Rcon достъп и промяна на запазване на password в sql на CSBans

Всичко свързано с GM/AMXBans - Помощ/Инсталация/Поддръжка
Аватар
Dachoni
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 133
Регистриран на: 23 Ное 2017, 16:48
Се отблагодари: 76 пъти
Получена благодарност: 3 пъти
Обратна връзка:

Rcon достъп и промяна на запазване на password в sql на CSBans

Мнение от Dachoni » 01 Дек 2019, 13:41

Здравейте,
Имам проблем с CSBans . Всичко е свързано, както трябва, няма грешки никъде нито в сървъра, нито има error_file на директорията в CSBans.
Сървъра добавя коректно админи, в сяла amx_amxadmins , но паролите за вход ги прави във формат md5 (мисля) и ги изважда с много символи. До тук всичко е наред, админа е добавен. Искам да обновя админ листа за да се активират правата от rcon менюто, но то все едно не реагира на командите ,който му задавам. Паролата е коректна въведена но при команда от CSBans не реагира.
Rcon меню
Влизам в сървъра и няма никакви права.
Влизам в хост панела на сървъра понеже е платен и давам на Презареди админи , след което ми изписва:

Код за потвърждение: Избери целия код

[AMXBans] Loaded 1 admin from database
Влизам в сървъра и ме киква с причина:

Код за потвърждение: Избери целия код

* Invalid Password! 
Kicked :"You have no entry to the server..."
Системата CSBans не се свързва явно със сървъра с rcon в сяла си е без мд5 шифроване за него сървър.

Сега като променя в сяла паролата, която е записана в мд5 на примерно точно както е въведена от панела за добавяне на админи и тази с команда setinfo _pw в конзолата и запазя sql таблицата, след което обновя от панела на хост сървъра Презареди админи
Всичко е коректно, вече ме пуска и имам права.

Ползвам CSBans заради по новата версия на PHP а именно v. 7.0.0
Комбинирам с SMS за Counter Strike понеже не ми тръгва с по стара версия от горната, а AMX Bans не тръгват с по висока от 5.6.0

Ако променя запазването на паролата в sql да не е в md5 формат, сигурно трябва да се оправи, но незнам какво да променя в masql.

Надявам се да съм обяснил за двата си проблема свързани с CSBans.
Благодаря предварително.

Аватар
JustyleR
Извън линия
Модератор
Модератор
Мнения: 482
Регистриран на: 24 Фев 2017, 18:59
Местоположение: Русе
Се отблагодари: 23 пъти
Получена благодарност: 74 пъти
Обратна връзка:

Rcon достъп и промяна на запазване на password в sql на CSBans

Мнение от JustyleR » 01 Дек 2019, 14:21

Влез в главната папка на CSBans и protected\models\Amxadmins.php, замени кода във файла с този:

Код за потвърждение: Избери целия код

<?php
/**
 * @author Craft-Soft Team
 * @package CS:Bans
 * @version 1.0 beta
 * @copyright (C)2013 Craft-Soft.ru. Все права защищены.
 * @link http://craft-soft.ru/
 * @license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ru «Attribution-NonCommercial-ShareAlike»
 */

/**
 * Модель для таблицы "{{amxadmins}}".
 *
 * Доступные поля таблицы '{{amxadmins}}':
 * @property integer $id ID админа
 * @property string $username имя админа
 * @property string $password Пароль админа
 * @property string $access Доступ
 * @property string $flags Флаги
 * @property string $steamid Стим
 * @property string $nickname Ник
 * @property integer $icq Контакты
 * @property integer $ashow Показывать ли на странице админов
 * @property integer $created Дата добавления
 * @property integer $expired Дата окончания
 * @property integer $days Дней админки
 */
class Amxadmins extends CActiveRecord
{
	//public $accessflags = array();
	public $change;
	public $addtake = null;
	//public $servers;

	public static function model($className=__CLASS__)
	{
		return parent::model($className);
	}

	public function tableName()
	{
		return '{{amxadmins}}';
	}


	public function getAccessflags() {

		return str_split($this->access);
	}

	public function setAccessflags($value) {
		//return false;
	}

	public function scopes()
  {
    return array(
      'sort'=>array(
        'order'=>'`expired` ASC, `nickname` ASC'
      ),
    );
  }

	public function rules()
	{
		return array(
			array('steamid, nickname', 'required'),
			array('accessflags, addtake, servers', 'safe'),
			array('icq, ashow, days, change', 'numerical', 'integerOnly'=>true),
			array('username, access, flags, steamid, nickname', 'length', 'max'=>32),
			array('password', 'length', 'max'=>50),
			array('id, username, password, access, flags, steamid, nickname, icq, ashow, created, expired, days', 'safe', 'on'=>'search'),
		);
	}

	public function relations()
	{
		return array(
			'servers' => array(
				self::MANY_MANY,
				'Serverinfo',
				'{{admins_servers}}(admin_id, server_id)'
			),
		);
	}

	public function attributeLabels()
	{
		return array(
			'id' => 'ID',
			'username' => 'SteamID',
			'password' => 'Пароль',
			'access' => 'Флаги доступа',
			'accessflags' => 'Флаги доступа',
			'flags' => 'Тип админки',
			'steamid' => 'Steamid/IP/Ник',
			'nickname' => 'Ник',
			'icq' => 'ICQ',
			'ashow' => 'Показывать в списке админов',
			'created' => 'Дата добавления',
			'expired' => 'Истекает',
			'days' => 'Дней',
			'long' => 'Осталось дней',
			'change' => 'Новый срок',
			'addtake' => 'Выбор',
			'servers' => 'Назначить на серверах',
		);
	}

	public function search()
	{
		$criteria=new CDbCriteria;

		$criteria->compare('id',$this->id);
		$criteria->compare('username',$this->username,true);
		$criteria->compare('password',$this->password,true);
		$criteria->compare('access',$this->access,true);
		$criteria->compare('flags',$this->flags,true);
		$criteria->compare('steamid',$this->steamid,true);
		$criteria->compare('nickname',$this->nickname,true);
		$criteria->compare('icq',$this->icq);
		$criteria->compare('ashow',$this->ashow);
		$criteria->compare('created',$this->created);
		$criteria->compare('expired',$this->expired);
		$criteria->compare('days',$this->days);
		//$criteria->order = 'nickname ASC';

		return new CActiveDataProvider($this, array(
			'criteria'=>$criteria,
			'pagination' => array(
				'pageSize' => Yii::app()->config->bans_per_page,
			),
		));
	}

	public static function getFlags($adminlist = false)
	{
		if($adminlist)
		{
			return array(
				'a' => 'Иммунитет (не может быть кикнут / забанен и т.д)',
				'b' => 'Резервирование слотов (может использовать зарезервированные слоты)',
				'c' => 'Команда amx_kick',
				'd' => 'Команда amx_ban и amx_unban',
				'e' => 'Команда amx_slay и amx_slap',
				'f' => 'Команда amx_map',
				'g' => 'Команда amx_cvar (не все CVAR\'ы доступны)',
				'h' => 'Команда amx_cfg',
				'i' => 'amx_chat и другие команды чата',
				'j' => 'amx_vote и другие команды голосований (Vote)',
				'k' => 'Доступ к изменению значения команды sv_password (через команду amx_cvar)',
				'l' => 'Доступ к amx_rcon и rcon_password (через команду amx_cvar)',
				'm' => 'Уровень доступа A (для иных плагинов)',
				'n' => 'Уровень доступа B',
				'o' => 'Уровень доступа C',
				'p' => 'Уровень доступа D',
				'q' => 'Уровень доступа E',
				'r' => 'Уровень доступа F',
				's' => 'Уровень доступа G',
				't' => 'Уровень доступа H',
				'u' => 'Основной доступ',
				'z' => 'Игрок (не администратор)'
			);
		}

		return array(
			'a' => '[a] Иммунитет (не может быть кикнут / забанен и т.д)',
			'b' => '[b] Резервирование слотов (может использовать зарезервированные слоты)',
			'c' => '[c] Команда amx_kick',
			'd' => '[d] Команда amx_ban и amx_unban',
			'e' => '[e] Команда amx_slay и amx_slap',
			'f' => '[f] Команда amx_map',
			'g' => '[g] Команда amx_cvar (не все CVAR\'ы доступны)',
			'h' => '[h] Команда amx_cfg',
			'i' => '[i] amx_chat и другие команды чата',
			'j' => '[j] amx_vote и другие команды голосований (Vote)',
			'k' => '[k] Доступ к изменению значения команды sv_password (через команду amx_cvar)',
			'l' => '[l] Доступ к amx_rcon и rcon_password (через команду amx_cvar)',
			'm' => '[m] Уровень доступа A (для иных плагинов)',
			'n' => '[n] Уровень доступа B',
			'o' => '[o] Уровень доступа C',
			'p' => '[p] Уровень доступа D',
			'q' => '[q] Уровень доступа E',
			'r' => '[r] Уровень доступа F',
			's' => '[s] Уровень доступа G',
			't' => '[t] Уровень доступа H',
			'u' => '[u] Основной доступ',
			'z' => '[z] Игрок (не администратор)'
		);
	}

	protected function beforeDelete() {
		parent::beforeDelete();
		$servers = AdminsServers::model()->findByAttributes(array('admin_id' => $this->id));
		if ($servers !== null) {
      $servers->deleteAllByAttributes(array('admin_id' => $this->id));
    }

    return true;
	}

	protected function beforeSave() {
    $removePwd = filter_input(INPUT_POST, 'removePwd', FILTER_VALIDATE_BOOLEAN);
    if($removePwd) {
      $this->password = '';
    }
    
		if($this->isNewRecord) {
			$this->created = time();
      if($this->flags != 'a' && !$this->password) {
        $this->flags .= 'e';
      }
			$this->expired = $this->days != 0 ? ($this->days * 86400) + time() : 0;
		} else {
			if (!$this->password) {
        $oldadmin = Amxadmins::model()->findByPk($this->id);
        if ($oldadmin->password && !$removePwd) {
          $this->password = $oldadmin->password;
        } elseif($this->flags != 'a') {
          $this->flags .= 'e';
        }
      }

      if($this->expired == 0) {
				$this->expired = time();
			}

			switch($this->addtake) {
				case '1':
					$this->expired = $this->expired - ($this->change *86400);
					$this->days = $this->days - $this->change;
					break;
				case '0':
					$this->expired = $this->expired + ($this->change *86400);
					$this->days = $this->days + $this->change;
					break;
				default:
					$this->expired = 0;
					$this->days = 0;
			}
		}
		return parent::beforeSave();
	}

	protected function afterValidate() {
		
		if ($this->scenario == 'buy') {
      return true;
    }

    if (!$this->access) {
      $this->addError('access', 'Выберите флаги доступа');
    }

    if($this->isNewRecord && $this->flags === 'a' && !$this->password) {
      $this->addError('password', 'Для админки по нику нужно обязательно указывать пароль');
    }
    
		if ($this->flags === 'd' && !filter_var($this->steamid, FILTER_VALIDATE_IP, array('flags' => FILTER_FLAG_IPV4))) {
      $this->addError('steamid', 'Неверно введен IP');
    }

    if ($this->flags === 'c' && !Prefs::validate_value($this->steamid, 'steamid')) {
      $this->addError('steamid', 'Неверно введен SteamID');
    }

    if ($this->password && !preg_match('#^([a-z0-9]+)$#i', $this->password)) {
			$this->addError ('password', 'Пароль может содержать только буквы латинского алфавита и цифры');
		}
    
    if(!$this->isNewRecord && $this->days < $this->change && $this->addtake === '1')
		{
			$this->addError ('', 'Ошибка! Нельзя забрать дней больше, чем у него уже есть');
		}

    if(empty($this->servers)) {
      $this->addError ('servers', 'Выберите хотябы один сервер');
    }
    
    if($this->hasErrors()) {
      return $this->getErrors();
    }
    
		return parent::afterValidate();
	}

	public static function getAuthType($get = false)
	{
		$flags = array(
			'a' => 'Ник',
			'c' => 'SteamID',
			'd' => 'IP'
		);
		if($get) {
      $flag = $get{0};
			if(isset($flags[$flag])) {
        $return = $flags[$flag];
        if(!isset($get{1})) {
          $return .= ' + пароль';
        }
				return $return;
			}
			return 'Неизвестно';
		}
		return $flags;
	}

	public function getLong()
	{
		$long = $this->expired - time();
		if ($this->expired == 0 || $long < 0) {
      return false;
    }

    return intval($long / 86400);
	}

	public function afterSave() {

		if(!empty($this->servers) && $this->isNewRecord) {
			foreach($this->servers as $is) {
				$inservers = new AdminsServers;
				$inservers->unsetAttributes();
				if (!Serverinfo::model()->findByPk($is)) {
          continue;
        }

        $inservers->admin_id = $this->id;
				$inservers->server_id = intval($is);
				$inservers->use_static_bantime = 'no';
				if (!$inservers->save()) {
          continue;
        }
      }
		}

		if ($this->isNewRecord) {
      Syslog::add(Logs::LOG_ADDED, 'Добавлен новый AmxModX админ <strong>' . $this->nickname . '</strong>');
    } else {
      Syslog::add(Logs::LOG_EDITED, 'Изменены детали AmxModX админа <strong>' . $this->nickname . '</strong>');
    }
    return parent::afterSave();
	}

	public function afterDelete() {
    AdminsServers::model()->deleteAllByAttributes(array('admin_id' => $this->id));
		Syslog::add(Logs::LOG_DELETED, 'Удален AmxModX админ <strong>' . $this->nickname . '</strong>');
		return parent::afterDelete();
	}
}
Не съм го тествал, ако има някакъв проблем пиши.

В смс системата съм добавил именно затова опция дали да се криптират паролите в md5 или не.
Discord сървър,
където можете да намерите новини за безплатни игри и ъпдейти, както и хора с които да играете.
Също така и най-лесния начин да се свържете с мен.


Аватар
AsusRogStrix
Извън линия
Рекламатор
Рекламатор
Мнения: 66
Регистриран на: 09 Мар 2020, 18:25
Се отблагодари: 21 пъти

Rcon достъп и промяна на запазване на password в sql на CSBans

Мнение от AsusRogStrix » 26 Май 2020, 19:04

JustyleR написа:
01 Дек 2019, 14:21
Влез в главната папка на CSBans и protected\models\Amxadmins.php, замени кода във файла с този:

Код за потвърждение: Избери целия код

<?php
/**
 * @author Craft-Soft Team
 * @package CS:Bans
 * @version 1.0 beta
 * @copyright (C)2013 Craft-Soft.ru. Все права защищены.
 * @link http://craft-soft.ru/
 * @license http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.ru «Attribution-NonCommercial-ShareAlike»
 */

/**
 * Модель для таблицы "{{amxadmins}}".
 *
 * Доступные поля таблицы '{{amxadmins}}':
 * @property integer $id ID админа
 * @property string $username имя админа
 * @property string $password Пароль админа
 * @property string $access Доступ
 * @property string $flags Флаги
 * @property string $steamid Стим
 * @property string $nickname Ник
 * @property integer $icq Контакты
 * @property integer $ashow Показывать ли на странице админов
 * @property integer $created Дата добавления
 * @property integer $expired Дата окончания
 * @property integer $days Дней админки
 */
class Amxadmins extends CActiveRecord
{
	//public $accessflags = array();
	public $change;
	public $addtake = null;
	//public $servers;

	public static function model($className=__CLASS__)
	{
		return parent::model($className);
	}

	public function tableName()
	{
		return '{{amxadmins}}';
	}


	public function getAccessflags() {

		return str_split($this->access);
	}

	public function setAccessflags($value) {
		//return false;
	}

	public function scopes()
  {
    return array(
      'sort'=>array(
        'order'=>'`expired` ASC, `nickname` ASC'
      ),
    );
  }

	public function rules()
	{
		return array(
			array('steamid, nickname', 'required'),
			array('accessflags, addtake, servers', 'safe'),
			array('icq, ashow, days, change', 'numerical', 'integerOnly'=>true),
			array('username, access, flags, steamid, nickname', 'length', 'max'=>32),
			array('password', 'length', 'max'=>50),
			array('id, username, password, access, flags, steamid, nickname, icq, ashow, created, expired, days', 'safe', 'on'=>'search'),
		);
	}

	public function relations()
	{
		return array(
			'servers' => array(
				self::MANY_MANY,
				'Serverinfo',
				'{{admins_servers}}(admin_id, server_id)'
			),
		);
	}

	public function attributeLabels()
	{
		return array(
			'id' => 'ID',
			'username' => 'SteamID',
			'password' => 'Пароль',
			'access' => 'Флаги доступа',
			'accessflags' => 'Флаги доступа',
			'flags' => 'Тип админки',
			'steamid' => 'Steamid/IP/Ник',
			'nickname' => 'Ник',
			'icq' => 'ICQ',
			'ashow' => 'Показывать в списке админов',
			'created' => 'Дата добавления',
			'expired' => 'Истекает',
			'days' => 'Дней',
			'long' => 'Осталось дней',
			'change' => 'Новый срок',
			'addtake' => 'Выбор',
			'servers' => 'Назначить на серверах',
		);
	}

	public function search()
	{
		$criteria=new CDbCriteria;

		$criteria->compare('id',$this->id);
		$criteria->compare('username',$this->username,true);
		$criteria->compare('password',$this->password,true);
		$criteria->compare('access',$this->access,true);
		$criteria->compare('flags',$this->flags,true);
		$criteria->compare('steamid',$this->steamid,true);
		$criteria->compare('nickname',$this->nickname,true);
		$criteria->compare('icq',$this->icq);
		$criteria->compare('ashow',$this->ashow);
		$criteria->compare('created',$this->created);
		$criteria->compare('expired',$this->expired);
		$criteria->compare('days',$this->days);
		//$criteria->order = 'nickname ASC';

		return new CActiveDataProvider($this, array(
			'criteria'=>$criteria,
			'pagination' => array(
				'pageSize' => Yii::app()->config->bans_per_page,
			),
		));
	}

	public static function getFlags($adminlist = false)
	{
		if($adminlist)
		{
			return array(
				'a' => 'Иммунитет (не может быть кикнут / забанен и т.д)',
				'b' => 'Резервирование слотов (может использовать зарезервированные слоты)',
				'c' => 'Команда amx_kick',
				'd' => 'Команда amx_ban и amx_unban',
				'e' => 'Команда amx_slay и amx_slap',
				'f' => 'Команда amx_map',
				'g' => 'Команда amx_cvar (не все CVAR\'ы доступны)',
				'h' => 'Команда amx_cfg',
				'i' => 'amx_chat и другие команды чата',
				'j' => 'amx_vote и другие команды голосований (Vote)',
				'k' => 'Доступ к изменению значения команды sv_password (через команду amx_cvar)',
				'l' => 'Доступ к amx_rcon и rcon_password (через команду amx_cvar)',
				'm' => 'Уровень доступа A (для иных плагинов)',
				'n' => 'Уровень доступа B',
				'o' => 'Уровень доступа C',
				'p' => 'Уровень доступа D',
				'q' => 'Уровень доступа E',
				'r' => 'Уровень доступа F',
				's' => 'Уровень доступа G',
				't' => 'Уровень доступа H',
				'u' => 'Основной доступ',
				'z' => 'Игрок (не администратор)'
			);
		}

		return array(
			'a' => '[a] Иммунитет (не может быть кикнут / забанен и т.д)',
			'b' => '[b] Резервирование слотов (может использовать зарезервированные слоты)',
			'c' => '[c] Команда amx_kick',
			'd' => '[d] Команда amx_ban и amx_unban',
			'e' => '[e] Команда amx_slay и amx_slap',
			'f' => '[f] Команда amx_map',
			'g' => '[g] Команда amx_cvar (не все CVAR\'ы доступны)',
			'h' => '[h] Команда amx_cfg',
			'i' => '[i] amx_chat и другие команды чата',
			'j' => '[j] amx_vote и другие команды голосований (Vote)',
			'k' => '[k] Доступ к изменению значения команды sv_password (через команду amx_cvar)',
			'l' => '[l] Доступ к amx_rcon и rcon_password (через команду amx_cvar)',
			'm' => '[m] Уровень доступа A (для иных плагинов)',
			'n' => '[n] Уровень доступа B',
			'o' => '[o] Уровень доступа C',
			'p' => '[p] Уровень доступа D',
			'q' => '[q] Уровень доступа E',
			'r' => '[r] Уровень доступа F',
			's' => '[s] Уровень доступа G',
			't' => '[t] Уровень доступа H',
			'u' => '[u] Основной доступ',
			'z' => '[z] Игрок (не администратор)'
		);
	}

	protected function beforeDelete() {
		parent::beforeDelete();
		$servers = AdminsServers::model()->findByAttributes(array('admin_id' => $this->id));
		if ($servers !== null) {
      $servers->deleteAllByAttributes(array('admin_id' => $this->id));
    }

    return true;
	}

	protected function beforeSave() {
    $removePwd = filter_input(INPUT_POST, 'removePwd', FILTER_VALIDATE_BOOLEAN);
    if($removePwd) {
      $this->password = '';
    }
    
		if($this->isNewRecord) {
			$this->created = time();
      if($this->flags != 'a' && !$this->password) {
        $this->flags .= 'e';
      }
			$this->expired = $this->days != 0 ? ($this->days * 86400) + time() : 0;
		} else {
			if (!$this->password) {
        $oldadmin = Amxadmins::model()->findByPk($this->id);
        if ($oldadmin->password && !$removePwd) {
          $this->password = $oldadmin->password;
        } elseif($this->flags != 'a') {
          $this->flags .= 'e';
        }
      }

      if($this->expired == 0) {
				$this->expired = time();
			}

			switch($this->addtake) {
				case '1':
					$this->expired = $this->expired - ($this->change *86400);
					$this->days = $this->days - $this->change;
					break;
				case '0':
					$this->expired = $this->expired + ($this->change *86400);
					$this->days = $this->days + $this->change;
					break;
				default:
					$this->expired = 0;
					$this->days = 0;
			}
		}
		return parent::beforeSave();
	}

	protected function afterValidate() {
		
		if ($this->scenario == 'buy') {
      return true;
    }

    if (!$this->access) {
      $this->addError('access', 'Выберите флаги доступа');
    }

    if($this->isNewRecord && $this->flags === 'a' && !$this->password) {
      $this->addError('password', 'Для админки по нику нужно обязательно указывать пароль');
    }
    
		if ($this->flags === 'd' && !filter_var($this->steamid, FILTER_VALIDATE_IP, array('flags' => FILTER_FLAG_IPV4))) {
      $this->addError('steamid', 'Неверно введен IP');
    }

    if ($this->flags === 'c' && !Prefs::validate_value($this->steamid, 'steamid')) {
      $this->addError('steamid', 'Неверно введен SteamID');
    }

    if ($this->password && !preg_match('#^([a-z0-9]+)$#i', $this->password)) {
			$this->addError ('password', 'Пароль может содержать только буквы латинского алфавита и цифры');
		}
    
    if(!$this->isNewRecord && $this->days < $this->change && $this->addtake === '1')
		{
			$this->addError ('', 'Ошибка! Нельзя забрать дней больше, чем у него уже есть');
		}

    if(empty($this->servers)) {
      $this->addError ('servers', 'Выберите хотябы один сервер');
    }
    
    if($this->hasErrors()) {
      return $this->getErrors();
    }
    
		return parent::afterValidate();
	}

	public static function getAuthType($get = false)
	{
		$flags = array(
			'a' => 'Ник',
			'c' => 'SteamID',
			'd' => 'IP'
		);
		if($get) {
      $flag = $get{0};
			if(isset($flags[$flag])) {
        $return = $flags[$flag];
        if(!isset($get{1})) {
          $return .= ' + пароль';
        }
				return $return;
			}
			return 'Неизвестно';
		}
		return $flags;
	}

	public function getLong()
	{
		$long = $this->expired - time();
		if ($this->expired == 0 || $long < 0) {
      return false;
    }

    return intval($long / 86400);
	}

	public function afterSave() {

		if(!empty($this->servers) && $this->isNewRecord) {
			foreach($this->servers as $is) {
				$inservers = new AdminsServers;
				$inservers->unsetAttributes();
				if (!Serverinfo::model()->findByPk($is)) {
          continue;
        }

        $inservers->admin_id = $this->id;
				$inservers->server_id = intval($is);
				$inservers->use_static_bantime = 'no';
				if (!$inservers->save()) {
          continue;
        }
      }
		}

		if ($this->isNewRecord) {
      Syslog::add(Logs::LOG_ADDED, 'Добавлен новый AmxModX админ <strong>' . $this->nickname . '</strong>');
    } else {
      Syslog::add(Logs::LOG_EDITED, 'Изменены детали AmxModX админа <strong>' . $this->nickname . '</strong>');
    }
    return parent::afterSave();
	}

	public function afterDelete() {
    AdminsServers::model()->deleteAllByAttributes(array('admin_id' => $this->id));
		Syslog::add(Logs::LOG_DELETED, 'Удален AmxModX админ <strong>' . $this->nickname . '</strong>');
		return parent::afterDelete();
	}
}
Не съм го тествал, ако има някакъв проблем пиши.

В смс системата съм добавил именно затова опция дали да се криптират паролите в md5 или не.
Работи :)

Публикувай отговор
 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Обратно към “GMBans & AMXBans”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 1 гост