PHPBB премахване на реклама/сайт от форума ми

Всичко за форумната система phpBB
Заключено
Аватар
Scorpions95
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 1519
Регистриран на: 07 Фев 2017, 19:16
Местоположение: НЯКЪДЕ СИ
Се отблагодари: 85 пъти
Получена благодарност: 29 пъти
Обратна връзка:

PHPBB премахване на реклама/сайт от форума ми

Мнение от Scorpions95 » 13 Авг 2017, 20:54

Тъ както съм посочил в заглавието си..искам да премахна реклама или рекламния сайт който го има там когато искам да изчистя кеша и сесиите и като цъкна на страни от запитващия прозорец и ми излиза нежелания от мен сайт
как да го премахва?
до колкото гледах във overall_header и overall_footer не успях да видя
ето и нещата от двата (по горе дадени от мен файла) файла където искам да махна сайта

Код за потвърждение: Избери целия код

Код за потвърждение: Избери целия код

overall_header

<!DOCTYPE html>
<html dir="{S_CONTENT_DIRECTION}" lang="{S_USER_LANG}">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1" />
{META}
<title><!-- IF UNREAD_NOTIFICATIONS_COUNT -->({UNREAD_NOTIFICATIONS_COUNT}) <!-- ENDIF --><!-- IF not S_VIEWTOPIC and not S_VIEWFORUM -->{SITENAME} - <!-- ENDIF --><!-- IF S_IN_MCP -->{L_MCP} - <!-- ELSEIF S_IN_UCP -->{L_UCP} - <!-- ENDIF -->{PAGE_TITLE}<!-- IF S_VIEWTOPIC or S_VIEWFORUM --> - {SITENAME}<!-- ENDIF --></title>

<!-- IF S_ENABLE_FEEDS -->
	<!-- IF S_ENABLE_FEEDS_OVERALL --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {SITENAME}" href="{{ path('phpbb_feed_index') }}"><!-- ENDIF -->
	<!-- IF S_ENABLE_FEEDS_NEWS --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FEED_NEWS}" href="{{ path('phpbb_feed_news') }}"><!-- ENDIF -->
	<!-- IF S_ENABLE_FEEDS_FORUMS --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_ALL_FORUMS}" href="{{ path('phpbb_feed_forums') }}"><!-- ENDIF -->
	<!-- IF S_ENABLE_FEEDS_TOPICS --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FEED_TOPICS_NEW}" href="{{ path('phpbb_feed_topics') }}"><!-- ENDIF -->
	<!-- IF S_ENABLE_FEEDS_TOPICS_ACTIVE --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FEED_TOPICS_ACTIVE}" href="{{ path('phpbb_feed_topics_active') }}"><!-- ENDIF -->
	<!-- IF S_ENABLE_FEEDS_FORUM and S_FORUM_ID --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_FORUM} - {FORUM_NAME}" href="{{ path('phpbb_feed_forum', { forum_id : S_FORUM_ID } ) }}"><!-- ENDIF -->
	<!-- IF S_ENABLE_FEEDS_TOPIC and S_TOPIC_ID --><link rel="alternate" type="application/atom+xml" title="{L_FEED} - {L_TOPIC} - {TOPIC_TITLE}" href="{{ path('phpbb_feed_topic', { topic_id : S_TOPIC_ID } ) }}"><!-- ENDIF -->
	<!-- EVENT overall_header_feeds -->
<!-- ENDIF -->

<!-- IF U_CANONICAL -->
	<link rel="canonical" href="{U_CANONICAL}">
<!-- ENDIF -->

<!--
	phpBB style name:	Carbon
	Based on style:		prosilver (this is the default phpBB3 style)
	Original author:	Tom Beddard ( http://www.subBlue.com/ )
	Modified by:		Joyce&Luna ( https://www.phpbb-Style-Design.de )
-->

<!-- IF S_ALLOW_CDN -->
<script>
	WebFontConfig = {
		google: {
			families: ['Open+Sans:300,300i,400,400i,600,600i,700,700i,800,800i&subset=cyrillic,cyrillic-ext,greek,greek-ext,latin-ext,vietnamese']
			}
	};

	(function(d) {
		var wf = d.createElement('script'), s = d.scripts[0];
        wf.src = 'https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/webfont/1.5.18/webfont.js';
		wf.async = true;
		s.parentNode.insertBefore(wf, s);
	})(document);
</script>
<!-- ENDIF -->
<link href="{T_FONT_AWESOME_LINK}" rel="stylesheet">
<link href="{T_STYLESHEET_LINK}" rel="stylesheet">
<link href="{T_STYLESHEET_LANG_LINK}" rel="stylesheet">

<!-- IF S_CONTENT_DIRECTION eq 'rtl' -->
	<link href="{T_THEME_PATH}/bidi.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_PLUPLOAD -->
	<link href="{T_THEME_PATH}/plupload.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_COOKIE_NOTICE -->
	<link href="{T_ASSETS_PATH}/cookieconsent/cookieconsent.min.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<!-- ENDIF -->

<!--[if lte IE 9]>
	<link href="{T_THEME_PATH}/tweaks.css?assets_version={T_ASSETS_VERSION}" rel="stylesheet">
<![endif]-->

<!-- EVENT overall_header_head_append -->

{$STYLESHEETS}

<!-- EVENT overall_header_stylesheets_after -->

</head>
<body id="phpbb" class="nojs notouch section-{SCRIPT_NAME} {S_CONTENT_DIRECTION} {BODY_CLASS}">

<!-- EVENT overall_header_body_before -->
	<div class="carbon_wrap" id="carbon_wrap">
		<a id="top" class="top-anchor" accesskey="t"></a>
	<div id="carbon-top">
		<ul id="nav-main" class="nav-main linklist" role="menubar">
		<li id="quick-links" class="quick-links dropdown-container responsive-menu<!-- IF not S_DISPLAY_QUICK_LINKS and not S_DISPLAY_SEARCH --> hidden<!-- ENDIF -->" data-skip-responsive="true">
			<a href="#" class="dropdown-trigger">
				<i class="icon fa-bars fa-fw" aria-hidden="true"></i><span>{L_QUICK_LINKS}</span>
			</a>
			<div class="dropdown">
				<div class="pointer"><div class="pointer-inner"></div></div>
				<ul class="dropdown-contents" role="menu">
					<!-- EVENT navbar_header_quick_links_before -->

					<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH -->
						<li class="separator"></li>
						<!-- IF S_REGISTERED_USER -->
							<li>
								<a href="{U_SEARCH_SELF}" role="menuitem">
									<i class="icon fa-file-o fa-fw icon-gray" aria-hidden="true"></i><span>{L_SEARCH_SELF}</span>
								</a>
							</li>
						<!-- ENDIF -->
						<!-- IF S_USER_LOGGED_IN -->
							<li>
								<a href="{U_SEARCH_NEW}" role="menuitem">
									<i class="icon fa-file-o fa-fw icon-red" aria-hidden="true"></i><span>{L_SEARCH_NEW}</span>
								</a>
							</li>
						<!-- ENDIF -->
						<!-- IF S_LOAD_UNREADS -->
							<li>
								<a href="{U_SEARCH_UNREAD}" role="menuitem">
									<i class="icon fa-file-o fa-fw icon-red" aria-hidden="true"></i><span>{L_SEARCH_UNREAD}</span>
								</a>
							</li>
						<!-- ENDIF -->
							<li>
								<a href="{U_SEARCH_UNANSWERED}" role="menuitem">
									<i class="icon fa-file-o fa-fw icon-gray" aria-hidden="true"></i><span>{L_SEARCH_UNANSWERED}</span>
								</a>
							</li>
							<li>
								<a href="{U_SEARCH_ACTIVE_TOPICS}" role="menuitem">
									<i class="icon fa-file-o fa-fw icon-blue" aria-hidden="true"></i><span>{L_SEARCH_ACTIVE_TOPICS}</span>
								</a>
							</li>
							<li class="separator"></li>
							<li>
								<a href="{U_SEARCH}" role="menuitem">
									<i class="icon fa-search fa-fw" aria-hidden="true"></i><span>{L_SEARCH}</span>
								</a>
							</li>
					<!-- ENDIF -->

					<!-- IF not S_IS_BOT and (S_DISPLAY_MEMBERLIST or U_TEAM) -->
						<li class="separator"></li>
						<!-- IF S_DISPLAY_MEMBERLIST -->
							<li>
								<a href="{U_MEMBERLIST}" role="menuitem">
									<i class="icon fa-group fa-fw" aria-hidden="true"></i><span>{L_MEMBERLIST}</span>
								</a>
							</li>
						<!-- ENDIF -->
						<!-- IF U_TEAM -->
							<li>
								<a href="{U_TEAM}" role="menuitem">
									<i class="icon fa-shield fa-fw" aria-hidden="true"></i><span>{L_THE_TEAM}</span>
								</a>
							</li>
						<!-- ENDIF -->
					<!-- ENDIF -->
					<li class="separator"></li>

					<!-- EVENT navbar_header_quick_links_after -->
				</ul>
			</div>
		</li>
		<!-- EVENT overall_header_navigation_prepend -->
		<li <!-- IF not S_USER_LOGGED_IN -->data-skip-responsive="true"<!-- ELSE -->data-last-responsive="true"<!-- ENDIF -->>
			<a href="{U_FAQ}" rel="help" title="{L_FAQ_EXPLAIN}" role="menuitem">
				<i class="icon fa-question-circle fa-fw" aria-hidden="true"></i><span>{L_FAQ}</span>
			</a>
		</li>
		<!-- EVENT overall_header_navigation_append -->
		<!-- IF U_ACP -->
			<li data-last-responsive="true">
				<a href="{U_ACP}" title="{L_ACP}" role="menuitem">
					<i class="icon fa-cogs fa-fw" aria-hidden="true"></i><span>{L_ACP_SHORT}</span>
				</a>
			</li>
		<!-- ENDIF -->
		<!-- IF U_MCP -->
			<li data-last-responsive="true">
				<a href="{U_MCP}" title="{L_MCP}" role="menuitem">
					<i class="icon fa-gavel fa-fw" aria-hidden="true"></i><span>{L_MCP_SHORT}</span>
				</a>
			</li>
		<!-- ENDIF -->

	<!-- IF S_REGISTERED_USER -->
		<!-- EVENT navbar_header_user_profile_prepend -->
		<li id="username_logged_in" class="rightside <!-- IF CURRENT_USER_AVATAR --> no-bulletin<!-- ENDIF -->" data-skip-responsive="true">
			<!-- EVENT navbar_header_username_prepend -->
			<div class="header-profile dropdown-container">
				<a href="{U_PROFILE}" class="header-avatar dropdown-trigger"><!-- IF CURRENT_USER_AVATAR -->{CURRENT_USER_AVATAR} <!-- ENDIF --> {CURRENT_USERNAME_SIMPLE}</a>
				<div class="dropdown">
					<div class="pointer"><div class="pointer-inner"></div></div>
					<ul class="dropdown-contents" role="menu">
						<!-- IF U_RESTORE_PERMISSIONS -->
							<li>
								<a href="{U_RESTORE_PERMISSIONS}">
									<i class="icon fa-refresh fa-fw" aria-hidden="true"></i><span>{L_RESTORE_PERMISSIONS}</span>
								</a>
							</li>
						<!-- ENDIF -->
					<!-- EVENT navbar_header_profile_list_before -->
						<li>
							<a href="{U_PROFILE}" title="{L_PROFILE}" role="menuitem">
								<i class="icon fa-sliders fa-fw" aria-hidden="true"></i><span>{L_PROFILE}</span>
							</a>
						</li>
						<li>
							<a href="{U_USER_PROFILE}" title="{L_READ_PROFILE}" role="menuitem">
								<i class="icon fa-user fa-fw" aria-hidden="true"></i><span>{L_READ_PROFILE}</span>
							</a>
						</li>
						<!-- EVENT navbar_header_profile_list_after -->
						<li class="separator"></li>
						<li>
							<a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" title="{L_LOGIN_LOGOUT}" accesskey="x" role="menuitem">
								<i class="icon fa-power-off fa-fw" aria-hidden="true"></i><span>{L_LOGIN_LOGOUT}</span>
							</a>
						</li>
					</ul>
				</div>
			</div>
			<!-- EVENT navbar_header_username_append -->
		</li>
		<!-- IF S_DISPLAY_PM -->
			<li class="rightside" data-skip-responsive="true">
				<a href="{U_PRIVATEMSGS}" role="menuitem">
					<i class="icon fa-inbox fa-fw" aria-hidden="true"></i><span><span>{L_PRIVATE_MESSAGES} [</span><strong>{PRIVATE_MESSAGE_COUNT}</strong><span>]</span></span>
				</a>
			</li>
		<!-- ENDIF -->
		<!-- IF S_NOTIFICATIONS_DISPLAY -->
			<li class="dropdown-container dropdown-{S_CONTENT_FLOW_END} rightside" data-skip-responsive="true">
				<a href="{U_VIEW_ALL_NOTIFICATIONS}" id="notification_list_button" class="dropdown-trigger">
					<i class="icon fa-bell fa-fw" aria-hidden="true"></i><span><span>{L_NOTIFICATIONS} [</span><strong>{NOTIFICATIONS_COUNT}</strong><span>]</span></span>
				</a>
				<!-- INCLUDE notification_dropdown.html -->
			</li>
		<!-- ENDIF -->
		<!-- EVENT navbar_header_user_profile_append -->
	<!-- ELSE -->
		<li class="rightside" data-skip-responsive="true">
			<a href="{U_LOGIN_LOGOUT}" title="{L_LOGIN_LOGOUT}" accesskey="x" role="menuitem">
				<i class="icon fa-power-off fa-fw" aria-hidden="true"></i><span>{L_LOGIN_LOGOUT}</span>
			</a>
		</li>
		<!-- IF S_REGISTER_ENABLED and not (S_SHOW_COPPA or S_REGISTRATION) -->
			<li class="rightside" data-skip-responsive="true">
				<a href="{U_REGISTER}" role="menuitem">
					<i class="icon fa-pencil-square-o fa-fw" aria-hidden="true"></i><span>{L_REGISTER}</span>
				</a>
			</li>
		<!-- ENDIF -->
		<!-- EVENT navbar_header_logged_out_content -->
	<!-- ENDIF -->
	</ul>

	</div>

	<a href="<!-- IF U_SITE_HOME -->{U_SITE_HOME}<!-- ELSE -->{U_INDEX}<!-- ENDIF -->" title="<!-- IF U_SITE_HOME -->{L_SITE_HOME}<!-- ELSE -->{L_INDEX}<!-- ENDIF -->">
		<div class="carbon-topper"></div><img src="{T_THEME_PATH}/images/carbon-logo.jpg" class="carbon-image-wrapper" alt="">
	</a>

	<div id="carbon-bottom">
			<!-- EVENT overall_header_searchbox_before -->
			<!-- IF S_DISPLAY_SEARCH and not S_IN_SEARCH -->
			<div id="search-box" class="search-box search-header" role="search">
				<form action="{U_SEARCH}" method="get" id="search">
				<fieldset>
					<input name="keywords" id="keywords" type="search" maxlength="128" title="{L_SEARCH_KEYWORDS}" class="inputbox search tiny" size="20" value="{SEARCH_WORDS}" placeholder="{L_SEARCH_MINI}" />
					<button class="button button-search" type="submit" title="{L_SEARCH}">
						<i class="icon fa-search fa-fw" aria-hidden="true"></i><span class="sr-only">{L_SEARCH}</span>
					</button>
					<a href="{U_SEARCH}" class="button button-search-end" title="{L_SEARCH_ADV}">
						<i class="icon fa-cog fa-fw" aria-hidden="true"></i><span class="sr-only">{L_SEARCH_ADV}</span>
					</a>
					{S_SEARCH_HIDDEN_FIELDS}
				</fieldset>
				</form>
			</div>
			<!-- ENDIF -->
			<!-- EVENT overall_header_searchbox_after -->

		<!-- EVENT overall_header_navbar_before -->
		<ul id="nav-breadcrumbs" class="nav-breadcrumbs linklist navlinks" role="menubar">
			<!-- DEFINE $MICRODATA = ' itemtype="http://data-vocabulary.org/Breadcrumb" itemscope=""' -->
			<!-- EVENT overall_header_breadcrumbs_before -->
			<li class="breadcrumbs">
				<!-- IF U_SITE_HOME -->
					<span class="crumb" {$MICRODATA}><a href="{U_SITE_HOME}" data-navbar-reference="home"><i class="icon fa-home fa-fw" aria-hidden="true"></i><span>{L_SITE_HOME}</span></a></span>
				<!-- ENDIF -->
				<!-- EVENT overall_header_breadcrumb_prepend -->
					<span class="crumb" {$MICRODATA}><a href="{U_INDEX}" accesskey="h" data-navbar-reference="index"><!-- IF not U_SITE_HOME --><i class="icon fa-home fa-fw"></i><!-- ENDIF --><span>{L_INDEX}</span></a></span>

				<!-- BEGIN navlinks -->
					<!-- EVENT overall_header_navlink_prepend -->
					<span class="crumb" {$MICRODATA}<!-- IF navlinks.MICRODATA --> {navlinks.MICRODATA}<!-- ENDIF -->><a href="{navlinks.U_VIEW_FORUM}" itemprop="url"><span itemprop="title">{navlinks.FORUM_NAME}</span></a></span>
					<!-- EVENT overall_header_navlink_append -->
				<!-- END navlinks -->
				<!-- EVENT overall_header_breadcrumb_append -->
			</li>
			<!-- EVENT overall_header_breadcrumbs_after -->
		</ul>
	</div>
				<!-- EVENT overall_header_headerbar_after -->
		<div id="page-header">
			<div class="headerbar" role="banner">
					<!-- EVENT overall_header_headerbar_before -->
					<p class="skiplink"><a href="#start_here">{L_SKIP}</a></p>
				<div class="inner"></div>
			</div>
		</div>

	<div id="site-description">
		<h1>{SITENAME}</h1>
		<h5>{SITE_DESCRIPTION}</h5>
		<a href="<!-- IF U_SITE_HOME -->{U_SITE_HOME}<!-- ELSE -->{U_INDEX}<!-- ENDIF -->" title="<!-- IF U_SITE_HOME -->{L_SITE_HOME}<!-- ELSE -->{L_INDEX}<!-- ENDIF -->">
		</a>
	</div>

<!-- EVENT overall_header_page_body_before -->
	<a id="start_here" class="anchor"></a>
	 <div id="page-body" class="page-body" role="main">
		<!-- IF S_BOARD_DISABLED and S_USER_LOGGED_IN and (U_MCP or U_ACP) -->
		<div id="information" class="rules">
			<div class="inner">
				<strong>{L_INFORMATION}{L_COLON}</strong> {L_BOARD_DISABLED}
			</div>
		</div>
		<!-- ENDIF -->

		<!-- EVENT overall_header_content_before -->

Код за потвърждение: Избери целия код

overall_footer

		<!-- EVENT overall_footer_content_after -->

	<br /></div>

<!-- EVENT overall_footer_page_body_after -->

	<div id="page-footer" class="page-footer" role="contentinfo">
		<!-- INCLUDE navbar_footer.html -->

	<div class="copyright">
		<!-- EVENT overall_footer_copyright_prepend -->
		{CREDIT_LINE}
		<!-- IF TRANSLATION_INFO --><br />{TRANSLATION_INFO}<!-- ENDIF --><br />
		Style: Carbon by Joyce&Luna <a href="https://phpbb-Style-design.de">phpBB-Style-Design</a>
		<!-- EVENT overall_footer_copyright_append -->
		<!-- IF DEBUG_OUTPUT --><br />{DEBUG_OUTPUT}<!-- ENDIF -->
		<!-- IF U_ACP --><br /><strong><a href="{U_ACP}">{L_ACP}</a></strong><!-- ENDIF -->
  </div>

		<div id="darkenwrapper" class="darkenwrapper" data-ajax-error-title="{L_AJAX_ERROR_TITLE}" data-ajax-error-text="{L_AJAX_ERROR_TEXT}" data-ajax-error-text-abort="{L_AJAX_ERROR_TEXT_ABORT}" data-ajax-error-text-timeout="{L_AJAX_ERROR_TEXT_TIMEOUT}" data-ajax-error-text-parsererror="{L_AJAX_ERROR_TEXT_PARSERERROR}">
			<div id="darken" class="darken">&nbsp;</div>
		</div>

		<div id="phpbb_alert" class="phpbb_alert" data-l-err="{L_ERROR}" data-l-timeout-processing-req="{L_TIMEOUT_PROCESSING_REQ}">
			<a href="#" class="alert_close">
				<i class="icon fa-times-circle fa-fw" aria-hidden="true"></i>
			</a>
			<h3 class="alert_title">&nbsp;</h3><p class="alert_text"></p>
		</div>
		<div id="phpbb_confirm" class="phpbb_alert">
			<a href="#" class="alert_close">
				<i class="icon fa-times-circle fa-fw" aria-hidden="true"></i>
			</a>
			<div class="alert_text"></div>
		</div>
	</div>

</div>

<div>
	<a id="bottom" class="anchor" accesskey="z"></a>
	<!-- IF not S_IS_BOT -->{RUN_CRON_TASK}<!-- ENDIF -->
</div>

<script type="text/javascript" src="{T_JQUERY_LINK}"></script>
<!-- IF S_ALLOW_CDN --><script type="text/javascript">window.jQuery || document.write('\x3Cscript src="{T_ASSETS_PATH}/javascript/jquery.min.js?assets_version={T_ASSETS_VERSION}">\x3C/script>');</script><!-- ENDIF -->
<script type="text/javascript" src="{T_ASSETS_PATH}/javascript/core.js?assets_version={T_ASSETS_VERSION}"></script>
<!-- INCLUDEJS forum_fn.js -->
<!-- INCLUDEJS ajax.js -->
<!-- IF S_ALLOW_CDN -->
	<script type="text/javascript">
		(function($){
			var $fa_cdn = $('head').find('link[rel="stylesheet"]').first(),
				$span = $('<span class="fa" style="display:none"></span>').appendTo('body');
			if ($span.css('fontFamily') !== 'FontAwesome' ) { 
				$fa_cdn.after('<link href="{T_ASSETS_PATH}/css/font-awesome.min.css" rel="stylesheet">');
				$fa_cdn.remove();
			}
			$span.remove();
		})(jQuery);
	</script>
<!-- ENDIF -->

<!-- IF S_COOKIE_NOTICE -->
	<script src="{T_ASSETS_PATH}/cookieconsent/cookieconsent.min.js?assets_version={T_ASSETS_VERSION}"></script>
	<script>
		window.addEventListener("load", function(){
			window.cookieconsent.initialise({
				"palette": {
					"popup": {
						"background": "#0F538A"
					},
					"button": {
						"background": "#E5E5E5"
					}
				},
				"theme": "classic",
				"content": {
					"message": "{LA_COOKIE_CONSENT_MSG}",
					"dismiss": "{LA_COOKIE_CONSENT_OK}",
					"link": "{LA_COOKIE_CONSENT_INFO}",
					"href": "{LA_COOKIE_CONSENT_HREF}"
				}
			})});
	</script>
<!-- ENDIF -->

<!-- EVENT overall_footer_after -->

<!-- IF S_PLUPLOAD --><!-- INCLUDE plupload.html --><!-- ENDIF -->
{$SCRIPTS}

<!-- EVENT overall_footer_body_after -->
<br />

</body>
</html>
Последно промяна от Scorpions95 на 13 Авг 2017, 22:27, променено общо 1 път.
Изображение
Форум ЛС: Клик
Discord: </Scorpion>#0314
Discord server https://discord.com/invite/GbgwTe69ZS
Изображение

Аватар
Extreme
Извън линия
Администратор
Администратор
Мнения: 557
Регистриран на: 05 Окт 2016, 20:53
Се отблагодари: 124 пъти
Получена благодарност: 44 пъти
Обратна връзка:

PHPBB премахване на реклама/сайт от форума ми

Мнение от Extreme » 13 Авг 2017, 21:26

Ползвай правилния bbcode, тоест code тага.
–Човек вярва на това, което му се иска.
Адолф Хитлер.

-------------------------------------------------------------------------------------------
Правила на форума
Правила при качване на плъгини

Аватар
1fRaNkkK
Извън линия
VIP
VIP
Мнения: 775
Регистриран на: 09 Окт 2016, 15:21
Се отблагодари: 8 пъти
Получена благодарност: 52 пъти

PHPBB премахване на реклама/сайт от форума ми

Мнение от 1fRaNkkK » 14 Авг 2017, 13:52

Не мисля, че рекламата е във файловете, които ти даваш.
Кода за рекламата трябва да е някъде в acp папката. Ще го погледна и ще видим, но не обещавам нищо.
Интересното е, че със xampp реклама няма, не знам защо, но явно никакъв код няма, просто на моменти е автоматично сигурено, което звучи абсурдно.
Рекламата принципно излиза като натиснеш в бялото квадратче, не знам защо ти пречи това..
Към кой сайт те пренасочва?

Аватар
Scorpions95
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 1519
Регистриран на: 07 Фев 2017, 19:16
Местоположение: НЯКЪДЕ СИ
Се отблагодари: 85 пъти
Получена благодарност: 29 пъти
Обратна връзка:

PHPBB премахване на реклама/сайт от форума ми

Мнение от Scorpions95 » 14 Авг 2017, 20:56

http://i.imgur.com/0jic2iT.png
Еми да..като цъкна някъде в страни на това прозорче и ме праща тука https://www.ladaclub-bg.com (не е реклама) не желая този сайт
да ми се появява с моят форум.
Аз ако искам такава реклама ще си направя собствен сайт и ще го сложа моя си сайт примерно а не това
/public_html/language/bg/acp тук ли някъде трябва да е ?
Изображение
Форум ЛС: Клик
Discord: </Scorpion>#0314
Discord server https://discord.com/invite/GbgwTe69ZS
Изображение

Аватар
1fRaNkkK
Извън линия
VIP
VIP
Мнения: 775
Регистриран на: 09 Окт 2016, 15:21
Се отблагодари: 8 пъти
Получена благодарност: 52 пъти

PHPBB премахване на реклама/сайт от форума ми

Мнение от 1fRaNkkK » 14 Авг 2017, 22:10

language/bg/common.php

Код за потвърждение: Избери целия код

'TRANSLATION_INFO'	=> 'Превод от <a href="http://www.ladaclub-bg.com/" target="_blank">Денис Иванов</а>'
Там махни линка ако не искаш това с кеша.
Това чисто и просто е доста несериозно, защото той е автора, нормално е да остави нещо след себе си, а и това не пречи абсолютно на потребителите)то е във фуутера, като натиснеш името му те праща в сайта му), тъй като то само в администраторския панел с тези боксове за потвърждения се случва 'бъга'.
Просто няма нужда от такова нещо, ти си единствения и последния може би, който пусна тема поради такова нещо, изобщо няма нужда се махне това нещо, пък ако ти пречи толкова много махай, бърка ли някого, човека се е трудел, а ти не искаш да има реклама, който дори не е за игри...

Аватар
Scorpions95
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 1519
Регистриран на: 07 Фев 2017, 19:16
Местоположение: НЯКЪДЕ СИ
Се отблагодари: 85 пъти
Получена благодарност: 29 пъти
Обратна връзка:

PHPBB премахване на реклама/сайт от форума ми

Мнение от Scorpions95 » 14 Авг 2017, 23:24

Може да заключвате темата.
Извън темата
А всъшност това което Франк каза се намира във
/public_html/language/bg
(или там както ви е главната папка)
Изображение
Форум ЛС: Клик
Discord: </Scorpion>#0314
Discord server https://discord.com/invite/GbgwTe69ZS
Изображение

Заключено
 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Обратно към “PhpBB”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 2 госта