OciXCrom's Custom Shop + API

Одобрените от нас плъгини. Моля, докладвайте ако забележите бъг с някой от плъгините в този раздел.
Потребителски аватар

iv69
Потребител
Потребител
Мнения: 429
Регистриран: 17 мар 2018, 15:34
Се отблагодари: 120 пъти
Получена благодарност: 12 пъти

OciXCrom's Custom Shop + API

Мнение от iv69 » 16 апр 2019, 21:24

OciXCrom написа:
16 апр 2019, 20:30

Код: Избери всички

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <fun>
#include <hamsandwich>
#include <cstrike>
#include <amxmisc>
#include <customshop>

#define is_valid_player(%1) (1 <= %1 <= 32)
#define PLUGIN "Golden Deagle"
#define VERSION "1.0"
#define AUTHOR "alicx"


new DEAGLE_V_MODEL[64] = "models/v_golden_deagle.mdl"
new DEAGLE_P_MODEL[64] = "models/p_golden_deagle.mdl"

/* Pcvars */
new cvar_dmgmultiplier, cvar_goldbullets, cvar_custommodel, cvar_cost, cvar_bullets, cvar_keepdeagle, cvar_zoom_type;

new bool:g_HasDeagle[33]

new g_hasZoom[ 33 ]
new g_ZoomDist[ 33 ] = 0
new bullets[ 33 ]
new g_iDeagleItem

// Sprite
new m_spriteTexture

const Wep_deagle = ((1<<CSW_DEAGLE))


public plugin_init() {
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR)

	// The Cvars //
	cvar_dmgmultiplier = register_cvar("goldendeagle_dmg_multiplier", "5")
	cvar_custommodel = register_cvar("goldendeagle_custom_model", "1")
	cvar_goldbullets = register_cvar("goldendeagle_gold_bullets", "1")
	cvar_cost = register_cvar("goldendeagle_cost", "4000")
	cvar_bullets = register_cvar("goldendeagle_bullets", "200")
	cvar_keepdeagle = register_cvar("goldendeagle_keep", "1")
	cvar_zoom_type = register_cvar("goldendeagle_zoom_type", "4")


	// Register The Buy Cmd
	register_concmd("amx_goldendeagle", "CmdGiveDeagle", ADMIN_BAN, "<name>")

	//Death Msg
	register_event("DeathMsg", "Death", "a")

	// Weapon Pick Up
	register_event("WeapPickup","checkModel","b","1=19")

	// Current Weapon Event
	register_event("CurWeapon", "make_tracer", "be", "1=1", "3>0")

	// Ham TakeDamage
	RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "fw_TakeDamage")
	register_forward( FM_CmdStart, "fw_CmdStart")
	register_forward(FM_CmdStart, "fwCmdStart")
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "fwHamPlayerSpawnPost", 1)
}

public plugin_precache()
{
	precache_model(DEAGLE_V_MODEL)
	precache_model(DEAGLE_P_MODEL)
	m_spriteTexture = precache_model("sprites/dot.spr")
	precache_sound("weapons/zoom.wav")
	g_iDeagleItem = cshop_register_item("golden_deagle", "Golden Deagle", get_pcvar_num(cvar_cost))
}

public cshop_item_removed(id, iItem)
{
	if(iItem == g_iDeagleItem)
	{
		g_HasDeagle[id] = false
	}
}

public client_connect(id)
{
	g_HasDeagle[id] = false
}

public client_disconnect(id)
{
	g_HasDeagle[id] = false
}

public Death()
{
	g_HasDeagle[read_data(2)] = false
}

public fwHamPlayerSpawnPost(id)
{
  if( !is_user_alive( id ) )
    return;

  if( get_pcvar_num( cvar_keepdeagle ) )
  {
    if( user_has_weapon( id, CSW_DEAGLE ) )
    {
      g_HasDeagle[id] = true
    }
    else {
      g_HasDeagle[id] = false;
    }
  }
  else {
    g_HasDeagle[id] = false;
  }
}

public checkModel(id)
{
	if ( !g_HasDeagle[id] )
		return PLUGIN_HANDLED

	new szWeapID = read_data(2)

	if ( szWeapID == CSW_DEAGLE && g_HasDeagle[id] == true && get_pcvar_num(cvar_custommodel) )
	{
		set_pev(id, pev_viewmodel2, DEAGLE_V_MODEL)
		set_pev(id, pev_weaponmodel2, DEAGLE_P_MODEL)
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}


public fw_TakeDamage(victim, inflictor, attacker, Float:damage)
{
	if ( is_valid_player( attacker ) && get_user_weapon(attacker) == CSW_DEAGLE && g_HasDeagle[attacker] )
	{
		SetHamParamFloat(4, damage * get_pcvar_float( cvar_dmgmultiplier ) )
	}
}

public fw_CmdStart( id, uc_handle, seed )
{
  if( !is_user_alive( id ) )
    return PLUGIN_HANDLED

  if( ( get_uc( uc_handle, UC_Buttons ) & IN_ATTACK2 ) && !( pev( id, pev_oldbuttons ) & IN_ATTACK2 ) )
  {
    new szClip, szAmmo
    new szWeapID = get_user_weapon( id, szClip, szAmmo )

    if( szWeapID == CSW_DEAGLE && g_HasDeagle[id] && !g_hasZoom[ id ] )
    {
      golden_deagle_zoom( id, get_pcvar_num( cvar_zoom_type ) )
    }
    else if ( szWeapID == CSW_DEAGLE && g_HasDeagle[id] && g_hasZoom[id])
    {
      g_hasZoom[ id ] = false
      cs_set_user_zoom( id, CS_RESET_ZOOM, 1 )
    }
  }
  return PLUGIN_HANDLED
}

public make_tracer(id)
{
	if (get_pcvar_num(cvar_goldbullets))
	{
		new clip,ammo
		new wpnid = get_user_weapon(id,clip,ammo)
		new pteam[16]

		get_user_team(id, pteam, 15)

		if ((bullets[id] > clip) && (wpnid == CSW_DEAGLE) && g_HasDeagle[id])
		{
			new vec1[3], vec2[3]
			get_user_origin(id, vec1, 1) // origin; your camera point.
			get_user_origin(id, vec2, 4) // termina; where your bullet goes (4 is cs-only)


			//BEAMENTPOINTS
			message_begin( MSG_BROADCAST,SVC_TEMPENTITY)
			write_byte (0)   //TE_BEAMENTPOINTS 0
			write_coord(vec1[0])
			write_coord(vec1[1])
			write_coord(vec1[2])
			write_coord(vec2[0])
			write_coord(vec2[1])
			write_coord(vec2[2])
			write_short( m_spriteTexture )
			write_byte(1) // framestart
			write_byte(5) // framerate
			write_byte(2) // life
			write_byte(10) // width
			write_byte(0) // noise
			write_byte( 255 )   // r, g, b
			write_byte( 215 )    // r, g, b
			write_byte( 0 )    // r, g, b
			write_byte(200) // brightness
			write_byte(150) // speed
			message_end()
		}

		bullets[id] = clip
	}

}

public cshop_item_selected(id, iItem)
{
	if( iItem != g_iDeagleItem )
	{
		return BUY_ITEM
	}

	if ( !is_user_alive(id) )
	{
		client_print(id,print_chat, "[AMXX] To buy golden Deagle You need to be alive!")
		return DONT_BUY
	}

	if (get_pcvar_num(cvar_bullets))
	{
		give_item(id, "weapon_deagle")
		give_item(id, "ammo_50ae")
		cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, get_pcvar_num(cvar_bullets))
		g_HasDeagle[id] = true
	}

	return BUY_ITEM
}

public CmdGiveDeagle(id,level,cid)
{
	if (!cmd_access(id,level,cid,2))
		return PLUGIN_HANDLED;
	new arg[32];
	read_argv(1,arg,31);

	new player = cmd_target(id,arg,7);
	if (!player)
		return PLUGIN_HANDLED;

	new name[32];
	get_user_name(player,name,31);

	give_item(player, "weapon_deagle")
	g_HasDeagle[player] = true

	return PLUGIN_HANDLED
}

stock drop_prim(id)
{
	new weapons[32], num
	get_user_weapons(id, weapons, num)
	for (new i = 0; i < num; i++) {
		if (Wep_deagle & (1<<weapons[i]))
		{
			static wname[32]
			get_weaponname(weapons[i], wname, sizeof wname - 1)
			engclient_cmd(id, "drop", wname)
		}
	}
}

stock golden_deagle_zoom( id, type )
{
  g_hasZoom[ id ] = true;
  switch( type )
  {
    case 0: cs_set_user_zoom( id, CS_RESET_ZOOM, 1 )
    case 1: cs_set_user_zoom( id, CS_SET_AUGSG552_ZOOM, 1 )
    case 2:
    {
      cs_set_user_zoom( id, CS_SET_FIRST_ZOOM, 1 )
      emit_sound( id, CHAN_ITEM, "weapons/zoom.wav", 0.20, 2.40, 0, 100 )
    }
    case 3:
    {
      cs_set_user_zoom( id, CS_SET_SECOND_ZOOM, 1 )
      emit_sound( id, CHAN_ITEM, "weapons/zoom.wav", 0.20, 2.40, 0, 100 )
    }
    case 4:
    {
      g_ZoomDist[ id ]++
      g_hasZoom[ id ] = false;
      switch( g_ZoomDist[ id ] )
      {
        case 1: cs_set_user_zoom( id, CS_SET_AUGSG552_ZOOM, 1 )
        case 2:
        {
          cs_set_user_zoom( id, CS_SET_FIRST_ZOOM, 1 )
          emit_sound( id, CHAN_ITEM, "weapons/zoom.wav", 0.20, 2.40, 0, 100 )
        }
        case 3:
        {
          cs_set_user_zoom( id, CS_SET_SECOND_ZOOM, 1 )
          emit_sound( id, CHAN_ITEM, "weapons/zoom.wav", 0.20, 2.40, 0, 100 )
        }
        case 4:
        {
          g_ZoomDist[ id ] = 0;
          cs_set_user_zoom( id, CS_RESET_ZOOM, 1 )
        }
      }
    }
  }
}
Благодаря !

Искам само да попитам , Кроме - дали дава точки на играчите и за убийство на ботове или това зависи на 100% от самите настройки в csdm.cfg - от това за даване на пари при убийство на бот... просто пари ми даваше добре и за кил на играч и бот , но по-ми хареса "точковата система" - но с нея не ми дава при всяко убийство на бот - точки някак си(нещо дава нещо не два :) ... ? Дава нещо там и аз не знам какво :) Имаш ли настройка и за ботове - да ги зачита или игнорира по желание и аз не съм я видял, или .... пък ако може когато имаш време ,би ли добавил ?
Пак благодаря за golden deagle-то :) .

Добавено преди 1 час 2 минути 32 секунди:
iv69 написа:
16 апр 2019, 21:24
OciXCrom написа:
16 апр 2019, 20:30

Код: Избери всички

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <fun>
#include <hamsandwich>
#include <cstrike>
#include <amxmisc>
#include <customshop>

#define is_valid_player(%1) (1 <= %1 <= 32)
#define PLUGIN "Golden Deagle"
#define VERSION "1.0"
#define AUTHOR "alicx"


new DEAGLE_V_MODEL[64] = "models/v_golden_deagle.mdl"
new DEAGLE_P_MODEL[64] = "models/p_golden_deagle.mdl"

/* Pcvars */
new cvar_dmgmultiplier, cvar_goldbullets, cvar_custommodel, cvar_cost, cvar_bullets, cvar_keepdeagle, cvar_zoom_type;

new bool:g_HasDeagle[33]

new g_hasZoom[ 33 ]
new g_ZoomDist[ 33 ] = 0
new bullets[ 33 ]
new g_iDeagleItem

// Sprite
new m_spriteTexture

const Wep_deagle = ((1<<CSW_DEAGLE))


public plugin_init() {
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR)

	// The Cvars //
	cvar_dmgmultiplier = register_cvar("goldendeagle_dmg_multiplier", "5")
	cvar_custommodel = register_cvar("goldendeagle_custom_model", "1")
	cvar_goldbullets = register_cvar("goldendeagle_gold_bullets", "1")
	cvar_cost = register_cvar("goldendeagle_cost", "4000")
	cvar_bullets = register_cvar("goldendeagle_bullets", "200")
	cvar_keepdeagle = register_cvar("goldendeagle_keep", "1")
	cvar_zoom_type = register_cvar("goldendeagle_zoom_type", "4")


	// Register The Buy Cmd
	register_concmd("amx_goldendeagle", "CmdGiveDeagle", ADMIN_BAN, "<name>")

	//Death Msg
	register_event("DeathMsg", "Death", "a")

	// Weapon Pick Up
	register_event("WeapPickup","checkModel","b","1=19")

	// Current Weapon Event
	register_event("CurWeapon", "make_tracer", "be", "1=1", "3>0")

	// Ham TakeDamage
	RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "fw_TakeDamage")
	register_forward( FM_CmdStart, "fw_CmdStart")
	register_forward(FM_CmdStart, "fwCmdStart")
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "fwHamPlayerSpawnPost", 1)
}

public plugin_precache()
{
	precache_model(DEAGLE_V_MODEL)
	precache_model(DEAGLE_P_MODEL)
	m_spriteTexture = precache_model("sprites/dot.spr")
	precache_sound("weapons/zoom.wav")
	g_iDeagleItem = cshop_register_item("golden_deagle", "Golden Deagle", get_pcvar_num(cvar_cost))
}

public cshop_item_removed(id, iItem)
{
	if(iItem == g_iDeagleItem)
	{
		g_HasDeagle[id] = false
	}
}

public client_connect(id)
{
	g_HasDeagle[id] = false
}

public client_disconnect(id)
{
	g_HasDeagle[id] = false
}

public Death()
{
	g_HasDeagle[read_data(2)] = false
}

public fwHamPlayerSpawnPost(id)
{
  if( !is_user_alive( id ) )
    return;

  if( get_pcvar_num( cvar_keepdeagle ) )
  {
    if( user_has_weapon( id, CSW_DEAGLE ) )
    {
      g_HasDeagle[id] = true
    }
    else {
      g_HasDeagle[id] = false;
    }
  }
  else {
    g_HasDeagle[id] = false;
  }
}

public checkModel(id)
{
	if ( !g_HasDeagle[id] )
		return PLUGIN_HANDLED

	new szWeapID = read_data(2)

	if ( szWeapID == CSW_DEAGLE && g_HasDeagle[id] == true && get_pcvar_num(cvar_custommodel) )
	{
		set_pev(id, pev_viewmodel2, DEAGLE_V_MODEL)
		set_pev(id, pev_weaponmodel2, DEAGLE_P_MODEL)
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}


public fw_TakeDamage(victim, inflictor, attacker, Float:damage)
{
	if ( is_valid_player( attacker ) && get_user_weapon(attacker) == CSW_DEAGLE && g_HasDeagle[attacker] )
	{
		SetHamParamFloat(4, damage * get_pcvar_float( cvar_dmgmultiplier ) )
	}
}

public fw_CmdStart( id, uc_handle, seed )
{
  if( !is_user_alive( id ) )
    return PLUGIN_HANDLED

  if( ( get_uc( uc_handle, UC_Buttons ) & IN_ATTACK2 ) && !( pev( id, pev_oldbuttons ) & IN_ATTACK2 ) )
  {
    new szClip, szAmmo
    new szWeapID = get_user_weapon( id, szClip, szAmmo )

    if( szWeapID == CSW_DEAGLE && g_HasDeagle[id] && !g_hasZoom[ id ] )
    {
      golden_deagle_zoom( id, get_pcvar_num( cvar_zoom_type ) )
    }
    else if ( szWeapID == CSW_DEAGLE && g_HasDeagle[id] && g_hasZoom[id])
    {
      g_hasZoom[ id ] = false
      cs_set_user_zoom( id, CS_RESET_ZOOM, 1 )
    }
  }
  return PLUGIN_HANDLED
}

public make_tracer(id)
{
	if (get_pcvar_num(cvar_goldbullets))
	{
		new clip,ammo
		new wpnid = get_user_weapon(id,clip,ammo)
		new pteam[16]

		get_user_team(id, pteam, 15)

		if ((bullets[id] > clip) && (wpnid == CSW_DEAGLE) && g_HasDeagle[id])
		{
			new vec1[3], vec2[3]
			get_user_origin(id, vec1, 1) // origin; your camera point.
			get_user_origin(id, vec2, 4) // termina; where your bullet goes (4 is cs-only)


			//BEAMENTPOINTS
			message_begin( MSG_BROADCAST,SVC_TEMPENTITY)
			write_byte (0)   //TE_BEAMENTPOINTS 0
			write_coord(vec1[0])
			write_coord(vec1[1])
			write_coord(vec1[2])
			write_coord(vec2[0])
			write_coord(vec2[1])
			write_coord(vec2[2])
			write_short( m_spriteTexture )
			write_byte(1) // framestart
			write_byte(5) // framerate
			write_byte(2) // life
			write_byte(10) // width
			write_byte(0) // noise
			write_byte( 255 )   // r, g, b
			write_byte( 215 )    // r, g, b
			write_byte( 0 )    // r, g, b
			write_byte(200) // brightness
			write_byte(150) // speed
			message_end()
		}

		bullets[id] = clip
	}

}

public cshop_item_selected(id, iItem)
{
	if( iItem != g_iDeagleItem )
	{
		return BUY_ITEM
	}

	if ( !is_user_alive(id) )
	{
		client_print(id,print_chat, "[AMXX] To buy golden Deagle You need to be alive!")
		return DONT_BUY
	}

	if (get_pcvar_num(cvar_bullets))
	{
		give_item(id, "weapon_deagle")
		give_item(id, "ammo_50ae")
		cs_set_user_bpammo(id, CSW_DEAGLE, get_pcvar_num(cvar_bullets))
		g_HasDeagle[id] = true
	}

	return BUY_ITEM
}

public CmdGiveDeagle(id,level,cid)
{
	if (!cmd_access(id,level,cid,2))
		return PLUGIN_HANDLED;
	new arg[32];
	read_argv(1,arg,31);

	new player = cmd_target(id,arg,7);
	if (!player)
		return PLUGIN_HANDLED;

	new name[32];
	get_user_name(player,name,31);

	give_item(player, "weapon_deagle")
	g_HasDeagle[player] = true

	return PLUGIN_HANDLED
}

stock drop_prim(id)
{
	new weapons[32], num
	get_user_weapons(id, weapons, num)
	for (new i = 0; i < num; i++) {
		if (Wep_deagle & (1<<weapons[i]))
		{
			static wname[32]
			get_weaponname(weapons[i], wname, sizeof wname - 1)
			engclient_cmd(id, "drop", wname)
		}
	}
}

stock golden_deagle_zoom( id, type )
{
  g_hasZoom[ id ] = true;
  switch( type )
  {
    case 0: cs_set_user_zoom( id, CS_RESET_ZOOM, 1 )
    case 1: cs_set_user_zoom( id, CS_SET_AUGSG552_ZOOM, 1 )
    case 2:
    {
      cs_set_user_zoom( id, CS_SET_FIRST_ZOOM, 1 )
      emit_sound( id, CHAN_ITEM, "weapons/zoom.wav", 0.20, 2.40, 0, 100 )
    }
    case 3:
    {
      cs_set_user_zoom( id, CS_SET_SECOND_ZOOM, 1 )
      emit_sound( id, CHAN_ITEM, "weapons/zoom.wav", 0.20, 2.40, 0, 100 )
    }
    case 4:
    {
      g_ZoomDist[ id ]++
      g_hasZoom[ id ] = false;
      switch( g_ZoomDist[ id ] )
      {
        case 1: cs_set_user_zoom( id, CS_SET_AUGSG552_ZOOM, 1 )
        case 2:
        {
          cs_set_user_zoom( id, CS_SET_FIRST_ZOOM, 1 )
          emit_sound( id, CHAN_ITEM, "weapons/zoom.wav", 0.20, 2.40, 0, 100 )
        }
        case 3:
        {
          cs_set_user_zoom( id, CS_SET_SECOND_ZOOM, 1 )
          emit_sound( id, CHAN_ITEM, "weapons/zoom.wav", 0.20, 2.40, 0, 100 )
        }
        case 4:
        {
          g_ZoomDist[ id ] = 0;
          cs_set_user_zoom( id, CS_RESET_ZOOM, 1 )
        }
      }
    }
  }
}
Благодаря !

Искам само да попитам , Кроме - дали дава точки на играчите и за убийство на ботове или това зависи на 100% от самите настройки в csdm.cfg - от това за даване на пари при убийство на бот... просто пари ми даваше добре и за кил на играч и бот , но по-ми хареса "точковата система" - но с нея не ми дава при всяко убийство на бот - точки някак си(нещо дава нещо не два :) ... ? Дава нещо там и аз не знам какво :) Имаш ли настройка и за ботове - да ги зачита или игнорира по желание и аз не съм я видял, или .... пък ако може когато имаш време ,би ли добавил ?
Пак благодаря за golden deagle-то :) .

Кром-е , плъгина с golden deagle не върви ? Компилира се добре, описах го в plugins-cshop.ini , когато го търся е shop-менюто не ми се появява... Иначе го има в amxx list , като активен... Не се е добавил изобщо в CustomShopItems.ini. Правил си по подобие на ак47 и съблъгин за m4a1 -там си ми го има и върви... Но за golden deagle , нещо май липсва ...

Потребителски аватар

Автор на темата
OciXCrom TM
Администратор
Администратор
Мнения: 5385
Регистриран: 06 окт 2016, 19:20
Местоположение: /resetscore
Се отблагодари: 87 пъти
Получена благодарност: 601 пъти
Години: 21
Контакти:

OciXCrom's Custom Shop + API

Мнение от OciXCrom TM » 16 апр 2019, 22:45

Увери се, че е добавен под custom_shop.amxx.
Не съм слагал забрана за получаване точки при убийство на бот.

Потребителски аватар

iv69
Потребител
Потребител
Мнения: 429
Регистриран: 17 мар 2018, 15:34
Се отблагодари: 120 пъти
Получена благодарност: 12 пъти

OciXCrom's Custom Shop + API

Мнение от iv69 » 16 апр 2019, 23:44

OciXCrom написа:
16 апр 2019, 22:45
Увери се, че е добавен под custom_shop.amxx.
Не съм слагал забрана за получаване точки при убийство на бот.
Аз го описах в plugins-cshop.ini като останалите твои съб-плъгини? Трябва ли да е в plygins.ini за да е под custom_shop.amxx ?
Последна промяна от stambeto2006 на 17 апр 2019, 10:38, променено общо 1 път.
Причина: Казва се plugins.ini, а не plygins.ini !

Потребителски аватар

Автор на темата
OciXCrom TM
Администратор
Администратор
Мнения: 5385
Регистриран: 06 окт 2016, 19:20
Местоположение: /resetscore
Се отблагодари: 87 пъти
Получена благодарност: 601 пъти
Години: 21
Контакти:

OciXCrom's Custom Shop + API

Мнение от OciXCrom TM » 17 апр 2019, 19:46

Зависи къде си сложил другия. Сървърът първо чете plugins.ini, а след това plugins-cshop.ini и останалите. Важното е съб-плъгинът да се прочете СЛЕД главния плъгин.

Потребителски аватар

iv69
Потребител
Потребител
Мнения: 429
Регистриран: 17 мар 2018, 15:34
Се отблагодари: 120 пъти
Получена благодарност: 12 пъти

OciXCrom's Custom Shop + API

Мнение от iv69 » 12 май 2019, 21:24

Искам да попитам, може ли да се съкрати малко изгледа на /shop-менюто, т.е. като някой ползва командата /shop - да вижда само "предметите" и тяхната цена, и да бъде премахната третата графа за "Limit:"/колко от колко възможни/. Функцията да си остава и да се настройва през CustomShopItems.ini, но да не просъства в менюто ? Дали това може да се направи с промяна в CustomShopItems.ini или CustomShop.ini или трябва да се променя sma-файла ?

Потребителски аватар

Автор на темата
OciXCrom TM
Администратор
Администратор
Мнения: 5385
Регистриран: 06 окт 2016, 19:20
Местоположение: /resetscore
Се отблагодари: 87 пъти
Получена благодарност: 601 пъти
Години: 21
Контакти:

OciXCrom's Custom Shop + API

Мнение от OciXCrom TM » 12 май 2019, 22:09

iv69 написа:
12 май 2019, 21:24
Искам да попитам, може ли да се съкрати малко изгледа на /shop-менюто, т.е. като някой ползва командата /shop - да вижда само "предметите" и тяхната цена, и да бъде премахната третата графа за "Limit:"/колко от колко възможни/. Функцията да си остава и да се настройва през CustomShopItems.ini, но да не просъства в менюто ? Дали това може да се направи с промяна в CustomShopItems.ini или CustomShop.ini или трябва да се променя sma-файла ?
Защо точно искаш да направиш това? Все пак това е полезна информация за хората и не прави нищо лошо. Може да се промени като редактираш .sma файла, понеже не съм добавил подобна настройка. Като цяло не виждам какво получаваш от въпросната промяна.

Потребителски аватар

iv69
Потребител
Потребител
Мнения: 429
Регистриран: 17 мар 2018, 15:34
Се отблагодари: 120 пъти
Получена благодарност: 12 пъти

OciXCrom's Custom Shop + API

Мнение от iv69 » 13 май 2019, 10:33

OciXCrom написа:
12 май 2019, 22:09
iv69 написа:
12 май 2019, 21:24
Искам да попитам, може ли да се съкрати малко изгледа на /shop-менюто, т.е. като някой ползва командата /shop - да вижда само "предметите" и тяхната цена, и да бъде премахната третата графа за "Limit:"/колко от колко възможни/. Функцията да си остава и да се настройва през CustomShopItems.ini, но да не просъства в менюто ? Дали това може да се направи с промяна в CustomShopItems.ini или CustomShop.ini или трябва да се променя sma-файла ?
Защо точно искаш да направиш това? Все пак това е полезна информация за хората и не прави нищо лошо. Може да се промени като редактираш .sma файла, понеже не съм добавил подобна настройка. Като цяло не виждам какво получаваш от въпросната промяна.
Благодаря за отговора. Ще се опитам да дам аргументирам отговор: малцина от играчите са ония които разбират за какво е тази "графа"(ако искаш ми вярвай ако искаш -не), а пък се питам колко ли от разбиращите за какво е тази графа, ги интересува тя? Ще си купуват докато могат,свърши ли, няма да купуват! Просто е. Сървъра е CSDM,всеки влиза и веднага започва да стреля :gamer1: , и от 10 или 20 един дори знае за шоп-а, а пък измежду тези 10или 5% са малцината - не повече от 5% - които четат или се интересуват.........,т.е. 5% от 5%... 1/400 :) , би ли бил така добър когато имаш малко време , да ми дадеш редактирани редовете за тази промяна от sma-кода. Благодаря !

Иначе- с една дума на въпроса какво получавам: "прегледност"- зареждаш си шоп-менюто и отпръв поглед всичко ти е ясно и няма нужда погледа да шари , да чете да мисли човек, че на много тази дейност им е мисия невъзможна....

p.s. Сега ми хрумна, (сега като започнах да се правя на разбирач), че може би много повече хора биха ползвали шоп-менюто, ако имаше излизащ системно през 60сек например, някакъв понагласен цветен надпис за самия шоп-магазин>? Това , както и идеите за добавяне на опцията за duration, на всички предмети според мен биха направили още по-популярен плъгина(с възможност който иска да ползва опциите или да ги спира...) ???

Потребителски аватар

Автор на темата
OciXCrom TM
Администратор
Администратор
Мнения: 5385
Регистриран: 06 окт 2016, 19:20
Местоположение: /resetscore
Се отблагодари: 87 пъти
Получена благодарност: 601 пъти
Години: 21
Контакти:

OciXCrom's Custom Shop + API

Мнение от OciXCrom TM » 14 май 2019, 00:23

Надали някой няма да разбере какво означава 0/3, а на разбиращите надали ще им пречи - напротив, ще им даде информация още колко пъти могат да купуват въпросния предмет и по този начин да планират играта си. Ако я няма тази графа, по-скоро ще им пречи, примерно някой е събирал пари за да купи предмета и когато цъкне бутона, чак тогава ще разбере, че е достигнал лимита. Ама както и да е, все пак ти си решаваш.

За съобщение можеш да ползваш всякакъв друг плъгин за съобщения в чата - не мисля, че има нужда подобна опция да се слага в този.

Duration може да добавиш на всички предмети за които има смисъл да се добавя, по-точно на 12 от 17 предмети може да се добави. Примерно за кръвта не виждам смисъл да може да се добавя времетраене, понеже може да убие играча.

Отговори

Върни се в “Одобрени плъгини”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост