Заявка за редактиране на плъгина - Knife Models

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Заключено
Аватар
TSChannel
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 105
Регистриран на: 16 Апр 2019, 21:19

Заявка за редактиране на плъгина - Knife Models

Мнение от TSChannel » 06 Май 2019, 14:23

Код за потвърждение: Избери целия код

#include <amxmodx>
#include <fun>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#include <zombieplague>

#define PLUGIN_NAME 		"[ZP]knife Menu"
#define PLUGIN_VERSION		"2.2"
#define PLUGIN_AUTHOR 	"Mr.H"

new KNIFE1_V_MODEL[] = "models/zp_knife/razor/v_razor.mdl"
new KNIFE1_P_MODEL[] = "models/zp_knife/razor/p_razor.mdl"

new KNIFE2_V_MODEL[] = "models/zp_knife/combat/v_combat.mdl"
new KNIFE2_P_MODEL[] = "models/zp_knife/combat/p_combat.mdl"

new KNIFE3_V_MODEL[] = "models/zp_knife/katana/v_katana.mdl"
new KNIFE3_P_MODEL[] = "models/zp_knife/katana/p_katana.mdl"

new KNIFE4_V_MODEL[] = "models/zp_knife/strong/v_strong.mdl"
new KNIFE4_P_MODEL[] = "models/zp_knife/strong/p_strong.mdl"

new KNIFE5_V_MODEL[] = "models/zp_knife/kyvald/v_kyvald.mdl"
new KNIFE5_P_MODEL[] = "models/zp_knife/kyvald/p_kyvald.mdl"

new const knife1_sounds[][] =
{
	"knife/razor/knife_draw.wav",
	"knife/razor/knife_slash1.wav",
	"knife/razor/knife_slash2.wav",
	"knife/razor/knife_wall.wav",
	"knife/razor/knife_miss.wav",
	"knife/razor/knife_stab.wav"
}

new const knife2_sounds[][] =
{
	"knife/combat/knife_draw.wav",
	"knife/combat/knife_slash1.wav",
	"knife/combat/knife_slash2.wav",
	"knife/combat/knife_wall.wav",
	"knife/combat/knife_miss.wav",
	"knife/combat/hit_stab.wav"
}

new const knife3_sounds[][] =
{
	"knife/katana/knife_draw.wav",
	"knife/katana/knife_slash1.wav",
	"knife/katana/knife_slash2.wav",
	"knife/katana/hit_wall.wav",
	"knife/katana/miss.wav",
	"knife/katana/hit_stab.wav"
}

new const knife4_sounds[][] =
{
	"knife/strong/knife_draw.wav",
	"knife/strong/knife_slash1.wav",
	"knife/strong/knife_slash1.wav",
	"knife/strong/knife_wall.wav",
	"knife/strong/knife_miss.wav",
	"knife/strong/knife_stab.wav"
}

new const knife5_sounds[][] =
{
	"knife/kyvald/knife_draw.wav",
	"knife/kyvald/knife_slash1.wav",
	"knife/kyvald/knife_slash1.wav",
	"knife/kyvald/knife_slash1.wav",
	"knife/kyvald/knife_miss.wav",
	"knife/kyvald/knife_stab.wav"
}

#define KNIFE1_HEALTH		100
#define KNIFE2_SPEED		270.0
#define KNIFE3_JUMP		350
#define KNIFE4_KNOCK		8.0

new g_maxplayers
new timer[33]

new bool:g_has_knife1[33], bool:g_has_knife2[33], bool:g_has_knife3[33], bool:g_has_knife4[33], bool:g_has_knife5[33]

public plugin_init()
{
	register_plugin(PLUGIN_NAME, PLUGIN_VERSION, PLUGIN_AUTHOR)
	
	register_logevent("RoundStart", 2, "1=Round_Start")
	register_event("CurWeapon", "Event_Curweapon", "be", "1=1")
	
	register_forward(FM_EmitSound, "CEntity__EmitSound")
	register_forward(FM_PlayerPreThink, "fw_PlayerPreThink");
	RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "fw_TakeDamage");
	
	g_maxplayers = get_maxplayers()
}

public plugin_precache()
{
	precache_model(KNIFE1_V_MODEL)
	precache_model(KNIFE1_P_MODEL)
	precache_model(KNIFE2_V_MODEL)
	precache_model(KNIFE2_P_MODEL)
	precache_model(KNIFE3_V_MODEL)
	precache_model(KNIFE3_P_MODEL)
	precache_model(KNIFE4_V_MODEL)
	precache_model(KNIFE4_P_MODEL)
	precache_model(KNIFE5_V_MODEL)
	precache_model(KNIFE5_P_MODEL)
	
	for(new i = 0; i < sizeof knife1_sounds; i++)
		precache_sound(knife1_sounds[i])

	for(new i = 0; i < sizeof knife2_sounds; i++)
		precache_sound(knife2_sounds[i])

	for(new i = 0; i < sizeof knife3_sounds; i++)
		precache_sound(knife3_sounds[i])

	for(new i = 0; i < sizeof knife4_sounds; i++)
		precache_sound(knife4_sounds[i])
				
	for(new i = 0; i < sizeof knife5_sounds; i++)
		precache_sound(knife5_sounds[i])
}

public RoundStart()
{
	for (new i = 1; i <= g_maxplayers; i++)
	{
		if(task_exists(i))
		{
			show_menu(i, 0, "^n", 1) 
			remove_task(i)
		}
		if (!is_user_alive(i))
			continue;
		
		Knifes_Menu(i)
	}
}

public client_connect(id)
{
	g_has_knife1[id] = true   
	g_has_knife2[id] = false  
	g_has_knife3[id] = false
	g_has_knife4[id] = false
	g_has_knife5[id] = false
}

public client_disconnect(id)
{
	g_has_knife1[id] = false   
	g_has_knife2[id] = false  
	g_has_knife3[id] = false
	g_has_knife4[id] = false
	g_has_knife5[id] = false
}

public zp_user_infected_post(id)
{
	g_has_knife1[id] = false   
	g_has_knife2[id] = false  
	g_has_knife3[id] = false
	g_has_knife4[id] = false
	g_has_knife5[id] = false
}

public Knifes_Menu(id)
{
	timer[id] = 15
	
	set_task(1.0, "destroy_menu", id, _, _, "b")
	
	new menu = menu_create("Меню ножей: ", "menu_keys")
	
	menu_additem(menu, "\wРазор \d[+Здоровье]", "1", 0);
	menu_additem(menu, "\wКомбат \d[Скорость+10]", "2", 0);
	menu_additem(menu, "\wКатана \d[+350 Грава]", "3", 0);
	menu_additem(menu, "\wСтронг \d[Отброс]", "4", 0);
	menu_additem(menu, "\wМега Кувалба \d[Всё вместе]", "5", 0);
	
	menu_display( id, menu, 0 );
	return PLUGIN_HANDLED 
}

public destroy_menu(id)
{
	if (timer[id])
	{
		new text_timer[64]
		
		formatex(text_timer, charsmax(text_timer), "Меню закроется через %d секунд", timer[id])
    
		set_hudmessage(255, 255, 255, -1.0, -1.0, 0, 0.0, 1.0, 1.0, 1.0)
		show_hudmessage(id, text_timer)
		
		--timer[id]
	}
	else
	{
		remove_task(id)
		show_menu(id, 0, "^n", 1) 
	}
}

public menu_keys(id, menu, item)
{
	if(item < 0) 
		return PLUGIN_CONTINUE
    
	new cmd[2];
	new access, callback;
	menu_item_getinfo(menu, item, access, cmd,2,_,_, callback);
	new choice = str_to_num(cmd)
    
	switch (choice)
	{
		case 1: 
		{
			buy_knife1(id)
		}
		case 2: 
		{
			if (zp_get_user_zombie(id))
				return PLUGIN_HANDLED;
				
			buy_knife2(id)
		}
		case 3: 
		{
			buy_knife3(id)
		}
		case 4: 
		{		
			buy_knife4(id)
		}
		case 5: 
		{	
			if (get_user_flags(id) & ADMIN_LEVEL_H)	
				buy_knife5(id)
			else
				Knifes_Menu(id)
		}	
	}
	
	emit_sound(id, CHAN_BODY, "items/gunpickup2.wav", 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM)
	
	remove_task(id)
	return PLUGIN_HANDLED;
} 

public buy_knife1(id)
{
	g_has_knife1[id] = true   
	g_has_knife2[id] = false  
	g_has_knife3[id] = false
	g_has_knife4[id] = false
	g_has_knife5[id] = false
	
	set_user_health(id, get_user_health(id) + KNIFE1_HEALTH)
}

public buy_knife2(id)
{
	g_has_knife1[id] = false   
	g_has_knife2[id] = true  
	g_has_knife3[id] = false
	g_has_knife4[id] = false
	g_has_knife5[id] = false
}

public buy_knife3(id)
{
	g_has_knife1[id] = false   
	g_has_knife2[id] = false  
	g_has_knife3[id] = true
	g_has_knife4[id] = false
	g_has_knife5[id] = false
}

public buy_knife4(id)
{
	g_has_knife1[id] = false   
	g_has_knife2[id] = false  
	g_has_knife3[id] = false
	g_has_knife4[id] = true
	g_has_knife5[id] = false
}

public buy_knife5(id)
{
	g_has_knife1[id] = false   
	g_has_knife2[id] = false  
	g_has_knife3[id] = false
	g_has_knife4[id] = false
	g_has_knife5[id] = true
	
	set_user_health(id, get_user_health(id) + KNIFE1_HEALTH)
}

public Event_Curweapon(id)
{
	if(get_user_weapon(id) != CSW_KNIFE)
		return;
	
	if (g_has_knife1[id])
	{
		set_pev(id, pev_viewmodel2, KNIFE1_V_MODEL)
		set_pev(id, pev_weaponmodel2, KNIFE1_P_MODEL)
	}
	else if (g_has_knife2[id])
	{
		set_pev(id, pev_viewmodel2, KNIFE2_V_MODEL)
		set_pev(id, pev_weaponmodel2, KNIFE2_P_MODEL)
	}
	else if (g_has_knife3[id])
	{
		set_pev(id, pev_viewmodel2, KNIFE3_V_MODEL)
		set_pev(id, pev_weaponmodel2, KNIFE3_P_MODEL)
	}
	else if (g_has_knife4[id])
	{
		set_pev(id, pev_viewmodel2, KNIFE4_V_MODEL)
		set_pev(id, pev_weaponmodel2, KNIFE4_P_MODEL)
	}
	else if (g_has_knife5[id])
	{
		set_pev(id, pev_viewmodel2, KNIFE5_V_MODEL)
		set_pev(id, pev_weaponmodel2, KNIFE5_P_MODEL)
	}
		
	return;
}

public CEntity__EmitSound(id, channel, const sample[], Float:volume, Float:attn, flags, pitch)
{
	if (!is_user_connected(id)) 
		return HAM_IGNORED
	
	if (sample[8] == 'k' && sample[9] == 'n' && sample[10] == 'i')
	{	
		if (sample[14] == 'd') 
		{
			if(g_has_knife1[id])
				emit_sound(id, channel, knife1_sounds[0], volume, attn, flags, pitch)
			if(g_has_knife2[id])
				emit_sound(id, channel, knife2_sounds[0], volume, attn, flags, pitch)
			if(g_has_knife3[id])
				emit_sound(id, channel, knife3_sounds[0], volume, attn, flags, pitch)
			if(g_has_knife4[id])
				emit_sound(id, channel, knife4_sounds[0], volume, attn, flags, pitch)	
			if(g_has_knife5[id])
				emit_sound(id, channel, knife5_sounds[0], volume, attn, flags, pitch)
		}
		else if (sample[14] == 'h')
		{
			if (sample[17] == 'w') 
			{
				if(g_has_knife1[id])
					emit_sound(id, channel, knife1_sounds[3], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife2[id])
					emit_sound(id, channel, knife2_sounds[3], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife3[id])
					emit_sound(id, channel, knife3_sounds[3], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife4[id])
					emit_sound(id, channel, knife4_sounds[3], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife5[id] )
					emit_sound(id, channel, knife5_sounds[3], volume, attn, flags, pitch)
			}
			else
			{
				if(g_has_knife1[id])
					emit_sound(id, channel, knife1_sounds[random_num(1,2)], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife2[id])
					emit_sound(id, channel, knife2_sounds[random_num(1,2)], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife3[id])
					emit_sound(id, channel, knife3_sounds[random_num(1,2)], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife4[id])
					emit_sound(id, channel, knife4_sounds[random_num(1,2)], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife5[id])
					emit_sound(id, channel, knife5_sounds[random_num(1,2)], volume, attn, flags, pitch)
			}
		}
		else
		{
			if (sample[15] == 'l') 
			{
				if(g_has_knife1[id])
					emit_sound(id, channel, knife1_sounds[4], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife2[id])
					emit_sound(id, channel, knife2_sounds[4], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife3[id])
					emit_sound(id, channel, knife3_sounds[4], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife4[id])
					emit_sound(id, channel, knife4_sounds[4], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife5[id])
					emit_sound(id, channel, knife5_sounds[4], volume, attn, flags, pitch)
			}
			else 
			{
				if(g_has_knife1[id])
					emit_sound(id, channel, knife1_sounds[5], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife2[id] )
					emit_sound(id, channel, knife2_sounds[5], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife3[id] )
					emit_sound(id, channel, knife3_sounds[5], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife4[id])
					emit_sound(id, channel, knife4_sounds[5], volume, attn, flags, pitch)
				if(g_has_knife5[id])
					emit_sound(id, channel, knife5_sounds[5], volume, attn, flags, pitch)
			}
		}
		return HAM_SUPERCEDE
	}
	return HAM_IGNORED
}

public fw_PlayerPreThink(id)
{
	if(!is_user_alive(id))
		return FMRES_IGNORED

	new temp[2], weapon = get_user_weapon(id, temp[0], temp[1])

	if (weapon == CSW_KNIFE && (g_has_knife2[id] || g_has_knife5[id]))
	{
		set_user_maxspeed(id, KNIFE2_SPEED)
	}   
	
	if(weapon == CSW_KNIFE && (g_has_knife3[id] || g_has_knife5[id]))
	{ 
		if ((pev(id, pev_button) & IN_JUMP) && !(pev(id, pev_oldbuttons) & IN_JUMP))
		{
			new flags = pev(id, pev_flags)
			new waterlvl = pev(id, pev_waterlevel)
            
			if (!(flags & FL_ONGROUND))
				return FMRES_IGNORED
				
			if (flags & FL_WATERJUMP)
				return FMRES_IGNORED

			if (waterlvl > 1)
				return FMRES_IGNORED
	        
			new Float:fVelocity[3]
			pev(id, pev_velocity, fVelocity)
            
			fVelocity[2] += KNIFE3_JUMP
            
			set_pev(id, pev_velocity, fVelocity)
			set_pev(id, pev_gaitsequence, 6)
		}    
	}
	return FMRES_IGNORED
}

public fw_TakeDamage(victim, inflictor, attacker, Float:damage, damage_type)
{
	if(!is_user_connected(attacker))
		return HAM_IGNORED
    
	new temp[2], weapon = get_user_weapon(attacker, temp[0], temp[1])
	
	if(weapon == CSW_KNIFE && (g_has_knife4[attacker] || g_has_knife5[attacker]))
	{
		new Float:vec[3];
		new Float:oldvelo[3];
		pev(victim, pev_velocity, oldvelo);
		create_velocity_vector(victim , attacker , vec);
		vec[0] += oldvelo[0] + KNIFE4_KNOCK
		vec[1] += oldvelo[1] + 0;
		set_pev(victim, pev_velocity, vec);  
	}
	return HAM_IGNORED
}

stock create_velocity_vector(victim,attacker,Float:velocity[3])
{
	if(!is_user_alive(attacker))
		return 0;

	new Float:vicorigin[3];
	new Float:attorigin[3];
	pev(victim, pev_origin , vicorigin);
	pev(attacker, pev_origin , attorigin);

	new Float:origin2[3]
	origin2[0] = vicorigin[0] - attorigin[0];
	origin2[1] = vicorigin[1] - attorigin[1];

	new Float:largestnum = 0.0;

	if(floatabs(origin2[0])>largestnum) largestnum = floatabs(origin2[0]);
	if(floatabs(origin2[1])>largestnum) largestnum = floatabs(origin2[1]);

	origin2[0] /= largestnum;
	origin2[1] /= largestnum;
    
	if (g_has_knife4[attacker] || g_has_knife5[attacker])
	{
		velocity[0] = ( origin2[0] * KNIFE4_KNOCK * 10000 ) / floatround(get_distance_f(vicorigin, attorigin));
		velocity[1] = ( origin2[1] * KNIFE4_KNOCK * 10000 ) / floatround(get_distance_f(vicorigin, attorigin));
	}
	
	if(velocity[0] <= 20.0 || velocity[1] <= 20.0)
		velocity[2] = random_float(200.0 , 275.0);
		
	return 1;
}
Ако може менюто да се отвори след 5 секунди
-=Zombie Plague 4.3=-[Jetpack - UltimateAmmo|BestItems - Skins|FreeVIP]
Join Now - 93.123.18.40:27018
-=Zombie Plague 4.3=-

Аватар
[U]n1wesaLL ;]]
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 44
Регистриран на: 21 Май 2018, 16:29
Се отблагодари: 5 пъти

Заявка за редактиране на плъгина - Knife Models

Мнение от [U]n1wesaLL ;]] » 06 Май 2019, 14:29

МНЕНИЕТО Е СКРИТО ОТ СТРАНА НА МОДЕРАТОР! ЦЪКНИ ВЪРХУ ЛЕНТАТА ЗА ДА ГО ПРЕГЛЕДАШ.
Последно промяна от thoughtz на 06 Май 2019, 14:34, променено общо 1 път.
Причина: Ако ще помагаш, помагай, спри да спамиш по всяка тема.
:bg:

Аватар
Bartian
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 280
Регистриран на: 01 Сеп 2018, 14:43
Се отблагодари: 65 пъти
Получена благодарност: 77 пъти

Заявка за редактиране на плъгина - Knife Models

Мнение от Bartian » 06 Май 2019, 15:28

То сега след колко се отваря? 😂😂😂😂😂😜😜😜😝😝😁😁🤔🤔😊🍻
Промени този код show_menu(i, 0, "^n", 1) да стане така show_menu(i, 0, "^n", 5)
Съжалявам че не мога да ти постна целия код ама съм от телефон и....
Думата "хакер" е неправилно използвана в смисъл на "компютърен хакер" от някои журналисти. Ние, хакерите, отказваме да приемем това тълкуване и продължаваме да означаваме с него смисъла на "някой, който обича да го програмира и да го ползва". Изображение

Аватар
<VeCo>
Извън линия
AMXX Скриптър
AMXX Скриптър
Мнения: 145
Регистриран на: 28 Яну 2019, 19:01
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 73 пъти
Обратна връзка:

Заявка за редактиране на плъгина - Knife Models

Мнение от <VeCo> » 06 Май 2019, 18:04

Код за потвърждение: Избери целия код

public RoundStart()
{
    remove_task(55)
	set_task(5.0, "Delayed_ShowMenuToAllPlayers", 55)
}
public Delayed_ShowMenuToAllPlayers()
{
	for (new i = 1; i <= g_maxplayers; i++)
	{
		if(task_exists(i))
		{
			show_menu(i, 0, "^n", 1) 
			remove_task(i)
		}
		if (!is_user_alive(i))
			continue;
		
		Knifes_Menu(i)
	}
}
:pepo_think3:

Аватар
TSChannel
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 105
Регистриран на: 16 Апр 2019, 21:19

Заявка за редактиране на плъгина - Knife Models

Мнение от TSChannel » 06 Май 2019, 18:36

<VeCo> написа:
06 Май 2019, 18:04

Код за потвърждение: Избери целия код

public RoundStart()
{
    remove_task(55)
	set_task(5.0, "Delayed_ShowMenuToAllPlayers", 55)
}
public Delayed_ShowMenuToAllPlayers()
{
	for (new i = 1; i <= g_maxplayers; i++)
	{
		if(task_exists(i))
		{
			show_menu(i, 0, "^n", 1) 
			remove_task(i)
		}
		if (!is_user_alive(i))
			continue;
		
		Knifes_Menu(i)
	}
}
Отделно ли да го сложа ?
-=Zombie Plague 4.3=-[Jetpack - UltimateAmmo|BestItems - Skins|FreeVIP]
Join Now - 93.123.18.40:27018
-=Zombie Plague 4.3=-

Аватар
<VeCo>
Извън линия
AMXX Скриптър
AMXX Скриптър
Мнения: 145
Регистриран на: 28 Яну 2019, 19:01
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 73 пъти
Обратна връзка:

Заявка за редактиране на плъгина - Knife Models

Мнение от <VeCo> » 06 Май 2019, 18:38

На мястото на това:

Код за потвърждение: Избери целия код

public RoundStart()
{
	for (new i = 1; i <= g_maxplayers; i++)
	{
		if(task_exists(i))
		{
			show_menu(i, 0, "^n", 1) 
			remove_task(i)
		}
		if (!is_user_alive(i))
			continue;
		
		Knifes_Menu(i)
	}
}
:pepo_think3:

Аватар
TSChannel
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 105
Регистриран на: 16 Апр 2019, 21:19

Заявка за редактиране на плъгина - Knife Models

Мнение от TSChannel » 06 Май 2019, 18:49

<VeCo> написа:
06 Май 2019, 18:38
На мястото на това:

Код за потвърждение: Избери целия код

public RoundStart()
{
	for (new i = 1; i <= g_maxplayers; i++)
	{
		if(task_exists(i))
		{
			show_menu(i, 0, "^n", 1) 
			remove_task(i)
		}
		if (!is_user_alive(i))
			continue;
		
		Knifes_Menu(i)
	}
}
Добре, а защо става така искам да преведа имената на моделите смисъл - виж по-горе не моделите, а самите имена те са на руски ама като ги превеждам на английски не ми дава да го компилирам би ли ми го направил :) ще съм ти много благодарен!
-=Zombie Plague 4.3=-[Jetpack - UltimateAmmo|BestItems - Skins|FreeVIP]
Join Now - 93.123.18.40:27018
-=Zombie Plague 4.3=-

Аватар
<VeCo>
Извън линия
AMXX Скриптър
AMXX Скриптър
Мнения: 145
Регистриран на: 28 Яну 2019, 19:01
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 73 пъти
Обратна връзка:

Заявка за редактиране на плъгина - Knife Models

Мнение от <VeCo> » 06 Май 2019, 18:55

Покажи каква грешка ти дава при компилиране, ако е на ред 1: В момента го записва като UTF-8 с BOM и първите байтове компилатора ги разчита като непознат текст, като го смениш на английски го запиши като ANSI от notepad. Ако пак я дава, копирай целия код с ctrl+A и го запиши наново както нормално в друг файл, тогава тия байтове няма да ги има. Или го отвори с HEX editor и ги изтрий ръчно оттам ще ги видиш в началото.
:pepo_think3:

Аватар
TSChannel
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 105
Регистриран на: 16 Апр 2019, 21:19

Заявка за редактиране на плъгина - Knife Models

Мнение от TSChannel » 06 Май 2019, 19:01

<VeCo> написа:
06 Май 2019, 18:55
Покажи каква грешка ти дава при компилиране, ако е на ред 1: В момента го записва като UTF-8 с BOM и първите байтове компилатора ги разчита като непознат текст, като го смениш на английски го запиши като ANSI от notepad. Ако пак я дава, копирай целия код с ctrl+A и го запиши наново както нормално в друг файл, тогава тия байтове няма да ги има. Или го отвори с HEX editor и ги изтрий ръчно оттам ще ги видиш в началото.
Оправих се лок! :lock: :lock:
-=Zombie Plague 4.3=-[Jetpack - UltimateAmmo|BestItems - Skins|FreeVIP]
Join Now - 93.123.18.40:27018
-=Zombie Plague 4.3=-

Заключено
 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Обратно към “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 13 госта