Заявка за god плъгин

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Заключена
Потребителски аватар

Автор на темата
SkandaU
Потребител
Потребител
Мнения: 133
Регистриран: 09 яну 2017, 12:37
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 5 пъти

Заявка за god плъгин

Мнение от SkandaU » 06 яну 2019, 09:34

Възможно ли е да се направи, когато играч напише /god

- Да стане напълно невидим и да не се чува
- Да не може да нанася никаква щета по противника
- Да има бъни хоп

Потребителски аватар

snooopi
Потребител
Потребител
Мнения: 9
Регистриран: 02 яну 2019, 10:59
Се отблагодари: 2 пъти

Заявка за god плъгин

Мнение от snooopi » 06 яну 2019, 12:09

Мисля че търсиш това viewtopic.php?f=32&t=5227&p=30191&hilit=%2Fgod#p30191
А за autobhop си сложи просто този плъгин - https://forums.alliedmods.net/showthread.php?t=133605

Надявам се да съм ти бил полезен :)

Потребителски аватар

Huehue БРАТМЕЕ
Модератор
Модератор
Мнения: 196
Регистриран: 16 яну 2017, 23:42
Местоположение: София
Се отблагодари: 3 пъти
Получена благодарност: 24 пъти
Години: 21
Контакти:

Заявка за god плъгин

Мнение от Huehue БРАТМЕЕ » 06 яну 2019, 13:07

Заповядайте,

Код: Избери всички

#include <amxmodx>

/* Common include libraries */
#tryinclude <reapi>
#tryinclude <cromchat>

#if !defined _reapi_included
#include <engine>
#include <hamsandwich>
#endif

new g_bGodEnabled[MAX_PLAYERS + 1]

public plugin_init()
{
	register_plugin("God Command", "1.0", "AMXX-BG PawnTeam")

	register_clcmd("say /god", "God_Command")
	register_clcmd("say_team /god", "God_Command")

	#if defined _reapi_included
	RegisterHookChain(RG_CBasePlayer_Jump, "RG__CBasePlayer_Jump")
	RegisterHookChain(RG_CBasePlayer_TraceAttack, "RG__CBasePlayer_TraceAttack")
	#else
	RegisterHam(Ham_TraceAttack, "player", "CBase_Ham_TraceAttack")
	#endif
	
	register_message(get_user_msgid("StatusValue"), "messageStatusValue")

	#if defined _cromchat_included
	CC_SetPrefix("&x04[AMXX-BG]&x01")
	#endif
}
public client_putinserver(id)
{
	g_bGodEnabled[id] = false
}

public God_Command(id)
{
	#if defined _reapi_included
		if (g_bGodEnabled[id])
		{
			g_bGodEnabled[id] = false
			rg_set_entity_rendering(id)
			rg_set_user_footsteps(id, false)
		}
		else
		{
			static Float:fColors[3]
			fColors[0] = 0.0
			fColors[1] = 0.0
			fColors[2] = 0.0

			g_bGodEnabled[id] = true
			rg_set_entity_rendering(id, kRenderFxNone, fColors, kRenderTransTexture, 0)
			rg_set_user_footsteps(id, true)
		}
	#else
		if (g_bGodEnabled[id])
		{
			g_bGodEnabled[id] = false
			set_rendering(id)
			entity_set_int(id, EV_INT_flTimeStepSound, 0)
		}
		else
		{
			g_bGodEnabled[id] = true
			set_rendering(id, kRenderFxNone, 0, 0, 0, kRenderTransTexture, 0)
			entity_set_int(id, EV_INT_flTimeStepSound, 999)
		}
	#endif
	#if defined _cromchat_included
	CC_SendMessage(id, "You have &x03%s &x04god &x01status..", g_bGodEnabled[id] ? "enabled" : "disabled")
	#else
	client_print(id, print_chat, "[AMXX-BG] You have %s god status..", g_bGodEnabled[id] ? "enabled" : "disabled")
	#endif
}

#if defined _reapi_included
public RG__CBasePlayer_Jump(id)
{
	if (!g_bGodEnabled[id])
		return

	set_entvar(id, var_fuser2, 0.0)

	if (get_entvar(id, var_flags) & FL_ONGROUND)
	{
		new Float:fVelocity[3]
		get_entvar(id, var_velocity, fVelocity)
		fVelocity[2] += 250.0
		set_entvar(id, var_velocity, fVelocity)
		set_entvar(id, var_gaitsequence, 6)
	}
}
public RG__CBasePlayer_TraceAttack(iVictim, iAttacker)
{
	if (!is_user_connected(iAttacker) || iVictim == iAttacker)
		return HC_CONTINUE
	
	return (g_bGodEnabled[iAttacker]) ? HC_SUPERCEDE : HC_CONTINUE
}
#else
public client_PreThink(id)
{
	if (!g_bGodEnabled[id])
		return

	entity_set_float(id, EV_FL_fuser2, 0.0)
	entity_set_int(id, EV_INT_flTimeStepSound, 999)

	if (entity_get_int(id, EV_INT_button) & 2)
	{
		static iFlags
		iFlags = entity_get_int(id, EV_INT_flags)

		if (iFlags & FL_WATERJUMP || entity_get_int(id, EV_INT_waterlevel) >= 2 || !(iFlags & FL_ONGROUND))
			return

		new Float:fVelocity[3]
		get_user_velocity(id, fVelocity)
		fVelocity[2] += 250.0
		set_user_velocity(id, fVelocity)
		entity_set_int(id, EV_INT_gaitsequence, 6)
	}
	return
}
public CBase_Ham_TraceAttack(iVictim, iAttacker)
{
	if (!is_user_connected(iAttacker) || iVictim == iAttacker)
		return HAM_IGNORED
	
	return (g_bGodEnabled[iAttacker]) ? HAM_SUPERCEDE : HAM_IGNORED
}
#endif

public messageStatusValue(id)
{
	new iFlag = get_msg_arg_int(1)	
	new iTarget = get_msg_arg_int(2)
	
	if (iFlag == 2 && g_bGodEnabled[iTarget])
	{
		set_msg_arg_int(1, get_msg_argtype(1), 1)
		set_msg_arg_int(2, get_msg_argtype(2), 0)
	}
}

#if defined _reapi_included
stock rg_set_entity_rendering(const entity, fx = kRenderFxNone, Float:color[] = {255.0, 255.0, 255.0}, render = kRenderNormal, amount = 16) 
{
	set_entvar(entity, var_renderfx, fx)
	set_entvar(entity, var_rendercolor, color)
	set_entvar(entity, var_rendermode, render)
	set_entvar(entity, var_renderamt, float(amount))
}
#endif

Потребителски аватар

Автор на темата
SkandaU
Потребител
Потребител
Мнения: 133
Регистриран: 09 яну 2017, 12:37
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 5 пъти

Заявка за god плъгин

Мнение от SkandaU » 06 яну 2019, 15:51

Бачка коректно, възможно ли е да внесеш още няколко промени?

Когато напишеш командата да се вижда от всички и да излиза така [GodMode] Player test activated GodMode / Player test deactivated GodMode.
Когато напише командата да излезе от GodMode да го респауне, демек да го върне в базата.
И ако можеш да изкараш худ съобщение. Players in GodMode (2): test, player
А и като метна граната нанася щета, ако може и това да оправиш ще бъде бомба плъгина

Благодаря ти за положения труд и време върху заявката ми.

Потребителски аватар

Huehue БРАТМЕЕ
Модератор
Модератор
Мнения: 196
Регистриран: 16 яну 2017, 23:42
Местоположение: София
Се отблагодари: 3 пъти
Получена благодарност: 24 пъти
Години: 21
Контакти:

Заявка за god плъгин

Мнение от Huehue БРАТМЕЕ » 06 яну 2019, 19:34

Update 1.1:
Плъгина работи вече само на ReAPI
Добавени са нещата които поиска.

Код: Избери всички

#include <amxmodx>

/* Common include libraries */
#tryinclude <reapi>
#tryinclude <cromchat>

#if !defined _reapi_included
#assert "This plugin requires ReAPI Library, please install it and try again!"
#endif

#if !defined _cromchat_included
#assert "This plugin requires OciXCrom ColorChat Library. Please install it and try again!"
#endif

#define HUD_RED 	random(256)
#define HUD_GREEN 	random(256)
#define HUD_BLUE	random(256)
#define HUD_X_COORD	0.02
#define HUD_Y_COORD	0.2

new g_bGodEnabled[MAX_PLAYERS + 1],
	g_szName[MAX_PLAYERS + 1][MAX_NAME_LENGTH],
	g_szMessage[MAX_FMT_LENGTH],
	g_iGodsCount,
	g_SyncHudMessage,
	g_iNameChanged

public plugin_init()
{
	register_plugin("God Command [ReAPI Support Only]", "1.1-Huehue", "AMXX-BG PawnTeam")

	register_clcmd("say /god", "God_Command")
	register_clcmd("say_team /god", "God_Command")

	RegisterHookChain(RG_CBasePlayer_Jump, "RG__CBasePlayer_Jump")
	RegisterHookChain(RG_CBasePlayer_TraceAttack, "RG__CBasePlayer_TraceAttack")
	RegisterHookChain(RG_CGrenade_ExplodeHeGrenade, "RG__CGrenade_ExplodeHeGrenade")
	
	register_message(get_user_msgid("StatusValue"), "messageStatusValue")

	set_task(2.0, "Task_HudInfo", .flags = "b")
	g_SyncHudMessage = CreateHudSyncObj()

	CC_SetPrefix("&x04[GodMode]&x01")
}

public client_putinserver(id)
{
	get_user_name(id, g_szName[id], charsmax(g_szName[]))
	g_bGodEnabled[id] = false
	CreateMessage()
}
public client_disconnected(id)
{
	if (g_bGodEnabled[id])
	{
		g_bGodEnabled[id] = false
		g_iGodsCount--
		CreateMessage()
	}
}

public client_infochanged(id)
{
	if (g_bGodEnabled[id])
	{
		static szNames[2][MAX_NAME_LENGTH]
		get_user_name(id, szNames[0], charsmax(szNames[]))
		get_user_info(id, "name", szNames[1], charsmax(szNames[]))

		if (!equal(szNames[0], szNames[1]))
		{
			copy(g_szName[id], charsmax(g_szName[]), szNames[1])
			g_iNameChanged = true
		}
	}
}

public Task_HudInfo()
{
	set_hudmessage(HUD_RED, HUD_GREEN, HUD_BLUE, HUD_X_COORD, HUD_Y_COORD, .holdtime = 1.8, .channel = 4)
	ShowSyncHudMsg(0, g_SyncHudMessage, g_szMessage)

	if (g_iNameChanged)
	{
		g_iNameChanged = false
		CreateMessage()
	}
}

public CreateMessage()
{
	static iLen
	iLen = 0
	iLen += formatex(g_szMessage[iLen], charsmax(g_szMessage) - iLen, "Players in GodMode: %i", g_iGodsCount)

	new iPlayers[MAX_PLAYERS], iNum, id
	get_players(iPlayers, iNum)

	for(--iNum; iNum >= 0; iNum--)
	{
		id = iPlayers[iNum]

		if (g_bGodEnabled[id])
		{
			iLen += formatex(g_szMessage[iLen], charsmax(g_szMessage) - iLen, "^n%s", g_szName[id])
		}
	}
}

public God_Command(id)
{
	if (g_bGodEnabled[id])
	{
		g_bGodEnabled[id] = false
		rg_set_entity_render(id, false)
		rg_set_user_footsteps(id, false)
		rg_round_respawn(id)
		g_iGodsCount--
	}
	else
	{
		g_bGodEnabled[id] = true
		rg_set_entity_render(id, true)
		rg_set_user_footsteps(id, true)
		g_iGodsCount++
	}

	CC_SendMessage(0, "Player &x03%s &x04%s &x01GodMode.", g_szName[id], g_bGodEnabled[id] ? "activated" : "deactivated")
	CreateMessage()
}

public RG__CBasePlayer_Jump(id)
{
	if (!g_bGodEnabled[id])
		return

	set_entvar(id, var_fuser2, 0.0)

	if (get_entvar(id, var_flags) & FL_ONGROUND)
	{
		new Float:fVelocity[3]
		get_entvar(id, var_velocity, fVelocity)
		fVelocity[2] += 250.0
		set_entvar(id, var_velocity, fVelocity)
		set_entvar(id, var_gaitsequence, 6)
	}
}
public RG__CBasePlayer_TraceAttack(iVictim, iAttacker)
{
	if (!is_user_connected(iAttacker) || iVictim == iAttacker)
		return HC_CONTINUE
	
	return (g_bGodEnabled[iAttacker]) ? HC_SUPERCEDE : HC_CONTINUE
}
public RG__CGrenade_ExplodeHeGrenade(iEntity, iTraceHandle, iBitsDamageType)
{
	#pragma unused iTraceHandle, iBitsDamageType

	if (!is_entity(iEntity))
		return HC_CONTINUE

	new iOwner = get_entvar(iEntity, var_owner)

	if (g_bGodEnabled[iOwner])
	{
		set_entvar(iEntity, var_flags, get_entvar(iEntity, var_flags) | FL_KILLME)
		set_entvar(iEntity, var_nextthink, get_gametime())
		return HC_SUPERCEDE
	}

	return HC_CONTINUE
}

public messageStatusValue(id)
{
	new iFlag = get_msg_arg_int(1)	
	new iTarget = get_msg_arg_int(2)
	
	if (iFlag == 2 && g_bGodEnabled[iTarget])
	{
		set_msg_arg_int(1, get_msg_argtype(1), 1)
		set_msg_arg_int(2, get_msg_argtype(2), 0)
	}
}

stock rg_set_entity_render(id, bool:visible = true)
{
	if (visible == true)
		rg_set_entity_rendering(id)
	else
	{
		static Float:fColors[3]
		fColors[0] = 0.0
		fColors[1] = 0.0
		fColors[2] = 0.0

		rg_set_entity_rendering(id, kRenderFxNone, fColors, kRenderTransTexture, 0)
	}
}
stock rg_set_entity_rendering(const entity, fx = kRenderFxNone, Float:color[] = {255.0, 255.0, 255.0}, render = kRenderNormal, amount = 16) 
{
	set_entvar(entity, var_renderfx, fx)
	set_entvar(entity, var_rendercolor, color)
	set_entvar(entity, var_rendermode, render)
	set_entvar(entity, var_renderamt, float(amount))
}

Потребителски аватар

Автор на темата
SkandaU
Потребител
Потребител
Мнения: 133
Регистриран: 09 яну 2017, 12:37
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 5 пъти

Заявка за god плъгин

Мнение от SkandaU » 06 яну 2019, 20:18

Работи като часовник, много ти благодаря! Може ключ.

Заключена

Върни се в “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 3 госта