[ZP] Как да направиме цветен DHUD (health, armor etc)

В този раздел можете да намерите полезни кодове и уроци свързани с PAWN скриптинга.
Отговори
Потребителски аватар

Автор на темата
LAWLIET ГЕНЕРАЛА
Потребител
Потребител
Мнения: 51
Регистриран: 08 окт 2016, 14:24
Местоположение: СофияЕИстината
Години: 21
Контакти:

[ZP] Как да направиме цветен DHUD (health, armor etc)

Мнение от LAWLIET ГЕНЕРАЛА » 13 окт 2016, 09:31

Изображение

Отваряме изходният файл (.sma) на нашият Zombie Plague и търсиме (CTRL + F):
Извън темата
// Show health, class and ammo packs and armor
и заменяме това:

Код: Избери всички

set_hudmessage(red, green, blue, HUD_STATS_X, HUD_STATS_Y, 0, 6.0, 1.1, 0.0, 0.0, -1)
ShowSyncHudMsg(ID_SHOWHUD, g_MsgSync2, "%L: %d - %L %s - %L %d", id, "ZOMBIE_ATTRIB1", pev(ID_SHOWHUD, pev_health), ID_SHOWHUD, "CLASS_CLASS", class, ID_SHOWHUD, "AMMO_PACKS1", g_ammopacks[ID_SHOWHUD])
на това:

Код: Избери всички

set_dhudmessage(0, 255, 0, 0.01, 0.01, 0, 6.0, 1.1, 0.0, 0.0, false)
show_dhudmessage(ID_SHOWHUD, "[%L%s]", ID_SHOWHUD, "CLASS_CLASS", class)
set_dhudmessage(255, 0, 0, 0.01, 0.04, 0, 6.0, 1.1, 0.0, 0.0, false)
show_dhudmessage(ID_SHOWHUD, "[%L: %d] ", id, "ZOMBIE_ATTRIB1", pev(ID_SHOWHUD, pev_health))
set_dhudmessage(0, 191, 255, 0.01, 0.07, 0, 6.0, 1.1, 0.0, 0.0, false)
show_dhudmessage(ID_SHOWHUD, "[%L %d]", ID_SHOWHUD, "ARMOR", pev(ID_SHOWHUD, pev_armorvalue)) 
set_dhudmessage(50, 205, 50, 0.01, 0.10, 0, 6.0, 1.1, 0.0, 0.0, false)
show_dhudmessage(ID_SHOWHUD, "[%L %d]", ID_SHOWHUD, "AMMO_PACKS1", g_ammopacks[ID_SHOWHUD])
после търсиме:
Извън темата
// Format classname
и променяме това:

Код: Избери всички

static class[32], red, green, blue

if (g_zombie[id]) // zombies
{
red = 200
green = 255
blue = 0

if (g_nemesis[id])
formatex(class, charsmax(class), "%L", ID_SHOWHUD, "CLASS_NEMESIS")
else
copy(class, charsmax(class), g_zombie_classname[id])
}
else // humans
{
red = 0
green = 255
blue = 0

if (g_survivor[id])
formatex(class, charsmax(class), "%L", ID_SHOWHUD, "CLASS_SURVIVOR")
else
formatex(class, charsmax(class), "%L", ID_SHOWHUD, "CLASS_HUMAN")
}
на това:

Код: Избери всички

static class[32]

if (g_zombie[id]) // zombies
{

if (g_nemesis[id])
formatex(class, charsmax(class), "%L", ID_SHOWHUD, "CLASS_NEMESIS")
else
copy(class, charsmax(class), g_zombie_classname[id])
}
else // humans
{

if (g_survivor[id])
formatex(class, charsmax(class), "%L", ID_SHOWHUD, "CLASS_SURVIVOR")
else
formatex(class, charsmax(class), "%L", ID_SHOWHUD, "CLASS_HUMAN")
}
намираме това:
Извън темата
g_MsgSync2 = CreateHudSyncObj()
и го изтриваме

после намираме и това:
Извън темата
g_MsgSync2
и него също изтриваме..

Сега намираме:
Извън темата
// Show name, health, class, and ammo packs
виждаме това:

Код: Избери всички

set_hudmessage(255, 255, 255, HUD_SPECT_X, HUD_SPECT_Y, 0, 6.0, 1.1, 0.0, 0.0, -1)
ShowSyncHudMsg(ID_SHOWHUD, g_MsgSync2, "%L %s^nHP: %d - %L %s - %L %d", ID_SHOWHUD, "SPECTATING", g_playername[id], pev(id, pev_health), ID_SHOWHUD, "CLASS_CLASS", class, ID_SHOWHUD, "AMMO_PACKS1", g_ammopacks[id])
и го променяме на това:

Код: Избери всички

set_dhudmessage(0, 255, 255, HUD_SPECT_X, HUD_SPECT_Y, 0, 6.0, 1.1, 0.0, 0.0)
show_dhudmessage(ID_SHOWHUD, "%L %s^nHP: %d - %L %s - %L %d - %L %d", ID_SHOWHUD, "SPECTATING", g_playername[id],
pev(id, pev_health), ID_SHOWHUD, "CLASS_CLASS", class, ID_SHOWHUD, "AMMO_PACKS1", g_ammopacks[id], ID_SHOWHUD, "ARMOR", pev(id, pev_armorvalue))
и сме готови! :)


Автор на урока: mXn
Превод от руски: LAWLIET
Изображение
Изображение ИзображениеИзображение ИзображениеИзображение

Потребителски аватар

Dachoni
Потребител
Потребител
Мнения: 29
Регистриран: 23 ное 2017, 16:48

[Урок] Как да направиме цветен DHUD (health, armor etc)

Мнение от Dachoni » 31 дек 2017, 12:04

За Zombie Plague 5.0 , може ли да се направи по този начин?

Код: Избери всички

/*================================================================================
	
	----------------------------
	-*- [ZP] HUD Information -*-
	----------------------------
	
	This plugin is part of Zombie Plague Mod and is distributed under the
	terms of the GNU General Public License. Check ZP_ReadMe.txt for details.
	
================================================================================*/

#include <amxmodx>
#include <fun>
#include <cstrike>
#include <fakemeta>
#include <zp50_class_human>
#include <zp50_class_zombie>
#define LIBRARY_NEMESIS "zp50_class_nemesis"
#include <zp50_class_nemesis>
#define LIBRARY_SURVIVOR "zp50_class_survivor"
#include <zp50_class_survivor>
#define LIBRARY_AMMOPACKS "zp50_ammopacks"
#include <zp50_ammopacks>

const Float:HUD_SPECT_X = 0.6
const Float:HUD_SPECT_Y = 0.8
const Float:HUD_STATS_X = 0.02
const Float:HUD_STATS_Y = 0.9

const HUD_STATS_ZOMBIE_R = 200
const HUD_STATS_ZOMBIE_G = 250
const HUD_STATS_ZOMBIE_B = 0

const HUD_STATS_HUMAN_R = 0
const HUD_STATS_HUMAN_G = 200
const HUD_STATS_HUMAN_B = 250

const HUD_STATS_SPEC_R = 255
const HUD_STATS_SPEC_G = 255
const HUD_STATS_SPEC_B = 255

#define TASK_SHOWHUD 100
#define ID_SHOWHUD (taskid - TASK_SHOWHUD)

const PEV_SPEC_TARGET = pev_iuser2

new g_MsgSync

public plugin_init()
{
	register_plugin("[ZP] HUD Information", ZP_VERSION_STRING, "ZP Dev Team")
	
	g_MsgSync = CreateHudSyncObj()
}

public plugin_natives()
{
	set_module_filter("module_filter")
	set_native_filter("native_filter")
}
public module_filter(const module[])
{
	if (equal(module, LIBRARY_NEMESIS) || equal(module, LIBRARY_SURVIVOR) || equal(module, LIBRARY_AMMOPACKS))
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
public native_filter(const name[], index, trap)
{
	if (!trap)
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public client_putinserver(id)
{
	if (!is_user_bot(id))
	{
		// Set the custom HUD display task
		set_task(1.0, "ShowHUD", id+TASK_SHOWHUD, _, _, "b")
	}
}

public client_disconnect(id)
{
	remove_task(id+TASK_SHOWHUD)
}

// Show HUD Task
public ShowHUD(taskid)
{
	new player = ID_SHOWHUD
	
	// Player dead?
	if (!is_user_alive(player))
	{
		// Get spectating target
		player = pev(player, PEV_SPEC_TARGET)
		
		// Target not alive
		if (!is_user_alive(player))
			return;
	}
	
	// Format classname
	static class_name[32], transkey[64]
	new red, green, blue
	
	if (zp_core_is_zombie(player)) // zombies
	{
		red = HUD_STATS_ZOMBIE_R
		green = HUD_STATS_ZOMBIE_G
		blue = HUD_STATS_ZOMBIE_B
		
		// Nemesis Class loaded?
		if (LibraryExists(LIBRARY_NEMESIS, LibType_Library) && zp_class_nemesis_get(player))
			formatex(class_name, charsmax(class_name), "%L", ID_SHOWHUD, "CLASS_NEMESIS")
		else
		{
			zp_class_zombie_get_name(zp_class_zombie_get_current(player), class_name, charsmax(class_name))
			
			// ML support for class name
			formatex(transkey, charsmax(transkey), "ZOMBIENAME %s", class_name)
			if (GetLangTransKey(transkey) != TransKey_Bad) formatex(class_name, charsmax(class_name), "%L", ID_SHOWHUD, transkey)
		}
	}
	else // humans
	{
		red = HUD_STATS_HUMAN_R
		green = HUD_STATS_HUMAN_G
		blue = HUD_STATS_HUMAN_B
		
		// Survivor Class loaded?
		if (LibraryExists(LIBRARY_NEMESIS, LibType_Library) && zp_class_survivor_get(player))
			formatex(class_name, charsmax(class_name), "%L", ID_SHOWHUD, "CLASS_SURVIVOR")
		else
		{
			zp_class_human_get_name(zp_class_human_get_current(player), class_name, charsmax(class_name))
			
			// ML support for class name
			formatex(transkey, charsmax(transkey), "HUMANNAME %s", class_name)
			if (GetLangTransKey(transkey) != TransKey_Bad) formatex(class_name, charsmax(class_name), "%L", ID_SHOWHUD, transkey)
		}
	}
	
	// Spectating someone else?
	if (player != ID_SHOWHUD)
	{
		new player_name[32]
		get_user_name(player, player_name, charsmax(player_name))
		
		// Show name, health, class, and money
		set_hudmessage(HUD_STATS_SPEC_R, HUD_STATS_SPEC_G, HUD_STATS_SPEC_B, HUD_SPECT_X, HUD_SPECT_Y, 0, 6.0, 1.1, 0.0, 0.0, -1)
		
		if (LibraryExists(LIBRARY_AMMOPACKS, LibType_Library))
			ShowSyncHudMsg(ID_SHOWHUD, g_MsgSync, "%L: %s^nHP: %d - %L %s - %L %d", ID_SHOWHUD, "SPECTATING", player_name, get_user_health(player), ID_SHOWHUD, "CLASS_CLASS", class_name, ID_SHOWHUD, "AMMO_PACKS1", zp_ammopacks_get(player))
		else
			ShowSyncHudMsg(ID_SHOWHUD, g_MsgSync, "%L: %s^nHP: %d - %L %s - %L $ %d", ID_SHOWHUD, "SPECTATING", player_name, get_user_health(player), ID_SHOWHUD, "CLASS_CLASS", class_name, ID_SHOWHUD, "MONEY1", cs_get_user_money(player))
	}
	else
	{
		// Show health, class
		set_hudmessage(red, green, blue, HUD_STATS_X, HUD_STATS_Y, 0, 6.0, 1.1, 0.0, 0.0, -1)
		
		if (LibraryExists(LIBRARY_AMMOPACKS, LibType_Library))
			ShowSyncHudMsg(ID_SHOWHUD, g_MsgSync, "HP: %d - %L %s - %L %d", get_user_health(ID_SHOWHUD), ID_SHOWHUD, "CLASS_CLASS", class_name, ID_SHOWHUD, "AMMO_PACKS1", zp_ammopacks_get(ID_SHOWHUD))
		else
			ShowSyncHudMsg(ID_SHOWHUD, g_MsgSync, "HP: %d - %L %s", get_user_health(ID_SHOWHUD), ID_SHOWHUD, "CLASS_CLASS", class_name)
	}
}


Последно избутана от Dachoni на 31 дек 2017, 12:04.

Отговори

Върни се в “Полезни кодове/уроци”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 2 госта