Лимит за купуване на Knife Blinks

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Заключено
Аватар
KARASKO
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 50
Регистриран на: 03 Яну 2021, 23:55
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 4 пъти

Лимит за купуване на Knife Blinks

Мнение от KARASKO » 05 Май 2021, 01:34

В кода не можах да намеря от къде да сложа лимит за купувате на item-a. Искам на рунд максимум 2 пъти да се купува айтъм-а.

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <zombieplague>
#include <chr_engine>

#define MIN_DISTANCE 50

/*================================================================================
 [Plugin Customization]
=================================================================================*/

new const g_item_name[] = { "Knife Blink (once)" }
const g_item_cost = 5
const g_iMaxDistance = 300;

/*============================================================================*/

new Float:g_fSpeed = 1000.0;
new Float:g_fDelay = 1.0;

new g_iMaxPlayers;
new g_iEnemy[33];
new g_iInBlink[33];
new Float:g_fLastSlash[33];
new g_iCanceled[33];
new g_iSlash[33];
new g_iBlinks[33];
new g_itemid_blink;

public plugin_init(){
	
	register_plugin("[ZP] Extra Item: Knife Blink", "1.2", "pharse");
	
	g_iMaxPlayers = get_maxplayers();
	
	g_itemid_blink = zp_register_extra_item(g_item_name, g_item_cost, ZP_TEAM_ZOMBIE);
	
	register_forward(FM_TraceLine, "FW_TraceLine_Post", 1);
	register_forward(FM_PlayerPreThink, "FW_PlayerPreThink");
	
	register_event("HLTV", "EVENT_round_start", "a", "1=0", "2=0")
}

// ================================================== //
// 			FORWARDS / EVENTS
// ================================================== //

public FW_TraceLine_Post(Float:start[3], Float:end[3], conditions, id, trace){
	
	if (!CHECK_ValidPlayer(id))
		return FMRES_IGNORED;
	
	new iWeaponID = get_user_weapon(id);
	
	if ( iWeaponID != CSW_KNIFE ){
		
		OP_Cancel(id);
		return FMRES_IGNORED;
	}
	
	new enemy = g_iEnemy[id];
	
	if (!enemy){
		
		enemy = get_tr2(trace, TR_pHit);
		
		if ( !CHECK_ValidPlayer(enemy) || zp_get_user_zombie(enemy) ){
			
			OP_Cancel(id);
			return FMRES_IGNORED;
		}
		
		g_iEnemy[id] = enemy;
	}
	
	return FMRES_IGNORED;
}

public FW_PlayerPreThink(id){
	
	if (!CHECK_ValidPlayer(id))
		return FMRES_IGNORED;
	
	new iWeaponID = get_user_weapon(id);
	
	if ( iWeaponID != CSW_KNIFE || !zp_get_user_zombie(id) ){
		
		OP_Cancel(id);
		return FMRES_IGNORED;
	}
	
	if ( g_iBlinks[id] == 0 )
		return FMRES_IGNORED;
	
	new button = pev(id,pev_button);
	
	if ( !(button & IN_ATTACK) && !(button & IN_ATTACK2) ){
		
		OP_Cancel(id)
		return FMRES_IGNORED;
	}
	
	if (g_iSlash[id])
		g_iSlash[id] = 0;
	
	OP_NearEnemy(id);
	
	if( g_iInBlink[id] ){
		
		OP_SetBlink(id);
		OP_Blink(id);
		g_iCanceled[id] = 0;
	}

	return FMRES_IGNORED;
}

// Player buys our upgrade, add one blink
public zp_extra_item_selected(player, itemid)
{
	if (itemid == g_itemid_blink){
		
		g_iBlinks[player] += 1;
		client_print(player, print_chat, "[ZP] You have now %d Knife Blinks", g_iBlinks[player]);
	}
}

// Reset blinks for all players on newround
public EVENT_round_start()
{
	for (new id; id <= 32; id++) g_iBlinks[id] = 0;
}

// ================================================== //
// 			OPERATIONS
// ================================================== //

public OP_NearEnemy(id){
	
	new enemy = g_iEnemy[id];
	new Float:time = get_gametime();
	
	if (!enemy || g_fLastSlash[id]+g_fDelay>time){
		
		g_iInBlink[id] = 0;
		return;
	}
	
	new origin[3], origin_enemy[3];
	
	get_user_origin(id, origin, 0);
	get_user_origin(enemy, origin_enemy, 0);
	
	new distance = get_distance(origin, origin_enemy);
	
	if ( MIN_DISTANCE<=distance<=g_iMaxDistance){
		
		g_iInBlink[id] = 1;
		return;
		
	}else if (MIN_DISTANCE>distance && g_iInBlink[id])
	{
		OP_Slash(id);
	}
	OP_Cancel(id);
}

public OP_Blink(id){
	
	new Float:new_velocity[3];
	new enemy = g_iEnemy[id];
	new Float:origin_enemy[3];
	
	pev(enemy, pev_origin, origin_enemy);
	entity_set_aim(id, origin_enemy);
	
	get_speed_vector2(id, enemy, g_fSpeed, new_velocity)
	set_pev(id, pev_velocity, new_velocity);
}

public OP_Cancel(id){
	
	g_iInBlink[id] = 0;
	g_iEnemy[id] = 0;
	if (!g_iCanceled[id]){
		
		OP_SetBlink(id);
		g_iCanceled[id] = 1;
	}
}

public OP_Slash(id){
	
	set_pev(id, pev_velocity, {0.0,0.0,0.0});		// stop player's blink
	
	new weaponID = get_user_weapon(id, _, _);
	
	if(weaponID == CSW_KNIFE){
		
		new weapon[32]
		
		get_weaponname(weaponID,weapon,31)
		
		new ent = fm_find_ent_by_owner(-1,weapon,id)
		
		if(ent){
			
			set_pdata_float(ent,46, 0.0);
			set_pdata_float(ent,47, 0.0);
			g_iSlash[id] = 1;
			g_fLastSlash[id] = get_gametime();
			g_iBlinks[id] -= 1;
			new name[32];
			get_user_name(id,name,31)
			client_print(0, print_chat, "[ZP] %s just used a Knife Blink!", name);
			client_print(id, print_chat, "[ZP] %d Knife Blinks remaining", g_iBlinks[id]);
		}
	} 
}

public OP_SetBlink(id){
	
	new blink = g_iInBlink[id];
	
	if (blink>1)
		return;
	
	if (blink)
		g_iInBlink[id] += 1;
}

// ================================================== //
// 			CHECKS
// ================================================== //

public CHECK_ValidPlayer(id){
	
	if (1<=id<=g_iMaxPlayers && is_user_alive(id))
		return 1;
	
	return 0;
}

// from fakemeta_util.inc
stock fm_find_ent_by_owner(index, const classname[], owner, jghgtype = 0) {
	new strtype[11] = "classname", ent = index;
	switch (jghgtype) {
		case 1: strtype = "target";
		case 2: strtype = "targetname";
	}

	while ((ent = engfunc(EngFunc_FindEntityByString, ent, strtype, classname)) && pev(ent, pev_owner) != owner) {}

	return ent;
}

Аватар
MaPaXyuA
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 79
Регистриран на: 08 Ное 2016, 16:29
Местоположение: Горна Оряховица
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 5 пъти
Обратна връзка:

Лимит за купуване на Knife Blinks

Мнение от MaPaXyuA » 05 Май 2021, 08:05

Ето плъгина:
Променяш ред 124 и 126
Имаш право на 6 блинка на рунд.

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <zombieplague>
#include <chr_engine>

#define MIN_DISTANCE 50

/*================================================================================
 [Plugin Customization]
=================================================================================*/

new const g_item_name[] = { "Knife Blink" }
const g_item_cost = 25
const g_iMaxDistance = 300;

/*============================================================================*/

new Float:g_fSpeed = 1000.0;
new Float:g_fDelay = 1.0;

new g_iMaxPlayers;
new g_iEnemy[33];
new g_iInBlink[33];
new Float:g_fLastSlash[33];
new g_iCanceled[33];
new g_iSlash[33];
new g_iBlinks[33];
new g_itemid_blink;
new g_times[33]

public plugin_init(){
	
	register_plugin("[ZP] Extra Item: Knife Blink", "1.2", "pharse & sexy2x7");
	
	g_iMaxPlayers = get_maxplayers();
	
	g_itemid_blink = zp_register_extra_item(g_item_name, g_item_cost, ZP_TEAM_ZOMBIE);
	
	register_forward(FM_TraceLine, "FW_TraceLine_Post", 1);
	register_forward(FM_PlayerPreThink, "FW_PlayerPreThink");
	
	register_event("HLTV", "EVENT_round_start", "a", "1=0", "2=0")
}

// ================================================== //
// 			FORWARDS / EVENTS
// ================================================== //

public FW_TraceLine_Post(Float:start[3], Float:end[3], conditions, id, trace){
	
	if (!CHECK_ValidPlayer(id))
		return FMRES_IGNORED;
	
	new iWeaponID = get_user_weapon(id);
	
	if ( iWeaponID != CSW_KNIFE ){
		
		OP_Cancel(id);
		return FMRES_IGNORED;
	}
	
	new enemy = g_iEnemy[id];
	
	if (!enemy){
		
		enemy = get_tr2(trace, TR_pHit);
		
		if ( !CHECK_ValidPlayer(enemy) || zp_get_user_zombie(enemy) ){
			
			OP_Cancel(id);
			return FMRES_IGNORED;
		}
		
		g_iEnemy[id] = enemy;
	}
	
	return FMRES_IGNORED;
}

public FW_PlayerPreThink(id){
	
	if (!CHECK_ValidPlayer(id))
		return FMRES_IGNORED;
	
	new iWeaponID = get_user_weapon(id);
	
	if ( iWeaponID != CSW_KNIFE || !zp_get_user_zombie(id) ){
		
		OP_Cancel(id);
		return FMRES_IGNORED;
	}
	
	if ( g_iBlinks[id] == 0 )
		return FMRES_IGNORED;
	
	new button = pev(id,pev_button);
	
	if ( !(button & IN_ATTACK) && !(button & IN_ATTACK2) ){
		
		OP_Cancel(id)
		return FMRES_IGNORED;
	}
	
	if (g_iSlash[id])
		g_iSlash[id] = 0;
	
	OP_NearEnemy(id);
	
	if( g_iInBlink[id] ){
		
		OP_SetBlink(id);
		OP_Blink(id);
		g_iCanceled[id] = 0;
	}

	return FMRES_IGNORED;
}

// Player buys our upgrade, add one blink
public zp_extra_item_selected(player, itemid)
{
	if (itemid == g_itemid_blink)
	{
		if(g_times[player] == 6)
		{
			client_print(player, print_chat, "[ZP] Maximum knife blink buy on one round is 6!");
			return ZP_PLUGIN_HANDLED;
		}

		g_times[player]++
		g_iBlinks[player] += 1;
		client_print(player, print_chat, "[ZP] You have now %d Knife Blinks", g_iBlinks[player]);
	}
}

// Reset blinks for all players on newround
public EVENT_round_start()
{
	
	for (new id; id <= 32; id++) 
	{
		g_iBlinks[id] = 0;
		g_times[id] = 0
	}
}

// ================================================== //
// 			OPERATIONS
// ================================================== //

public OP_NearEnemy(id){
	
	new enemy = g_iEnemy[id];
	new Float:time = get_gametime();
	
	if (!enemy || g_fLastSlash[id]+g_fDelay>time){
		
		g_iInBlink[id] = 0;
		return;
	}
	
	new origin[3], origin_enemy[3];
	
	get_user_origin(id, origin, 0);
	get_user_origin(enemy, origin_enemy, 0);
	
	new distance = get_distance(origin, origin_enemy);
	
	if ( MIN_DISTANCE<=distance<=g_iMaxDistance){
		
		g_iInBlink[id] = 1;
		return;
		
	}else if (MIN_DISTANCE>distance && g_iInBlink[id])
	{
		OP_Slash(id);
	}
	OP_Cancel(id);
}

public OP_Blink(id){
	
	new Float:new_velocity[3];
	new enemy = g_iEnemy[id];
	new Float:origin_enemy[3];
	
	pev(enemy, pev_origin, origin_enemy);
	entity_set_aim(id, origin_enemy);
	
	get_speed_vector2(id, enemy, g_fSpeed, new_velocity)
	set_pev(id, pev_velocity, new_velocity);
}

public OP_Cancel(id){
	
	g_iInBlink[id] = 0;
	g_iEnemy[id] = 0;
	if (!g_iCanceled[id]){
		
		OP_SetBlink(id);
		g_iCanceled[id] = 1;
	}
}

public OP_Slash(id){
	
	set_pev(id, pev_velocity, {0.0,0.0,0.0});		// stop player's blink
	
	new weaponID = get_user_weapon(id, _, _);
	
	if(weaponID == CSW_KNIFE){
		
		new weapon[32]
		
		get_weaponname(weaponID,weapon,31)
		
		new ent = fm_find_ent_by_owner(-1,weapon,id)
		
		if(ent){
			
			set_pdata_float(ent,46, 0.0);
			set_pdata_float(ent,47, 0.0);
			g_iSlash[id] = 1;
			g_fLastSlash[id] = get_gametime();
			g_iBlinks[id] -= 1;
			new name[32];
			get_user_name(id,name,31)
			client_print(0, print_chat, "[ZP] %s just used a Knife Blink!", name);
			client_print(id, print_chat, "[ZP] %d Knife Blinks remaining", g_iBlinks[id]);
		}
	} 
}

public OP_SetBlink(id){
	
	new blink = g_iInBlink[id];
	
	if (blink>1)
		return;
	
	if (blink)
		g_iInBlink[id] += 1;
}

// ================================================== //
// 			CHECKS
// ================================================== //

public CHECK_ValidPlayer(id){
	
	if (1<=id<=g_iMaxPlayers && is_user_alive(id))
		return 1;
	
	return 0;
}

// from fakemeta_util.inc
stock fm_find_ent_by_owner(index, const classname[], owner, jghgtype = 0) {
	new strtype[11] = "classname", ent = index;
	switch (jghgtype) {
		case 1: strtype = "target";
		case 2: strtype = "targetname";
	}

	while ((ent = engfunc(EngFunc_FindEntityByString, ent, strtype, classname)) && pev(ent, pev_owner) != owner) {}

	return ent;
}
Също така ще ти трябва и този файл: chr_engine.inc

Код за потвърждение: Избери целия код

/* CHR Engine - v1.1
*
* by GHW_Chronic
*  12/2006 - 05/2007
*
* This file is provided as is (no warranties).
*
*/

#if defined chr_engine_included
 #endinput
#endif
#define chr_engine_included


#include <amxmodx>
#include <fakemeta>/*
*
* Determines velocity (new_velocity) that
* you would set an entity to in order for
* it to go at "speed" from "origin1" to
* "origin2".
*
*/

stock get_speed_vector(const Float:origin1[3],const Float:origin2[3],Float:speed, Float:new_velocity[3])
{
	new_velocity[0] = origin2[0] - origin1[0]
	new_velocity[1] = origin2[1] - origin1[1]
	new_velocity[2] = origin2[2] - origin1[2]
	new Float:num = floatsqroot(speed*speed / (new_velocity[0]*new_velocity[0] + new_velocity[1]*new_velocity[1] + new_velocity[2]*new_velocity[2]))
	new_velocity[0] *= num
	new_velocity[1] *= num
	new_velocity[2] *= num

	return 1;
}/*
*
* Determines velocity (new_velocity) that
* you would set "ent1" to in order for it
* to go at "speed" from "ent1"'s origin
* to "ent2"'s origin.
*
*/

stock get_speed_vector2(ent1, ent2, Float:speed, Float:new_velocity[3])
{
	if(!pev_valid(ent1) || !pev_valid(ent2))
		return 0;

	static Float:origin1[3]
	pev(ent1,pev_origin,origin1)
	static Float:origin2[3]
	pev(ent2,pev_origin,origin2)

	new_velocity[0] = origin2[0] - origin1[0]
	new_velocity[1] = origin2[1] - origin1[1]
	new_velocity[2] = origin2[2] - origin1[2]
	new Float:num = floatsqroot(speed*speed / (new_velocity[0]*new_velocity[0] + new_velocity[1]*new_velocity[1] + new_velocity[2]*new_velocity[2]))
	new_velocity[0] *= num
	new_velocity[1] *= num
	new_velocity[2] *= num

	return 1;
}/*
*
* Determines location ("origin") of an entity
* with supplied offset to its original angles.
*
* Example: You want the location of 30 units
* to the left of a model but the model is
* turned at an angle so you cannot simply add
* the offset to the origin. Then you would use
* this.
*
*/

stock get_offset_origin(ent,const Float:offset[3],Float:origin[3])
{
	if(!pev_valid(ent))
		return 0;

	new Float:angle[3]
	pev(ent,pev_origin,origin)
	pev(ent,pev_angles,angle)

	origin[0] += floatcos(angle[1],degrees) * offset[0]
	origin[1] += floatsin(angle[1],degrees) * offset[0]

	origin[2] += floatsin(angle[0],degrees) * offset[0]
	origin[0] += floatcos(angle[0],degrees) * offset[0]

	origin[1] += floatcos(angle[1],degrees) * offset[1]
	origin[0] -= floatsin(angle[1],degrees) * offset[1]

	origin[2] += floatsin(angle[2],degrees) * offset[1]
	origin[1] += floatcos(angle[2],degrees) * offset[1]

	origin[2] += floatcos(angle[2],degrees) * offset[2]
	origin[1] -= floatsin(angle[2],degrees) * offset[2]

	origin[2] += floatcos(angle[0],degrees) * offset[2]
	origin[0] -= floatsin(angle[0],degrees) * offset[2]

	origin[0] -= offset[0]
	origin[1] -= offset[1]
	origin[2] -= offset[2]

	return 1;
}/*
*
* Determines location ("origin") of a monster
* or player entity with supplied offset to its
* original angles.
*
* Example: You want the location of 30 units
* to the left of a model but the model is
* turned at an angle so you cannot simply add
* the offset to the origin. Then you would use
* this.
*
* Works same as above but only for players and
* monsters.
*
*/

stock get_offset_origin_body(ent,const Float:offset[3],Float:origin[3])
{
	if(!pev_valid(ent))
		return 0;

	new Float:angle[3]
	pev(ent,pev_angles,angle)

	pev(ent,pev_origin,origin)

	origin[0] += floatcos(angle[1],degrees) * offset[0]
	origin[1] += floatsin(angle[1],degrees) * offset[0]

	origin[1] += floatcos(angle[1],degrees) * offset[1]
	origin[0] += floatsin(angle[1],degrees) * offset[1]

	return 1;
}/*
*
* Determines if a player is crouching or not.
* Return 1 if crouching and 0 if not.
*
* Set ignoreplayer to 1 if you are using on
* a HL monster that can crouch.
*
*/

stock is_user_crouching(ent,ignoreplayer=0)
{
	if(!is_user_alive(ent) && !ignoreplayer)
		return 0;

	new Float:minsize[3]
	pev(ent,pev_mins,minsize)

	if(minsize[2]==-18.0)
		return 1;

	return 0;
}/*
*
* Returns indexes of players in order according
* to how close they are to "origin". Indexes are
* stored in "players[32]" and the number of
* indexes returned is stored in num[0]. team[] is
* used only if flag 'e' is passed.
*
* Flags:
* "a" - Don't return dead players
* "b" - Don't return alive players
* "c" - Skip bots
* "d" - Skip real players
* "e" - Match with passed team
* "h" - Skip HLTV
* "i" - Is in Viewcone
* "j" - Is Visible
*
* If flag 'i' is passed, you must specify into
* variable "index" who's viewcone to check if
* the returned players are in.
*
*/

stock get_players_distance(const Float:origin2[3],players[32], &num,const flags[]="",index=0,const team[]="")
{
	new bool:flag1, bool:flag2
	if(containi(flags,"j")!=-1) flag2 = true
	if(containi(flags,"i")!=-1)
	{
		if(!pev_valid(index))
			return 0;
		flag1 = true
	}

	static Float:origin[3]
	origin[0] = origin2[0]
	origin[1] = origin2[1]
	origin[2] = origin2[2]

	static players2[32]
	new num2
	arrayset(players2,0,32)
	get_players(players2,num2,flags,team)
	static Float:origin3[3]
	static Float:distance[32]
	for(new i=0;i<32;i++) distance[i]=0.0
	num = num2

	static Float:hit[3]
	new bool:continuea=true
	for(new i=0;i<num2;i++)
	{
		pev(players2[i],pev_origin,origin3)
		if(flag2)
		{
			engfunc(EngFunc_TraceLine,origin2,origin3,1,index,0)
			get_tr2(0,TR_vecEndPos,hit)
			if(hit[0]==origin3[0] && hit[1]==origin3[1] && hit[2]==origin3[2])
			{
				distance[i] = vector_distance(origin,origin3)
			}
			else
			{
				continuea=false
				distance[i] = 9999999.1337
				num--
			}
		}
		if(flag1 && continuea)
		{
			static Float:angles[3], Float:diff[3], Float:reciprocalsq, Float:norm[3], Float:dot, Float:fov
			pev(index, pev_angles, angles)
			engfunc(EngFunc_MakeVectors, angles)
			global_get(glb_v_forward, angles)
			angles[2] = 0.0

			pev(index, pev_origin, origin)
			diff[0] = origin3[0] - origin[0]
			diff[1] = origin3[1] - origin[1]
			diff[2] = origin3[2] - origin[2]
			//diff[2]=0.0// - for 2D viewcone

			reciprocalsq = 1.0 / floatsqroot(diff[0]*diff[0] + diff[1]*diff[1] + diff[2]*diff[2])
			norm[0] = diff[0] * reciprocalsq
			norm[1] = diff[1] * reciprocalsq
			norm[2] = diff[2] * reciprocalsq

			dot = norm[0]*angles[0] + norm[1]*angles[1] + norm[2]*angles[2]
			pev(index, pev_fov, fov)
			if(dot >= floatcos(fov * 3.1415926535 / 360.0))
			{
				distance[i] = vector_distance(origin,origin3)
			}
			else
			{
				continuea=false
				distance[i] = 9999999.1337
				num--
			}
		}
		if(continuea)
		{
			distance[i] = vector_distance(origin,origin3)
		}
	}
	static distance_cnt[32]
	arrayset(distance_cnt,0,32)
	for(new i=0;i<num2;i++)
	{
		if(distance[i]!=9999999.1337)
		{
			for(new i2=0;i2<num;i2++)
			{
				if(distance[i2]<distance[i]) distance_cnt[i]++
			}
			players[distance_cnt[i]]=players2[i]
		}
	}
	return 1;
}/*
*
* Forces "ent" to aim at "origin"
*
* Set bone to a positive value to
* detect a specific bone the function
* should aim from.
*
*/

stock entity_set_aim(ent,const Float:origin2[3],bone=0)
{
	if(!pev_valid(ent))
		return 0;

	static Float:origin[3]
	origin[0] = origin2[0]
	origin[1] = origin2[1]
	origin[2] = origin2[2]

	static Float:ent_origin[3], Float:angles[3]

	if(bone)
		engfunc(EngFunc_GetBonePosition,ent,bone,ent_origin,angles)
	else
		pev(ent,pev_origin,ent_origin)

	origin[0] -= ent_origin[0]
	origin[1] -= ent_origin[1]
	origin[2] -= ent_origin[2]

	static Float:v_length
	v_length = vector_length(origin)

	static Float:aim_vector[3]
	aim_vector[0] = origin[0] / v_length
	aim_vector[1] = origin[1] / v_length
	aim_vector[2] = origin[2] / v_length

	static Float:new_angles[3]
	vector_to_angle(aim_vector,new_angles)

	new_angles[0] *= -1

	if(new_angles[1]>180.0) new_angles[1] -= 360
	if(new_angles[1]<-180.0) new_angles[1] += 360
	if(new_angles[1]==180.0 || new_angles[1]==-180.0) new_angles[1]=-179.999999

	set_pev(ent,pev_angles,new_angles)
	set_pev(ent,pev_fixangle,1)

	return 1;
}/*
*
* If "origin" is in ent's viewcone, the location
* of it using the hudmessage grid will be placed
* into hudpos[2].
*
* Returns 0 if "origin" is not on ent's hud.
*
* ent must be a player (index 1-32).
*
*/

stock get_hudmessage_locs(ent,const Float:origin[3],Float:hudpos[2])
{
	if(!is_user_connected(ent))
		return 0;

	static Float:origin2[3]
	origin2[0] = origin[0]
	origin2[1] = origin[1]
	origin2[2] = origin[2]

	static Float:ent_origin[3]

	pev(ent,pev_origin,ent_origin)

	static Float:ent_angles[3]

	pev(ent,pev_v_angle,ent_angles)

	origin2[0] -= ent_origin[0]
	origin2[1] -= ent_origin[1]
	origin2[2] -= ent_origin[2]

	new Float:v_length
	v_length = vector_length(origin2)

	static Float:aim_vector[3]
	aim_vector[0] = origin2[0] / v_length
	aim_vector[1] = origin2[1] / v_length
	aim_vector[2] = origin2[2] / v_length

	static Float:new_angles[3]
	vector_to_angle(aim_vector,new_angles)

	new_angles[0] *= -1

	if(new_angles[1]>180.0) new_angles[1] -= 360.0
	if(new_angles[1]<-180.0) new_angles[1] += 360.0
	if(new_angles[1]==180.0 || new_angles[1]==-180.0) new_angles[1]=-179.999999

	if(new_angles[0]>180.0) new_angles[0] -= 360.0
	if(new_angles[0]<-180.0) new_angles[0] += 360.0
	if(new_angles[0]==90.0) new_angles[0]=89.999999
	else if(new_angles[0]==-90.0) new_angles[0]=-89.999999

	new Float:fov
	pev(ent,pev_fov,fov)

	if(floatabs(ent_angles[0] - new_angles[0]) <= fov/2 && floatabs((180.0 - floatabs(ent_angles[1])) - (180.0 - floatabs(new_angles[1]))) <= fov/2)
	{
		hudpos[1] = 1 - ( ( (ent_angles[0] - new_angles[0]) + fov/2 ) / fov )
		hudpos[0] = ( (ent_angles[1] - new_angles[1]) + fov/2 ) / fov
	}
	else
		return 0;

	return 1;
}/*
*
* Sets ent's speed in the direction specified
* by the mode variable
*
* Modes:
*  0 = In direction ent is currently moving
*    but not including the z axis
*  1 = In direction ent is currently moving
*  2 = In direction ent is currently looking
*  3 = In direction ent is currently looking
*    but not including the z axis
*  4 = In direction of origin[3]
*
*
* Use a negative speed to go in the opposite
* direction of the specified mode.
*
*/

stock set_speed(ent,Float:speed,mode=0,const Float:origin[3]={0.0,0.0,0.0})
{
	if(!pev_valid(ent))
		return 0;

	switch(mode)
	{
		case 0:
		{
			static Float:cur_velo[3]

			pev(ent,pev_velocity,cur_velo)

			new Float:y
			y = cur_velo[0]*cur_velo[0] + cur_velo[1]*cur_velo[1]

			new Float:x
			if(y) x = floatsqroot(speed*speed / y)

			cur_velo[0] *= x
			cur_velo[1] *= x

			if(speed<0.0)
			{
				cur_velo[0] *= -1
				cur_velo[1] *= -1
			}

			set_pev(ent,pev_velocity,cur_velo)
		}
		case 1:
		{
			static Float:cur_velo[3]

			pev(ent,pev_velocity,cur_velo)

			new Float:y
			y = cur_velo[0]*cur_velo[0] + cur_velo[1]*cur_velo[1] + cur_velo[2]*cur_velo[2]

			new Float:x
			if(y) x = floatsqroot(speed*speed / y)

			cur_velo[0] *= x
			cur_velo[1] *= x
			cur_velo[2] *= x

			if(speed<0.0)
			{
				cur_velo[0] *= -1
				cur_velo[1] *= -1
				cur_velo[2] *= -1
			}

			set_pev(ent,pev_velocity,cur_velo)
		}
		case 2:
		{
			static Float:vangle[3]
			if(ent<=get_maxplayers()) pev(ent,pev_v_angle,vangle)
			else pev(ent,pev_angles,vangle)

			static Float:new_velo[3]

			angle_vector(vangle,1,new_velo)

			new Float:y
			y = new_velo[0]*new_velo[0] + new_velo[1]*new_velo[1] + new_velo[2]*new_velo[2]

			new Float:x
			if(y) x = floatsqroot(speed*speed / y)

			new_velo[0] *= x
			new_velo[1] *= x
			new_velo[2] *= x

			if(speed<0.0)
			{
				new_velo[0] *= -1
				new_velo[1] *= -1
				new_velo[2] *= -1
			}

			set_pev(ent,pev_velocity,new_velo)
		}
		case 3:
		{
			static Float:vangle[3]
			if(ent<=get_maxplayers()) pev(ent,pev_v_angle,vangle)
			else pev(ent,pev_angles,vangle)

			static Float:new_velo[3]

			pev(ent,pev_velocity,new_velo)

			angle_vector(vangle,1,new_velo)

			new Float:y
			y = new_velo[0]*new_velo[0] + new_velo[1]*new_velo[1]

			new Float:x
			if(y) x = floatsqroot(speed*speed / y)

			new_velo[0] *= x
			new_velo[1] *= x

			if(speed<0.0)
			{
				new_velo[0] *= -1
				new_velo[1] *= -1
			}

			set_pev(ent,pev_velocity,new_velo)
		}
		case 4:
		{
			static Float:origin1[3]
			pev(ent,pev_origin,origin1)

			static Float:new_velo[3]

			new_velo[0] = origin[0] - origin1[0]
			new_velo[1] = origin[1] - origin1[1]
			new_velo[2] = origin[2] - origin1[2]

			new Float:y
			y = new_velo[0]*new_velo[0] + new_velo[1]*new_velo[1] + new_velo[2]*new_velo[2]

			new Float:x
			if(y) x = floatsqroot(speed*speed / y)

			new_velo[0] *= x
			new_velo[1] *= x
			new_velo[2] *= x

			if(speed<0.0)
			{
				new_velo[0] *= -1
				new_velo[1] *= -1
				new_velo[2] *= -1
			}

			set_pev(ent,pev_velocity,new_velo)
		}
		default: return 0;
	}
	return 1;
}/*
*
* Determines if 2 floats are within "difference"
* between eachother.
*
* Example: 2.0 is within 5.0 "difference" of 7.0
*
*/

stock is_within_difference(Float:number1,Float:number2,Float:difference)
{
	if(floatabs(number2 - number1) <= difference)
		return 1;

	return 0;
}/*
*
* Determines if point[2] is inside of polygon[20][2].
* Returns 1 if it is and 0 if it isn't.
*
* Any polygon of any shape can be put into the polygon
* array. MAX_SIDES define has to be changed for more
* than 20 sides.
*
* numsides if the number of sides put into polygon[20][2].
*
* Example Usage:
*
* new Float:square[MAX_SIDES][2], Float:point[2]
* point[0] = 0.0
* point[1] = 0.0
*
* //4 sides are made up between the 4 points.
* //The sides make up a square if you connect
* //the points.
* square[0][0] = 10.0
* square[0][1] = 10.0
* square[1][0] = 10.0
* square[1][1] = -10.0
* square[2][0] = -10.0
* square[2][1] = -10.0
* square[3][0] = -10.0
* square[3][1] = 10.0
*
* //will return 1 because (0,0) is
* //inside the polygon made by the array.
* is_inside(point,square,4)
*
*/

#define MAX_SIDES	20

stock is_inside(const Float:point[2],const Float:polygon[MAX_SIDES][2],numsides)
{
	if(numsides>MAX_SIDES || numsides<3)
		return 0;

	new num, Float:slope1, Float:slope2, Float:x, Float:y, i2

	if(point[0]==100.0)
		slope2 = (point[1] - 100.0) / 0.000001
	else
		slope2 = (point[1] - 100.0) / (point[0] - 100.00)

	for(new i=0;i<numsides;i++)
	{
		i2 = i+1
		if(i2==numsides) i2=0

		if(polygon[i][0]==polygon[i2][0]) polygon[i2][0] += 0.1

		slope1 = (polygon[i][1] - polygon[i2][1]) / (polygon[i][0] - polygon[i2][0])

		if(slope1!=slope2)
		{
			x=(polygon[i][1] + slope2*point[0] - point[1] - slope1*polygon[i][0]) / (slope2 - slope1)
			y = slope2*(x - point[0]) + point[1]
			if(
			!(y>polygon[i][1] && y>polygon[i2][1]) &&
			!(y<polygon[i][1] && y<polygon[i2][1]) &&
			!(x>polygon[i][0] && x>polygon[i2][0]) &&
			!(x<polygon[i][0] && x<polygon[i2][0]) &&
			!(x==polygon[i][0] && y==polygon[i][1]) &&
			(x>point[0])
			)
			{
				num++
			}
		}
	}

	new Float:num2 = float(num) / 2.0

	if(num2==float(floatround(num2))) return 0;

	return 1;
}

Аватар
KARASKO
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 50
Регистриран на: 03 Яну 2021, 23:55
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 4 пъти

Лимит за купуване на Knife Blinks

Мнение от KARASKO » 05 Май 2021, 14:15

Благодаря! Всичко работи.

Заключено
 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Обратно към “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Google Adsense [Bot], Infamous2018 и 8 госта