE_INTERVAL"))
							{
								g_eSettings[SAVE_INTERVAL] = clamp(str_to_num(szValue), SAVE_ON_DISCONNECT, SAVE_ON_XP_CHANGE)
							}
							else if(equal(szKey, "USE_MYSQL"))
							{
								g_eSettings[USE_MYSQL] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)
							}
							else if(equal(szKey, "SQL_HOST"))
							{
								copy(g_eSettings[SQL_HOST], charsmax(g_eSettings[SQL_HOST]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "SQL_USER"))
							{
								copy(g_eSettings[SQL_USER], charsmax(g_eSettings[SQL_USER]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "SQL_PASSWORD"))
							{
								copy(g_eSettings[SQL_PASSWORD], charsmax(g_eSettings[SQL_PASSWORD]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "SQL_DATABASE"))
							{
								copy(g_eSettings[SQL_DATABASE], charsmax(g_eSettings[SQL_DATABASE]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "SQL_TABLE"))
							{
								copy(g_eSettings[SQL_TABLE], charsmax(g_eSettings[SQL_TABLE]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "XP_COMMANDS"))
							{
								while(szValue[0] != 0 && strtok(szValue, szKey, charsmax(szKey), szValue, charsmax(szValue), ','))
								{
									trim(szKey); trim(szValue)
									register_clcmd(szKey, "Cmd_XP")
								}
							}
							else if(equal(szKey, "LEVELUP_MESSAGE_TYPE"))
							{
								g_eSettings[LEVELUP_MESSAGE_TYPE] = clamp(str_to_num(szValue), 0, 2)
							}
							else if(equal(szKey, "LEVELUP_SOUND"))
							{
								copy(g_eSettings[LEVELUP_SOUND], charsmax(g_eSettings[LEVELUP_SOUND]), szValue)

								if(szValue[0])
								{
									precache_sound_if_found(szValue)
								}
							}
							else if(equal(szKey, "LEVELUP_SCREEN_FADE_ENABLED"))
							{
								g_eSettings[LEVELUP_SCREEN_FADE_ENABLED] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)
							}
							else if(equal(szKey, "LEVELUP_SCREEN_FADE_COLOR"))
							{
								parse(szValue, szTemp[0], charsmax(szTemp[]), szTemp[1], charsmax(szTemp[]), szTemp[2], charsmax(szTemp[]), szTemp[3], charsmax(szTemp[]))

								for(i = 0; i < 4; i++)
								{
									g_eSettings[LEVELUP_SCREEN_FADE_COLOR][i] = clamp(str_to_num(szTemp[i]), -1, 255)
								}
							}
							else if(equal(szKey, "LEVELDN_SOUND"))
							{
								copy(g_eSettings[LEVELDN_SOUND], charsmax(g_eSettings[LEVELDN_SOUND]), szValue)

								if(szValue[0])
								{
									precache_sound_if_found(szValue)
								}
							}
							else if(equal(szKey, "LEVELDN_SCREEN_FADE_ENABLED"))
							{
								g_eSettings[LEVELDN_SCREEN_FADE_ENABLED] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)
							}
							else if(equal(szKey, "LEVELDN_SCREEN_FADE_COLOR"))
							{
								parse(szValue, szTemp[0], charsmax(szTemp[]), szTemp[1], charsmax(szTemp[]), szTemp[2], charsmax(szTemp[]), szTemp[3], charsmax(szTemp[]))

								for(i = 0; i < 4; i++)
								{
									g_eSettings[LEVELDN_SCREEN_FADE_COLOR][i] = clamp(str_to_num(szTemp[i]), -1, 255)
								}
							}
							else if(equal(szKey, "FINAL_LEVEL_FLAGS"))
							{
								copy(g_eSettings[FINAL_LEVEL_FLAGS], charsmax(g_eSettings[FINAL_LEVEL_FLAGS]), szValue)
								g_eSettings[FINAL_LEVEL_FLAGS_BIT] = read_flags(szValue)
								g_iFlagZ = read_flags("z")
							}
							else if(equal(szKey, "VIP_FLAGS"))
							{
								copy(g_eSettings[VIP_FLAGS], charsmax(g_eSettings[VIP_FLAGS]), szValue)
								g_eSettings[VIP_FLAGS_BIT] = read_flags(szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "VAULT_NAME"))
							{
								copy(g_eSettings[VAULT_NAME], charsmax(g_eSettings[VAULT_NAME]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "TEAM_LOCK"))
							{
								g_eSettings[TEAM_LOCK] = str_to_num(szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "MINIMUM_PLAYERS"))
							{
								g_eSettings[MINIMUM_PLAYERS] = clamp(str_to_num(szValue), 0, 32)
							}
							else if(equal(szKey, "IGNORE_BOTS"))
							{
								g_eSettings[IGNORE_BOTS] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)
							}
							else if(equal(szKey, "USE_COMBINED_EVENTS"))
							{
								g_eSettings[USE_COMBINED_EVENTS] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)
							}
							else if(equal(szKey, "NOTIFY_ON_KILL"))
							{
								g_eSettings[NOTIFY_ON_KILL] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)
							}
							else if(equal(szKey, "HUDINFO_ENABLED"))
							{
								g_eSettings[HUDINFO_ENABLED] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)
							}
							else if(equal(szKey, "HUDINFO_VISIBILITY") || equal(szKey, "HUDINFO_ALIVE_ONLY") /* changed in v3.9 */ )
							{
								g_eSettings[HUDINFO_VISIBILITY] = clamp(str_to_num(szValue), VIS_ALL_PLAYERS, VIS_DEAD_FREEZE_TIME)
							}
							else if(equal(szKey, "HUDINFO_TEAM_LOCK"))
							{
								g_eSettings[HUDINFO_TEAM_LOCK] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)
							}
							else if(equal(szKey, "HUDINFO_OTHER_PLAYERS"))
							{
								g_eSettings[HUDINFO_OTHER_PLAYERS] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)
							}
							else if(equal(szKey, "HUDINFO_COLOR"))
							{
								parse(szValue, szTemp[0], charsmax(szTemp[]), szTemp[1], charsmax(szTemp[]), szTemp[2], charsmax(szTemp[]))

								for(i = 0; i < 3; i++)
								{
									g_eSettings[HUDINFO_COLOR][i] = clamp(str_to_num(szTemp[i]), -1, 255)
								}
							}
							else if(equal(szKey, "HUDINFO_POSITION"))
							{
								parse(szValue, szTemp[0], charsmax(szTemp[]), szTemp[1], charsmax(szTemp[]))

								for(i = 0; i < 2; i++)
								{
									g_eSettings[HUDINFO_POSITION][i] = _:floatclamp(str_to_float(szTemp[i]), -1.0, 1.0)
								}
							}
							else if(equal(szKey, "HUDINFO_POSITION_DEAD"))
							{
								bHasDeadPosition = true
								parse(szValue, szTemp[0], charsmax(szTemp[]), szTemp[1], charsmax(szTemp[]))

								for(i = 0; i < 2; i++)
								{
									g_eSettings[HUDINFO_POSITION_DEAD][i] = _:floatclamp(str_to_float(szTemp[i]), -1.0, 1.0)
								}
							}
							else if(equal(szKey, "HUDINFO_USE_DHUD"))
							{
								g_eSettings[HUDINFO_USE_DHUD] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)

								if(!g_eSettings[HUDINFO_USE_DHUD])
								{
									g_iObject[OBJ_HUDINFO] = CreateHudSyncObj()
								}
							}
							else if(equal(szKey, "HUDINFO_FORMAT"))
							{
								copy(g_eSettings[HUDINFO_FORMAT], charsmax(g_eSettings[HUDINFO_FORMAT]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "HUDINFO_FORMAT_FINAL"))
							{
								copy(g_eSettings[HUDINFO_FORMAT_FINAL], charsmax(g_eSettings[HUDINFO_FORMAT_FINAL]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "HUDINFO_INVALID_TEXT"))
							{
								copy(g_eSettings[HUDINFO_INVALID_TEXT], charsmax(g_eSettings[HUDINFO_INVALID_TEXT]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "XP_NOTIFIER_ENABLED"))
							{
								g_eSettings[XP_NOTIFIER_ENABLED] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)
							}
							else if(equal(szKey, "XP_NOTIFIER_COLOR_GET"))
							{
								parse(szValue, szTemp[0], charsmax(szTemp[]), szTemp[1], charsmax(szTemp[]), szTemp[2], charsmax(szTemp[]))

								for(i = 0; i < 3; i++)
								{
									g_eSettings[XP_NOTIFIER_COLOR_GET][i] = clamp(str_to_num(szTemp[i]), -1, 255)
								}
							}
							else if(equal(szKey, "XP_NOTIFIER_COLOR_LOSE"))
							{
								parse(szValue, szTemp[0], charsmax(szTemp[]), szTemp[1], charsmax(szTemp[]), szTemp[2], charsmax(szTemp[]))

								for(i = 0; i < 3; i++)
								{
									g_eSettings[XP_NOTIFIER_COLOR_LOSE][i] = clamp(str_to_num(szTemp[i]), -1, 255)
								}
							}
							else if(equal(szKey, "XP_NOTIFIER_POSITION"))
							{
								parse(szValue, szTemp[0], charsmax(szTemp[]), szTemp[1], charsmax(szTemp[]))

								for(i = 0; i < 2; i++)
								{
									g_eSettings[XP_NOTIFIER_POSITION][i] = _:floatclamp(str_to_float(szTemp[i]), -1.0, 1.0)
								}
							}
							else if(equal(szKey, "XP_NOTIFIER_DURATION"))
							{
								g_eSettings[XP_NOTIFIER_DURATION] = _:floatclamp(str_to_float(szValue), 0.0, float(cellmax))
							}
							else if(equal(szKey, "XP_NOTIFIER_USE_DHUD"))
							{
								g_eSettings[XP_NOTIFIER_USE_DHUD] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)

								if(!g_eSettings[XP_NOTIFIER_USE_DHUD])
								{
									g_iObject[OBJ_XP_NOTIFIER] = CreateHudSyncObj()
								}
							}
						}
						case SECTION_RANKS:
						{
							ArrayPushCell(g_aLevels, g_iMaxLevels == 0 ? 0 : max(str_to_num(szValue), 0))
							ArrayPushString(g_aRankNames, szKey)
							g_iMaxLevels++
						}
						case SECTION_XP_REWARDS:
						{
							static szReward[2][16]
							szReward[1][0] = EOS

							parse(szValue, szReward[0], charsmax(szReward[]), szReward[1], charsmax(szReward[]))
							TrieSetCell(g_tXPRewards, szKey, str_to_num(szReward[0]))

							if(szReward[1][0])
							{
								TrieSetCell(g_tXPRewardsVIP, szKey, str_to_num(szReward[1]))
							}
						}
					}
				}
			}
		}

		if(!bHasDeadPosition)
		{
			for(i = 0; i < 2; i++)
			{
				g_eSettings[HUDINFO_POSITION_DEAD][i] = _:g_eSettings[HUDINFO_POSITION][i]
			}
		}

		num_to_str(g_iMaxLevels, g_szMaxLevels, charsmax(g_szMaxLevels))
		fclose(iFilePointer)
	}
}

public client_connect(id)
{
	reset_player_stats(id)

	switch(g_eSettings[SAVE_TYPE])
	{
		case SAVE_NICKNAME: get_user_name(id, g_ePlayerData[id][SaveInfo], charsmax(g_ePlayerData[][SaveInfo]))
		case SAVE_IP:    get_user_ip(id, g_ePlayerData[id][SaveInfo], charsmax(g_ePlayerData[][SaveInfo]), 1)
		case SAVE_STEAMID: get_user_authid(id, g_ePlayerData[id][SaveInfo], charsmax(g_ePlayerData[][SaveInfo]))
	}

	save_or_load(id, g_ePlayerData[id][SaveInfo], SL_LOAD_DATA)

	g_ePlayerData[id][IsBot] = is_user_bot(id) != 0
	set_task(DELAY_ON_CONNECT, "update_vip_status", id)

	if(g_eSettings[HUDINFO_ENABLED])
	{
		set_task(HUD_REFRESH_FREQ, "DisplayHUD", id + TASK_HUD, .flags = "b")
	}
}

public client_disconnected(id)
{
	if(g_eSettings[SAVE_INTERVAL] != SAVE_ON_XP_CHANGE)
	{
		save_or_load(id, g_ePlayerData[id][SaveInfo], SL_SAVE_DATA)
	}

	remove_task(id + TASK_HUD)
}

public OnSayText(iMsg, iDestination, iEntity)
{
	g_fwdUserNameChanged = register_forward(FM_ClientUserInfoChanged, "OnNameChange", 1)
}

public OnNameChange(id)
{
	if(!is_user_connected(id))
	{
		return
	}

	new szName[MAX_NAME_LENGTH]
	get_user_name(id, szName, charsmax(szName))

	if(g_eSettings[SAVE_TYPE] == SAVE_NICKNAME)
	{
		save_or_load(id, g_ePlayerData[id][SaveInfo], SL_SAVE_DATA)
		copy(g_ePlayerData[id][SaveInfo], charsmax(g_ePlayerData[][SaveInfo]), szName)

		if(g_eSettings[USE_MYSQL])
		{
			reset_player_stats(id)
		}

		save_or_load(id, szName, SL_LOAD_DATA)
		update_hudinfo(id)
	}

	update_vip_status(id)
	unregister_forward(FM_ClientUserInfoChanged, g_fwdUserNameChanged, 1)
}

public DisplayHUD(id)
{
	id -= TASK_HUD

	if(!g_ePlayerData[id][HudInfoEnabled])
	{
		return
	}

	new bool:bIsAlive, iTarget

	bIsAlive = is_user_alive(id) != 0
	iTarget = id

	if(bIsAlive)
	{
		switch(g_eSettings[HUDINFO_VISIBILITY])
		{
			case VIS_ONLY_DEAD: return
			case VIS_DEAD_FREEZE_TIME:
			{
				if(!g_bFreezeTime)
				{
					return
				}
			}
		}
	}
	else
	{
		if(g_eSettings[HUDINFO_VISIBILITY] == VIS_ONLY_ALIVE)
		{
			return
		}

		if(g_eSettings[HUDINFO_OTHER_PLAYERS])
		{
			iTarget = pev(id, pev_iuser2)
		}
	}

	if(!iTarget)
	{
		return
	}

	if(g_eSettings[TEAM_LOCK] && g_eSettings[HUDINFO_TEAM_LOCK] && get_user_team(iTarget) != g_eSettings[TEAM_LOCK])
	{
		return
	}

	if(g_eSettings[HUDINFO_USE_DHUD])
	{
		if(bIsAlive)
		{
			set_dhudmessage(HUDINFO_PARAMS)
		}
		else
		{
			set_dhudmessage(HUDINFO_PARAMS_DEAD)
		}

		show_dhudmessage(id, g_ePlayerData[iTarget][HUDInfo])
	}
	else
	{
		if(bIsAlive)
		{
			set_hudmessage(HUDINFO_PARAMS)
		}
		else
		{
			set_hudmessage(HUDINFO_PARAMS_DEAD)
		}

		ShowSyncHudMsg(id, g_iObject[OBJ_HUDINFO], g_ePlayerData[iTarget][HUDInfo])
	}
}

public bomb_planted(id)
{
	give_user_xp(id, get_xp_reward(id, XPREWARD_BOMB_PLANTED), CRXRANKS_XPS_REWARD)
}

public bomb_defused(id)
{
	give_user_xp(id, get_xp_reward(id, XPREWARD_BOMB_DEFUSED), CRXRANKS_XPS_REWARD)
}

public bomb_explode(id)
{
	give_user_xp(id, get_xp_reward(id, XPREWARD_BOMB_EXPLODED), CRXRANKS_XPS_REWARD)
}

public Cmd_XP(id)
{
	if(g_ePlayerData[id][Level] == g_iMaxLevels)
	{
		CC_SendMessage(id, "%L", id, "CRXRANKS_RANKINFO_FINAL", g_ePlayerData[id][XP], g_ePlayerData[id][Level], g_ePlayerData[id][Rank])
	}
	else
	{
		CC_SendMessage(id, "%L", id, "CRXRANKS_RANKINFO_NORMAL", g_ePlayerData[id][XP], g_ePlayerData[id][NextXP],\
		g_ePlayerData[id][Level], g_ePlayerData[id][Rank], g_ePlayerData[id][NextRank])
	}

	return PLUGIN_HANDLED
}

public Cmd_XPList(id, iLevel, iCid)
{
	if(!cmd_access(id, iLevel, iCid, 1))
	{
		return PLUGIN_HANDLED
	}

	new szTitle[128]
	formatex(szTitle, charsmax(szTitle), "%L", id, "CRXRANKS_MENU_TITLE")

	new iPlayers[MAX_PLAYERS], iPnum, iMenu = menu_create(szTitle, "XPList_Handler")
	get_players(iPlayers, iPnum); SortCustom1D(iPlayers, iPnum, "sort_players_by_xp")

	for(new szItem[128], szName[MAX_NAME_LENGTH], iPlayer, i; i < iPnum; i++)
	{
		iPlayer = iPlayers[i]
		get_user_name(iPlayer, szName, charsmax(szName))
		formatex(szItem, charsmax(szItem), "%L", id, "CRXRANKS_ITEM_FORMAT", g_ePlayerData[iPlayer][XP], szName, g_ePlayerData[iPlayer][Level], g_ePlayerData[iPlayer][Rank])
		menu_additem(iMenu, szItem)
	}

	menu_display(id, iMenu)
	return PLUGIN_HANDLED
}

public Cmd_HudInfo(id, iLevel, iCid)
{
	if(!cmd_access(id, iLevel, iCid, 1))
	{
		return PLUGIN_HANDLED
	}

	if(!g_eSettings[HUDINFO_ENABLED])
	{
		CC_SendMessage(id, "%L", id, "CRXRANKS_HUDINFO_UNAVAILABLE")
		return PLUGIN_HANDLED
	}

	g_ePlayerData[id][HudInfoEnabled] = !g_ePlayerData[id][HudInfoEnabled]
	CC_SendMessage(id, "%L", id, g_ePlayerData[id][HudInfoEnabled] ? "CRXRANKS_HUDINFO_ENABLED" : "CRXRANKS_HUDINFO_DISABLED")
	return PLUGIN_HANDLED
}

public XPList_Handler(id, iMenu, iItem)
{
	menu_destroy(iMenu)
	return PLUGIN_HANDLED
}

public Cmd_GiveXP(id, iLevel, iCid)
{
	if(!cmd_access(id, iLevel, iCid, 3))
	{
		return PLUGIN_HANDLED
	}

	new szPlayer[MAX_NAME_LENGTH]
	read_argv(1, szPlayer, charsmax(szPlayer))

	new iPlayer = cmd_target(id, szPlayer, 0)

	if(!iPlayer)
	{
		return PLUGIN_HANDLED
	}

	new szName[2][MAX_NAME_LENGTH], szAmount[CRXRANKS_MAX_XP_LENGTH]
	read_argv(2, szAmount, charsmax(szAmount))
	get_user_name(id, szName[0], charsmax(szName[]))
	get_user_name(iPlayer, szName[1], charsmax(szName[]))

	new szKey[MAX_NAME_LENGTH], iXP = str_to_num(szAmount)
	give_user_xp(iPlayer, iXP, CRXRANKS_XPS_ADMIN)

	if(iXP >= 0)
	{
		copy(szKey, charsmax(szKey), "CRXRANKS_GIVE_XP")
	}
	else
	{
		copy(szKey, charsmax(szKey), "CRXRANKS_TAKE_XP")
		iXP *= -1
	}

	CC_LogMessage(0, _, "%L", id, szKey, szName[0], iXP, szName[1])
	return PLUGIN_HANDLED
}

public Cmd_ResetXP(id, iLevel, iCid)
{
	if(!cmd_access(id, iLevel, iCid, 2))
	{
		return PLUGIN_HANDLED
	}

	new szPlayer[MAX_NAME_LENGTH]
	read_argv(1, szPlayer, charsmax(szPlayer))

	new iPlayer = cmd_target(id, szPlayer, CMDTARGET_OBEY_IMMUNITY|CMDTARGET_ALLOW_SELF)

	if(!iPlayer)
	{
		return PLUGIN_HANDLED
	}

	new szName[2][MAX_NAME_LENGTH]
	get_user_name(id, szName[0], charsmax(szName[]))
	get_user_name(iPlayer, szName[1], charsmax(szName[]))

	g_ePlayerData[iPlayer][XP] = 0
	check_level(iPlayer, true)
	CC_LogMessage(0, _, "%L", id, "CRXRANKS_RESET_XP", szName[0], szName[1])

	if(g_eSettings[SAVE_INTERVAL] == SAVE_ON_XP_CHANGE)
	{
		save_or_load(iPlayer, g_ePlayerData[iPlayer][SaveInfo], SL_SAVE_DATA)
	}

	return PLUGIN_HANDLED
}

public OnFreezeTimeStart()
{
	g_bFreezeTime = true
}

public OnRoundStart()
{
	g_bFreezeTime = false
}

public OnRoundEnd()
{
	new iPlayers[32], iPnum
	get_players(iPlayers, iPnum)

	for(new i, iPlayer; i < iPnum; i++)
	{
		iPlayer = iPlayers[i]
		save_or_load(iPlayer, g_ePlayerData[iPlayer][SaveInfo], SL_SAVE_DATA)
	}
}

public OnTeamWin()
{
	new szTeam[MAX_TEAM_LENGTH], szWinTeam[MAX_TEAM_LENGTH], szLoseTeam[MAX_TEAM_LENGTH]
	read_data(2, szTeam, charsmax(szTeam))
	copy(szWinTeam, charsmax(szWinTeam),  szTeam[7] == 'c' ? "CT" : "TERRORIST")
	copy(szLoseTeam, charsmax(szLoseTeam), szTeam[7] == 'c' ? "TERRORIST" : "CT")

	if(xp_reward_is_set(XPREWARD_TEAM_WIN))
	{
		reward_team(szWinTeam, XPREWARD_TEAM_WIN)
	}

	if(xp_reward_is_set(XPREWARD_TEAM_LOSE))
	{
		reward_team(szLoseTeam, XPREWARD_TEAM_LOSE)
	}

	if(szWinTeam[0] == 'C')
	{
		if(xp_reward_is_set(XPREWARD_TEAM_WIN_CT))
		{
			reward_team(szWinTeam, XPREWARD_TEAM_WIN_CT)
		}

		if(xp_reward_is_set(XPREWARD_TEAM_LOSE_T))
		{
			reward_team(szLoseTeam, XPREWARD_TEAM_LOSE_T)
		}
	}
	else
	{
		if(xp_reward_is_set(XPREWARD_TEAM_WIN_T))
		{
			reward_team(szWinTeam, XPREWARD_TEAM_WIN_T)
		}

		if(xp_reward_is_set(XPREWARD_TEAM_LOSE_CT))
		{
			reward_team(szLoseTeam, XPREWARD_TEAM_LOSE_CT)
		}
	}
}

public OnPlayerKilled()
{
	new szWeapon[16], iAttacker = read_data(1), iVictim = read_data(2), iXP
	read_data(4, szWeapon, charsmax(szWeapon))

	if(!is_user_connected(iVictim))
	{
		return
	}

	if(g_eSettings[SAVE_INTERVAL] == SAVE_ON_DEATH)
	{
		save_or_load(iVictim, g_ePlayerData[iVictim][SaveInfo], SL_SAVE_DATA)
	}

	if(iAttacker == iVictim || equal(szWeapon, "worldspawn") || equal(szWeapon, "door", 4) || equal(szWeapon, "trigger_hurt"))
	{
		iXP = get_xp_reward(iVictim, XPREWARD_SUICIDE)

		if(g_eSettings[USE_COMBINED_EVENTS])
		{
			iXP += get_xp_reward(iVictim, XPREWARD_DEATH)
		}

		give_user_xp(iVictim, iXP, CRXRANKS_XPS_REWARD)

		if(should_send_kill_message(iXP))
		{
			CC_SendMessage(iVictim, "%L", iVictim, iXP > 0 ? "CRXRANKS_NOTIFY_SUICIDE_GET" : "CRXRANKS_NOTIFY_SUICIDE_LOSE", abs(iXP))
		}

		return
	}

	if(!is_user_connected(iAttacker))
	{
		return
	}

	new iReward, iTemp

	if(iAttacker == iVictim)
	{
		iTemp = get_xp_reward(iAttacker, XPREWARD_SUICIDE)
		iReward += iTemp

		if(should_skip(iTemp))
		{
			goto @GIVE_REWARD
		}
	}
	else if(get_user_team(iAttacker) == get_user_team(iVictim))
	{
		iTemp = get_xp_reward(iAttacker, XPREWARD_TEAMKILL)
		iReward += iTemp

		if(should_skip(iTemp))
		{
			goto @GIVE_REWARD
		}
	}
	else
	{
		iTemp = get_xp_reward(iAttacker, szWeapon)
		iReward += iTemp

		if(should_skip(iTemp))
		{
			goto @GIVE_REWARD
		}

		if(read_data(3))
		{
			iTemp = get_xp_reward(iAttacker, XPREWARD_HEADSHOT)
			iReward += iTemp

			if(should_skip(iTemp))
			{
				goto @GIVE_REWARD
			}
		}

		iReward += get_xp_reward(iAttacker, XPREWARD_KILL)
	}

	@GIVE_REWARD:
	iXP = give_user_xp(iAttacker, iReward, CRXRANKS_XPS_REWARD)

	if(should_send_kill_message(iXP))
	{
		new szName[MAX_NAME_LENGTH]
		get_user_name(iVictim, szName, charsmax(szName))
		CC_SendMessage(iAttacker, "%L", iAttacker, iXP > 0 ? "CRXRANKS_NOTIFY_KILL_GET" : "CRXRANKS_NOTIFY_KILL_LOSE", abs(iXP), szName)
	}

	iXP = give_user_xp(iVictim, get_xp_reward(iVictim, XPREWARD_DEATH), CRXRANKS_XPS_REWARD)

	if(should_send_kill_message(iXP))
	{
		CC_SendMessage(iVictim, "%L", iVictim, iXP > 0 ? "CRXRANKS_NOTIFY_DEATH_GET" : "CRXRANKS_NOTIFY_DEATH_LOSE", abs(iXP))
	}
}

public sort_players_by_xp(id1, id2)
{
	return g_ePlayerData[id2][XP] - g_ePlayerData[id1][XP]
}

public QueryHandler(iFailState, Handle:iQuery, szError[], iErrorCode)
{
	check_and_log_query_error(iFailState, szError, iErrorCode)
}

check_and_log_query_error(iFailState, const szError[], iErrorCode)
{
	switch(iFailState)
	{
		case TQUERY_CONNECT_FAILED: log_amx("[SQL Error] Connection failed (%i): %s", iErrorCode, szError)
		case TQUERY_QUERY_FAILED:  log_amx("[SQL Error] Query failed (%i): %s", iErrorCode, szError)
	}
}

bool:xp_reward_is_set(const szReward[])
{
	return TrieKeyExists(g_tXPRewards, szReward)
}

reward_team(const szTeam[], const szReward[])
{
	new iPlayers[MAX_PLAYERS], iPnum
	get_players(iPlayers, iPnum, "e", szTeam)

	for(new i, iPlayer; i < iPnum; i++)
	{
		iPlayer = iPlayers[i]
		give_user_xp(iPlayer, get_xp_reward(iPlayer, szReward), CRXRANKS_XPS_REWARD)
	}
}

save_or_load(const id, const szInfo[], const iType)
{
	if(!szInfo[0])
	{
		return
	}

	switch(iType)
	{
		case SL_SAVE_DATA:
		{
			if(g_eSettings[USE_MYSQL])
			{
				new szQuery[MAX_QUERY_LENGTH], szPlayer[MAX_SQL_PLAYER_LENGTH], szRank[MAX_SQL_RANK_LENGTH], szNextRank[MAX_SQL_RANK_LENGTH]

				SQL_QuoteString(Empty_Handle, szPlayer, charsmax(szPlayer), szInfo)
				SQL_QuoteString(Empty_Handle, szRank, charsmax(szRank), g_ePlayerData[id][Rank])
				SQL_QuoteString(Empty_Handle, szNextRank, charsmax(szNextRank), g_ePlayerData[id][NextRank])

				formatex(szQuery, charsmax(szQuery), "REPLACE INTO `%s` (`Player`, `XP`, `Level`, `Next XP`, `Rank`, `Next Rank`) VALUES ('%s', '%i', '%i', '%i', '%s', '%s');",\
				g_eSettings[SQL_TABLE], szPlayer, g_ePlayerData[id][XP], g_ePlayerData[id][Level], g_ePlayerData[id][NextXP], szRank, szNextRank)
				SQL_ThreadQuery(g_iSqlTuple, "QueryHandler", szQuery)
			}
			else
			{
				new szData[CRXRANKS_MAX_XP_LENGTH]
				num_to_str(g_ePlayerData[id][XP], szData, charsmax(szData))
				nvault_set(g_iVault, szInfo, szData)
			}
		}
		case SL_LOAD_DATA:
		{
			if(g_eSettings[USE_MYSQL])
			{
				new szPlayer[MAX_SQL_PLAYER_LENGTH]
				SQL_QuoteString(Empty_Handle, szPlayer, charsmax(szPlayer), szInfo)

				new szQuery[MAX_QUERY_LENGTH]
				formatex(szQuery, charsmax(szQuery), "SELECT XP FROM `%s` WHERE Player = '%s';", g_eSettings[SQL_TABLE], szPlayer)

				new iData[1]; iData[0] = id
				SQL_ThreadQuery(g_iSqlTuple, "QueryLoadData", szQuery, iData, sizeof(iData))
			}
			else
			{
				new iData = nvault_get(g_iVault, szInfo)
				g_ePlayerData[id][XP] = iData ? clamp(iData, 0) : 0
				check_level(id, false)
			}
		}
	}
}

public QueryLoadData(iFailState, Handle:iQuery, szError[], iErrorCode, iData[], iSize)
{
	new id = iData[0]

	if(SQL_NumResults(iQuery))
	{
		g_ePlayerData[id][XP] = SQL_ReadResult(iQuery, 0)
	}
	
	check_level(id, false)
}

get_xp_reward(const id, const szKey[])
{
	new iReward

	if(g_ePlayerData[id][IsVIP])
	{
		if(TrieKeyExists(g_tXPRewardsVIP, szKey))
		{
			TrieGetCell(g_tXPRewardsVIP, szKey, iReward)
			return iReward
		}
	}

	if(TrieKeyExists(g_tXPRewards, szKey))
	{
		TrieGetCell(g_tXPRewards, szKey, iReward)
		return iReward
	}

	return 0
}

give_user_xp(const id, iXP, CRXRanks_XPSources:iSource = CRXRANKS_XPS_PLUGIN)
{
	if(!iXP)
	{
		return 0
	}

	if(g_eSettings[IGNORE_BOTS] && g_ePlayerData[id][IsBot])
	{
		return 0
	}

	if(iSource == CRXRANKS_XPS_REWARD)
	{
		if(g_eSettings[MINIMUM_PLAYERS] && get_playersnum() < g_eSettings[MINIMUM_PLAYERS])
		{
			return 0
		}

		if(g_eSettings[TEAM_LOCK] && get_user_team(id) != g_eSettings[TEAM_LOCK])
		{
			return 0
		}
	}
	
	update_vip_status(id)

	new iReturn
	ExecuteForward(g_fwdUserReceiveXP, iReturn, id, iXP, iSource)

	switch(iReturn)
	{
		case CRXRANKS_HANDLED: return 0
		case CRXRANKS_CONTINUE: { }
		default:
		{
			if(iReturn != 0)
			{
				iXP = iReturn
			}
		}
	}

	g_ePlayerData[id][XP] += iXP

	if(g_ePlayerData[id][XP] < 0)
	{
		g_ePlayerData[id][XP] = 0
	}

	if(g_eSettings[SAVE_INTERVAL] == SAVE_ON_XP_CHANGE)
	{
		save_or_load(id, g_ePlayerData[id][SaveInfo], SL_SAVE_DATA)
	}

	check_level(id, true)
	ExecuteForward(g_fwdUserXPUpdated, iReturn, id, g_ePlayerData[id][XP], iSource)

	if(g_eSettings[XP_NOTIFIER_ENABLED])
	{
		new szKey[MAX_NAME_LENGTH], bool:bPositive
		bPositive = iXP >= 0

		copy(szKey, charsmax(szKey), bPositive ? "CRXRANKS_XP_NOTIFIER_GET" : "CRXRANKS_XP_NOTIFIER_LOSE")

		if(g_eSettings[XP_NOTIFIER_USE_DHUD])
		{
			if(bPositive)
			{
				set_dhudmessage(XP_NOTIFIER_PARAMS_GET)
			}
			else
			{
				set_dhudmessage(XP_NOTIFIER_PARAMS_LOSE)
			}

			show_dhudmessage(id, "%L", id, szKey, abs(iXP))
		}
		else
		{
			if(bPositive)
			{
				set_hudmessage(XP_NOTIFIER_PARAMS_GET)
			}
			else
			{
				set_hudmessage(XP_NOTIFIER_PARAMS_LOSE)
			}

			ShowSyncHudMsg(id, g_iObject[OBJ_XP_NOTIFIER], "%L", id, szKey, abs(iXP))
		}
	}

	return iXP
}

precache_sound_if_found(const szValue[])
{
	new szSound[MAX_SOUND_LENGTH]
	format(szSound, charsmax(szSound), "sound/%s", szValue)

	if(file_exists(szSound))
	{
		precache_sound(szValue)
	}
	else
	{
		log_amx("ERROR: sound file ^"%s^" not found", szValue)
	}
}

reset_player_stats(const id)
{
	g_ePlayerData[id][XP] = 0
	g_ePlayerData[id][Level] = 0
	g_ePlayerData[id][NextXP] = 0
	g_ePlayerData[id][Rank][0] = EOS
	g_ePlayerData[id][NextRank][0] = EOS
	g_ePlayerData[id][HUDInfo][0] = EOS
	g_ePlayerData[id][HudInfoEnabled] = true
	g_ePlayerData[id][IsOnFinalLevel] = false
	g_ePlayerData[id][IsVIP] = false
	g_ePlayerData[id][IsBot] = false
}

bool:has_argument(const szMessage[], const szArg[])
{
	return contain(szMessage, szArg) != -1
}

bool:should_skip(const iNum)
{
	return (iNum != 0 && !g_eSettings[USE_COMBINED_EVENTS])
}

bool:should_send_kill_message(const iXP)
{
	return (g_eSettings[NOTIFY_ON_KILL] && iXP != 0)
}

update_hudinfo(const id)
{
	if(!g_eSettings[HUDINFO_ENABLED])
	{
		return
	}

	new szMessage[CRXRANKS_MAX_HUDINFO_LENGTH], szPlaceHolder[MAX_NAME_LENGTH], bool:bIsOnFinal

	bIsOnFinal = g_ePlayerData[id][IsOnFinalLevel]
	copy(szMessage, charsmax(szMessage), g_eSettings[bIsOnFinal ? HUDINFO_FORMAT_FINAL : HUDINFO_FORMAT])

	if(has_argument(szMessage, ARG_CURRENT_XP))
	{
		num_to_str(g_ePlayerData[id][XP], szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, charsmax(szMessage), ARG_CURRENT_XP, szPlaceHolder)
	}

	if(has_argument(szMessage, ARG_NEXT_XP))
	{
		num_to_str(g_ePlayerData[id][NextXP], szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, charsmax(szMessage), ARG_NEXT_XP, szPlaceHolder)
	}

	if(has_argument(szMessage, ARG_XP_NEEDED))
	{
		num_to_str(g_ePlayerData[id][NextXP] - g_ePlayerData[id][XP], szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, charsmax(szMessage), ARG_XP_NEEDED, szPlaceHolder)
	}

	if(has_argument(szMessage, ARG_LEVEL))
	{
		num_to_str(g_ePlayerData[id][Level], szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, charsmax(szMessage), ARG_LEVEL, szPlaceHolder)
	}

	if(has_argument(szMessage, ARG_NEXT_LEVEL))
	{
		num_to_str(g_ePlayerData[id][bIsOnFinal ? Level : Level + 1], szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, charsmax(szMessage), ARG_NEXT_LEVEL, szPlaceHolder)
	}

	replace_string(szMessage, charsmax(szMessage), ARG_MAX_LEVELS, g_szMaxLevels)

	if(has_argument(szMessage, ARG_NAME))
	{
		get_user_name(id, szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, charsmax(szMessage), ARG_NAME, szPlaceHolder)
	}

	replace_string(szMessage, charsmax(szMessage), ARG_RANK, g_ePlayerData[id][Rank])
	replace_string(szMessage, charsmax(szMessage), ARG_NEXT_RANK, g_ePlayerData[id][NextRank])
	replace_string(szMessage, charsmax(szMessage), ARG_LINE_BREAK, "^n")
	copy(g_ePlayerData[id][HUDInfo], charsmax(g_ePlayerData[][HUDInfo]), szMessage)
}

check_level(const id, const bool:bNotify)
{
	new iLevel, i

	for(i = 1; i < g_iMaxLevels + 1; i++)
	{
		if(g_ePlayerData[id][XP] >= ArrayGetCell(g_aLevels, i))
		{
			iLevel++
		}
	}

	if(iLevel != g_ePlayerData[id][Level])
	{
		new bool:bLevelUp, iReturn
		bLevelUp = iLevel > g_ePlayerData[id][Level]
		g_ePlayerData[id][Level] = iLevel
		ArrayGetString(g_aRankNames, iLevel, g_ePlayerData[id][Rank], charsmax(g_ePlayerData[][Rank]))

		if(iLevel < g_iMaxLevels)
		{
			g_ePlayerData[id][IsOnFinalLevel] = false
			g_ePlayerData[id][NextXP] = ArrayGetCell(g_aLevels, iLevel + 1)
			ArrayGetString(g_aRankNames, iLevel + 1, g_ePlayerData[id][NextRank], charsmax(g_ePlayerData[][NextRank]))
		}
		else
		{
			g_ePlayerData[id][IsOnFinalLevel] = true
			g_ePlayerData[id][NextXP] = ArrayGetCell(g_aLevels, iLevel)
			copy(g_ePlayerData[id][NextRank], charsmax(g_ePlayerData[][NextRank]), g_eSettings[HUDINFO_INVALID_TEXT])

			if(g_eSettings[FINAL_LEVEL_FLAGS])
			{
				set_user_flags(id, g_eSettings[FINAL_LEVEL_FLAGS_BIT])
				remove_user_flags(id, g_iFlagZ)
			}
		}

		ExecuteForward(g_fwdUserLevelUpdated, iReturn, id, iLevel, bLevelUp)

		if(bNotify && g_eSettings[LEVELUP_MESSAGE_TYPE])
		{
			new szName[MAX_NAME_LENGTH]
			get_user_name(id, szName, charsmax(szName))

			if(g_eSettings[LEVELUP_MESSAGE_TYPE] == 2)
			{
				new iPlayers[MAX_PLAYERS], iPlayer, iPnum
				get_players(iPlayers, iPnum)

				for(i = 0; i < iPnum; i++)
				{
					iPlayer = iPlayers[i]
					CC_SendMessage(iPlayer, "%L", iPlayer, bLevelUp ? "CRXRANKS_LEVEL_REACHED" : "CRXRANKS_LEVEL_LOST", szName, g_ePlayerData[id][Level], g_ePlayerData[id][Rank])
				}
			}
			else
			{
				CC_SendMessage(id, "%L", id, bLevelUp ? "CRXRANKS_LEVEL_REACHED" : "CRXRANKS_LEVEL_LOST", szName, g_ePlayerData[id][Level], g_ePlayerData[id][Rank])
			}

			if(bLevelUp && g_eSettings[LEVELUP_SOUND][0])
			{
				emit_sound(id, CHAN_AUTO, g_eSettings[LEVELUP_SOUND], 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM)
			}
			else if(!bLevelUp && g_eSettings[LEVELDN_SOUND][0])
			{
				emit_sound(id, CHAN_AUTO, g_eSettings[LEVELDN_SOUND], 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM)
			}

			if(g_eSettings[bLevelUp ? LEVELUP_SCREEN_FADE_ENABLED : LEVELDN_SCREEN_FADE_ENABLED])
			{
				message_begin(MSG_ONE, g_iScreenFade, {0, 0, 0}, id)
				write_short(1<<10)
				write_short(1<<10)
				write_short(0)

				if(bLevelUp)
				{
					write_byte(clr(g_eSettings[LEVELUP_SCREEN_FADE_COLOR][0]))
					write_byte(clr(g_eSettings[LEVELUP_SCREEN_FADE_COLOR][1]))
					write_byte(clr(g_eSettings[LEVELUP_SCREEN_FADE_COLOR][2]))
					write_byte(clr(g_eSettings[LEVELUP_SCREEN_FADE_COLOR][3]))
				}
				else
				{
					write_byte(clr(g_eSettings[LEVELDN_SCREEN_FADE_COLOR][0]))
					write_byte(clr(g_eSettings[LEVELDN_SCREEN_FADE_COLOR][1]))
					write_byte(clr(g_eSettings[LEVELDN_SCREEN_FADE_COLOR][2]))
					write_byte(clr(g_eSettings[LEVELDN_SCREEN_FADE_COLOR][3]))
				}

				message_end()
			}
		}
	}

	update_hudinfo(id)
}

public update_vip_status(id)
{
	if(is_user_connected(id) && g_eSettings[VIP_FLAGS_BIT] != ADMIN_ALL)
	{
		g_ePlayerData[id][IsVIP] = bool:((get_user_flags(id) & g_eSettings[VIP_FLAGS_BIT]) == g_eSettings[VIP_FLAGS_BIT])
	}
}

public plugin_natives()
{
	register_library("crxranks")
	register_native("crxranks_get_chat_prefix",     "_crxranks_get_chat_prefix")
	register_native("crxranks_get_final_flags",     "_crxranks_get_final_flags")
	register_native("crxranks_get_hudinfo_format",   "_crxranks_get_hudinfo_format")
	register_native("crxranks_get_max_levels",     "_crxranks_get_max_levels")
	register_native("crxranks_get_rank_by_level",    "_crxranks_get_rank_by_level")
	register_native("crxranks_get_save_type",      "_crxranks_get_save_type")
	register_native("crxranks_get_setting",       "_crxranks_get_setting")
	register_native("crxranks_get_user_hudinfo",    "_crxranks_get_user_hudinfo")
	register_native("crxranks_get_user_level",     "_crxranks_get_user_level")
	register_native("crxranks_get_user_next_rank",   "_crxranks_get_user_next_rank")
	register_native("crxranks_get_user_next_xp",    "_crxranks_get_user_next_xp")
	register_native("crxranks_get_user_rank",      "_crxranks_get_user_rank")
	register_native("crxranks_get_user_xp",       "_crxranks_get_user_xp")
	register_native("crxranks_get_vault_name",     "_crxranks_get_vault_name")
	register_native("crxranks_get_vip_flags",      "_crxranks_get_vip_flags")
	register_native("crxranks_get_xp_for_level",    "_crxranks_get_xp_for_level")
	register_native("crxranks_get_xp_reward",      "_crxranks_get_xp_reward")
	register_native("crxranks_give_user_xp",      "_crxranks_give_user_xp")
	register_native("crxranks_has_user_hudinfo",    "_crxranks_has_user_hudinfo")
	register_native("crxranks_is_hi_using_dhud",    "_crxranks_is_hi_using_dhud")
	register_native("crxranks_is_hud_enabled",     "_crxranks_is_hud_enabled")
	register_native("crxranks_is_sfdn_enabled",     "_crxranks_is_sfdn_enabled")
	register_native("crxranks_is_sfup_enabled",     "_crxranks_is_sfup_enabled")
	register_native("crxranks_is_user_on_final",    "_crxranks_is_user_on_final")
	register_native("crxranks_is_user_vip",       "_crxranks_is_user_vip")
	register_native("crxranks_is_using_mysql",     "_crxranks_is_using_mysql")
	register_native("crxranks_is_xpn_enabled",     "_crxranks_is_xpn_enabled")
	register_native("crxranks_is_xpn_using_dhud",    "_crxranks_is_xpn_using_dhud")
	register_native("crxranks_set_user_xp",       "_crxranks_set_user_xp")
	register_native("crxranks_using_comb_events",    "_crxranks_using_comb_events")
	register_native("crxranks_xp_reward_is_set",    "_crxranks_xp_reward_is_set")
}

public _crxranks_get_chat_prefix(iPlugin, iParams)
{
	set_string(1, CC_PREFIX, get_param(2))
}

public _crxranks_get_final_flags(iPlugin, iParams)
{
	set_string(1, g_eSettings[FINAL_LEVEL_FLAGS], get_param(2))
	return g_eSettings[FINAL_LEVEL_FLAGS_BIT]
}

public _crxranks_get_hudinfo_format(iPlugin, iParams)
{
	set_string(2, g_eSettings[get_param(1) ? HUDINFO_FORMAT_FINAL : HUDINFO_FORMAT], get_param(3))
}

public _crxranks_get_max_levels(iPlugin, iParams)
{
	return g_iMaxLevels
}

public _crxranks_get_rank_by_level(iPlugin, iParams)
{
	new iLevel = get_param(1)

	if(iLevel < 1 || iLevel > g_iMaxLevels)
	{
		return 0
	}

	new szRank[CRXRANKS_MAX_RANK_LENGTH]
	ArrayGetString(g_aRankNames, iLevel, szRank, charsmax(szRank))
	set_string(2, szRank, get_param(3))
	return 1
}

public _crxranks_get_save_type(iPlugin, iParams)
{
	return g_eSettings[SAVE_TYPE]
}

public bool:_crxranks_get_setting(iPlugin, iParams)
{
	new szKey[MAX_NAME_LENGTH], szValue[CRXRANKS_MAX_HUDINFO_LENGTH], bool:bReturn
	get_string(1, szKey, charsmax(szKey))

	bReturn = TrieGetString(g_tSettings, szKey, szValue, charsmax(szValue))
	set_string(2, szValue, get_param(3))
	return bReturn
}

public _crxranks_get_user_hudinfo(iPlugin, iParams)
{
	set_string(2, g_ePlayerData[get_param(1)][HUDInfo], get_param(3))
}

public _crxranks_get_user_level(iPlugin, iParams)
{
	return g_ePlayerData[get_param(1)][Level]
}

public _crxranks_get_user_next_rank(iPlugin, iParams)
{
	set_string(2, g_ePlayerData[get_param(1)][NextRank], get_param(3))
}

public _crxranks_get_user_next_xp(iPlugin, iParams)
{
	return g_ePlayerData[get_param(1)][NextXP]
}

public _crxranks_get_user_rank(iPlugin, iParams)
{
	set_string(2, g_ePlayerData[get_param(1)][Rank], get_param(3))
}

public _crxranks_get_user_xp(iPlugin, iParams)
{
	return g_ePlayerData[get_param(1)][XP]
}

public _crxranks_get_vault_name(iPlugin, iParams)
{
	set_string(1, g_eSettings[VAULT_NAME], get_param(2))
}

public _crxranks_get_vip_flags(iPlugin, iParams)
{
	set_string(1, g_eSettings[VIP_FLAGS], get_param(2))
	return g_eSettings[VIP_FLAGS_BIT]
}

public _crxranks_get_xp_for_level(iPlugin, iParams)
{
	new iLevel = get_param(1)

	if(iLevel < 1 || iLevel > g_iMaxLevels)
	{
		return -1
	}

	return ArrayGetCell(g_aLevels, iLevel)
}

public _crxranks_get_xp_reward(iPlugin, iParams)
{
	new szReward[CRXRANKS_MAX_XP_REWARD_LENGTH]
	get_string(2, szReward, charsmax(szReward))
	return get_xp_reward(get_param(1), szReward)
}

public _crxranks_give_user_xp(iPlugin, iParams)
{
	new szReward[CRXRANKS_MAX_XP_REWARD_LENGTH], iReward, id = get_param(1)
	get_string(3, szReward, charsmax(szReward))

	if(szReward[0])
	{
		iReward = get_xp_reward(id, szReward)

		if(iReward)
		{
			give_user_xp(id, iReward, CRXRanks_XPSources:get_param(4))
		}

		return iReward
	}

	iReward = get_param(2)
	give_user_xp(id, iReward, CRXRanks_XPSources:get_param(4))
	return iReward
}

public bool:_crxranks_has_user_hudinfo(iPlugin, iParams)
{
	return g_ePlayerData[get_param(1)][HudInfoEnabled]
}

public bool:_crxranks_is_hi_using_dhud(iPlugin, iParams)
{
	return g_eSettings[HUDINFO_USE_DHUD]
}

public bool:_crxranks_is_hud_enabled(iPlugin, iParams)
{
	return g_eSettings[HUDINFO_ENABLED]
}

public bool:_crxranks_is_sfdn_enabled(iPlugin, iParams)
{
	return g_eSettings[LEVELDN_SCREEN_FADE_ENABLED]
}

public bool:_crxranks_is_sfup_enabled(iPlugin, iParams)
{
	return g_eSettings[LEVELUP_SCREEN_FADE_ENABLED]
}

public bool:_crxranks_is_user_on_final(iPlugin, iParams)
{
	return g_ePlayerData[get_param(1)][IsOnFinalLevel]
}

public bool:_crxranks_is_user_vip(iPlugin, iParams)
{
	return g_ePlayerData[get_param(1)][IsVIP]
}

public bool:_crxranks_is_using_mysql(iPlugin, iParams)
{
	return g_eSettings[USE_MYSQL]
}

public bool:_crxranks_is_xpn_enabled(iPlugin, iParams)
{
	return g_eSettings[XP_NOTIFIER_ENABLED]
}

public bool:_crxranks_is_xpn_using_dhud(iPlugin, iParams)
{
	return g_eSettings[XP_NOTIFIER_USE_DHUD]
}


public bool:_crxranks_set_user_xp(iPlugin, iParams)
{
	new iReturn, id = get_param(1), CRXRanks_XPSources:iSource = CRXRanks_XPSources:get_param(3)
	g_ePlayerData[id][XP] = clamp(get_param(2), 0)

	if(g_eSettings[SAVE_INTERVAL] == SAVE_ON_XP_CHANGE)
	{
		save_or_load(id, g_ePlayerData[id][SaveInfo], SL_SAVE_DATA)
	}

	check_level(id, true)
	ExecuteForward(g_fwdUserXPUpdated, iReturn, id, g_ePlayerData[id][XP], iSource)
}

public bool:_crxranks_using_comb_events(iPlugin, iParams)
{
	return g_eSettings[USE_COMBINED_EVENTS]
}

public bool:_crxranks_xp_reward_is_set(iPlugin, iParams)
{
	new szReward[CRXRANKS_MAX_XP_REWARD_LENGTH]
	get_string(1, szReward, charsmax(szReward))
	return xp_reward_is_set(szReward)
}
Прикачени файлове
20220512010627_1.jpg
20220512010627_1.jpg (242.32 KiB) Преглеждано 348 пъти
20220512010627_1.jpg
20220512010627_1.jpg (242.32 KiB) Преглеждано 348 пъти

Аватар
zolfeca
На линия
Администратор
Администратор
Мнения: 343
Регистриран на: 10 Окт 2016, 23:48
Се отблагодари: 23 пъти
Получена благодарност: 71 пъти

Заявка за преправяне на ранксистемата на (ociXCrom)

Мнение от zolfeca » 12 Май 2022, 11:51

1) Има си команда за даване на XP. Не е с меню, но го има и си работи добре.
2) За да си купуват левели/XP през вип системата, то трябва самата вип система да се редактира като се пренапише sql заявката. Няма нищо за редактиране в плъгина.

Аватар
devilchy
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 202
Регистриран на: 03 Фев 2017, 14:08
Местоположение: Burgas
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 3 пъти
Обратна връзка:

Заявка за преправяне на ранксистемата на (ociXCrom)

Мнение от devilchy » 12 Май 2022, 13:36

zolfeca написа:
12 Май 2022, 11:51
1) Има си команда за даване на XP. Не е с меню, но го има и си работи добре.
2) За да си купуват левели/XP през вип системата, то трябва самата вип система да се редактира като се пренапише sql заявката. Няма нищо за редактиране в плъгина.
1.Знам че има команда точно това съм писал, най-отдолу ЗНАМ. Но искам да се направи ето така с меню
2-рото Да точно, ако някой ще се хване да го направи му благодаря от сега.

Аватар
devilchy
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 202
Регистриран на: 03 Фев 2017, 14:08
Местоположение: Burgas
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 3 пъти
Обратна връзка:

Заявка за преправяне на ранксистемата на (ociXCrom)

Мнение от devilchy » 13 Май 2022, 01:10

Също така нека да допълня, нека да се направи админ командата (amx_givelevel) да могат да го ползват само които имат флаг а аз промених това

Код за потвърждение: Избери целия код

 register_concmd("amx_givelevel",   "Cmd_GiveXP",   ADMIN_RCON, "<nick|#userid> <amount>")
	register_concmd("amx_resetxp",   "Cmd_ResetXP",   ADMIN_RCON, "<nick|#userid>")
на:

Код за потвърждение: Избери целия код

register_concmd("amx_givelevel",   "Cmd_GiveXP",   ADMIN_IMUNNITY, "<nick|#userid> <amount>")
	register_concmd("amx_resetxp",   "Cmd_ResetXP",   ADMIN_IMUNNITY, "<nick|#userid>")
Обаче не се получи флага е все още Л


Аватар
SmirnoffBG
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 238
Регистриран на: 27 Ное 2016, 19:43
Местоположение: Англия
Се отблагодари: 55 пъти
Получена благодарност: 32 пъти
Обратна връзка:

Заявка за преправяне на ранксистемата на (ociXCrom)

Мнение от SmirnoffBG » 13 Май 2022, 20:24

5 лева
Изображение
Why So Serious? Servers [ ПОКАЖИ ]

Аватар
OciXCrom
Извън линия
Администратор
Администратор
Мнения: 7201
Регистриран на: 06 Окт 2016, 19:20
Местоположение: /resetscore
Се отблагодари: 117 пъти
Получена благодарност: 1276 пъти
Обратна връзка:

Заявка за преправяне на ранксистемата на (ociXCrom)

Мнение от OciXCrom » 13 Май 2022, 20:54

devilchy написа:
13 Май 2022, 01:10
Също така нека да допълня, нека да се направи админ командата (amx_givelevel) да могат да го ползват само които имат флаг а аз промених това

Код за потвърждение: Избери целия код

 register_concmd("amx_givelevel",   "Cmd_GiveXP",   ADMIN_RCON, "<nick|#userid> <amount>")
	register_concmd("amx_resetxp",   "Cmd_ResetXP",   ADMIN_RCON, "<nick|#userid>")
на:

Код за потвърждение: Избери целия код

register_concmd("amx_givelevel",   "Cmd_GiveXP",   ADMIN_IMUNNITY, "<nick|#userid> <amount>")
	register_concmd("amx_resetxp",   "Cmd_ResetXP",   ADMIN_IMUNNITY, "<nick|#userid>")
Обаче не се получи флага е все още Л
Не знам колко пъти трябва да се каже, че кварове и флагове за команди не се променят чрез .sma файл и промяната им там няма никакъв ефект. За тази цел съществуват amxx.cfg & cmdaccess.ini.

Няма нужда от никаква редакция в самия .sma файл. Всичко което си поискал може да се направи със съб-плъгини. Именно за такива неща съществува API-то.

Няма нужда и да предоставяш левелите и XP-то. Такива hardcode-нати неща можеш да правиш с предишния плъгин който си ползвал. API-то си има всичко нужно да се прочетат данните от плъгина.

Аватар
devilchy
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 202
Регистриран на: 03 Фев 2017, 14:08
Местоположение: Burgas
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 3 пъти
Обратна връзка:

Заявка за преправяне на ранксистемата на (ociXCrom)

Мнение от devilchy » 14 Май 2022, 06:14

SmirnoffBG написа:
13 Май 2022, 20:24
5 лева
Ако си сериозен нее проблем ! пиши на лс ако искаш или дискорд: DeViLchY#0174

Аватар
devilchy
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 202
Регистриран на: 03 Фев 2017, 14:08
Местоположение: Burgas
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 3 пъти
Обратна връзка:

Заявка за преправяне на ранксистемата на (ociXCrom)

Мнение от devilchy » 14 Май 2022, 06:26

OciXCrom написа:
13 Май 2022, 20:54
devilchy написа:
13 Май 2022, 01:10
Също така нека да допълня, нека да се направи админ командата (amx_givelevel) да могат да го ползват само които имат флаг а аз промених това

Код за потвърждение: Избери целия код

 register_concmd("amx_givelevel",   "Cmd_GiveXP",   ADMIN_RCON, "<nick|#userid> <amount>")
	register_concmd("amx_resetxp",   "Cmd_ResetXP",   ADMIN_RCON, "<nick|#userid>")
на:

Код за потвърждение: Избери целия код

register_concmd("amx_givelevel",   "Cmd_GiveXP",   ADMIN_IMUNNITY, "<nick|#userid> <amount>")
	register_concmd("amx_resetxp",   "Cmd_ResetXP",   ADMIN_IMUNNITY, "<nick|#userid>")
Обаче не се получи флага е все още Л
Не знам колко пъти трябва да се каже, че кварове и флагове за команди не се променят чрез .sma файл и промяната им там няма никакъв ефект. За тази цел съществуват amxx.cfg & cmdaccess.ini.

Няма нужда от никаква редакция в самия .sma файл. Всичко което си поискал може да се направи със съб-плъгини. Именно за такива неща съществува API-то.

Няма нужда и да предоставяш левелите и XP-то. Такива hardcode-нати неща можеш да правиш с предишния плъгин който си ползвал. API-то си има всичко нужно да се прочетат данните от плъгина.
Благодаря за информацията, флага ще го наглася но останалото не мога...

Аватар
devilchy
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 202
Регистриран на: 03 Фев 2017, 14:08
Местоположение: Burgas
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 3 пъти
Обратна връзка:

Заявка за преправяне на ранксистемата на (ociXCrom)

Мнение от devilchy » 16 Май 2022, 02:27

OciXCrom написа:
13 Май 2022, 20:54
devilchy написа:
13 Май 2022, 01:10
Също така нека да допълня, нека да се направи админ командата (amx_givelevel) да могат да го ползват само които имат флаг а аз промених това

Код за потвърждение: Избери целия код

 register_concmd("amx_givelevel",   "Cmd_GiveXP",   ADMIN_RCON, "<nick|#userid> <amount>")
	register_concmd("amx_resetxp",   "Cmd_ResetXP",   ADMIN_RCON, "<nick|#userid>")
на:

Код за потвърждение: Избери целия код

register_concmd("amx_givelevel",   "Cmd_GiveXP",   ADMIN_IMUNNITY, "<nick|#userid> <amount>")
	register_concmd("amx_resetxp",   "Cmd_ResetXP",   ADMIN_IMUNNITY, "<nick|#userid>")
Обаче не се получи флага е все още Л
Не знам колко пъти трябва да се каже, че кварове и флагове за команди не се променят чрез .sma файл и промяната им там няма никакъв ефект. За тази цел съществуват amxx.cfg & cmdaccess.ini.

Няма нужда от никаква редакция в самия .sma файл. Всичко което си поискал може да се направи със съб-плъгини. Именно за такива неща съществува API-то.

Няма нужда и да предоставяш левелите и XP-то. Такива hardcode-нати неща можеш да правиш с предишния плъгин който си ползвал. API-то си има всичко нужно да се прочетат данните от плъгина.
Не можах да променя и флага за даване на хп ... ?

А за другите неща ще помогнеш ли ?

Публикувай отговор
 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Обратно към “Скриптиране”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта