Заявка за редакция на Specinfo - /Spechide command

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Заключена
Потребителски аватар

Автор на темата
jumby1990 TryHard
Потребител
Потребител
Мнения: 128
Регистриран: 10 фев 2019, 18:02
Местоположение: varna
Се отблагодари: 8 пъти
Получена благодарност: 4 пъти
Години: 30
Контакти:

Заявка за редакция на Specinfo - /Spechide command

Мнение от jumby1990 TryHard » 02 дек 2019, 17:02

Здравейте командата /spechide в момента е направена за админи само да могат да я ползват, ако може да я направите всички играчи да могат да я ползват благодаря.
Прикачени файлове
spec.sma
(10.76 KиБ) Свален 13 пъти
spec.sma
(10.76 KиБ) Свален 13 пъти

Потребителски аватар

User12 МТМАudio
Потребител
Потребител
Мнения: 313
Регистриран: 25 яну 2018, 22:39
Местоположение: Сливен
Се отблагодари: 36 пъти
Получена благодарност: 10 пъти
Години: 22
Контакти:

Заявка за редакция на Specinfo - /Spechide command

Мнение от User12 МТМАudio » 02 дек 2019, 20:12

Пробвай така

Код: Избери всички

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <engine>
#include <fakemeta>
 
new const VERSION[ ] = "1.4"
new const TRKCVAR[ ] = "specinfo_version"
#define IMMUNE_FLAG ADMIN_USER
 
#define KEYS_STR_LEN 31
#define LIST_STR_LEN 610
#define BOTH_STR_LEN KEYS_STR_LEN + LIST_STR_LEN
 
//cl_prefs constants
#define FL_LIST  ( 1 << 0 )
#define FL_KEYS  ( 1 << 1 )
#define FL_OWNKEYS ( 1 << 2 )
#define FL_HIDE  ( 1 << 3 )
 
//cvar pointers
new p_enabled, p_list_enabled, p_keys_enabled, p_list_default, p_keys_default;
new p_red, p_grn, p_blu, p_immunity;
 
//data arrays
new cl_keys[33], cl_prefs[33];
new keys_string[33][KEYS_STR_LEN + 1], list_string[33][LIST_STR_LEN + 1]
new cl_names[33][21], spec_ids[33][33];
 
public plugin_init( )
{
  register_plugin( "SpecInfo", VERSION, "Scrub KillA Edited" );
  register_cvar( TRKCVAR, VERSION, FCVAR_SERVER );
  set_cvar_string( TRKCVAR, VERSION );
  
  p_enabled = register_cvar( "si_enabled", "1" );
  p_list_enabled = register_cvar( "si_list_enabled", "1" );
  p_keys_enabled = register_cvar( "si_keys_enabled", "1" );
  p_list_default = register_cvar( "si_list_default", "1" );
  p_keys_default = register_cvar( "si_keys_default", "1" );
  p_immunity = register_cvar( "si_immunity", "1" );
  p_red = register_cvar( "si_msg_r", "9" );
  p_grn = register_cvar( "si_msg_g", "132" );
  p_blu = register_cvar( "si_msg_b", "227" );
  
  register_clcmd( "say /speclist", "toggle_list", _, "Toggle spectator list." );
  register_clcmd( "say /speckeys", "toggle_keys", _, "Toggle spectator keys." );
  register_clcmd( "say /showkeys", "toggle_ownkeys", _, "Toggle viewing own keys." );
  register_clcmd( "say /spechide", "toggle_hide", IMMUNE_FLAG, "Admins toggle being hidden from list." );
  
  set_task( 1.0, "list_update", _, _, _, "b" );
  set_task( 0.1, "keys_update", _, _, _, "b" );
  
  register_dictionary( "specinfo.txt" );
}
 
public client_connect( id )
{
  cl_prefs[id] = 0;
  if( !is_user_bot( id ) )
  {
    if( get_pcvar_num( p_list_default ) ) cl_prefs[id] |= FL_LIST;
    if( get_pcvar_num( p_keys_default ) ) cl_prefs[id] |= FL_KEYS;
  }
  get_user_name( id, cl_names[id], 20 );
  return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public client_infochanged( id )
{
  get_user_name( id, cl_names[id], 20 );
  return PLUGIN_CONTINUE;
}
 
public list_update( )
{
  if( get_pcvar_num( p_enabled ) && get_pcvar_num ( p_list_enabled ) )
 {
    new players[32], num, id, id2, i, j;
    for( i = 1; i < 33; i++ ) spec_ids[i][0] = 0;
    
    get_players( players, num, "bch" );
    for( i = 0; i < num; i++ )
  {
      id = players[i];
      if( !( get_user_flags( id ) & IMMUNE_FLAG && get_pcvar_num( p_immunity ) && cl_prefs[id] & FL_HIDE ) )
      {
        id2 = pev( id, pev_iuser2 );
        if( id2 )
        {
          spec_ids[ id2 ][ 0 ]++;
          spec_ids[ id2 ][ spec_ids[ id2 ][ 0 ] ] = id;
        }
      }
    }
    new tmplist[ LIST_STR_LEN + 1 ], tmpstr[41];
    new count, namelen, tmpname[21], tmpSpecMode[21];
    for( i=1; i<33; i++ )
  {
      count = spec_ids[i][0];
      if( count )
      {
        namelen = ( LIST_STR_LEN - 10 ) / count;
        clamp( namelen, 10, 20 );
        format( tmpname, namelen, cl_names[i] );
        formatex( tmplist, LIST_STR_LEN - 1, "^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t(%d) %s %s:^n", count, "%L", tmpname);
        for( j=1; j<=count; j++ )
    {
          format( tmpname, namelen, cl_names[spec_ids[i][j]]);
          new iPevMode = pev(spec_ids[i][j], pev_iuser1);
          if(iPevMode == 3) {
            format(tmpSpecMode, 21, "(Free Look)");
          } else if(iPevMode == 5 || iPevMode == 6) {
            format(tmpSpecMode, 21, "(Overview)");
          } else if(iPevMode == 4) {
            format(tmpSpecMode, 21, "(First-Person)");
          } else {
            format(tmpSpecMode, 21, "(Third-Person)");
          }
 
          formatex( tmpstr, 40, "^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t%s", tmpname );
          
          if( strlen( tmplist ) + strlen( tmpstr ) + ( 11 - j ) < ( LIST_STR_LEN - 1 ) )
            format( tmplist, LIST_STR_LEN - 10, "%s%s%s^n", tmplist, tmpstr, tmpSpecMode);
          else
     {
            format( tmplist, LIST_STR_LEN, "%s...^n", tmplist );
            break;
          }
        }
        if( count < 10 )
     format( tmplist, LIST_STR_LEN,
            "%s^n^n^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^t^n",
            tmplist
          );
        for( j+=0; j<10; j++ )
     format( tmplist, LIST_STR_LEN, "%s%s", tmplist, "^n" );
        list_string[i] = tmplist;
      }
    }
    get_players( players, num, "ch" );
    for( i=0; i<num; i++ ) clmsg( players[i] );
  }
  return PLUGIN_HANDLED;
}
 
public keys_update( )
{
  if( !get_pcvar_num( p_enabled ) && !get_pcvar_num( p_keys_enabled ) ) return;
 
  new players[32], num, id, i;
  get_players( players, num, "a" );
  for( i = 0; i < num; i++ )
 {
    id = players[i];
    formatex( keys_string[id], KEYS_STR_LEN, " ^n^t^t%s^t^t^t%s^n^t%s %s %s^t^t%s",
      cl_keys[id] & IN_FORWARD ? "W" : " .",
      "%L",
      cl_keys[id] & IN_MOVELEFT ? "A" : ".",
      cl_keys[id] & IN_BACK ? "S" : ".",
      cl_keys[id] & IN_MOVERIGHT ? "D" : ".",
      "%L"
    );
    
    //Flags stored in string to fill translation char in clmsg function
    keys_string[id][0] = 0;
    if( cl_keys[id] & IN_JUMP ) keys_string[id][0] |= IN_JUMP;
    if( cl_keys[id] & IN_DUCK ) keys_string[id][0] |= IN_DUCK;
    
    cl_keys[id] = 0;
  }
  
  new id2;
  get_players( players, num, "ch" );
  for( i=0; i<num; i++ )
 {
    id = players[i];
    if( is_user_alive( id ) )
    {
      if( cl_prefs[id] & FL_OWNKEYS ) clmsg( id );
    }
    else
    {
      id2 = pev( id, pev_iuser2 );
      if( cl_prefs[id] & FL_KEYS && id2 && id2 != id ) clmsg( id );
    }
  }
 
}
 
public server_frame( )
{
  if( get_pcvar_num( p_enabled ) && get_pcvar_num( p_keys_enabled ) )
 {
    new players[32], num, id;
    get_players( players, num, "a" );
    for( new i = 0; i < num; i++ )
    {
      id = players[i];
 
      if( get_user_button( id ) & IN_FORWARD )
        cl_keys[id] |= IN_FORWARD;
 
      if( get_user_button( id ) & IN_BACK )
        cl_keys[id] |= IN_BACK;
 
      if( get_user_button( id ) & IN_MOVELEFT )
        cl_keys[id] |= IN_MOVELEFT;
 
      if( get_user_button( id ) & IN_MOVERIGHT )
        cl_keys[id] |= IN_MOVERIGHT;
 
      if( get_user_button( id ) & IN_DUCK )
        cl_keys[id] |= IN_DUCK;
        
      if( get_user_button( id ) & IN_JUMP )
        cl_keys[id] |= IN_JUMP;
    }
  }
  return PLUGIN_CONTINUE
}
 
public clmsg( id )
{
  if( !id ) return;
  
  new prefs = cl_prefs[id];
  
  new bool:show_own = false;
  if( is_user_alive( id ) && prefs & FL_OWNKEYS ) show_own = true;
  
  if( is_user_alive( id ) && !show_own )
 {
    if( prefs & FL_LIST && spec_ids[id][0] && get_pcvar_num( p_list_enabled ) )
    {
      set_hudmessage(
    get_pcvar_num( p_red ),
    get_pcvar_num( p_grn ),
    get_pcvar_num( p_blu ),
    0.7, /*x*/
    0.1, /*y*/
    0, /*fx*/
    0.0, /*fx time*/
    1.1, /*hold time*/
    0.1, /*fade in*/
    0.1, /*fade out*/
    3 /*chan*/
      );
      show_hudmessage( id, list_string[id], id, "SPECTATING" );
    }
  }
  else
 {
    new id2;
    if( show_own ) id2 = id;
    else id2 = pev( id, pev_iuser2 );
    if( !id2 ) return;
    
    if( prefs & FL_LIST || prefs & FL_KEYS || show_own )
  {
      set_hudmessage(
    get_pcvar_num( p_red ),
    get_pcvar_num( p_grn ),
    get_pcvar_num( p_blu ),
    0.48, /*x*/
    0.14, /*y*/
    0, /*fx*/
    0.0, /*fx time*/
    prefs & FL_KEYS || show_own ? 0.1 : 0.1, /*hold time*/
    0.1, /*fade in*/
    0.1, /*fade out*/
    3 /*chan*/
      );
      new msg[BOTH_STR_LEN + 1];
      if( prefs & FL_LIST && get_pcvar_num( p_list_enabled ) && spec_ids[id2][0] )
    formatex(msg,BOTH_STR_LEN,list_string[id2],id,"SPECTATING");
      else msg ="^n^n^n^n^n^n^n^n^n^n^n^n";
      if( get_pcvar_num( p_keys_enabled ) && ( prefs & FL_KEYS || show_own ) )
   {
    format( msg, BOTH_STR_LEN, "%s%s", msg, keys_string[id2][1] );
    format( msg, BOTH_STR_LEN, msg,
          id, keys_string[id2][0] & IN_JUMP ? "JUMP" : "LAME",
          id, keys_string[id2][0] & IN_DUCK ? "DUCK" : "LAME"
        );
   }
      show_hudmessage( id, msg );
    }
  }
}
 
public set_hudmsg_flg_notify( )
{
  set_hudmessage(
    get_pcvar_num( p_red ),
    get_pcvar_num( p_grn ),
    get_pcvar_num( p_blu ),
    -1.0, /*x*/
    0.8, /*y*/
    0, /*fx*/
    0.0, /*fx time*/
    3.0, /*hold time*/
    0.0, /*fade in*/
    0.0, /*fade out*/
    -1 /*chan*/
  );
}
 
public toggle_list( id )
{
  set_hudmsg_flg_notify( );
  cl_prefs[id] ^= FL_LIST;
  show_hudmessage( id, "%L", id, cl_prefs[id] & FL_LIST ? "SPEC_LIST_ENABLED" : "SPEC_LIST_DISABLED" );
  return PLUGIN_HANDLED;
}
 
public toggle_keys( id )
{
  set_hudmsg_flg_notify( );
  cl_prefs[id] ^= FL_KEYS;
  show_hudmessage( id, "%L", id, cl_prefs[id] & FL_KEYS ? "SPEC_KEYS_ENABLED" : "SPEC_KEYS_DISABLED" );
  return PLUGIN_HANDLED;
}
 
public toggle_ownkeys( id )
{
  set_hudmsg_flg_notify( );
  cl_prefs[id] ^= FL_OWNKEYS;
  show_hudmessage( id, "%L", id, cl_prefs[id] & FL_OWNKEYS ? "SPEC_OWNKEYS_ENABLED" : "SPEC_OWNKEYS_DISABLED" );
  return PLUGIN_HANDLED;
}
 
public toggle_hide( id, level, cid )
{
  if( cmd_access( id, level, cid, 0 ) )
  {
    set_hudmsg_flg_notify( );
    cl_prefs[id] ^= FL_HIDE;
    show_hudmessage( id, "%L", id, cl_prefs[id] & FL_HIDE ? "SPEC_HIDE_ENABLED" : "SPEC_HIDE_DISABLED" );
  }
  return PLUGIN_HANDLED;
}
Каналът ми в YouTube : Георги Пламенов

Изображение

Потребителски аватар

OciXCrom TM
Администратор
Администратор
Мнения: 6366
Регистриран: 06 окт 2016, 19:20
Местоположение: /resetscore
Се отблагодари: 110 пъти
Получена благодарност: 840 пъти
Години: 22
Контакти:

Заявка за редакция на Specinfo - /Spechide command

Мнение от OciXCrom TM » 02 дек 2019, 22:20

ADMIN_ALL, не ADMIN_USER. По този начин админи няма да могат да я ползват.

Потребителски аватар

Автор на темата
jumby1990 TryHard
Потребител
Потребител
Мнения: 128
Регистриран: 10 фев 2019, 18:02
Местоположение: varna
Се отблагодари: 8 пъти
Получена благодарност: 4 пъти
Години: 30
Контакти:

Заявка за редакция на Specinfo - /Spechide command

Мнение от jumby1990 TryHard » 03 дек 2019, 06:05

Благодаря OciXCrom работи !

Заключена
 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
  Последно мнение

Върни се в “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост