auto X рестарт round броенето да започва броенето от 10 секунди

Ако имате затруднения при изработката/преработката на даден плъгин - пишете тук, ще се опитаме да ви помогнем!
Аватар
stop cry!
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 380
Регистриран на: 07 Яну 2017, 02:18
Се отблагодари: 2 пъти

auto X рестарт round броенето да започва броенето от 10 секунди

Мнение от stop cry! » 25 Мар 2019, 12:56

Здравейте искам кода рунда да се рестартира след 30 секунди, но броенето да започва от 10 не да спами от 30 до 1 ..

Код за потвърждение: Избери целия код

/*
*
*
*  *  *  *****  *****    *    *****  *  *  *****  *  *  *    *
*  *  *  *       *   * *   *  *  *  **  *    *  **  * *  * *
*  ******  ******  ******   *  *   ******  * * *  *    * * *  * * * *
*  *  *  *       *  *******  *  *  * * *  *    * * *  *  *  *
*  *  *  *****  *****  *    *  *****  *  *  *****  *  *  *    *
*
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* AMX Mod X script.                         *
* Plugin made by He3aBuCuM(a.k.a. independent).           *
* Important! You can modify the code, but DO NOT modify the author! *
* Contacts with me:                         *
* E-mail: [email protected]                   *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Special thanks to:             *
* [email protected]  - for the idea  *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
*
*/

#include <amxmodx>
#define ARIXR_VERSION "0.3"

new cRound, cvar_rounds, cvar_time, cvar_notice, cvar_message, cvar_message_color, cvar_hud, cvar_hud_color, cvar_sound, cvar_restart, hudsync, counter
new prefix[] = "ARIXR"

/*START - From colorchat.inc by Numb */
enum Color {
	NORMAL = 1,
	GREEN,
	TEAM_COLOR,
	GREY,
	RED,
	BLUE,
}

new TeamName[][] = {
	"",
	"TERRORIST",
	"CT",
	"SPECTATOR"
}
/*END - From colorchat.inc by Numb */

public plugin_init() {
  register_plugin("Auto Restart In X Round", ARIXR_VERSION, "He3aBuCuM")
  register_logevent("roundStart", 2, "1=Round_Start")
  cvar_rounds = register_cvar("amx_restart_round", "2")
  cvar_time = register_cvar("amx_restart_time", "30.0")
  cvar_notice = register_cvar("amx_restart_notice", "3")
  cvar_message = register_cvar("amx_restart_message", "That's the %round% round!Restarting...")
  cvar_message_color = register_cvar("amx_restart_message_color", "4")
  cvar_hud = register_cvar("amx_restart_hud", "%seconds% seconds until restart!")
  cvar_hud_color = register_cvar("amx_restart_hud_color", "0 255 0")
  cvar_sound = register_cvar("amx_restart_sound", "1")
  cvar_restart = get_cvar_pointer("sv_restart")
  register_cvar("arixr_version", ARIXR_VERSION, FCVAR_SERVER | FCVAR_SPONLY)
  hudsync = CreateHudSyncObj()
}

public roundStart() {
  new rounds = get_pcvar_num(cvar_rounds)
  cRound++

  if(cRound == rounds) {
    switch(get_pcvar_num(cvar_notice)) {
      case 0: set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "restartRound", 123457)
      case 1: {
        set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "show_chat_message", 123458)
        set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "restartRound", 123457)
      }
      case 2: {
        set_task(1.0, "hudTimer", 123456, _, _, "a", get_pcvar_num(cvar_time))
        set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "restartRound", 123457)
      }
      case 3: {
        set_task(1.0, "hudTimer", 123456, _, _, "a", get_pcvar_num(cvar_time))
        set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "restartRound", 123457)
        set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "show_chat_message", 123458)
      }
      default: set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "restartRound", 123457)
    }

    if(get_pcvar_num(cvar_sound))
      set_task(1.0, "spkSound", 123456, _, _, "a", get_pcvar_num(cvar_time))
  }

  return PLUGIN_CONTINUE
}

public show_chat_message() {
  if(get_playersnum(1) == 0)
    return PLUGIN_HANDLED

  new message[190], rounds[10]
  get_pcvar_string(cvar_message, message, charsmax(message))
  format(rounds, charsmax(rounds), "%d", cRound)

  replace_all(message, charsmax(message), "%round%", rounds)

  switch(get_pcvar_num(cvar_message_color)) {
    case 1: ColorChat(0, GREEN, "[%s] %s", prefix, message)
    case 2: ColorChat(0, RED, "[%s] %s", prefix, message)
    case 3: ColorChat(0, GREY, "[%s] %s", prefix, message)
    case 4: ColorChat(0, BLUE, "[%s] %s", prefix, message)
    case 5: ColorChat(0, NORMAL, "[%s] %s", prefix, message)
    case 6: ColorChat(0, TEAM_COLOR, "[%s] %s", prefix, message)
    default: ColorChat(0, NORMAL, "[%s] %s", prefix, message)
  }

  return PLUGIN_CONTINUE
}

public hudTimer() {
  if(get_playersnum(1) == 0)
    return PLUGIN_HANDLED

  counter++
  new hud[190], rounds[10], seconds[10], red, green, blue
  get_pcvar_string(cvar_hud, hud, charsmax(hud))
  format(rounds, charsmax(rounds), "%d", cRound)
  format(seconds, charsmax(seconds), "%d", get_pcvar_num(cvar_time) - counter)
  get_hud_color(red, green, blue)

  replace_all(hud, charsmax(hud), "%round%", rounds)
  replace_all(hud, charsmax(hud), "%seconds%", seconds)
  replace_all(hud, charsmax(hud), "/n", "^n")

  set_hudmessage(red, green, blue, 0.05, 0.60, 0, 0.01, 1.0, 0.0, 0.0, -1)
  ShowSyncHudMsg(0, hudsync, hud)

  return PLUGIN_CONTINUE
}

public spkSound() {
  if(get_playersnum(1) == 0)
    return PLUGIN_HANDLED

  new sound[32]
  num_to_word(get_pcvar_num(cvar_time) - counter, sound, charsmax(sound))
  client_cmd(0, "spk ^"vox/%s^"", sound)

  return PLUGIN_CONTINUE
}

public restartRound()
  set_pcvar_num(cvar_restart, 2)

get_hud_color(&r, &g, &b) {
  new color[20]
  static red[5], green[5], blue[5]
  get_pcvar_string(cvar_hud_color, color, charsmax(color))
  parse(color, red, charsmax(red), green, charsmax(green), blue, charsmax(blue))

  r = str_to_num(red)
  g = str_to_num(green)
  b = str_to_num(blue)
}

/*START - From colorchat.inc by Numb */
ColorChat(id, Color:type, const msg[], {Float, Sql, Result,_}:...) {
	new message[256]

	switch(type) {
		case NORMAL: message[0] = 0x01
		case GREEN: message[0] = 0x04
		default: message[0] = 0x03
	}

	vformat(message[1], 251, msg, 4)

	message[192] = '^0'

	new team, ColorChange, index, MSG_Type

	if(id) {
		MSG_Type = MSG_ONE
		index = id
	} else {
		index = FindPlayer()
		MSG_Type = MSG_ALL
	}

	team = get_user_team(index)
	ColorChange = ColorSelection(index, MSG_Type, type)

	ShowColorMessage(index, MSG_Type, message)

	if(ColorChange)
		Team_Info(index, MSG_Type, TeamName[team])
}

ShowColorMessage(id, type, message[]) {
	static bool:saytext_used
	static get_user_msgid_saytext

	if(!saytext_used) {
		get_user_msgid_saytext = get_user_msgid("SayText")
		saytext_used = true
	}

	message_begin(type, get_user_msgid_saytext, _, id)
	write_byte(id)
	write_string(message)
	message_end()
}

Team_Info(id, type, team[]) {
	static bool:teaminfo_used
	static get_user_msgid_teaminfo

	if(!teaminfo_used) {
		get_user_msgid_teaminfo = get_user_msgid("TeamInfo")
		teaminfo_used = true
	}

	message_begin(type, get_user_msgid_teaminfo, _, id)
	write_byte(id)
	write_string(team)
	message_end()

	return 1
}

ColorSelection(index, type, Color:Type) {
	switch(Type) {
		case RED: return Team_Info(index, type, TeamName[1])
		case BLUE: return Team_Info(index, type, TeamName[2])
		case GREY: return Team_Info(index, type, TeamName[0])
	}

	return 0
}

FindPlayer() {
	new i = -1

	while(i <= get_maxplayers()) {
		if(is_user_connected(++i))
			return i
	}

	return -1
}
/*END - From colorchat.inc by Numb */
Искам да ми кажете как се прави аз искам да се опитам да го направя!

Аватар
anh1
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 8
Регистриран на: 22 Мар 2019, 17:02
Се отблагодари: 3 пъти
Обратна връзка:

auto X рестарт round броенето да започва броенето от 10 секунди

Мнение от anh1 » 25 Мар 2019, 15:21

Код за потвърждение: Избери целия код

 if(seconds < 11)
	{
		ShowSyncHudMsg(0, hudsync, hud)
	}
аз бих го направил така ама е зверски чобанско като решение за набързо - (това е кода на 136-ти ред)

Аватар
stop cry!
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 380
Регистриран на: 07 Яну 2017, 02:18
Се отблагодари: 2 пъти

auto X рестарт round броенето да започва броенето от 10 секунди

Мнение от stop cry! » 25 Мар 2019, 21:12


Аватар
<VeCo>
Извън линия
AMXX Скриптър
AMXX Скриптър
Мнения: 145
Регистриран на: 28 Яну 2019, 19:01
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 72 пъти
Обратна връзка:

auto X рестарт round броенето да започва броенето от 10 секунди

Мнение от <VeCo> » 25 Мар 2019, 21:32

Код за потвърждение: Избери целия код

/*
*
*
*  *  *  *****  *****    *    *****  *  *  *****  *  *  *    *
*  *  *  *       *   * *   *  *  *  **  *    *  **  * *  * *
*  ******  ******  ******   *  *   ******  * * *  *    * * *  * * * *
*  *  *  *       *  *******  *  *  * * *  *    * * *  *  *  *
*  *  *  *****  *****  *    *  *****  *  *  *****  *  *  *    *
*
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* AMX Mod X script.                         *
* Plugin made by He3aBuCuM(a.k.a. independent).           *
* Important! You can modify the code, but DO NOT modify the author! *
* Contacts with me:                         *
* E-mail: [email protected]                   *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Special thanks to:             *
* [email protected]  - for the idea  *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
*
*/

#include <amxmodx>
#define ARIXR_VERSION "0.3"

new cRound, cvar_rounds, cvar_time, cvar_notice, cvar_message, cvar_message_color, cvar_hud, cvar_hud_color, cvar_sound, cvar_restart, hudsync, counter
new prefix[] = "ARIXR"

/*START - From colorchat.inc by Numb */
enum Color {
	NORMAL = 1,
	GREEN,
	TEAM_COLOR,
	GREY,
	RED,
	BLUE,
}

new TeamName[][] = {
	"",
	"TERRORIST",
	"CT",
	"SPECTATOR"
}
/*END - From colorchat.inc by Numb */

public plugin_init() {
  register_plugin("Auto Restart In X Round", ARIXR_VERSION, "He3aBuCuM")
  register_logevent("roundStart", 2, "1=Round_Start")
  cvar_rounds = register_cvar("amx_restart_round", "2")
  cvar_time = register_cvar("amx_restart_time", "30.0")
  cvar_notice = register_cvar("amx_restart_notice", "3")
  cvar_message = register_cvar("amx_restart_message", "That's the %round% round!Restarting...")
  cvar_message_color = register_cvar("amx_restart_message_color", "4")
  cvar_hud = register_cvar("amx_restart_hud", "%seconds% seconds until restart!")
  cvar_hud_color = register_cvar("amx_restart_hud_color", "0 255 0")
  cvar_sound = register_cvar("amx_restart_sound", "1")
  cvar_restart = get_cvar_pointer("sv_restart")
  register_cvar("arixr_version", ARIXR_VERSION, FCVAR_SERVER | FCVAR_SPONLY)
  hudsync = CreateHudSyncObj()
}

public roundStart() {
  new rounds = get_pcvar_num(cvar_rounds)
  cRound++

  if(cRound == rounds) {
    switch(get_pcvar_num(cvar_notice)) {
      case 0: set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "restartRound", 123457)
      case 1: {
        set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "show_chat_message", 123458)
        set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "restartRound", 123457)
      }
      case 2: {
        set_task(1.0, "hudTimer", 123456, _, _, "a", get_pcvar_num(cvar_time))
        set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "restartRound", 123457)
      }
      case 3: {
        set_task(1.0, "hudTimer", 123456, _, _, "a", get_pcvar_num(cvar_time))
        set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "restartRound", 123457)
        set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "show_chat_message", 123458)
      }
      default: set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "restartRound", 123457)
    }

    if(get_pcvar_num(cvar_sound))
      set_task(1.0, "spkSound", 123456, _, _, "a", get_pcvar_num(cvar_time))
  }

  return PLUGIN_CONTINUE
}

public show_chat_message() {
  if(get_playersnum(1) == 0)
    return PLUGIN_HANDLED

  new message[190], rounds[10]
  get_pcvar_string(cvar_message, message, charsmax(message))
  format(rounds, charsmax(rounds), "%d", cRound)

  replace_all(message, charsmax(message), "%round%", rounds)

  switch(get_pcvar_num(cvar_message_color)) {
    case 1: ColorChat(0, GREEN, "[%s] %s", prefix, message)
    case 2: ColorChat(0, RED, "[%s] %s", prefix, message)
    case 3: ColorChat(0, GREY, "[%s] %s", prefix, message)
    case 4: ColorChat(0, BLUE, "[%s] %s", prefix, message)
    case 5: ColorChat(0, NORMAL, "[%s] %s", prefix, message)
    case 6: ColorChat(0, TEAM_COLOR, "[%s] %s", prefix, message)
    default: ColorChat(0, NORMAL, "[%s] %s", prefix, message)
  }

  return PLUGIN_CONTINUE
}

public hudTimer() {
  if(get_playersnum(1) == 0)
    return PLUGIN_HANDLED

  counter++
  new remaining = get_pcvar_num(cvar_time) - counter
  if(remaining <= 10)
  {
  new hud[190], rounds[10], seconds[10], red, green, blue
  get_pcvar_string(cvar_hud, hud, charsmax(hud))
  format(rounds, charsmax(rounds), "%d", cRound)
  format(seconds, charsmax(seconds), "%d", remaining)
  get_hud_color(red, green, blue)

  replace_all(hud, charsmax(hud), "%round%", rounds)
  replace_all(hud, charsmax(hud), "%seconds%", seconds)
  replace_all(hud, charsmax(hud), "/n", "^n")

  set_hudmessage(red, green, blue, 0.05, 0.60, 0, 0.01, 1.0, 0.0, 0.0, -1)
  ShowSyncHudMsg(0, hudsync, hud)
  }

  return PLUGIN_CONTINUE
}

public spkSound() {
  if(get_playersnum(1) == 0)
    return PLUGIN_HANDLED

  new sound[32]
  num_to_word(get_pcvar_num(cvar_time) - counter, sound, charsmax(sound))
  client_cmd(0, "spk ^"vox/%s^"", sound)

  return PLUGIN_CONTINUE
}

public restartRound()
  set_pcvar_num(cvar_restart, 2)

get_hud_color(&r, &g, &b) {
  new color[20]
  static red[5], green[5], blue[5]
  get_pcvar_string(cvar_hud_color, color, charsmax(color))
  parse(color, red, charsmax(red), green, charsmax(green), blue, charsmax(blue))

  r = str_to_num(red)
  g = str_to_num(green)
  b = str_to_num(blue)
}

/*START - From colorchat.inc by Numb */
ColorChat(id, Color:type, const msg[], {Float, Sql, Result,_}:...) {
	new message[256]

	switch(type) {
		case NORMAL: message[0] = 0x01
		case GREEN: message[0] = 0x04
		default: message[0] = 0x03
	}

	vformat(message[1], 251, msg, 4)

	message[192] = '^0'

	new team, ColorChange, index, MSG_Type

	if(id) {
		MSG_Type = MSG_ONE
		index = id
	} else {
		index = FindPlayer()
		MSG_Type = MSG_ALL
	}

	team = get_user_team(index)
	ColorChange = ColorSelection(index, MSG_Type, type)

	ShowColorMessage(index, MSG_Type, message)

	if(ColorChange)
		Team_Info(index, MSG_Type, TeamName[team])
}

ShowColorMessage(id, type, message[]) {
	static bool:saytext_used
	static get_user_msgid_saytext

	if(!saytext_used) {
		get_user_msgid_saytext = get_user_msgid("SayText")
		saytext_used = true
	}

	message_begin(type, get_user_msgid_saytext, _, id)
	write_byte(id)
	write_string(message)
	message_end()
}

Team_Info(id, type, team[]) {
	static bool:teaminfo_used
	static get_user_msgid_teaminfo

	if(!teaminfo_used) {
		get_user_msgid_teaminfo = get_user_msgid("TeamInfo")
		teaminfo_used = true
	}

	message_begin(type, get_user_msgid_teaminfo, _, id)
	write_byte(id)
	write_string(team)
	message_end()

	return 1
}

ColorSelection(index, type, Color:Type) {
	switch(Type) {
		case RED: return Team_Info(index, type, TeamName[1])
		case BLUE: return Team_Info(index, type, TeamName[2])
		case GREY: return Team_Info(index, type, TeamName[0])
	}

	return 0
}

FindPlayer() {
	new i = -1

	while(i <= get_maxplayers()) {
		if(is_user_connected(++i))
			return i
	}

	return -1
}
/*END - From colorchat.inc by Numb */
:pepo_think3:

Аватар
stop cry!
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 380
Регистриран на: 07 Яну 2017, 02:18
Се отблагодари: 2 пъти

auto X рестарт round броенето да започва броенето от 10 секунди

Мнение от stop cry! » 27 Мар 2019, 15:33

<VeCo> написа:
25 Мар 2019, 21:32

Код за потвърждение: Избери целия код

/*
*
*
*  *  *  *****  *****    *    *****  *  *  *****  *  *  *    *
*  *  *  *       *   * *   *  *  *  **  *    *  **  * *  * *
*  ******  ******  ******   *  *   ******  * * *  *    * * *  * * * *
*  *  *  *       *  *******  *  *  * * *  *    * * *  *  *  *
*  *  *  *****  *****  *    *  *****  *  *  *****  *  *  *    *
*
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* AMX Mod X script.                         *
* Plugin made by He3aBuCuM(a.k.a. independent).           *
* Important! You can modify the code, but DO NOT modify the author! *
* Contacts with me:                         *
* E-mail: [email protected]                   *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
* Special thanks to:             *
* [email protected]  - for the idea  *
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *
*
*
*/

#include <amxmodx>
#define ARIXR_VERSION "0.3"

new cRound, cvar_rounds, cvar_time, cvar_notice, cvar_message, cvar_message_color, cvar_hud, cvar_hud_color, cvar_sound, cvar_restart, hudsync, counter
new prefix[] = "ARIXR"

/*START - From colorchat.inc by Numb */
enum Color {
	NORMAL = 1,
	GREEN,
	TEAM_COLOR,
	GREY,
	RED,
	BLUE,
}

new TeamName[][] = {
	"",
	"TERRORIST",
	"CT",
	"SPECTATOR"
}
/*END - From colorchat.inc by Numb */

public plugin_init() {
  register_plugin("Auto Restart In X Round", ARIXR_VERSION, "He3aBuCuM")
  register_logevent("roundStart", 2, "1=Round_Start")
  cvar_rounds = register_cvar("amx_restart_round", "2")
  cvar_time = register_cvar("amx_restart_time", "30.0")
  cvar_notice = register_cvar("amx_restart_notice", "3")
  cvar_message = register_cvar("amx_restart_message", "That's the %round% round!Restarting...")
  cvar_message_color = register_cvar("amx_restart_message_color", "4")
  cvar_hud = register_cvar("amx_restart_hud", "%seconds% seconds until restart!")
  cvar_hud_color = register_cvar("amx_restart_hud_color", "0 255 0")
  cvar_sound = register_cvar("amx_restart_sound", "1")
  cvar_restart = get_cvar_pointer("sv_restart")
  register_cvar("arixr_version", ARIXR_VERSION, FCVAR_SERVER | FCVAR_SPONLY)
  hudsync = CreateHudSyncObj()
}

public roundStart() {
  new rounds = get_pcvar_num(cvar_rounds)
  cRound++

  if(cRound == rounds) {
    switch(get_pcvar_num(cvar_notice)) {
      case 0: set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "restartRound", 123457)
      case 1: {
        set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "show_chat_message", 123458)
        set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "restartRound", 123457)
      }
      case 2: {
        set_task(1.0, "hudTimer", 123456, _, _, "a", get_pcvar_num(cvar_time))
        set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "restartRound", 123457)
      }
      case 3: {
        set_task(1.0, "hudTimer", 123456, _, _, "a", get_pcvar_num(cvar_time))
        set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "restartRound", 123457)
        set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "show_chat_message", 123458)
      }
      default: set_task(get_pcvar_float(cvar_time), "restartRound", 123457)
    }

    if(get_pcvar_num(cvar_sound))
      set_task(1.0, "spkSound", 123456, _, _, "a", get_pcvar_num(cvar_time))
  }

  return PLUGIN_CONTINUE
}

public show_chat_message() {
  if(get_playersnum(1) == 0)
    return PLUGIN_HANDLED

  new message[190], rounds[10]
  get_pcvar_string(cvar_message, message, charsmax(message))
  format(rounds, charsmax(rounds), "%d", cRound)

  replace_all(message, charsmax(message), "%round%", rounds)

  switch(get_pcvar_num(cvar_message_color)) {
    case 1: ColorChat(0, GREEN, "[%s] %s", prefix, message)
    case 2: ColorChat(0, RED, "[%s] %s", prefix, message)
    case 3: ColorChat(0, GREY, "[%s] %s", prefix, message)
    case 4: ColorChat(0, BLUE, "[%s] %s", prefix, message)
    case 5: ColorChat(0, NORMAL, "[%s] %s", prefix, message)
    case 6: ColorChat(0, TEAM_COLOR, "[%s] %s", prefix, message)
    default: ColorChat(0, NORMAL, "[%s] %s", prefix, message)
  }

  return PLUGIN_CONTINUE
}

public hudTimer() {
  if(get_playersnum(1) == 0)
    return PLUGIN_HANDLED

  counter++
  new remaining = get_pcvar_num(cvar_time) - counter
  if(remaining <= 10)
  {
  new hud[190], rounds[10], seconds[10], red, green, blue
  get_pcvar_string(cvar_hud, hud, charsmax(hud))
  format(rounds, charsmax(rounds), "%d", cRound)
  format(seconds, charsmax(seconds), "%d", remaining)
  get_hud_color(red, green, blue)

  replace_all(hud, charsmax(hud), "%round%", rounds)
  replace_all(hud, charsmax(hud), "%seconds%", seconds)
  replace_all(hud, charsmax(hud), "/n", "^n")

  set_hudmessage(red, green, blue, 0.05, 0.60, 0, 0.01, 1.0, 0.0, 0.0, -1)
  ShowSyncHudMsg(0, hudsync, hud)
  }

  return PLUGIN_CONTINUE
}

public spkSound() {
  if(get_playersnum(1) == 0)
    return PLUGIN_HANDLED

  new sound[32]
  num_to_word(get_pcvar_num(cvar_time) - counter, sound, charsmax(sound))
  client_cmd(0, "spk ^"vox/%s^"", sound)

  return PLUGIN_CONTINUE
}

public restartRound()
  set_pcvar_num(cvar_restart, 2)

get_hud_color(&r, &g, &b) {
  new color[20]
  static red[5], green[5], blue[5]
  get_pcvar_string(cvar_hud_color, color, charsmax(color))
  parse(color, red, charsmax(red), green, charsmax(green), blue, charsmax(blue))

  r = str_to_num(red)
  g = str_to_num(green)
  b = str_to_num(blue)
}

/*START - From colorchat.inc by Numb */
ColorChat(id, Color:type, const msg[], {Float, Sql, Result,_}:...) {
	new message[256]

	switch(type) {
		case NORMAL: message[0] = 0x01
		case GREEN: message[0] = 0x04
		default: message[0] = 0x03
	}

	vformat(message[1], 251, msg, 4)

	message[192] = '^0'

	new team, ColorChange, index, MSG_Type

	if(id) {
		MSG_Type = MSG_ONE
		index = id
	} else {
		index = FindPlayer()
		MSG_Type = MSG_ALL
	}

	team = get_user_team(index)
	ColorChange = ColorSelection(index, MSG_Type, type)

	ShowColorMessage(index, MSG_Type, message)

	if(ColorChange)
		Team_Info(index, MSG_Type, TeamName[team])
}

ShowColorMessage(id, type, message[]) {
	static bool:saytext_used
	static get_user_msgid_saytext

	if(!saytext_used) {
		get_user_msgid_saytext = get_user_msgid("SayText")
		saytext_used = true
	}

	message_begin(type, get_user_msgid_saytext, _, id)
	write_byte(id)
	write_string(message)
	message_end()
}

Team_Info(id, type, team[]) {
	static bool:teaminfo_used
	static get_user_msgid_teaminfo

	if(!teaminfo_used) {
		get_user_msgid_teaminfo = get_user_msgid("TeamInfo")
		teaminfo_used = true
	}

	message_begin(type, get_user_msgid_teaminfo, _, id)
	write_byte(id)
	write_string(team)
	message_end()

	return 1
}

ColorSelection(index, type, Color:Type) {
	switch(Type) {
		case RED: return Team_Info(index, type, TeamName[1])
		case BLUE: return Team_Info(index, type, TeamName[2])
		case GREY: return Team_Info(index, type, TeamName[0])
	}

	return 0
}

FindPlayer() {
	new i = -1

	while(i <= get_maxplayers()) {
		if(is_user_connected(++i))
			return i
	}

	return -1
}
/*END - From colorchat.inc by Numb */
Има проблем в момента пак брой от 30 до 1 но показва съобщението че ще се рестартира на 10 а трябва да е обратното ..
Да започне да брой от 10 до 1 а съобщението да си го показва от началото до края на рестарта.

Публикувай отговор
 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Обратно към “Помощ в скриптирането”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 гост