Инсталиране и пускане на CS GO сървър [Windows]

Уроци и за Counter-Strike Global Offensive.
Аватар
3agopka
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 68
Регистриран на: 20 Окт 2016, 21:36
Получена благодарност: 1 път

Инсталиране и пускане на CS GO сървър [Windows]

Мнение от 3agopka » 26 Окт 2016, 11:46

Правите папка с каквото желаете наименование пример csgo
Сваляте steamcmd и стартирате приложението.
След като се разархивират файловете пишете :

Код за потвърждение: Избери целия код

login anonymous
Пишете пътя където желаете да се инсталира сървъра пример

Код за потвърждение: Избери целия код

force_install_dir .\csgo-ds\
След завършване на операцията пишете

Код за потвърждение: Избери целия код

app_update 740 validate
Ако желаете ъпдейт на сървъра пишете

Код за потвърждение: Избери целия код

app_update 740
След това

Код за потвърждение: Избери целия код

exit
!!!ВАЖНО!!! Самото сваляне на сървъра трае толкова колкото ви е бърз интернета при някои може да отнеме и 90 минути.

Посещавате линка за да регистрирате самия сървър тук - http://steamcommunity.com/dev/managegameservers
в празното поле от дясно се пише самия ID на играта 730.
Ще получите код който можете да зададете от стартиращия файл (.bat) или да зададете в server.cfg
sv_setsteamaccount XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Отивате в .../csgo/cfg и създавате server.cfg файл.
Примерен файл:

Код за потвърждение: Избери целия код

sv_setsteamaccount XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
hostname "SCRDS CS GO SERVER"
rcon_password “”
//sv_password “” //Only set this if you intend to have a private server!
mp_join_grace_time “15” //The amount of time players can join teams after a round has started
mp_match_end_restart “0” // Defines whether a map should be restarted after a game has ended
sv_cheats “0” //This should always be set, so you know it’s not on
sv_lan “0” //This should always be set, so you know it’s not on
//**The bot commands below are mostly default with the exception of
bot_join_after_player “0”
//**The following commands manage kicks and bans
writeid
writeip
exec banned_user.cfg
exec banned_ip.cfg
//Others
sv_pure “1” 
sv_allowupload “1”
sv_allowdownload “1”
sv_downloadurl ""
sv_hibernate_when_empty “0” //Това е препоръчително да остане така в противен случай ако е зададена стойност 1 самата конзола ще ви е лагава.
sv_forcepreload “1”
sv_tags “тагове каквито желаете = пример: Bulgaria,BG,24/7 Admins”

sm_zeusweapons_smoke 1 // Number of smoke
sm_zeusweapons_hegrenade 1 // Number of hegrenade
sm_zeusweapons_decoy 1 // Number of decoy
sm_zeusweapons_molotov 1 // Number of molotov
sm_zeusweapons_flash 1 // // Number of flashbang

sm_zeusweapons_vip_flags "a" // One of these flags is needed to be marked as VIP
	
sm_zeusweapons_smoke_vip "1" Number of smoke for vips
sm_zeusweapons_hegrenade_vip "1" // Number of hegrenade for vips
sm_zeusweapons_decoy_vip "0" Number of decoy for vips
sm_zeusweapons_molotov_vip", "0" // Number of molotov for vips
sm_zeusweapons_flash_vip "0" // Number of flashbang for vips

ammo_hegrenade_max 1
ammo_flashbang_max 2
ammo_smokegrenade_max 1

bot_kick
mp_friendlyfire 0
mp_autokick 1
mp_forcecamera 1
sv_region 255 

В същата папка трябва да създадете ако нямате: gamemode_competitive_server.cfg
Пример:

Код за потвърждение: Избери целия код

bot_quota_mode fill //or try normal
bot_quota 0
bot_defer_to_human_items 1
bot_defer_to_human_goals 1
bot_difficulty 3
bot_chatter off
bot_autodifficulty_threshold_low -2.0 // Value between -20.0 and 20.0 (Amount below avg human contribution score, below which a bot should raise its difficulty)
bot_autodifficulty_threshold_high 0.0 // Value between -20.0 and 20.0 (Amount above avg human contribution score, above which a bot should lower its difficulty)mp_friendlyfire 1
mp_autoteambalance 1
ammo_grenade_limit_default 1
ammo_grenade_limit_flashbang 2
ammo_grenade_limit_total 4
mp_warmuptime 45
mp_do_warmup_period 1
mp_restartgame 1
mp_afterroundmoney 0
mp_playercashawards 1
mp_teamcashawards 1
mp_maxrounds 20
mp_halftime 1
mp_timelimit 30
mp_roundtime 2
mp_freezetime 10
mp_buytime 45
mp_forcecamera 1 // Set to 1 for team only spectating.
mp_defuser_allocation 0
mp_death_drop_gun 1 // 0=none, 1=best, 2=current or best
mp_death_drop_grenade 2 // 0=none, 1=best, 2=current or best
mp_death_drop_defuser 1
mp_molotovusedelay 0
mp_force_pick_time 15
mp_match_can_clinch 1 // 0=No mercy rule, 1=team can clinch match win early if they win > 1/2 total rounds
mp_startmoney 800
mp_maxmoney 16000
sv_full_alltalk 1
sv_alltalk 1
sv_deadtalk 1
sv_allow_votes 1 // Voting allowed in this mode
sv_arms_race_vote_to_restart_disallowed_after 0
sv_ignoregrenaderadio 0spec_freeze_time 5.0
spec_freeze_panel_extended_time 0ff_damage_reduction_grenade 0.85
ff_damage_reduction_bullets 0.33
ff_damage_reduction_other 0.4
ff_damage_reduction_grenade_self 1// cash award convars
cash_team_terrorist_win_bomb 3500
cash_team_elimination_hostage_map 3000
cash_team_elimination_bomb_map 3250
cash_team_win_by_time_running_out 3250
cash_team_win_by_defusing_bomb 3500
cash_team_win_by_hostage_rescue 3500
cash_team_loser_bonus 1400
cash_team_loser_bonus_consecutive_rounds 500
cash_team_rescued_hostage 750
cash_team_hostage_alive 150
cash_team_planted_bomb_but_defused 800
cash_team_hostage_interaction 150
cash_player_killed_teammate -3300
cash_player_killed_enemy_default 300
cash_player_killed_enemy_factor 1
cash_player_bomb_planted 300
cash_player_bomb_defused 300
cash_player_rescued_hostage 1000
cash_player_interact_with_hostage 150
cash_player_damage_hostage -30
cash_player_killed_hostage -1000// gungame tr defaults (not used in this mode)
mp_ggtr_bomb_respawn_delay 0
mp_ggtr_bomb_detonation_bonus 1
mp_ggtr_bomb_defuse_bonus 1
mp_ggtr_bomb_pts_for_upgrade 2
mp_ggtr_bomb_pts_for_he 3
mp_ggtr_bomb_pts_for_flash 4
mp_ggtr_halftime_delay 0.0
mp_ggtr_end_round_kill_bonus 1
mp_ggtr_last_weapon_kill_ends_half 0// gungame progressive defaults (not used in this mode)
mp_gungameimmunitytime 4
mp_ggprogressive_round_restart_delay 15mp_weapons_allow_zeus 0
mp_solid_teammates 1
mp_free_armor 0
spec_show_xray 1
gamemode_competitive.cfg
Пример:

Код за потвърждение: Избери целия код

bot_autodifficulty_threshold_high					0.0	// Value between -20.0 and 20.0 (Amount above avg human contribution score, above which a bot should lower its difficulty)
bot_autodifficulty_threshold_low					-2.0	// Value between -20.0 and 20.0 (Amount below avg human contribution score, below which a bot should raise its difficulty)
bot_chatter											normal
bot_defer_to_human_goals							1
bot_defer_to_human_items							1
bot_difficulty										2
bot_quota											10
bot_quota_mode										fill
cash_player_bomb_defused							300
cash_player_bomb_planted							300
cash_player_damage_hostage							-30
cash_player_interact_with_hostage					300
cash_player_killed_enemy_default					300
cash_player_killed_enemy_factor						1
cash_player_killed_hostage							-1000
cash_player_killed_teammate							-300
cash_player_rescued_hostage							1000
cash_team_elimination_bomb_map						3250
cash_team_elimination_hostage_map_t					3000
cash_team_elimination_hostage_map_ct					3000
cash_team_hostage_alive								0
cash_team_hostage_interaction						600
cash_team_loser_bonus								1400
cash_team_loser_bonus_consecutive_rounds			500
cash_team_planted_bomb_but_defused					800
cash_team_rescued_hostage						600
cash_team_terrorist_win_bomb						3500
cash_team_win_by_defusing_bomb						3500
cash_team_win_by_hostage_rescue						2900
cash_team_win_by_time_running_out_hostage			3250
cash_team_win_by_time_running_out_bomb				3250
ff_damage_reduction_bullets							0.33
ff_damage_reduction_grenade							0.85
ff_damage_reduction_grenade_self					1
ff_damage_reduction_other							0.4
mp_afterroundmoney									0
mp_buytime											20
mp_buy_anywhere										0
mp_buy_during_immunity								0
mp_death_drop_defuser								1	
mp_death_drop_grenade								2			// 0=none, 1=best, 2=current or best
mp_death_drop_gun									1			// 0=none, 1=best, 2=current or best
mp_defuser_allocation								0
mp_force_pick_time									15
mp_forcecamera										1			// Set to 1 for team only spectating.
mp_free_armor										0		
mp_freezetime										15
mp_friendlyfire										1
mp_win_panel_display_time							3
mp_ggprogressive_round_restart_delay				15
mp_ggtr_bomb_defuse_bonus							1
mp_ggtr_bomb_detonation_bonus						1
mp_ggtr_bomb_pts_for_flash							4
mp_ggtr_bomb_pts_for_he								3
mp_ggtr_bomb_pts_for_molotov						5
mp_ggtr_bomb_pts_for_upgrade						2
mp_ggtr_bomb_respawn_delay							0
mp_ggtr_end_round_kill_bonus						1
mp_ggtr_halftime_delay								0.0
mp_ggtr_last_weapon_kill_ends_half					0
mp_respawn_immunitytime								0
mp_halftime											1
mp_match_can_clinch									1			// 0=No mercy rule, 1=team can clinch match win early if they win > 1/2 total rounds
mp_maxmoney											16000
mp_maxrounds										30
mp_molotovusedelay									0
mp_playercashawards									1
mp_roundtime										1.92
mp_roundtime_hostage								1.92
mp_roundtime_defuse									1.92
mp_solid_teammates									1
mp_startmoney										800
mp_teamcashawards									1
mp_timelimit										0
mp_warmuptime										300
mp_weapons_allow_zeus								1
spec_freeze_panel_extended_time						0
spec_freeze_time									3.0
sv_allow_votes										1		// Voting allowed in this mode
sv_talk_enemy_living								0
sv_talk_enemy_dead									0		
sv_auto_full_alltalk_during_warmup_half_end			0
sv_arms_race_vote_to_restart_disallowed_after		0
sv_deadtalk											1
sv_ignoregrenaderadio								0
tv_delay											105
mp_warmup_pausetimer								0
mp_halftime_pausetimer								0
mp_randomspawn										0
mp_randomspawn_los									0
sv_infinite_ammo									0
ammo_grenade_limit_flashbang						2
ammo_grenade_limit_total							4
//
mp_weapons_allow_map_placed							1
mp_weapons_glow_on_ground							0
mp_display_kill_assists								1
mp_respawn_on_death_t								0
mp_respawn_on_death_ct								0
mp_ct_default_melee									weapon_knife
mp_ct_default_secondary								weapon_hkp2000
mp_ct_default_primary								""
mp_t_default_melee									weapon_knife
mp_t_default_secondary								weapon_glock
mp_t_default_primary								""
mp_default_team_winner_no_objective					-1		// 2 == CTs, 3 == Ts

sv_occlude_players								1
occlusion_test_async								0
spec_replay_enable								0
Стартиращ .bat файл за сървъра:Важно самия скрипт прави ауто ъпдейт когато се стартира.
Трябва да промените само пътищата на set runcmd=D:\cs и

Код за потвърждение: Избери целия код

set srcdsdir=D:\cs\csgo
както сте си ги направили вие.

Код за потвърждение: Избери целия код

set username=anonymous

set password=

set runcmd=D:\cs 

set srcdsdir=D:\cs\csgo
:: Server AppID https://developer.valvesoftware.com/wiki/Dedicated_Servers_List
set appid=740

set checkvalid=0

set paramline=-game csgo -console -autoupdate -usercon -port 27016 -tickrate 128 -condebug +game_type 0 +game_mode 1 +map ze_boatescape_kaju_v1_csgo
::=======================::
if %checkvalid%==0 (
set cmdparam=
) else (
set cmdparam=validate
)

set programname=SteamPipe Autoupdate 1.0, Watchdog
title %programname%

cls
echo Protecting srcds from crashes...
echo If you want to close srcds and this script, close the srcds window and type Y depending on your language followed by Enter.
:srcds
echo (%time%) SteamCMD started, checking for updates...
cd %runcmd%
start /wait steamcmd +login %username% %password% +force_install_dir %srcdsdir% +app_update %appid% %cmdparam% +quit
echo (%time%) srcds started.
cd %srcdsdir%
start /wait /high srcds.exe %paramline%
echo (%time%) WARNING: srcds closed or crashed, restarting.
goto srcds
Видове игри които трябва да се променят според това какъв ще е сървъра в стартиращия .bat файл:

Код за потвърждение: Избери целия код

Mode          game_mode  game_type
Classic Casual       0      0
Classic Competitive    0      1
Arms Race         1      0
Demolition         1      1
Извън темата
Надявам се урока да бъде полезен.
Ако съм пропуснал нещо добавете го.

 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Обратно към “CSGO: Уроци”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 0 госта