Translate to your Own Language Freshbans

Въпроси и проблеми свързани с AMXModX.
Отговори
Потребителски аватар

Автор на темата
Infamous2018
Foreigner
Foreigner
Мнения: 281
Регистриран: 08 апр 2018, 16:56
Се отблагодари: 4 пъти
Получена благодарност: 15 пъти

Translate to your Own Language Freshbans

Мнение от Infamous2018 » 09 фев 2019, 14:36

Hello, i hope anyone can add some translations to bulgaria or other... it would be cool.

Active languages are EN, RO, RU, FR, DE, BG

Код: Избери всички

[en]
FB_MSG1 = Date [!g%s!y] Server [!team%s!y]
FB_MSG2 = Your name [!team%s!y] IP [!g%s!y] SteamID [!g%s!y]
FB_MSG3 = For a breakdown visit [!team%s!y]
FB_HUD = Date: %s ^nServer: %s ^nYour name: %s ^nIP: %s ^nSteamID: %s ^nFor a breakdown visit: %s
FB_DHUD = %s you are banned on the Server %s ^nYour IP: %s ^nYour ID: %s[] 

Код: Избери всички

[en]
FB_E_UNKNOWN = Sorry, some crap has happened.
FB_CNF_NAME = Name [!g%s!n]
FB_CNF_NAME_TIME = !nName [!g%s!n] for [!g%s!n]
FB_E_TIME_PLOST = !n TIME is [!g%s!n] !gPLAYER NOT FOUND.
FB_CNF_REASON = !nreason [!g%s!n]
FB_CNF_DEFTIME = !nTime is set for default value for reason.
FB_CNF_ALL = !nPlayer [!g%s!n] will be banned for [!g%s!n] on [!g%s!n]
FB_E_CP_TIMELIMIT = You can't ban for so long-long time. And I'll set it to %d min.
FB_E_PLA_IN_BAN = Player already banned, sorry.
FB_E_IMMUNITY = [!gBAN ERROR!n] Sorry, but You can't ban player with !ga!n flag.
FB_I_S_DISCONNECTED = Sorry player was disconnected.
FB_I_S_DISCON_UNKNOWN = Sorry player was disconnected or some crap was happen.
FB_I_S_TIME_REAS = !nSorry I can't get !gtime and reason!n from your command.
FB_I_S_REAS = !nSorry I can't get !greason!n from your command.
FB_I_S_PLA_TIME_REAS = !nSorry I can't get a !gPlayer, time and reason!n from your command.
FB_I_S_PLA = !nSorry I can't get a !gPlayer!n from your command.
FB_I_S_PLA_REAS = !nSorry I can't get a !gPlayer and reason!n from your command.
FB_I_REAS = !nreason [!g%s!n]
FB_E_CUSTOMREAS = !nYou can't use custom !greason!n!
FB_I_NV_EXPIRED_CNT = [!g%d!n] expired bans will be unbanned.
FB_I_NOT_FOUND = Nothing found.
FB_I_BL_EMPTY = Sorry Banlist is empty.
FB_E_FOPEN = ERROR Can't open file, sorry.
FB_I_NV_UB_NAME = !nNAME  [!g%s!n]
FB_I_UB_REAS_ADM = !nReason [!g%s!n] Admin [!g%s!n]
FB_I_UB_CREA_LEN = !nCreated [!g%s!n] Lenght [!g%s!n]
FB_I_UB_NV_SUCCESS = Player [!g%s!n] is sucessfully unabanned.
FB_E_UB_NOT_FOUND = [UNBAN ERROR] Nothing found.
FB_E_UB_NOT_FOUND_S = !nSorry [!gI can't find this ban for you :(!n]
FB_I_UB_NAME_IP_ST = !nNAME  !g[!n%s!g]!n IP   !g[!n%s!g]!n STEAM !g[!n%s!g]!n
FB_I_UB_CP_SUCCESS = Player succesfully unbanned.
FB_I_CP_NAME_LOCK = Nick changing is temporarily locked.
FB_BAN_KICK_MSG = You are banned. Check Your console.
FB_I_C_BANNED_BEFORE = !nPlayer [!g%s!n] was banned [!g%d!n] times before.
FB_I_C_BANNED_BEFORE_R = !nPlayer [!g%s!n] was banned [!g%d!n] times, last [!g%s!n]
FBM_PLAYERS_FOR_BAN = Players for ban
FBM_SELECT_TIME = Select time
FBM_EXIT = Exit
FBM_SELECT_REASON = Select reason
FBMI_UNIC_REASON = Own reason
FBM_PLEASE_CONFIRM = Please confirm
FBMI_TIME_FOREVER = Permanent
FBMI_PLAYER_BB = Player \y %s \r[bb %d]
FBMI_PLAYER = Player \y %s
FBMI_TIME = Time \y %s
FBMI_REASON = %sReason \y %s
FBMI_YES = \rYes
FBMI_NO = \rNo
FB_TIME_FOREVER = Permanent
FB_NEVER_EXPRED = Never
FB_TIME_LEFT_FOREVER = Forever
FBM_UNBAN = Unban
FBM_CANCEL = Cancel
FBM_BACK = Back
FBM_NEXT = Next
FBMI_UNBAN = Unban
FBM_BB_MENU = History Bans
FBM_OFFBAN_MENU = Offline Bans
FBM_PLAYERS_FOR_UNBAN = Menu Unbans
FBM_EXIT = Exit
FB_I_BAN_CANCELED = Ban canceled
FB_PRINT_CONSOLE1 = [LPC]-------------------------------------[LPC]
FB_PRINT_CONSOLE2 = ||| You are banned!
FB_PRINT_CONSOLE3 = ||| Nick: \player\
FB_PRINT_CONSOLE4 = ||| IP: \player_ip\
FB_PRINT_CONSOLE5 = ||| SteamID: \player_steam\
FB_PRINT_CONSOLE6 = ||| By Admin: \admin\
FB_PRINT_CONSOLE7 = ||| Reason: \reason\
FB_PRINT_CONSOLE8 = ||| Ban created: \created_time\
FB_PRINT_CONSOLE9 = ||| For length: \lenght\
FB_PRINT_CONSOLE10 = ||| On: \where\
FB_PRINT_CONSOLE11 = ||| Time left: \left_time\
FB_PRINT_CONSOLE12 = ||| Will expire: \expired_time\
FB_PRINT_CONSOLE13 = [LPC]-------------------------------------[LPC]
Последна промяна от Infamous2018 на 09 фев 2019, 16:16, променено общо 3 пъти.

Потребителски аватар

V.A.L.V.E WEB DEV
Потребител
Потребител
Мнения: 305
Регистриран: 18 дек 2016, 22:48
Се отблагодари: 44 пъти
Получена благодарност: 20 пъти
Години: 25

Translate to your Own Language Freshbans

Мнение от V.A.L.V.E WEB DEV » 09 фев 2019, 15:05

Код: Избери всички

[bg]
FB_MSG1 = Дата [!g%s!y] Сървър [!team%s!y]
FB_MSG2 = Вашето име[!team%s!y] IP [!g%s!y] SteamID [!g%s!y]
FB_MSG3 = За посещение при проблем посетете[!team%s!y]
FB_HUD = Дата: %s ^nСървър: %s ^nВашето име: %s ^nIP: %s ^nSteamID: %s ^nЗа проблеми посетете: %s
FB_DHUD = %s Вие сте баннат от този сървър %s ^nYour IP: %s ^nВашето ID: %s[] 

Код: Избери всички

[bg]
TIME_ELEMENT_SECOND = секунда
TIME_ELEMENT_SECONDS = секунди
TIME_ELEMENT_MINUTE = минута
TIME_ELEMENT_MINUTES = минути
TIME_ELEMENT_HOUR = час
TIME_ELEMENT_HOURS = часове
TIME_ELEMENT_DAY = ден
TIME_ELEMENT_DAYS = дни
TIME_ELEMENT_WEEK = седмица
TIME_ELEMENT_WEEKS = седмици
TIME_ELEMENT_MONTH = месец
TIME_ELEMENT_MONTHS = месеци
TIME_ELEMENT_YEAR = година
TIME_ELEMENT_YEARS = години
TIME_ELEMENT_PERMANENTLY = Вечен
TIME_ELEMENT_AND = и

Код: Избери всички

[bg]
FB_E_UNKNOWN = Съжеляваме, стана някаква грешка.
FB_CNF_NAME = Име [!g%s!n]
FB_CNF_NAME_TIME = !nName [!g%s!n] for [!g%s!n]
FB_E_TIME_PLOST = !n Времето е [!g%s!n] !gИграча не е намерен.
FB_CNF_REASON = !nпричина [!g%s!n]
FB_CNF_DEFTIME = !nВремето е сложено по-подразбиране по дефаут.
FB_CNF_ALL = !nИграч [!g%s!n] ще бъде баннат за [!g%s!n] на [!g%s!n]
FB_E_CP_TIMELIMIT = Неможе да банваш за толкова дълго време. Ще го наглася на %d мин.
FB_E_PLA_IN_BAN = Играча е вече баннат.
FB_E_IMMUNITY = [!gБан грешка!n] Неможете да баннете играч с флаг !ga!n flag.
FB_I_S_DISCONNECTED = Играча напусна играта.
FB_I_S_DISCON_UNKNOWN = Съжеляваме играча напусна играта или стана някаква грешка.
FB_I_S_TIME_REAS = !nСъжелявам не мога да взема !gвремето и причината!n от вашата команда.
FB_I_S_REAS = !nСъжелявам не мога да взема !gпричината!n от твоята команда.
FB_I_S_PLA_TIME_REAS = !nСъжелявам не мога да взема !gИмето,времето и причина от вашата команда.
FB_I_S_PLA = !nСъжелявам не мога да взема!gИмето на играча!n от твоята команда.
FB_I_S_PLA_REAS = !nСъжелявам не мога да взема!gИмето на играча и причината!n от вашата команда.
FB_I_REAS = !nпричина [!g%s!n]
FB_E_CUSTOMREAS = !nНеможете да използвате ваша !gпричина!n!
FB_I_NV_EXPIRED_CNT = [!g%d!n] Изтеклите банове ще се изтрият автоматично.
FB_I_NOT_FOUND = Нищо не е намерено.
FB_I_BL_EMPTY = Банлиста е празен.
FB_E_FOPEN = Файла неможе да бъде отворен.
FB_I_NV_UB_NAME = !nИме  [!g%s!n]
FB_I_UB_REAS_ADM = !nПричина[!g%s!n] Админ [!g%s!n]
FB_I_UB_CREA_LEN = !nДата [!g%s!n] Времетраене[!g%s!n]
FB_I_UB_NV_SUCCESS = Играч [!g%s!n] е успешно ънбаннат.
FB_E_UB_NOT_FOUND = [UNBAN ERROR] Нищо не е намерено.
FB_E_UB_NOT_FOUND_S = !nСъжелявам, [!gI не намирам такъв  бан :(!n]
FB_I_UB_NAME_IP_ST = !nИме  !g[!n%s!g]!n IP   !g[!n%s!g]!n STEAM !g[!n%s!g]!n
FB_I_UB_CP_SUCCESS = Играча е успешно ънбаннат.
FB_I_CP_NAME_LOCK = Промяната на никнейм е заключено.
FB_BAN_KICK_MSG = Вие сте баннат. Проверете си конзолата.
FB_I_C_BANNED_BEFORE = !nИграч [!g%s!n] беше баннат [!g%d!n] пъти преди.
FB_I_C_BANNED_BEFORE_R = !nИграч [!g%s!n] беше баннат [!g%d!n] пъти, последно [!g%s!n]
FBM_PLAYERS_FOR_BAN = Играчи за банване
FBM_SELECT_TIME = Избери време
FBM_EXIT = Изход
FBM_SELECT_REASON = Причина
FBMI_UNIC_REASON = Собствена причина
FBM_PLEASE_CONFIRM = Потвърди
FBMI_TIME_FOREVER = Вечен
FBMI_PLAYER_BB = Играч \y %s \r[bb %d]
FBMI_PLAYER = Играч \y %s
FBMI_TIME = Време \y %s
FBMI_REASON = %sПричина \y %s
FBMI_YES = \rДа
FBMI_NO = \rНе
FB_TIME_FOREVER = Вечен
FB_NEVER_EXPRED = Никога
FB_TIME_LEFT_FOREVER = Завинаги
FBM_UNBAN = Ънбан
FBM_CANCEL = Отказ
FBM_BACK = Назад
FBM_NEXT = Напред
FBMI_UNBAN = Ънбан
FBM_BB_MENU = История с бановете
FBM_OFFBAN_MENU = Офлайн банове
FBM_PLAYERS_FOR_UNBAN = Меню ънбан
FBM_EXIT = Изход
FB_I_BAN_CANCELED = Бана е отказан
FB_PRINT_CONSOLE1 = [LPC]-------------------------------------[LPC]
FB_PRINT_CONSOLE2 = ||| Вие сте баннат!
FB_PRINT_CONSOLE3 = ||| Никнейм: \player\
FB_PRINT_CONSOLE4 = ||| IP: \player_ip\
FB_PRINT_CONSOLE5 = ||| SteamID: \player_steam\
FB_PRINT_CONSOLE6 = ||| От админ: \admin\
FB_PRINT_CONSOLE7 = ||| Причина: \reason\
FB_PRINT_CONSOLE8 = ||| Дата на бан: \created_time\
FB_PRINT_CONSOLE9 = ||| Време до края на бана: \lenght\
FB_PRINT_CONSOLE10 = ||| На: \where\
FB_PRINT_CONSOLE11 = ||| Оставащо време: \left_time\
FB_PRINT_CONSOLE12 = ||| Ще изтече на: \expired_time\
FB_PRINT_CONSOLE13 = [LPC]-------------------------------------[LPC]
Стар никнейм в форума: emineemrs94
GameHost-BG :hooray:
Има 1 бутон "Like" можете по често да го използвате :cool:
"Действителната стойност на ума ви може да се определи според размера на доходите, които ще получавате от продажбата на вашите услуги. Парите не са с по-висока цена от ума. Често стойността им е по-ниска." Наполеон Хил

Потребителски аватар

Автор на темата
Infamous2018
Foreigner
Foreigner
Мнения: 281
Регистриран: 08 апр 2018, 16:56
Се отблагодари: 4 пъти
Получена благодарност: 15 пъти

Translate to your Own Language Freshbans

Мнение от Infamous2018 » 09 фев 2019, 15:28

THX !!!!!

Добавено преди 2 минути 41 секунди:
I would be happy if some other users can edit it too.. Active languages are EN, RO, RU, FR, DE

Отговори

Върни се в “Поддръжка / Помощ”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 4 госта