Страница 1 от 1

Промяна на флага на admin skin model

Публикувано: 05 мар 2019, 22:39
от PreDatoR
Търся да е под флаг CUSTOM_LEVEL
Благодаря предварително!

Код: Избери всички

#include <amxmodx>
#include <cstrike>
#include <hamsandwich>

new const SKIN_FLAG = ADMIN_SLAY
new const SKIN_CT[] = "admin_ct"
new const SKIN_T[] = "admin_te"

new bool:g_bHasCustomSkin[33]

public plugin_init()
{
	register_plugin("Simple VIP Model", "1.0", "OciXCrom")
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "OnPlayerSpawn", 1)
}

public plugin_precache()
{	
	precache_player_model(SKIN_CT)
	precache_player_model(SKIN_T)
}

public client_putinserver(id)
	g_bHasCustomSkin[id] = false

public OnPlayerSpawn(id)
{
	if(is_user_alive(id))
	{
		if(get_user_flags(id) & SKIN_FLAG)
		{
			switch(cs_get_user_team(id))
			{
				case CS_TEAM_CT: set_model(id, SKIN_CT)
				case CS_TEAM_T: set_model(id, SKIN_T)
			}
		}
		else if(g_bHasCustomSkin[id])
		{
			g_bHasCustomSkin[id] = false
			cs_reset_user_model(id)
		}
	}
}

set_model(const id, const szModel[])
{
	cs_set_user_model(id, szModel)
	g_bHasCustomSkin[id] = true
}

stock precache_player_model(const name[], &id = 0)
{
  new model[128]
  formatex(model, charsmax(model), "models/player/%s/%sT.mdl", name, name)

  if(file_exists(model))
    id = precache_generic(model)

  static const extension[] = "T.mdl"
  #pragma unused extension

  copy(model[strlen(model) - charsmax(extension)], charsmax(model), ".mdl")
  return precache_model(model)
}
/* AMXX-Studio Notes - DO NOT MODIFY BELOW HERE
*{\\ rtf1\\ ansi\\ ansicpg1251\\ deff0\\ deflang1026{\\ fonttbl{\\ f0\\ fnil Tahoma;}}\n\\ viewkind4\\ uc1\\ pard\\ f0\\ fs16 \n\\ par }
*/

Заявка за Изработка на admin skin model

Публикувано: 05 мар 2019, 22:45
от hackera457
Ако беше използвал търсачката, щеше да откриеш сам отговора:
https://www.amxx-bg.info/viewtopic.php?f=33&t=6654

Търсачката не е за украса

Заявка за преработка на admin skin model

Публикувано: 06 мар 2019, 09:19
от hackera457
new const SKIN_FLAG = ADMIN_SLAY

От тук си смени флага, просто е