Заявка за god плъгин

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Заключена
Потребителски аватар

Автор на темата
SkandaU {Vulevv}
Потребител
Потребител
Мнения: 152
Регистриран: 09 яну 2017, 12:37
Се отблагодари: 13 пъти
Получена благодарност: 7 пъти

Заявка за god плъгин

Мнение от SkandaU {Vulevv} » 06 яну 2019, 09:34

Възможно ли е да се направи, когато играч напише /god

- Да стане напълно невидим и да не се чува
- Да не може да нанася никаква щета по противника
- Да има бъни хоп

Потребителски аватар

snooopi
Потребител
Потребител
Мнения: 9
Регистриран: 02 яну 2019, 10:59
Се отблагодари: 2 пъти

Заявка за god плъгин

Мнение от snooopi » 06 яну 2019, 12:09

Мисля че търсиш това viewtopic.php?f=32&t=5227&p=30191&hilit=%2Fgod#p30191
А за autobhop си сложи просто този плъгин - https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=133605

Надявам се да съм ти бил полезен :)

Потребителски аватар

Huehue БРАТМЕЕ
Модератор
Модератор
Мнения: 227
Регистриран: 16 яну 2017, 23:42
Местоположение: София
Се отблагодари: 3 пъти
Получена благодарност: 53 пъти
Години: 22
Контакти:

Заявка за god плъгин

Мнение от Huehue БРАТМЕЕ » 06 яну 2019, 13:07

Заповядайте,

Код: Избери всички

#include <amxmodx>

/* Common include libraries */
#tryinclude <reapi>
#tryinclude <cromchat>

#if !defined _reapi_included
#include <engine>
#include <hamsandwich>
#endif

new g_bGodEnabled[MAX_PLAYERS + 1]

public plugin_init()
{
	register_plugin("God Command", "1.0", "AMXX-BG PawnTeam")

	register_clcmd("say /god", "God_Command")
	register_clcmd("say_team /god", "God_Command")

	#if defined _reapi_included
	RegisterHookChain(RG_CBasePlayer_Jump, "RG__CBasePlayer_Jump")
	RegisterHookChain(RG_CBasePlayer_TraceAttack, "RG__CBasePlayer_TraceAttack")
	#else
	RegisterHam(Ham_TraceAttack, "player", "CBase_Ham_TraceAttack")
	#endif
	
	register_message(get_user_msgid("StatusValue"), "messageStatusValue")

	#if defined _cromchat_included
	CC_SetPrefix("&x04[AMXX-BG]&x01")
	#endif
}
public client_putinserver(id)
{
	g_bGodEnabled[id] = false
}

public God_Command(id)
{
	#if defined _reapi_included
		if (g_bGodEnabled[id])
		{
			g_bGodEnabled[id] = false
			rg_set_entity_rendering(id)
			rg_set_user_footsteps(id, false)
		}
		else
		{
			static Float:fColors[3]
			fColors[0] = 0.0
			fColors[1] = 0.0
			fColors[2] = 0.0

			g_bGodEnabled[id] = true
			rg_set_entity_rendering(id, kRenderFxNone, fColors, kRenderTransTexture, 0)
			rg_set_user_footsteps(id, true)
		}
	#else
		if (g_bGodEnabled[id])
		{
			g_bGodEnabled[id] = false
			set_rendering(id)
			entity_set_int(id, EV_INT_flTimeStepSound, 0)
		}
		else
		{
			g_bGodEnabled[id] = true
			set_rendering(id, kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransTexture, 0)
			entity_set_int(id, EV_INT_flTimeStepSound, 999)
		}
	#endif
	#if defined _cromchat_included
	CC_SendMessage(id, "You have &x03%s &x04god &x01status..", g_bGodEnabled[id] ? "enabled" : "disabled")
	#else
	client_print(id, print_chat, "[AMXX-BG] You have %s god status..", g_bGodEnabled[id] ? "enabled" : "disabled")
	#endif
}

#if defined _reapi_included
public RG__CBasePlayer_Jump(id)
{
	if (!g_bGodEnabled[id])
		return

	set_entvar(id, var_fuser2, 0.0)

	if (get_entvar(id, var_flags) & FL_ONGROUND)
	{
		new Float:fVelocity[3]
		get_entvar(id, var_velocity, fVelocity)
		fVelocity[2] += 250.0
		set_entvar(id, var_velocity, fVelocity)
		set_entvar(id, var_gaitsequence, 6)
	}
}
public RG__CBasePlayer_TraceAttack(iVictim, iAttacker)
{
	if (!is_user_connected(iAttacker) || iVictim == iAttacker)
		return HC_CONTINUE
	
	return (g_bGodEnabled[iAttacker]) ? HC_SUPERCEDE : HC_CONTINUE
}
#else
public client_PreThink(id)
{
	if (!g_bGodEnabled[id])
		return

	entity_set_float(id, EV_FL_fuser2, 0.0)
	entity_set_int(id, EV_INT_flTimeStepSound, 999)

	if (entity_get_int(id, EV_INT_button) & 2)
	{
		static iFlags
		iFlags = entity_get_int(id, EV_INT_flags)

		if (iFlags & FL_WATERJUMP || entity_get_int(id, EV_INT_waterlevel) >= 2 || !(iFlags & FL_ONGROUND))
			return

		new Float:fVelocity[3]
		get_user_velocity(id, fVelocity)
		fVelocity[2] += 250.0
		set_user_velocity(id, fVelocity)
		entity_set_int(id, EV_INT_gaitsequence, 6)
	}
	return
}
public CBase_Ham_TraceAttack(iVictim, iAttacker)
{
	if (!is_user_connected(iAttacker) || iVictim == iAttacker)
		return HAM_IGNORED
	
	return (g_bGodEnabled[iAttacker]) ? HAM_SUPERCEDE : HAM_IGNORED
}
#endif

public messageStatusValue(id)
{
	new iFlag = get_msg_arg_int(1)	
	new iTarget = get_msg_arg_int(2)
	
	if (iFlag == 2 && g_bGodEnabled[iTarget])
	{
		set_msg_arg_int(1, get_msg_argtype(1), 1)
		set_msg_arg_int(2, get_msg_argtype(2), 0)
	}
}

#if defined _reapi_included
stock rg_set_entity_rendering(const entity, fx = kRenderFxNone, Float:color[] = {255.0, 255.0, 255.0}, render = kRenderNormal, amount = 16) 
{
	set_entvar(entity, var_renderfx, fx)
	set_entvar(entity, var_rendercolor, color)
	set_entvar(entity, var_rendermode, render)
	set_entvar(entity, var_renderamt, float(amount))
}
#endif
LOYAL TO THE OATH OF OMERTА̀

Зад монитора мъжкари, това не го разбирам..
На живо сте мишкари, това го гарантирам!
Седиш на 30 метра от мен като препариран!
Ако има нещо брат, номерът ми е блокиран..

Потребителски аватар

Автор на темата
SkandaU {Vulevv}
Потребител
Потребител
Мнения: 152
Регистриран: 09 яну 2017, 12:37
Се отблагодари: 13 пъти
Получена благодарност: 7 пъти

Заявка за god плъгин

Мнение от SkandaU {Vulevv} » 06 яну 2019, 15:51

Бачка коректно, възможно ли е да внесеш още няколко промени?

Когато напишеш командата да се вижда от всички и да излиза така [GodMode] Player test activated GodMode / Player test deactivated GodMode.
Когато напише командата да излезе от GodMode да го респауне, демек да го върне в базата.
И ако можеш да изкараш худ съобщение. Players in GodMode (2): test, player
А и като метна граната нанася щета, ако може и това да оправиш ще бъде бомба плъгина

Благодаря ти за положения труд и време върху заявката ми.

Потребителски аватар

Huehue БРАТМЕЕ
Модератор
Модератор
Мнения: 227
Регистриран: 16 яну 2017, 23:42
Местоположение: София
Се отблагодари: 3 пъти
Получена благодарност: 53 пъти
Години: 22
Контакти:

Заявка за god плъгин

Мнение от Huehue БРАТМЕЕ » 06 яну 2019, 19:34

Update 1.1:
Плъгина работи вече само на ReAPI
Добавени са нещата които поиска.

Код: Избери всички

#include <amxmodx>

/* Common include libraries */
#tryinclude <reapi>
#tryinclude <cromchat>

#if !defined _reapi_included
#assert "This plugin requires ReAPI Library, please install it and try again!"
#endif

#if !defined _cromchat_included
#assert "This plugin requires OciXCrom ColorChat Library. Please install it and try again!"
#endif

#define HUD_RED 	random(256)
#define HUD_GREEN 	random(256)
#define HUD_BLUE	random(256)
#define HUD_X_COORD	0.02
#define HUD_Y_COORD	0.2

new g_bGodEnabled[MAX_PLAYERS + 1],
	g_szName[MAX_PLAYERS + 1][MAX_NAME_LENGTH],
	g_szMessage[MAX_FMT_LENGTH],
	g_iGodsCount,
	g_SyncHudMessage,
	g_iNameChanged

public plugin_init()
{
	register_plugin("God Command [ReAPI Support Only]", "1.1-Huehue", "AMXX-BG PawnTeam")

	register_clcmd("say /god", "God_Command")
	register_clcmd("say_team /god", "God_Command")

	RegisterHookChain(RG_CBasePlayer_Jump, "RG__CBasePlayer_Jump")
	RegisterHookChain(RG_CBasePlayer_TraceAttack, "RG__CBasePlayer_TraceAttack")
	RegisterHookChain(RG_CGrenade_ExplodeHeGrenade, "RG__CGrenade_ExplodeHeGrenade")
	
	register_message(get_user_msgid("StatusValue"), "messageStatusValue")

	set_task(2.0, "Task_HudInfo", .flags = "b")
	g_SyncHudMessage = CreateHudSyncObj()

	CC_SetPrefix("&x04[GodMode]&x01")
}

public client_putinserver(id)
{
	get_user_name(id, g_szName[id], charsmax(g_szName[]))
	g_bGodEnabled[id] = false
	CreateMessage()
}
public client_disconnected(id)
{
	if (g_bGodEnabled[id])
	{
		g_bGodEnabled[id] = false
		g_iGodsCount--
		CreateMessage()
	}
}

public client_infochanged(id)
{
	if (g_bGodEnabled[id])
	{
		static szNames[2][MAX_NAME_LENGTH]
		get_user_name(id, szNames[0], charsmax(szNames[]))
		get_user_info(id, "name", szNames[1], charsmax(szNames[]))

		if (!equal(szNames[0], szNames[1]))
		{
			copy(g_szName[id], charsmax(g_szName[]), szNames[1])
			g_iNameChanged = true
		}
	}
}

public Task_HudInfo()
{
	set_hudmessage(HUD_RED, HUD_GREEN, HUD_BLUE, HUD_X_COORD, HUD_Y_COORD, .holdtime = 1.8, .channel = 4)
	ShowSyncHudMsg(0, g_SyncHudMessage, g_szMessage)

	if (g_iNameChanged)
	{
		g_iNameChanged = false
		CreateMessage()
	}
}

public CreateMessage()
{
	static iLen
	iLen = 0
	iLen += formatex(g_szMessage[iLen], charsmax(g_szMessage) - iLen, "Players in GodMode: %i", g_iGodsCount)

	new iPlayers[MAX_PLAYERS], iNum, id
	get_players(iPlayers, iNum)

	for(--iNum; iNum >= 0; iNum--)
	{
		id = iPlayers[iNum]

		if (g_bGodEnabled[id])
		{
			iLen += formatex(g_szMessage[iLen], charsmax(g_szMessage) - iLen, "^n%s", g_szName[id])
		}
	}
}

public God_Command(id)
{
	if (g_bGodEnabled[id])
	{
		g_bGodEnabled[id] = false
		rg_set_entity_render(id, false)
		rg_set_user_footsteps(id, false)
		rg_round_respawn(id)
		g_iGodsCount--
	}
	else
	{
		g_bGodEnabled[id] = true
		rg_set_entity_render(id, true)
		rg_set_user_footsteps(id, true)
		g_iGodsCount++
	}

	CC_SendMessage(0, "Player &x03%s &x04%s &x01GodMode.", g_szName[id], g_bGodEnabled[id] ? "activated" : "deactivated")
	CreateMessage()
}

public RG__CBasePlayer_Jump(id)
{
	if (!g_bGodEnabled[id])
		return

	set_entvar(id, var_fuser2, 0.0)

	if (get_entvar(id, var_flags) & FL_ONGROUND)
	{
		new Float:fVelocity[3]
		get_entvar(id, var_velocity, fVelocity)
		fVelocity[2] += 250.0
		set_entvar(id, var_velocity, fVelocity)
		set_entvar(id, var_gaitsequence, 6)
	}
}
public RG__CBasePlayer_TraceAttack(iVictim, iAttacker)
{
	if (!is_user_connected(iAttacker) || iVictim == iAttacker)
		return HC_CONTINUE
	
	return (g_bGodEnabled[iAttacker]) ? HC_SUPERCEDE : HC_CONTINUE
}
public RG__CGrenade_ExplodeHeGrenade(iEntity, iTraceHandle, iBitsDamageType)
{
	#pragma unused iTraceHandle, iBitsDamageType

	if (!is_entity(iEntity))
		return HC_CONTINUE

	new iOwner = get_entvar(iEntity, var_owner)

	if (g_bGodEnabled[iOwner])
	{
		set_entvar(iEntity, var_flags, get_entvar(iEntity, var_flags) | FL_KILLME)
		set_entvar(iEntity, var_nextthink, get_gametime())
		return HC_SUPERCEDE
	}

	return HC_CONTINUE
}

public messageStatusValue(id)
{
	new iFlag = get_msg_arg_int(1)	
	new iTarget = get_msg_arg_int(2)
	
	if (iFlag == 2 && g_bGodEnabled[iTarget])
	{
		set_msg_arg_int(1, get_msg_argtype(1), 1)
		set_msg_arg_int(2, get_msg_argtype(2), 0)
	}
}

stock rg_set_entity_render(id, bool:visible = true)
{
	if (visible == true)
		rg_set_entity_rendering(id)
	else
	{
		static Float:fColors[3]
		fColors[0] = 0.0
		fColors[1] = 0.0
		fColors[2] = 0.0

		rg_set_entity_rendering(id, kRenderFxNone, fColors, kRenderTransTexture, 0)
	}
}
stock rg_set_entity_rendering(const entity, fx = kRenderFxNone, Float:color[] = {255.0, 255.0, 255.0}, render = kRenderNormal, amount = 16) 
{
	set_entvar(entity, var_renderfx, fx)
	set_entvar(entity, var_rendercolor, color)
	set_entvar(entity, var_rendermode, render)
	set_entvar(entity, var_renderamt, float(amount))
}
LOYAL TO THE OATH OF OMERTА̀

Зад монитора мъжкари, това не го разбирам..
На живо сте мишкари, това го гарантирам!
Седиш на 30 метра от мен като препариран!
Ако има нещо брат, номерът ми е блокиран..

Потребителски аватар

Автор на темата
SkandaU {Vulevv}
Потребител
Потребител
Мнения: 152
Регистриран: 09 яну 2017, 12:37
Се отблагодари: 13 пъти
Получена благодарност: 7 пъти

Заявка за god плъгин

Мнение от SkandaU {Vulevv} » 06 яну 2019, 20:18

Работи като часовник, много ти благодаря! Може ключ.

Заключена

Върни се в “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Infamous2018 и 2 госта