Преработка [ZP] Extra Item: Gas Mask

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Заключено
Аватар
Dachoni
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 133
Регистриран на: 23 Ное 2017, 16:48
Се отблагодари: 76 пъти
Получена благодарност: 3 пъти
Обратна връзка:

Преработка [ZP] Extra Item: Gas Mask

Мнение от Dachoni » 03 Ное 2019, 11:44

Здравейте,
плъгина може да се купува и след кото се е закупил от менюто, но не дава още една маска, само взема амо паковете а не дава още една маска.
Мода е ZP 5.8.0 .

Възможно ли е да дава повече от една маска с някакво изброяване (за да знае колко остават) за рунд от 1 играч.
Възможно ли е да се направи ограничение на закупуване на брой пъти за рунд от 1 играч.

Благодаря !

Код за потвърждение: Избери целия код

#include < amxmodx >
#include < hamsandwich >
#include < engine >

	#include < zp50_core >
	#include < zp50_items >
	
#define _MarkPlayerHasMask(%0)  _bitPlayerHasMask |= (1 << (%0 & 31))
#define _ClearPlayerWithMask(%0) _bitPlayerHasMask &= ~(1 << (%0 & 31))
#define _PlayerHasMask(%0)    _bitPlayerHasMask & (1 << (%0 & 31))
	
#define _PLUGIN  "[ZP50] Extra item: Gas Mask"
#define _VERSION       "3.0"
#define _AUTHOR      "H.RED.ZONE"

#define EV_INT_nadetype   EV_INT_flTimeStepSound
#define NADETYPE_INFECTION 1111 

new _ItemID

new _bitPlayerHasMask

new _gMaxPlayers, _gIcon, _gMsgSayText

public plugin_init() {
	register_plugin( _PLUGIN, _VERSION, _AUTHOR )
	
	RegisterHam( Ham_Spawn, "player", "_FW_PlayerSpawn", 1 )
	RegisterHam( Ham_Killed, "player", "_FW_PlayerKilled" )
		
	_ItemID = zp_items_register( "Gas Mask", 30 )
	
	_gMaxPlayers = get_maxplayers( )
	_gIcon = get_user_msgid( "StatusIcon" ) 
	_gMsgSayText = get_user_msgid( "SayText" )
}

public plugin_precache() {
	RegisterHam( Ham_Think, "grenade", "_FW_ThinkGrenade", 1 ) 
}

public zp_fw_items_select_post( plr, itemid, ignorecost ) {
    
	if( itemid == _ItemID ) {
		_MarkPlayerHasMask( plr )
		Icon_On( plr )
		ProtoChat(plr, "You now have Gas Mask.")
	}
}

public zp_fw_items_select_pre( plr, itemid ) {
	
	if( itemid == _ItemID ) {
		
		if( zp_core_is_zombie(plr) ) return ZP_ITEM_DONT_SHOW
		
		return ZP_ITEM_AVAILABLE
	}
	return ZP_ITEM_AVAILABLE;
}

public _FW_ThinkGrenade( iEnt ) {
	
	if( is_valid_ent(iEnt) ) {
		
		if( entity_get_int(iEnt, EV_INT_nadetype) == NADETYPE_INFECTION ) {
			
			for( new plr = 1; plr <= _gMaxPlayers; plr++ ) {
				
				if( is_user_alive(plr) 
				
				&& _PlayerHasMask(plr) ) {
					
					if( get_entity_distance(iEnt, plr) <= 240 ) {
						
						_ClearPlayerWithMask( plr )
						remove_entity( iEnt )
						Icon_Off( plr )
						
						ProtoChat( plr, "Infect nade is removed, you don't have mask anymore." )
					}
				}
			}
		}
	}
}

public zp_fw_core_infect( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
}

public _FW_PlayerSpawn( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
}

public _FW_PlayerKilled( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
}

public client_disconnect( plr ) {
	Icon_Off( plr )
}

public Icon_On( plr ) {
	message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, _gIcon, { 0, 0, 0 }, plr );
	write_byte( 1 )
	write_string( "dmg_gas" )
	write_byte( 0 )
	write_byte( 255 )
	write_byte( 0 )
	message_end( )
}

public Icon_Off( plr ) {
	message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, _gIcon, { 0, 0, 0 }, plr )
	write_byte( 0 )
	write_string( "dmg_gas" )
	write_byte( 0 )
	write_byte( 255 )
	write_byte( 0 )
	message_end( )
}

ProtoChat( plr, const sFormat[], any:... ) {
	
	static i; i = plr ? plr : get_player( )
	
	if ( !i ) {
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	new sMessage[ 256 ]
	new len = formatex( sMessage, 255, "^x01[^x04ZP^x01] ")
	
	vformat( sMessage[len], 255-len, sFormat, 3 )
	sMessage[ 192 ] = '^0' 
	
	Make_SayText( plr, i, sMessage )
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}

get_player( ) {
	for ( new plr; plr <= _gMaxPlayers; plr++ ) {
		if ( is_user_connected(plr) ) {
			return plr
		}
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}

Make_SayText( Receiver, Sender, sMessage[] ) {
	if ( !Sender ) {
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	message_begin( Receiver ? MSG_ONE_UNRELIABLE : MSG_ALL, _gMsgSayText, {0,0,0}, Receiver )
	write_byte( Sender )
	write_string( sMessage )
	message_end( )
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

Аватар
TryAgain
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 135
Регистриран на: 25 Яну 2017, 16:59
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 7 пъти

Преработка [ZP] Extra Item: Gas Mask

Мнение от TryAgain » 03 Ное 2019, 14:34

Код за потвърждение: Избери целия код

#include < amxmodx >
#include < hamsandwich >
#include < engine >

	#include < zp50_core >
	#include < zp50_items >
	
#define _MarkPlayerHasMask(%0)  _bitPlayerHasMask |= (1 << (%0 & 31))
#define _ClearPlayerWithMask(%0) _bitPlayerHasMask &= ~(1 << (%0 & 31))
#define _PlayerHasMask(%0)    _bitPlayerHasMask & (1 << (%0 & 31))
	
#define _PLUGIN  "[ZP50] Extra item: Gas Mask"
#define _VERSION       "3.0"
#define _AUTHOR      "H.RED.ZONE"

#define EV_INT_nadetype   EV_INT_flTimeStepSound
#define NADETYPE_INFECTION 1111 

new _ItemID
new _bitPlayerHasMask
new _gMaxPlayers, _gIcon, _gMsgSayText
new g_gas[33],g_cvar_num

public plugin_init() {
	register_plugin( _PLUGIN, _VERSION, _AUTHOR )
	
	RegisterHam( Ham_Spawn, "player", "_FW_PlayerSpawn", 1 )
	RegisterHam( Ham_Killed, "player", "_FW_PlayerKilled" )
	
	g_cvar_num = register_cvar("zp_gasmask_limit", "3")
	
	_ItemID = zp_items_register( "Gas Mask", 30 )
	_gMaxPlayers = get_maxplayers( )
	_gIcon = get_user_msgid( "StatusIcon" ) 
	_gMsgSayText = get_user_msgid( "SayText" )
}

public plugin_precache() {
	RegisterHam( Ham_Think, "grenade", "_FW_ThinkGrenade", 1 ) 
}

public zp_fw_items_select_post( plr, itemid, ignorecost ) {
    
	if( itemid == _ItemID)
	{
		if(get_pcvar_num(g_cvar_num) > g_gas[plr])
		{
			_MarkPlayerHasMask( plr )
			Icon_On( plr )
			g_gas[plr]++
			ProtoChat(plr, "You now have Gas Mask. [%i / %i]",g_gas[plr],get_pcvar_num(g_cvar_num))
		}
		else
		{
			ProtoChat(plr, "Limit of Gas Mask is reached.")
			return ZP_ITEM_NOT_AVAILABLE
		}
	}
	return ZP_ITEM_NOT_AVAILABLE
}

public zp_fw_items_select_pre( plr, itemid ) {
	
	if( itemid == _ItemID ) {
		
		if( zp_core_is_zombie(plr)) return ZP_ITEM_DONT_SHOW
		
		return ZP_ITEM_AVAILABLE
	}
	return ZP_ITEM_AVAILABLE;
}

public _FW_ThinkGrenade( iEnt ) {
	
	if( is_valid_ent(iEnt) ) {
		
		if( entity_get_int(iEnt, EV_INT_nadetype) == NADETYPE_INFECTION ) {
			
			for( new plr = 1; plr <= _gMaxPlayers; plr++ ) {
				
				if( is_user_alive(plr) 
				
				&& _PlayerHasMask(plr) && g_gas[plr]) {
					
					if( get_entity_distance(iEnt, plr) <= 240 ) {
						
						_ClearPlayerWithMask( plr )
						remove_entity( iEnt )
						Icon_Off( plr )
						
						ProtoChat( plr, "Infect nade is removed, you don't have mask anymore." )
						g_gas[plr]--
					}
				}
			}
		}
	}
}

public zp_fw_core_infect( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
}

public _FW_PlayerSpawn( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
	g_gas[plr] = 0
}

public _FW_PlayerKilled( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
}

public client_disconnect( plr ) {
	Icon_Off( plr )
}

public Icon_On( plr ) {
	message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, _gIcon, { 0, 0, 0 }, plr );
	write_byte( 1 )
	write_string( "dmg_gas" )
	write_byte( 0 )
	write_byte( 255 )
	write_byte( 0 )
	message_end( )
}

public Icon_Off( plr ) {
	message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, _gIcon, { 0, 0, 0 }, plr )
	write_byte( 0 )
	write_string( "dmg_gas" )
	write_byte( 0 )
	write_byte( 255 )
	write_byte( 0 )
	message_end( )
}

ProtoChat( plr, const sFormat[], any:... ) {
	
	static i; i = plr ? plr : get_player( )
	
	if ( !i ) {
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	new sMessage[ 256 ]
	new len = formatex( sMessage, 255, "^x01[^x04ZP^x01] ")
	
	vformat( sMessage[len], 255-len, sFormat, 3 )
	sMessage[ 192 ] = '^0' 
	
	Make_SayText( plr, i, sMessage )
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}

get_player( ) {
	for ( new plr; plr <= _gMaxPlayers; plr++ ) {
		if ( is_user_connected(plr) ) {
			return plr
		}
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}

Make_SayText( Receiver, Sender, sMessage[] ) {
	if ( !Sender ) {
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	message_begin( Receiver ? MSG_ONE_UNRELIABLE : MSG_ALL, _gMsgSayText, {0,0,0}, Receiver )
	write_byte( Sender )
	write_string( sMessage )
	message_end( )
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

Аватар
Dachoni
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 133
Регистриран на: 23 Ное 2017, 16:48
Се отблагодари: 76 пъти
Получена благодарност: 3 пъти
Обратна връзка:

Преработка [ZP] Extra Item: Gas Mask

Мнение от Dachoni » 03 Ное 2019, 17:00

TryAgain написа:
03 Ное 2019, 14:34

Код за потвърждение: Избери целия код

#include < amxmodx >
#include < hamsandwich >
#include < engine >

	#include < zp50_core >
	#include < zp50_items >
	
#define _MarkPlayerHasMask(%0)  _bitPlayerHasMask |= (1 << (%0 & 31))
#define _ClearPlayerWithMask(%0) _bitPlayerHasMask &= ~(1 << (%0 & 31))
#define _PlayerHasMask(%0)    _bitPlayerHasMask & (1 << (%0 & 31))
	
#define _PLUGIN  "[ZP50] Extra item: Gas Mask"
#define _VERSION       "3.0"
#define _AUTHOR      "H.RED.ZONE"

#define EV_INT_nadetype   EV_INT_flTimeStepSound
#define NADETYPE_INFECTION 1111 

new _ItemID
new _bitPlayerHasMask
new _gMaxPlayers, _gIcon, _gMsgSayText
new g_gas[33],g_cvar_num

public plugin_init() {
	register_plugin( _PLUGIN, _VERSION, _AUTHOR )
	
	RegisterHam( Ham_Spawn, "player", "_FW_PlayerSpawn", 1 )
	RegisterHam( Ham_Killed, "player", "_FW_PlayerKilled" )
	
	g_cvar_num = register_cvar("zp_gasmask_limit", "3")
	
	_ItemID = zp_items_register( "Gas Mask", 30 )
	_gMaxPlayers = get_maxplayers( )
	_gIcon = get_user_msgid( "StatusIcon" ) 
	_gMsgSayText = get_user_msgid( "SayText" )
}

public plugin_precache() {
	RegisterHam( Ham_Think, "grenade", "_FW_ThinkGrenade", 1 ) 
}

public zp_fw_items_select_post( plr, itemid, ignorecost ) {
    
	if( itemid == _ItemID)
	{
		if(get_pcvar_num(g_cvar_num) > g_gas[plr])
		{
			_MarkPlayerHasMask( plr )
			Icon_On( plr )
			g_gas[plr]++
			ProtoChat(plr, "You now have Gas Mask. [%i / %i]",g_gas[plr],get_pcvar_num(g_cvar_num))
		}
		else
		{
			ProtoChat(plr, "Limit of Gas Mask is reached.")
			return ZP_ITEM_NOT_AVAILABLE
		}
	}
	return ZP_ITEM_NOT_AVAILABLE
}

public zp_fw_items_select_pre( plr, itemid ) {
	
	if( itemid == _ItemID ) {
		
		if( zp_core_is_zombie(plr)) return ZP_ITEM_DONT_SHOW
		
		return ZP_ITEM_AVAILABLE
	}
	return ZP_ITEM_AVAILABLE;
}

public _FW_ThinkGrenade( iEnt ) {
	
	if( is_valid_ent(iEnt) ) {
		
		if( entity_get_int(iEnt, EV_INT_nadetype) == NADETYPE_INFECTION ) {
			
			for( new plr = 1; plr <= _gMaxPlayers; plr++ ) {
				
				if( is_user_alive(plr) 
				
				&& _PlayerHasMask(plr) && g_gas[plr]) {
					
					if( get_entity_distance(iEnt, plr) <= 240 ) {
						
						_ClearPlayerWithMask( plr )
						remove_entity( iEnt )
						Icon_Off( plr )
						
						ProtoChat( plr, "Infect nade is removed, you don't have mask anymore." )
						g_gas[plr]--
					}
				}
			}
		}
	}
}

public zp_fw_core_infect( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
}

public _FW_PlayerSpawn( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
	g_gas[plr] = 0
}

public _FW_PlayerKilled( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
}

public client_disconnect( plr ) {
	Icon_Off( plr )
}

public Icon_On( plr ) {
	message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, _gIcon, { 0, 0, 0 }, plr );
	write_byte( 1 )
	write_string( "dmg_gas" )
	write_byte( 0 )
	write_byte( 255 )
	write_byte( 0 )
	message_end( )
}

public Icon_Off( plr ) {
	message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, _gIcon, { 0, 0, 0 }, plr )
	write_byte( 0 )
	write_string( "dmg_gas" )
	write_byte( 0 )
	write_byte( 255 )
	write_byte( 0 )
	message_end( )
}

ProtoChat( plr, const sFormat[], any:... ) {
	
	static i; i = plr ? plr : get_player( )
	
	if ( !i ) {
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	new sMessage[ 256 ]
	new len = formatex( sMessage, 255, "^x01[^x04ZP^x01] ")
	
	vformat( sMessage[len], 255-len, sFormat, 3 )
	sMessage[ 192 ] = '^0' 
	
	Make_SayText( plr, i, sMessage )
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}

get_player( ) {
	for ( new plr; plr <= _gMaxPlayers; plr++ ) {
		if ( is_user_connected(plr) ) {
			return plr
		}
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}

Make_SayText( Receiver, Sender, sMessage[] ) {
	if ( !Sender ) {
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	message_begin( Receiver ? MSG_ONE_UNRELIABLE : MSG_ALL, _gMsgSayText, {0,0,0}, Receiver )
	write_byte( Sender )
	write_string( sMessage )
	message_end( )
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
Изписава до 3/3 наличност, а ако решиш да вземеш 4 ти взема само амо паковете.
След определения брой маски, само взема амо паковете, ако решиш да купиш над лимита.

А може ли маската да остава, а не да се маха. Нали има още 2/3 примерно маски. Иконката изчезва след хвърлена граната и не се появява а има още 2/3 маски.
Благодаря!

Аватар
TryAgain
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 135
Регистриран на: 25 Яну 2017, 16:59
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 7 пъти

Преработка [ZP] Extra Item: Gas Mask

Мнение от TryAgain » 03 Ное 2019, 22:36

Fixed.

Код за потвърждение: Избери целия код

#include < amxmodx >
#include < hamsandwich >
#include < engine >

	#include < zp50_core >
	#include < zp50_items >
	
#define _MarkPlayerHasMask(%0)  _bitPlayerHasMask |= (1 << (%0 & 31))
#define _ClearPlayerWithMask(%0) _bitPlayerHasMask &= ~(1 << (%0 & 31))
#define _PlayerHasMask(%0)    _bitPlayerHasMask & (1 << (%0 & 31))
	
#define _PLUGIN  "[ZP50] Extra item: Gas Mask"
#define _VERSION       "3.0"
#define _AUTHOR      "H.RED.ZONE"

#define EV_INT_nadetype   EV_INT_flTimeStepSound
#define NADETYPE_INFECTION 1111 

new _ItemID
new _bitPlayerHasMask
new _gMaxPlayers, _gIcon, _gMsgSayText
new g_gas[33],g_cvar_num

public plugin_init() {
	register_plugin( _PLUGIN, _VERSION, _AUTHOR )
	
	RegisterHam( Ham_Spawn, "player", "_FW_PlayerSpawn", 1 )
	RegisterHam( Ham_Killed, "player", "_FW_PlayerKilled" )
	
	g_cvar_num = register_cvar("zp_gasmask_limit", "3")
	
	_ItemID = zp_items_register( "Gas Mask", 30)
	_gMaxPlayers = get_maxplayers( )
	_gIcon = get_user_msgid( "StatusIcon" ) 
	_gMsgSayText = get_user_msgid( "SayText" )
}

public plugin_precache() {
	RegisterHam( Ham_Think, "grenade", "_FW_ThinkGrenade", 1 ) 
}

public zp_fw_items_select_post( plr, itemid, ignorecost ) {
    
	if( itemid == _ItemID)
	{
		if(get_pcvar_num(g_cvar_num) > g_gas[plr])
		{
			_MarkPlayerHasMask( plr )
			Icon_On( plr )
			g_gas[plr]++
			ProtoChat(plr, "You now have Gas Mask. [%i / %i]",g_gas[plr],get_pcvar_num(g_cvar_num))
		}
		else
		{
			ProtoChat(plr, "Limit of Gas Mask is reached.")
			return ZP_INVALID_ITEM
		}
	}
	return ZP_INVALID_ITEM
}

public zp_fw_items_select_pre( plr, itemid ) {
	
	if( itemid == _ItemID ) {
		
		if( zp_core_is_zombie(plr)) return ZP_ITEM_DONT_SHOW
		
		return ZP_ITEM_AVAILABLE
	}
	return ZP_ITEM_AVAILABLE;
}

public _FW_ThinkGrenade( iEnt ) {
	
	if( is_valid_ent(iEnt) ) {
		
		if( entity_get_int(iEnt, EV_INT_nadetype) == NADETYPE_INFECTION ) {
			
			for( new plr = 1; plr <= _gMaxPlayers; plr++ ) {
				
				if( is_user_alive(plr) 
				
				&& _PlayerHasMask(plr) && g_gas[plr]) {
					
					if( get_entity_distance(iEnt, plr) <= 240 ) {
						
						remove_entity( iEnt )
						
						g_gas[plr]--
						ProtoChat( plr, "Infect nade is removed. Now you have %d mask.",g_gas[plr])
												
						if(!g_gas[plr])
						{
							_ClearPlayerWithMask(plr)
							Icon_Off(plr)
						}
					}
				}
			}
		}
	}
}

public zp_fw_core_infect( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
}

public _FW_PlayerSpawn( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
	g_gas[plr] = 0
}

public _FW_PlayerKilled( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
}

public client_disconnect( plr ) {
	Icon_Off( plr )
}

public Icon_On( plr ) {
	message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, _gIcon, { 0, 0, 0 }, plr );
	write_byte( 1 )
	write_string( "dmg_gas" )
	write_byte( 0 )
	write_byte( 255 )
	write_byte( 0 )
	message_end( )
}

public Icon_Off( plr ) {
	message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, _gIcon, { 0, 0, 0 }, plr )
	write_byte( 0 )
	write_string( "dmg_gas" )
	write_byte( 0 )
	write_byte( 255 )
	write_byte( 0 )
	message_end( )
}

ProtoChat( plr, const sFormat[], any:... ) {
	
	static i; i = plr ? plr : get_player( )
	
	if ( !i ) {
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	new sMessage[ 256 ]
	new len = formatex( sMessage, 255, "^x01[^x04ZP^x01] ")
	
	vformat( sMessage[len], 255-len, sFormat, 3 )
	sMessage[ 192 ] = '^0' 
	
	Make_SayText( plr, i, sMessage )
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}

get_player( ) {
	for ( new plr; plr <= _gMaxPlayers; plr++ ) {
		if ( is_user_connected(plr) ) {
			return plr
		}
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}

Make_SayText( Receiver, Sender, sMessage[] ) {
	if ( !Sender ) {
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	message_begin( Receiver ? MSG_ONE_UNRELIABLE : MSG_ALL, _gMsgSayText, {0,0,0}, Receiver )
	write_byte( Sender )
	write_string( sMessage )
	message_end( )
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

Аватар
Dachoni
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 133
Регистриран на: 23 Ное 2017, 16:48
Се отблагодари: 76 пъти
Получена благодарност: 3 пъти
Обратна връзка:

Преработка [ZP] Extra Item: Gas Mask

Мнение от Dachoni » 04 Ное 2019, 17:36

Отново, след определения брой лимит маски, само взема амо паковете-(ако решиш да купиш над лимита).
Възможно ли е да се премахне това да взема амо пака, ако реши да пробва да вземе, още една маска над лимита. Просто да изписва че е достигнал лимита на маски за рунда.
Благодаря отново !

Аватар
JackEyedJones
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 301
Регистриран на: 10 Сеп 2018, 17:26
Местоположение: Plovdiv, Bulgaria, Europe, Entire World
Се отблагодари: 4 пъти
Получена благодарност: 51 пъти
Обратна връзка:

Преработка [ZP] Extra Item: Gas Mask

Мнение от JackEyedJones » 04 Ное 2019, 18:42

Код за потвърждение: Избери целия код

#include < amxmodx >
#include < hamsandwich >
#include < engine >

	#include < zp50_core >
	#include < zp50_items >
	
#define _MarkPlayerHasMask(%0)  _bitPlayerHasMask |= (1 << (%0 & 31))
#define _ClearPlayerWithMask(%0) _bitPlayerHasMask &= ~(1 << (%0 & 31))
#define _PlayerHasMask(%0)    _bitPlayerHasMask & (1 << (%0 & 31))
	
#define _PLUGIN  "[ZP50] Extra item: Gas Mask"
#define _VERSION       "3.0"
#define _AUTHOR      "H.RED.ZONE"

#define EV_INT_nadetype   EV_INT_flTimeStepSound
#define NADETYPE_INFECTION 1111 

new _ItemID
new _bitPlayerHasMask
new _gMaxPlayers, _gIcon, _gMsgSayText
new g_gas[33],g_cvar_num

public plugin_init() {
	register_plugin( _PLUGIN, _VERSION, _AUTHOR )
	
	RegisterHam( Ham_Spawn, "player", "_FW_PlayerSpawn", 1 )
	RegisterHam( Ham_Killed, "player", "_FW_PlayerKilled" )
	
	g_cvar_num = register_cvar("zp_gasmask_limit", "3")
	
	_ItemID = zp_items_register( "Gas Mask", 30)
	_gMaxPlayers = get_maxplayers( )
	_gIcon = get_user_msgid( "StatusIcon" ) 
	_gMsgSayText = get_user_msgid( "SayText" )
}

public plugin_precache() {
	RegisterHam( Ham_Think, "grenade", "_FW_ThinkGrenade", 1 ) 
}

public zp_fw_items_select_post( plr, itemid, ignorecost ) {
    
	if( itemid == _ItemID )
	{
		if(++g_gas[plr] >= get_pcvar_num(g_cvar_num))
		{
			ProtoChat(plr, "Limit of Gas Mask is reached.")
			return ZP_INVALID_ITEM
		}
		
		_MarkPlayerHasMask( plr )
		Icon_On( plr )
		ProtoChat(plr, "You now have Gas Mask. [%i / %i]", g_gas[plr], get_pcvar_num(g_cvar_num))
	}

	return ZP_INVALID_ITEM
}

public zp_fw_items_select_pre( plr, itemid ) {
	
	if( itemid == _ItemID ) {
		
		if( zp_core_is_zombie(plr)) return ZP_ITEM_DONT_SHOW
		
		return ZP_ITEM_AVAILABLE
	}
	return ZP_ITEM_AVAILABLE;
}

public _FW_ThinkGrenade( iEnt ) {
	
	if( is_valid_ent(iEnt) ) {
		
		if( entity_get_int(iEnt, EV_INT_nadetype) == NADETYPE_INFECTION ) {
			
			for( new plr = 1; plr <= _gMaxPlayers; plr++ ) {
				
				if( is_user_alive(plr) 
				
				&& _PlayerHasMask(plr) && g_gas[plr]) {
					
					if( get_entity_distance(iEnt, plr) <= 240 ) {
						
						remove_entity( iEnt )
						
						g_gas[plr]--
						ProtoChat( plr, "Infect nade is removed. Now you have %d mask.",g_gas[plr])
												
						if(!g_gas[plr])
						{
							_ClearPlayerWithMask(plr)
							Icon_Off(plr)
						}
					}
				}
			}
		}
	}
}

public zp_fw_core_infect( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
}

public _FW_PlayerSpawn( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
	g_gas[plr] = 0
}

public _FW_PlayerKilled( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
}

public client_disconnect( plr ) {
	Icon_Off( plr )
}

public Icon_On( plr ) {
	message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, _gIcon, { 0, 0, 0 }, plr );
	write_byte( 1 )
	write_string( "dmg_gas" )
	write_byte( 0 )
	write_byte( 255 )
	write_byte( 0 )
	message_end( )
}

public Icon_Off( plr ) {
	message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, _gIcon, { 0, 0, 0 }, plr )
	write_byte( 0 )
	write_string( "dmg_gas" )
	write_byte( 0 )
	write_byte( 255 )
	write_byte( 0 )
	message_end( )
}

ProtoChat( plr, const sFormat[], any:... ) {
	
	static i; i = plr ? plr : get_player( )
	
	if ( !i ) {
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	new sMessage[ 256 ]
	new len = formatex( sMessage, 255, "^x01[^x04ZP^x01] ")
	
	vformat( sMessage[len], 255-len, sFormat, 3 )
	sMessage[ 192 ] = '^0' 
	
	Make_SayText( plr, i, sMessage )
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}

get_player( ) {
	for ( new plr; plr <= _gMaxPlayers; plr++ ) {
		if ( is_user_connected(plr) ) {
			return plr
		}
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}

Make_SayText( Receiver, Sender, sMessage[] ) {
	if ( !Sender ) {
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	message_begin( Receiver ? MSG_ONE_UNRELIABLE : MSG_ALL, _gMsgSayText, {0,0,0}, Receiver )
	write_byte( Sender )
	write_string( sMessage )
	message_end( )
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
Коригирах проверката през която минава функцията преди да даде предмета. Би трябвало сега да е окей.

Аватар
Dachoni
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 133
Регистриран на: 23 Ное 2017, 16:48
Се отблагодари: 76 пъти
Получена благодарност: 3 пъти
Обратна връзка:

Преработка [ZP] Extra Item: Gas Mask

Мнение от Dachoni » 04 Ное 2019, 19:35

Сега, като задам лимит от 2 маски, след, като купя (първата) 1/2 е добре, обаче като купя(втората) 2/2 и ми изписва в чата: Limit of Gas Mask is reached. Не се променя на 2/2 а си стои 1/2 - при зададен лимит 2 маски.
Отново взема амо паковете след лимита.

Аватар
TryAgain
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 135
Регистриран на: 25 Яну 2017, 16:59
Се отблагодари: 1 път
Получена благодарност: 7 пъти

Преработка [ZP] Extra Item: Gas Mask

Мнение от TryAgain » 05 Ное 2019, 09:34

Пробвай така.

Код за потвърждение: Избери целия код

#include < amxmodx >
#include < hamsandwich >
#include < engine >

	#include < zp50_core >
	#include < zp50_items >
	#include < zp50_ammopacks >
	
#define _MarkPlayerHasMask(%0)  _bitPlayerHasMask |= (1 << (%0 & 31))
#define _ClearPlayerWithMask(%0) _bitPlayerHasMask &= ~(1 << (%0 & 31))
#define _PlayerHasMask(%0)    _bitPlayerHasMask & (1 << (%0 & 31))
	
#define _PLUGIN  "[ZP50] Extra item: Gas Mask"
#define _VERSION       "3.0"
#define _AUTHOR      "H.RED.ZONE"

#define EV_INT_nadetype   EV_INT_flTimeStepSound
#define NADETYPE_INFECTION 1111 

new _ItemID
new _bitPlayerHasMask
new _gMaxPlayers, _gIcon, _gMsgSayText
new g_gas[33],g_cvar_num,g_cvar_ammo

public plugin_init() {
	register_plugin( _PLUGIN, _VERSION, _AUTHOR )
	
	RegisterHam( Ham_Spawn, "player", "_FW_PlayerSpawn", 1 )
	RegisterHam( Ham_Killed, "player", "_FW_PlayerKilled" )
	
	g_cvar_num = register_cvar("zp_gasmask_limit", "3")
	g_cvar_ammo = register_cvar("zp_gasmask_ammopack", "30")
	
	_ItemID = zp_items_register( "Gas Mask", get_pcvar_num(g_cvar_ammo))
	_gMaxPlayers = get_maxplayers( )
	_gIcon = get_user_msgid( "StatusIcon" ) 
	_gMsgSayText = get_user_msgid( "SayText" )
}

public plugin_precache() {
	RegisterHam( Ham_Think, "grenade", "_FW_ThinkGrenade", 1 ) 
}

public zp_fw_items_select_post( plr, itemid, ignorecost ) {
    
	if( itemid == _ItemID)
	{
		if(get_pcvar_num(g_cvar_num) > g_gas[plr])
		{
			_MarkPlayerHasMask( plr )
			Icon_On( plr )
			g_gas[plr]++
			ProtoChat(plr, "You now have Gas Mask. [%i / %i]",g_gas[plr],get_pcvar_num(g_cvar_num))
		}
		else
		{
			zp_ammopacks_set(plr, zp_ammopacks_get(plr)+get_pcvar_num(g_cvar_ammo))
			ProtoChat(plr, "Limit of Gas Mask is reached.")
		}
	}
}

public zp_fw_items_select_pre( plr, itemid ) {
	
	if( itemid == _ItemID ) {
		
		if( zp_core_is_zombie(plr)) return ZP_ITEM_DONT_SHOW
		
		return ZP_ITEM_AVAILABLE
	}
	return ZP_ITEM_AVAILABLE;
}

public _FW_ThinkGrenade( iEnt ) {
	
	if( is_valid_ent(iEnt) ) {
		
		if( entity_get_int(iEnt, EV_INT_nadetype) == NADETYPE_INFECTION ) {
			
			for( new plr = 1; plr <= _gMaxPlayers; plr++ ) {
				
				if( is_user_alive(plr) 
				
				&& _PlayerHasMask(plr) && g_gas[plr]) {
					
					if( get_entity_distance(iEnt, plr) <= 240 ) {
						
						remove_entity( iEnt )
						
						g_gas[plr]--
						ProtoChat( plr, "Infect nade is removed. Now you have %d mask.",g_gas[plr])
												
						if(!g_gas[plr])
						{
							_ClearPlayerWithMask(plr)
							Icon_Off(plr)
						}
					}
				}
			}
		}
	}
}

public zp_fw_core_infect( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
}

public _FW_PlayerSpawn( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
	g_gas[plr] = 0
}

public _FW_PlayerKilled( plr ) {
	_ClearPlayerWithMask( plr ) 
	Icon_Off( plr )
}

public client_disconnect( plr ) {
	Icon_Off( plr )
}

public Icon_On( plr ) {
	message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, _gIcon, { 0, 0, 0 }, plr );
	write_byte( 1 )
	write_string( "dmg_gas" )
	write_byte( 0 )
	write_byte( 255 )
	write_byte( 0 )
	message_end( )
}

public Icon_Off( plr ) {
	message_begin( MSG_ONE_UNRELIABLE, _gIcon, { 0, 0, 0 }, plr )
	write_byte( 0 )
	write_string( "dmg_gas" )
	write_byte( 0 )
	write_byte( 255 )
	write_byte( 0 )
	message_end( )
}

ProtoChat( plr, const sFormat[], any:... ) {
	
	static i; i = plr ? plr : get_player( )
	
	if ( !i ) {
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	new sMessage[ 256 ]
	new len = formatex( sMessage, 255, "^x01[^x04ZP^x01] ")
	
	vformat( sMessage[len], 255-len, sFormat, 3 )
	sMessage[ 192 ] = '^0' 
	
	Make_SayText( plr, i, sMessage )
	
	return PLUGIN_CONTINUE
}

get_player( ) {
	for ( new plr; plr <= _gMaxPlayers; plr++ ) {
		if ( is_user_connected(plr) ) {
			return plr
		}
	}
	return PLUGIN_HANDLED
}

Make_SayText( Receiver, Sender, sMessage[] ) {
	if ( !Sender ) {
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	message_begin( Receiver ? MSG_ONE_UNRELIABLE : MSG_ALL, _gMsgSayText, {0,0,0}, Receiver )
	write_byte( Sender )
	write_string( sMessage )
	message_end( )
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

Аватар
Dachoni
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 133
Регистриран на: 23 Ное 2017, 16:48
Се отблагодари: 76 пъти
Получена благодарност: 3 пъти
Обратна връзка:

Преработка [ZP] Extra Item: Gas Mask

Мнение от Dachoni » 06 Ное 2019, 20:03

Благодаря, работи.

Заключено
 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Обратно към “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 3 госта