Страница 1 от 1

Коментари и групиране на код в SourcePawn

Публикувано: 23 юни 2017, 20:16
от DaRk_StyLe
Здравейте, днес ще разгледаме още две неща в SourcePawn, а те са именно коментарите и групирането на код. Тази част ще е нещо като добавка към предните уроци, но не и урок, защото ще е твърде кратка.
Коментари


Коментарите са друго нещо, което трябва да знаете. Чрез тях ние поясняваме дадено нещо при писането на код. Коментирането на код става, както в AMXX Pawn. Именно чрез:

/ / - две наклонени черти, всичко след тях е коментар
/* */ - такъв вид коментиране се използва, когато искаме да коментираме повече неща, всичко между знаците е коментар

Групиране на код


Вие можете да групирате код, което става в отваряща - { и затваряща - } скоба.

Код: Избери всички

{ 
    някакъв 
    код 
} 
Групирането на код дава възможност на кода Ви, да има добър вид, и по-добра разбираемост. На всякъде в програмирането се използват скоби за групиране на код.