Страница 1 от 1

Заявка за зомби модели на Base Builder Zombie Mod

Публикувано на: 05 Мар 2019, 20:48
от eaglestancex
Ако може моделите да бъдат добавени в .sma кода, аз ще оправя hp, speed и другите. Благодаря предварително.

Код за потвърждение: Избери целия код

/*================================================================================
	
	-----------------------------------
	-*- [BB] Default Zombie Classes -*-
	-----------------------------------
	
	~~~~~~~~~~~~~~~
	- Description -
	~~~~~~~~~~~~~~~
	
	This plugin adds the default zombie classes from Zombie Plague
	into Base Builder. All credit belongs to MeRcyLeZZ.
	
	All classes have been balanced, but feel free to edit them if
	you are not satisfied.
	
================================================================================*/

#include <amxmodx>
#include <basebuilder>
#include <hamsandwich>
#include <fun>
#include <cstrike>

/*================================================================================
 [Plugin Customization]
=================================================================================*/

// Classic Zombie Attributes
new const zclass1_name[] = { "Classic Zombie" }
new const zclass1_info[] = { "=Balanced=" }
new const zclass1_model[] = { "bb_classic" }
new const zclass1_clawmodel[] = { "v_bloodyhands" }
const zclass1_health = 3000
const zclass1_speed = 260
const Float:zclass1_gravity = 1.0
const zclass1_adminflags = ADMIN_ALL

// Fast Zombie Attributes
new const zclass2_name[] = { "Fast Zombie" }
new const zclass2_info[] = { "HP-- Speed++" }
new const zclass2_model[] = { "bb_fast" }
new const zclass2_clawmodel[] = { "v_bloodyhands" }
const zclass2_health = 2000
const zclass2_speed = 325
const Float:zclass2_gravity = 1.0
const zclass2_adminflags = ADMIN_ALL

// Jumper Zombie Attributes
new const zclass3_name[] = { "Jumper Zombie" }
new const zclass3_info[] = { "HP- Jump+" }
new const zclass3_model[] = { "bb_jumper" }
new const zclass3_clawmodel[] = { "v_bloodyhands" }
const zclass3_health = 2500
const zclass3_speed = 285
const Float:zclass3_gravity = 0.5
const zclass3_adminflags = ADMIN_ALL

// Tanker Zombie Attributes
new const zclass4_name[] = { "Tanker Zombie" }
new const zclass4_info[] = { "HP++ Speed-" }
new const zclass4_model[] = { "bb_tanker" }
new const zclass4_clawmodel[] = { "v_bloodyhands" }
const zclass4_health = 4000
const zclass4_speed = 210
const Float:zclass4_gravity = 1.0
const zclass4_adminflags = ADMIN_ALL
#define TANK_ARMOR 200

/*============================================================================*/

new g_zclass_tanker

// Zombie Classes MUST be registered on plugin_precache
public plugin_precache()
{
	register_plugin("[BB] Default Zombie Classes", "6.5", "Tirant")
	
	// Register all classes
	bb_register_zombie_class(zclass1_name, zclass1_info, zclass1_model, zclass1_clawmodel, zclass1_health, zclass1_speed, zclass1_gravity, 0.0, zclass1_adminflags)
	bb_register_zombie_class(zclass2_name, zclass2_info, zclass2_model, zclass2_clawmodel, zclass2_health, zclass2_speed, zclass2_gravity, 0.0, zclass2_adminflags)
	bb_register_zombie_class(zclass3_name, zclass3_info, zclass3_model, zclass3_clawmodel, zclass3_health, zclass3_speed, zclass3_gravity, 0.0, zclass3_adminflags)
	g_zclass_tanker = bb_register_zombie_class(zclass4_name, zclass4_info, zclass4_model, zclass4_clawmodel, zclass4_health, zclass4_speed, zclass4_gravity, 0.0, zclass4_adminflags)
}

#if defined TANK_ARMOR
public plugin_init()
{
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "ham_PlayerSpawn_Post", 1)
}

public ham_PlayerSpawn_Post(id)
{
	if (!is_user_alive(id))
		return ;
		
	if (bb_is_user_zombie(id) && bb_get_user_zombie_class(id) == g_zclass_tanker)
	{
		give_item(id, "item_assaultsuit");
		cs_set_user_armor(id, TANK_ARMOR, CS_ARMOR_VESTHELM);
	}
}
#endif

Заявка за зомби модели

Публикувано на: 05 Мар 2019, 21:16
от stambeto2006
Пробвай! Като смятаме, че не си дал достатъчно информация в темата ти.

Код за потвърждение: Избери целия код

/*================================================================================
	
	-----------------------------------
	-*- [BB] Default Zombie Classes -*-
	-----------------------------------
	
	~~~~~~~~~~~~~~~
	- Description -
	~~~~~~~~~~~~~~~
	
	This plugin adds the default zombie classes from Zombie Plague
	into Base Builder. All credit belongs to MeRcyLeZZ.
	
	All classes have been balanced, but feel free to edit them if
	you are not satisfied.
	
================================================================================*/

#include <amxmodx>
#include <basebuilder>
#include <hamsandwich>
#include <fun>
#include <cstrike>

/*================================================================================
 [Plugin Customization]
=================================================================================*/

// Classic Zombie Attributes
new const zclass1_name[] = { "Classic Zombie" }
new const zclass1_info[] = { "=Balanced=" }
new const zclass1_model[] = { "bb_classic" }
new const zclass1_clawmodel[] = { "v_bloodyhands" }
const zclass1_health = 3000
const zclass1_speed = 260
const Float:zclass1_gravity = 1.0
const zclass1_adminflags = ADMIN_ALL

// Fast Zombie Attributes
new const zclass2_name[] = { "Fast Zombie" }
new const zclass2_info[] = { "HP-- Speed++" }
new const zclass2_model[] = { "bb_fast" }
new const zclass2_clawmodel[] = { "v_bloodyhands" }
const zclass2_health = 2000
const zclass2_speed = 325
const Float:zclass2_gravity = 1.0
const zclass2_adminflags = ADMIN_ALL

// Jumper Zombie Attributes
new const zclass3_name[] = { "Jumper Zombie" }
new const zclass3_info[] = { "HP- Jump+" }
new const zclass3_model[] = { "bb_jumper" }
new const zclass3_clawmodel[] = { "v_bloodyhands" }
const zclass3_health = 2500
const zclass3_speed = 285
const Float:zclass3_gravity = 0.5
const zclass3_adminflags = ADMIN_ALL

// Tanker Zombie Attributes
new const zclass4_name[] = { "Tanker Zombie" }
new const zclass4_info[] = { "HP++ Speed-" }
new const zclass4_model[] = { "bb_tanker" }
new const zclass4_clawmodel[] = { "v_bloodyhands" }
const zclass4_health = 4000
const zclass4_speed = 210
const Float:zclass4_gravity = 1.0
const zclass4_adminflags = ADMIN_ALL
#define TANK_ARMOR 200

// Moongasar Zombie Attributes
new const zclass5_name[] = { "Moongasar Zombie" }
new const zclass5_info[] = { "HP++ Speed-" }
new const zclass5_model[] = { "moongasar" }
new const zclass5_clawmodel[] = { "v_bloodyhands" }
const zclass5_health = 4000
const zclass5_speed = 210
const Float:zclass5_gravity = 1.0
const zclass5_adminflags = ADMIN_ALL

// Lava Zombie Attributes
new const zclass6_name[] = { "Lava Zombie" }
new const zclass6_info[] = { "HP++ Speed-" }
new const zclass6_model[] = { "lava" }
new const zclass6_clawmodel[] = { "v_bloodyhands" }
const zclass6_health = 4000
const zclass6_speed = 210
const Float:zclass6_gravity = 1.0
const zclass6_adminflags = ADMIN_ALL

// Alien Zombie Attributes
new const zclass7_name[] = { "Alien Zombie" }
new const zclass7_info[] = { "HP++ Speed-" }
new const zclass7_model[] = { "alien" }
new const zclass7_clawmodel[] = { "v_bloodyhands" }
const zclass7_health = 4000
const zclass7_speed = 210
const Float:zclass7_gravity = 1.0
const zclass7_adminflags = ADMIN_ALL
/*============================================================================*/

new g_zclass_tanker

// Zombie Classes MUST be registered on plugin_precache
public plugin_precache()
{
	register_plugin("[BB] Default Zombie Classes", "6.5", "Tirant")
	
	// Register all classes
	bb_register_zombie_class(zclass1_name, zclass1_info, zclass1_model, zclass1_clawmodel, zclass1_health, zclass1_speed, zclass1_gravity, 0.0, zclass1_adminflags)
	bb_register_zombie_class(zclass2_name, zclass2_info, zclass2_model, zclass2_clawmodel, zclass2_health, zclass2_speed, zclass2_gravity, 0.0, zclass2_adminflags)
	bb_register_zombie_class(zclass3_name, zclass3_info, zclass3_model, zclass3_clawmodel, zclass3_health, zclass3_speed, zclass3_gravity, 0.0, zclass3_adminflags)
	g_zclass_tanker = bb_register_zombie_class(zclass4_name, zclass4_info, zclass4_model, zclass4_clawmodel, zclass4_health, zclass4_speed, zclass4_gravity, 0.0, zclass4_adminflags)
	bb_register_zombie_class(zclass5_name, zclass5_info, zclass5_model, zclass5_clawmodel, zclass5_health, zclass5_speed, zclass5_gravity, 0.0, zclass5_adminflags)
	bb_register_zombie_class(zclass6_name, zclass6_info, zclass6_model, zclass6_clawmodel, zclass6_health, zclass6_speed, zclass6_gravity, 0.0, zclass6_adminflags)
	bb_register_zombie_class(zclass7_name, zclass7_info, zclass7_model, zclass7_clawmodel, zclass7_health, zclass7_speed, zclass7_gravity, 0.0, zclass7_adminflags)

}

#if defined TANK_ARMOR
public plugin_init()
{
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "ham_PlayerSpawn_Post", 1)
}

public ham_PlayerSpawn_Post(id)
{
	if (!is_user_alive(id))
		return ;
		
	if (bb_is_user_zombie(id) && bb_get_user_zombie_class(id) == g_zclass_tanker)
	{
		give_item(id, "item_assaultsuit");
		cs_set_user_armor(id, TANK_ARMOR, CS_ARMOR_VESTHELM);
	}
}
#endif

Заявка за зомби модели на Base Builder Zombie Mod

Публикувано на: 05 Мар 2019, 21:56
от eaglestancex

Код за потвърждение: Избери целия код

L 03/05/2019 - 21:55:40: Start of error session.
L 03/05/2019 - 21:55:40: Info (map "bb_confidence_castle_v10") (file "addons/amxmodx/logs/error_20190305.log")
L 03/05/2019 - 21:55:40: [AMXX] Plugin file open error (plugin "bb_classes65.amxx")

Заявка за зомби модели на Base Builder Zombie Mod

Публикувано на: 05 Мар 2019, 22:06
от stambeto2006
Добави си плъгина в папката plugins. Липсва ти файла bb_classes65.amxx в нея, то пише от грешката, но трябва да четеш.

Заявка за зомби модели на Base Builder Zombie Mod

Публикувано на: 05 Мар 2019, 22:07
от eaglestancex
Вече нямам проблеми, но не ми изкарва меню за да избирам зм, дори когато напиша командата /class..

Заявка за зомби модели на Base Builder Zombie Mod

Публикувано на: 06 Мар 2019, 13:28
от mitko
eaglestancex написа:
05 Мар 2019, 22:07
Вече нямам проблеми, но не ми изкарва меню за да избирам зм, дори когато напиша командата /class..
За да ти се покаже менюто напиши /respawn като започне build time ,а след него не можеш да си избираш Zombie class (трябва да умреш и имаш определено време да го избереш,това също можеш да го промениш по твоя преценка)
Предполагам ,че си на 4.3 VeCo ?

Заявка за зомби модели на Base Builder Zombie Mod

Публикувано на: 06 Мар 2019, 13:53
от eaglestancex
Какво ли не съм пробвал. Ползвам Tirant 6.5 мод-а.

Заявка за зомби модели на Base Builder Zombie Mod

Публикувано на: 06 Мар 2019, 13:57
от stambeto2006
eaglestancex написа:
06 Мар 2019, 13:53
Какво ли не съм пробвал. Ползвам Tirant 6.5 мод-а.
Такива неща се споменават в самото начало на темата когато искаш нещо да ти се направи, а не да гадаем "за какъв мод", "на кой мода използваш" и т.н.

Заявка за зомби модели на Base Builder Zombie Mod

Публикувано на: 06 Мар 2019, 14:02
от eaglestancex
Мисля че е ясно какъв мод използвам, има голяма разлика между .sma файла на veco и tirant.
П.С: Катинар.