Помощ с добавяне на native ZP Level в Chatmanager

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Заключено
Аватар
YankoNL
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 84
Регистриран на: 06 Апр 2017, 09:07
Местоположение: Варна
Се отблагодари: 16 пъти
Получена благодарност: 2 пъти

Помощ с добавяне на native ZP Level в Chatmanager

Мнение от YankoNL » 19 Апр 2021, 01:19

Здравейте, нуждая се от помощ с chatmanager плъгина на OciXCrom в който бих искал да бъде добавено native за Level обвързаан с Zombie Plague BuymenuLevel, Select Zombie with Level и др.
Пробвах се да добавя нещата посочени по-долу, но не се получи.

Код за потвърждение: Избери целия код

#define ARG_LVL_ZM "$lvl$"
native zp_get_user_level(id)
В стария чат плъгин, който почна да създава проблем, беше така съобщението:

Код за потвърждение: Избери целия код

formatex(g_message, charsmax(g_message), "^4[^3LVL:^4%d]%s^3%s^4 ^3%s ^1:^4 %s", zp_get_user_level( id ), say_team_info[is_user_alive(id)][g_team], temp_prefix, g_name, g_typed)
Chatmanager:

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cstrike>
#include <fakemeta>

#tryinclude <cromchat>

#if !defined _cromchat_included
	#error "cromchat.inc" is missing in your "scripting/include" folder. Download it from: "https://amxx-bg.info/inc/"
#endif

#if !defined CC_RemoveExploits
	#error Your "cromchat.inc" is outdated. Please replace it with the one attached in the archive.
#endif

new const PLUGIN_VERSION[] = "4.8"
const Float:DELAY_ON_REGISTER = 1.0
const Float:DELAY_ON_CONNECT = 1.0
const Float:DELAY_ON_CHANGE = 0.1
const MAX_VALUE_LENGTH = 32
const PLACEHOLDER_LENGTH = 64
const MAX_PREFIX_LENGTH = 64
new const ERROR_FILE[] = "chatmanager_errors.log"

#if !defined replace_string
	#define replace_string replace_all
#endif

#if !defined MAX_PLAYERS
const MAX_PLAYERS = 32
#endif

#if !defined MAX_NAME_LENGTH
const MAX_NAME_LENGTH = 32
#endif

#if !defined MAX_IP_LENGTH
const MAX_IP_LENGTH = 16
#endif

#if !defined MAX_AUTHID_LENGTH
const MAX_AUTHID_LENGTH = 64
#endif

#if !defined MAX_RESOURCE_PATH_LENGTH
const MAX_RESOURCE_PATH_LENGTH = 64
#endif

#if !defined PLATFORM_MAX_PATH
const PLATFORM_MAX_PATH = 256
#endif

/*
	You can comment placeholders you don't need from the lines below and that will completely deactivate them.
	You can also activate the additional ones if you want to use them.
	Feel free to experiment in making your custom ones as well.
*/

#define ARG_ADMIN_PREFIX    "$admin_prefix$"
#define ARG_DEAD_PREFIX     "$dead_prefix$"
#define ARG_TEAM        "$team$"
#define ARG_NAME        "$name$"
#define ARG_CUSTOM_NAME     "$custom_name$"
#define ARG_IP         "$ip$"
#define ARG_STEAM        "$steam$"
#define ARG_USERID       "$userid$"
#define ARG_CHAT_COLOR     "$chat_color$"
#define ARG_MESSAGE       "$message$"
#define ARG_TIME        "$time$"
#define ARG_RANK        "$rank$"
//#define ARG_CURRENT_XP    "$current_xp$"
//#define ARG_NEXT_XP      "$next_xp$"
//#define ARG_LEVEL       "$level$"
//#define ARG_NEXT_LEVEL    "$next_level$"
//#define ARG_NEXT_RANK     "$next_rank$"
//#define ARG_HEALTH      "$health$"
//#define ARG_ARMOR       "$armor$"
//#define ARG_FRAGS       "$frags$"
//#define ARG_DEATHS      "$deaths$"
//#define ARG_CITY       "$city$"
//#define ARG_COUNTRY      "$country$"
//#define ARG_COUNTRY_CODE   "$country_code$"
//#define ARG_CONTINENT     "$continent$"
//#define ARG_CONTINENT_CODE  "$continent_code$"

/*	The settings end here. Don't modify anything below this if you don't know what you're doing. */

#if defined ARG_CITY || defined ARG_COUNTRY || defined ARG_COUNTRY_CODE || defined ARG_CONTINENT || defined ARG_CONTINENT_CODE
	#include <geoip>
#endif

#if defined ARG_CURRENT_XP
	native crxranks_get_user_xp(id)
#endif

#if defined ARG_NEXT_XP
	native crxranks_get_user_next_xp(id)
#endif

#if defined ARG_NEXT_LEVEL
	native crxranks_get_user_next_level(id)
#endif

#if defined ARG_RANK
	native crxranks_get_user_rank(id, buffer[], len)
#endif

#if defined ARG_NEXT_RANK
	native crxranks_get_user_next_rank(id, buffer[], len)
#endif

native crxranks_get_user_level(id)
forward crxranks_user_level_updated(id, level, bool:levelup)

enum
{
	SECTION_NONE,
	SECTION_MAIN_SETTINGS,
	SECTION_ADMIN_PREFIXES,
	SECTION_CHAT_COLORS,
	SECTION_NAME_CUSTOMIZATION,
	SECTION_FORMAT_DEFINITIONS,
	SECTION_SAY_FORMATS
}

enum
{
	INFOTYPE_NONE,
	INFOTYPE_FLAG,
	INFOTYPE_NAME,
	INFOTYPE_IP,
	INFOTYPE_STEAM,
	INFOTYPE_ANY_FLAG,
	INFOTYPE_NO_PREFIX,
	INFOTYPE_LEVEL
}

enum
{
	ALLCHAT_NONE = 0,
	ALLCHAT_NO_TEAM,
	ALLCHAT_SEE_TEAM
}

enum
{
	SAYMETHOD_HOOK_SAY_CMD,
	SAYMETHOD_HOOK_SAY_MSG
}

enum
{
	EDB_IGNORE = 0,
	EDB_COMMENT,
	EDB_REMOVE
}

enum _:PlayerInfo
{
	INFO_TYPE,
	INFO[MAX_AUTHID_LENGTH],
	DATA[MAX_PREFIX_LENGTH],
	DATA2[MAX_VALUE_LENGTH],
	EXPIRATION_DATE[MAX_VALUE_LENGTH]
}

enum _:Settings
{
	ALL_CHAT,
	bool:ADMIN_LISTEN_TEAM_CHAT,
	ADMIN_LISTEN_FLAGS[MAX_VALUE_LENGTH],
	ADMIN_LISTEN_FLAGS_BIT,
	GLOBAL_CHAT_FLAG,
	GLOBAL_CHAT_TEAM,
	DEAD_PREFIX[MAX_PREFIX_LENGTH],
	ALIVE_PREFIX[MAX_PREFIX_LENGTH],
	SPEC_PREFIX[MAX_PREFIX_LENGTH],
	TEAM_PREFIX_T[MAX_PREFIX_LENGTH],
	TEAM_PREFIX_CT[MAX_PREFIX_LENGTH],
	TEAM_PREFIX_SPEC[MAX_PREFIX_LENGTH],
	ERROR_TEXT[MAX_VALUE_LENGTH],
	FORMAT_TIME[MAX_VALUE_LENGTH],
	CHAT_LOG_FILE[MAX_RESOURCE_PATH_LENGTH],
	CHAT_LOG_SAY_FORMAT[MAX_VALUE_LENGTH],
	CHAT_LOG_TEAM_FORMAT[MAX_VALUE_LENGTH],
	SAY_SOUND[MAX_RESOURCE_PATH_LENGTH],
	SAY_TEAM_SOUND[MAX_RESOURCE_PATH_LENGTH],
	EXPIRATION_DATE_FORMAT[MAX_VALUE_LENGTH],
	EXPIRATION_DATE_BEHAVIOR,
	COLORCHAT_FLAG,
	SAY_METHOD
}

enum _:PlayerData
{
	PDATA_NAME[MAX_NAME_LENGTH],
	PDATA_CUSTOM_NAME[MAX_PREFIX_LENGTH],
	PDATA_IP[MAX_IP_LENGTH],
	PDATA_STEAM[MAX_AUTHID_LENGTH],
	PDATA_USERID[10],
	PDATA_PREFIX[MAX_PREFIX_LENGTH],
	PDATA_CHAT_COLOR[6],
	PDATA_SAY_FORMAT[MAX_VALUE_LENGTH],
	PDATA_SAY_TEAM_FORMAT[MAX_VALUE_LENGTH],
	PDATA_ADMIN_FLAGS,
	bool:PDATA_ADMIN_LISTEN,
	bool:PDATA_PREFIX_ENABLED,
	bool:PDATA_CHAT_COLOR_ENABLED,
	bool:PDATA_CUSTOM_NAME_ENABLED,
	bool:PDATA_GLOBAL_CHAT
}

new g_eSettings[Settings],
	g_ePlayerData[MAX_PLAYERS + 1][PlayerData],
	Array:g_aAdminPrefixes,
	Array:g_aChatColors,
	Array:g_aNameCustomization,
	Array:g_aSayFormats,
	Array:g_aFileContents,
	Trie:g_tBlockFirst,
	Trie:g_tFormatDefinitions,
	Trie:g_tSettings,
	bool:g_bFileWasRead,
	bool:g_bRankSystem,
	bool:g_bSomethingExpired,
	g_szFilename[PLATFORM_MAX_PATH],
	g_fwdUserNameChanged,
	g_iAdminPrefixes,
	g_iChatColors,
	g_iNameCustomization,
	g_iSayFormats,
	g_iFileContents = -1,
	g_iToday

new _cm_on_player_data_updated,
	_cm_on_file_read

public plugin_init()
{
	register_plugin("Chat Manager", PLUGIN_VERSION, "OciXCrom")
	register_cvar("CRXChatManager", PLUGIN_VERSION, FCVAR_SERVER|FCVAR_SPONLY|FCVAR_UNLOGGED)
	register_event("SayText", "OnSayTextNameChange", "a", "2=#Cstrike_Name_Change")

	switch(g_eSettings[SAY_METHOD])
	{
		case SAYMETHOD_HOOK_SAY_CMD:
		{
			state SAYMETHOD_HOOK_SAY_CMD
			set_task(DELAY_ON_REGISTER, "RegisterCommands")
		}
		case SAYMETHOD_HOOK_SAY_MSG:
		{
			state SAYMETHOD_HOOK_SAY_MSG
			register_message(get_user_msgid("SayText"), "OnSay")
		}
	}

	_cm_on_player_data_updated = CreateMultiForward("cm_on_player_data_updated", ET_IGNORE, FP_CELL)
}

public plugin_end()
{
	ArrayDestroy(g_aAdminPrefixes)
	ArrayDestroy(g_aChatColors)
	ArrayDestroy(g_aNameCustomization)
	ArrayDestroy(g_aSayFormats)
	ArrayDestroy(g_aFileContents)
	TrieDestroy(g_tBlockFirst)
	TrieDestroy(g_tFormatDefinitions)
	TrieDestroy(g_tSettings)
}

public plugin_precache()
{
	g_aAdminPrefixes = ArrayCreate(PlayerInfo)
	g_aChatColors = ArrayCreate(PlayerInfo)
	g_aNameCustomization = ArrayCreate(PlayerInfo)
	g_aSayFormats = ArrayCreate(PlayerInfo)
	g_aFileContents = ArrayCreate(192)
	g_tBlockFirst = TrieCreate()
	g_tFormatDefinitions = TrieCreate()
	g_tSettings = TrieCreate()

	get_configsdir(g_szFilename, charsmax(g_szFilename))
	add(g_szFilename, charsmax(g_szFilename), "/ChatManager.ini")

	if(LibraryExists("crxranks", LibType_Library))
	{
		g_bRankSystem = true
	}

	_cm_on_file_read = CreateMultiForward("cm_on_file_read", ET_IGNORE, FP_CELL)
	ReadFile()
}

public RegisterCommands()
{
	register_clcmd("say", "OnSay")
	register_clcmd("say_team", "OnSay")
	register_concmd("cm_reload", "Cmd_Reload", ADMIN_RCON, "-- reloads the configuration file")
}

public client_putinserver(id)
{
	get_user_name(id, g_ePlayerData[id][PDATA_NAME], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_NAME]))
	copy(g_ePlayerData[id][PDATA_CUSTOM_NAME], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_CUSTOM_NAME]), g_ePlayerData[id][PDATA_NAME])
	get_user_ip(id, g_ePlayerData[id][PDATA_IP], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_IP]), 1)
	get_user_authid(id, g_ePlayerData[id][PDATA_STEAM], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_STEAM]))
	num_to_str(get_user_userid(id), g_ePlayerData[id][PDATA_USERID], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_USERID]))

	g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX_ENABLED] = true
	g_ePlayerData[id][PDATA_CHAT_COLOR_ENABLED] = true
	g_ePlayerData[id][PDATA_CUSTOM_NAME_ENABLED] = true

	set_task(DELAY_ON_CONNECT, "UpdateData", id)
}

public OnSayTextNameChange(iMsg, iDestination, iEntity)
{
	g_fwdUserNameChanged = register_forward(FM_ClientUserInfoChanged, "OnNameChange", 1)
}

public OnNameChange(id)
{
	if(!is_user_connected(id))
	{
		return
	}

	get_user_name(id, g_ePlayerData[id][PDATA_NAME], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_NAME]))
	copy(g_ePlayerData[id][PDATA_CUSTOM_NAME], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_CUSTOM_NAME]), g_ePlayerData[id][PDATA_NAME])

	UpdateData(id)
	unregister_forward(FM_ClientUserInfoChanged, g_fwdUserNameChanged, 1)
}

public crxranks_user_level_updated(id, iLevel)
{
	set_task(DELAY_ON_CHANGE, "UpdateData", id)
}

public UpdateData(id)
{
	static eItem[PlayerInfo], i

	g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX][0] = EOS
	g_ePlayerData[id][PDATA_CHAT_COLOR][0] = EOS
	g_ePlayerData[id][PDATA_SAY_FORMAT][0] = EOS
	g_ePlayerData[id][PDATA_SAY_TEAM_FORMAT][0] = EOS
	g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_FLAGS] = get_user_flags(id)
	g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_LISTEN] = g_eSettings[ADMIN_LISTEN_FLAGS_BIT] != ADMIN_ALL ? (g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_FLAGS] & g_eSettings[ADMIN_LISTEN_FLAGS_BIT] != 0 ? true : false) : false
	g_ePlayerData[id][PDATA_GLOBAL_CHAT] = g_eSettings[GLOBAL_CHAT_FLAG] != ADMIN_ALL ? (g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_FLAGS] & g_eSettings[GLOBAL_CHAT_FLAG] != 0 ? true : false) : false

	get_user_name(id, g_ePlayerData[id][PDATA_NAME], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_NAME]))
	copy(g_ePlayerData[id][PDATA_CUSTOM_NAME], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_CUSTOM_NAME]), g_ePlayerData[id][PDATA_NAME])

	if(g_iAdminPrefixes)
	{
		for(i = 0; i < g_iAdminPrefixes; i++)
		{
			ArrayGetArray(g_aAdminPrefixes, i, eItem)

			if(meets_requirements(id, eItem[INFO_TYPE], eItem[INFO]))
			{
				copy(g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_PREFIX]), eItem[DATA])
				break
			}
		}
	}

	if(g_iChatColors)
	{
		for(i = 0; i < g_iChatColors; i++)
		{
			ArrayGetArray(g_aChatColors, i, eItem)

			if(meets_requirements(id, eItem[INFO_TYPE], eItem[INFO]))
			{
				copy(g_ePlayerData[id][PDATA_CHAT_COLOR], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_CHAT_COLOR]), eItem[DATA])
				break
			}
		}
	}

	if(g_iNameCustomization)
	{
		for(i = 0; i < g_iNameCustomization; i++)
		{
			ArrayGetArray(g_aNameCustomization, i, eItem)

			if(meets_requirements(id, eItem[INFO_TYPE], eItem[INFO]))
			{
				copy(g_ePlayerData[id][PDATA_CUSTOM_NAME], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_CUSTOM_NAME]), eItem[DATA])
				break
			}
		}
	}

	if(g_iSayFormats)
	{
		for(i = 0; i < g_iSayFormats; i++)
		{
			ArrayGetArray(g_aSayFormats, i, eItem)

			if(meets_requirements(id, eItem[INFO_TYPE], eItem[INFO]))
			{
				copy(g_ePlayerData[id][PDATA_SAY_FORMAT], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_SAY_FORMAT]), eItem[DATA])
				copy(g_ePlayerData[id][PDATA_SAY_TEAM_FORMAT], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_SAY_TEAM_FORMAT]), eItem[DATA2])
				break
			}
		}
	}

	new iReturn
	ExecuteForward(_cm_on_player_data_updated, iReturn, id)
}

ReadFile()
{
	if(g_bFileWasRead)
	{
		g_iAdminPrefixes = 0
		g_iChatColors = 0
		g_iNameCustomization = 0
		g_iSayFormats = 0
		g_iFileContents = -1
		g_bSomethingExpired = false
		ArrayClear(g_aAdminPrefixes)
		ArrayClear(g_aChatColors)
		ArrayClear(g_aNameCustomization)
		ArrayClear(g_aSayFormats)
		ArrayClear(g_aFileContents)
		TrieClear(g_tBlockFirst)
		TrieClear(g_tFormatDefinitions)
	}

	new iFilePointer = fopen(g_szFilename, "rt")

	if(!iFilePointer)
	{
		set_fail_state("Error opening configuration file.")
	}

	if(iFilePointer)
	{
		new szData[192], szValue[160], szKey[MAX_VALUE_LENGTH], eItem[PlayerInfo], iSection = SECTION_NONE, iChatLogSayLine, iChatLogTeamLine, iSize, iLine

		while(!feof(iFilePointer))
		{
			iLine++
			fgets(iFilePointer, szData, charsmax(szData))
			trim(szData)

			g_iFileContents++
			ArrayPushString(g_aFileContents, szData)

			switch(szData[0])
			{
				case EOS, '#', ';':
				{
					continue
				}
				case '[':
				{
					iSize = strlen(szData)

					if(szData[iSize - 1] == ']')
					{
						switch(szData[1])
						{
							case 'M', 'm': iSection = SECTION_MAIN_SETTINGS
							case 'A', 'a': iSection = SECTION_ADMIN_PREFIXES
							case 'C', 'c': iSection = SECTION_CHAT_COLORS
							case 'N', 'n': iSection = SECTION_NAME_CUSTOMIZATION
							case 'F', 'f': iSection = SECTION_FORMAT_DEFINITIONS
							case 'S', 's': iSection = SECTION_SAY_FORMATS
							default:
							{
								log_config_error(iLine, "Unknown section name: %s", szData)
								iSection = SECTION_NONE
							}
						}
					}
					else
					{
						log_config_error(iLine, "Unclosed section name: %s", szData)
						continue
					}
				}
				default:
				{
					switch(iSection)
					{
						case SECTION_NONE:
						{
							log_config_error(iLine, "Data is not in any section: %s", szData)
						}
						case SECTION_MAIN_SETTINGS:
						{
							strtok(szData, szKey, charsmax(szKey), szValue, charsmax(szValue), '=')
							trim(szKey); trim(szValue)

							TrieSetString(g_tSettings, szKey, szValue)

							if(!szValue[0])
							{
								continue
							}

							if(equal(szKey, "ALL_CHAT"))
							{
								g_eSettings[ALL_CHAT] = clamp(str_to_num(szValue), ALLCHAT_NONE, ALLCHAT_SEE_TEAM)
							}
							else if(equal(szKey, "ADMIN_LISTEN_TEAM_CHAT"))
							{
								g_eSettings[ADMIN_LISTEN_TEAM_CHAT] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)
							}
							else if(equal(szKey, "ADMIN_LISTEN_FLAGS"))
							{
								copy(g_eSettings[ADMIN_LISTEN_FLAGS], charsmax(g_eSettings[ADMIN_LISTEN_FLAGS]), szValue)
								g_eSettings[ADMIN_LISTEN_FLAGS_BIT] = read_flags(szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "GLOBAL_CHAT_FLAG"))
							{
								g_eSettings[GLOBAL_CHAT_FLAG] = read_flags(szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "GLOBAL_CHAT_TEAM"))
							{
								g_eSettings[GLOBAL_CHAT_TEAM] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)
							}
							else if(equal(szKey, "BLOCK_FIRST_SYMBOLS"))
							{
								while(szValue[0] != 0 && strtok(szValue, szKey, charsmax(szKey), szValue, charsmax(szValue), ','))
								{
									trim(szKey); trim(szValue)
									TrieSetCell(g_tBlockFirst, szKey, 1)
								}
							}
							else if(equal(szKey, "DEAD_PREFIX"))
							{
								copy(g_eSettings[DEAD_PREFIX], charsmax(g_eSettings[DEAD_PREFIX]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "ALIVE_PREFIX"))
							{
								copy(g_eSettings[ALIVE_PREFIX], charsmax(g_eSettings[ALIVE_PREFIX]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "SPEC_PREFIX"))
							{
								copy(g_eSettings[SPEC_PREFIX], charsmax(g_eSettings[SPEC_PREFIX]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "TEAM_PREFIX_T"))
							{
								copy(g_eSettings[TEAM_PREFIX_T], charsmax(g_eSettings[TEAM_PREFIX_T]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "TEAM_PREFIX_CT"))
							{
								copy(g_eSettings[TEAM_PREFIX_CT], charsmax(g_eSettings[TEAM_PREFIX_CT]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "TEAM_PREFIX_SPEC"))
							{
								copy(g_eSettings[TEAM_PREFIX_SPEC], charsmax(g_eSettings[TEAM_PREFIX_SPEC]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "ERROR_TEXT"))
							{
								copy(g_eSettings[ERROR_TEXT], charsmax(g_eSettings[ERROR_TEXT]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "FORMAT_TIME"))
							{
								copy(g_eSettings[FORMAT_TIME], charsmax(g_eSettings[FORMAT_TIME]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "CHAT_LOG_FILE"))
							{
								copy(g_eSettings[CHAT_LOG_FILE], charsmax(g_eSettings[CHAT_LOG_FILE]), szValue)
								format_time(g_eSettings[CHAT_LOG_FILE], charsmax(g_eSettings[CHAT_LOG_FILE]), g_eSettings[CHAT_LOG_FILE])
							}
							else if(equal(szKey, "CHAT_LOG_SAY_FORMAT"))
							{
								iChatLogSayLine = iLine
								copy(g_eSettings[CHAT_LOG_SAY_FORMAT], charsmax(g_eSettings[CHAT_LOG_SAY_FORMAT]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "CHAT_LOG_TEAM_FORMAT"))
							{
								iChatLogTeamLine = iLine
								copy(g_eSettings[CHAT_LOG_TEAM_FORMAT], charsmax(g_eSettings[CHAT_LOG_TEAM_FORMAT]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "SAY_SOUND") && !g_bFileWasRead)
							{
								precache_generic(szValue)
								copy(g_eSettings[SAY_SOUND], charsmax(g_eSettings[SAY_SOUND]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "SAY_TEAM_SOUND") && !g_bFileWasRead)
							{
								precache_generic(szValue)
								copy(g_eSettings[SAY_TEAM_SOUND], charsmax(g_eSettings[SAY_TEAM_SOUND]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "EXPIRATION_DATE_FORMAT"))
							{
								g_iToday = get_systime()
								copy(g_eSettings[EXPIRATION_DATE_FORMAT], charsmax(g_eSettings[EXPIRATION_DATE_FORMAT]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "EXPIRATION_DATE_BEHAVIOR"))
							{
								g_eSettings[EXPIRATION_DATE_BEHAVIOR] = clamp(str_to_num(szValue), EDB_IGNORE, EDB_REMOVE)
							}
							else if(equal(szKey, "COLORCHAT_FLAG"))
							{
								g_eSettings[COLORCHAT_FLAG] = read_flags(szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "SAY_METHOD"))
							{
								if(!g_bFileWasRead)
								{
									g_eSettings[SAY_METHOD] = clamp(str_to_num(szValue), SAYMETHOD_HOOK_SAY_CMD, SAYMETHOD_HOOK_SAY_MSG)
								}
							}
						}
						case SECTION_FORMAT_DEFINITIONS:
						{
							strtok(szData, szKey, charsmax(szKey), szValue, charsmax(szValue), '=')
							trim(szKey); trim(szValue)
							TrieSetString(g_tFormatDefinitions, szKey, szValue)
						}
						case SECTION_ADMIN_PREFIXES:
						{
							eItem[EXPIRATION_DATE][0] = EOS
							parse(szData, szKey, charsmax(szKey), eItem[INFO], charsmax(eItem[INFO]), eItem[DATA], charsmax(eItem[DATA]), eItem[EXPIRATION_DATE], charsmax(eItem[EXPIRATION_DATE]))

							if(is_date_expired(eItem[EXPIRATION_DATE], iLine))
							{
								continue
							}

							eItem[INFO_TYPE] = get_info_type(szKey)

							if(invalid_info_type(eItem[INFO_TYPE], szKey, iLine))
							{
								continue
							}

							ArrayPushArray(g_aAdminPrefixes, eItem)
							g_iAdminPrefixes++
						}
						case SECTION_CHAT_COLORS:
						{
							eItem[EXPIRATION_DATE][0] = EOS
							parse(szData, szKey, charsmax(szKey), eItem[INFO], charsmax(eItem[INFO]), eItem[DATA], charsmax(eItem[DATA]), eItem[EXPIRATION_DATE], charsmax(eItem[EXPIRATION_DATE]))

							if(is_date_expired(eItem[EXPIRATION_DATE], iLine))
							{
								continue
							}

							eItem[INFO_TYPE] = get_info_type(szKey)

							if(invalid_info_type(eItem[INFO_TYPE], szKey, iLine))
							{
								continue
							}

							ArrayPushArray(g_aChatColors, eItem)
							g_iChatColors++
						}
						case SECTION_NAME_CUSTOMIZATION:
						{
							eItem[EXPIRATION_DATE][0] = EOS
							parse(szData, szKey, charsmax(szKey), eItem[INFO], charsmax(eItem[INFO]), eItem[DATA], charsmax(eItem[DATA]), eItem[EXPIRATION_DATE], charsmax(eItem[EXPIRATION_DATE]))

							if(is_date_expired(eItem[EXPIRATION_DATE], iLine))
							{
								continue
							}

							eItem[INFO_TYPE] = get_info_type(szKey)

							if(invalid_info_type(eItem[INFO_TYPE], szKey, iLine))
							{
								continue
							}

							ArrayPushArray(g_aNameCustomization, eItem)
							g_iNameCustomization++
						}
						case SECTION_SAY_FORMATS:
						{
							eItem[EXPIRATION_DATE][0] = EOS
							parse(szData, szKey, charsmax(szKey), eItem[INFO], charsmax(eItem[INFO]), eItem[DATA], charsmax(eItem[DATA]), eItem[DATA2], charsmax(eItem[DATA2]), eItem[EXPIRATION_DATE], charsmax(eItem[EXPIRATION_DATE]))

							if(is_date_expired(eItem[EXPIRATION_DATE], iLine))
							{
								continue
							}

							if(!TrieKeyExists(g_tFormatDefinitions, eItem[DATA]))
							{
								log_config_error(iLine, "Format definition ^"%s^" doesn't exist.", eItem[DATA])
								continue
							}

							if(!TrieKeyExists(g_tFormatDefinitions, eItem[DATA2]))
							{
								log_config_error(iLine, "Format definition ^"%s^" doesn't exist.", eItem[DATA2])
								continue
							}

							eItem[INFO_TYPE] = get_info_type(szKey)

							if(invalid_info_type(eItem[INFO_TYPE], szKey, iLine))
							{
								continue
							}

							ArrayPushArray(g_aSayFormats, eItem)
							g_iSayFormats++
						}
					}
				}
			}
		}

		fclose(iFilePointer)

		if(g_eSettings[CHAT_LOG_FILE][0])
		{
			if(!TrieKeyExists(g_tFormatDefinitions, g_eSettings[CHAT_LOG_SAY_FORMAT]))
			{
				g_eSettings[CHAT_LOG_FILE][0] = EOS
				format_doesnt_exist(iChatLogSayLine, g_eSettings[CHAT_LOG_SAY_FORMAT])
			}

			if(!TrieKeyExists(g_tFormatDefinitions, g_eSettings[CHAT_LOG_TEAM_FORMAT]))
			{
				g_eSettings[CHAT_LOG_FILE][0] = EOS
				format_doesnt_exist(iChatLogTeamLine, g_eSettings[CHAT_LOG_TEAM_FORMAT])
			}
		}

		if(g_bFileWasRead)
		{
			new iPlayers[MAX_PLAYERS], iPnum
			get_players(iPlayers, iPnum)

			for(new i; i < iPnum; i++)
			{
				UpdateData(iPlayers[i])
			}
		}

		new iReturn
		ExecuteForward(_cm_on_file_read, iReturn, !g_bFileWasRead)

		g_bFileWasRead = true

		if(g_bSomethingExpired && g_eSettings[EXPIRATION_DATE_BEHAVIOR] != EDB_IGNORE)
		{
			iFilePointer = fopen(g_szFilename, "w")

			for(new i; i < g_iFileContents + 1; i++)
			{
				fprintf(iFilePointer, "%a", ArrayGetStringHandle(g_aFileContents, i))

				if(i < g_iFileContents)
				{
					fprintf(iFilePointer, "^n")
				}
			}

			fclose(iFilePointer)
		}
	}
}

public Cmd_Reload(id, iLevel, iCid)
{
	if(!cmd_access(id, iLevel, iCid, 1))
	{
		return PLUGIN_HANDLED
	}

	ReadFile()
	console_print(id, "Reload successful!")

	if(is_user_connected(id))
	{
		log_amx("%s [ %s | %s ] has reloaded the configuration file.", g_ePlayerData[id][PDATA_NAME], g_ePlayerData[id][PDATA_IP], g_ePlayerData[id][PDATA_STEAM])
	}

	return PLUGIN_HANDLED
}

public OnSay(id) <SAYMETHOD_HOOK_SAY_CMD>
{
	if(!is_user_connected(id))
	{
		return PLUGIN_HANDLED
	}

	static szArgs[CC_MAX_MESSAGE_SIZE]
	read_args(szArgs, charsmax(szArgs)); remove_quotes(szArgs)

	static szCommand[5]
	read_argv(0, szCommand, charsmax(szCommand))

	return Handle_Message(id, szArgs, szCommand[3] == '_')
}

public OnSay() <SAYMETHOD_HOOK_SAY_MSG>
{
	new id = get_msg_arg_int(1)

	if(!is_user_connected(id))
	{
		return PLUGIN_CONTINUE
	}

	static const SAY_MSG_PART[] = "#Cstrike_Chat_"

	static szMessage[sizeof(SAY_MSG_PART) + 1]
	get_msg_arg_string(2, szMessage, charsmax(szMessage))

	if(!has_argument(szMessage, SAY_MSG_PART))
	{
		return PLUGIN_CONTINUE
	}

	static szArgs[CC_MAX_MESSAGE_SIZE]
	get_msg_arg_string(4, szArgs, charsmax(szArgs))

	return min(Handle_Message(id, szArgs, szMessage[14] != 'A'), PLUGIN_HANDLED)
}

Handle_Message(id, szArgs[CC_MAX_MESSAGE_SIZE], bool:bTeam)
{
	static szFirstChar[2]
	szFirstChar[0] = szArgs[0]

	if(!szArgs[0] || TrieKeyExists(g_tBlockFirst, szFirstChar))
	{
		return PLUGIN_HANDLED_MAIN
	}

	// Until we get a client_flags_updated() forward...
	if(g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_FLAGS] != get_user_flags(id))
	{
		UpdateData(id)
	}

	if(!(g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_FLAGS] & g_eSettings[COLORCHAT_FLAG]))
	{
		CC_RemoveColors(szArgs, charsmax(szArgs))
	}

	CC_RemoveExploits(szArgs, charsmax(szArgs))

	static szMessage[CC_MAX_MESSAGE_SIZE], szSound[MAX_RESOURCE_PATH_LENGTH], iPlayers[MAX_PLAYERS]

	new CsTeams:iTeam = cs_get_user_team(id)
	new iAlive = is_user_alive(id)

	if(bTeam && g_eSettings[SAY_TEAM_SOUND][0])
	{
		copy(szSound, charsmax(szSound), g_eSettings[SAY_TEAM_SOUND])
	}
	else if(!bTeam && g_eSettings[SAY_SOUND][0])
	{
		copy(szSound, charsmax(szSound), g_eSettings[SAY_SOUND])
	}
	else
	{
		szSound[0] = EOS
	}

	apply_replacements(g_ePlayerData[id][bTeam ? PDATA_SAY_TEAM_FORMAT : PDATA_SAY_FORMAT], id, iAlive, iTeam, szArgs, szMessage, charsmax(szMessage))

	new iPnum
	get_players(iPlayers, iPnum, "ch")

	if(g_eSettings[ALL_CHAT] == ALLCHAT_SEE_TEAM || (g_ePlayerData[id][PDATA_GLOBAL_CHAT] && !(bTeam && !g_eSettings[GLOBAL_CHAT_TEAM])))
	{
		send_chat_message(0, id, szMessage, szSound)
	}
	else
	{
		for(new bool:bSend, CsTeams:iPlayerTeam, iPlayer, i; i < iPnum; i++)
		{
			bSend = false
			iPlayer = iPlayers[i]

			iPlayerTeam = cs_get_user_team(iPlayer)

			if(g_ePlayerData[iPlayer][PDATA_ADMIN_LISTEN])
			{
				if(!(!g_eSettings[ADMIN_LISTEN_TEAM_CHAT] && bTeam && iTeam != iPlayerTeam))
				{
					bSend = true
				}
			}
			else if(bTeam)
			{
				if(iTeam == iPlayerTeam && (g_eSettings[ALL_CHAT] == ALLCHAT_NO_TEAM || iAlive == is_user_alive(iPlayer)))
				{
					bSend = true
				}
			}
			else
			{
				if(g_eSettings[ALL_CHAT] == ALLCHAT_NO_TEAM || iAlive == is_user_alive(iPlayer))
				{
					bSend = true
				}
			}

			if(bSend)
			{
				send_chat_message(iPlayer, id, szMessage, szSound)
			}
		}
	}

	if(g_eSettings[CHAT_LOG_FILE][0])
	{
		apply_replacements(g_eSettings[bTeam ? CHAT_LOG_TEAM_FORMAT : CHAT_LOG_SAY_FORMAT], id, iAlive, iTeam, szArgs, szMessage, charsmax(szMessage))
		log_to_file(g_eSettings[CHAT_LOG_FILE], szMessage, szSound)
	}

	return PLUGIN_HANDLED_MAIN
}

send_chat_message(iIdTo, iIdFrom, const szMessage[], const szSound[])
{
	CC_SendMatched(iIdTo, iIdFrom, szMessage)

	if(szSound[0])
	{
		client_cmd(iIdTo, "spk ^"%s^"", szSound)
	}
}

apply_replacements(const szFormat[], id, iAlive, CsTeams:iTeam, const szArgs[], szMessage[], iLen)
{
	static szPlaceHolder[PLACEHOLDER_LENGTH]
	TrieGetString(g_tFormatDefinitions, szFormat, szMessage, iLen)

	#if defined ARG_ADMIN_PREFIX
	if(g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX_ENABLED])
	{
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_ADMIN_PREFIX, g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX])
	}
	else
	{
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_ADMIN_PREFIX, "")
	}
	#endif

	#if defined ARG_DEAD_PREFIX
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_DEAD_PREFIX, g_eSettings[iAlive ? ALIVE_PREFIX : iTeam == CS_TEAM_SPECTATOR ? SPEC_PREFIX : DEAD_PREFIX])
	#endif

	#if defined ARG_TEAM
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_TEAM, g_eSettings[iTeam == CS_TEAM_CT ? TEAM_PREFIX_CT : iTeam == CS_TEAM_T ? TEAM_PREFIX_T : TEAM_PREFIX_SPEC])
	#endif

	#if defined ARG_NAME
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_NAME, g_ePlayerData[id][PDATA_NAME])
	#endif

	#if defined ARG_CUSTOM_NAME
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_CUSTOM_NAME, g_ePlayerData[id][g_ePlayerData[id][PDATA_CUSTOM_NAME_ENABLED] ? PDATA_CUSTOM_NAME : PDATA_NAME])
	#endif

	#if defined ARG_IP
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_IP, g_ePlayerData[id][PDATA_IP])
	#endif

	#if defined ARG_STEAM
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_STEAM, g_ePlayerData[id][PDATA_STEAM])
	#endif

	#if defined ARG_USERID
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_USERID, g_ePlayerData[id][PDATA_USERID])
	#endif

	#if defined ARG_CHAT_COLOR
	if(g_ePlayerData[id][PDATA_CHAT_COLOR_ENABLED])
	{
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_CHAT_COLOR, g_ePlayerData[id][PDATA_CHAT_COLOR])
	}
	else
	{
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_CHAT_COLOR, "")
	}
	#endif

	#if defined ARG_TIME
	if(has_argument(szMessage, ARG_TIME))
	{
		get_time(g_eSettings[FORMAT_TIME], szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_TIME, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_CURRENT_XP
	if(g_bRankSystem && has_argument(szMessage, ARG_CURRENT_XP))
	{
		num_to_str(crxranks_get_user_xp(id), szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_CURRENT_XP, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_NEXT_XP
	if(g_bRankSystem && has_argument(szMessage, ARG_NEXT_XP))
	{
		num_to_str(crxranks_get_user_next_xp(id), szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_NEXT_XP, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_LEVEL
	if(g_bRankSystem && has_argument(szMessage, ARG_LEVEL))
	{
		num_to_str(crxranks_get_user_level(id), szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_LEVEL, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_NEXT_LEVEL
	if(g_bRankSystem && has_argument(szMessage, ARG_NEXT_LEVEL))
	{
		num_to_str(crxranks_get_user_next_level(id), szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_NEXT_LEVEL, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_RANK
	if(g_bRankSystem && has_argument(szMessage, ARG_RANK))
	{
		crxranks_get_user_rank(id, szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_RANK, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_NEXT_RANK
	if(g_bRankSystem && has_argument(szMessage, ARG_NEXT_RANK))
	{
		crxranks_get_user_next_rank(id, szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_NEXT_RANK, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_HEALTH
	if(has_argument(szMessage, ARG_HEALTH))
	{
		num_to_str(iAlive ? get_user_health(id) : 0, szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_HEALTH, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_ARMOR
	if(has_argument(szMessage, ARG_ARMOR))
	{
		num_to_str(iAlive ? get_user_armor(id) : 0, szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_ARMOR, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_FRAGS
	if(has_argument(szMessage, ARG_FRAGS))
	{
		num_to_str(get_user_frags(id), szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_FRAGS, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_DEATHS
	if(has_argument(szMessage, ARG_DEATHS))
	{
		num_to_str(cs_get_user_deaths(id), szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_DEATHS, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_CITY
	if(has_argument(szMessage, ARG_CITY))
	{
		geoip_city(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		check_validity(szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_CITY, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_COUNTRY
	if(has_argument(szMessage, ARG_COUNTRY))
	{
		#if defined geoip_country_ex
		geoip_country_ex(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		#else
		geoip_country(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		#endif

		check_validity(szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_COUNTRY, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_COUNTRY_CODE
	if(has_argument(szMessage, ARG_COUNTRY_CODE))
	{
		new szCountryCode[3]

		#if defined geoip_code2_ex
		geoip_code2_ex(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szCountryCode)
		#else
		geoip_code2(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szCountryCode)
		#endif

		check_validity(szCountryCode, charsmax(szCountryCode))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_COUNTRY_CODE, szCountryCode)
	}
	#endif

	#if defined ARG_CONTINENT
	if(has_argument(szMessage, ARG_CONTINENT))
	{
		geoip_continent_name(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		check_validity(szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_CONTINENT, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_CONTINENT_CODE
	if(has_argument(szMessage, ARG_CONTINENT_CODE))
	{
		new szContinentCode[3]
		geoip_continent_code(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szContinentCode)
		check_validity(szContinentCode, charsmax(szContinentCode))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_CONTINENT_CODE, szContinentCode)
	}
	#endif

	replace_string(szMessage, iLen, " ", " ")

	#if defined ARG_MESSAGE
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_MESSAGE, szArgs)
	#endif

	trim(szMessage)
}

stock bool:has_argument(const szMessage[], const szArgument[])
{
	return contain(szMessage, szArgument) != -1
}

stock check_validity(szText[], const iLen)
{
	if(!szText[0])
	{
		copy(szText, iLen, g_eSettings[ERROR_TEXT])
	}
}

bool:is_date_expired(const szDate[], const iLine)
{
	if(!szDate[0])
	{
		return false
	}

	if(!g_eSettings[EXPIRATION_DATE_FORMAT][0])
	{
		log_config_error(iLine, "Can't use expiration dates because EXPIRATION_DATE_FORMAT is not set.")
		return false
	}

	if(parse_time(szDate, g_eSettings[EXPIRATION_DATE_FORMAT]) < g_iToday)
	{
		switch(g_eSettings[EXPIRATION_DATE_BEHAVIOR])
		{
			case EDB_COMMENT:
			{
				static szData[192]
				formatex(szData, charsmax(szData), "# %a", ArrayGetStringHandle(g_aFileContents, g_iFileContents))
				ArraySetString(g_aFileContents, g_iFileContents, szData)
			}
			case EDB_REMOVE:
			{
				ArrayDeleteItem(g_aFileContents, g_iFileContents--)
			}
		}

		g_bSomethingExpired = true
		return true
	}

	return false
}

bool:invalid_info_type(const iInfoType, const szInfoType[], const iLine)
{
	if(iInfoType == INFOTYPE_NONE)
	{
		log_config_error(iLine, "Invalid info type: %s", szInfoType)
		return true
	}

	if(!g_bRankSystem && iInfoType == INFOTYPE_LEVEL)
	{
		log_config_error(iLine, "Can't use info type ^"%s^" because OciXCrom's Rank System isn't running.", szInfoType)
		return true
	}

	return false
}

bool:meets_requirements(const id, const iInfoType, const szInfo[])
{
	switch(iInfoType)
	{
		case INFOTYPE_FLAG:
		{
			static iFlags
			iFlags = read_flags(szInfo)

			if(g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_FLAGS] & iFlags == iFlags)
			{
				return true
			}
		}
		case INFOTYPE_NAME:
		{
			if(equali(g_ePlayerData[id][PDATA_NAME], szInfo))
			{
				return true
			}
		}
		case INFOTYPE_IP:
		{
			if(equal(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szInfo))
			{
				return true
			}
		}
		case INFOTYPE_STEAM:
		{
			if(equal(g_ePlayerData[id][PDATA_STEAM], szInfo))
			{
				return true
			}
		}
		case INFOTYPE_ANY_FLAG:
		{
			if(g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_FLAGS] & read_flags(szInfo))
			{
				return true
			}
		}
		case INFOTYPE_NO_PREFIX:
		{
			if(!g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX][0] || !g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX_ENABLED])
			{
				return true
			}
		}
		case INFOTYPE_LEVEL:
		{
			if(crxranks_get_user_level(id) >= str_to_num(szInfo))
			{
				return true
			}
		}
	}

	return false
}

log_config_error(const iLine, const szText[], any:...)
{
	static szError[192]
	vformat(szError, charsmax(szError), szText, 3)
	log_to_file(ERROR_FILE, "Line %i: %s", iLine, szError)
}

format_doesnt_exist(const iLine, const szFormat[])
{
	log_config_error(iLine, "Format definition ^"%s^" doesn't exist.", szFormat)
}

get_info_type(const szText[])
{
	static iInfoType
	iInfoType = INFOTYPE_NONE

	switch(szText[0])
	{
		case 'F', 'f': iInfoType = INFOTYPE_FLAG
		case 'N', 'n':
		{
			switch(szText[1])
			{
				case 'A', 'a': iInfoType = INFOTYPE_NAME
				case 'O', 'o': iInfoType = INFOTYPE_NO_PREFIX
			}
		}
		case 'I', 'i': iInfoType = INFOTYPE_IP
		case 'S', 's': iInfoType = INFOTYPE_STEAM
		case 'A', 'a': iInfoType = INFOTYPE_ANY_FLAG
		case 'L', 'l': iInfoType = INFOTYPE_LEVEL
	}

	return iInfoType
}

public plugin_natives()
{
	register_library("chatmanager")
	set_native_filter("native_filter")

	register_native("cm_get_admin_listen_flags", 		"_cm_get_admin_listen_flags")
	register_native("cm_get_chat_color_by_num", 		"_cm_get_chat_color_by_num")
	register_native("cm_get_plugin_setting", 			"_cm_get_plugin_setting")
	register_native("cm_get_prefix_by_num", 			"_cm_get_prefix_by_num")
	register_native("cm_get_user_chat_color", 			"_cm_get_user_chat_color")
	register_native("cm_get_user_chat_color_status", 	"_cm_get_user_chat_color_status")
	register_native("cm_get_user_custom_name",			"_cm_get_user_custom_name")
	register_native("cm_get_user_custom_name_status",	"_cm_get_user_custom_name_status")
	register_native("cm_get_user_prefix", 				"_cm_get_user_prefix")
	register_native("cm_get_user_prefix_status", 		"_cm_get_user_prefix_status")
	register_native("cm_has_user_admin_listen", 		"_cm_has_user_admin_listen")
	register_native("cm_reload_config_file", 			"_cm_reload_config_file")
	register_native("cm_set_user_chat_color", 			"_cm_set_user_chat_color")
	register_native("cm_set_user_chat_color_status", 	"_cm_set_user_chat_color_status")
	register_native("cm_set_user_custom_name_status", 	"_cm_set_user_custom_name_status")
	register_native("cm_set_user_prefix", 				"_cm_set_user_prefix")
	register_native("cm_set_user_prefix_status", 		"_cm_set_user_prefix_status")
	register_native("cm_set_user_say_format", 			"_cm_set_user_say_format")
	register_native("cm_total_chat_colors", 			"_cm_total_chat_colors")
	register_native("cm_total_prefixes", 				"_cm_total_chat_colors")
	register_native("cm_total_say_formats", 			"_cm_total_say_formats")
	register_native("cm_update_player_data", 			"_cm_update_player_data")
}

public native_filter(const szNative[], id, iTrap)
{
	if(!iTrap)
	{
		if(equal(szNative, "crxranks_get_user_level") || equal(szNative, "crxranks_user_level_updated"))
		{
			return PLUGIN_HANDLED
		}

		#if defined ARG_CURRENT_XP
		if(equal(szNative, "crxranks_get_user_xp"))
		{
			return PLUGIN_HANDLED
		}
		#endif

		#if defined ARG_NEXT_XP
		if(equal(szNative, "crxranks_get_user_next_xp"))
		{
			return PLUGIN_HANDLED
		}
		#endif

		#if defined ARG_NEXT_LEVEL
		if(equal(szNative, "crxranks_get_user_next_level"))
		{
			return PLUGIN_HANDLED
		}
		#endif

		#if defined ARG_RANK
		if(equal(szNative, "crxranks_get_user_rank"))
		{
			return PLUGIN_HANDLED
		}
		#endif

		#if defined ARG_NEXT_RANK
		if(equal(szNative, "crxranks_get_user_next_rank"))
		{
			return PLUGIN_HANDLED
		}
		#endif
	}

	return PLUGIN_CONTINUE
}

public _cm_get_admin_listen_flags(iPlugin, iParams)
{
	set_string(1, g_eSettings[ADMIN_LISTEN_FLAGS], get_param(2))
	return g_eSettings[ADMIN_LISTEN_FLAGS_BIT]
}

public _cm_get_chat_color_by_num(iPlugin, iParams)
{
	new iNum = get_param(1)

	if(iNum < 0 || iNum >= g_iChatColors)
	{
		return 0
	}

	new szColor[32]
	ArrayGetString(g_aChatColors, iNum, szColor, charsmax(szColor))
	set_string(2, szColor, get_param(3))
	return 1
}

public _cm_get_plugin_setting(iPlugin, iParams)
{
	new szKey[32], szValue[160]
	get_string(1, szKey, charsmax(szKey))

	if(!TrieGetString(g_tSettings, szKey, szValue, charsmax(szValue)))
	{
		return 0
	}

	set_string(2, szValue, get_param(3))
	return 1
}

public _cm_get_prefix_by_num(iPlugin, iParams)
{
	new iNum = get_param(1)

	if(iNum < 0 || iNum >= g_iAdminPrefixes)
	{
		return 0
	}

	new szPrefix[32]
	ArrayGetString(g_aAdminPrefixes, iNum, szPrefix, charsmax(szPrefix))
	set_string(2, szPrefix, get_param(3))
	return 1
}

public _cm_get_user_chat_color(iPlugin, iParams)
{
	set_string(2, g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_CHAT_COLOR], get_param(3))
}

public bool:_cm_get_user_chat_color_status(iPlugin, iParams)
{
	return g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_CHAT_COLOR_ENABLED]
}

public _cm_get_user_custom_name(iPlugin, iParams)
{
	set_string(2, g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_CUSTOM_NAME], get_param(3))
}

public bool:_cm_get_user_custom_name_status(iPlugin, iParams)
{
	return g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_CUSTOM_NAME_ENABLED]
}

public _cm_get_user_prefix(iPlugin, iParams)
{
	set_string(2, g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_PREFIX], get_param(3))
}

public bool:_cm_get_user_prefix_status(iPlugin, iParams)
{
	return g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_PREFIX_ENABLED]
}

public bool:_cm_has_user_admin_listen(iPlugin, iParams)
{
	return g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_ADMIN_LISTEN]
}

public _cm_reload_config_file(iPlugin, iParams)
{
	ReadFile()
}

public _cm_set_user_chat_color(iPlugin, iParams)
{
	get_string(2, g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_CHAT_COLOR], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_CHAT_COLOR]))
}

public _cm_set_user_chat_color_status(iPlugin, iParams)
{
	g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_CHAT_COLOR_ENABLED] = _:get_param(2)
}

public _cm_set_user_custom_name_status(iPlugin, iParams)
{
	g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_CUSTOM_NAME_ENABLED] = _:get_param(2)
}

public _cm_set_user_prefix(iPlugin, iParams)
{
	get_string(2, g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_PREFIX], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_PREFIX]))
}

public _cm_set_user_prefix_status(iPlugin, iParams)
{
	static id; id = get_param(1)
	g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX_ENABLED] = _:get_param(2)

	if(get_param(3))
	{
		UpdateData(id)
	}
}

public _cm_set_user_say_format(iPlugin, iParams)
{
	static szFormat[32], id
	id = get_param(1)

	get_string(2, szFormat, charsmax(szFormat))

	if(TrieKeyExists(g_tFormatDefinitions, szFormat))
	{
		copy(g_ePlayerData[id][PDATA_SAY_FORMAT], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_SAY_FORMAT]), szFormat)
	}
	else
	{
		return 0
	}

	get_string(3, szFormat, charsmax(szFormat))

	if(TrieKeyExists(g_tFormatDefinitions, szFormat))
	{
		copy(g_ePlayerData[id][PDATA_SAY_TEAM_FORMAT], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_SAY_TEAM_FORMAT]), szFormat)
	}
	else
	{
		return 0
	}

	return 1
}

public _cm_total_chat_colors(iPlugin, iParams)
{
	return g_iChatColors
}

public _cm_total_prefixes(iPlugin, iParams)
{
	return g_iAdminPrefixes
}

public _cm_total_say_formats(iPlugin, iParams)
{
	return g_iSayFormats
}

public _cm_update_player_data(iPlugin, iParams)
{
	UpdateData(get_param(1))
}
Благодаря предварително!

Аватар
hackera457
Извън линия
Модератор
Модератор
Мнения: 755
Регистриран на: 01 Ное 2016, 09:46
Местоположение: София
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 115 пъти
Обратна връзка:

Помощ с добавяне на native ZP Level в Chatmanager

Мнение от hackera457 » 21 Апр 2021, 12:58

Формат на съобщението:

Код за потвърждение: Избери целия код

format_admin = $dead_prefix$ &x04[&x03LVL:&x04 $zplevel$][$admin_prefix$ &x03$custom_name$ &x01: $chat_color$$message$
format_admin_team = $dead_prefix$ ($team$) &x04[&x03LVL:&x04 $zplevel$]$admin_prefix$ &x03$custom_name$ &x01: $chat_color$$message$
format_player = $dead_prefix$ &x04[&x03LVL:&x04 $zplevel$] &x03$custom_name$ &x01: $chat_color$$message$
format_player_team = $dead_prefix$ ($team$) &x04[&x03LVL:&x04 $zplevel$] &x03$custom_name$ &x01: $chat_color$$message$

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <cstrike>
#include <fakemeta>

#tryinclude <cromchat>

#if !defined _cromchat_included
	#error "cromchat.inc" is missing in your "scripting/include" folder. Download it from: "https://amxx-bg.info/inc/"
#endif

#if !defined CC_RemoveExploits
	#error Your "cromchat.inc" is outdated. Please replace it with the one attached in the archive.
#endif

new const PLUGIN_VERSION[] = "4.8"
const Float:DELAY_ON_REGISTER = 1.0
const Float:DELAY_ON_CONNECT = 1.0
const Float:DELAY_ON_CHANGE = 0.1
const MAX_VALUE_LENGTH = 32
const PLACEHOLDER_LENGTH = 64
const MAX_PREFIX_LENGTH = 64
new const ERROR_FILE[] = "chatmanager_errors.log"

#if !defined replace_string
	#define replace_string replace_all
#endif

#if !defined MAX_PLAYERS
const MAX_PLAYERS = 32
#endif

#if !defined MAX_NAME_LENGTH
const MAX_NAME_LENGTH = 32
#endif

#if !defined MAX_IP_LENGTH
const MAX_IP_LENGTH = 16
#endif

#if !defined MAX_AUTHID_LENGTH
const MAX_AUTHID_LENGTH = 64
#endif

#if !defined MAX_RESOURCE_PATH_LENGTH
const MAX_RESOURCE_PATH_LENGTH = 64
#endif

#if !defined PLATFORM_MAX_PATH
const PLATFORM_MAX_PATH = 256
#endif

native zp_get_user_level(id)

/*
	You can comment placeholders you don't need from the lines below and that will completely deactivate them.
	You can also activate the additional ones if you want to use them.
	Feel free to experiment in making your custom ones as well.
*/

#define ARG_ADMIN_PREFIX    "$admin_prefix$"
#define ARG_DEAD_PREFIX     "$dead_prefix$"
#define ARG_TEAM        "$team$"
#define ARG_NAME        "$name$"
#define ARG_CUSTOM_NAME     "$custom_name$"
#define ARG_IP         "$ip$"
#define ARG_STEAM        "$steam$"
#define ARG_USERID       "$userid$"
#define ARG_CHAT_COLOR     "$chat_color$"
#define ARG_MESSAGE       "$message$"
#define ARG_TIME        "$time$"
#define ARG_RANK        "$rank$"
#define ARG_ZPLEVEL       "$zplevel$"
//#define ARG_CURRENT_XP    "$current_xp$"
//#define ARG_NEXT_XP      "$next_xp$"
//#define ARG_LEVEL       "$level$"
//#define ARG_NEXT_LEVEL    "$next_level$"
//#define ARG_NEXT_RANK     "$next_rank$"
//#define ARG_HEALTH      "$health$"
//#define ARG_ARMOR       "$armor$"
//#define ARG_FRAGS       "$frags$"
//#define ARG_DEATHS      "$deaths$"
//#define ARG_CITY       "$city$"
//#define ARG_COUNTRY      "$country$"
//#define ARG_COUNTRY_CODE   "$country_code$"
//#define ARG_CONTINENT     "$continent$"
//#define ARG_CONTINENT_CODE  "$continent_code$"

/*	The settings end here. Don't modify anything below this if you don't know what you're doing. */

#if defined ARG_CITY || defined ARG_COUNTRY || defined ARG_COUNTRY_CODE || defined ARG_CONTINENT || defined ARG_CONTINENT_CODE
	#include <geoip>
#endif

#if defined ARG_CURRENT_XP
	native crxranks_get_user_xp(id)
#endif

#if defined ARG_NEXT_XP
	native crxranks_get_user_next_xp(id)
#endif

#if defined ARG_NEXT_LEVEL
	native crxranks_get_user_next_level(id)
#endif

#if defined ARG_RANK
	native crxranks_get_user_rank(id, buffer[], len)
#endif

#if defined ARG_NEXT_RANK
	native crxranks_get_user_next_rank(id, buffer[], len)
#endif

native crxranks_get_user_level(id)
forward crxranks_user_level_updated(id, level, bool:levelup)

enum
{
	SECTION_NONE,
	SECTION_MAIN_SETTINGS,
	SECTION_ADMIN_PREFIXES,
	SECTION_CHAT_COLORS,
	SECTION_NAME_CUSTOMIZATION,
	SECTION_FORMAT_DEFINITIONS,
	SECTION_SAY_FORMATS
}

enum
{
	INFOTYPE_NONE,
	INFOTYPE_FLAG,
	INFOTYPE_NAME,
	INFOTYPE_IP,
	INFOTYPE_STEAM,
	INFOTYPE_ANY_FLAG,
	INFOTYPE_NO_PREFIX,
	INFOTYPE_LEVEL
}

enum
{
	ALLCHAT_NONE = 0,
	ALLCHAT_NO_TEAM,
	ALLCHAT_SEE_TEAM
}

enum
{
	SAYMETHOD_HOOK_SAY_CMD,
	SAYMETHOD_HOOK_SAY_MSG
}

enum
{
	EDB_IGNORE = 0,
	EDB_COMMENT,
	EDB_REMOVE
}

enum _:PlayerInfo
{
	INFO_TYPE,
	INFO[MAX_AUTHID_LENGTH],
	DATA[MAX_PREFIX_LENGTH],
	DATA2[MAX_VALUE_LENGTH],
	EXPIRATION_DATE[MAX_VALUE_LENGTH]
}

enum _:Settings
{
	ALL_CHAT,
	bool:ADMIN_LISTEN_TEAM_CHAT,
	ADMIN_LISTEN_FLAGS[MAX_VALUE_LENGTH],
	ADMIN_LISTEN_FLAGS_BIT,
	GLOBAL_CHAT_FLAG,
	GLOBAL_CHAT_TEAM,
	DEAD_PREFIX[MAX_PREFIX_LENGTH],
	ALIVE_PREFIX[MAX_PREFIX_LENGTH],
	SPEC_PREFIX[MAX_PREFIX_LENGTH],
	TEAM_PREFIX_T[MAX_PREFIX_LENGTH],
	TEAM_PREFIX_CT[MAX_PREFIX_LENGTH],
	TEAM_PREFIX_SPEC[MAX_PREFIX_LENGTH],
	ERROR_TEXT[MAX_VALUE_LENGTH],
	FORMAT_TIME[MAX_VALUE_LENGTH],
	CHAT_LOG_FILE[MAX_RESOURCE_PATH_LENGTH],
	CHAT_LOG_SAY_FORMAT[MAX_VALUE_LENGTH],
	CHAT_LOG_TEAM_FORMAT[MAX_VALUE_LENGTH],
	SAY_SOUND[MAX_RESOURCE_PATH_LENGTH],
	SAY_TEAM_SOUND[MAX_RESOURCE_PATH_LENGTH],
	EXPIRATION_DATE_FORMAT[MAX_VALUE_LENGTH],
	EXPIRATION_DATE_BEHAVIOR,
	COLORCHAT_FLAG,
	SAY_METHOD
}

enum _:PlayerData
{
	PDATA_NAME[MAX_NAME_LENGTH],
	PDATA_CUSTOM_NAME[MAX_PREFIX_LENGTH],
	PDATA_IP[MAX_IP_LENGTH],
	PDATA_STEAM[MAX_AUTHID_LENGTH],
	PDATA_USERID[10],
	PDATA_PREFIX[MAX_PREFIX_LENGTH],
	PDATA_CHAT_COLOR[6],
	PDATA_SAY_FORMAT[MAX_VALUE_LENGTH],
	PDATA_SAY_TEAM_FORMAT[MAX_VALUE_LENGTH],
	PDATA_ADMIN_FLAGS,
	bool:PDATA_ADMIN_LISTEN,
	bool:PDATA_PREFIX_ENABLED,
	bool:PDATA_CHAT_COLOR_ENABLED,
	bool:PDATA_CUSTOM_NAME_ENABLED,
	bool:PDATA_GLOBAL_CHAT
}

new g_eSettings[Settings],
	g_ePlayerData[MAX_PLAYERS + 1][PlayerData],
	Array:g_aAdminPrefixes,
	Array:g_aChatColors,
	Array:g_aNameCustomization,
	Array:g_aSayFormats,
	Array:g_aFileContents,
	Trie:g_tBlockFirst,
	Trie:g_tFormatDefinitions,
	Trie:g_tSettings,
	bool:g_bFileWasRead,
	bool:g_bRankSystem,
	bool:g_bSomethingExpired,
	g_szFilename[PLATFORM_MAX_PATH],
	g_fwdUserNameChanged,
	g_iAdminPrefixes,
	g_iChatColors,
	g_iNameCustomization,
	g_iSayFormats,
	g_iFileContents = -1,
	g_iToday

new _cm_on_player_data_updated,
	_cm_on_file_read

public plugin_init()
{
	register_plugin("Chat Manager", PLUGIN_VERSION, "OciXCrom")
	register_cvar("CRXChatManager", PLUGIN_VERSION, FCVAR_SERVER|FCVAR_SPONLY|FCVAR_UNLOGGED)
	register_event("SayText", "OnSayTextNameChange", "a", "2=#Cstrike_Name_Change")

	switch(g_eSettings[SAY_METHOD])
	{
		case SAYMETHOD_HOOK_SAY_CMD:
		{
			state SAYMETHOD_HOOK_SAY_CMD
			set_task(DELAY_ON_REGISTER, "RegisterCommands")
		}
		case SAYMETHOD_HOOK_SAY_MSG:
		{
			state SAYMETHOD_HOOK_SAY_MSG
			register_message(get_user_msgid("SayText"), "OnSay")
		}
	}

	_cm_on_player_data_updated = CreateMultiForward("cm_on_player_data_updated", ET_IGNORE, FP_CELL)
}

public plugin_end()
{
	ArrayDestroy(g_aAdminPrefixes)
	ArrayDestroy(g_aChatColors)
	ArrayDestroy(g_aNameCustomization)
	ArrayDestroy(g_aSayFormats)
	ArrayDestroy(g_aFileContents)
	TrieDestroy(g_tBlockFirst)
	TrieDestroy(g_tFormatDefinitions)
	TrieDestroy(g_tSettings)
}

public plugin_precache()
{
	g_aAdminPrefixes = ArrayCreate(PlayerInfo)
	g_aChatColors = ArrayCreate(PlayerInfo)
	g_aNameCustomization = ArrayCreate(PlayerInfo)
	g_aSayFormats = ArrayCreate(PlayerInfo)
	g_aFileContents = ArrayCreate(192)
	g_tBlockFirst = TrieCreate()
	g_tFormatDefinitions = TrieCreate()
	g_tSettings = TrieCreate()

	get_configsdir(g_szFilename, charsmax(g_szFilename))
	add(g_szFilename, charsmax(g_szFilename), "/ChatManager.ini")

	if(LibraryExists("crxranks", LibType_Library))
	{
		g_bRankSystem = true
	}

	_cm_on_file_read = CreateMultiForward("cm_on_file_read", ET_IGNORE, FP_CELL)
	ReadFile()
}

public RegisterCommands()
{
	register_clcmd("say", "OnSay")
	register_clcmd("say_team", "OnSay")
	register_concmd("cm_reload", "Cmd_Reload", ADMIN_RCON, "-- reloads the configuration file")
}

public client_putinserver(id)
{
	get_user_name(id, g_ePlayerData[id][PDATA_NAME], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_NAME]))
	copy(g_ePlayerData[id][PDATA_CUSTOM_NAME], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_CUSTOM_NAME]), g_ePlayerData[id][PDATA_NAME])
	get_user_ip(id, g_ePlayerData[id][PDATA_IP], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_IP]), 1)
	get_user_authid(id, g_ePlayerData[id][PDATA_STEAM], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_STEAM]))
	num_to_str(get_user_userid(id), g_ePlayerData[id][PDATA_USERID], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_USERID]))

	g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX_ENABLED] = true
	g_ePlayerData[id][PDATA_CHAT_COLOR_ENABLED] = true
	g_ePlayerData[id][PDATA_CUSTOM_NAME_ENABLED] = true

	set_task(DELAY_ON_CONNECT, "UpdateData", id)
}

public OnSayTextNameChange(iMsg, iDestination, iEntity)
{
	g_fwdUserNameChanged = register_forward(FM_ClientUserInfoChanged, "OnNameChange", 1)
}

public OnNameChange(id)
{
	if(!is_user_connected(id))
	{
		return
	}

	get_user_name(id, g_ePlayerData[id][PDATA_NAME], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_NAME]))
	copy(g_ePlayerData[id][PDATA_CUSTOM_NAME], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_CUSTOM_NAME]), g_ePlayerData[id][PDATA_NAME])

	UpdateData(id)
	unregister_forward(FM_ClientUserInfoChanged, g_fwdUserNameChanged, 1)
}

public crxranks_user_level_updated(id, iLevel)
{
	set_task(DELAY_ON_CHANGE, "UpdateData", id)
}

public UpdateData(id)
{
	static eItem[PlayerInfo], i

	g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX][0] = EOS
	g_ePlayerData[id][PDATA_CHAT_COLOR][0] = EOS
	g_ePlayerData[id][PDATA_SAY_FORMAT][0] = EOS
	g_ePlayerData[id][PDATA_SAY_TEAM_FORMAT][0] = EOS
	g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_FLAGS] = get_user_flags(id)
	g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_LISTEN] = g_eSettings[ADMIN_LISTEN_FLAGS_BIT] != ADMIN_ALL ? (g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_FLAGS] & g_eSettings[ADMIN_LISTEN_FLAGS_BIT] != 0 ? true : false) : false
	g_ePlayerData[id][PDATA_GLOBAL_CHAT] = g_eSettings[GLOBAL_CHAT_FLAG] != ADMIN_ALL ? (g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_FLAGS] & g_eSettings[GLOBAL_CHAT_FLAG] != 0 ? true : false) : false

	get_user_name(id, g_ePlayerData[id][PDATA_NAME], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_NAME]))
	copy(g_ePlayerData[id][PDATA_CUSTOM_NAME], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_CUSTOM_NAME]), g_ePlayerData[id][PDATA_NAME])

	if(g_iAdminPrefixes)
	{
		for(i = 0; i < g_iAdminPrefixes; i++)
		{
			ArrayGetArray(g_aAdminPrefixes, i, eItem)

			if(meets_requirements(id, eItem[INFO_TYPE], eItem[INFO]))
			{
				copy(g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_PREFIX]), eItem[DATA])
				break
			}
		}
	}

	if(g_iChatColors)
	{
		for(i = 0; i < g_iChatColors; i++)
		{
			ArrayGetArray(g_aChatColors, i, eItem)

			if(meets_requirements(id, eItem[INFO_TYPE], eItem[INFO]))
			{
				copy(g_ePlayerData[id][PDATA_CHAT_COLOR], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_CHAT_COLOR]), eItem[DATA])
				break
			}
		}
	}

	if(g_iNameCustomization)
	{
		for(i = 0; i < g_iNameCustomization; i++)
		{
			ArrayGetArray(g_aNameCustomization, i, eItem)

			if(meets_requirements(id, eItem[INFO_TYPE], eItem[INFO]))
			{
				copy(g_ePlayerData[id][PDATA_CUSTOM_NAME], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_CUSTOM_NAME]), eItem[DATA])
				break
			}
		}
	}

	if(g_iSayFormats)
	{
		for(i = 0; i < g_iSayFormats; i++)
		{
			ArrayGetArray(g_aSayFormats, i, eItem)

			if(meets_requirements(id, eItem[INFO_TYPE], eItem[INFO]))
			{
				copy(g_ePlayerData[id][PDATA_SAY_FORMAT], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_SAY_FORMAT]), eItem[DATA])
				copy(g_ePlayerData[id][PDATA_SAY_TEAM_FORMAT], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_SAY_TEAM_FORMAT]), eItem[DATA2])
				break
			}
		}
	}

	new iReturn
	ExecuteForward(_cm_on_player_data_updated, iReturn, id)
}

ReadFile()
{
	if(g_bFileWasRead)
	{
		g_iAdminPrefixes = 0
		g_iChatColors = 0
		g_iNameCustomization = 0
		g_iSayFormats = 0
		g_iFileContents = -1
		g_bSomethingExpired = false
		ArrayClear(g_aAdminPrefixes)
		ArrayClear(g_aChatColors)
		ArrayClear(g_aNameCustomization)
		ArrayClear(g_aSayFormats)
		ArrayClear(g_aFileContents)
		TrieClear(g_tBlockFirst)
		TrieClear(g_tFormatDefinitions)
	}

	new iFilePointer = fopen(g_szFilename, "rt")

	if(!iFilePointer)
	{
		set_fail_state("Error opening configuration file.")
	}

	if(iFilePointer)
	{
		new szData[192], szValue[160], szKey[MAX_VALUE_LENGTH], eItem[PlayerInfo], iSection = SECTION_NONE, iChatLogSayLine, iChatLogTeamLine, iSize, iLine

		while(!feof(iFilePointer))
		{
			iLine++
			fgets(iFilePointer, szData, charsmax(szData))
			trim(szData)

			g_iFileContents++
			ArrayPushString(g_aFileContents, szData)

			switch(szData[0])
			{
				case EOS, '#', ';':
				{
					continue
				}
				case '[':
				{
					iSize = strlen(szData)

					if(szData[iSize - 1] == ']')
					{
						switch(szData[1])
						{
							case 'M', 'm': iSection = SECTION_MAIN_SETTINGS
							case 'A', 'a': iSection = SECTION_ADMIN_PREFIXES
							case 'C', 'c': iSection = SECTION_CHAT_COLORS
							case 'N', 'n': iSection = SECTION_NAME_CUSTOMIZATION
							case 'F', 'f': iSection = SECTION_FORMAT_DEFINITIONS
							case 'S', 's': iSection = SECTION_SAY_FORMATS
							default:
							{
								log_config_error(iLine, "Unknown section name: %s", szData)
								iSection = SECTION_NONE
							}
						}
					}
					else
					{
						log_config_error(iLine, "Unclosed section name: %s", szData)
						continue
					}
				}
				default:
				{
					switch(iSection)
					{
						case SECTION_NONE:
						{
							log_config_error(iLine, "Data is not in any section: %s", szData)
						}
						case SECTION_MAIN_SETTINGS:
						{
							strtok(szData, szKey, charsmax(szKey), szValue, charsmax(szValue), '=')
							trim(szKey); trim(szValue)

							TrieSetString(g_tSettings, szKey, szValue)

							if(!szValue[0])
							{
								continue
							}

							if(equal(szKey, "ALL_CHAT"))
							{
								g_eSettings[ALL_CHAT] = clamp(str_to_num(szValue), ALLCHAT_NONE, ALLCHAT_SEE_TEAM)
							}
							else if(equal(szKey, "ADMIN_LISTEN_TEAM_CHAT"))
							{
								g_eSettings[ADMIN_LISTEN_TEAM_CHAT] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)
							}
							else if(equal(szKey, "ADMIN_LISTEN_FLAGS"))
							{
								copy(g_eSettings[ADMIN_LISTEN_FLAGS], charsmax(g_eSettings[ADMIN_LISTEN_FLAGS]), szValue)
								g_eSettings[ADMIN_LISTEN_FLAGS_BIT] = read_flags(szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "GLOBAL_CHAT_FLAG"))
							{
								g_eSettings[GLOBAL_CHAT_FLAG] = read_flags(szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "GLOBAL_CHAT_TEAM"))
							{
								g_eSettings[GLOBAL_CHAT_TEAM] = _:clamp(str_to_num(szValue), false, true)
							}
							else if(equal(szKey, "BLOCK_FIRST_SYMBOLS"))
							{
								while(szValue[0] != 0 && strtok(szValue, szKey, charsmax(szKey), szValue, charsmax(szValue), ','))
								{
									trim(szKey); trim(szValue)
									TrieSetCell(g_tBlockFirst, szKey, 1)
								}
							}
							else if(equal(szKey, "DEAD_PREFIX"))
							{
								copy(g_eSettings[DEAD_PREFIX], charsmax(g_eSettings[DEAD_PREFIX]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "ALIVE_PREFIX"))
							{
								copy(g_eSettings[ALIVE_PREFIX], charsmax(g_eSettings[ALIVE_PREFIX]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "SPEC_PREFIX"))
							{
								copy(g_eSettings[SPEC_PREFIX], charsmax(g_eSettings[SPEC_PREFIX]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "TEAM_PREFIX_T"))
							{
								copy(g_eSettings[TEAM_PREFIX_T], charsmax(g_eSettings[TEAM_PREFIX_T]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "TEAM_PREFIX_CT"))
							{
								copy(g_eSettings[TEAM_PREFIX_CT], charsmax(g_eSettings[TEAM_PREFIX_CT]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "TEAM_PREFIX_SPEC"))
							{
								copy(g_eSettings[TEAM_PREFIX_SPEC], charsmax(g_eSettings[TEAM_PREFIX_SPEC]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "ERROR_TEXT"))
							{
								copy(g_eSettings[ERROR_TEXT], charsmax(g_eSettings[ERROR_TEXT]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "FORMAT_TIME"))
							{
								copy(g_eSettings[FORMAT_TIME], charsmax(g_eSettings[FORMAT_TIME]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "CHAT_LOG_FILE"))
							{
								copy(g_eSettings[CHAT_LOG_FILE], charsmax(g_eSettings[CHAT_LOG_FILE]), szValue)
								format_time(g_eSettings[CHAT_LOG_FILE], charsmax(g_eSettings[CHAT_LOG_FILE]), g_eSettings[CHAT_LOG_FILE])
							}
							else if(equal(szKey, "CHAT_LOG_SAY_FORMAT"))
							{
								iChatLogSayLine = iLine
								copy(g_eSettings[CHAT_LOG_SAY_FORMAT], charsmax(g_eSettings[CHAT_LOG_SAY_FORMAT]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "CHAT_LOG_TEAM_FORMAT"))
							{
								iChatLogTeamLine = iLine
								copy(g_eSettings[CHAT_LOG_TEAM_FORMAT], charsmax(g_eSettings[CHAT_LOG_TEAM_FORMAT]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "SAY_SOUND") && !g_bFileWasRead)
							{
								precache_generic(szValue)
								copy(g_eSettings[SAY_SOUND], charsmax(g_eSettings[SAY_SOUND]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "SAY_TEAM_SOUND") && !g_bFileWasRead)
							{
								precache_generic(szValue)
								copy(g_eSettings[SAY_TEAM_SOUND], charsmax(g_eSettings[SAY_TEAM_SOUND]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "EXPIRATION_DATE_FORMAT"))
							{
								g_iToday = get_systime()
								copy(g_eSettings[EXPIRATION_DATE_FORMAT], charsmax(g_eSettings[EXPIRATION_DATE_FORMAT]), szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "EXPIRATION_DATE_BEHAVIOR"))
							{
								g_eSettings[EXPIRATION_DATE_BEHAVIOR] = clamp(str_to_num(szValue), EDB_IGNORE, EDB_REMOVE)
							}
							else if(equal(szKey, "COLORCHAT_FLAG"))
							{
								g_eSettings[COLORCHAT_FLAG] = read_flags(szValue)
							}
							else if(equal(szKey, "SAY_METHOD"))
							{
								if(!g_bFileWasRead)
								{
									g_eSettings[SAY_METHOD] = clamp(str_to_num(szValue), SAYMETHOD_HOOK_SAY_CMD, SAYMETHOD_HOOK_SAY_MSG)
								}
							}
						}
						case SECTION_FORMAT_DEFINITIONS:
						{
							strtok(szData, szKey, charsmax(szKey), szValue, charsmax(szValue), '=')
							trim(szKey); trim(szValue)
							TrieSetString(g_tFormatDefinitions, szKey, szValue)
						}
						case SECTION_ADMIN_PREFIXES:
						{
							eItem[EXPIRATION_DATE][0] = EOS
							parse(szData, szKey, charsmax(szKey), eItem[INFO], charsmax(eItem[INFO]), eItem[DATA], charsmax(eItem[DATA]), eItem[EXPIRATION_DATE], charsmax(eItem[EXPIRATION_DATE]))

							if(is_date_expired(eItem[EXPIRATION_DATE], iLine))
							{
								continue
							}

							eItem[INFO_TYPE] = get_info_type(szKey)

							if(invalid_info_type(eItem[INFO_TYPE], szKey, iLine))
							{
								continue
							}

							ArrayPushArray(g_aAdminPrefixes, eItem)
							g_iAdminPrefixes++
						}
						case SECTION_CHAT_COLORS:
						{
							eItem[EXPIRATION_DATE][0] = EOS
							parse(szData, szKey, charsmax(szKey), eItem[INFO], charsmax(eItem[INFO]), eItem[DATA], charsmax(eItem[DATA]), eItem[EXPIRATION_DATE], charsmax(eItem[EXPIRATION_DATE]))

							if(is_date_expired(eItem[EXPIRATION_DATE], iLine))
							{
								continue
							}

							eItem[INFO_TYPE] = get_info_type(szKey)

							if(invalid_info_type(eItem[INFO_TYPE], szKey, iLine))
							{
								continue
							}

							ArrayPushArray(g_aChatColors, eItem)
							g_iChatColors++
						}
						case SECTION_NAME_CUSTOMIZATION:
						{
							eItem[EXPIRATION_DATE][0] = EOS
							parse(szData, szKey, charsmax(szKey), eItem[INFO], charsmax(eItem[INFO]), eItem[DATA], charsmax(eItem[DATA]), eItem[EXPIRATION_DATE], charsmax(eItem[EXPIRATION_DATE]))

							if(is_date_expired(eItem[EXPIRATION_DATE], iLine))
							{
								continue
							}

							eItem[INFO_TYPE] = get_info_type(szKey)

							if(invalid_info_type(eItem[INFO_TYPE], szKey, iLine))
							{
								continue
							}

							ArrayPushArray(g_aNameCustomization, eItem)
							g_iNameCustomization++
						}
						case SECTION_SAY_FORMATS:
						{
							eItem[EXPIRATION_DATE][0] = EOS
							parse(szData, szKey, charsmax(szKey), eItem[INFO], charsmax(eItem[INFO]), eItem[DATA], charsmax(eItem[DATA]), eItem[DATA2], charsmax(eItem[DATA2]), eItem[EXPIRATION_DATE], charsmax(eItem[EXPIRATION_DATE]))

							if(is_date_expired(eItem[EXPIRATION_DATE], iLine))
							{
								continue
							}

							if(!TrieKeyExists(g_tFormatDefinitions, eItem[DATA]))
							{
								log_config_error(iLine, "Format definition ^"%s^" doesn't exist.", eItem[DATA])
								continue
							}

							if(!TrieKeyExists(g_tFormatDefinitions, eItem[DATA2]))
							{
								log_config_error(iLine, "Format definition ^"%s^" doesn't exist.", eItem[DATA2])
								continue
							}

							eItem[INFO_TYPE] = get_info_type(szKey)

							if(invalid_info_type(eItem[INFO_TYPE], szKey, iLine))
							{
								continue
							}

							ArrayPushArray(g_aSayFormats, eItem)
							g_iSayFormats++
						}
					}
				}
			}
		}

		fclose(iFilePointer)

		if(g_eSettings[CHAT_LOG_FILE][0])
		{
			if(!TrieKeyExists(g_tFormatDefinitions, g_eSettings[CHAT_LOG_SAY_FORMAT]))
			{
				g_eSettings[CHAT_LOG_FILE][0] = EOS
				format_doesnt_exist(iChatLogSayLine, g_eSettings[CHAT_LOG_SAY_FORMAT])
			}

			if(!TrieKeyExists(g_tFormatDefinitions, g_eSettings[CHAT_LOG_TEAM_FORMAT]))
			{
				g_eSettings[CHAT_LOG_FILE][0] = EOS
				format_doesnt_exist(iChatLogTeamLine, g_eSettings[CHAT_LOG_TEAM_FORMAT])
			}
		}

		if(g_bFileWasRead)
		{
			new iPlayers[MAX_PLAYERS], iPnum
			get_players(iPlayers, iPnum)

			for(new i; i < iPnum; i++)
			{
				UpdateData(iPlayers[i])
			}
		}

		new iReturn
		ExecuteForward(_cm_on_file_read, iReturn, !g_bFileWasRead)

		g_bFileWasRead = true

		if(g_bSomethingExpired && g_eSettings[EXPIRATION_DATE_BEHAVIOR] != EDB_IGNORE)
		{
			iFilePointer = fopen(g_szFilename, "w")

			for(new i; i < g_iFileContents + 1; i++)
			{
				fprintf(iFilePointer, "%a", ArrayGetStringHandle(g_aFileContents, i))

				if(i < g_iFileContents)
				{
					fprintf(iFilePointer, "^n")
				}
			}

			fclose(iFilePointer)
		}
	}
}

public Cmd_Reload(id, iLevel, iCid)
{
	if(!cmd_access(id, iLevel, iCid, 1))
	{
		return PLUGIN_HANDLED
	}

	ReadFile()
	console_print(id, "Reload successful!")

	if(is_user_connected(id))
	{
		log_amx("%s [ %s | %s ] has reloaded the configuration file.", g_ePlayerData[id][PDATA_NAME], g_ePlayerData[id][PDATA_IP], g_ePlayerData[id][PDATA_STEAM])
	}

	return PLUGIN_HANDLED
}

public OnSay(id) <SAYMETHOD_HOOK_SAY_CMD>
{
	if(!is_user_connected(id))
	{
		return PLUGIN_HANDLED
	}

	static szArgs[CC_MAX_MESSAGE_SIZE]
	read_args(szArgs, charsmax(szArgs)); remove_quotes(szArgs)

	static szCommand[5]
	read_argv(0, szCommand, charsmax(szCommand))

	return Handle_Message(id, szArgs, szCommand[3] == '_')
}

public OnSay() <SAYMETHOD_HOOK_SAY_MSG>
{
	new id = get_msg_arg_int(1)

	if(!is_user_connected(id))
	{
		return PLUGIN_CONTINUE
	}

	static const SAY_MSG_PART[] = "#Cstrike_Chat_"

	static szMessage[sizeof(SAY_MSG_PART) + 1]
	get_msg_arg_string(2, szMessage, charsmax(szMessage))

	if(!has_argument(szMessage, SAY_MSG_PART))
	{
		return PLUGIN_CONTINUE
	}

	static szArgs[CC_MAX_MESSAGE_SIZE]
	get_msg_arg_string(4, szArgs, charsmax(szArgs))

	return min(Handle_Message(id, szArgs, szMessage[14] != 'A'), PLUGIN_HANDLED)
}

Handle_Message(id, szArgs[CC_MAX_MESSAGE_SIZE], bool:bTeam)
{
	static szFirstChar[2]
	szFirstChar[0] = szArgs[0]

	if(!szArgs[0] || TrieKeyExists(g_tBlockFirst, szFirstChar))
	{
		return PLUGIN_HANDLED_MAIN
	}

	// Until we get a client_flags_updated() forward...
	if(g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_FLAGS] != get_user_flags(id))
	{
		UpdateData(id)
	}

	if(!(g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_FLAGS] & g_eSettings[COLORCHAT_FLAG]))
	{
		CC_RemoveColors(szArgs, charsmax(szArgs))
	}

	CC_RemoveExploits(szArgs, charsmax(szArgs))

	static szMessage[CC_MAX_MESSAGE_SIZE], szSound[MAX_RESOURCE_PATH_LENGTH], iPlayers[MAX_PLAYERS]

	new CsTeams:iTeam = cs_get_user_team(id)
	new iAlive = is_user_alive(id)

	if(bTeam && g_eSettings[SAY_TEAM_SOUND][0])
	{
		copy(szSound, charsmax(szSound), g_eSettings[SAY_TEAM_SOUND])
	}
	else if(!bTeam && g_eSettings[SAY_SOUND][0])
	{
		copy(szSound, charsmax(szSound), g_eSettings[SAY_SOUND])
	}
	else
	{
		szSound[0] = EOS
	}

	apply_replacements(g_ePlayerData[id][bTeam ? PDATA_SAY_TEAM_FORMAT : PDATA_SAY_FORMAT], id, iAlive, iTeam, szArgs, szMessage, charsmax(szMessage))

	new iPnum
	get_players(iPlayers, iPnum, "ch")

	if(g_eSettings[ALL_CHAT] == ALLCHAT_SEE_TEAM || (g_ePlayerData[id][PDATA_GLOBAL_CHAT] && !(bTeam && !g_eSettings[GLOBAL_CHAT_TEAM])))
	{
		send_chat_message(0, id, szMessage, szSound)
	}
	else
	{
		for(new bool:bSend, CsTeams:iPlayerTeam, iPlayer, i; i < iPnum; i++)
		{
			bSend = false
			iPlayer = iPlayers[i]

			iPlayerTeam = cs_get_user_team(iPlayer)

			if(g_ePlayerData[iPlayer][PDATA_ADMIN_LISTEN])
			{
				if(!(!g_eSettings[ADMIN_LISTEN_TEAM_CHAT] && bTeam && iTeam != iPlayerTeam))
				{
					bSend = true
				}
			}
			else if(bTeam)
			{
				if(iTeam == iPlayerTeam && (g_eSettings[ALL_CHAT] == ALLCHAT_NO_TEAM || iAlive == is_user_alive(iPlayer)))
				{
					bSend = true
				}
			}
			else
			{
				if(g_eSettings[ALL_CHAT] == ALLCHAT_NO_TEAM || iAlive == is_user_alive(iPlayer))
				{
					bSend = true
				}
			}

			if(bSend)
			{
				send_chat_message(iPlayer, id, szMessage, szSound)
			}
		}
	}

	if(g_eSettings[CHAT_LOG_FILE][0])
	{
		apply_replacements(g_eSettings[bTeam ? CHAT_LOG_TEAM_FORMAT : CHAT_LOG_SAY_FORMAT], id, iAlive, iTeam, szArgs, szMessage, charsmax(szMessage))
		log_to_file(g_eSettings[CHAT_LOG_FILE], szMessage, szSound)
	}

	return PLUGIN_HANDLED_MAIN
}

send_chat_message(iIdTo, iIdFrom, const szMessage[], const szSound[])
{
	CC_SendMatched(iIdTo, iIdFrom, szMessage)

	if(szSound[0])
	{
		client_cmd(iIdTo, "spk ^"%s^"", szSound)
	}
}

apply_replacements(const szFormat[], id, iAlive, CsTeams:iTeam, const szArgs[], szMessage[], iLen)
{
	static szPlaceHolder[PLACEHOLDER_LENGTH]
	TrieGetString(g_tFormatDefinitions, szFormat, szMessage, iLen)

	#if defined ARG_ADMIN_PREFIX
	if(g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX_ENABLED])
	{
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_ADMIN_PREFIX, g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX])
	}
	else
	{
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_ADMIN_PREFIX, "")
	}
	#endif

	#if defined ARG_DEAD_PREFIX
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_DEAD_PREFIX, g_eSettings[iAlive ? ALIVE_PREFIX : iTeam == CS_TEAM_SPECTATOR ? SPEC_PREFIX : DEAD_PREFIX])
	#endif

	#if defined ARG_TEAM
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_TEAM, g_eSettings[iTeam == CS_TEAM_CT ? TEAM_PREFIX_CT : iTeam == CS_TEAM_T ? TEAM_PREFIX_T : TEAM_PREFIX_SPEC])
	#endif

	#if defined ARG_NAME
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_NAME, g_ePlayerData[id][PDATA_NAME])
	#endif

	#if defined ARG_CUSTOM_NAME
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_CUSTOM_NAME, g_ePlayerData[id][g_ePlayerData[id][PDATA_CUSTOM_NAME_ENABLED] ? PDATA_CUSTOM_NAME : PDATA_NAME])
	#endif

	#if defined ARG_IP
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_IP, g_ePlayerData[id][PDATA_IP])
	#endif

	#if defined ARG_STEAM
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_STEAM, g_ePlayerData[id][PDATA_STEAM])
	#endif

	#if defined ARG_USERID
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_USERID, g_ePlayerData[id][PDATA_USERID])
	#endif

	#if defined ARG_CHAT_COLOR
	if(g_ePlayerData[id][PDATA_CHAT_COLOR_ENABLED])
	{
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_CHAT_COLOR, g_ePlayerData[id][PDATA_CHAT_COLOR])
	}
	else
	{
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_CHAT_COLOR, "")
	}
	#endif

	#if defined ARG_TIME
	if(has_argument(szMessage, ARG_TIME))
	{
		get_time(g_eSettings[FORMAT_TIME], szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_TIME, szPlaceHolder)
	}
	#endif
	
	#if defined ARG_ZPLEVEL
	if(has_argument(szMessage, ARG_ZPLEVEL))
	{
		num_to_str(zp_get_user_level(id),szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_ZPLEVEL, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_CURRENT_XP
	if(g_bRankSystem && has_argument(szMessage, ARG_CURRENT_XP))
	{
		num_to_str(crxranks_get_user_xp(id), szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_CURRENT_XP, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_NEXT_XP
	if(g_bRankSystem && has_argument(szMessage, ARG_NEXT_XP))
	{
		num_to_str(crxranks_get_user_next_xp(id), szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_NEXT_XP, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_LEVEL
	if(g_bRankSystem && has_argument(szMessage, ARG_LEVEL))
	{
		num_to_str(crxranks_get_user_level(id), szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_LEVEL, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_NEXT_LEVEL
	if(g_bRankSystem && has_argument(szMessage, ARG_NEXT_LEVEL))
	{
		num_to_str(crxranks_get_user_next_level(id), szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_NEXT_LEVEL, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_RANK
	if(g_bRankSystem && has_argument(szMessage, ARG_RANK))
	{
		crxranks_get_user_rank(id, szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_RANK, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_NEXT_RANK
	if(g_bRankSystem && has_argument(szMessage, ARG_NEXT_RANK))
	{
		crxranks_get_user_next_rank(id, szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_NEXT_RANK, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_HEALTH
	if(has_argument(szMessage, ARG_HEALTH))
	{
		num_to_str(iAlive ? get_user_health(id) : 0, szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_HEALTH, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_ARMOR
	if(has_argument(szMessage, ARG_ARMOR))
	{
		num_to_str(iAlive ? get_user_armor(id) : 0, szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_ARMOR, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_FRAGS
	if(has_argument(szMessage, ARG_FRAGS))
	{
		num_to_str(get_user_frags(id), szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_FRAGS, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_DEATHS
	if(has_argument(szMessage, ARG_DEATHS))
	{
		num_to_str(cs_get_user_deaths(id), szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_DEATHS, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_CITY
	if(has_argument(szMessage, ARG_CITY))
	{
		geoip_city(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		check_validity(szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_CITY, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_COUNTRY
	if(has_argument(szMessage, ARG_COUNTRY))
	{
		#if defined geoip_country_ex
		geoip_country_ex(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		#else
		geoip_country(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		#endif

		check_validity(szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_COUNTRY, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_COUNTRY_CODE
	if(has_argument(szMessage, ARG_COUNTRY_CODE))
	{
		new szCountryCode[3]

		#if defined geoip_code2_ex
		geoip_code2_ex(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szCountryCode)
		#else
		geoip_code2(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szCountryCode)
		#endif

		check_validity(szCountryCode, charsmax(szCountryCode))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_COUNTRY_CODE, szCountryCode)
	}
	#endif

	#if defined ARG_CONTINENT
	if(has_argument(szMessage, ARG_CONTINENT))
	{
		geoip_continent_name(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		check_validity(szPlaceHolder, charsmax(szPlaceHolder))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_CONTINENT, szPlaceHolder)
	}
	#endif

	#if defined ARG_CONTINENT_CODE
	if(has_argument(szMessage, ARG_CONTINENT_CODE))
	{
		new szContinentCode[3]
		geoip_continent_code(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szContinentCode)
		check_validity(szContinentCode, charsmax(szContinentCode))
		replace_string(szMessage, iLen, ARG_CONTINENT_CODE, szContinentCode)
	}
	#endif

	replace_string(szMessage, iLen, " ", " ")

	#if defined ARG_MESSAGE
	replace_string(szMessage, iLen, ARG_MESSAGE, szArgs)
	#endif

	trim(szMessage)
}

stock bool:has_argument(const szMessage[], const szArgument[])
{
	return contain(szMessage, szArgument) != -1
}

stock check_validity(szText[], const iLen)
{
	if(!szText[0])
	{
		copy(szText, iLen, g_eSettings[ERROR_TEXT])
	}
}

bool:is_date_expired(const szDate[], const iLine)
{
	if(!szDate[0])
	{
		return false
	}

	if(!g_eSettings[EXPIRATION_DATE_FORMAT][0])
	{
		log_config_error(iLine, "Can't use expiration dates because EXPIRATION_DATE_FORMAT is not set.")
		return false
	}

	if(parse_time(szDate, g_eSettings[EXPIRATION_DATE_FORMAT]) < g_iToday)
	{
		switch(g_eSettings[EXPIRATION_DATE_BEHAVIOR])
		{
			case EDB_COMMENT:
			{
				static szData[192]
				formatex(szData, charsmax(szData), "# %a", ArrayGetStringHandle(g_aFileContents, g_iFileContents))
				ArraySetString(g_aFileContents, g_iFileContents, szData)
			}
			case EDB_REMOVE:
			{
				ArrayDeleteItem(g_aFileContents, g_iFileContents--)
			}
		}

		g_bSomethingExpired = true
		return true
	}

	return false
}

bool:invalid_info_type(const iInfoType, const szInfoType[], const iLine)
{
	if(iInfoType == INFOTYPE_NONE)
	{
		log_config_error(iLine, "Invalid info type: %s", szInfoType)
		return true
	}

	if(!g_bRankSystem && iInfoType == INFOTYPE_LEVEL)
	{
		log_config_error(iLine, "Can't use info type ^"%s^" because OciXCrom's Rank System isn't running.", szInfoType)
		return true
	}

	return false
}

bool:meets_requirements(const id, const iInfoType, const szInfo[])
{
	switch(iInfoType)
	{
		case INFOTYPE_FLAG:
		{
			static iFlags
			iFlags = read_flags(szInfo)

			if(g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_FLAGS] & iFlags == iFlags)
			{
				return true
			}
		}
		case INFOTYPE_NAME:
		{
			if(equali(g_ePlayerData[id][PDATA_NAME], szInfo))
			{
				return true
			}
		}
		case INFOTYPE_IP:
		{
			if(equal(g_ePlayerData[id][PDATA_IP], szInfo))
			{
				return true
			}
		}
		case INFOTYPE_STEAM:
		{
			if(equal(g_ePlayerData[id][PDATA_STEAM], szInfo))
			{
				return true
			}
		}
		case INFOTYPE_ANY_FLAG:
		{
			if(g_ePlayerData[id][PDATA_ADMIN_FLAGS] & read_flags(szInfo))
			{
				return true
			}
		}
		case INFOTYPE_NO_PREFIX:
		{
			if(!g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX][0] || !g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX_ENABLED])
			{
				return true
			}
		}
		case INFOTYPE_LEVEL:
		{
			if(crxranks_get_user_level(id) >= str_to_num(szInfo))
			{
				return true
			}
		}
	}

	return false
}

log_config_error(const iLine, const szText[], any:...)
{
	static szError[192]
	vformat(szError, charsmax(szError), szText, 3)
	log_to_file(ERROR_FILE, "Line %i: %s", iLine, szError)
}

format_doesnt_exist(const iLine, const szFormat[])
{
	log_config_error(iLine, "Format definition ^"%s^" doesn't exist.", szFormat)
}

get_info_type(const szText[])
{
	static iInfoType
	iInfoType = INFOTYPE_NONE

	switch(szText[0])
	{
		case 'F', 'f': iInfoType = INFOTYPE_FLAG
		case 'N', 'n':
		{
			switch(szText[1])
			{
				case 'A', 'a': iInfoType = INFOTYPE_NAME
				case 'O', 'o': iInfoType = INFOTYPE_NO_PREFIX
			}
		}
		case 'I', 'i': iInfoType = INFOTYPE_IP
		case 'S', 's': iInfoType = INFOTYPE_STEAM
		case 'A', 'a': iInfoType = INFOTYPE_ANY_FLAG
		case 'L', 'l': iInfoType = INFOTYPE_LEVEL
	}

	return iInfoType
}

public plugin_natives()
{
	register_library("chatmanager")
	set_native_filter("native_filter")

	register_native("cm_get_admin_listen_flags", 		"_cm_get_admin_listen_flags")
	register_native("cm_get_chat_color_by_num", 		"_cm_get_chat_color_by_num")
	register_native("cm_get_plugin_setting", 			"_cm_get_plugin_setting")
	register_native("cm_get_prefix_by_num", 			"_cm_get_prefix_by_num")
	register_native("cm_get_user_chat_color", 			"_cm_get_user_chat_color")
	register_native("cm_get_user_chat_color_status", 	"_cm_get_user_chat_color_status")
	register_native("cm_get_user_custom_name",			"_cm_get_user_custom_name")
	register_native("cm_get_user_custom_name_status",	"_cm_get_user_custom_name_status")
	register_native("cm_get_user_prefix", 				"_cm_get_user_prefix")
	register_native("cm_get_user_prefix_status", 		"_cm_get_user_prefix_status")
	register_native("cm_has_user_admin_listen", 		"_cm_has_user_admin_listen")
	register_native("cm_reload_config_file", 			"_cm_reload_config_file")
	register_native("cm_set_user_chat_color", 			"_cm_set_user_chat_color")
	register_native("cm_set_user_chat_color_status", 	"_cm_set_user_chat_color_status")
	register_native("cm_set_user_custom_name_status", 	"_cm_set_user_custom_name_status")
	register_native("cm_set_user_prefix", 				"_cm_set_user_prefix")
	register_native("cm_set_user_prefix_status", 		"_cm_set_user_prefix_status")
	register_native("cm_set_user_say_format", 			"_cm_set_user_say_format")
	register_native("cm_total_chat_colors", 			"_cm_total_chat_colors")
	register_native("cm_total_prefixes", 				"_cm_total_chat_colors")
	register_native("cm_total_say_formats", 			"_cm_total_say_formats")
	register_native("cm_update_player_data", 			"_cm_update_player_data")
}

public native_filter(const szNative[], id, iTrap)
{
	if(!iTrap)
	{
		if(equal(szNative, "crxranks_get_user_level") || equal(szNative, "crxranks_user_level_updated"))
		{
			return PLUGIN_HANDLED
		}

		#if defined ARG_CURRENT_XP
		if(equal(szNative, "crxranks_get_user_xp"))
		{
			return PLUGIN_HANDLED
		}
		#endif

		#if defined ARG_NEXT_XP
		if(equal(szNative, "crxranks_get_user_next_xp"))
		{
			return PLUGIN_HANDLED
		}
		#endif

		#if defined ARG_NEXT_LEVEL
		if(equal(szNative, "crxranks_get_user_next_level"))
		{
			return PLUGIN_HANDLED
		}
		#endif

		#if defined ARG_RANK
		if(equal(szNative, "crxranks_get_user_rank"))
		{
			return PLUGIN_HANDLED
		}
		#endif

		#if defined ARG_NEXT_RANK
		if(equal(szNative, "crxranks_get_user_next_rank"))
		{
			return PLUGIN_HANDLED
		}
		#endif
	}

	return PLUGIN_CONTINUE
}

public _cm_get_admin_listen_flags(iPlugin, iParams)
{
	set_string(1, g_eSettings[ADMIN_LISTEN_FLAGS], get_param(2))
	return g_eSettings[ADMIN_LISTEN_FLAGS_BIT]
}

public _cm_get_chat_color_by_num(iPlugin, iParams)
{
	new iNum = get_param(1)

	if(iNum < 0 || iNum >= g_iChatColors)
	{
		return 0
	}

	new szColor[32]
	ArrayGetString(g_aChatColors, iNum, szColor, charsmax(szColor))
	set_string(2, szColor, get_param(3))
	return 1
}

public _cm_get_plugin_setting(iPlugin, iParams)
{
	new szKey[32], szValue[160]
	get_string(1, szKey, charsmax(szKey))

	if(!TrieGetString(g_tSettings, szKey, szValue, charsmax(szValue)))
	{
		return 0
	}

	set_string(2, szValue, get_param(3))
	return 1
}

public _cm_get_prefix_by_num(iPlugin, iParams)
{
	new iNum = get_param(1)

	if(iNum < 0 || iNum >= g_iAdminPrefixes)
	{
		return 0
	}

	new szPrefix[32]
	ArrayGetString(g_aAdminPrefixes, iNum, szPrefix, charsmax(szPrefix))
	set_string(2, szPrefix, get_param(3))
	return 1
}

public _cm_get_user_chat_color(iPlugin, iParams)
{
	set_string(2, g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_CHAT_COLOR], get_param(3))
}

public bool:_cm_get_user_chat_color_status(iPlugin, iParams)
{
	return g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_CHAT_COLOR_ENABLED]
}

public _cm_get_user_custom_name(iPlugin, iParams)
{
	set_string(2, g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_CUSTOM_NAME], get_param(3))
}

public bool:_cm_get_user_custom_name_status(iPlugin, iParams)
{
	return g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_CUSTOM_NAME_ENABLED]
}

public _cm_get_user_prefix(iPlugin, iParams)
{
	set_string(2, g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_PREFIX], get_param(3))
}

public bool:_cm_get_user_prefix_status(iPlugin, iParams)
{
	return g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_PREFIX_ENABLED]
}

public bool:_cm_has_user_admin_listen(iPlugin, iParams)
{
	return g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_ADMIN_LISTEN]
}

public _cm_reload_config_file(iPlugin, iParams)
{
	ReadFile()
}

public _cm_set_user_chat_color(iPlugin, iParams)
{
	get_string(2, g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_CHAT_COLOR], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_CHAT_COLOR]))
}

public _cm_set_user_chat_color_status(iPlugin, iParams)
{
	g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_CHAT_COLOR_ENABLED] = _:get_param(2)
}

public _cm_set_user_custom_name_status(iPlugin, iParams)
{
	g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_CUSTOM_NAME_ENABLED] = _:get_param(2)
}

public _cm_set_user_prefix(iPlugin, iParams)
{
	get_string(2, g_ePlayerData[get_param(1)][PDATA_PREFIX], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_PREFIX]))
}

public _cm_set_user_prefix_status(iPlugin, iParams)
{
	static id; id = get_param(1)
	g_ePlayerData[id][PDATA_PREFIX_ENABLED] = _:get_param(2)

	if(get_param(3))
	{
		UpdateData(id)
	}
}

public _cm_set_user_say_format(iPlugin, iParams)
{
	static szFormat[32], id
	id = get_param(1)

	get_string(2, szFormat, charsmax(szFormat))

	if(TrieKeyExists(g_tFormatDefinitions, szFormat))
	{
		copy(g_ePlayerData[id][PDATA_SAY_FORMAT], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_SAY_FORMAT]), szFormat)
	}
	else
	{
		return 0
	}

	get_string(3, szFormat, charsmax(szFormat))

	if(TrieKeyExists(g_tFormatDefinitions, szFormat))
	{
		copy(g_ePlayerData[id][PDATA_SAY_TEAM_FORMAT], charsmax(g_ePlayerData[][PDATA_SAY_TEAM_FORMAT]), szFormat)
	}
	else
	{
		return 0
	}

	return 1
}

public _cm_total_chat_colors(iPlugin, iParams)
{
	return g_iChatColors
}

public _cm_total_prefixes(iPlugin, iParams)
{
	return g_iAdminPrefixes
}

public _cm_total_say_formats(iPlugin, iParams)
{
	return g_iSayFormats
}

public _cm_update_player_data(iPlugin, iParams)
{
	UpdateData(get_param(1))
}
Моите плъгини

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <hambeer>

RegisterHamBeer(HamBeer_Spawn, "player", "GivePlayerBeer", 1);

public GivePlayerBeer(Pl){
  if(!is_user_alive(Pl)){
    ham_give_beer(Pl, 5)
    client_print(Pl, print_chat, "Go Go Go"){
} 


Аватар
YankoNL
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 84
Регистриран на: 06 Апр 2017, 09:07
Местоположение: Варна
Се отблагодари: 16 пъти
Получена благодарност: 2 пъти

Помощ с добавяне на native ZP Level в Chatmanager

Мнение от YankoNL » 22 Апр 2021, 14:11

Работи идеално! :tnx: :tnx: :tnx:
Много ви благодаря! <3 <3 <3
:lock:

Заключено
 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Обратно към “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 7 госта