Заявка за редактиране на csgo_215 и csgo_215_withcolorchat

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Заключена
Потребителски аватар

Автор на темата
SSBG
Потребител
Потребител
Мнения: 79
Регистриран: 08 дек 2017, 21:59
Се отблагодари: 5 пъти
Получена благодарност: 4 пъти

Заявка за редактиране на csgo_215 и csgo_215_withcolorchat

Мнение от SSBG » 23 юни 2019, 23:34

Поблема е с компилирането на файловете опитах всичко и пак не става излиза грешка с този файл "colorchat.inc" или нещо по .сма файловете за това моля някой да ми помогне с тази грешка. Благодаря предварително

Ето снимки за да видите с точност грешките: Изображение

Изображениеcsgo_215

Код: Избери всички

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <engine>
#include <sqlx>
#include <fakemeta>
#include <fun>
#include <cstrike>
#include <hamsandwich>
#include <xs>


new const PLUGIN[] = "Global Offensive";
new const VERSION[] = "2.15";
new const AUTHOR[] = "DeRoiD";
new const Prefix[] = "[CSGOMOD]";

new SQL_Host[32], SQL_Database[32], SQL_User[32], SQL_Password[32];
new Handle:SQL_TUPLE;
new ServerLoaded;

new const SkinFolder[] = "deroidcsgo/";
new const DSkinFolder[] = "deroidcsgo/default/";

#define MAXP 32 + 1
#define MAXWP 120 + 1

#define MAXCASES 6
#define MAXKNIFESKINS 30 + 1
#define MAXTRADEINSAMETIME 5

#define RARE 4
#define COVERT 3
#define RESTRICTED 2
#define COMMON 1

#pragma semicolon 1

new Weapons[MAXP][MAXWP], SkinDataTrade[MAXWP][32], inUse[MAXP][4], Dollars[MAXP], Cases[MAXP][MAXCASES+1], Keys[MAXP], Name[MAXP][32],
TradeFounding[MAXP], inTrade[MAXP], TradeID[MAXP], TradePiece[MAXP], TradeItem[MAXP], TradeDollars[MAXP],
TradePartner[MAXP], Accept[MAXP], MarketDollar[MAXP], MarketItem[MAXP], InMarket[MAXP], bool:Logined[MAXP],
User[MAXP][32], Password[MAXP][32], Found[MAXP], UserLoad[MAXP], RegisterMod[MAXP], inProgress[MAXP],
UserID[MAXP], Activity[MAXP], Choosen[MAXP], CurrentRank[MAXP], Kills[MAXP];

new dSync;

new CvarHost, CvarDatabase, CvarUser, CvarPassword, CvarFoundCase, CvarFoundKey, CvarMinDollarDrop,
CvarMaxDollarDrop, CvarMinDollarMarket, CvarMaxDollarMarket, CvarSkinCheck, CvarMenuButton, CvarWeaponMenu, CvarGiveSmokeGrenade;
new MinDollarMarket, MaxDollarMarket, MinDollarDrop, MaxDollarDrop, FoundKeyChance, FoundCasesChance, GiveSmokeGrenade;
new PendingTrade, PTradeId[MAXP];

new const AnimationIDs[][] =
{
	{ 0, 0, 0 },
	{ 6, 0, 1 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 6, 0, 1 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 6, 0, 1 },
	{ 6, 0, 1 },
	{ 16, 17, 2 },
	{ 13, 0, 2 },
	{ 6, 0, 1 },
	{ 6, 0, 1 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 15, 14, 1 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 6, 0, 2 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 6, 0, 1 },
	{ 8, 0, 3 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 }
};

new const DropData[][] = 
{
	{ 0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0000 },
	{ 0, 01, 11, 21, 33, 43, 53, 65, 75, 85, 0000 },
	{ 0, 31, 41, 51, 83, 73, 63, 35, 45, 55, 0000 },
	{ 1, 81, 71, 61, 13, 23, 03, 25, 15, 05, 0004 },
	{ 1, 02, 12, 22, 34, 44, 54, 66, 76, 86, 0008 },
	{ 1, 32, 42, 52, 84, 74, 64, 36, 46, 56, 0010 },
	{ 1, 82, 72, 62, 14, 24, 04, 26, 16, 06, 0020 }
};

new const DefaultModels[][][] = {
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "HE.mdl", "weapon_hegrenade" },
	{ "", "" },
	{ "C4.mdl", "weapon_c4" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "Galil.mdl", "weapon_galil" },
	{ "Famas.mdl", "weapon_famas" },
	{ "USP-S.mdl", "weapon_usp" },
	{ "Glock.mdl", "weapon_glock18" },
	{ "AWP.mdl", "weapon_awp" },
	{ "MP7.mdl", "weapon_mp5navy" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "M4A4.mdl", "weapon_m4a1" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "FLASH.mdl", "weapon_flashbang" },
	{ "Deagle.mdl", "weapon_deagle" },
	{ "", "" },
	{ "AK47.mdl", "weapon_ak47" },
	{ "Knife.mdl", "weapon_knife" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" }
};

new const RareData[][] = 
{
	"",
	"\d",
	"\w",
	"\r",
	"\y"
};

new const SkinData[][][] = 
{
	{ "Name", "VMODEL", "PMODEL", 0, 0 },
	{ "AK-47 | Outlaw", "ak47/Outlaw", "", CSW_AK47, COMMON },
	{ "AK-47 | Aquamarine Revenge", "ak47/Aquamarine", "", CSW_AK47, COMMON },
	{ "AK-47 | Jaguar", "ak47/Jaguar", "", CSW_AK47, RESTRICTED },
	{ "AK-47 | Vulcan", "ak47/Vulcan", "", CSW_AK47, RESTRICTED },
	{ "AK-47 | Wasteland Rebel", "ak47/Wasteland", "", CSW_AK47, COVERT },
	{ "AK-47 | Fireserpent", "ak47/Fireserpent", "", CSW_AK47, COVERT },
	{ "", "AK47/", "", CSW_AK47, 0 },
	{ "", "AK47/", "", CSW_AK47, 0 },
	{ "", "AK47/", "", CSW_AK47, 0 },
	{ "", "AK47/", "", CSW_AK47, 0 },
	{ "AWP | Worm God", "awp/WormGod", "", CSW_AWP, COMMON },
	{ "AWP | Man'o'war", "awp/Manowar", "", CSW_AWP, COMMON },
	{ "AWP | Redline", "awp/Redline", "", CSW_AWP, RESTRICTED },
	{ "AWP | Hyper Beast", "awp/HBeast", "", CSW_AWP, RESTRICTED },
	{ "AWP | Asiimov", "awp/Asiimov", "", CSW_AWP, COVERT },
	{ "AWP | Dragon Lore", "awp/DragonLore", "", CSW_AWP, COVERT },
	{ "", "AWP/", "", CSW_AWP, 0 },
	{ "", "AWP/", "", CSW_AWP, 0 },
	{ "", "AWP/", "", CSW_AWP, 0 },
	{ "", "AWP/", "", CSW_AWP, 0 },
	{ "M4A4 | Griffin", "m4a1/Griffin", "", CSW_M4A1, COMMON },
	{ "M4A4 | Bullet Rain", "m4a1/BulletRain", "", CSW_M4A1, COMMON },
	{ "M4A4 | Dragon King", "m4a1/DragonKing", "", CSW_M4A1, RESTRICTED },
	{ "M4A4 | Asiimov", "m4a1/Asiimov", "", CSW_M4A1, RESTRICTED },
	{ "M4A4 | Poseidon", "m4a1/Poseidon", "", CSW_M4A1, COVERT },
	{ "M4A4 | Howl", "m4a1/Howl", "", CSW_M4A1, COVERT },
	{ "", "m4a4/", "", CSW_M4A1, 0 },
	{ "", "m4a4/", "", CSW_M4A1, 0 },
	{ "", "m4a4/", "", CSW_M4A1, 0 },
	{ "", "m4a4/", "", CSW_M4A1, 0 },
	{ "FAMAS | Blue Way", "famas/BlueWay", "", CSW_FAMAS, COMMON },
	{ "FAMAS | Nuclear", "famas/Nuclear", "", CSW_FAMAS, COMMON },
	{ "FAMAS | Vanquish", "famas/Vanquish", "", CSW_FAMAS, RESTRICTED },
	{ "FAMAS | Biohazard", "famas/Biohazard", "", CSW_FAMAS, RESTRICTED },
	{ "FAMAS | Pulse", "famas/Pulse", "", CSW_FAMAS, COVERT },
	{ "FAMAS | Spitfire", "famas/Spitfire", "", CSW_FAMAS, COVERT },
	{ "", "famas/", "", CSW_FAMAS, 0 },
	{ "", "famas/", "", CSW_FAMAS, 0 },
	{ "", "famas/", "", CSW_FAMAS, 0 },
	{ "", "famas/", "", CSW_FAMAS, 0 },
	{ "GALIL-AR | Crimson Web", "galil/CrimsonWeb", "", CSW_GALIL, COMMON },
	{ "GALIL-AR | Blue Way", "galil/BlueWay", "", CSW_GALIL, COMMON },
	{ "GALIL-AR | Eco", "galil/Eco", "", CSW_GALIL, RESTRICTED },
	{ "GALIL-AR | Odyssy", "galil/Odyssy", "", CSW_GALIL, RESTRICTED },
	{ "GALIL-AR | Cerberus", "galil/Cerberus", "", CSW_GALIL, COVERT },
	{ "GALIL-AR | Chatterbox", "galil/Chatterbox", "", CSW_GALIL, COVERT },
	{ "", "galil/", "", CSW_GALIL, 0 },
	{ "", "galil/", "", CSW_GALIL, 0 },
	{ "", "galil/", "", CSW_GALIL, 0 },
	{ "", "galil/", "", CSW_GALIL, 0 },
	{ "MP7 | Blood", "mp5/Blood", "", CSW_MP5NAVY, COMMON },
	{ "MP7 | Now Purple!", "mp5/NowPurple", "", CSW_MP5NAVY, COMMON },
	{ "MP7 | Rising Sun", "mp5/RisingSun", "", CSW_MP5NAVY, RESTRICTED },
	{ "MP7 | Seaweed", "mp5/Seaweed", "", CSW_MP5NAVY, RESTRICTED },
	{ "MP7 | Carbonite", "mp5/Carbonite", "", CSW_MP5NAVY, COVERT },
	{ "MP7 | Urbanhazard", "mp5/UrbanHazard", "", CSW_MP5NAVY, COVERT },
	{ "", "mp5/", "", CSW_MP5NAVY, 0 },
	{ "", "mp5/", "", CSW_MP5NAVY, 0 },
	{ "", "mp5/", "", CSW_MP5NAVY, 0 },
	{ "", "mp5/", "", CSW_MP5NAVY, 0 },
	{ "USP-S | Stainless", "usp/Stainless", "", CSW_USP, COMMON },
	{ "USP-S | Vertex", "usp/Vertex", "", CSW_USP, COMMON },
	{ "USP-S | Caiman", "usp/Caiman", "", CSW_USP, RESTRICTED },
	{ "USP-S | Road Rash", "usp/Rash", "", CSW_USP, RESTRICTED },
	{ "USP-S | Orion", "usp/Orion", "", CSW_USP, COVERT },
	{ "USP-S | Kill Confirmed", "usp/KConfirmed", "", CSW_USP, COVERT },
	{ "", "usp/", "", CSW_USP, 0 },
	{ "", "usp/", "", CSW_USP, 0 },
	{ "", "usp/", "", CSW_USP, 0 },
	{ "", "usp/", "", CSW_USP, 0 },
	{ "DEAGLE | Engraved", "deagle/Engraved", "", CSW_DEAGLE, COMMON },
	{ "DEAGLE | Golden Rose", "deagle/GoldenRose", "", CSW_DEAGLE, COMMON },
	{ "DEAGLE | Biohazard", "deagle/Biohazard", "", CSW_DEAGLE, RESTRICTED },
	{ "DEAGLE | Jungle", "deagle/Jungle", "", CSW_DEAGLE, RESTRICTED },
	{ "DEAGLE | Hypnotic", "deagle/Hypnotic", "", CSW_DEAGLE, COVERT },
	{ "DEAGLE | Blaze", "deagle/Blaze", "", CSW_DEAGLE, COVERT },
	{ "", "deagle/", "", CSW_DEAGLE, 0 },
	{ "", "deagle/", "", CSW_DEAGLE, 0 },
	{ "", "deagle/", "", CSW_DEAGLE, 0 },
	{ "", "deagle/", "", CSW_DEAGLE, 0 },
	{ "GLOCK-18 | Candy Apple", "glock/Candy", "", CSW_GLOCK18, COMMON },
	{ "GLOCK-18 | Green Way", "glock/GreenWay", "", CSW_GLOCK18, COMMON },
	{ "GLOCK-18 | Catacombs", "glock/Catacombs", "", CSW_GLOCK18, RESTRICTED },
	{ "GLOCK-18 | Grinder", "glock/Grinder", "", CSW_GLOCK18, RESTRICTED },
	{ "GLOCK-18 | Water Elemental", "glock/WaterElemental", "", CSW_GLOCK18, COVERT },
	{ "GLOCK-18 | Fade", "glock/Fade", "", CSW_GLOCK18, COVERT },
	{ "", "glock/", "", CSW_GLOCK18, 0 },
	{ "", "glock/", "", CSW_GLOCK18, 0 },
	{ "", "glock/", "", CSW_GLOCK18, 0 },
	{ "", "glock/", "", CSW_GLOCK18, 0 },
	{ "Karambit | Doppler Ocean", "knife/DopplerOcean_K", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Karambit | Doppler Pink", "knife/DopplerPink_K", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Karambit | Crimson Web", "knife/Crimson_K", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Butterfly Knife | Sea", "knife/Sea_BF", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Butterfly Knife | Hawaiian", "knife/Hawaiian_BF", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Butterfly Knife | Crimson Web", "knife/Crimson_BF", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Bayonet M9 | Fade", "knife/Fade_B", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Bayonet M9 | Doppler Sapphire", "knife/Sapphire_B", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Bayonet | Space", "knife/Space_B", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Gut Knife | Asiimov", "knife/Asiimov_GUT", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Gut Knife | Doppler", "knife/Doppler_GUT", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Gut Knife | Razer", "knife/Razer_GUT", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Flip Knife | ROG", "knife/ROG_FL", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Flip Knife | Fade", "knife/Fade_FL", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Flip Knife | Marble Fade", "knife/MarbleFade_FL", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Shadow Daggers", "knife/Def_SD", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Shadow Daggers | Magma", "knife/Magma_SD", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Shadow Daggers | Rainbow", "knife/Rainbow_SD", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Falchion Knife | Orange", "knife/Orange_F", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Falchion Knife | Diamond", "knife/Diamond_F", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Falchion Knife", "knife/Def_F", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Huntsman Knife | Fade", "knife/Fade_HM", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Huntsman Knife | Crimson Web", "knife/Crimson_HM", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Huntsman Knife | Slaughter", "knife/Slaughter_HM", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "", "knife/", "", CSW_KNIFE, 0 },
	{ "", "knife/", "", CSW_KNIFE, 0 },
	{ "", "knife/", "", CSW_KNIFE, 0 },
	{ "", "knife/", "", CSW_KNIFE, 0 },
	{ "", "knife/", "", CSW_KNIFE, 0 },
	{ "", "knife/", "", CSW_KNIFE, 0 }
};

new const KeyName[] = "Key";

new const Case_Data[][][] = 
{
	{ "Case Name", "Found Num 0.1-100.0%" }, //Last must be 1
	{ "Chroma Case", 1000 }, //First must be 1000
	{ "Chroma 2 Case", 1025 },
	{ "Chroma 3 Case", 0380 },
	{ "Gamma Case", 0105 },
	{ "Gamma 2 Case", 0017 },
	{ "Falcion Case", 0009 }
};

new const FirstWeaponNames[][][] =
{
	{ "", "", 0 },
	{ "AK47", "weapon_ak47", CSW_AK47 },
	{ "M4A4", "weapon_m4a1", CSW_M4A1 },
	{ "AWP", "weapon_awp", CSW_AWP },
	{ "FAMAS", "weapon_famas", CSW_FAMAS },
	{ "MP5", "weapon_mp5navy", CSW_MP5NAVY },
	{ "GALIL", "weapon_galil", CSW_GALIL }
};

new const SecondaryWeaponNames[][][] =
{
	{ "", "", 0 },
	{ "DEAGLE", "weapon_deagle", CSW_DEAGLE },
	{ "USP", "weapon_usp", CSW_USP },
	{ "GLOCK-18", "weapon_glock18", CSW_GLOCK18 }
};

new const Ranks[][] =
{
	"",
	"Silver I",
	"Silver II",
	"Silver III",
	"Silver IV",
	"Silver Elite",
	"Silver Elite Master",
	"Gold Nova I",
	"Gold Nova II",
	"Gold Nova III",
	"Gold Nova Master",
	"Master Guardian I",
	"Master Guardian II",
	"Master Guardian Elite",
	"Distinguished Master Guardian",
	"Legendary Eagle",
	"Legendary Eagle Master",
	"Supreme Master First Class",
	"The Global Elite",
	""
};

new const RankKills[] =
{
	0,
	0,
	25,
	100,
	250,
	750,
	1000,
	1500,
	2250,
	3000,
	3900,
	4900,
	5900,
	7000,
	8500,
	10000,
	15000,
	22000,
	30000,
	40000,
	0
};

public plugin_precache()
{
	new Mdl[96];
	
	for(new i = 1; i < sizeof(SkinData); i++)
	{
		if(strlen(SkinData[i][0]) > 1)
		{
			formatex(Mdl, charsmax(Mdl), "models/%s%s.mdl", SkinFolder, SkinData[i][1]);
			precache_model(Mdl);
		}
		
		if(strlen(SkinData[i][2]) > 1)
		{
			formatex(Mdl, charsmax(Mdl), "models/%s%s.mdl", SkinFolder, SkinData[i][2]);
			precache_model(Mdl);
		}
	}
	
	for(new i = 1; i < sizeof(DefaultModels); i++)
	{
		if(strlen(DefaultModels[i][0]) > 1)
		{
			formatex(Mdl, charsmax(Mdl), "models/%s%s", DSkinFolder, DefaultModels[i][0]);
			precache_model(Mdl);
		}
	}
}

public plugin_end()
{
	SQL_FreeHandle(SQL_TUPLE);
}

public plugin_init()
{
	for(new i; i < MAXWP; i++)
	{
		copy(SkinDataTrade[i], 31, SkinData[i][0]);
	}
	
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
	register_cvar(PLUGIN, VERSION, FCVAR_SERVER);
	register_dictionary("csgov2.txt");
	
	CvarHost = register_cvar("csgo_host", "");
	CvarDatabase = register_cvar("csgo_db", "");
	CvarUser = register_cvar("csgo_user", "");
	CvarPassword = register_cvar("csgo_pw", "");
	
	get_pcvar_string(CvarHost, SQL_Host, charsmax(SQL_Host));
	get_pcvar_string(CvarDatabase, SQL_Database, charsmax(SQL_Database));
	get_pcvar_string(CvarUser, SQL_User, charsmax(SQL_User));
	get_pcvar_string(CvarPassword, SQL_Password, charsmax(SQL_Password));

	CvarFoundCase = register_cvar("csgo_casefound", "20");
	CvarFoundKey = register_cvar("csgo_keyfound", "15");
	CvarMinDollarDrop = register_cvar("csgo_minddrop", "1");
	CvarMaxDollarDrop = register_cvar("csgo_maxddrop", "3");
	CvarMinDollarMarket = register_cvar("csgo_minmarketd", "10");
	CvarMaxDollarMarket = register_cvar("csgo_maxmarketd", "1000000");
	CvarSkinCheck = register_cvar("csgo_scheck", "1");
	CvarMenuButton = register_cvar("csgo_mbutton", "1");
	CvarWeaponMenu = register_cvar("csgo_wpmenu", "1");
	CvarGiveSmokeGrenade = register_cvar("csgo_givesg", "0");
	
	FoundCasesChance = get_pcvar_num(CvarFoundCase);
	FoundKeyChance = get_pcvar_num(CvarFoundKey);
	MinDollarDrop = get_pcvar_num(CvarMinDollarDrop);
	MaxDollarDrop = get_pcvar_num(CvarMaxDollarDrop);
	MinDollarMarket = get_pcvar_num(CvarMinDollarMarket);
	MaxDollarMarket = get_pcvar_num(CvarMaxDollarMarket);
	FoundCasesChance = get_pcvar_num(CvarFoundCase);
	GiveSmokeGrenade = get_pcvar_num(CvarGiveSmokeGrenade);
	
	register_concmd("TRADEPIECE", "cmdPiece");
	register_concmd("TRADEDOLLARS", "cmdDollarT");
	register_concmd("MARKETDOLLAR", "cmdDollarM");
	register_concmd("MY_USERNAME", "cmdUser");
	register_concmd("MY_PASSWORD", "cmdPassword");
	
	register_clcmd("say /menu", "MainMenu");
	
	if(get_pcvar_num(CvarSkinCheck) == 1)
		register_impulse(100, "SkinCheck");
		
	if(get_pcvar_num(CvarMenuButton) == 1)
		register_impulse(201, "MainMenu");
		
	register_event("DeathMsg", "Death", "a");
	
	dSync = CreateHudSyncObj();
	
	for(new i = 1; i < sizeof(DefaultModels); i++)
	{
		if(strlen(DefaultModels[i][1]) > 0)
		{
			RegisterHam(Ham_Item_Deploy, DefaultModels[i][1], "WeaponSkin", 1);
		}
	}
	
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "PlayerSpawn", 1);
	
	if(get_pcvar_num(CvarWeaponMenu) == 1)
	{
		register_message(get_user_msgid("StatusIcon"), "msgStatusIcon");
		register_clcmd("say /guns", "Guns");
		register_clcmd("say guns", "Guns");
	}
	
	register_clcmd("say", "HandleSay");
	
	set_task(55.0, "Message", 20170309, _, _, "b");
	
	SQL_FirstLoad() ;
}

public msgStatusIcon(msgid, msgdest, id) 
{ 
	static szIcon[8]; 
	get_msg_arg_string(2, szIcon, 7); 
	
	if(equal(szIcon, "buyzone") && get_msg_arg_int(1)) 
	{ 
		set_pdata_int(id, 235, get_pdata_int(id, 235) & ~(1<<0)); 
		return PLUGIN_HANDLED; 
	}
	
	return PLUGIN_CONTINUE; 
}

public Message() 
{
	for(new i; i < MAXP; i++)
		if(is_user_connected(i))
			print_color(i, "!g%s!y %L", Prefix, i, "SVMESSAGE");
}

public HandleSay(id)
{
	new Message[192], None[2][32], Chat[192], Alive[16];
	
	read_args(Message, 191);
	remove_quotes(Message);

	formatex(None[0], 31, "");
	formatex(None[1], 31, " ");
	
	if(Message[0] == '@' || Message[0] == '!' || equal (Message, ""))
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	if(!is_user_alive(id))
		Alive = "*DEATH* ";
	else
		Alive = "";
		
	if(!equali(Message, None[0]) && !equali(Message, None[1]))
	{
		if(Logined[id])
		{
			formatex(Chat, 191, "^1%s^4[%s] ^3%s^1 : %s", Alive, Ranks[CurrentRank[id]], Name[id], Message);
		}
		else
		{
			formatex(Chat, 191, "^1%s^4[Unranked] ^3%s^1 : %s", Alive, Name[id], Message);
		}
		
		switch(cs_get_user_team(id))
		{
			case CS_TEAM_T: ColorChat(0, RED, Chat);
			case CS_TEAM_CT: ColorChat(0, BLUE, Chat);
			case CS_TEAM_SPECTATOR: ColorChat(0, GREY, Chat);
		}
		
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public Death()
{
	new id = read_data(1);
	new x = read_data(2);
	
	if(id == 0 || id == x || x == 0 || !Logined[id])
	{
		return;
	}
	
	new DollarDrop = random_num(MinDollarDrop, MaxDollarDrop);
	
	Dollars[id] += DollarDrop;
	
	set_hudmessage(0, 255, 0, -1.00, 0.85, 0, 6.0, 2.0);
	ShowSyncHudMsg(id, dSync, "+%d$", x);
	
	new Drop = random_num(1, 100);
	
	if(FoundCasesChance >= Drop)
	{
		DropCase(id);
	}
	else if(FoundCasesChance+FoundKeyChance >= Drop)
	{
		for(new i; i < MAXP; i++)
			if(is_user_connected(i))
				print_color(i, "!g%s!y %L", Prefix, i, "FOUND", Name[id], KeyName);
		Keys[id]++;
	}
	
	Kills[id]++;
	
	if(RankKills[CurrentRank[id]+1] <= Kills[id] && RankKills[CurrentRank[id]+1] != 0)
	{
		CurrentRank[id]++;
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "RANKNEWLV", Ranks[CurrentRank[id]]);
	}
		
	SQL_UpdateUser(id);
}

public DropCase(id)
{
	new RandomNum;
	RandomNum = random(1001);
	
	for(new i = 1; i < sizeof(Case_Data); i++)
	{
		if(Case_Data[i][1][0] <= RandomNum)
		{
			for(new x; x < MAXP; x++)
				if(is_user_connected(x))
					print_color(x, "!g%s!y %L", Prefix, x, "FOUND", Name[id], Case_Data[i][0]);
					
			Cases[id][i]++;
			break;
		}
	}
	
	SQL_UpdateUser(id);
}

public SkinDrop(id, CaseNum)
{
	new RandomNum = random_num(1, 1000);
	
	if(DropData[CaseNum][10] >= RandomNum && DropData[CaseNum][0] == 1)
	{
		new RandomKnife = random_num(91, 90+MAXKNIFESKINS-1);
		Weapons[id][RandomKnife]++;
		
		for(new i; i < MAXP; i++)
			if(is_user_connected(i))
				print_color(i, "!g%s!y %L", Prefix, i, "UNBOXING", Name[id], SkinData[RandomKnife][0]);
	}
	else
	{
		new RandomNums[2], DroppedSkin;
		RandomNum = random_num(1, 10);
		
		if(RandomNum == 1)
		{
			RandomNums[0] = 7; RandomNums[1] = 9;
		}
		else if(RandomNum <= 4)
		{
			RandomNums[0] = 4; RandomNums[1] = 6;
		}
		else if(RandomNum <= 10)
		{
			RandomNums[0] = 1; RandomNums[1] = 3;
		}
		
		DroppedSkin = DropData[CaseNum][random_num(RandomNums[0], RandomNums[1])];
		
		Weapons[id][DroppedSkin]++;
		
		for(new i; i < MAXP; i++)
			if(is_user_connected(i))
				print_color(i, "!g%s!y %L", Prefix, i, "UNBOXING", Name[id], SkinData[DroppedSkin][0]);
	}
	
	SQL_UpdateUser(id);
}

public WeaponSkin(f)
{
	new id = get_pdata_cbase(f, 41, 4);
	new wid = cs_get_weapon_id(f);
	
	if(id > 32 || id < 1 || !is_user_alive(id))
	{
		return HAM_SUPERCEDE;
	}
	
	new k = AnimationIDs[wid][2], Mdl[86];
	
	if(inUse[id][k] > 0 && SkinData[inUse[id][k]][3][0] == wid && Weapons[id][inUse[id][k]] > 0)
	{
		formatex(Mdl, charsmax(Mdl), "models/%s%s.mdl", SkinFolder, SkinData[inUse[id][k]][1]);
		set_pev(id, pev_viewmodel2, Mdl);
		
		if(strlen(SkinData[inUse[id][k]][2]) > 0)
		{
			formatex(Mdl, charsmax(Mdl), "models/%s%s.mdl", SkinFolder, SkinData[inUse[id][k]][2]);
			set_pev(id, pev_weaponmodel2, Mdl);
		}
	}
	else
	{
		formatex(Mdl, charsmax(Mdl), "models/%s%s", DSkinFolder, DefaultModels[wid][0]);
		set_pev(id, pev_viewmodel2, Mdl);
	}
	
	return HAM_IGNORED;
}

public MainMenu(id)
{
	if(!Logined[id])
	{
		RegMenu(id);
		return;
	}
	
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "MAINMENU", Dollars[id]);
	new Menu = menu_create(String, "MainMenuh");
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "INVENTORY");
	menu_additem(Menu, String, "1");
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "CASEOPEN");
	menu_additem(Menu, String, "2");
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADE");
	menu_additem(Menu, String, "3");
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L^n", id, "MARKET");
	menu_additem(Menu, String, "4");
	
	if(RankKills[CurrentRank[id]+1] != 0)
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L%L", id, "TRASH", id, "RANKMENU",
		Ranks[CurrentRank[id]], Kills[id], RankKills[CurrentRank[id]+1], Ranks[CurrentRank[id]+1]);
	}
	else
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L%L", id, "TRASH", id, "RANKMENUMAX",
		Ranks[CurrentRank[id]], Kills[id]);
	}
	menu_additem(Menu, String, "5");
	
	menu_display(id, Menu);
}

public MainMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	switch(x)
	{
		case 1 : {
			Inventory(id);
		}
		
		case 2 : {
			CaseMenu(id);
			
			if(MarketItem[id] > 0 || TradeItem[id] > 0 || inTrade[id] > 0)
			{
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "TMMESSAGE");
				DeleteTradeandMarket(id);
			}
		}
		
		case 3 : {
			if(PendingTrade > MAXTRADEINSAMETIME && PTradeId[id] == 0)
			{
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "BLOCKTRADE");
				return;
			}
			
			TradeMenu(id);
			
			if(MarketItem[id] > 0)
			{
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "TMMESSAGE");
				DeleteTradeandMarket(id);
			}
		}
		
		case 4 : {
			MMarketMenu(id);
			
			if(TradeItem[id] > 0 || inTrade[id] > 0)
			{
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "TMMESSAGE");
				DeleteTradeandMarket(id);
			}
		}
		
		case 5 : {
			TrashMenu(id);
			
			if(MarketItem[id] > 0 || TradeItem[id] > 0 || inTrade[id] > 0)
			{
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "TMMESSAGE");
				DeleteTradeandMarket(id);
			}
		}
	}
}

public CaseMenu(id)
{
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "CASEOPENM", Keys[id]);
	new Menu = menu_create(String, "CaseMenuh");
	
	for(new i = 1; i < sizeof(Case_Data); i++)
	{
		new NumToString[6];
		num_to_str(i, NumToString, 5);
		formatex(String, charsmax(String), "%s \r(%d)", Case_Data[i][0], Cases[id][i]);
		menu_additem(Menu, String, NumToString);
	}
	
	menu_display(id, Menu);
}

public CaseMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	if(Cases[id][x] > 0 && Keys[id] > 0)
	{
		Keys[id]--;
		Cases[id][x]--;
		SkinDrop(id, x);
	}
	else if(Keys[id] == 0)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "NOTENOUGHK");
	}
	else
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "NOTENOUGHC");
	}
	
	CaseMenu(id);
}

public TrashMenu(id)
{
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRASH");
	new Menu = menu_create(String, "TrashMenuh");
	
	for(new i = 1; i < sizeof(SkinData); i++)
	{
		if(Weapons[id][i] > 0 && strlen(SkinData[i][0]) > 1)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i, NumToString, 5);
			
			if(SkinData[i][3][0] != CSW_KNIFE)
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \y(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinData[i][0], Weapons[id][i]);
			else
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \w(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinData[i][0], Weapons[id][i]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	menu_display(id, Menu);
}

public TrashMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	new x = str_to_num(Data);
	
	Weapons[id][x]--;
	TrashMenu(id);
	SQL_UpdateUser(id);
}

public Inventory(id)
{
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "INVENTORY");
	new Menu = menu_create(String, "Inventoryh");
	
	for(new i = 1; i < sizeof(SkinData); i++)
	{
		if(Weapons[id][i] > 0 && strlen(SkinData[i][0]) > 1)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i, NumToString, 5);
			
			if(SkinData[i][3][0] != CSW_KNIFE)
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \y(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinDataTrade[i], Weapons[id][i]);
			else
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \w(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinDataTrade[i], Weapons[id][i]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	menu_display(id, Menu);
}

public Inventoryh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	new x = str_to_num(Data);
	
	if(SkinData[x][3][0] == 16 || SkinData[x][3][0] == 17 || SkinData[x][3][0] == 26)
	{
		inUse[id][2] = x;
	}
	else if(SkinData[x][3][0] == 29)
	{
		inUse[id][3] = x;
	}
	else
	{
		inUse[id][1] = x;
	}
}

public SkinCheck(id)
{
	if(!is_user_alive(id))
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new Sil, WPName[32];
	formatex(WPName, charsmax(WPName), DefaultModels[get_user_weapon(id)][1]);
	new WPN = find_ent_by_owner(-1, DefaultModels[get_user_weapon(id)][1], id);
	
	if(get_user_weapon(id) == CSW_M4A1 || get_user_weapon(id) == CSW_USP)
		Sil = cs_get_weapon_silen(WPN);
		
	if(get_user_weapon(id) == CSW_AWP)
		cs_set_user_zoom(id, 0, 0);
	
	PlayAnimation(id, AnimationIDs[get_user_weapon(id)][Sil]);

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public TradeMenu(id)
{
	if(TradePiece[id] == 0)
	{
		TradePiece[id] = 1;
	}
	
	new String[128], kid, Menu;
	
	if(TradePartner[id] > 0)
		kid = TradePartner[id];
	else
		kid = TradeID[id];

	if(TradeFounding[id] == 1)
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "WANTTRADE", Name[kid]);
	}
	else if(inTrade[id] == 1 && inTrade[kid] == 1)
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEITEMS", Name[kid]);
	}
	else 
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEDOLLAR", Dollars[id]);
	}
	
	Menu = menu_create(String, "TradeMenuh");
	
	if(TradeFounding[id] == 1)
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEACCEPT");
		menu_additem(Menu, String, "-3");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEREJECT");
		menu_additem(Menu, String, "-2");
	}
	else if(inTrade[id] == 1 && inTrade[kid] == 1)
	{
		if(TradeItem[kid] == 0)
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADENOTHING");
		}
		else if(TradeItem[kid] > 0 && TradeItem[kid] <= 90+MAXKNIFESKINS)
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEITEM", SkinDataTrade[TradeItem[kid]], TradePiece[kid]);
		}
		else if(TradeItem[kid] > 90+MAXKNIFESKINS && TradeItem[kid] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEITEM", Case_Data[TradeItem[kid]-(90+MAXKNIFESKINS)][0], TradePiece[kid]);
		}
		else
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEITEM", KeyName, TradePiece[kid]);
		}
			
		menu_additem(Menu, String, "0");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEYOURITEMS", TradeDollars[kid]);
		menu_additem(Menu, String, "0");
		
		if(TradeItem[id] == 0)
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADENOTHING");
		}
		else if(TradeItem[id] > 0 && TradeItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS)
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEITEM", SkinDataTrade[TradeItem[id]], TradePiece[id]);
		}
		else if(TradeItem[id] > 90+MAXKNIFESKINS && TradeItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEITEM", Case_Data[TradeItem[id]-(90+MAXKNIFESKINS)][0], TradePiece[id]);
		}
		else
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEITEM", KeyName, TradePiece[id]);
		}
		menu_additem(Menu, String, "-4");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEDOLLAR2", TradeDollars[id]);
		menu_additem(Menu, String, "-5");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEACCEPT");
		menu_additem(Menu, String, "-6");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEREJECT");
		menu_additem(Menu, String, "-7");
	}
	else if(TradeID[id] == 0)
	{
		for(new i; i < MAXP; i++)
		{
			new NumToStr[6];
			if(is_user_connected(i))
			{
				if(i == id || is_user_bot(i))
					continue;
					
				if(TradeFounding[i] == 0 && inTrade[i] == 0)
				{
					num_to_str(i, NumToStr, 5);
					formatex(String, charsmax(String), "%s", Name[i]);
					menu_additem(Menu, String, NumToStr);
				}
			}
		}
	}
	else if(TradeID[id] > 0)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "DONTACCEPTEDTRADE");
		return;
	}

	menu_display(id, Menu);
}
public TradeMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	if(x <= 0)
	{
		switch(x)
		{
			case 0 : TradeMenu(id);
			
			case -3 : {
				if(PendingTrade > MAXTRADEINSAMETIME)
				{
					print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "BLOCKTRADE");
					return;
				}
				
				TradeFounding[id] = 0;
				inTrade[id] = 1;
				new kid;
				if(TradePartner[id] > 0)
					kid = TradePartner[id];
				else
					kid = TradeID[id];
				inTrade[kid] = 1;
				TradePiece[id] = 0;
				TradePiece[kid] = 0;
				PTradeId[id] = 1;
				PTradeId[kid] = 1;
				TradeMenu(id);
				TradeMenu(kid);
				PendingTrade++;
			}
			
			case -2 : {
				new kid;
				if(TradePartner[id] > 0)
					kid = TradePartner[id];
				else
					kid = TradeID[id];
				inTrade[id] = 0;
				TradePartner[id] = 0;
				TradeFounding[id] = 0;
				inTrade[kid] = 0;
				TradeID[kid] = 0;
				TradeID[id] = 0;
			}
			
			case -4 : {
				TChooseItem(id);
			}
			
			case -5 : {
				client_cmd(id, "messagemode TRADEDOLLARS");
			}
			
			case -6 : {
				new kid;
				
				if(TradePartner[id] > 0)
					kid = TradePartner[id];
				else
					kid = TradeID[id];
					
				Accept[id] = 1;
				
				if(Accept[id] == 1 && Accept[kid] == 1)
				{
					Trade(id, kid);
				}
				else
				{
					MainMenu(id);
				}
			}
			
			case -7 : {
				new kid;
				if(TradePartner[id] > 0)
					kid = TradePartner[id];
				else
					kid = TradeID[id];
				
				inTrade[id] = 0;
				TradePartner[id] = 0;
				TradeFounding[id] = 0;
				TradeID[id] = 0;
				inTrade[kid] = 0;
				TradePartner[kid] = 0;
				TradeFounding[kid] = 0;
				TradeID[kid] = 0;
				PTradeId[id] = 0;
				PTradeId[kid] = 0;
				PendingTrade--;
			}
		}
	}
	else
	{
		if(PendingTrade > MAXTRADEINSAMETIME && PTradeId[id] == 0)
		{
			print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "BLOCKTRADE");
			return;
		}
			
		TradeID[id] = x;
		print_color(x, "!g%s!y %L", Prefix, x, "WANTTRADE2", Name[id]);
		TradeFounding[x] = 1;
		TradeFounding[id] = 0;
		inTrade[id] = 1;
		TradePartner[x] = id;
		remove_task(TradeID[id]+9929);
		set_task(30.0, "DeleteTrade", TradeID[id]+9929);
	}
}

public DeleteTrade(id) 
{
	id = id - 9929;
	if(Logined[id])
	{
		if(inTrade[id] == 0)
		{
			inTrade[id] = 0;
			TradePartner[id] = 0;
			TradeFounding[id] = 0;
		}
	}
}

public Trade(x, y) {
	if(Logined[x] && Logined[y] ||
	inTrade[x] == 1 && inTrade[y] == 1  ||
	Accept[x] == 1 && Accept[y] == 1)
	{
		PendingTrade--;
		
		if(TradeItem[x] > 0 && TradeItem[x] <= 90+MAXKNIFESKINS)
		{
			Weapons[y][TradeItem[x]] += TradePiece[x];
			Weapons[x][TradeItem[x]] -= TradePiece[x];
		}
		else if(TradeItem[x] > 90+MAXKNIFESKINS && TradeItem[x] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
		{
			Cases[y][TradeItem[x]-(90+MAXKNIFESKINS)] += TradePiece[x];
			Cases[x][TradeItem[x]-(90+MAXKNIFESKINS)] -= TradePiece[x];
		}
		else if(TradeItem[x] > 0)
		{
			Keys[y] += TradePiece[x];
			Keys[x] -= TradePiece[x];
		}
		
		if(TradeItem[y] > 0 && TradeItem[y] <= 90+MAXKNIFESKINS)
		{
			Weapons[y][TradeItem[y]] -= TradePiece[y];
			Weapons[x][TradeItem[y]] += TradePiece[y];
		}
		else if(TradeItem[y] > 90+MAXKNIFESKINS && TradeItem[y] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
		{
			Cases[y][TradeItem[y]-(90+MAXKNIFESKINS)] -= TradePiece[y];
			Cases[x][TradeItem[y]-(90+MAXKNIFESKINS)] += TradePiece[y];
		}
		else if(TradeItem[y] > 0)
		{
			Keys[y] -= TradePiece[y];
			Keys[x] += TradePiece[y];
		}
		
		Dollars[x] += TradeDollars[y];
		Dollars[y] += TradeDollars[x];
		Dollars[x] -= TradeDollars[x];
		Dollars[y] -= TradeDollars[y];
		
		print_color(x, "!g%s!y %L", Prefix, x, "SUCCESSTRADE");
		print_color(y, "!g%s!y %L", Prefix, y, "SUCCESSTRADE");
		
		DeleteTradeandMarket(x);
		DeleteTradeandMarket(y);
		
		show_menu(x, 0, "^n", 1);
		show_menu(y, 0, "^n", 1);
		
		set_task(0.5, "SQL_UpdateUser", x);
		set_task(0.5, "SQL_UpdateUser", y);
		
		PTradeId[x] = 0;
		PTradeId[y] = 0;
	}	
}

public TChooseItem(id)
{
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "CHOOSEITEM");
	new Menu = menu_create(String, "TChooseItemh");
	
	for(new i = 1; i < sizeof(SkinData); i++)
	{
		if(Weapons[id][i] > 0 && strlen(SkinDataTrade[i]) > 1)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i, NumToString, 5);
			
			if(SkinData[i][3][0] != CSW_KNIFE)
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \y(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinDataTrade[i], Weapons[id][i]);
			else
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \w(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinDataTrade[i], Weapons[id][i]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	for(new i = 1; i < sizeof(Case_Data); i++)
	{
		if(Cases[id][i] > 0)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i+sizeof(SkinData), NumToString, 5);
			formatex(String, charsmax(String), "%s \r(%d)", Case_Data[i][0], Cases[id][i]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	if(Keys[id] > 0)
	{
		new NumToString[6];
		num_to_str(1+sizeof(SkinData)+sizeof(Case_Data), NumToString, 5);
		formatex(String, charsmax(String), "%s \r(%d)", KeyName, Keys[id]);
		menu_additem(Menu, String, NumToString);
	}
	
	menu_display(id, Menu);
}

public TChooseItemh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	new x = str_to_num(Data);
	
	TradeItem[id] = x;
	client_cmd(id, "messagemode TRADEPIECE");
}

public MChooseItem(id)
{
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "CHOOSEITEM");
	new Menu = menu_create(String, "MChooseItemh");
	
	for(new i = 1; i < sizeof(SkinData); i++)
	{
		if(Weapons[id][i] > 0 && strlen(SkinDataTrade[i]) > 1)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i, NumToString, 5);
			
			if(SkinData[i][3][0] != CSW_KNIFE)
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \y(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinDataTrade[i], Weapons[id][i]);
			else
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \w(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinDataTrade[i], Weapons[id][i]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	for(new i = 1; i < sizeof(Case_Data); i++)
	{
		if(Cases[id][i] > 0)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i+sizeof(SkinData), NumToString, 5);
			formatex(String, charsmax(String), "%s \r(%d)", Case_Data[i][0], Cases[id][i]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	if(Keys[id] > 0)
	{
		new NumToString[6];
		num_to_str(1+sizeof(SkinData)+sizeof(Case_Data), NumToString, 5);
		formatex(String, charsmax(String), "%s \r(%d)", KeyName, Keys[id]);
		menu_additem(Menu, String, NumToString);
	}
	
	menu_display(id, Menu);
}

public MChooseItemh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	new x = str_to_num(Data);
	
	MarketItem[id] = x;
	MarketMenu(id);
}

public cmdDollarM(id)
{
	if(inTrade[id] == 1 || !Logined[id])
		return;
	
	new Price, Data[32];
	read_args(Data, charsmax(Data));
	remove_quotes(Data);
	
	Price = str_to_num(Data);
	
	if(Price <= MinDollarMarket)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "LOWPRICE", MinDollarMarket);
		client_cmd(id, "messagemode MARKETDOLLAR");
		MarketMenu(id);
	}
	else if(MaxDollarMarket >= Price)
	{
		MarketDollar[id] = Price;
		MarketMenu(id);
	}
	else
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "HIGHPRICE", MaxDollarMarket);
		client_cmd(id, "messagemode MARKETDOLLAR");
		MarketMenu(id);
	}
}

public cmdDollarT(id)
{
	if(inTrade[id] == 0 || !Logined[id])
		return;
	
	new Piece, Data[32], kid;
	read_args(Data, charsmax(Data));
	remove_quotes(Data);
	
	Piece = str_to_num(Data);
	
	if(TradePartner[id] > 0)
		kid = TradePartner[id];
	else
		kid = TradeID[id];
	
	if(Piece <= 0)
	{
		client_cmd(id, "messagemode TRADEDOLLARS");
	}
	else if(Dollars[id] >= Piece)
	{
		TradeDollars[id] = Piece;
		TradeMenu(id);
		TradeMenu(kid);
		Accept[id] = 0;
		Accept[kid] = 0;
	}
	else
	{
		TradeDollars[id] = Dollars[id];
		TradeMenu(id);
		TradeMenu(kid);
		Accept[id] = 0;
		Accept[kid] = 0;
	}
}
public cmdPiece(id)
{
	new kid;
	
	if(TradePartner[id] > 0)
		kid = TradePartner[id];
	else
		kid = TradeID[id];
		
	if(inTrade[id] == 0 || inTrade[kid] == 0 || !Logined[id])
		return;
	
	new Piece, Data[32];
	read_args(Data, charsmax(Data));
	remove_quotes(Data);
	
	Piece = str_to_num(Data);
	
	if(TradeItem[id] > 0 && TradeItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS)
	{
		if(Weapons[id][TradeItem[id]] >= Piece && Piece >= 1)
		{
			TradePiece[id] = Piece;
			TradeMenu(id);
			TradeMenu(kid);
			Accept[id] = 0;
			Accept[kid] = 0;
		}
	}
	else if(TradeItem[id] > 90+MAXKNIFESKINS && TradeItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
	{
		if(Cases[id][TradeItem[id]-(90+MAXKNIFESKINS)] >= Piece && Piece >= 1)
		{
			TradePiece[id] = Piece;
			TradeMenu(id);
			TradeMenu(kid);
			Accept[id] = 0;
			Accept[kid] = 0;
		}
	}
	else if(TradeItem[id] > 0)
	{
		if(Keys[id] >= Piece && Piece >= 1)
		{
			TradePiece[id] = Piece;
			TradeMenu(id);
			TradeMenu(kid);
			Accept[id] = 0;
			Accept[kid] = 0;
		}
	}
	else
	{
		TradePiece[id] = 0;
		TradeMenu(id);
		TradeMenu(kid);
		Accept[id] = 0;
		Accept[kid] = 0;
		return;
	}
}

public RegMenu(id)
{
	if(ServerLoaded == 0)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "SERVERLOADING");
		return;
	}
	
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "REGISTERMENU");
	new menu = menu_create(String, "RegMenuh" );
		
	if(strlen(User[id]) > 0)
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "USERNAME", User[id]);
		menu_additem(menu, String, "1");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L^n", id, "PASSWORD", Password[id]);
		menu_additem(menu, String, "2");
	}
	else
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "USERNAME2", User[id]);
		menu_additem(menu, String, "1");
	}
	
	if(strlen(User[id]) > 0 && strlen(Password[id]) > 0 && UserLoad[id] == 0 && inProgress[id] == 0)
	{
		if(Found[id])
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "LOGIN");
			menu_additem(menu, String, "3");
		}
		else
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "REGISTER");
			menu_additem(menu, String, "4");
		}
	}
	
	menu_display(id, menu);
}

public RegMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	switch(x)
	{
		case 1 : {
			client_cmd(id, "messagemode MY_USERNAME");
			RegMenu(id);
		}
		
		case 2 : {
			client_cmd(id, "messagemode MY_PASSWORD");
			RegMenu(id);
		}
		
		case 3 : {
			if(inProgress[id] == 0)
			{
				inProgress[id] = 1;
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "LOGINPENDING");
				RegisterMod[id] = 1;
				SQL_Check(id);
				RegMenu(id);
			}
			else
			{
				RegMenu(id);
			}
		}
		
		case 4 : {
			if(inProgress[id] == 0)
			{
				inProgress[id] = 1;
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "REGISTERPENDING");
				RegisterMod[id] = 2;
				SQL_Check(id);
				RegMenu(id);
			}
			else
			{
				RegMenu(id);
			}
		}
	}
}

public SQL_RegCheck(id)
{
	new szQuery[128], Len, a[32];
	
	formatex(a, 31, "%s", User[id]);

	replace_all(a, 31, "\", "\\");
	replace_all(a, 31, "'", "\'");
	
	Len += formatex(szQuery[Len], 128, "SELECT * FROM globaloffensive ");
	Len += formatex(szQuery[Len], 128-Len,"WHERE USER = '%s'", a);
	
	new szData[2];
	szData[0] = id;
	szData[1] = get_user_userid(id);
	
	SQL_ThreadQuery(SQL_TUPLE, "SQL_RegCheckResult", szQuery, szData, 2);
	
	UserLoad[id] = 1;
}

public SQL_RegCheckResult(FailState, Handle:Query, Error[], Errcode, szData[], DataSize)
{
	if(FailState == TQUERY_CONNECT_FAILED || FailState == TQUERY_QUERY_FAILED)
	{
		log_amx("%s", Error);
		return;
	}
	
	new id = szData[0];
	
	if(szData[1] != get_user_userid(id))
		return;
	
	if(SQL_NumRows(Query) > 0)
	{
		Found[id] = true;
	}
	else
	{
		Found[id] = false;
	}
	
	UserLoad[id] = 0;
	RegMenu(id);
}

public SQL_Check(id)
{
	new szQuery[128], Len, a[32];
	
	formatex(a, 31, "%s", User[id]);

	replace_all(a, 31, "\", "\\");
	replace_all(a, 31, "'", "\'");
	
	Len += formatex(szQuery[Len], 128, "SELECT * FROM globaloffensive ");
	Len += formatex(szQuery[Len], 128-Len,"WHERE USER = '%s'", a);
	
	new szData[2];
	szData[0] = id;
	szData[1] = get_user_userid(id);
	
	SQL_ThreadQuery(SQL_TUPLE, "SQL_CheckResult", szQuery, szData, 2);
}

public SQL_CheckResult(FailState, Handle:Query, Error[], Errcode, szData[], DataSize)
{
	if(FailState == TQUERY_CONNECT_FAILED || FailState == TQUERY_QUERY_FAILED)
	{
		log_amx("%s", Error);
		return;
	}
	
	new id = szData[0];
	
	if(szData[1] != get_user_userid(id))
		return;
	
	if(RegisterMod[id] == 2)
	{	
		if(SQL_NumRows(Query) > 0)
		{
			print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "USERNAMEUSING");
			inProgress[id] = 0;
			RegMenu(id);
		}
		else
		{
			SQL_NewAccount(id);
		}
	}
	else if(RegisterMod[id] == 1)
	{
		if(SQL_NumRows(Query) == 0)
		{
			print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "BADPW");
			inProgress[id] = 0;
			RegMenu(id);
		}
		else
		{
			SQL_UserLoad(id);
		}
	}
}

public SQL_NewAccount(id)
{
	new szQuery[512], Len, a[32], b[32], c[32];
	
	formatex(a, 31, "%s", User[id]);
	formatex(b, 31, "%s", Password[id]);
	formatex(c, 31, "%s", Name[id]);

	replace_all(a, 31, "\", "\\");
	replace_all(a, 31, "'", "\'"); 
	replace_all(b, 31, "\", "\\");
	replace_all(b, 31, "'", "\'"); 
	replace_all(c, 31, "\", "\\");
	replace_all(c, 31, "'", "\'");
	 
	Len += formatex(szQuery[Len], 511, "INSERT INTO globaloffensive ");
	Len += formatex(szQuery[Len], 511-Len,"(USER,PW,NAME) VALUES('%s','%s','%s')", a, b, c);
	
	new szData[2];
	szData[0] = id;
	szData[1] = get_user_userid(id);

	SQL_ThreadQuery(SQL_TUPLE,"SQL_NewAccountResult", szQuery, szData, 2);
}

public SQL_NewAccountResult(FailState, Handle:Query, Error[], Errcode, szData[], DataSize)
{
	if(FailState == TQUERY_CONNECT_FAILED || FailState == TQUERY_QUERY_FAILED)
	{
		log_amx("%s", Error);
		return;
	}
		
	new id = szData[0];
	
	if(szData[1] != get_user_userid(id))
		return;
	
	inProgress[id] = 0;
	RegisterMod[id] = 2;
	print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "REGISTERED");
	print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "REGDATAS", User[id], Password[id]);
	SQL_RegCheck(id);
	
	return;
}

public SQL_UserLoad(id)
{
	new szQuery[256], Len, a[32];
	
	formatex(a, 31, "%s", User[id]);

	replace_all(a, 31, "\", "\\");
	replace_all(a, 31, "'", "\'");
	
	Len += formatex(szQuery[Len], 256, "SELECT * FROM globaloffensive ");
	Len += formatex(szQuery[Len], 256-Len,"WHERE USER = '%s'", a);
	
	new szData[2];
	szData[0] = id;
	szData[1] = get_user_userid(id);

	SQL_ThreadQuery(SQL_TUPLE,"SQL_UserLoadResult", szQuery, szData, 2);
}

public SQL_UserLoadResult(FailState, Handle:Query, Error[], Errcode, szData[], DataSize)
{
	if(FailState == TQUERY_CONNECT_FAILED || FailState == TQUERY_QUERY_FAILED)
	{
		log_amx("%s", Error);
		return;
	}
	else
	{
		new id = szData[0];
		
		if(szData[1] != get_user_userid(id))
			return;
		
		new SqlPassword[32], i;
		SQL_ReadResult(Query, 2, SqlPassword, 31);
		
		if(equal(Password[id], SqlPassword))
		{	
			SQL_ReadResult(Query, 2, Password[id], 31);
			Activity[id] = SQL_ReadResult(Query, 132);
			
			if(Activity[id] > 0)
			{
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "USERUSING");
				inProgress[id] = 0;
				RegMenu(id);
				return;
			}
			
			UserID[id] = SQL_ReadResult(Query, 0);
			
			Dollars[id] = SQL_ReadResult(Query, 4);
			Keys[id] = SQL_ReadResult(Query, 11);
			
			for(i = 1; i < sizeof(Case_Data); i++)
			{
				Cases[id][i] = SQL_ReadResult(Query, 4+i);
			}
			
			for(i = 1; i < sizeof(SkinData); i++)
			{
				Weapons[id][i] = SQL_ReadResult(Query, 11+i);
			}
			
			Activity[id] = 1;
			
			Kills[id] = SQL_ReadResult(Query, 133);
			CurrentRank[id] = SQL_ReadResult(Query, 134);
			
			if(CurrentRank[id] == 0)
			{
				CurrentRank[id] = 1;
			}
			
			SQL_UpdateActivity(id);
			
			print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "LOGINED");
			
			inProgress[id] = 0;
			Logined[id] = true;
			MainMenu(id);
		}
		else
		{
			print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "BADPW");
			inProgress[id] = 0;
			RegMenu(id);
		}
	}
}

public cmdUser(id)
{
	if(Logined[id])
	{
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	if(UserLoad[id] == 1)
	{
		RegMenu(id);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	new cmdData[32], cmdLength;
	cmdData[0] = EOS;
	read_args(cmdData, 31);
	remove_quotes(cmdData);
	
	cmdLength = strlen(cmdData);
	
	if(cmdLength < 4)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "SHORT");
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	if(cmdLength > 19)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "LONG");
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	copy(User[id], 31, cmdData);
	SQL_RegCheck(id);
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public cmdPassword(id)
{
	if(Logined[id] || strlen(User[id]) == 0)
	{
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	new cmdData[32], cmdLength;
	cmdData[0] = EOS;
	read_args(cmdData, 31);
	remove_quotes(cmdData);
	
	cmdLength = strlen(cmdData);
	
	if(cmdLength < 4)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "SHORT");
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	if(cmdLength > 19)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "LONG");
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	copy(Password[id], 31, cmdData);
	RegMenu(id);
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public SQL_Results(FailState, Handle:Query, Error[], Errcode, szData[], DataSize)
{
	if(FailState == TQUERY_CONNECT_FAILED || FailState == TQUERY_QUERY_FAILED)
	{
		log_amx("%s", Error);
		return;
	}
}

public SQL_FirstLoad() 
{
	SQL_TUPLE = SQL_MakeDbTuple(SQL_Host, SQL_User, SQL_Password, SQL_Database);
	SQL_Reload();
}

public SQL_Reload()
{
	new szQuery[256], Len;
	
	Len += formatex(szQuery[Len], 256, "UPDATE globaloffensive SET ");
	Len += formatex(szQuery[Len], 255-Len,"ACT = '0' ");
	Len += formatex(szQuery[Len], 255-Len,"WHERE ACT = '1'");
	
	SQL_ThreadQuery(SQL_TUPLE,"SQL_Results", szQuery);
	ServerLoaded = 1;
}

public SQL_UpdateActivity(id)
{
	new sQuery[512], szQuery[256], a[32];
	formatex(a, 31, "%s", Name[id]);

	replace_all(a, 31, "\", "\\");
	replace_all(a, 31, "'", "\'");
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery), "UPDATE globaloffensive SET ");
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"NAME = '%s', ", a);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"ACT = '%d' ", Activity[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"WHERE Id = '%d'", UserID[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	SQL_ThreadQuery(SQL_TUPLE, "SQL_Results", sQuery);
}

public SQL_UpdateUser(id)
{	
	if(!Logined[id])
		return;
	
	new sQuery[2000], szQuery[256];
	new a[32], i;
	formatex(a, 31, "%s", Name[id]);

	replace_all(a, 31, "\", "\\");
	replace_all(a, 31, "'", "\'");
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery), "UPDATE globaloffensive SET ");
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"NAME = '%s', ", a);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"DOLLAR = '%d', ", Dollars[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"K = '%d', ", Keys[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"KILLS = '%d', ", Kills[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"RANK = '%d', ", CurrentRank[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	for(i = 1; i < sizeof(Case_Data); i++)
	{
		formatex(szQuery, charsmax(szQuery), "C%d = '%d', ", i, Cases[id][i]);
		add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	}
	
	for(i = 1; i < sizeof(SkinData); i++)
	{
		formatex(szQuery, charsmax(szQuery), "W%d = '%d', ", i, Weapons[id][i]);
		add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	}
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"ACT = '%d' ", Activity[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"WHERE Id = '%d'", UserID[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	SQL_ThreadQuery(SQL_TUPLE, "SQL_Results", sQuery);
}

public client_putinserver(id)
{
	for(new i = 1; i < 3; i++)
		inUse[id][i] = 0;
		
	UserLoad[id] = 0;
	inProgress[id] = 0;
	Logined[id] = false;
	copy(Password[id], 31, "");
	copy(User[id], 31, "");
	get_user_name(id, Name[id], 31);
	
	Activity[id] = 0;
	DeleteTradeandMarket(id);
}

public client_disconnect(id)
{
	DeleteTradeandMarket(id);

	if(Logined[id])
	{
		Logined[id] = false;
		Activity[id] = 0;
		SQL_UpdateActivity(id);
		log_amx("asdsdadsadsa");
	}
}

public DeleteTradeandMarket(id)
{
	new kid;
	
	if(TradePartner[id] > 0)
		kid = TradePartner[id];
	else if(TradeID[id] > 0)
		kid = TradeID[id];
	
	inTrade[id] = 0;
	TradeDollars[id] = 0;
	TradeFounding[id] = 0;
	TradePartner[id] = 0;
	TradeItem[id] = 0;
	TradeID[id] = 0;
	
	if(kid > 0)
	{
		inTrade[id] = 0;
		TradeDollars[id] = 0;
		TradeFounding[id] = 0;
		TradePartner[id] = 0;
		TradeItem[id] = 0;
		TradeID[id] = 0;
		PTradeId[id] = 0;
		PTradeId[kid] = 0;
	}
}

public MMarketMenu(id)
{
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "MMARKET", Dollars[id]);
	new Menu = menu_create(String, "MMarketMenuh");
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "SELLI");
	menu_additem(Menu, String, "1");
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "BUYI");
	menu_additem(Menu, String, "2");
	
	menu_display(id, Menu);
}

public MMarketMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	switch(x)
	{
		case 1 : {
			MarketMenu(id);
		}
		
		case 2 : {
			BuyMenu(id);
		}
	}
}

public MarketMenu(id)
{		
	new String[128], ItemName[32];
	
	if(MarketItem[id] > 0 && MarketItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS)
	{
		formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", SkinData[MarketItem[id]][0]);
	}
	else if(MarketItem[id] > 90+MAXKNIFESKINS && MarketItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
	{
		formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", Case_Data[MarketItem[id]-(90+MAXKNIFESKINS)][0]);
	}
	else if(MarketItem[id] > 0)
	{
		formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", KeyName);
	}
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "MARKET");
	new menu = menu_create(String, "MarketMenuh" );
	
	if(InMarket[id] == 0)
	{
		if(MarketItem[id] == 0)
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L^n", id, "CHOOSEITEM");
		}
		else
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "ITEM", ItemName);
		}
		menu_additem(menu, String, "1");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "CHOOSESELLITEM", MarketDollar[id]);
		menu_additem(menu, String, "2");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TOMARKET");
		menu_additem(menu, String, "3");
	}
	else
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "INMARKET", ItemName, MarketDollar[id]);
		menu_additem(menu, String, "0");
	}
	
	menu_display(id, menu);
}

public MarketMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	switch(x)
	{
		case 0:
		{
			InMarket[id] = 0;
			MarketItem[id] = 0;
			MarketDollar[id] = 0;
			MChooseItem(id);
		}
		
		case 1:
		{
			MChooseItem(id);
		}
		
		case 2:
		{
			client_cmd(id, "messagemode MARKETDOLLAR");
			MarketMenu(id);
		}
		
		case 3:
		{
			if(MarketItem[id] > 0)
			{
				new ItemName[32];
	
				if(MarketItem[id] > 0 && MarketItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS)
				{
					formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", SkinData[MarketItem[id]][0]);
				}
				else if(MarketItem[id] > 90+MAXKNIFESKINS && MarketItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
				{
					formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", Case_Data[MarketItem[id]-(90+MAXKNIFESKINS)][0]);
				}
				else if(MarketItem[id] > 0)
				{
					formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", KeyName);
				}
				
				for(new i; i < MAXP; i++)
					if(is_user_connected(i))
						print_color(i, "!g%s!y %L", Prefix, i, "SOLVEDTOMARKET", Name[id], ItemName, MarketDollar[id]);
						
				InMarket[id] = 1;
				MarketMenu(id);
			}
			else
			{
				MarketMenu(id);
			}
		}
	}
}

public BuyMenu(id)
{		
	new String[128], ItemName[32];
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "MARKETMENUBUY", Dollars[id]);
	new Menu = menu_create(String, "BuyMenuh" );
	
	for(new i; i < MAXP; i++)
	{
		if(!is_user_connected(i) || !Logined[i] || InMarket[i] == 0)
			continue;
		
		if(MarketItem[i] > 0 && MarketItem[i] <= 90+MAXKNIFESKINS)
		{
			formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", SkinDataTrade[MarketItem[i]]);
		}
		else if(MarketItem[i] > 90+MAXKNIFESKINS && MarketItem[i] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
		{
			formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", Case_Data[MarketItem[i]-(90+MAXKNIFESKINS)][0]);
		}
		else if(MarketItem[i] > 0)
		{
			formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", KeyName);
		}
		
		new Nts[3];
		num_to_str(i, Nts, 2);
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "SELLITEM", ItemName, MarketDollar[i], Name[i]);
		menu_additem(Menu, String, Nts);
	}
	
	menu_display(id, Menu);
}

public BuyMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	if(InMarket[x] > 0 && MarketItem[x] > 0 && MarketDollar[x] > 0)
	{
		if(Dollars[id] < MarketDollar[x])
		{
			print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "NOTENOUGHDOLLAR");
			return;
		}
		
		if(MarketItem[x] > 0 && MarketItem[x] <= 90+MAXKNIFESKINS)
		{
			Weapons[id][MarketItem[x]]++;
			Weapons[x][MarketItem[x]]--;
		}
		else if(MarketItem[x] > 90+MAXKNIFESKINS && MarketItem[x] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
		{
			Cases[id][MarketItem[x]-(90+MAXKNIFESKINS)]++;
			Cases[x][MarketItem[x]-(90+MAXKNIFESKINS)]--;
		}
		else if(MarketItem[x] > 0)
		{
			Keys[id]++;
			Keys[x]--;
		}
		
		Dollars[id] -= MarketDollar[x];
		Dollars[x] += MarketDollar[x];
		InMarket[x] = 0;
		
		new ItemName[32];
	
		if(MarketItem[id] > 0 && MarketItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS)
		{
			formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", SkinData[MarketItem[id]][0]);
		}
		else if(MarketItem[id] > 90+MAXKNIFESKINS && MarketItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
		{
			formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", Case_Data[MarketItem[id]-(90+MAXKNIFESKINS)][0]);
		}
		else if(MarketItem[id] > 0)
		{
			formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", KeyName);
		}
		
		
		for(new i; i < MAXP; i++)
			if(is_user_connected(i))
				print_color(i, "!g%s!y %L", Prefix, i, "BUYINGITEM", Name[id], ItemName, MarketDollar[x], Name[x]);
				
		MarketDollar[x] = 0;
		MarketItem[x] = 0;
		SQL_UpdateUser(id);
		SQL_UpdateUser(x);
	}
}

public Guns(id) 
{
	if(Choosen[id] > 1)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "WPMESSAGE");
	}
	else if(Choosen[id] < 1)
	{
		Choosen[id] = 0;
		TakeWeapons(id);
	}
}

public PlayerSpawn(id) 
{
	if(!is_user_alive(id))
		return;
	
	if(get_pcvar_num(CvarWeaponMenu) == 1)
	{
		Choosen[id] = 0;
		TakeWeapons(id);
		
		give_item(id, "item_kevlar");
		give_item(id, "item_assaultsuit");
	}
}

public TakeWeapons(id)
{
	if(is_user_alive(id))
	{
		Choosen[id] = 0;
		new HasC4;
		
		if(user_has_weapon(id, CSW_C4))
		{
			HasC4 = 1;
		}
		
		strip_user_weapons(id);
		give_item(id, "weapon_knife");
		WeaponMenu(id);
		
		if(HasC4 == 1)
		{
			give_item(id, "weapon_c4");
		}
		
		if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT)
		{
			give_item(id, "item_thighpack");
		}
	}
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public WeaponMenu(id)
{
	if(Choosen[id] > 1)
		return;
		
	new String[128], Menu;
	
	if(Choosen[id] == 0)
	{
		formatex(String, 127, "%s %L", Prefix, LANG_SERVER, "WPMENU2");
		Menu = menu_create(String, "WeaponMenuh");
		
		for(new i = 1; i < sizeof(FirstWeaponNames); i++)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i, NumToString, 5);
			formatex(String, charsmax(String), "%s", FirstWeaponNames[i][0]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	if(Choosen[id] == 1)
	{
		formatex(String, 127, "%s %L", Prefix, LANG_SERVER, "WPMENU2");
		Menu = menu_create(String, "WeaponMenuh");
		
		for(new i = 1; i < sizeof(SecondaryWeaponNames); i++)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i, NumToString, 5);
			formatex(String, charsmax(String), "%s", SecondaryWeaponNames[i][0]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	menu_display(id, Menu);
}

public WeaponMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	if(Choosen[id] == 0)
	{
		give_item(id, FirstWeaponNames[x][1]);
		cs_set_user_bpammo(id, FirstWeaponNames[x][2][0], 90);
	}
	if(Choosen[id] == 1)
	{
		give_item(id, SecondaryWeaponNames[x][1]);
		cs_set_user_bpammo(id, SecondaryWeaponNames[x][2][0], 90);
	}
		
	Choosen[id]++;
	
	if(Choosen[id] >= 2)
	{
		Grenades(id);
	}
		
	WeaponMenu(id);
}

stock PlayAnimation(const Player, const Sequence)
{
	set_pev(Player, pev_weaponanim, Sequence);
	
	message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, SVC_WEAPONANIM, .player = Player);
	write_byte(Sequence);
	write_byte(pev(Player, pev_body));
	message_end();
}

stock print_color(const id, const input[], any:...)
{
	new count = 1, players[32];
	static msg[191];
	vformat(msg, 190, input, 3);

	replace_all(msg, 190, "!g", "^4");
	replace_all(msg, 190, "!y", "^1");
	replace_all(msg, 190, "!t", "^3");   

	if(id) players[0] = id; else get_players(players, count, "ch");
	{
		for (new i = 0; i < count; i++)
		{
			if (is_user_connected(players[i]))
			{
				message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, players[i]);
				write_byte(players[i]);
				write_string(msg);
				message_end();
			}
		}
	}

	return PLUGIN_HANDLED;
}

stock Grenades(id)
{
	give_item(id, "weapon_hegrenade");
	give_item(id, "weapon_flashbang");
	
	if(GiveSmokeGrenade == 1)
	{
		give_item(id, "weapon_smokegrenade");
	}
}


csgo_215_withcolorchat

Код: Избери всички

#include <amxmodx>
#include <amxmisc>
#include <engine>
#include <sqlx>
#include <fakemeta>
#include <fun>
#include <cstrike>
#include <hamsandwich>
#include <xs>

/* ColorChat Support */
#define NORMAL DontChange
#define GREEN DontChange
#define TEAM_COLOR DontChange
#define RED Red
#define BLUE Blue
#define GREY Grey
#define ColorChat client_print_color
/* ColorChat Support */

enum _:Colors {
	DontChange,
	Red,
	Blue,
	Grey
}

stock const g_szTeamName[Colors][] = 
{
	"UNASSIGNED",
	"TERRORIST",
	"CT",
	"SPECTATOR"
}

stock client_print_color(id, iColor=DontChange, const szMsg[], any:...)
{
	// check if id is different from 0
	if( id && !is_user_connected(id) )
	{
		return 0;
	}

	if( iColor > Grey )
	{
		iColor = DontChange;
	}

	new szMessage[192];
	if( iColor == DontChange )
	{
		szMessage[0] = 0x04;
	}
	else
	{
		szMessage[0] = 0x03;
	}

	new iParams = numargs();
	// Specific player code
	if(id)
	{
		if( iParams == 3 )
		{
			copy(szMessage[1], charsmax(szMessage)-1, szMsg);
		}
		else
		{
			vformat(szMessage[1], charsmax(szMessage)-1, szMsg, 4);
		}

		if( iColor )
		{
			new szTeam[11]; // store current team so we can restore it
			get_user_team(id, szTeam, charsmax(szTeam));

			// set id TeamInfo in consequence
			// so SayText msg gonna show the right color
			Send_TeamInfo(id, id, g_szTeamName[iColor]);

			// Send the message
			Send_SayText(id, id, szMessage);

			// restore TeamInfo
			Send_TeamInfo(id, id, szTeam);
		}
		else
		{
			Send_SayText(id, id, szMessage);
		}
	} 

	// Send message to all players
	else
	{
		// Figure out if at least 1 player is connected
		// so we don't send useless message if not
		// and we gonna use that player as team reference (aka SayText message sender) for color change
		new iPlayers[32], iNum;
		get_players(iPlayers, iNum, "ch");
		if( !iNum )
		{
			return 0;
		}

		new iFool = iPlayers[0];

		new iMlNumber, i, j;
		new Array:aStoreML = ArrayCreate();
		if( iParams >= 5 ) // ML can be used
		{
			for(j=4; j<iParams; j++)
			{
				// retrieve original param value and check if it's LANG_PLAYER value
				if( getarg(j) == LANG_PLAYER )
				{
					i=0;
					// as LANG_PLAYER == -1, check if next parm string is a registered language translation
					while( ( szMessage[ i ] = getarg( j + 1, i++ ) ) ) {}
					if( GetLangTransKey(szMessage) != TransKey_Bad )
					{
						// Store that arg as LANG_PLAYER so we can alter it later
						ArrayPushCell(aStoreML, j++);

						// Update ML array saire so we'll know 1st if ML is used,
						// 2nd how many args we have to alterate
						iMlNumber++;
					}
				}
			}
		}

		// If arraysize == 0, ML is not used
		// we can only send 1 MSG_BROADCAST message
		if( !iMlNumber )
		{
			if( iParams == 3 )
			{
				copy(szMessage[1], charsmax(szMessage)-1, szMsg);
			}
			else
			{
				vformat(szMessage[1], charsmax(szMessage)-1, szMsg, 4);
			}

			if( iColor )
			{
				new szTeam[11];
				get_user_team(iFool, szTeam, charsmax(szTeam));
				Send_TeamInfo(0, iFool, g_szTeamName[iColor]);
				Send_SayText(0, iFool, szMessage);
				Send_TeamInfo(0, iFool, szTeam);
			}
			else
			{
				Send_SayText(0, iFool, szMessage);
			}
		}

		// ML is used, we need to loop through all players,
		// format text and send a MSG_ONE_UNRELIABLE SayText message
		else
		{
			new szTeam[11], szFakeTeam[10];
			
			if( iColor )
			{
				get_user_team(iFool, szTeam, charsmax(szTeam));
				copy(szFakeTeam, charsmax(szFakeTeam), g_szTeamName[iColor]);
			}

			for( i = 0; i < iNum; i++ )
			{
				id = iPlayers[i];

				for(j=0; j<iMlNumber; j++)
				{
					// Set all LANG_PLAYER args to player index ( = id )
					// so we can format the text for that specific player
					setarg(ArrayGetCell(aStoreML, j), _, id);
				}

				// format string for specific player
				vformat(szMessage[1], charsmax(szMessage)-1, szMsg, 4);

				if( iColor )
				{
					Send_TeamInfo(id, iFool, szFakeTeam);
					Send_SayText(id, iFool, szMessage);
					Send_TeamInfo(id, iFool, szTeam);
				}
				else
				{
					Send_SayText(id, iFool, szMessage);
				}
			}
			ArrayDestroy(aStoreML);
		}
	}
	return 1;
}

stock Send_TeamInfo(iReceiver, iPlayerId, szTeam[])
{
	static iTeamInfo = 0;
	if( !iTeamInfo )
	{
		iTeamInfo = get_user_msgid("TeamInfo");
	}
	message_begin(iReceiver ? MSG_ONE_UNRELIABLE : MSG_BROADCAST, iTeamInfo, .player=iReceiver);
	write_byte(iPlayerId);
	write_string(szTeam);
	message_end();
}

stock Send_SayText(iReceiver, iPlayerId, szMessage[])
{
	static iSayText = 0;
	if( !iSayText )
	{
		iSayText = get_user_msgid("SayText");
	}
	message_begin(iReceiver ? MSG_ONE_UNRELIABLE : MSG_BROADCAST, iSayText, .player=iReceiver);
	write_byte(iPlayerId);
	write_string(szMessage);
	message_end();
}

stock register_dictionary_colored(const filename[])
{
	if( !register_dictionary(filename) )
	{
		return 0;
	}

	new szFileName[256];
	get_localinfo("amxx_datadir", szFileName, charsmax(szFileName));
	format(szFileName, charsmax(szFileName), "%s/lang/%s", szFileName, filename);
	new fp = fopen(szFileName, "rt");
	if( !fp )
	{
		log_amx("Failed to open %s", szFileName);
		return 0;
	}

	new szBuffer[512], szLang[3], szKey[64], szTranslation[256], TransKey:iKey;

	while( !feof(fp) )
	{
		fgets(fp, szBuffer, charsmax(szBuffer));
		trim(szBuffer);

		if( szBuffer[0] == '[' )
		{
			strtok(szBuffer[1], szLang, charsmax(szLang), szBuffer, 1, ']');
		}
		else if( szBuffer[0] )
		{
			strbreak(szBuffer, szKey, charsmax(szKey), szTranslation, charsmax(szTranslation));
			iKey = GetLangTransKey(szKey);
			if( iKey != TransKey_Bad )
			{
				while( replace(szTranslation, charsmax(szTranslation), "!g", "^4") ){}
				while( replace(szTranslation, charsmax(szTranslation), "!t", "^3") ){}
				while( replace(szTranslation, charsmax(szTranslation), "!n", "^1") ){}
				AddTranslation(szLang, iKey, szTranslation[2]);
			}
		}
	}
	
	fclose(fp);
	return 1;
}

new const PLUGIN[] = "Global Offensive";
new const VERSION[] = "2.15";
new const AUTHOR[] = "DeRoiD";
new const Prefix[] = "[CSGOMOD]";

new SQL_Host[32], SQL_Database[32], SQL_User[32], SQL_Password[32];
new Handle:SQL_TUPLE;
new ServerLoaded;

new const SkinFolder[] = "deroidcsgo/";
new const DSkinFolder[] = "deroidcsgo/default/";

#define MAXP 32 + 1
#define MAXWP 120 + 1

#define MAXCASES 6
#define MAXKNIFESKINS 30 + 1
#define MAXTRADEINSAMETIME 5

#define RARE 4
#define COVERT 3
#define RESTRICTED 2
#define COMMON 1

#pragma semicolon 1

new Weapons[MAXP][MAXWP], SkinDataTrade[MAXWP][32], inUse[MAXP][4], Dollars[MAXP], Cases[MAXP][MAXCASES+1], Keys[MAXP], Name[MAXP][32],
TradeFounding[MAXP], inTrade[MAXP], TradeID[MAXP], TradePiece[MAXP], TradeItem[MAXP], TradeDollars[MAXP],
TradePartner[MAXP], Accept[MAXP], MarketDollar[MAXP], MarketItem[MAXP], InMarket[MAXP], bool:Logined[MAXP],
User[MAXP][32], Password[MAXP][32], Found[MAXP], UserLoad[MAXP], RegisterMod[MAXP], inProgress[MAXP],
UserID[MAXP], Activity[MAXP], Choosen[MAXP], CurrentRank[MAXP], Kills[MAXP];

new dSync;

new CvarHost, CvarDatabase, CvarUser, CvarPassword, CvarFoundCase, CvarFoundKey, CvarMinDollarDrop,
CvarMaxDollarDrop, CvarMinDollarMarket, CvarMaxDollarMarket, CvarSkinCheck, CvarMenuButton, CvarWeaponMenu, CvarGiveSmokeGrenade;
new MinDollarMarket, MaxDollarMarket, MinDollarDrop, MaxDollarDrop, FoundKeyChance, FoundCasesChance, GiveSmokeGrenade;
new PendingTrade, PTradeId[MAXP];

new const AnimationIDs[][] =
{
	{ 0, 0, 0 },
	{ 6, 0, 1 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 6, 0, 1 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 6, 0, 1 },
	{ 6, 0, 1 },
	{ 16, 17, 2 },
	{ 13, 0, 2 },
	{ 6, 0, 1 },
	{ 6, 0, 1 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 15, 14, 1 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 6, 0, 2 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 6, 0, 1 },
	{ 8, 0, 3 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 },
	{ 0, 0, 0 }
};

new const DropData[][] = 
{
	{ 0, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 00, 0000 },
	{ 0, 01, 11, 21, 33, 43, 53, 65, 75, 85, 0000 },
	{ 0, 31, 41, 51, 83, 73, 63, 35, 45, 55, 0000 },
	{ 1, 81, 71, 61, 13, 23, 03, 25, 15, 05, 0004 },
	{ 1, 02, 12, 22, 34, 44, 54, 66, 76, 86, 0008 },
	{ 1, 32, 42, 52, 84, 74, 64, 36, 46, 56, 0010 },
	{ 1, 82, 72, 62, 14, 24, 04, 26, 16, 06, 0020 }
};

new const DefaultModels[][][] = {
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "HE.mdl", "weapon_hegrenade" },
	{ "", "" },
	{ "C4.mdl", "weapon_c4" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "Galil.mdl", "weapon_galil" },
	{ "Famas.mdl", "weapon_famas" },
	{ "USP-S.mdl", "weapon_usp" },
	{ "Glock.mdl", "weapon_glock18" },
	{ "AWP.mdl", "weapon_awp" },
	{ "MP7.mdl", "weapon_mp5navy" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "M4A4.mdl", "weapon_m4a1" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "FLASH.mdl", "weapon_flashbang" },
	{ "Deagle.mdl", "weapon_deagle" },
	{ "", "" },
	{ "AK47.mdl", "weapon_ak47" },
	{ "Knife.mdl", "weapon_knife" },
	{ "", "" },
	{ "", "" },
	{ "", "" }
};

new const RareData[][] = 
{
	"",
	"\d",
	"\w",
	"\r",
	"\y"
};

new const SkinData[][][] = 
{
	{ "Name", "VMODEL", "PMODEL", 0, 0 },
	{ "AK-47 | Outlaw", "ak47/Outlaw", "", CSW_AK47, COMMON },
	{ "AK-47 | Aquamarine Revenge", "ak47/Aquamarine", "", CSW_AK47, COMMON },
	{ "AK-47 | Jaguar", "ak47/Jaguar", "", CSW_AK47, RESTRICTED },
	{ "AK-47 | Vulcan", "ak47/Vulcan", "", CSW_AK47, RESTRICTED },
	{ "AK-47 | Wasteland Rebel", "ak47/Wasteland", "", CSW_AK47, COVERT },
	{ "AK-47 | Fireserpent", "ak47/Fireserpent", "", CSW_AK47, COVERT },
	{ "", "AK47/", "", CSW_AK47, 0 },
	{ "", "AK47/", "", CSW_AK47, 0 },
	{ "", "AK47/", "", CSW_AK47, 0 },
	{ "", "AK47/", "", CSW_AK47, 0 },
	{ "AWP | Worm God", "awp/WormGod", "", CSW_AWP, COMMON },
	{ "AWP | Man'o'war", "awp/Manowar", "", CSW_AWP, COMMON },
	{ "AWP | Redline", "awp/Redline", "", CSW_AWP, RESTRICTED },
	{ "AWP | Hyper Beast", "awp/HBeast", "", CSW_AWP, RESTRICTED },
	{ "AWP | Asiimov", "awp/Asiimov", "", CSW_AWP, COVERT },
	{ "AWP | Dragon Lore", "awp/DragonLore", "", CSW_AWP, COVERT },
	{ "", "AWP/", "", CSW_AWP, 0 },
	{ "", "AWP/", "", CSW_AWP, 0 },
	{ "", "AWP/", "", CSW_AWP, 0 },
	{ "", "AWP/", "", CSW_AWP, 0 },
	{ "M4A4 | Griffin", "m4a1/Griffin", "", CSW_M4A1, COMMON },
	{ "M4A4 | Bullet Rain", "m4a1/BulletRain", "", CSW_M4A1, COMMON },
	{ "M4A4 | Dragon King", "m4a1/DragonKing", "", CSW_M4A1, RESTRICTED },
	{ "M4A4 | Asiimov", "m4a1/Asiimov", "", CSW_M4A1, RESTRICTED },
	{ "M4A4 | Poseidon", "m4a1/Poseidon", "", CSW_M4A1, COVERT },
	{ "M4A4 | Howl", "m4a1/Howl", "", CSW_M4A1, COVERT },
	{ "", "m4a4/", "", CSW_M4A1, 0 },
	{ "", "m4a4/", "", CSW_M4A1, 0 },
	{ "", "m4a4/", "", CSW_M4A1, 0 },
	{ "", "m4a4/", "", CSW_M4A1, 0 },
	{ "FAMAS | Blue Way", "famas/BlueWay", "", CSW_FAMAS, COMMON },
	{ "FAMAS | Nuclear", "famas/Nuclear", "", CSW_FAMAS, COMMON },
	{ "FAMAS | Vanquish", "famas/Vanquish", "", CSW_FAMAS, RESTRICTED },
	{ "FAMAS | Biohazard", "famas/Biohazard", "", CSW_FAMAS, RESTRICTED },
	{ "FAMAS | Pulse", "famas/Pulse", "", CSW_FAMAS, COVERT },
	{ "FAMAS | Spitfire", "famas/Spitfire", "", CSW_FAMAS, COVERT },
	{ "", "famas/", "", CSW_FAMAS, 0 },
	{ "", "famas/", "", CSW_FAMAS, 0 },
	{ "", "famas/", "", CSW_FAMAS, 0 },
	{ "", "famas/", "", CSW_FAMAS, 0 },
	{ "GALIL-AR | Crimson Web", "galil/CrimsonWeb", "", CSW_GALIL, COMMON },
	{ "GALIL-AR | Blue Way", "galil/BlueWay", "", CSW_GALIL, COMMON },
	{ "GALIL-AR | Eco", "galil/Eco", "", CSW_GALIL, RESTRICTED },
	{ "GALIL-AR | Odyssy", "galil/Odyssy", "", CSW_GALIL, RESTRICTED },
	{ "GALIL-AR | Cerberus", "galil/Cerberus", "", CSW_GALIL, COVERT },
	{ "GALIL-AR | Chatterbox", "galil/Chatterbox", "", CSW_GALIL, COVERT },
	{ "", "galil/", "", CSW_GALIL, 0 },
	{ "", "galil/", "", CSW_GALIL, 0 },
	{ "", "galil/", "", CSW_GALIL, 0 },
	{ "", "galil/", "", CSW_GALIL, 0 },
	{ "MP7 | Blood", "mp5/Blood", "", CSW_MP5NAVY, COMMON },
	{ "MP7 | Now Purple!", "mp5/NowPurple", "", CSW_MP5NAVY, COMMON },
	{ "MP7 | Rising Sun", "mp5/RisingSun", "", CSW_MP5NAVY, RESTRICTED },
	{ "MP7 | Seaweed", "mp5/Seaweed", "", CSW_MP5NAVY, RESTRICTED },
	{ "MP7 | Carbonite", "mp5/Carbonite", "", CSW_MP5NAVY, COVERT },
	{ "MP7 | Urbanhazard", "mp5/UrbanHazard", "", CSW_MP5NAVY, COVERT },
	{ "", "mp5/", "", CSW_MP5NAVY, 0 },
	{ "", "mp5/", "", CSW_MP5NAVY, 0 },
	{ "", "mp5/", "", CSW_MP5NAVY, 0 },
	{ "", "mp5/", "", CSW_MP5NAVY, 0 },
	{ "USP-S | Stainless", "usp/Stainless", "", CSW_USP, COMMON },
	{ "USP-S | Vertex", "usp/Vertex", "", CSW_USP, COMMON },
	{ "USP-S | Caiman", "usp/Caiman", "", CSW_USP, RESTRICTED },
	{ "USP-S | Road Rash", "usp/Rash", "", CSW_USP, RESTRICTED },
	{ "USP-S | Orion", "usp/Orion", "", CSW_USP, COVERT },
	{ "USP-S | Kill Confirmed", "usp/KConfirmed", "", CSW_USP, COVERT },
	{ "", "usp/", "", CSW_USP, 0 },
	{ "", "usp/", "", CSW_USP, 0 },
	{ "", "usp/", "", CSW_USP, 0 },
	{ "", "usp/", "", CSW_USP, 0 },
	{ "DEAGLE | Engraved", "deagle/Engraved", "", CSW_DEAGLE, COMMON },
	{ "DEAGLE | Golden Rose", "deagle/GoldenRose", "", CSW_DEAGLE, COMMON },
	{ "DEAGLE | Biohazard", "deagle/Biohazard", "", CSW_DEAGLE, RESTRICTED },
	{ "DEAGLE | Jungle", "deagle/Jungle", "", CSW_DEAGLE, RESTRICTED },
	{ "DEAGLE | Hypnotic", "deagle/Hypnotic", "", CSW_DEAGLE, COVERT },
	{ "DEAGLE | Blaze", "deagle/Blaze", "", CSW_DEAGLE, COVERT },
	{ "", "deagle/", "", CSW_DEAGLE, 0 },
	{ "", "deagle/", "", CSW_DEAGLE, 0 },
	{ "", "deagle/", "", CSW_DEAGLE, 0 },
	{ "", "deagle/", "", CSW_DEAGLE, 0 },
	{ "GLOCK-18 | Candy Apple", "glock/Candy", "", CSW_GLOCK18, COMMON },
	{ "GLOCK-18 | Green Way", "glock/GreenWay", "", CSW_GLOCK18, COMMON },
	{ "GLOCK-18 | Catacombs", "glock/Catacombs", "", CSW_GLOCK18, RESTRICTED },
	{ "GLOCK-18 | Grinder", "glock/Grinder", "", CSW_GLOCK18, RESTRICTED },
	{ "GLOCK-18 | Water Elemental", "glock/WaterElemental", "", CSW_GLOCK18, COVERT },
	{ "GLOCK-18 | Fade", "glock/Fade", "", CSW_GLOCK18, COVERT },
	{ "", "glock/", "", CSW_GLOCK18, 0 },
	{ "", "glock/", "", CSW_GLOCK18, 0 },
	{ "", "glock/", "", CSW_GLOCK18, 0 },
	{ "", "glock/", "", CSW_GLOCK18, 0 },
	{ "Karambit | Doppler Ocean", "knife/DopplerOcean_K", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Karambit | Doppler Pink", "knife/DopplerPink_K", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Karambit | Crimson Web", "knife/Crimson_K", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Butterfly Knife | Sea", "knife/Sea_BF", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Butterfly Knife | Hawaiian", "knife/Hawaiian_BF", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Butterfly Knife | Crimson Web", "knife/Crimson_BF", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Bayonet M9 | Fade", "knife/Fade_B", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Bayonet M9 | Doppler Sapphire", "knife/Sapphire_B", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Bayonet | Space", "knife/Space_B", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Gut Knife | Asiimov", "knife/Asiimov_GUT", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Gut Knife | Doppler", "knife/Doppler_GUT", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Gut Knife | Razer", "knife/Razer_GUT", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Flip Knife | ROG", "knife/ROG_FL", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Flip Knife | Fade", "knife/Fade_FL", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Flip Knife | Marble Fade", "knife/MarbleFade_FL", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Shadow Daggers", "knife/Def_SD", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Shadow Daggers | Magma", "knife/Magma_SD", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Shadow Daggers | Rainbow", "knife/Rainbow_SD", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Falchion Knife | Orange", "knife/Orange_F", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Falchion Knife | Diamond", "knife/Diamond_F", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Falchion Knife", "knife/Def_F", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Huntsman Knife | Fade", "knife/Fade_HM", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Huntsman Knife | Crimson Web", "knife/Crimson_HM", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "Huntsman Knife | Slaughter", "knife/Slaughter_HM", "", CSW_KNIFE, RARE },
	{ "", "knife/", "", CSW_KNIFE, 0 },
	{ "", "knife/", "", CSW_KNIFE, 0 },
	{ "", "knife/", "", CSW_KNIFE, 0 },
	{ "", "knife/", "", CSW_KNIFE, 0 },
	{ "", "knife/", "", CSW_KNIFE, 0 },
	{ "", "knife/", "", CSW_KNIFE, 0 }
};

new const KeyName[] = "Key";

new const Case_Data[][][] = 
{
	{ "Case Name", "Found Num 0.1-100.0%" }, //Last must be 1
	{ "Chroma Case", 1000 }, //First must be 1000
	{ "Chroma 2 Case", 1025 },
	{ "Chroma 3 Case", 0380 },
	{ "Gamma Case", 0105 },
	{ "Gamma 2 Case", 0017 },
	{ "Falcion Case", 0009 }
};

new const FirstWeaponNames[][][] =
{
	{ "", "", 0 },
	{ "AK47", "weapon_ak47", CSW_AK47 },
	{ "M4A4", "weapon_m4a1", CSW_M4A1 },
	{ "AWP", "weapon_awp", CSW_AWP },
	{ "FAMAS", "weapon_famas", CSW_FAMAS },
	{ "MP5", "weapon_mp5navy", CSW_MP5NAVY },
	{ "GALIL", "weapon_galil", CSW_GALIL }
};

new const SecondaryWeaponNames[][][] =
{
	{ "", "", 0 },
	{ "DEAGLE", "weapon_deagle", CSW_DEAGLE },
	{ "USP", "weapon_usp", CSW_USP },
	{ "GLOCK-18", "weapon_glock18", CSW_GLOCK18 }
};

new const Ranks[][] =
{
	"",
	"Silver I",
	"Silver II",
	"Silver III",
	"Silver IV",
	"Silver Elite",
	"Silver Elite Master",
	"Gold Nova I",
	"Gold Nova II",
	"Gold Nova III",
	"Gold Nova Master",
	"Master Guardian I",
	"Master Guardian II",
	"Master Guardian Elite",
	"Distinguished Master Guardian",
	"Legendary Eagle",
	"Legendary Eagle Master",
	"Supreme Master First Class",
	"The Global Elite",
	""
};

new const RankKills[] =
{
	0,
	0,
	25,
	100,
	250,
	750,
	1000,
	1500,
	2250,
	3000,
	3900,
	4900,
	5900,
	7000,
	8500,
	10000,
	15000,
	22000,
	30000,
	40000,
	0
};

public plugin_precache()
{
	new Mdl[96];
	
	for(new i = 1; i < sizeof(SkinData); i++)
	{
		if(strlen(SkinData[i][0]) > 1)
		{
			formatex(Mdl, charsmax(Mdl), "models/%s%s.mdl", SkinFolder, SkinData[i][1]);
			precache_model(Mdl);
		}
		
		if(strlen(SkinData[i][2]) > 1)
		{
			formatex(Mdl, charsmax(Mdl), "models/%s%s.mdl", SkinFolder, SkinData[i][2]);
			precache_model(Mdl);
		}
	}
	
	for(new i = 1; i < sizeof(DefaultModels); i++)
	{
		if(strlen(DefaultModels[i][0]) > 1)
		{
			formatex(Mdl, charsmax(Mdl), "models/%s%s", DSkinFolder, DefaultModels[i][0]);
			precache_model(Mdl);
		}
	}
}

public plugin_end()
{
	SQL_FreeHandle(SQL_TUPLE);
}

public plugin_init()
{
	for(new i; i < MAXWP; i++)
	{
		copy(SkinDataTrade[i], 31, SkinData[i][0]);
	}
	
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
	register_cvar(PLUGIN, VERSION, FCVAR_SERVER);
	register_dictionary("csgov2.txt");
	
	CvarHost = register_cvar("csgo_host", "sql2.freesqldatabase.com");
	CvarDatabase = register_cvar("csgo_db", "sql2296046");
	CvarUser = register_cvar("csgo_user", "sql2296046");
	CvarPassword = register_cvar("csgo_pw", "pZ8%xQ2%");
	
	get_pcvar_string(CvarHost, SQL_Host, charsmax(SQL_Host));
	get_pcvar_string(CvarDatabase, SQL_Database, charsmax(SQL_Database));
	get_pcvar_string(CvarUser, SQL_User, charsmax(SQL_User));
	get_pcvar_string(CvarPassword, SQL_Password, charsmax(SQL_Password));

	CvarFoundCase = register_cvar("csgo_casefound", "20");
	CvarFoundKey = register_cvar("csgo_keyfound", "15");
	CvarMinDollarDrop = register_cvar("csgo_minddrop", "1");
	CvarMaxDollarDrop = register_cvar("csgo_maxddrop", "3");
	CvarMinDollarMarket = register_cvar("csgo_minmarketd", "10");
	CvarMaxDollarMarket = register_cvar("csgo_maxmarketd", "1000000");
	CvarSkinCheck = register_cvar("csgo_scheck", "1");
	CvarMenuButton = register_cvar("csgo_mbutton", "1");
	CvarWeaponMenu = register_cvar("csgo_wpmenu", "1");
	CvarGiveSmokeGrenade = register_cvar("csgo_givesg", "0");
	
	FoundCasesChance = get_pcvar_num(CvarFoundCase);
	FoundKeyChance = get_pcvar_num(CvarFoundKey);
	MinDollarDrop = get_pcvar_num(CvarMinDollarDrop);
	MaxDollarDrop = get_pcvar_num(CvarMaxDollarDrop);
	MinDollarMarket = get_pcvar_num(CvarMinDollarMarket);
	MaxDollarMarket = get_pcvar_num(CvarMaxDollarMarket);
	FoundCasesChance = get_pcvar_num(CvarFoundCase);
	GiveSmokeGrenade = get_pcvar_num(CvarGiveSmokeGrenade);
	
	register_concmd("TRADEPIECE", "cmdPiece");
	register_concmd("TRADEDOLLARS", "cmdDollarT");
	register_concmd("MARKETDOLLAR", "cmdDollarM");
	register_concmd("MY_USERNAME", "cmdUser");
	register_concmd("MY_PASSWORD", "cmdPassword");
	
	register_clcmd("say /menu", "MainMenu");
	
	if(get_pcvar_num(CvarSkinCheck) == 1)
		register_impulse(100, "SkinCheck");
		
	if(get_pcvar_num(CvarMenuButton) == 1)
		register_impulse(201, "MainMenu");
		
	register_event("DeathMsg", "Death", "a");
	
	dSync = CreateHudSyncObj();
	
	for(new i = 1; i < sizeof(DefaultModels); i++)
	{
		if(strlen(DefaultModels[i][1]) > 0)
		{
			RegisterHam(Ham_Item_Deploy, DefaultModels[i][1], "WeaponSkin", 1);
		}
	}
	
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "PlayerSpawn", 1);
	
	if(get_pcvar_num(CvarWeaponMenu) == 1)
	{
		register_message(get_user_msgid("StatusIcon"), "msgStatusIcon");
		register_clcmd("say /guns", "Guns");
		register_clcmd("say guns", "Guns");
	}
	
	register_clcmd("say", "HandleSay");
	
	set_task(55.0, "Message", 20170309, _, _, "b");
	
	SQL_FirstLoad() ;
}

public msgStatusIcon(msgid, msgdest, id) 
{ 
	static szIcon[8]; 
	get_msg_arg_string(2, szIcon, 7); 
	
	if(equal(szIcon, "buyzone") && get_msg_arg_int(1)) 
	{ 
		set_pdata_int(id, 235, get_pdata_int(id, 235) & ~(1<<0)); 
		return PLUGIN_HANDLED; 
	}
	
	return PLUGIN_CONTINUE; 
}

public Message() 
{
	for(new i; i < MAXP; i++)
		if(is_user_connected(i))
			print_color(i, "!g%s!y %L", Prefix, i, "SVMESSAGE");
}

public HandleSay(id)
{
	new Message[192], None[2][32], Chat[192], Alive[16];
	
	read_args(Message, 191);
	remove_quotes(Message);

	formatex(None[0], 31, "");
	formatex(None[1], 31, " ");
	
	if(Message[0] == '@' || Message[0] == '!' || equal (Message, ""))
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	if(!is_user_alive(id))
		Alive = "*DEATH* ";
	else
		Alive = "";
		
	if(!equali(Message, None[0]) && !equali(Message, None[1]))
	{
		if(Logined[id])
		{
			formatex(Chat, 191, "^1%s^4[%s] ^3%s^1 : %s", Alive, Ranks[CurrentRank[id]], Name[id], Message);
		}
		else
		{
			formatex(Chat, 191, "^1%s^4[Unranked] ^3%s^1 : %s", Alive, Name[id], Message);
		}
		
		switch(cs_get_user_team(id))
		{
			case CS_TEAM_T: ColorChat(0, RED, Chat);
			case CS_TEAM_CT: ColorChat(0, BLUE, Chat);
			case CS_TEAM_SPECTATOR: ColorChat(0, GREY, Chat);
		}
		
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public Death()
{
	new id = read_data(1);
	new x = read_data(2);
	
	if(id == 0 || id == x || x == 0 || !Logined[id])
	{
		return;
	}
	
	new DollarDrop = random_num(MinDollarDrop, MaxDollarDrop);
	
	Dollars[id] += DollarDrop;
	
	set_hudmessage(0, 255, 0, -1.00, 0.85, 0, 6.0, 2.0);
	ShowSyncHudMsg(id, dSync, "+%d$", x);
	
	new Drop = random_num(1, 100);
	
	if(FoundCasesChance >= Drop)
	{
		DropCase(id);
	}
	else if(FoundCasesChance+FoundKeyChance >= Drop)
	{
		for(new i; i < MAXP; i++)
			if(is_user_connected(i))
				print_color(i, "!g%s!y %L", Prefix, i, "FOUND", Name[id], KeyName);
		Keys[id]++;
	}
	
	Kills[id]++;
	
	if(RankKills[CurrentRank[id]+1] <= Kills[id] && RankKills[CurrentRank[id]+1] != 0)
	{
		CurrentRank[id]++;
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "RANKNEWLV", Ranks[CurrentRank[id]]);
	}
		
	SQL_UpdateUser(id);
}

public DropCase(id)
{
	new RandomNum;
	RandomNum = random(1001);
	
	for(new i = 1; i < sizeof(Case_Data); i++)
	{
		if(Case_Data[i][1][0] <= RandomNum)
		{
			for(new x; x < MAXP; x++)
				if(is_user_connected(x))
					print_color(x, "!g%s!y %L", Prefix, x, "FOUND", Name[id], Case_Data[i][0]);
					
			Cases[id][i]++;
			break;
		}
	}
	
	SQL_UpdateUser(id);
}

public SkinDrop(id, CaseNum)
{
	new RandomNum = random_num(1, 1000);
	
	if(DropData[CaseNum][10] >= RandomNum && DropData[CaseNum][0] == 1)
	{
		new RandomKnife = random_num(91, 90+MAXKNIFESKINS-1);
		Weapons[id][RandomKnife]++;
		
		for(new i; i < MAXP; i++)
			if(is_user_connected(i))
				print_color(i, "!g%s!y %L", Prefix, i, "UNBOXING", Name[id], SkinData[RandomKnife][0]);
	}
	else
	{
		new RandomNums[2], DroppedSkin;
		RandomNum = random_num(1, 10);
		
		if(RandomNum == 1)
		{
			RandomNums[0] = 7; RandomNums[1] = 9;
		}
		else if(RandomNum <= 4)
		{
			RandomNums[0] = 4; RandomNums[1] = 6;
		}
		else if(RandomNum <= 10)
		{
			RandomNums[0] = 1; RandomNums[1] = 3;
		}
		
		DroppedSkin = DropData[CaseNum][random_num(RandomNums[0], RandomNums[1])];
		
		Weapons[id][DroppedSkin]++;
		
		for(new i; i < MAXP; i++)
			if(is_user_connected(i))
				print_color(i, "!g%s!y %L", Prefix, i, "UNBOXING", Name[id], SkinData[DroppedSkin][0]);
	}
	
	SQL_UpdateUser(id);
}

public WeaponSkin(f)
{
	new id = get_pdata_cbase(f, 41, 4);
	new wid = cs_get_weapon_id(f);
	
	if(id > 32 || id < 1 || !is_user_alive(id))
	{
		return HAM_SUPERCEDE;
	}
	
	new k = AnimationIDs[wid][2], Mdl[86];
	
	if(inUse[id][k] > 0 && SkinData[inUse[id][k]][3][0] == wid && Weapons[id][inUse[id][k]] > 0)
	{
		formatex(Mdl, charsmax(Mdl), "models/%s%s.mdl", SkinFolder, SkinData[inUse[id][k]][1]);
		set_pev(id, pev_viewmodel2, Mdl);
		
		if(strlen(SkinData[inUse[id][k]][2]) > 0)
		{
			formatex(Mdl, charsmax(Mdl), "models/%s%s.mdl", SkinFolder, SkinData[inUse[id][k]][2]);
			set_pev(id, pev_weaponmodel2, Mdl);
		}
	}
	else
	{
		formatex(Mdl, charsmax(Mdl), "models/%s%s", DSkinFolder, DefaultModels[wid][0]);
		set_pev(id, pev_viewmodel2, Mdl);
	}
	
	return HAM_IGNORED;
}

public MainMenu(id)
{
	if(!Logined[id])
	{
		RegMenu(id);
		return;
	}
	
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "MAINMENU", Dollars[id]);
	new Menu = menu_create(String, "MainMenuh");
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "INVENTORY");
	menu_additem(Menu, String, "1");
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "CASEOPEN");
	menu_additem(Menu, String, "2");
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADE");
	menu_additem(Menu, String, "3");
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L^n", id, "MARKET");
	menu_additem(Menu, String, "4");
	
	if(RankKills[CurrentRank[id]+1] != 0)
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L%L", id, "TRASH", id, "RANKMENU",
		Ranks[CurrentRank[id]], Kills[id], RankKills[CurrentRank[id]+1], Ranks[CurrentRank[id]+1]);
	}
	else
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L%L", id, "TRASH", id, "RANKMENUMAX",
		Ranks[CurrentRank[id]], Kills[id]);
	}
	menu_additem(Menu, String, "5");
	
	menu_display(id, Menu);
}

public MainMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	switch(x)
	{
		case 1 : {
			Inventory(id);
		}
		
		case 2 : {
			CaseMenu(id);
			
			if(MarketItem[id] > 0 || TradeItem[id] > 0 || inTrade[id] > 0)
			{
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "TMMESSAGE");
				DeleteTradeandMarket(id);
			}
		}
		
		case 3 : {
			if(PendingTrade > MAXTRADEINSAMETIME && PTradeId[id] == 0)
			{
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "BLOCKTRADE");
				return;
			}
			
			TradeMenu(id);
			
			if(MarketItem[id] > 0)
			{
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "TMMESSAGE");
				DeleteTradeandMarket(id);
			}
		}
		
		case 4 : {
			MMarketMenu(id);
			
			if(TradeItem[id] > 0 || inTrade[id] > 0)
			{
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "TMMESSAGE");
				DeleteTradeandMarket(id);
			}
		}
		
		case 5 : {
			TrashMenu(id);
			
			if(MarketItem[id] > 0 || TradeItem[id] > 0 || inTrade[id] > 0)
			{
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "TMMESSAGE");
				DeleteTradeandMarket(id);
			}
		}
	}
}

public CaseMenu(id)
{
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "CASEOPENM", Keys[id]);
	new Menu = menu_create(String, "CaseMenuh");
	
	for(new i = 1; i < sizeof(Case_Data); i++)
	{
		new NumToString[6];
		num_to_str(i, NumToString, 5);
		formatex(String, charsmax(String), "%s \r(%d)", Case_Data[i][0], Cases[id][i]);
		menu_additem(Menu, String, NumToString);
	}
	
	menu_display(id, Menu);
}

public CaseMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	if(Cases[id][x] > 0 && Keys[id] > 0)
	{
		Keys[id]--;
		Cases[id][x]--;
		SkinDrop(id, x);
	}
	else if(Keys[id] == 0)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "NOTENOUGHK");
	}
	else
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "NOTENOUGHC");
	}
	
	CaseMenu(id);
}

public TrashMenu(id)
{
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRASH");
	new Menu = menu_create(String, "TrashMenuh");
	
	for(new i = 1; i < sizeof(SkinData); i++)
	{
		if(Weapons[id][i] > 0 && strlen(SkinData[i][0]) > 1)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i, NumToString, 5);
			
			if(SkinData[i][3][0] != CSW_KNIFE)
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \y(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinData[i][0], Weapons[id][i]);
			else
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \w(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinData[i][0], Weapons[id][i]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	menu_display(id, Menu);
}

public TrashMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	new x = str_to_num(Data);
	
	Weapons[id][x]--;
	TrashMenu(id);
	SQL_UpdateUser(id);
}

public Inventory(id)
{
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "INVENTORY");
	new Menu = menu_create(String, "Inventoryh");
	
	for(new i = 1; i < sizeof(SkinData); i++)
	{
		if(Weapons[id][i] > 0 && strlen(SkinData[i][0]) > 1)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i, NumToString, 5);
			
			if(SkinData[i][3][0] != CSW_KNIFE)
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \y(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinDataTrade[i], Weapons[id][i]);
			else
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \w(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinDataTrade[i], Weapons[id][i]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	menu_display(id, Menu);
}

public Inventoryh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	new x = str_to_num(Data);
	
	if(SkinData[x][3][0] == 16 || SkinData[x][3][0] == 17 || SkinData[x][3][0] == 26)
	{
		inUse[id][2] = x;
	}
	else if(SkinData[x][3][0] == 29)
	{
		inUse[id][3] = x;
	}
	else
	{
		inUse[id][1] = x;
	}
}

public SkinCheck(id)
{
	if(!is_user_alive(id))
		return PLUGIN_HANDLED;
	
	new Sil, WPName[32];
	formatex(WPName, charsmax(WPName), DefaultModels[get_user_weapon(id)][1]);
	new WPN = find_ent_by_owner(-1, DefaultModels[get_user_weapon(id)][1], id);
	
	if(get_user_weapon(id) == CSW_M4A1 || get_user_weapon(id) == CSW_USP)
		Sil = cs_get_weapon_silen(WPN);
		
	if(get_user_weapon(id) == CSW_AWP)
		cs_set_user_zoom(id, 0, 0);
	
	PlayAnimation(id, AnimationIDs[get_user_weapon(id)][Sil]);

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public TradeMenu(id)
{
	if(TradePiece[id] == 0)
	{
		TradePiece[id] = 1;
	}
	
	new String[128], kid, Menu;
	
	if(TradePartner[id] > 0)
		kid = TradePartner[id];
	else
		kid = TradeID[id];

	if(TradeFounding[id] == 1)
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "WANTTRADE", Name[kid]);
	}
	else if(inTrade[id] == 1 && inTrade[kid] == 1)
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEITEMS", Name[kid]);
	}
	else 
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEDOLLAR", Dollars[id]);
	}
	
	Menu = menu_create(String, "TradeMenuh");
	
	if(TradeFounding[id] == 1)
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEACCEPT");
		menu_additem(Menu, String, "-3");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEREJECT");
		menu_additem(Menu, String, "-2");
	}
	else if(inTrade[id] == 1 && inTrade[kid] == 1)
	{
		if(TradeItem[kid] == 0)
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADENOTHING");
		}
		else if(TradeItem[kid] > 0 && TradeItem[kid] <= 90+MAXKNIFESKINS)
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEITEM", SkinDataTrade[TradeItem[kid]], TradePiece[kid]);
		}
		else if(TradeItem[kid] > 90+MAXKNIFESKINS && TradeItem[kid] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEITEM", Case_Data[TradeItem[kid]-(90+MAXKNIFESKINS)][0], TradePiece[kid]);
		}
		else
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEITEM", KeyName, TradePiece[kid]);
		}
			
		menu_additem(Menu, String, "0");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEYOURITEMS", TradeDollars[kid]);
		menu_additem(Menu, String, "0");
		
		if(TradeItem[id] == 0)
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADENOTHING");
		}
		else if(TradeItem[id] > 0 && TradeItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS)
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEITEM", SkinDataTrade[TradeItem[id]], TradePiece[id]);
		}
		else if(TradeItem[id] > 90+MAXKNIFESKINS && TradeItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEITEM", Case_Data[TradeItem[id]-(90+MAXKNIFESKINS)][0], TradePiece[id]);
		}
		else
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEITEM", KeyName, TradePiece[id]);
		}
		menu_additem(Menu, String, "-4");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEDOLLAR2", TradeDollars[id]);
		menu_additem(Menu, String, "-5");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEACCEPT");
		menu_additem(Menu, String, "-6");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TRADEREJECT");
		menu_additem(Menu, String, "-7");
	}
	else if(TradeID[id] == 0)
	{
		for(new i; i < MAXP; i++)
		{
			new NumToStr[6];
			if(is_user_connected(i))
			{
				if(i == id || is_user_bot(i))
					continue;
					
				if(TradeFounding[i] == 0 && inTrade[i] == 0)
				{
					num_to_str(i, NumToStr, 5);
					formatex(String, charsmax(String), "%s", Name[i]);
					menu_additem(Menu, String, NumToStr);
				}
			}
		}
	}
	else if(TradeID[id] > 0)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "DONTACCEPTEDTRADE");
		return;
	}

	menu_display(id, Menu);
}
public TradeMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	if(x <= 0)
	{
		switch(x)
		{
			case 0 : TradeMenu(id);
			
			case -3 : {
				if(PendingTrade > MAXTRADEINSAMETIME)
				{
					print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "BLOCKTRADE");
					return;
				}
				
				TradeFounding[id] = 0;
				inTrade[id] = 1;
				new kid;
				if(TradePartner[id] > 0)
					kid = TradePartner[id];
				else
					kid = TradeID[id];
				inTrade[kid] = 1;
				TradePiece[id] = 0;
				TradePiece[kid] = 0;
				PTradeId[id] = 1;
				PTradeId[kid] = 1;
				TradeMenu(id);
				TradeMenu(kid);
				PendingTrade++;
			}
			
			case -2 : {
				new kid;
				if(TradePartner[id] > 0)
					kid = TradePartner[id];
				else
					kid = TradeID[id];
				inTrade[id] = 0;
				TradePartner[id] = 0;
				TradeFounding[id] = 0;
				inTrade[kid] = 0;
				TradeID[kid] = 0;
				TradeID[id] = 0;
			}
			
			case -4 : {
				TChooseItem(id);
			}
			
			case -5 : {
				client_cmd(id, "messagemode TRADEDOLLARS");
			}
			
			case -6 : {
				new kid;
				
				if(TradePartner[id] > 0)
					kid = TradePartner[id];
				else
					kid = TradeID[id];
					
				Accept[id] = 1;
				
				if(Accept[id] == 1 && Accept[kid] == 1)
				{
					Trade(id, kid);
				}
				else
				{
					MainMenu(id);
				}
			}
			
			case -7 : {
				new kid;
				if(TradePartner[id] > 0)
					kid = TradePartner[id];
				else
					kid = TradeID[id];
				
				inTrade[id] = 0;
				TradePartner[id] = 0;
				TradeFounding[id] = 0;
				TradeID[id] = 0;
				inTrade[kid] = 0;
				TradePartner[kid] = 0;
				TradeFounding[kid] = 0;
				TradeID[kid] = 0;
				PTradeId[id] = 0;
				PTradeId[kid] = 0;
				PendingTrade--;
			}
		}
	}
	else
	{
		if(PendingTrade > MAXTRADEINSAMETIME && PTradeId[id] == 0)
		{
			print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "BLOCKTRADE");
			return;
		}
			
		TradeID[id] = x;
		print_color(x, "!g%s!y %L", Prefix, x, "WANTTRADE2", Name[id]);
		TradeFounding[x] = 1;
		TradeFounding[id] = 0;
		inTrade[id] = 1;
		TradePartner[x] = id;
		remove_task(TradeID[id]+9929);
		set_task(30.0, "DeleteTrade", TradeID[id]+9929);
	}
}

public DeleteTrade(id) 
{
	id = id - 9929;
	if(Logined[id])
	{
		if(inTrade[id] == 0)
		{
			inTrade[id] = 0;
			TradePartner[id] = 0;
			TradeFounding[id] = 0;
		}
	}
}

public Trade(x, y) {
	if(Logined[x] && Logined[y] ||
	inTrade[x] == 1 && inTrade[y] == 1  ||
	Accept[x] == 1 && Accept[y] == 1)
	{
		PendingTrade--;
		
		if(TradeItem[x] > 0 && TradeItem[x] <= 90+MAXKNIFESKINS)
		{
			Weapons[y][TradeItem[x]] += TradePiece[x];
			Weapons[x][TradeItem[x]] -= TradePiece[x];
		}
		else if(TradeItem[x] > 90+MAXKNIFESKINS && TradeItem[x] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
		{
			Cases[y][TradeItem[x]-(90+MAXKNIFESKINS)] += TradePiece[x];
			Cases[x][TradeItem[x]-(90+MAXKNIFESKINS)] -= TradePiece[x];
		}
		else if(TradeItem[x] > 0)
		{
			Keys[y] += TradePiece[x];
			Keys[x] -= TradePiece[x];
		}
		
		if(TradeItem[y] > 0 && TradeItem[y] <= 90+MAXKNIFESKINS)
		{
			Weapons[y][TradeItem[y]] -= TradePiece[y];
			Weapons[x][TradeItem[y]] += TradePiece[y];
		}
		else if(TradeItem[y] > 90+MAXKNIFESKINS && TradeItem[y] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
		{
			Cases[y][TradeItem[y]-(90+MAXKNIFESKINS)] -= TradePiece[y];
			Cases[x][TradeItem[y]-(90+MAXKNIFESKINS)] += TradePiece[y];
		}
		else if(TradeItem[y] > 0)
		{
			Keys[y] -= TradePiece[y];
			Keys[x] += TradePiece[y];
		}
		
		Dollars[x] += TradeDollars[y];
		Dollars[y] += TradeDollars[x];
		Dollars[x] -= TradeDollars[x];
		Dollars[y] -= TradeDollars[y];
		
		print_color(x, "!g%s!y %L", Prefix, x, "SUCCESSTRADE");
		print_color(y, "!g%s!y %L", Prefix, y, "SUCCESSTRADE");
		
		DeleteTradeandMarket(x);
		DeleteTradeandMarket(y);
		
		show_menu(x, 0, "^n", 1);
		show_menu(y, 0, "^n", 1);
		
		set_task(0.5, "SQL_UpdateUser", x);
		set_task(0.5, "SQL_UpdateUser", y);
		
		PTradeId[x] = 0;
		PTradeId[y] = 0;
	}	
}

public TChooseItem(id)
{
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "CHOOSEITEM");
	new Menu = menu_create(String, "TChooseItemh");
	
	for(new i = 1; i < sizeof(SkinData); i++)
	{
		if(Weapons[id][i] > 0 && strlen(SkinDataTrade[i]) > 1)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i, NumToString, 5);
			
			if(SkinData[i][3][0] != CSW_KNIFE)
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \y(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinDataTrade[i], Weapons[id][i]);
			else
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \w(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinDataTrade[i], Weapons[id][i]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	for(new i = 1; i < sizeof(Case_Data); i++)
	{
		if(Cases[id][i] > 0)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i+sizeof(SkinData), NumToString, 5);
			formatex(String, charsmax(String), "%s \r(%d)", Case_Data[i][0], Cases[id][i]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	if(Keys[id] > 0)
	{
		new NumToString[6];
		num_to_str(1+sizeof(SkinData)+sizeof(Case_Data), NumToString, 5);
		formatex(String, charsmax(String), "%s \r(%d)", KeyName, Keys[id]);
		menu_additem(Menu, String, NumToString);
	}
	
	menu_display(id, Menu);
}

public TChooseItemh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	new x = str_to_num(Data);
	
	TradeItem[id] = x;
	client_cmd(id, "messagemode TRADEPIECE");
}

public MChooseItem(id)
{
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "CHOOSEITEM");
	new Menu = menu_create(String, "MChooseItemh");
	
	for(new i = 1; i < sizeof(SkinData); i++)
	{
		if(Weapons[id][i] > 0 && strlen(SkinDataTrade[i]) > 1)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i, NumToString, 5);
			
			if(SkinData[i][3][0] != CSW_KNIFE)
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \y(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinDataTrade[i], Weapons[id][i]);
			else
				formatex(String, charsmax(String), "%s%s \w(%d)", RareData[SkinData[i][4][0]], SkinDataTrade[i], Weapons[id][i]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	for(new i = 1; i < sizeof(Case_Data); i++)
	{
		if(Cases[id][i] > 0)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i+sizeof(SkinData), NumToString, 5);
			formatex(String, charsmax(String), "%s \r(%d)", Case_Data[i][0], Cases[id][i]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	if(Keys[id] > 0)
	{
		new NumToString[6];
		num_to_str(1+sizeof(SkinData)+sizeof(Case_Data), NumToString, 5);
		formatex(String, charsmax(String), "%s \r(%d)", KeyName, Keys[id]);
		menu_additem(Menu, String, NumToString);
	}
	
	menu_display(id, Menu);
}

public MChooseItemh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	new x = str_to_num(Data);
	
	MarketItem[id] = x;
	MarketMenu(id);
}

public cmdDollarM(id)
{
	if(inTrade[id] == 1 || !Logined[id])
		return;
	
	new Price, Data[32];
	read_args(Data, charsmax(Data));
	remove_quotes(Data);
	
	Price = str_to_num(Data);
	
	if(Price <= MinDollarMarket)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "LOWPRICE", MinDollarMarket);
		client_cmd(id, "messagemode MARKETDOLLAR");
		MarketMenu(id);
	}
	else if(MaxDollarMarket >= Price)
	{
		MarketDollar[id] = Price;
		MarketMenu(id);
	}
	else
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "HIGHPRICE", MaxDollarMarket);
		client_cmd(id, "messagemode MARKETDOLLAR");
		MarketMenu(id);
	}
}

public cmdDollarT(id)
{
	if(inTrade[id] == 0 || !Logined[id])
		return;
	
	new Piece, Data[32], kid;
	read_args(Data, charsmax(Data));
	remove_quotes(Data);
	
	Piece = str_to_num(Data);
	
	if(TradePartner[id] > 0)
		kid = TradePartner[id];
	else
		kid = TradeID[id];
	
	if(Piece <= 0)
	{
		client_cmd(id, "messagemode TRADEDOLLARS");
	}
	else if(Dollars[id] >= Piece)
	{
		TradeDollars[id] = Piece;
		TradeMenu(id);
		TradeMenu(kid);
		Accept[id] = 0;
		Accept[kid] = 0;
	}
	else
	{
		TradeDollars[id] = Dollars[id];
		TradeMenu(id);
		TradeMenu(kid);
		Accept[id] = 0;
		Accept[kid] = 0;
	}
}
public cmdPiece(id)
{
	new kid;
	
	if(TradePartner[id] > 0)
		kid = TradePartner[id];
	else
		kid = TradeID[id];
		
	if(inTrade[id] == 0 || inTrade[kid] == 0 || !Logined[id])
		return;
	
	new Piece, Data[32];
	read_args(Data, charsmax(Data));
	remove_quotes(Data);
	
	Piece = str_to_num(Data);
	
	if(TradeItem[id] > 0 && TradeItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS)
	{
		if(Weapons[id][TradeItem[id]] >= Piece && Piece >= 1)
		{
			TradePiece[id] = Piece;
			TradeMenu(id);
			TradeMenu(kid);
			Accept[id] = 0;
			Accept[kid] = 0;
		}
	}
	else if(TradeItem[id] > 90+MAXKNIFESKINS && TradeItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
	{
		if(Cases[id][TradeItem[id]-(90+MAXKNIFESKINS)] >= Piece && Piece >= 1)
		{
			TradePiece[id] = Piece;
			TradeMenu(id);
			TradeMenu(kid);
			Accept[id] = 0;
			Accept[kid] = 0;
		}
	}
	else if(TradeItem[id] > 0)
	{
		if(Keys[id] >= Piece && Piece >= 1)
		{
			TradePiece[id] = Piece;
			TradeMenu(id);
			TradeMenu(kid);
			Accept[id] = 0;
			Accept[kid] = 0;
		}
	}
	else
	{
		TradePiece[id] = 0;
		TradeMenu(id);
		TradeMenu(kid);
		Accept[id] = 0;
		Accept[kid] = 0;
		return;
	}
}

public RegMenu(id)
{
	if(ServerLoaded == 0)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "SERVERLOADING");
		return;
	}
	
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "REGISTERMENU");
	new menu = menu_create(String, "RegMenuh" );
		
	if(strlen(User[id]) > 0)
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "USERNAME", User[id]);
		menu_additem(menu, String, "1");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L^n", id, "PASSWORD", Password[id]);
		menu_additem(menu, String, "2");
	}
	else
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "USERNAME2", User[id]);
		menu_additem(menu, String, "1");
	}
	
	if(strlen(User[id]) > 0 && strlen(Password[id]) > 0 && UserLoad[id] == 0 && inProgress[id] == 0)
	{
		if(Found[id])
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "LOGIN");
			menu_additem(menu, String, "3");
		}
		else
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "REGISTER");
			menu_additem(menu, String, "4");
		}
	}
	
	menu_display(id, menu);
}

public RegMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	switch(x)
	{
		case 1 : {
			client_cmd(id, "messagemode MY_USERNAME");
			RegMenu(id);
		}
		
		case 2 : {
			client_cmd(id, "messagemode MY_PASSWORD");
			RegMenu(id);
		}
		
		case 3 : {
			if(inProgress[id] == 0)
			{
				inProgress[id] = 1;
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "LOGINPENDING");
				RegisterMod[id] = 1;
				SQL_Check(id);
				RegMenu(id);
			}
			else
			{
				RegMenu(id);
			}
		}
		
		case 4 : {
			if(inProgress[id] == 0)
			{
				inProgress[id] = 1;
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "REGISTERPENDING");
				RegisterMod[id] = 2;
				SQL_Check(id);
				RegMenu(id);
			}
			else
			{
				RegMenu(id);
			}
		}
	}
}

public SQL_RegCheck(id)
{
	new szQuery[128], Len, a[32];
	
	formatex(a, 31, "%s", User[id]);

	replace_all(a, 31, "\", "\\");
	replace_all(a, 31, "'", "\'");
	
	Len += formatex(szQuery[Len], 128, "SELECT * FROM globaloffensive ");
	Len += formatex(szQuery[Len], 128-Len,"WHERE USER = '%s'", a);
	
	new szData[2];
	szData[0] = id;
	szData[1] = get_user_userid(id);
	
	SQL_ThreadQuery(SQL_TUPLE, "SQL_RegCheckResult", szQuery, szData, 2);
	
	UserLoad[id] = 1;
}

public SQL_RegCheckResult(FailState, Handle:Query, Error[], Errcode, szData[], DataSize)
{
	if(FailState == TQUERY_CONNECT_FAILED || FailState == TQUERY_QUERY_FAILED)
	{
		log_amx("%s", Error);
		return;
	}
	
	new id = szData[0];
	
	if(szData[1] != get_user_userid(id))
		return;
	
	if(SQL_NumRows(Query) > 0)
	{
		Found[id] = true;
	}
	else
	{
		Found[id] = false;
	}
	
	UserLoad[id] = 0;
	RegMenu(id);
}

public SQL_Check(id)
{
	new szQuery[128], Len, a[32];
	
	formatex(a, 31, "%s", User[id]);

	replace_all(a, 31, "\", "\\");
	replace_all(a, 31, "'", "\'");
	
	Len += formatex(szQuery[Len], 128, "SELECT * FROM globaloffensive ");
	Len += formatex(szQuery[Len], 128-Len,"WHERE USER = '%s'", a);
	
	new szData[2];
	szData[0] = id;
	szData[1] = get_user_userid(id);
	
	SQL_ThreadQuery(SQL_TUPLE, "SQL_CheckResult", szQuery, szData, 2);
}

public SQL_CheckResult(FailState, Handle:Query, Error[], Errcode, szData[], DataSize)
{
	if(FailState == TQUERY_CONNECT_FAILED || FailState == TQUERY_QUERY_FAILED)
	{
		log_amx("%s", Error);
		return;
	}
	
	new id = szData[0];
	
	if(szData[1] != get_user_userid(id))
		return;
	
	if(RegisterMod[id] == 2)
	{	
		if(SQL_NumRows(Query) > 0)
		{
			print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "USERNAMEUSING");
			inProgress[id] = 0;
			RegMenu(id);
		}
		else
		{
			SQL_NewAccount(id);
		}
	}
	else if(RegisterMod[id] == 1)
	{
		if(SQL_NumRows(Query) == 0)
		{
			print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "BADPW");
			inProgress[id] = 0;
			RegMenu(id);
		}
		else
		{
			SQL_UserLoad(id);
		}
	}
}

public SQL_NewAccount(id)
{
	new szQuery[512], Len, a[32], b[32], c[32];
	
	formatex(a, 31, "%s", User[id]);
	formatex(b, 31, "%s", Password[id]);
	formatex(c, 31, "%s", Name[id]);

	replace_all(a, 31, "\", "\\");
	replace_all(a, 31, "'", "\'"); 
	replace_all(b, 31, "\", "\\");
	replace_all(b, 31, "'", "\'"); 
	replace_all(c, 31, "\", "\\");
	replace_all(c, 31, "'", "\'");
	 
	Len += formatex(szQuery[Len], 511, "INSERT INTO globaloffensive ");
	Len += formatex(szQuery[Len], 511-Len,"(USER,PW,NAME) VALUES('%s','%s','%s')", a, b, c);
	
	new szData[2];
	szData[0] = id;
	szData[1] = get_user_userid(id);

	SQL_ThreadQuery(SQL_TUPLE,"SQL_NewAccountResult", szQuery, szData, 2);
}

public SQL_NewAccountResult(FailState, Handle:Query, Error[], Errcode, szData[], DataSize)
{
	if(FailState == TQUERY_CONNECT_FAILED || FailState == TQUERY_QUERY_FAILED)
	{
		log_amx("%s", Error);
		return;
	}
		
	new id = szData[0];
	
	if(szData[1] != get_user_userid(id))
		return;
	
	inProgress[id] = 0;
	RegisterMod[id] = 2;
	print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "REGISTERED");
	print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "REGDATAS", User[id], Password[id]);
	SQL_RegCheck(id);
	
	return;
}

public SQL_UserLoad(id)
{
	new szQuery[256], Len, a[32];
	
	formatex(a, 31, "%s", User[id]);

	replace_all(a, 31, "\", "\\");
	replace_all(a, 31, "'", "\'");
	
	Len += formatex(szQuery[Len], 256, "SELECT * FROM globaloffensive ");
	Len += formatex(szQuery[Len], 256-Len,"WHERE USER = '%s'", a);
	
	new szData[2];
	szData[0] = id;
	szData[1] = get_user_userid(id);

	SQL_ThreadQuery(SQL_TUPLE,"SQL_UserLoadResult", szQuery, szData, 2);
}

public SQL_UserLoadResult(FailState, Handle:Query, Error[], Errcode, szData[], DataSize)
{
	if(FailState == TQUERY_CONNECT_FAILED || FailState == TQUERY_QUERY_FAILED)
	{
		log_amx("%s", Error);
		return;
	}
	else
	{
		new id = szData[0];
		
		if(szData[1] != get_user_userid(id))
			return;
		
		new SqlPassword[32], i;
		SQL_ReadResult(Query, 2, SqlPassword, 31);
		
		if(equal(Password[id], SqlPassword))
		{	
			SQL_ReadResult(Query, 2, Password[id], 31);
			Activity[id] = SQL_ReadResult(Query, 132);
			
			if(Activity[id] > 0)
			{
				print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "USERUSING");
				inProgress[id] = 0;
				RegMenu(id);
				return;
			}
			
			UserID[id] = SQL_ReadResult(Query, 0);
			
			Dollars[id] = SQL_ReadResult(Query, 4);
			Keys[id] = SQL_ReadResult(Query, 11);
			
			for(i = 1; i < sizeof(Case_Data); i++)
			{
				Cases[id][i] = SQL_ReadResult(Query, 4+i);
			}
			
			for(i = 1; i < sizeof(SkinData); i++)
			{
				Weapons[id][i] = SQL_ReadResult(Query, 11+i);
			}
			
			Activity[id] = 1;
			
			Kills[id] = SQL_ReadResult(Query, 133);
			CurrentRank[id] = SQL_ReadResult(Query, 134);
			
			if(CurrentRank[id] == 0)
			{
				CurrentRank[id] = 1;
			}
			
			SQL_UpdateActivity(id);
			
			print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "LOGINED");
			
			inProgress[id] = 0;
			Logined[id] = true;
			MainMenu(id);
		}
		else
		{
			print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "BADPW");
			inProgress[id] = 0;
			RegMenu(id);
		}
	}
}

public cmdUser(id)
{
	if(Logined[id])
	{
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	if(UserLoad[id] == 1)
	{
		RegMenu(id);
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	new cmdData[32], cmdLength;
	cmdData[0] = EOS;
	read_args(cmdData, 31);
	remove_quotes(cmdData);
	
	cmdLength = strlen(cmdData);
	
	if(cmdLength < 4)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "SHORT");
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	if(cmdLength > 19)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "LONG");
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	copy(User[id], 31, cmdData);
	SQL_RegCheck(id);
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public cmdPassword(id)
{
	if(Logined[id] || strlen(User[id]) == 0)
	{
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	new cmdData[32], cmdLength;
	cmdData[0] = EOS;
	read_args(cmdData, 31);
	remove_quotes(cmdData);
	
	cmdLength = strlen(cmdData);
	
	if(cmdLength < 4)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "SHORT");
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	if(cmdLength > 19)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "LONG");
		return PLUGIN_HANDLED;
	}
	
	copy(Password[id], 31, cmdData);
	RegMenu(id);
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public SQL_Results(FailState, Handle:Query, Error[], Errcode, szData[], DataSize)
{
	if(FailState == TQUERY_CONNECT_FAILED || FailState == TQUERY_QUERY_FAILED)
	{
		log_amx("%s", Error);
		return;
	}
}

public SQL_FirstLoad() 
{
	SQL_TUPLE = SQL_MakeDbTuple(SQL_Host, SQL_User, SQL_Password, SQL_Database);
	SQL_Reload();
}

public SQL_Reload()
{
	new szQuery[256], Len;
	
	Len += formatex(szQuery[Len], 256, "UPDATE globaloffensive SET ");
	Len += formatex(szQuery[Len], 255-Len,"ACT = '0' ");
	Len += formatex(szQuery[Len], 255-Len,"WHERE ACT = '1'");
	
	SQL_ThreadQuery(SQL_TUPLE,"SQL_Results", szQuery);
	ServerLoaded = 1;
}

public SQL_UpdateActivity(id)
{
	new sQuery[512], szQuery[256], a[32];
	formatex(a, 31, "%s", Name[id]);

	replace_all(a, 31, "\", "\\");
	replace_all(a, 31, "'", "\'");
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery), "UPDATE globaloffensive SET ");
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"NAME = '%s', ", a);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"ACT = '%d' ", Activity[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"WHERE Id = '%d'", UserID[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	SQL_ThreadQuery(SQL_TUPLE, "SQL_Results", sQuery);
}

public SQL_UpdateUser(id)
{	
	if(!Logined[id])
		return;
	
	new sQuery[2000], szQuery[256];
	new a[32], i;
	formatex(a, 31, "%s", Name[id]);

	replace_all(a, 31, "\", "\\");
	replace_all(a, 31, "'", "\'");
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery), "UPDATE globaloffensive SET ");
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"NAME = '%s', ", a);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"DOLLAR = '%d', ", Dollars[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"K = '%d', ", Keys[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"KILLS = '%d', ", Kills[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"RANK = '%d', ", CurrentRank[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	for(i = 1; i < sizeof(Case_Data); i++)
	{
		formatex(szQuery, charsmax(szQuery), "C%d = '%d', ", i, Cases[id][i]);
		add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	}
	
	for(i = 1; i < sizeof(SkinData); i++)
	{
		formatex(szQuery, charsmax(szQuery), "W%d = '%d', ", i, Weapons[id][i]);
		add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	}
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"ACT = '%d' ", Activity[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	formatex(szQuery, charsmax(szQuery),"WHERE Id = '%d'", UserID[id]);
	add(sQuery, charsmax(sQuery), szQuery);
	
	SQL_ThreadQuery(SQL_TUPLE, "SQL_Results", sQuery);
}

public client_putinserver(id)
{
	for(new i = 1; i < 3; i++)
		inUse[id][i] = 0;
		
	UserLoad[id] = 0;
	inProgress[id] = 0;
	Logined[id] = false;
	copy(Password[id], 31, "");
	copy(User[id], 31, "");
	get_user_name(id, Name[id], 31);
	
	Activity[id] = 0;
	DeleteTradeandMarket(id);
}

public client_disconnect(id)
{
	DeleteTradeandMarket(id);

	if(Logined[id])
	{
		Logined[id] = false;
		Activity[id] = 0;
		SQL_UpdateActivity(id);
		log_amx("asdsdadsadsa");
	}
}

public DeleteTradeandMarket(id)
{
	new kid;
	
	if(TradePartner[id] > 0)
		kid = TradePartner[id];
	else if(TradeID[id] > 0)
		kid = TradeID[id];
	
	inTrade[id] = 0;
	TradeDollars[id] = 0;
	TradeFounding[id] = 0;
	TradePartner[id] = 0;
	TradeItem[id] = 0;
	TradeID[id] = 0;
	
	if(kid > 0)
	{
		inTrade[id] = 0;
		TradeDollars[id] = 0;
		TradeFounding[id] = 0;
		TradePartner[id] = 0;
		TradeItem[id] = 0;
		TradeID[id] = 0;
		PTradeId[id] = 0;
		PTradeId[kid] = 0;
	}
}

public MMarketMenu(id)
{
	new String[128];
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "MMARKET", Dollars[id]);
	new Menu = menu_create(String, "MMarketMenuh");
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "SELLI");
	menu_additem(Menu, String, "1");
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "BUYI");
	menu_additem(Menu, String, "2");
	
	menu_display(id, Menu);
}

public MMarketMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	switch(x)
	{
		case 1 : {
			MarketMenu(id);
		}
		
		case 2 : {
			BuyMenu(id);
		}
	}
}

public MarketMenu(id)
{		
	new String[128], ItemName[32];
	
	if(MarketItem[id] > 0 && MarketItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS)
	{
		formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", SkinData[MarketItem[id]][0]);
	}
	else if(MarketItem[id] > 90+MAXKNIFESKINS && MarketItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
	{
		formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", Case_Data[MarketItem[id]-(90+MAXKNIFESKINS)][0]);
	}
	else if(MarketItem[id] > 0)
	{
		formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", KeyName);
	}
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "MARKET");
	new menu = menu_create(String, "MarketMenuh" );
	
	if(InMarket[id] == 0)
	{
		if(MarketItem[id] == 0)
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L^n", id, "CHOOSEITEM");
		}
		else
		{
			formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "ITEM", ItemName);
		}
		menu_additem(menu, String, "1");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "CHOOSESELLITEM", MarketDollar[id]);
		menu_additem(menu, String, "2");
		
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "TOMARKET");
		menu_additem(menu, String, "3");
	}
	else
	{
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "INMARKET", ItemName, MarketDollar[id]);
		menu_additem(menu, String, "0");
	}
	
	menu_display(id, menu);
}

public MarketMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	switch(x)
	{
		case 0:
		{
			InMarket[id] = 0;
			MarketItem[id] = 0;
			MarketDollar[id] = 0;
			MChooseItem(id);
		}
		
		case 1:
		{
			MChooseItem(id);
		}
		
		case 2:
		{
			client_cmd(id, "messagemode MARKETDOLLAR");
			MarketMenu(id);
		}
		
		case 3:
		{
			if(MarketItem[id] > 0)
			{
				new ItemName[32];
	
				if(MarketItem[id] > 0 && MarketItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS)
				{
					formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", SkinData[MarketItem[id]][0]);
				}
				else if(MarketItem[id] > 90+MAXKNIFESKINS && MarketItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
				{
					formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", Case_Data[MarketItem[id]-(90+MAXKNIFESKINS)][0]);
				}
				else if(MarketItem[id] > 0)
				{
					formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", KeyName);
				}
				
				for(new i; i < MAXP; i++)
					if(is_user_connected(i))
						print_color(i, "!g%s!y %L", Prefix, i, "SOLVEDTOMARKET", Name[id], ItemName, MarketDollar[id]);
						
				InMarket[id] = 1;
				MarketMenu(id);
			}
			else
			{
				MarketMenu(id);
			}
		}
	}
}

public BuyMenu(id)
{		
	new String[128], ItemName[32];
	
	formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "MARKETMENUBUY", Dollars[id]);
	new Menu = menu_create(String, "BuyMenuh" );
	
	for(new i; i < MAXP; i++)
	{
		if(!is_user_connected(i) || !Logined[i] || InMarket[i] == 0)
			continue;
		
		if(MarketItem[i] > 0 && MarketItem[i] <= 90+MAXKNIFESKINS)
		{
			formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", SkinDataTrade[MarketItem[i]]);
		}
		else if(MarketItem[i] > 90+MAXKNIFESKINS && MarketItem[i] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
		{
			formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", Case_Data[MarketItem[i]-(90+MAXKNIFESKINS)][0]);
		}
		else if(MarketItem[i] > 0)
		{
			formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", KeyName);
		}
		
		new Nts[3];
		num_to_str(i, Nts, 2);
		formatex(String, charsmax(String), "%L", id, "SELLITEM", ItemName, MarketDollar[i], Name[i]);
		menu_additem(Menu, String, Nts);
	}
	
	menu_display(id, Menu);
}

public BuyMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	if(InMarket[x] > 0 && MarketItem[x] > 0 && MarketDollar[x] > 0)
	{
		if(Dollars[id] < MarketDollar[x])
		{
			print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "NOTENOUGHDOLLAR");
			return;
		}
		
		if(MarketItem[x] > 0 && MarketItem[x] <= 90+MAXKNIFESKINS)
		{
			Weapons[id][MarketItem[x]]++;
			Weapons[x][MarketItem[x]]--;
		}
		else if(MarketItem[x] > 90+MAXKNIFESKINS && MarketItem[x] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
		{
			Cases[id][MarketItem[x]-(90+MAXKNIFESKINS)]++;
			Cases[x][MarketItem[x]-(90+MAXKNIFESKINS)]--;
		}
		else if(MarketItem[x] > 0)
		{
			Keys[id]++;
			Keys[x]--;
		}
		
		Dollars[id] -= MarketDollar[x];
		Dollars[x] += MarketDollar[x];
		InMarket[x] = 0;
		
		new ItemName[32];
	
		if(MarketItem[id] > 0 && MarketItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS)
		{
			formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", SkinData[MarketItem[id]][0]);
		}
		else if(MarketItem[id] > 90+MAXKNIFESKINS && MarketItem[id] <= 90+MAXKNIFESKINS+MAXCASES)
		{
			formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", Case_Data[MarketItem[id]-(90+MAXKNIFESKINS)][0]);
		}
		else if(MarketItem[id] > 0)
		{
			formatex(ItemName, charsmax(ItemName), "%s", KeyName);
		}
		
		
		for(new i; i < MAXP; i++)
			if(is_user_connected(i))
				print_color(i, "!g%s!y %L", Prefix, i, "BUYINGITEM", Name[id], ItemName, MarketDollar[x], Name[x]);
				
		MarketDollar[x] = 0;
		MarketItem[x] = 0;
		SQL_UpdateUser(id);
		SQL_UpdateUser(x);
	}
}

public Guns(id) 
{
	if(Choosen[id] > 1)
	{
		print_color(id, "!g%s!y %L", Prefix, id, "WPMESSAGE");
	}
	else if(Choosen[id] < 1)
	{
		Choosen[id] = 0;
		TakeWeapons(id);
	}
}

public PlayerSpawn(id) 
{
	if(!is_user_alive(id))
		return;
	
	if(get_pcvar_num(CvarWeaponMenu) == 1)
	{
		Choosen[id] = 0;
		TakeWeapons(id);
		
		give_item(id, "item_kevlar");
		give_item(id, "item_assaultsuit");
	}
}

public TakeWeapons(id)
{
	if(is_user_alive(id))
	{
		Choosen[id] = 0;
		new HasC4;
		
		if(user_has_weapon(id, CSW_C4))
		{
			HasC4 = 1;
		}
		
		strip_user_weapons(id);
		give_item(id, "weapon_knife");
		WeaponMenu(id);
		
		if(HasC4 == 1)
		{
			give_item(id, "weapon_c4");
		}
		
		if(cs_get_user_team(id) == CS_TEAM_CT)
		{
			give_item(id, "item_thighpack");
		}
	}
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public WeaponMenu(id)
{
	if(Choosen[id] > 1)
		return;
		
	new String[128], Menu;
	
	if(Choosen[id] == 0)
	{
		formatex(String, 127, "%s %L", Prefix, LANG_SERVER, "WPMENU2");
		Menu = menu_create(String, "WeaponMenuh");
		
		for(new i = 1; i < sizeof(FirstWeaponNames); i++)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i, NumToString, 5);
			formatex(String, charsmax(String), "%s", FirstWeaponNames[i][0]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	if(Choosen[id] == 1)
	{
		formatex(String, 127, "%s %L", Prefix, LANG_SERVER, "WPMENU2");
		Menu = menu_create(String, "WeaponMenuh");
		
		for(new i = 1; i < sizeof(SecondaryWeaponNames); i++)
		{
			new NumToString[6];
			num_to_str(i, NumToString, 5);
			formatex(String, charsmax(String), "%s", SecondaryWeaponNames[i][0]);
			menu_additem(Menu, String, NumToString);
		}
	}
	
	menu_display(id, Menu);
}

public WeaponMenuh(id, Menu, Item)
{
	if(Item == MENU_EXIT)
	{
		menu_destroy(Menu);
		return;
	}
	
	new Data[14], Line[32];
	new Access, Callback;
	menu_item_getinfo(Menu, Item, Access, Data, charsmax(Data), Line, charsmax(Line), Callback);
	
	new x = str_to_num(Data);
	
	if(Choosen[id] == 0)
	{
		give_item(id, FirstWeaponNames[x][1]);
		cs_set_user_bpammo(id, FirstWeaponNames[x][2][0], 90);
	}
	if(Choosen[id] == 1)
	{
		give_item(id, SecondaryWeaponNames[x][1]);
		cs_set_user_bpammo(id, SecondaryWeaponNames[x][2][0], 90);
	}
		
	Choosen[id]++;
	
	if(Choosen[id] >= 2)
	{
		Grenades(id);
	}
		
	WeaponMenu(id);
}

stock PlayAnimation(const Player, const Sequence)
{
	set_pev(Player, pev_weaponanim, Sequence);
	
	message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, SVC_WEAPONANIM, .player = Player);
	write_byte(Sequence);
	write_byte(pev(Player, pev_body));
	message_end();
}

stock print_color(const id, const input[], any:...)
{
	new count = 1, players[32];
	static msg[191];
	vformat(msg, 190, input, 3);

	replace_all(msg, 190, "!g", "^4");
	replace_all(msg, 190, "!y", "^1");
	replace_all(msg, 190, "!t", "^3");   

	if(id) players[0] = id; else get_players(players, count, "ch");
	{
		for (new i = 0; i < count; i++)
		{
			if (is_user_connected(players[i]))
			{
				message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, get_user_msgid("SayText"), _, players[i]);
				write_byte(players[i]);
				write_string(msg);
				message_end();
			}
		}
	}

	return PLUGIN_HANDLED;
}

stock Grenades(id)
{
	give_item(id, "weapon_hegrenade");
	give_item(id, "weapon_flashbang");
	
	if(GiveSmokeGrenade == 1)
	{
		give_item(id, "weapon_smokegrenade");
	}
}

Потребителски аватар

Bartian ОПГ
Потребител
Потребител
Мнения: 233
Регистриран: 01 сеп 2018, 14:43
Се отблагодари: 46 пъти
Получена благодарност: 63 пъти

Заявка за редактиране на csgo_215 и csgo_215_withcolorchat

Мнение от Bartian ОПГ » 23 юни 2019, 23:43

Защо да се редактира ? Какъв include ? Защо се заемаш с нещо което не разбираш ? Аз ли съм тъп или вече буквално всеки който не разбира от цс си прави верига ? Просто го комплелирай с най - новата версия на амхх , защото на дали include файловете или плъгина който го ползват 300 човека и отгоре прави проблема .
Думата "хакер" е неправилно използвана в смисъл на "компютърен хакер" от някои журналисти. Ние, хакерите, отказваме да приемем това тълкуване и продължаваме да означаваме с него смисъла на "някой, който обича да го програмира и да го ползва". Изображение

Потребителски аватар

Автор на темата
SSBG
Потребител
Потребител
Мнения: 79
Регистриран: 08 дек 2017, 21:59
Се отблагодари: 5 пъти
Получена благодарност: 4 пъти

Заявка за редактиране на csgo_215 и csgo_215_withcolorchat

Мнение от SSBG » 24 юни 2019, 00:09

Оправено е всичко просто ги компилирах от амх-студио и се получи можете да локвате :lock:

Заключена

Върни се в “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 1 гост