Страница 1 от 1

Kick , no SteamID

Публикувано на: 13 Окт 2016, 22:43
от cs_4ever
Описание : Хората който нямат реално SteamID да ги киквани автоматично от сървъра .
Автор : OciXCrom™
Коде :

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>

#define PLUGIN_VERSION "1.0"
#define KICK_REASON "You need a SteamID to play here."

public plugin_init()
  register_plugin("Kick NoSteam Players", PLUGIN_VERSION, "iPlay.bg (OciXCrom)")
  
public client_putinserver(id)
  if(!IsValidSteam(id))
    server_cmd("kick #%i ^"%s^"", get_user_userid(id), KICK_REASON)

bool:IsValidSteam(id)
{
  new szAuthId[35]
  get_user_authid(id, szAuthId, charsmax(szAuthId))
  
  if(!equali(szAuthId, "STEAM_", 6) || equal(szAuthId, "STEAM_ID_LAN") || equal(szAuthId, "STEAM_ID_PENDING"))
    return false
  
  return true
}