Редактиране на голден меню,добавяне "price" на всяко оръжие

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Аватар
M36
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 62
Регистриран на: 19 Фев 2019, 11:34
Се отблагодари: 7 пъти

Редактиране на голден меню,добавяне "price" на всяко оръжие

Мнение от M36 » 12 Мар 2019, 11:48

Добър ден,може ли да ми добавите опция с парична стойност на всяко голден оръжие което има вътре в плъгина, която след това сам да задам?
Благодаря предварително!

Код за потвърждение: Избери целия код

/* Plugin generated by AMXX-Studio */

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <amxmisc>
#include <hamsandwich>
#include <Goldanite>
#include <fun>
#include <cstrike>
#include <colorchat>
#include <xs>
/*	ToDo List:
 * da se naporawi cvar koito pri kill d ane ti gi vzima 
 * da moje da se blokira dadeno orujie za daden chovek
 * /rgoldenak smir - request goldenak from SmirnoffBG
 * kat nqkoi ubie goldadjiq da mu dava 200 pari otgore
 * naprawi gold da moje da se kopiva po poveche ot vednuj i da ima otstupka ot +10% na broika i da stiga do 50%
 *
 */

#define PLUGIN "Goldanite"
#define VERSION "4.4"
#define AUTHOR "SmirnoffBG"
#define SPAMA 111
#define SPAMA2 222
#define SPAWNGOLD 333
#define COSTA2 444
#define VIPA 555
#define FREEGOLDA 666
#define WORLDA 777

//#define COLOR

// This native gets the colorfull name form colornames plugin and return its team color
#if defined COLOR
native colornames_name(id, name[191])
#endif

new bool:gHas_Golden[33][33], texta[33][191], user_name[33][50]
new beama, gold_menu, costa, VIPflaga = ADMIN_LEVEL_A, FreeGold = ADMIN_RCON
new wepid2[33], bool:GoldBackup[33], bool:AllowedWeps[33], gold_vip_menu
new pcvar_no_spam

new TeamNames[][]=
{
	"Players",
	"Terrorists",
	"Counter-Terrorinss",
	"Spectators"
}

public plugin_init() {
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR)
	
	pcvar_no_spam = register_cvar("golden_nospam", "0")
	
	register_clcmd("say gold", "ShowMenu")
	register_clcmd("say goldmenu", "ShowMenu")
	register_clcmd("say /gold", "ShowMenu")
	register_clcmd("say /goldmenu", "ShowMenu")
	register_clcmd("say_team /goldmenu", "ShowMenu")
	register_clcmd("say_team /gold", "ShowMenu")
	register_clcmd("say /goldme", "GoldMe")
	
	RegisterHam(Ham_Spawn, "player", "fw_Spawned", 1)
	RegisterHam(Ham_TakeDamage, "player", "fw_TakeDamage")
	RegisterHam(Ham_Killed, "player", "fw_Killed")
	RegisterHam(Ham_TraceAttack, "player", "fwTraceAttack")
	RegisterHam(Ham_TraceAttack, "worldspawn", "fwTraceAttack")
	RegisterHam(Ham_TraceAttack, "func_breakable", "fwTraceAttack")
	
	for(new i=0;i<sizeof Wep_Names; i++) 
		RegisterHam(Ham_Item_Deploy, Wep_Names[i], "ModelChange", 1)
	
	get_cvar_string("hostname",user_name[0], 49)
	
	register_clcmd("say", "Golden_Handle")
	
	AllowedWeps[2] = true
}

public plugin_natives()
{
	register_native("gold_give", "_gold_give")
	register_native("gold_has", "_gold_has")
}
// native gold_give(id, tid, const weapons[] = {0}, numofwpns = 0)
public _gold_give()
{
	new id = get_param(1)
	new tid = get_param(2)
	new numWpns = get_param(4)
	
	if(numWpns>0)
	{
		new pWeapons[31]
		get_array(3, pWeapons, numWpns)
		for ( new x; x < numWpns; x++ )
		{
			if(pWeapons[x] == 2) continue
			give_gold(id, tid, pWeapons[x])
		}
	} else {
		for(new wepID=CSW_P228;wepID<=CSW_P90;wepID++)
		{
			if(wepID == 2) continue
			give_gold(id, tid, wepID)
		}
	}
}

// native gold_has(id, WeaponID)
public _gold_has()
{
	new id = get_param(1)
	new wepID = get_param(2)
	if(gHas_Golden[wepID][id]) return 1
	
	return 0
}

public plugin_precache()
{
	new gConfigFile[50], iFileP, FullCmd[50], the_cmd[50], Float:price;
	new callbacka, var[50], chara = 6, wepid, ItemName[50];
	
	get_configsdir(gConfigFile, sizeof gConfigFile - 1);
	add(gConfigFile, sizeof gConfigFile - 1, "/multi-golden.cfg");
	
	gold_menu = menu_create("\yGold \wMenu^n\yFor \rV\w.\rI\w.\rP\w. there is \r50% OFF!", "GoldMenuto")
	gold_vip_menu = menu_create("\yGold \rV\w.\rI\w.\rP\w. Menu^n", "GoldMenuto")

	callbacka = menu_makecallback("GoldCallBack")
	
	iFileP = fopen(gConfigFile, "rt")
	while(!feof(iFileP))
	{
		fgets(iFileP, FullCmd, charsmax(FullCmd))
		remove_quotes(FullCmd)
		if( !FullCmd[0] || FullCmd[0] == ';' || FullCmd[0] == '/' && FullCmd[1] == '/' || FullCmd[0] != 'g') 
			continue;
		
		parse(FullCmd, the_cmd, charsmax(the_cmd), var, charsmax(var))
		
		if(var[0] == '0') continue
		
		switch(wepid = Get_WepID(the_cmd, chara))
		{
			case COSTA2: costa = str_to_num(var)
			case VIPA: VIPflaga = read_flags(var)
			case FREEGOLDA: FreeGold = read_flags(var)
			//case WORLDA: World_Models_On = bool:str_to_num(var)
			default: Precache_modela(wepid)
		}
		
		if(wepid < 31)
		if(AllowedWeps[wepid] == true)
		{
			if((price = str_to_float(var)) > 1.0)
			{
				PriceBalance[wepid] = price/(costa*1.0)
			}
			register_concmd(cmds[wepid], "Golden_Handle")
			formatex(ItemName, 29, "\yGolden %s \r[%d cost]",cmds[wepid][10], floatround(costa*PriceBalance[wepid]))
			menu_additem(gold_menu, ItemName, cmds[wepid], 0, callbacka)
			formatex(ItemName, 29, "\yGolden %s \r[%d cost]",cmds[wepid][10], floatround(costa*PriceBalance[wepid]/2.0))
			menu_additem(gold_vip_menu, ItemName, cmds[wepid], 0, callbacka)
			
		}
	}
	fclose(iFileP)
	
	beama = precache_model("sprites/dot.spr")
}

Precache_modela(CSW)
{
	if(CSW > 30) return
	if(file_exists(Modelite[CSW][0]))
	{
		precache_model(Modelite[CSW][0])
		AllowedWeps[CSW] = true
	} else 	AllowedWeps[CSW] = false
}

public ShowMenu(id) 
{	
	menu_display(id, (get_user_flags(id)&VIPflaga)?gold_vip_menu:gold_menu)
	return
}

public GoldMe(id) give_gold(id, id, get_user_weapon(id))

public fw_Spawned(id) 
	if(GoldBackup[id]) 
		set_task(1.0, "GiveGoldSpawn", id+SPAWNGOLD, _,_,"a", 3)
		
public GiveGoldSpawn(id)
	if(is_user_alive(id -= SPAWNGOLD))
		for(new wepID=CSW_P228;wepID<=CSW_P90;wepID++) 
			if(gHas_Golden[wepID][id] && wepID != 2)
				give_gold(-1, id, wepID)
	
public fw_TakeDamage(victim, inflictor, attacker, Float:damage, damagebits)
{
	if(!is_user_connected(attacker)	
	|| damagebits & (1<<24)) return HAM_IGNORED 
	
	if(gHas_Golden[get_user_weapon(attacker)][attacker])
	{
		SetHamParamFloat(4, damage * 3.0)
		GoldBackup[attacker] = false
		return HAM_HANDLED
	}
	return HAM_IGNORED
}

public fw_Killed(id)
{
	if(!gHas_Golden[0][id] || GoldBackup[id]) return
		
	for(new wepID=CSW_P228;wepID<=CSW_P90;wepID++)
	{
		if(wepID == 2) continue
		gHas_Golden[wepID][id] = false
	}
	gHas_Golden[0][id] = false
}

public fwTraceAttack( iVictim, iAttacker, Float:flDamage, Float:flDirection[ 3 ], iTr, iDamageBits )
{
	if( !is_user_connected(iAttacker) || iDamageBits & (1<<24)) return;
	if(!gHas_Golden[get_user_weapon(iAttacker)][iAttacker]) return;
	
	new Float:flEndOrigin[ 3 ];
	get_tr2( iTr, TR_vecEndPos, flEndOrigin );
	
	message_begin(MSG_BROADCAST,SVC_TEMPENTITY);
	write_byte(TE_BEAMENTPOINT);
	write_short(iAttacker | 0x1000); // start entity
	engfunc(EngFunc_WriteCoord, flEndOrigin[0]); // endposition.x
	engfunc(EngFunc_WriteCoord, flEndOrigin[1]); // endposition.y
	engfunc(EngFunc_WriteCoord, flEndOrigin[2]); // endposition.z
	write_short(beama); // sprite index
	write_byte(1); // starting frame
	write_byte(5); // frame rate in 0.1's
	write_byte(1); // life in 0.1's
	write_byte(10); // line wdith in 0.1's
	write_byte(0); // noise amplitude in 0.01's
	write_byte(255); // red
	write_byte(215); // green
	write_byte(0); // blue
	write_byte(200); // brightness
	write_byte(1); // scroll speed in 0.1's
	message_end();
}

public ModelChange(ent)
{
	static id, wid
	id = get_pdata_cbase(ent, 41, 4), wid = get_pdata_int(ent, 43, 4)
	
	wepid2[id] = ent
	
	if(!is_user_alive(id)) return
	
	if(gHas_Golden[wid][id]) 
	switch(wid)
	{
		case CSW_AK47:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_AK)
		case CSW_AUG:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_AUG)
		case CSW_AWP:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_AWP)
		case CSW_DEAGLE:	set_pev( id, pev_viewmodel2, V_DEAGLE)
		case CSW_ELITE:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_ELITE)
		case CSW_FAMAS:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_FAMAS)
		case CSW_FIVESEVEN:	set_pev( id, pev_viewmodel2, V_FIVESEVEN)
		case CSW_G3SG1:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_G3SG1)
		case CSW_GALIL:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_GALIL)
		case CSW_GLOCK18:	set_pev( id, pev_viewmodel2, V_GLOCK)
		case CSW_KNIFE:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_KNIFE)
		case CSW_M249:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_M249)
		case CSW_M3:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_M3)
		case CSW_M4A1:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_M4)
		case CSW_MAC10:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_MAC10)
		case CSW_MP5NAVY:	set_pev( id, pev_viewmodel2, V_MP5)
		case CSW_P228:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_P228)
		case CSW_P90:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_P90)
		case CSW_SCOUT:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_SCOUT)
		case CSW_SG550:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_SG550)
		case CSW_SG552:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_SG552)
		case CSW_TMP:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_TMP)
		case CSW_UMP45:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_UMP45)
		case CSW_USP:		set_pev( id, pev_viewmodel2, V_USP)
		case CSW_XM1014:	set_pev( id, pev_viewmodel2, V_XM1014)
	}
	//set_pev( id, pev_viewmodel2, Modelite[wid][0])// SURVARA CRUSHI OT TWA(sqkash nqkoi modeli prosto gi nqma)
}

public GoldCallBack(id, menu, item)
{
	new acc, info[50], call;
	menu_item_getinfo(menu, item, acc, info, sizeof info-1, {0}, 0, call)
	
	new flags = get_user_flags(id)
	if(~flags & FreeGold)
	{
		new cost2, wepid, money = cs_get_user_money(id)
		
		wepid = Get_WepID(info, 10)
		
		if(flags & VIPflaga) 	cost2 = floatround( (costa * 0.5) * PriceBalance[wepid]) // 50% lower price
		else 			cost2 = floatround( costa * PriceBalance[wepid] )
			
		if((money < cost2) && !gHas_Golden[wepid][id]) return ITEM_DISABLED
	}
	return ITEM_ENABLED
}

public Golden_Handle(id, the_cmd[50])
{
	if(!is_user_connected(id) && id != 0) return PLUGIN_CONTINUE
	
	new chara, szName[50], tid = -1, wepid
	if(!equal(the_cmd, "amx_golden",10))
	{
		read_argv(0, the_cmd, 49)
		
		if(equal(the_cmd, "say"))
		{
			chara = 7
			read_argv(1, the_cmd, 49)
			if(the_cmd[0] != '/') return PLUGIN_CONTINUE
			
			strtolower(the_cmd)
			
			if(!equal(the_cmd[1], "golden",6)) return PLUGIN_CONTINUE
			
			strtok(the_cmd, the_cmd, 49, szName, 49, ' ')
			wepid = Get_WepID(the_cmd, chara)
			
			if(szName[0] != EOS) 
			{
				new pl[32], num
				get_players_by_name(id, pl, szName, num)
				if(szName[0] == '@')
				{
					if(!num) return PLUGIN_HANDLED
					
					for(new i; i<num; i++)
					{
						tid= pl[i]
						give_gold(-1, tid, wepid)
					}
					
					new weaponName[16]
					get_weaponname(wepid, weaponName, 15)
					ColorChat(0, Color:GREY, "^x04[^x01Goldens^x04] ^x03%s^x01 gave all ^x03%s^x01 a golden ^x04%s", user_name[id], TeamNames[(szName[1]-97)%6], weaponName[7])
					return PLUGIN_HANDLED
				} else switch(num)
				{
					case 1: tid = pl[0]
					default:
					{
						if(id > 0) MakePlayersMenu(id, pl, num, wepid, szName)
						return PLUGIN_HANDLED
					}
				}
			}
		} else if(equal(the_cmd, "amx_golden",10)) 
		{
			chara = 10
			wepid = Get_WepID(the_cmd, chara)
			if(read_argc() == 2)
			{
				read_argv(1, szName, 49)
				
				if(szName[0] == '#')
				{
					if((tid = find_player("k", str_to_num(szName[1]))))
						if(!is_user_connected(tid) && id != 0)
							client_print(id, print_console, "[Goldens] No player found! Please a valid userid.")
				} else {
					new pl[32], num
					get_players_by_name(id, pl, szName, num)
					
					if(szName[0] == '@')
					{
						if(num == -1) return PLUGIN_CONTINUE
						
						for(new i; i<num; i++)
						{
							tid= pl[i]
							give_gold(-1, tid, wepid)
						}
						
						new weaponName[50]
						if(wepid == 2)
							copy(weaponName, charsmax(weaponName), "^x04all goldens")
						else {
							get_weaponname(wepid, weaponName, 15)
							format(weaponName, charsmax(weaponName), "^x01a golden ^x04%s", weaponName[7])
						}
						
						ColorChat(0, Color:GREY, "^x04[^x01Goldens^x04] ^x03%s^x01 gave all ^x03%s %s", user_name[id], TeamNames[(szName[1]-97)%6], weaponName)
						return PLUGIN_HANDLED
					} else switch(num)
					{
						case 1: tid = pl[0]
						default:
						{
							if(id == 0) return PLUGIN_HANDLED
							client_print(id, print_console, "^n[Goldens] Please look at the menu just displayed.^n")
							MakePlayersMenu(id, pl, num, wepid, szName)
							return PLUGIN_HANDLED
						}
					}
				}
			}
		} else return PLUGIN_CONTINUE
	} else chara = 10
	
	give_gold(id, tid, wepid == 0?Get_WepID(the_cmd, chara):wepid)
	the_cmd = ""
	return PLUGIN_HANDLED
}

get_players_by_name(id, pl[32], idto[50], &num)
{
	switch(idto[0]) {
		case '@':if(~get_user_flags(id) & FreeGold) 
				num = -1, ColorChat(id, RED, "^x04[Golden^x04] You need the flag for free gold!")
			else for(new i=1; i<33; i++)
			{
				if(is_user_connected(i))
				{
					if(get_user_team(i) != (idto[1]-97)%6 && idto[1] != 'a') continue
					pl[num] = i, num++
				}
			}
		default : for(new i=1; i<33; i++)if(is_user_connected(i)) if(containi(user_name[i], idto) !=-1)
			pl[num] = i, num++
} }

give_gold(id, tid, wepID)
{
	if(!AllowedWeps[wepID]) return
	
	if(tid < 1 )	if(is_user_alive(id)) 			tid = id
	else		if(is_user_alive(pev(id, pev_iuser2)))	tid = pev(id, pev_iuser2)
	else 		return
	
	if(wepID == 2)
	{
		give_allgold(id, tid)
		return
	}
	
	new weaponName[30]
	get_weaponname(wepID, weaponName, charsmax(weaponName))
	
	if(id > -1)
	{
		new cost2, flags = get_user_flags(id), money
		
		if(gHas_Golden[wepID][tid])
		{
			if(id != 0) ColorChat(id, RED, "^x04[^x01Goldens^x04] ^x03Sorry, ^x04%s ^x03already have this ^x01Golden^x03!", tid==id?"you":(is_user_bot(tid)?"this bot":"this player"))
			
			//set_user_rendering(tid, kRenderFxGlowShell, 255, 215, 0, kRenderNormal, 25)
			
			if(pev_valid(wepid2[tid]) && get_user_weapon(tid) == wepID)
			{
				ModelChange(wepid2[tid])
			}
			cs_set_user_bpammo(tid, wepID, gMaxBPAmmo[wepID])
			
			//if(wepID == 29) return
			
			give_item(tid, weaponName)
			
			
			return 
		}
	
		if(~flags & FreeGold)
		{
			money = cs_get_user_money(id)
			if(flags & VIPflaga) 	cost2 = floatround( (costa * 0.5) * PriceBalance[wepID]) // 50% lower price
			else 			cost2 = floatround( costa * PriceBalance[wepID] )
			
			if(money < cost2){
				ColorChat(id, RED, "^x04[^x01Goldens^x04] ^x03Sorry, not enough ^x04money^x01(cost ^x04%d^x03$^x01)",cost2)
				return 
			}
			
			cs_set_user_money(id, money-cost2)
		}
		
		new bool:DontBackup, wepID23
		
		for(wepID23=CSW_P228; wepID23<=CSW_P90; wepID23++) if(gHas_Golden[wepID23][id]) DontBackup = true;
		if(!DontBackup) GoldBackup[tid] = true
		
		if(texta[tid][0] != '^0') add(texta[tid], 99, ", ");
		add(texta[tid], 99, weaponName[7])
		
		if(tid == id)
		{
			engclient_cmd(tid, weaponName)
			
			if(!task_exists(tid+SPAMA)) set_task(2.0, "Less_Spam", tid+SPAMA)
			else change_task(tid+SPAMA, 2.0)
		}
		else if(!task_exists(tid+SPAMA2))
		{
			new param[1];param[0] = id
			set_task(0.1, "Less_Spam2", tid+SPAMA2, param, 1)
		}
	}
	
	gHas_Golden[0][tid] = true, gHas_Golden[wepID][tid] = true
	
	give_item(tid, weaponName)
	
	if(wepID != CSW_KNIFE)
	{
		cs_set_user_bpammo(tid, wepID, gMaxBPAmmo[wepID])
		if(pev_valid(wepid2[tid]) && get_user_weapon(tid) == wepID)
		{
			ModelChange(wepid2[tid]);
			
			if(pev_valid(wepid2[tid]))
				cs_set_weapon_ammo(wepid2[tid], gMaxClipAmmo[wepID])
		}
	}
	
	
	//set_user_rendering(tid, kRenderFxGlowShell, 255, 215, 0, kRenderNormal, 25)
	
	return
}
give_allgold(id ,tid)
{
	for(new wepID=CSW_P228;wepID<=CSW_P90;wepID++)
	{
		if(wepID == 2) continue
		give_gold(id, tid, wepID)
	}
}

public Less_Spam(id)
{
	if(get_pcvar_num(pcvar_no_spam) > 0) return
	id -= SPAMA
	#if !defined COLOR
	ColorChat(0, Color:GREY, "^x04[^x01Goldens^x04] ^x03%s^x01 got a Golden ^x04%s", user_name[id], texta[id])
	#else
	new name22[191]
	ColorChat(0, Color:colornames_name(id, name22), "^x04[^x01Goldens^x04] %s^x01 got a Golden ^x04%s", name22, texta[id])
	#endif
	texta[id] = ""
}
public Less_Spam2(param[1], id)
{
	if(get_pcvar_num(pcvar_no_spam) > 0) return
	id -= SPAMA2
	#if !defined COLOR
	ColorChat(0, Color:GREY, "^x04[^x01Goldens^x04] ^x03%s^x01 gave ^x03%s^x01 a golden ^x04%s", user_name[param[0]], user_name[id], texta[id])
	#else
	new name22[191], GiverName[191]
	colornames_name(id, name22)
	ColorChat(0, Color:colornames_name(param[0], GiverName), "^x04[^x01Goldens^x04] %s^x01 gave %s^x01 a golden %s", GiverName, name22, texta[id])
	#endif
	texta[id] = ""
}

MakePlayersMenu(id, pl[32], num, wepid, szName[50])
{
	new MenuTitle[50]
	formatex(MenuTitle, 49, "Select a Player: ^"%s^"", szName)
	new info[2], tid, menuto = menu_create(MenuTitle, "RazdaiMalkoGold")
	
	num_to_str(wepid, info, 2)
	
	if(num == 0) get_players(pl, num)
	
	for(new i; i< num; i++)
	{
		tid = pl[i]
		menu_additem(menuto, user_name[tid], info)
		
	}
	menu_display(id, menuto)
}

public RazdaiMalkoGold(id, menu, item)
{
	new info[2], name[32]
	menu_item_getinfo(menu, item, info[0], info, 2, name, 31, item)
	
	give_gold(id, get_user_index(name), str_to_num(info))
	
	menu_destroy(menu)
}

public GoldMenuto(id, menu, item)
{
	if(item == MENU_EXIT) return
	
	new acc, info[50], call
	menu_item_getinfo(menu, item, acc, info, sizeof info-1, {0}, 0, call)
	
	Golden_Handle(id, info)
}

Get_WepID(the_cmd[50], chara)
{
	switch(the_cmd[chara])
	{
		case 'a': switch(the_cmd[chara+1])
			{
				case 'l':return 2
				case 'k':return CSW_AK47
				case 'u':return CSW_AUG
				case 'w':return CSW_AWP
			}
		case 'd':return CSW_DEAGLE
		case 'e':return CSW_ELITE
		case 'f':if(the_cmd[chara+1] == 'a') return CSW_FAMAS;else return CSW_FIVESEVEN
		case 'g': switch(the_cmd[chara+1])
			{
				case '3':return CSW_G3SG1
				case 'a':return CSW_GALIL
				case 'l':return CSW_GLOCK18
			}
		case 'k': return CSW_KNIFE
		case 'm':switch(the_cmd[chara+1])
			{
				case '2':return CSW_M249
				case '3':return CSW_M3
				case '4':return CSW_M4A1
				case 'a':return CSW_MAC10
				case 'p':return CSW_MP5NAVY
			}
		case 'p':if(the_cmd[chara+1] == '2') return CSW_P228;else return CSW_P90
		case 's':switch(the_cmd[chara+4])
			{
				case 't':return CSW_SCOUT
				case '0':return CSW_SG550
				case '2':return CSW_SG552
				case 's':return COSTA2
				case 'p':return VIPA
				case 'e':return FREEGOLDA
				case 'a':return WORLDA
			}
		case 't': return CSW_TMP
		case 'u':if(the_cmd[chara+1] == 'm') return CSW_UMP45;else return CSW_USP
		case 'x':return CSW_XM1014
		
	}
	return 0
}

public client_connect(id) get_user_name(id, user_name[id], 49)

public client_infochanged(id)
{
	if(!is_user_connected(id)) return

	new g_old_name[50], g_name[50];

	get_user_name(id, g_old_name, charsmax(g_old_name))
	get_user_info(id, "name", g_name, charsmax(g_name))

	if(!equal(g_name, g_old_name)) copy(user_name[id], 49, g_name)
}
Последно промяна от M36 на 12 Мар 2019, 15:45, променено общо 3 пъти.

Аватар
stambeto2006
Извън линия
Модератор
Модератор
Мнения: 433
Регистриран на: 06 Окт 2016, 15:44
Се отблагодари: 29 пъти
Получена благодарност: 33 пъти
Обратна връзка:

Редактиране на голден меню

Мнение от stambeto2006 » 12 Мар 2019, 15:28

Оправи си заглавието на темата, с това което искаш да се направи в описанието на кратко. Стига само с тези заглавия "Редактиране на Х плъгин" или пък "Заявка на Х плъгин" и т.н. Говориш в темата за парична стойност пък не може да го добавиш в описанието всичко на кратко .

Аватар
M36
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 62
Регистриран на: 19 Фев 2019, 11:34
Се отблагодари: 7 пъти

Редактиране на голден меню,добавяне "price" на всяко оръжие

Мнение от M36 » 12 Мар 2019, 15:46

stambeto2006 написа:
12 Мар 2019, 15:28
Оправи си заглавието на темата, с това което искаш да се направи в описанието на кратко. Стига само с тези заглавия "Редактиране на Х плъгин" или пък "Заявка на Х плъгин" и т.н. Говориш в темата за парична стойност пък не може да го добавиш в описанието всичко на кратко .
оправено :)

Аватар
<VeCo>
Извън линия
AMXX Скриптър
AMXX Скриптър
Мнения: 145
Регистриран на: 28 Яну 2019, 19:01
Се отблагодари: 11 пъти
Получена благодарност: 72 пъти
Обратна връзка:

Редактиране на голден меню,добавяне "price" на всяко оръжие

Мнение от <VeCo> » 12 Мар 2019, 18:42

Доколкото виждам, цените се променят от multi-golden.cfg
:pepo_think3:

Аватар
M36
Извън линия
Потребител
Потребител
Мнения: 62
Регистриран на: 19 Фев 2019, 11:34
Се отблагодари: 7 пъти

Редактиране на голден меню,добавяне "price" на всяко оръжие

Мнение от M36 » 12 Мар 2019, 18:56

<VeCo> написа:
12 Мар 2019, 18:42
Доколкото виждам, цените се променят от multi-golden.cfg
разбрах за какво става въпрос, може да :lock:

Публикувай отговор
 • Подобни теми
  Отговори
  Преглеждания
   Последно мнение

Обратно към “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители разглеждащи този форум: JackEyedJones и 10 госта