Добавяне на Country + City когато наблюдаваш някой в плъгина specinfo

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Аватар
impossible
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 494
Регистриран на: 15 Юни 2019, 12:41
Се отблагодари: 23 пъти
Получена благодарност: 47 пъти

Добавяне на Country + City когато наблюдаваш някой в плъгина specinfo

Мнение от impossible » 11 Юни 2024, 03:44

Освен тази информация "Player: %s^nMoney: $%d | HP: %d^nPing: %i | FPS: %i | Armor: %d да изписва града и държавата на играча

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <engine>
#include <cstrike>

#pragma semicolon 1

#define RED 64
#define GREEN 64
#define BLUE 64
#define UPDATEINTERVAL 1.0

// Comment below if you do not want /speclist showing up on chat
#define ECHOCMD

// Admin flag used for immunity
#define FLAG ADMIN_IMMUNITY

new const PLUGIN[] = "SpecList";
new const VERSION[] = "1.2a";
new const AUTHOR[] = "SasaiLalka";

new gMaxPlayers;
new gCvarOn;
new gCvarImmunity;
new bool:gOnOff[33] = { true, ... };
new g_fps[33][11]; 
new g_i[33]; 

public plugin_init()
{
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
	
	register_cvar(PLUGIN, VERSION, FCVAR_SERVER, 0.0);
	gCvarOn = register_cvar("amx_speclist", "1", 0, 0.0);
	gCvarImmunity = register_cvar("amx_speclist_immunity", "1", 0, 0.0);
	
	register_clcmd("speclist", "cmdSpecList", -1, "");
	
	gMaxPlayers = get_maxplayers();
	
	set_task(UPDATEINTERVAL, "tskShowSpec", 123094, "", 0, "b", 0);
}

public cmdSpecList(id)
{
	if( gOnOff[id] )
	{
		Color_Print(id, "!y[!gSpectator List!y] !yThe list is !tDisabled");
		gOnOff[id] = false;
	}
	else
	{
		Color_Print(id, "!y[!gSpectator List!y] !yThe list is !tEnabled");
		gOnOff[id] = true;
	}
	
	#if defined ECHOCMD
	return PLUGIN_CONTINUE;
	#else
	return PLUGIN_HANDLED;
	#endif
}

public tskShowSpec()
{
	if( !get_pcvar_num(gCvarOn) )
	{
		return PLUGIN_CONTINUE;
	}
	
	static szHud[1102];//32*33+45
	static szName[34];
	static bool:send;
	
	// FRUITLOOOOOOOOOOOOPS!
	for( new alive = 1; alive <= gMaxPlayers; alive++ )
	{
		new bool:sendTo[33];
		send = false;
		
		if( !is_user_alive(alive) )
		{
			continue;
		}
		new ping,loss;
		sendTo[alive] = true;
		get_user_ping(alive, ping, loss); 
		get_user_name(alive, szName, 32);
		format(szHud, 245, "Player: %s^nMoney: $%d | HP: %d^nPing: %i | FPS: %i | Armor: %d^n^nSpectators:^n", szName, cs_get_user_money(alive), get_user_health(alive), ping, get_user_fps(alive), get_user_armor(alive));
		
		for( new dead = 1; dead <= gMaxPlayers; dead++ )
		{
			if( is_user_connected(dead) )
			{
				if( is_user_alive(dead)
				|| is_user_bot(dead) )
				{
					continue;
				}
				
				if( pev(dead, pev_iuser2) == alive )
				{
					if( !(get_pcvar_num(gCvarImmunity)&&get_user_flags(dead, 0)&FLAG) )
					{
						get_user_name(dead, szName, 32);
						add(szName, 33, "^n", 0);
						add(szHud, 1101, szName, 0);
						send = true;
					}

					sendTo[dead] = true;
					
				}
			}
		}
		
		if( send == true )
		{
			for( new i = 1; i <= gMaxPlayers; i++ )
			{
				if( sendTo[i] == true
				&& gOnOff[i] == true )
				{
					set_hudmessage(RED, GREEN, BLUE,
						0.75, 0.15, 0, 0.0, UPDATEINTERVAL + 0.1, 0.0, 0.0, -1);
					
					show_hudmessage(i, szHud);
				}
			}
		}
	}
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public client_PreThink(id)
    g_fps[id][10]++; 

public client_putinserver(id) 
  set_task(0.1, "count", id, "", 0, "b"); 
    
public count(id) { 
 
  if ( g_i[id] < 9 )
    g_i[id]++; 
  else
    g_i[id] = 0; 
     
  g_fps[id][g_i[id]] = g_fps[id][10]; 
  g_fps[id][10] = 0; 
} 
 
get_user_fps(id) 
{ 
  new i; 
  new j = 0; 
   
  for ( i = 0; i < 9; i++ ) 
    j += g_fps[id][i]; 
   
  return j - 5; 
}

public client_connect(id)
{
	gOnOff[id] = true;
}

public client_disconnected(id)
{
	gOnOff[id] = true;
}

stock Color_Print(const id, const input[], any:...)
{
  new iCount = 1, iPlayers[32];

  static szMsg[191];
  vformat(szMsg, charsmax(szMsg), input, 3);

  replace_all(szMsg, 190, "!g", "^4");
  replace_all(szMsg, 190, "!y", "^1");
  replace_all(szMsg, 190, "!t", "^3");
  replace_all(szMsg, 190, "/w", "^0");

  if(id) iPlayers[0] = id;
  else get_players(iPlayers, iCount, "ch");

  for (new i = 0; i < iCount; i++)
  {
    if (is_user_connected(iPlayers[i]))
    {
      message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, iPlayers[i]);
      write_byte(iPlayers[i]);
      write_string(szMsg);
      message_end();
    }
  }
}

Аватар
ByteWizard
Извън линия
Модератор
Модератор
Мнения: 251
Регистриран на: 04 Юни 2022, 21:18
Се отблагодари: 24 пъти
Получена благодарност: 96 пъти

Re: Добавяне на Country + City когато наблюдаваш някой в плъгина specinfo

Мнение от ByteWizard » 11 Юни 2024, 14:11

Пробвай, не е тествано. Ако възникнат грешки, актуализирай своя модул и библиотека!
Arkshine geoip-plus releases tag/1.3.0

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <engine>
#include <cstrike>
#include <geoip>

#pragma semicolon 1

#define RED 64
#define GREEN 64
#define BLUE 64
#define UPDATEINTERVAL 1.0

// Comment below if you do not want /speclist showing up on chat
#define ECHOCMD

// Admin flag used for immunity
#define FLAG ADMIN_IMMUNITY

#define NO_INFO "N/A"

new const PLUGIN[] = "SpecList";
new const VERSION[] = "1.2a";
new const AUTHOR[] = "SasaiLalka";

new gMaxPlayers;
new gCvarOn;
new gCvarImmunity;
new bool:gOnOff[33] = { true, ... };
new g_fps[33][11]; 
new g_i[33]; 

public plugin_init()
{
  register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
  
  register_cvar(PLUGIN, VERSION, FCVAR_SERVER, 0.0);
  gCvarOn = register_cvar("amx_speclist", "1", 0, 0.0);
  gCvarImmunity = register_cvar("amx_speclist_immunity", "1", 0, 0.0);
  
  register_clcmd("speclist", "cmdSpecList", -1, "");
  
  gMaxPlayers = get_maxplayers();
  
  set_task(UPDATEINTERVAL, "tskShowSpec", 123094, "", 0, "b", 0);
}

public cmdSpecList(id)
{
  if( gOnOff[id] )
  {
    Color_Print(id, "!y[!gSpectator List!y] !yThe list is !tDisabled");
    gOnOff[id] = false;
  }
  else
  {
    Color_Print(id, "!y[!gSpectator List!y] !yThe list is !tEnabled");
    gOnOff[id] = true;
  }
  
  #if defined ECHOCMD
  return PLUGIN_CONTINUE;
  #else
  return PLUGIN_HANDLED;
  #endif
}

public tskShowSpec()
{
  if( !get_pcvar_num(gCvarOn) )
  {
    return PLUGIN_CONTINUE;
  }
  
  static szHud[1102];//32*33+45
  static szName[34];
  static bool:send;
  
  // FRUITLOOOOOOOOOOOOPS!
  for( new alive = 1; alive <= gMaxPlayers; alive++ )
  {
    new bool:sendTo[33];
    send = false;
    
    if( !is_user_alive(alive) )
    {
      continue;
    }

    new iAlive_IP[16];
    new iAlive_Country[45];
    new iAlive_City[45];

    get_user_ip(alive, iAlive_IP, charsmax(iAlive_IP), 1);
    geoip_country_ex(iAlive_IP, iAlive_Country, charsmax(iAlive_Country));
    geoip_city(iAlive_IP, iAlive_City, charsmax(iAlive_City));

    if (equal(iAlive_Country, ""))
    {
      copy(iAlive_Country, charsmax(iAlive_Country), NO_INFO);
    }

    if (equal(iAlive_City, "")) 
    {
      copy(iAlive_City, charsmax(iAlive_City), NO_INFO);
    }
    
    new ping,loss;
    sendTo[alive] = true;
    get_user_ping(alive, ping, loss); 
    get_user_name(alive, szName, 32);
    format(szHud, 245, "Player: %s^nMoney: $%d | HP: %d^nPing: %i | FPS: %i | Armor: %d | Country: %s | City: %s ^n^nSpectators:^n", szName, cs_get_user_money(alive), get_user_health(alive), ping, get_user_fps(alive), get_user_armor(alive), iAlive_Country, iAlive_City);
    
    for( new dead = 1; dead <= gMaxPlayers; dead++ )
    {
      if( is_user_connected(dead) )
      {
        if( is_user_alive(dead)
        || is_user_bot(dead) )
        {
          continue;
        }
        
        if( pev(dead, pev_iuser2) == alive )
        {
          if( !(get_pcvar_num(gCvarImmunity)&&get_user_flags(dead, 0)&FLAG) )
          {
            get_user_name(dead, szName, 32);
            add(szName, 33, "^n", 0);
            add(szHud, 1101, szName, 0);
            send = true;
          }

          sendTo[dead] = true;
          
        }
      }
    }
    
    if( send == true )
    {
      for( new i = 1; i <= gMaxPlayers; i++ )
      {
        if( sendTo[i] == true
        && gOnOff[i] == true )
        {
          set_hudmessage(RED, GREEN, BLUE,
            0.75, 0.15, 0, 0.0, UPDATEINTERVAL + 0.1, 0.0, 0.0, -1);
          
          show_hudmessage(i, szHud);
        }
      }
    }
  }
  
  return PLUGIN_CONTINUE;
}

public client_PreThink(id)
    g_fps[id][10]++; 

public client_putinserver(id) 
  set_task(0.1, "count", id, "", 0, "b"); 
    
public count(id) { 
 
  if ( g_i[id] < 9 )
    g_i[id]++; 
  else
    g_i[id] = 0; 
     
  g_fps[id][g_i[id]] = g_fps[id][10]; 
  g_fps[id][10] = 0; 
} 
 
get_user_fps(id) 
{ 
  new i; 
  new j = 0; 
   
  for ( i = 0; i < 9; i++ ) 
    j += g_fps[id][i]; 
   
  return j - 5; 
}

public client_connect(id)
{
  gOnOff[id] = true;
}

public client_disconnected(id)
{
  gOnOff[id] = true;
}

stock Color_Print(const id, const input[], any:...)
{
  new iCount = 1, iPlayers[32];

  static szMsg[191];
  vformat(szMsg, charsmax(szMsg), input, 3);

  replace_all(szMsg, 190, "!g", "^4");
  replace_all(szMsg, 190, "!y", "^1");
  replace_all(szMsg, 190, "!t", "^3");
  replace_all(szMsg, 190, "/w", "^0");

  if(id) iPlayers[0] = id;
  else get_players(iPlayers, iCount, "ch");

  for (new i = 0; i < iCount; i++)
  {
    if (is_user_connected(iPlayers[i]))
    {
      message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, iPlayers[i]);
      write_byte(iPlayers[i]);
      write_string(szMsg);
      message_end();
    }
  }
}
Изображение

Аватар
impossible
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 494
Регистриран на: 15 Юни 2019, 12:41
Се отблагодари: 23 пъти
Получена благодарност: 47 пъти

Re: Добавяне на Country + City когато наблюдаваш някой в плъгина specinfo

Мнение от impossible » 12 Юни 2024, 00:57

работи !

Аватар
cgozzie
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 1357
Регистриран на: 13 Окт 2016, 22:10
Местоположение: Варна
Се отблагодари: 275 пъти
Получена благодарност: 44 пъти

Re: Добавяне на Country + City когато наблюдаваш някой в плъгина specinfo

Мнение от cgozzie » 18 Юни 2024, 15:38

Ще може ли от кода да остане само Country + City

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <engine>
#include <cstrike>
#include <geoip>

#pragma semicolon 1

#define RED 64
#define GREEN 64
#define BLUE 64
#define UPDATEINTERVAL 1.0

// Comment below if you do not want /speclist showing up on chat
#define ECHOCMD

// Admin flag used for immunity
#define FLAG ADMIN_IMMUNITY

#define NO_INFO "N/A"

new const PLUGIN[] = "SpecList";
new const VERSION[] = "1.2a";
new const AUTHOR[] = "SasaiLalka";

new gMaxPlayers;
new gCvarOn;
new gCvarImmunity;
new bool:gOnOff[33] = { true, ... };
new g_fps[33][11]; 
new g_i[33]; 

public plugin_init()
{
  register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
  
  register_cvar(PLUGIN, VERSION, FCVAR_SERVER, 0.0);
  gCvarOn = register_cvar("amx_speclist", "1", 0, 0.0);
  gCvarImmunity = register_cvar("amx_speclist_immunity", "1", 0, 0.0);
  
  register_clcmd("speclist", "cmdSpecList", -1, "");
  
  gMaxPlayers = get_maxplayers();
  
  set_task(UPDATEINTERVAL, "tskShowSpec", 123094, "", 0, "b", 0);
}

public cmdSpecList(id)
{
  if( gOnOff[id] )
  {
    Color_Print(id, "!y[!gSpectator List!y] !yThe list is !tDisabled");
    gOnOff[id] = false;
  }
  else
  {
    Color_Print(id, "!y[!gSpectator List!y] !yThe list is !tEnabled");
    gOnOff[id] = true;
  }
  
  #if defined ECHOCMD
  return PLUGIN_CONTINUE;
  #else
  return PLUGIN_HANDLED;
  #endif
}

public tskShowSpec()
{
  if( !get_pcvar_num(gCvarOn) )
  {
    return PLUGIN_CONTINUE;
  }
  
  static szHud[1102];//32*33+45
  static szName[34];
  static bool:send;
  
  // FRUITLOOOOOOOOOOOOPS!
  for( new alive = 1; alive <= gMaxPlayers; alive++ )
  {
    new bool:sendTo[33];
    send = false;
    
    if( !is_user_alive(alive) )
    {
      continue;
    }

    new iAlive_IP[16];
    new iAlive_Country[45];
    new iAlive_City[45];

    get_user_ip(alive, iAlive_IP, charsmax(iAlive_IP), 1);
    geoip_country_ex(iAlive_IP, iAlive_Country, charsmax(iAlive_Country));
    geoip_city(iAlive_IP, iAlive_City, charsmax(iAlive_City));

    if (equal(iAlive_Country, ""))
    {
      copy(iAlive_Country, charsmax(iAlive_Country), NO_INFO);
    }

    if (equal(iAlive_City, "")) 
    {
      copy(iAlive_City, charsmax(iAlive_City), NO_INFO);
    }
    
    new ping,loss;
    sendTo[alive] = true;
    get_user_ping(alive, ping, loss); 
    get_user_name(alive, szName, 32);
    format(szHud, 245, "Player: %s^nMoney: $%d | HP: %d^nPing: %i | FPS: %i | Armor: %d | Country: %s | City: %s ^n^nSpectators:^n", szName, cs_get_user_money(alive), get_user_health(alive), ping, get_user_fps(alive), get_user_armor(alive), iAlive_Country, iAlive_City);
    
    for( new dead = 1; dead <= gMaxPlayers; dead++ )
    {
      if( is_user_connected(dead) )
      {
        if( is_user_alive(dead)
        || is_user_bot(dead) )
        {
          continue;
        }
        
        if( pev(dead, pev_iuser2) == alive )
        {
          if( !(get_pcvar_num(gCvarImmunity)&&get_user_flags(dead, 0)&FLAG) )
          {
            get_user_name(dead, szName, 32);
            add(szName, 33, "^n", 0);
            add(szHud, 1101, szName, 0);
            send = true;
          }

          sendTo[dead] = true;
          
        }
      }
    }
    
    if( send == true )
    {
      for( new i = 1; i <= gMaxPlayers; i++ )
      {
        if( sendTo[i] == true
        && gOnOff[i] == true )
        {
          set_hudmessage(RED, GREEN, BLUE,
            0.75, 0.15, 0, 0.0, UPDATEINTERVAL + 0.1, 0.0, 0.0, -1);
          
          show_hudmessage(i, szHud);
        }
      }
    }
  }
  
  return PLUGIN_CONTINUE;
}

public client_PreThink(id)
    g_fps[id][10]++; 

public client_putinserver(id) 
  set_task(0.1, "count", id, "", 0, "b"); 
    
public count(id) { 
 
  if ( g_i[id] < 9 )
    g_i[id]++; 
  else
    g_i[id] = 0; 
     
  g_fps[id][g_i[id]] = g_fps[id][10]; 
  g_fps[id][10] = 0; 
} 
 
get_user_fps(id) 
{ 
  new i; 
  new j = 0; 
   
  for ( i = 0; i < 9; i++ ) 
    j += g_fps[id][i]; 
   
  return j - 5; 
}

public client_connect(id)
{
  gOnOff[id] = true;
}

public client_disconnected(id)
{
  gOnOff[id] = true;
}

stock Color_Print(const id, const input[], any:...)
{
  new iCount = 1, iPlayers[32];

  static szMsg[191];
  vformat(szMsg, charsmax(szMsg), input, 3);

  replace_all(szMsg, 190, "!g", "^4");
  replace_all(szMsg, 190, "!y", "^1");
  replace_all(szMsg, 190, "!t", "^3");
  replace_all(szMsg, 190, "/w", "^0");

  if(id) iPlayers[0] = id;
  else get_players(iPlayers, iCount, "ch");

  for (new i = 0; i < iCount; i++)
  {
    if (is_user_connected(iPlayers[i]))
    {
      message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, iPlayers[i]);
      write_byte(iPlayers[i]);
      write_string(szMsg);
      message_end();
    }
  }
}
Изображение

Аватар
ByteWizard
Извън линия
Модератор
Модератор
Мнения: 251
Регистриран на: 04 Юни 2022, 21:18
Се отблагодари: 24 пъти
Получена благодарност: 96 пъти

Re: Добавяне на Country + City когато наблюдаваш някой в плъгина specinfo

Мнение от ByteWizard » 18 Юни 2024, 16:19

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <engine>
#include <cstrike>
#include <geoip>

#pragma semicolon 1

#define RED 64
#define GREEN 64
#define BLUE 64
#define UPDATEINTERVAL 1.0

// Comment below if you do not want /speclist showing up on chat
#define ECHOCMD

// Admin flag used for immunity
#define FLAG ADMIN_IMMUNITY

#define NO_INFO "N/A"

new const PLUGIN[] = "SpecList";
new const VERSION[] = "1.2a";
new const AUTHOR[] = "SasaiLalka";

new gMaxPlayers;
new gCvarOn;
new gCvarImmunity;
new bool:gOnOff[33] = { true, ... }; 

public plugin_init()
{
  register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
  
  register_cvar(PLUGIN, VERSION, FCVAR_SERVER, 0.0);
  gCvarOn = register_cvar("amx_speclist", "1", 0, 0.0);
  gCvarImmunity = register_cvar("amx_speclist_immunity", "1", 0, 0.0);
  
  register_clcmd("speclist", "cmdSpecList", -1, "");
  
  gMaxPlayers = get_maxplayers();
  
  set_task(UPDATEINTERVAL, "tskShowSpec", 123094, "", 0, "b", 0);
}

public cmdSpecList(id)
{
  if( gOnOff[id] )
  {
    Color_Print(id, "!y[!gSpectator List!y] !yThe list is !tDisabled");
    gOnOff[id] = false;
  }
  else
  {
    Color_Print(id, "!y[!gSpectator List!y] !yThe list is !tEnabled");
    gOnOff[id] = true;
  }
  
  #if defined ECHOCMD
  return PLUGIN_CONTINUE;
  #else
  return PLUGIN_HANDLED;
  #endif
}

public tskShowSpec()
{
  if( !get_pcvar_num(gCvarOn) )
  {
    return PLUGIN_CONTINUE;
  }
  
  static szHud[1102];//32*33+45
  static bool:send;
  
  // FRUITLOOOOOOOOOOOOPS!
  for( new alive = 1; alive <= gMaxPlayers; alive++ )
  {
    new bool:sendTo[33];
    send = false;
    
    if( !is_user_alive(alive) )
    {
      continue;
    }

    new iAlive_IP[16];
    new iAlive_Country[45];
    new iAlive_City[45];

    get_user_ip(alive, iAlive_IP, charsmax(iAlive_IP), 1);
    geoip_country_ex(iAlive_IP, iAlive_Country, charsmax(iAlive_Country));
    geoip_city(iAlive_IP, iAlive_City, charsmax(iAlive_City));

    if (equal(iAlive_Country, ""))
    {
      copy(iAlive_Country, charsmax(iAlive_Country), NO_INFO);
    }

    if (equal(iAlive_City, "")) 
    {
      copy(iAlive_City, charsmax(iAlive_City), NO_INFO);
    }
    
    sendTo[alive] = true;
    format(szHud, 245, "[Country: %s | City: %s]", iAlive_Country, iAlive_City);
    
    for( new dead = 1; dead <= gMaxPlayers; dead++ )
    {
      if( is_user_connected(dead) )
      {
        if( is_user_alive(dead)
        || is_user_bot(dead) )
        {
          continue;
        }
        
        if( pev(dead, pev_iuser2) == alive )
        {
          if( !(get_pcvar_num(gCvarImmunity)&&get_user_flags(dead, 0)&FLAG) )
          {
            send = true;
          }

          sendTo[dead] = true;
          
        }
      }
    }
    
    if( send == true )
    {
      for( new i = 1; i <= gMaxPlayers; i++ )
      {
        if( sendTo[i] == true
        && gOnOff[i] == true )
        {
          set_hudmessage(RED, GREEN, BLUE,
            0.75, 0.15, 0, 0.0, UPDATEINTERVAL + 0.1, 0.0, 0.0, -1);
          
          show_hudmessage(i, szHud);
        }
      }
    }
  }
  
  return PLUGIN_CONTINUE;
}

public client_putinserver(id) 
  set_task(0.1, "count", id, "", 0, "b"); 
    

public client_connect(id)
{
  gOnOff[id] = true;
}

public client_disconnected(id)
{
  gOnOff[id] = true;
}

stock Color_Print(const id, const input[], any:...)
{
  new iCount = 1, iPlayers[32];

  static szMsg[191];
  vformat(szMsg, charsmax(szMsg), input, 3);

  replace_all(szMsg, 190, "!g", "^4");
  replace_all(szMsg, 190, "!y", "^1");
  replace_all(szMsg, 190, "!t", "^3");
  replace_all(szMsg, 190, "/w", "^0");

  if(id) iPlayers[0] = id;
  else get_players(iPlayers, iCount, "ch");

  for (new i = 0; i < iCount; i++)
  {
    if (is_user_connected(iPlayers[i]))
    {
      message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, iPlayers[i]);
      write_byte(iPlayers[i]);
      write_string(szMsg);
      message_end();
    }
  }
}
Изображение

Аватар
cgozzie
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 1357
Регистриран на: 13 Окт 2016, 22:10
Местоположение: Варна
Се отблагодари: 275 пъти
Получена благодарност: 44 пъти

Re: Добавяне на Country + City когато наблюдаваш някой в плъгина specinfo

Мнение от cgozzie » 18 Юни 2024, 16:26

Благодаря само да питам пуснах 2 бота за проба просто да видя как ще изглежда но не ми излиза нищо на ботове показва ли нещо или само на реални играчи ще се покаже ..
Изображение

Аватар
ByteWizard
Извън линия
Модератор
Модератор
Мнения: 251
Регистриран на: 04 Юни 2022, 21:18
Се отблагодари: 24 пъти
Получена благодарност: 96 пъти

Re: Добавяне на Country + City когато наблюдаваш някой в плъгина specinfo

Мнение от ByteWizard » 18 Юни 2024, 17:16

В кода няма дискриминация на ботове, но може и да не работи с ботове. Пробвай кода, който съм дал по-горе, и виж дали ще работи.
При мен и двете не показват нищо.
Изображение

Аватар
cgozzie
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 1357
Регистриран на: 13 Окт 2016, 22:10
Местоположение: Варна
Се отблагодари: 275 пъти
Получена благодарност: 44 пъти

Re: Добавяне на Country + City когато наблюдаваш някой в плъгина specinfo

Мнение от cgozzie » 18 Юни 2024, 23:34

Пробвах го и с играчи но нищо не излиза незнам защо всичко ми е до последните версии което е излязло до момента.
Изображение

Аватар
ByteWizard
Извън линия
Модератор
Модератор
Мнения: 251
Регистриран на: 04 Юни 2022, 21:18
Се отблагодари: 24 пъти
Получена благодарност: 96 пъти

Re: Добавяне на Country + City когато наблюдаваш някой в плъгина specinfo

Мнение от ByteWizard » 18 Юни 2024, 23:48

Казах да пробваш първия код който съм дал за автора на темата!
Изображение

Публикувай отговор
 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Обратно към “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 24 госта