Преработка или помощ за Laser/Tripmine Entity 2.3

В този раздел можете да подавате всякакви заявки за намиране, изработка или преработка на плъгини/модове.
Потребителски аватар

Автор на темата
iv69
Потребител
Потребител
Мнения: 540
Регистриран: 17 мар 2018, 15:34
Се отблагодари: 156 пъти
Получена благодарност: 19 пъти

Преработка или помощ за Laser/Tripmine Entity 2.3

Мнение от iv69 » 11 сеп 2019, 13:05

Здравейте,
От скоро ползвам плъгина lasermine_023.amxx взет оттук:
https://forums.alliedmods.net/showthread.php?p=221113
Плъгина като цяло тръгна, интересен е и зарибява, но има един проблем(не знам дали е само при мен или това е валидно за всички): При килл с лазер(не мина) - горе вдясно показва че играча е убит - но иначе не го отчита в самия статс на всеки играч: не добавя съответно +1фраг... , тоест липсва "убийството де факто" - а, пък още ползвам и ранксистемата на Крома - затова и не добавя съответния XP за убийство...
Не знам от какво е така, от плъгина, или пък е от настройките в ltm_cvars.cfg, затова прилагам и настройките и кода: Ако някой знае къде ми е проблема(или как да се реши), много моля да помага:
1. ltm_cvars.cfg :

Код: Избери всички

//lasermine ON/OFF (1 / 0)
amx_ltm "1"

//lasermine access level (0 is all, 1 is admin only)
amx_ltm_acs "0"

//lasermine mode (0 is killing laser, 1 is tripmine)
amx_ltm_mode "0"

//max have ammo and max deploy count.
amx_ltm_ammo "2"

//laser hit damage.
amx_ltm_dmg "1000"

//buying lasermine cost.
amx_ltm_cost "2500"

//kill enemy +money
amx_ltm_fragmoney "100"

//lasermines health. over 1000 is very hard mine :)
amx_ltm_health "500"

//max team deploy count.
amx_ltm_teammax "100"

//lasermine explode radius. ( it's float value)
amx_ltm_radius "320.0"

//lasermine explode damage. ( on center )
amx_ltm_rdmg "100"

//lasermine friendly fire.
amx_ltm_ff "0"

//lasermine can buying and deploying team.( ALL, T, CT )
amx_ltm_cbt "ALL"

//can say cmd buying. 0 is off, 1 is on . (/buy lasermine or /lm)
amx_ltm_buymode "1"

//lasermine round start deploying delay.
amx_ltm_delay "10"

//lasermine visible mode of laserline (0 is invisible, 1 is visible)
amx_ltm_line "1"

//glowing lasermine. (color is laser line color 0 is off, 1 is on )
amx_ltm_glow "0"

//laser line brightness.
amx_ltm_bright "255"

//laser line color mode. ( 0 is team color, 1 is green )
amx_ltm_color "1"

//laser hit damage mode. (0 is frame dmg, 1 is once dmg, 2 is seconds dmg)
amx_ltm_ldmgmode "0"

//seconds dmg. (dmg mode 2 only, damage / seconds default 1 sec)
amx_ltm_ldmgseconds "1"

//round start have ammo.
amx_ltm_startammo "1"

//command mode. (0 is +USE key, 1 is bind, 2 is each)
amx_ltm_cmdmode "2"

//Lasermine Configuration File
echo Executing Lasermine Configuration File

2. Кода на lasermine_023.sma:

Код: Избери всички

/* Plugin generated by AMXX-Studio */
//#define BIOHAZARD_SUPPORT
//#define UL_MONEY_SUPPORT

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <xs>

#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	#include <biohazard>
#endif

#if defined UL_MONEY_SUPPORT
	#include <money_ul>
#endif


#if AMXX_VERSION_NUM < 180
	#assert AMX Mod X v1.8.0 or greater library required!
#endif

#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	#define PLUGIN "LTM for BIOHAZARD"
	#define VERSION "+1.4"
#else
	#define PLUGIN "Laser/Tripmine Entity"
	#define VERSION "2.3"
#endif
#define AUTHOR "SandStriker"

#define RemoveEntity(%1)	engfunc(EngFunc_RemoveEntity,%1)
//#define ACCESSLEVEL		ADMIN_LEVEL_H
#define TASK_PLANT		15100
#define TASK_RESET		15500
#define TASK_RELEASE		15900

#define LASERMINE_TEAM		pev_iuser1//EV_INT_iuser1
#define LASERMINE_OWNER		pev_iuser2 //EV_INT_iuser3
#define LASERMINE_STEP		pev_iuser3
#define LASERMINE_HITING	pev_iuser4
#define LASERMINE_COUNT		pev_fuser1

#define LASERMINE_POWERUP	pev_fuser2
#define LASERMINE_BEAMTHINK	pev_fuser3

#define LASERMINE_BEAMENDPOINT	pev_vuser1
#define MAX_MINES		10
#define MODE_LASERMINE		0
#define OFFSET_TEAM 		114
#define OFFSET_MONEY		115
#define OFFSET_DEATH	 	444

#define cs_get_user_team(%1)		CsTeams:get_offset_value(%1,OFFSET_TEAM)
#define cs_get_user_deaths(%1)		get_offset_value(%1,OFFSET_DEATH)
#define cs_get_user_money(%1)		get_offset_value(%1,OFFSET_MONEY)
#define cs_set_user_money(%1,%2)	set_offset_value(%1,OFFSET_MONEY,%2)enum CsTeams {
	CS_TEAM_UNASSIGNED = 0,
	CS_TEAM_T = 1,
	CS_TEAM_CT = 2,
	CS_TEAM_SPECTATOR = 3
};

enum tripmine_e {
	TRIPMINE_IDLE1 = 0,
	TRIPMINE_IDLE2,
	TRIPMINE_ARM1,
	TRIPMINE_ARM2,
	TRIPMINE_FIDGET,
	TRIPMINE_HOLSTER,
	TRIPMINE_DRAW,
	TRIPMINE_WORLD,
	TRIPMINE_GROUND,
};

enum
{
	POWERUP_THINK,
	BEAMBREAK_THINK,
	EXPLOSE_THINK
};

enum
{
	POWERUP_SOUND,
	ACTIVATE_SOUND,
	STOP_SOUND
};

new const
	ENT_MODELS[]	= "models/v_tripmine.mdl",
	ENT_SOUND1[]	= "weapons/mine_deploy.wav",
	ENT_SOUND2[]	= "weapons/mine_charge.wav",
	ENT_SOUND3[]	= "weapons/mine_activate.wav",
	ENT_SOUND4[]	= "debris/beamstart9.wav",
	ENT_SOUND5[]	= "items/gunpickup2.wav",
	ENT_SOUND6[]	= "debris/bustglass1.wav",
	ENT_SOUND7[]	= "debris/bustglass2.wav",
	ENT_SPRITE1[] 	= "sprites/laserbeam.spr",
	ENT_SPRITE2[] 	= "sprites/zerogxplode.spr";

new const
	ENT_CLASS_NAME[]	= "lasermine",
	//ENT_CLASS_NAME2[]	= "info_target",
	ENT_CLASS_NAME3[]	= "func_breakable";

new const
#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	CHATTAG[] 		= "[BioLaser]",
#else
	CHATTAG[] 		= "[Lasermine]",
#endif
	//STR_MINEDETNATED[] 	= "Your mine has detonated.",
	//STR_MINEDETNATED2[]	= "detonated your mine.",
	STR_NOTACTIVE[] 	= "Lasermines are not currently active.",
	STR_DONTHAVEMINE[]	= "You don't have lasermine.",
	//STR_CANTDEPLOY[]	= "Your team can't deploying lasermine!",
	STR_MAXDEPLOY[]		= "Maximum mines have been deployed.",
	STR_MANYPPL[]		= "Too many ppl on your team...",
	STR_PLANTWALL[]		= "You must plant the lasermine on a wall!",
	STR_REF[]		= "Refer to a lasermine rule with this server. say 'lasermine'",
#if defined BIOHAZARD_SUPPORT	
	STR_CBT[]		= "Your Zombie! Can't buy and deploying lasermine!",
#else
	STR_CBT[]		= "Your Team Can't buy and deploying lasermine!",
#endif
	STR_CANTBUY[]		= "Can't buying this server.",
	STR_HAVEMAX[]		= "You have a maximum lasermine.",
	STR_NOMONEY[]		= "You don't have enough money to buy a lasermine! ($",
	STR_NEEDED[]		= "needed)",
	STR_DELAY[]		= "You can buying and deploying lasermine in after",
	STR_SECONDS[]		= "seconds.",
	STR_BOUGHT[]		= "You have successfully bought a lasermine.",
	STR_STATE[]		= "LaserMines Ammo:",
	STR_NOACCESS[]		= "You can't access, this command.";

new g_EntMine;
new beam, boom
new 
	g_LENABLE,g_LFMONEY,g_LAMMO,g_LDMG,
	g_LTMAX,g_LCOST,g_LHEALTH,g_LMODE,g_LRADIUS,g_LRDMG,g_LFF,g_LCBT;
new
	g_LDELAY,/*g_LTHINK,*/g_LVISIBLE,
	g_LSTAMMO,g_LACCESS,g_LGLOW,g_LDMGMODE,g_LCLMODE,g_LCBRIGHT,g_LDSEC,g_LCMDMODE,g_LBUYMODE;

new g_dcount[33],g_nowtime,g_MaxPL
new bool:g_settinglaser[33]
new g_msgDeathMsg,g_msgScoreInfo,g_msgDamage,g_msgStatusText,g_msgMoney;
new Float:plspeed[33]
new plsetting[33]
new g_havemine[33];
new g_deployed[33];

public plugin_init() {
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
	
	// Add your code here...
	register_clcmd("+setlaser","CreateLaserMine_Progress_b");
  	register_clcmd("-setlaser","StopCreateLaserMine");
	register_clcmd("+dellaser","ReturnLaserMine_Progress");
  	register_clcmd("-dellaser","StopReturnLaserMine");
	register_clcmd("say","say_lasermine");
	register_clcmd("buy_lasermine","BuyLasermine");

#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	g_LENABLE	= register_cvar("bio_ltm","1");
	g_LACCESS	= register_cvar("bio_ltm_acs","0"); 		//0 all, 1 admin
	g_LMODE		= register_cvar("bio_ltm_mode","0"); 		//0 lasermine, 1 tripmine
	g_LAMMO		= register_cvar("bio_ltm_ammo","2");
	g_LDMG		= register_cvar("bio_ltm_dmg","60");		//laser hit dmg
	g_LCOST		= register_cvar("bio_ltm_cost","2500");
	g_LFMONEY	= register_cvar("bio_ltm_fragmoney","300");
	g_LHEALTH	= register_cvar("bio_ltm_health","500");
	g_LTMAX		= register_cvar("bio_ltm_teammax","10");
	g_LRADIUS	= register_cvar("bio_ltm_radius","320.0");
	g_LRDMG		= register_cvar("bio_ltm_rdmg","100"); 		//radius damage
	g_LFF		= register_cvar("bio_ltm_ff","0");
	g_LCBT		= register_cvar("bio_ltm_cbt","ALL");
	g_LBUYMODE	= register_cvar("bio_ltm_buymode","1");
	g_LDELAY	= register_cvar("bio_ltm_delay","15");
	//g_LTHINK = register_cvar("bio_ltm_think","0.01");
	g_LVISIBLE	= register_cvar("bio_ltm_line","1");
	g_LGLOW		= register_cvar("bio_ltm_glow","0");
	g_LCBRIGHT	= register_cvar("bio_ltm_bright","255");	//laser line brightness.
	g_LCLMODE	= register_cvar("bio_ltm_color","0");		//0 is team color,1 is green
	g_LDMGMODE	= register_cvar("bio_ltm_ldmgmode","0"); 	//0 - frame dmg, 1 - once dmg, 2 - 1 second dmg
	g_LDSEC		= register_cvar("bio_ltm_ldmgseconds","1");	//mode 2 only, damage / seconds. default 1 (sec)
	g_LSTAMMO	= register_cvar("bio_ltm_startammo","1");
	g_LCMDMODE	= register_cvar("bio_ltm_cmdmode","0");		//0 is +USE key, 1 is bind, 2 is each.
#else
	g_LENABLE	= register_cvar("amx_ltm","1");
	g_LACCESS	= register_cvar("amx_ltm_acs","0"); 		//0 all, 1 admin
	g_LMODE		= register_cvar("amx_ltm_mode","0"); 		//0 lasermine, 1 tripmine
	g_LAMMO		= register_cvar("amx_ltm_ammo","2");
	g_LDMG		= register_cvar("amx_ltm_dmg","60"); 		//laser hit dmg
	g_LCOST		= register_cvar("amx_ltm_cost","2500");
	g_LFMONEY	= register_cvar("amx_ltm_fragmoney","300");
	g_LHEALTH	= register_cvar("amx_ltm_health","500");
	g_LTMAX		= register_cvar("amx_ltm_teammax","10");
	g_LRADIUS	= register_cvar("amx_ltm_radius","320.0");
	g_LRDMG		= register_cvar("amx_ltm_rdmg","100");		//radius damage
	g_LFF		= register_cvar("amx_ltm_ff","0");
	g_LCBT		= register_cvar("amx_ltm_cbt","ALL");
	g_LBUYMODE	= register_cvar("amx_ltm_buymode","1");
	g_LDELAY	= register_cvar("amx_ltm_delay","15");
	//g_LTHINK = register_cvar("amx_ltm_think","0.01")
	g_LVISIBLE	= register_cvar("amx_ltm_line","1");
	g_LGLOW		= register_cvar("amx_ltm_glow","0");
	g_LCBRIGHT	= register_cvar("amx_ltm_bright","255");	//laser line brightness.
	g_LCLMODE	= register_cvar("amx_ltm_color","0"); 		//0 is team color,1 is green
	g_LDMGMODE	= register_cvar("amx_ltm_ldmgmode","0"); 	//0 - frame dmg, 1 - once dmg, 2 - 1 second dmg
	g_LDSEC		= register_cvar("amx_ltm_ldmgseconds","1");	//mode 2 only, damage / seconds. default 1 (sec)
	g_LSTAMMO	= register_cvar("amx_ltm_startammo","1");
	g_LCMDMODE	= register_cvar("amx_ltm_cmdmode","0");		//0 is +USE key, 1 is bind, 2 is each.
#endif
	register_event("DeathMsg", "DeathEvent", "a");
 	register_event("CurWeapon", "standing", "be", "1=1");
	register_event("ResetHUD", "delaycount", "a");
	register_event("ResetHUD", "newround", "b");
	register_event("Damage","CutDeploy_onDamage","b");
	g_msgDeathMsg 	= get_user_msgid("DeathMsg");
	g_msgScoreInfo	= get_user_msgid("ScoreInfo");
	g_msgDamage 	= get_user_msgid("Damage");
	g_msgStatusText = get_user_msgid("StatusText");
	g_msgMoney	= get_user_msgid("Money");
	// -- Forward.
	register_forward(FM_Think, "ltm_Think" );
	register_forward(FM_PlayerPostThink, "ltm_PostThink" );
	register_forward(FM_PlayerPreThink, "ltm_PreThink");
}

public plugin_precache() 
{
	precache_sound(ENT_SOUND1);
	precache_sound(ENT_SOUND2);
	precache_sound(ENT_SOUND3);
	precache_sound(ENT_SOUND4);
	precache_sound(ENT_SOUND5);
	precache_sound(ENT_SOUND6);
	precache_sound(ENT_SOUND7);
	precache_model(ENT_MODELS);
	beam = precache_model(ENT_SPRITE1);
	boom = precache_model(ENT_SPRITE2);
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public plugin_modules() 
{
	require_module("fakemeta");
	require_module("cstrike");
	//require_module("fun")
}

public plugin_cfg()
{
	g_EntMine = engfunc(EngFunc_AllocString,ENT_CLASS_NAME3);
	arrayset(g_havemine,0,sizeof(g_havemine));
	arrayset(g_deployed,0,sizeof(g_deployed));
	g_MaxPL = get_maxplayers();

	new file[64]; get_localinfo("amxx_configsdir",file,63);
#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	format(file, 63, "%s/bhltm_cvars.cfg", file);
#else
	format(file, 63, "%s/ltm_cvars.cfg", file);
#endif
	if(file_exists(file)) server_cmd("exec %s", file), server_exec();

}

public delaycount(id)
{
	g_dcount[id] = floatround(get_gametime());
}

bool:CheckTime(id)
{
	g_nowtime = floatround(get_gametime()) - g_dcount[id];
	if(g_nowtime >= get_pcvar_num(g_LDELAY))
		return true;
	return false;
}

public CreateLaserMine_Progress_b(id)
{
	if(get_pcvar_num(g_LCMDMODE) != 0)
		CreateLaserMine_Progress(id);
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public CreateLaserMine_Progress(id)
{

	if (!CreateCheck(id))
		return PLUGIN_HANDLED;
	g_settinglaser[id] = true;

	message_begin( MSG_ONE, 108, {0,0,0}, id );
	write_byte(1);
	write_byte(0);
	message_end();

	set_task(1.2, "Spawn", (TASK_PLANT + id));

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public ReturnLaserMine_Progress(id)
{

	if (!ReturnCheck(id))
		return PLUGIN_HANDLED;
	g_settinglaser[id] = true;

	message_begin( MSG_ONE, 108, {0,0,0}, id );
	write_byte(1);
	write_byte(0);
	message_end();

	set_task(1.2, "ReturnMine", (TASK_RELEASE + id));
	

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public StopCreateLaserMine(id)
{

	DeleteTask(id);
	message_begin(MSG_ONE, 108, {0,0,0}, id);
	write_byte(0);
	write_byte(0);
	message_end();

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public StopReturnLaserMine(id)
{

	DeleteTask(id);
	message_begin(MSG_ONE, 108, {0,0,0}, id);
	write_byte(0);
	write_byte(0);
	message_end();

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public ReturnMine(id)
{
	id -= TASK_RELEASE;
	new tgt,body,Float:vo[3],Float:to[3];
	get_user_aiming(id,tgt,body);
	if(!pev_valid(tgt)) return;
	pev(id,pev_origin,vo);
	pev(tgt,pev_origin,to);
	if(get_distance_f(vo,to) > 70.0) return;
	
	new EntityName[32];
	pev(tgt, pev_classname, EntityName, 31);
	if(!equal(EntityName, ENT_CLASS_NAME)) return;
	if(pev(tgt,LASERMINE_OWNER) != id) return;
	RemoveEntity(tgt);

	g_havemine[id] ++;
	g_deployed[id] --;
	emit_sound(id, CHAN_ITEM, ENT_SOUND5, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM)
	ShowAmmo(id)

	return;
}

public Spawn( id )
{
	id -= TASK_PLANT
	// motor
	new i_Ent = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity,g_EntMine);
	if(!i_Ent)
	{
		client_print(id,print_chat,"[Laesrmine Debug] Can't Create Entity");
		return PLUGIN_HANDLED_MAIN;
	}
	set_pev(i_Ent,pev_classname,ENT_CLASS_NAME);

	engfunc(EngFunc_SetModel,i_Ent,ENT_MODELS);

	set_pev(i_Ent,pev_solid,SOLID_NOT);
	set_pev(i_Ent,pev_movetype,MOVETYPE_FLY);

	set_pev(i_Ent,pev_frame,0);
	set_pev(i_Ent,pev_body,3);
	set_pev(i_Ent,pev_sequence,TRIPMINE_WORLD);
	set_pev(i_Ent,pev_framerate,0);
  
	set_pev(i_Ent,pev_takedamage,DAMAGE_YES);
	
	set_pev(i_Ent,pev_dmg,100.0);
	set_user_health(i_Ent,get_pcvar_num(g_LHEALTH));
	new Float:vOrigin[3];
	new	Float:vNewOrigin[3],Float:vNormal[3],Float:vTraceDirection[3],
		Float:vTraceEnd[3],Float:vEntAngles[3];
	pev( id, pev_origin, vOrigin );
	velocity_by_aim( id, 128, vTraceDirection );
	xs_vec_add( vTraceDirection, vOrigin, vTraceEnd );
	
	engfunc( EngFunc_TraceLine, vOrigin, vTraceEnd, DONT_IGNORE_MONSTERS, id, 0 );
	
	new Float:fFraction;
	get_tr2( 0, TR_flFraction, fFraction );
	

	// -- We hit something!
	if ( fFraction < 1.0 )
	{
		// -- Save results to be used later.
		get_tr2( 0, TR_vecEndPos, vTraceEnd );
		get_tr2( 0, TR_vecPlaneNormal, vNormal );
	}


	xs_vec_mul_scalar( vNormal, 8.0, vNormal );
	xs_vec_add( vTraceEnd, vNormal, vNewOrigin );

	engfunc(EngFunc_SetSize, i_Ent, Float:{ -4.0, -4.0, -4.0 }, Float:{ 4.0, 4.0, 4.0 } );
	engfunc(EngFunc_SetOrigin, i_Ent, vNewOrigin );

	// -- Rotate tripmine.
	vector_to_angle(vNormal,vEntAngles );
	set_pev(i_Ent,pev_angles,vEntAngles );

	// -- Calculate laser end origin.
	new Float:vBeamEnd[3], Float:vTracedBeamEnd[3];
    
	xs_vec_mul_scalar(vNormal, 8192.0, vNormal );
	xs_vec_add( vNewOrigin, vNormal, vBeamEnd );

	engfunc( EngFunc_TraceLine, vNewOrigin, vBeamEnd, IGNORE_MONSTERS, -1, 0 );

	get_tr2( 0, TR_vecPlaneNormal, vNormal );
	get_tr2( 0, TR_vecEndPos, vTracedBeamEnd );

	// -- Save results to be used later.
	set_pev(i_Ent, LASERMINE_OWNER, id );
	set_pev(i_Ent,LASERMINE_BEAMENDPOINT,vTracedBeamEnd);
	set_pev(i_Ent,LASERMINE_TEAM,int:cs_get_user_team(id));
	new Float:fCurrTime = get_gametime();

	set_pev(i_Ent,LASERMINE_POWERUP, fCurrTime + 2.5 );
  
	set_pev(i_Ent,LASERMINE_STEP,POWERUP_THINK);
	set_pev(i_Ent,pev_nextthink, fCurrTime + 0.2 );

	PlaySound(i_Ent,POWERUP_SOUND );
	g_deployed[id]++;
	g_havemine[id]--;
	DeleteTask(id);
	ShowAmmo(id);
	return 1;
}

stock TeamDeployedCount(id)
{
	//new tid[32];
	
	static i;
	static CsTeams:t;t = cs_get_user_team(id);
	static cnt;cnt=0;

	for(i = 1;i <= g_MaxPL;i++)
	{
		if(is_user_connected(i))
			if(t == cs_get_user_team(i))
				cnt += g_deployed[i];
	}

	return cnt;
}

bool:CheckCanTeam(id)
{
	new arg[5],CsTeam:num;
	get_pcvar_string(g_LCBT,arg,3);
	if(equali(arg,"T"))
	{
		num = CsTeam:CS_TEAM_T;
	}
	else if(equali(arg,"CT"))
	{
		num = CsTeam:CS_TEAM_CT;
	}
	else if(equali(arg,"ALL"))
	{
		num = CsTeam:CS_TEAM_UNASSIGNED;
	}	
	else
	{
		num = CsTeam:CS_TEAM_UNASSIGNED;
	}
	if(num != CsTeam:CS_TEAM_UNASSIGNED && num != CsTeam:cs_get_user_team(id))
		return false;
	return true;
}

bool:CanCheck(id,mode)
{
	if( !get_pcvar_num( g_LENABLE ) )
	{
		client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_NOTACTIVE);
		return false;
	}
	if( get_pcvar_num(g_LACCESS) != 0)
		if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_IMMUNITY))
		{
			client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_NOACCESS);
			return false;
		}
	if(!pev_user_alive(id)) return false;
#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	if(is_user_zombie(id))
	{
		client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_CBT);
		return false;
	}
#endif
	if (!CheckCanTeam(id))
	{
		client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_CBT);
		return false;
	}
	if( mode == 0)
	{
		if(g_havemine[id] <= 0)
		{
			client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_DONTHAVEMINE);
			return false;
		}
	}
	if (mode == 1)
	{
		if (get_pcvar_num(g_LBUYMODE) == 0)
		{
			client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_CANTBUY);
			return false;
		}
		if (g_havemine[id] >= get_pcvar_num(g_LAMMO))
		{
			client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_HAVEMAX);
			return false;
		}
		if (cs_get_user_money(id) < get_pcvar_num(g_LCOST))
		{
			client_print(id, print_chat, "%s %s%d %s",CHATTAG, STR_NOMONEY,get_pcvar_num(g_LCOST),STR_NEEDED);
			return false;
		}
	}
	if(!CheckTime(id))
	{
		client_print(id,print_chat, "%s %s %d %s",CHATTAG,STR_DELAY,get_pcvar_num(g_LDELAY)-g_nowtime,STR_SECONDS);
		return false;
	}

	return true;
}

bool:ReturnCheck( id )
{
	if(!CanCheck(id,-1)) return false;
	if(g_havemine[id] + 1 > get_pcvar_num(g_LAMMO)) return false;
	new tgt,body,Float:vo[3],Float:to[3];
	get_user_aiming(id,tgt,body);
	if(!pev_valid(tgt)) return false;
	pev(id,pev_origin,vo);
	pev(tgt,pev_origin,to);
	if(get_distance_f(vo,to) > 70.0) return false;
	
	new EntityName[32];
	pev(tgt, pev_classname, EntityName, 31);
	if(!equal(EntityName, ENT_CLASS_NAME)) return false;
	if(pev(tgt,LASERMINE_OWNER) != id) return false;
	
	return true;
}

bool:CreateCheck( id )
{
	if (!CanCheck(id,0)) return false;
	if (g_deployed[id] >= get_pcvar_num(g_LAMMO))
	{
		client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_MAXDEPLOY);
		return false;
	}

	//client_print(id,print_chat,"[Lasermine] your team deployed %d",TeamDeployedCount(id))
	if(TeamDeployedCount(id) >= get_pcvar_num(g_LTMAX))
	{
		client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_MANYPPL);
		return false;
	}
	
	new Float:vTraceDirection[3], Float:vTraceEnd[3],Float:vOrigin[3];
	
	pev( id, pev_origin, vOrigin );
	velocity_by_aim( id, 128, vTraceDirection );
	xs_vec_add( vTraceDirection, vOrigin, vTraceEnd );
	
	engfunc( EngFunc_TraceLine, vOrigin, vTraceEnd, DONT_IGNORE_MONSTERS, id, 0 );
	
	new Float:fFraction,Float:vTraceNormal[3];
	get_tr2( 0, TR_flFraction, fFraction );
	
	// -- We hit something!
	if ( fFraction < 1.0 )
	{
		// -- Save results to be used later.
		get_tr2( 0, TR_vecEndPos, vTraceEnd );
		get_tr2( 0, TR_vecPlaneNormal, vTraceNormal );

		//get_tr2( 0, TR_pHit );

		return true;
	}

	client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_PLANTWALL)
	DeleteTask(id);
	// -- Did not touched something. (not solid)
	return false;
}

public ltm_Think( i_Ent )
{
	if ( !pev_valid( i_Ent ) )
		return FMRES_IGNORED;
	new EntityName[32];
	pev( i_Ent, pev_classname, EntityName, 31);
	if(!get_pcvar_num(g_LENABLE)) return FMRES_IGNORED;
	// -- Entity is not a tripmine, ignoring the next...
	if ( !equal( EntityName, ENT_CLASS_NAME ) )
		return FMRES_IGNORED;

	static Float:fCurrTime;
	fCurrTime = get_gametime();

	switch( pev( i_Ent, LASERMINE_STEP ) )
	{
		case POWERUP_THINK :
		{
			new Float:fPowerupTime;
			pev( i_Ent, LASERMINE_POWERUP, fPowerupTime );

			if( fCurrTime > fPowerupTime )
			{
				set_pev( i_Ent, pev_solid, SOLID_BBOX );
				set_pev( i_Ent, LASERMINE_STEP, BEAMBREAK_THINK );

				PlaySound( i_Ent, ACTIVATE_SOUND );
			}
			if(get_pcvar_num(g_LGLOW)!=0)
			{
				if(get_pcvar_num(g_LCLMODE)==0)
				{
					switch (pev(i_Ent,LASERMINE_TEAM))
					{
						case CS_TEAM_T: set_rendering(i_Ent,kRenderFxGlowShell,255,0,0,kRenderNormal,5);
						case CS_TEAM_CT:set_rendering(i_Ent,kRenderFxGlowShell,0,0,255,kRenderNormal,5);
					}
				}else
				{
					set_rendering(i_Ent,kRenderFxGlowShell,0,255,0,kRenderNormal,5);
				}
			}
			set_pev( i_Ent, pev_nextthink, fCurrTime + 0.1 );
		}
		case BEAMBREAK_THINK :
		{
			static Float:vEnd[3],Float:vOrigin[3];
			pev( i_Ent, pev_origin, vOrigin );
			pev( i_Ent, LASERMINE_BEAMENDPOINT, vEnd );

			static iHit, Float:fFraction;
			engfunc( EngFunc_TraceLine, vOrigin, vEnd, DONT_IGNORE_MONSTERS, i_Ent, 0 );

			get_tr2( 0, TR_flFraction, fFraction );
			iHit = get_tr2( 0, TR_pHit );

			// -- Something has passed the laser.
			if ( fFraction < 1.0 )
			{
				// -- Ignoring others tripmines entity.
				if(pev_valid(iHit))
				{
					pev( iHit, pev_classname, EntityName, 31 );
	
					if( !equal( EntityName, ENT_CLASS_NAME ) )
					{
						set_pev( i_Ent, pev_enemy, iHit );
						if(get_pcvar_num(g_LMODE) == MODE_LASERMINE)
							CreateLaserDamage(i_Ent,iHit);
						else
							if(get_pcvar_num(g_LFF) || CsTeams:pev(i_Ent,LASERMINE_TEAM) != cs_get_user_team(iHit))
								set_pev( i_Ent, LASERMINE_STEP, EXPLOSE_THINK );
				
						set_pev( i_Ent, pev_nextthink, fCurrTime + random_float( 0.1, 0.3 ) );
					}
				}
			}
			if(get_pcvar_num(g_LDMGMODE)!=0)
				if(pev(i_Ent,LASERMINE_HITING) != iHit)
					set_pev(i_Ent,LASERMINE_HITING,iHit);
 
			// -- Tripmine is still there.
			if ( pev_valid( i_Ent ))
			{
				static Float:fHealth;
				pev( i_Ent, pev_health, fHealth );

				if( fHealth <= 0.0 || (pev(i_Ent,pev_flags) & FL_KILLME))
				{
					set_pev( i_Ent, LASERMINE_STEP, EXPLOSE_THINK );
					set_pev( i_Ent, pev_nextthink, fCurrTime + random_float( 0.1, 0.3 ) );
				}
          
				static Float:fBeamthink;
				pev( i_Ent, LASERMINE_BEAMTHINK, fBeamthink );
          
				if( fBeamthink < fCurrTime && get_pcvar_num(g_LVISIBLE))
				{
					DrawLaser(i_Ent, vOrigin, vEnd );
					set_pev( i_Ent, LASERMINE_BEAMTHINK, fCurrTime + 0.1 );
				}
				set_pev( i_Ent, pev_nextthink, fCurrTime + 0.01 );
			}
		}
		case EXPLOSE_THINK :
		{
			// -- Stopping entity to think
			set_pev( i_Ent, pev_nextthink, 0.0 );
			PlaySound( i_Ent, STOP_SOUND );
			g_deployed[pev(i_Ent,LASERMINE_OWNER)]--;
			CreateExplosion( i_Ent );
			CreateDamage(i_Ent,get_pcvar_float(g_LRDMG),get_pcvar_float(g_LRADIUS))
			RemoveEntity  ( i_Ent );
		}
	}

	return FMRES_IGNORED;
}

PlaySound( i_Ent, i_SoundType )
{
	switch ( i_SoundType )
	{
		case POWERUP_SOUND :
		{
			emit_sound( i_Ent, CHAN_VOICE, ENT_SOUND1, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM );
			emit_sound( i_Ent, CHAN_BODY , ENT_SOUND2, 0.2, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM );
		}
		case ACTIVATE_SOUND :
		{
			emit_sound( i_Ent, CHAN_VOICE, ENT_SOUND3, 0.5, ATTN_NORM, 1, 75 );
		}
		case STOP_SOUND :
		{
			emit_sound( i_Ent, CHAN_BODY , ENT_SOUND2, 0.2, ATTN_NORM, SND_STOP, PITCH_NORM );
			emit_sound( i_Ent, CHAN_VOICE, ENT_SOUND3, 0.5, ATTN_NORM, SND_STOP, 75 );
		}
	}
}

DrawLaser(i_Ent, const Float:v_Origin[3], const Float:v_EndOrigin[3] )
{
	new tcolor[3];
	new teamid = pev(i_Ent, LASERMINE_TEAM);
	if(get_pcvar_num(g_LCLMODE) == 0)
	{
		switch(teamid){
			case 1:{
				tcolor[0] = 255;
				tcolor[1] = 0;
				tcolor[2] = 0;
			}
			case 2:{
				tcolor[0] = 0;
				tcolor[1] = 0;
				tcolor[2] = 255;
			}
		}
	}else
	{
		tcolor[0] = 0;
		tcolor[1] = 255;
		tcolor[2] = 0;
	}
	message_begin(MSG_BROADCAST,SVC_TEMPENTITY);
	write_byte(TE_BEAMPOINTS);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_Origin[0]);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_Origin[1]);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_Origin[2]);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_EndOrigin[0]); //Random
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_EndOrigin[1]); //Random
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_EndOrigin[2]); //Random
	write_short(beam);
	write_byte(0);
	write_byte(0);
	write_byte(1);	//Life
	write_byte(5);	//Width
	write_byte(0);	//wave
	write_byte(tcolor[0]); // r
	write_byte(tcolor[1]); // g
	write_byte(tcolor[2]); // b
	write_byte(get_pcvar_num(g_LCBRIGHT));
	write_byte(255);
	message_end();
}
/*
CreateDamage(iCurrent,DmgMAX,Float:Radius)
{
	new AtkID = pev(iCurrent,LASERMINE_OWNER)// entity_get_int(iCurrent,LASERMINE_OWNER)
	new TeamID= pev(iCurrent,LASERMINE_TEAM) //entity_get_int(iCurrent,LASERMINE_INT_TEAM)
	new Player = -1;
	new Float:distance,dmg;
	new Float:tOrigin[3];
	new Float:vOrigin[3];
	new iHitHP,iHitTeam;
	pev(iCurrent,pev_origin,vOrigin);
	while((Player = engfunc(EngFunc_FindEntityInSphere, Player, vOrigin, Radius)) != 0)
	{
		if(is_user_alive(Player))
		{
			pev(Player,pev_origin,tOrigin)
			distance = get_distance_f(vOrigin, tOrigin)
			dmg = floatround(DmgMAX - ((DmgMAX / Radius) * distance))
			iHitHP = pev_user_health(Player) - dmg
			iHitTeam = int:bio_get_user_team(Player)
			if(iHitHP <= 0)
			{
				if(iHitTeam != TeamID)
				{
					cs_set_user_money(AtkID,cs_get_user_money(AtkID) + get_pcvar_num(g_LFMONEY))
					set_score(AtkID,Player,1,iHitHP)
				}else
				{
					if(get_pcvar_num(g_LFF))
					{
						cs_set_user_money(AtkID,cs_get_user_money(AtkID) - get_pcvar_num(g_LFMONEY))
						set_score(AtkID,Player,-1,iHitHP)
					}
				}
			}else
			{
				if(iHitTeam != TeamID || get_pcvar_num(g_LFF))
				{
					//set_pev(Player,pev_health,iHitHP)
					set_user_health(Player, iHitHP)
					message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, g_msgDamage, {0,0,0}, Player) 
					write_byte(dmg)
					write_byte(dmg)
					write_long(DMG_BULLET)
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[0])
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[1])
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[2])
					message_end()
				}
			}
		}
		Player = engfunc(EngFunc_FindEntityInSphere,Player,vOrigin,Radius)
	}
	return PLUGIN_CONTINUE
}
*/
CreateDamage(iCurrent,Float:DmgMAX,Float:Radius)
{
	// Get given parameters
	
	new Float:vecSrc[3];
	pev(iCurrent, pev_origin, vecSrc);

	new AtkID =pev(iCurrent,LASERMINE_OWNER);
	new TeamID=pev(iCurrent,LASERMINE_TEAM);

	new ent = -1;
	new Float:tmpdmg = DmgMAX;

	new Float:kickback = 0.0;
	
	// Needed for doing some nice calculations :P
	new Float:Tabsmin[3], Float:Tabsmax[3];
	new Float:vecSpot[3];
	new Float:Aabsmin[3], Float:Aabsmax[3];
	new Float:vecSee[3];
	new trRes;
	new Float:flFraction;
	new Float:vecEndPos[3];
	new Float:distance;
	new Float:origin[3], Float:vecPush[3];
	new Float:invlen;
	new Float:velocity[3];
	new iHitHP,iHitTeam;
	// Calculate falloff
	new Float:falloff;
	if (Radius > 0.0)
	{
		falloff = DmgMAX / Radius;
	} else {
		falloff = 1.0;
	}
	
	// Find monsters and players inside a specifiec radius
	while((ent = engfunc(EngFunc_FindEntityInSphere, ent, vecSrc, Radius)) != 0)
	{
		if(!pev_valid(ent)) continue;
		if(!(pev(ent, pev_flags) & (FL_CLIENT | FL_FAKECLIENT | FL_MONSTER)))
		{
			// Entity is not a player or monster, ignore it
			continue;
		}
		if(!pev_user_alive(ent)) continue;
		// Reset data
		kickback = 1.0;
		tmpdmg = DmgMAX;
		
		// The following calculations are provided by Orangutanz, THANKS!
		// We use absmin and absmax for the most accurate information
		pev(ent, pev_absmin, Tabsmin);
		pev(ent, pev_absmax, Tabsmax);
		xs_vec_add(Tabsmin,Tabsmax,Tabsmin);
		xs_vec_mul_scalar(Tabsmin,0.5,vecSpot);
		
		pev(iCurrent, pev_absmin, Aabsmin);
		pev(iCurrent, pev_absmax, Aabsmax);
		xs_vec_add(Aabsmin,Aabsmax,Aabsmin);
		xs_vec_mul_scalar(Aabsmin,0.5,vecSee);
		
		engfunc(EngFunc_TraceLine, vecSee, vecSpot, 0, iCurrent, trRes);
		get_tr2(trRes, TR_flFraction, flFraction);
		// Explosion can 'see' this entity, so hurt them! (or impact through objects has been enabled xD)
		if (flFraction >= 0.9 || get_tr2(trRes, TR_pHit) == ent)
		{
			// Work out the distance between impact and entity
			get_tr2(trRes, TR_vecEndPos, vecEndPos);
			
			distance = get_distance_f(vecSrc, vecEndPos) * falloff;
			tmpdmg -= distance;
			if(tmpdmg < 0.0)
				tmpdmg = 0.0;
			
			// Kickback Effect
			if(kickback != 0.0)
			{
				xs_vec_sub(vecSpot,vecSee,origin);
				
				invlen = 1.0/get_distance_f(vecSpot, vecSee);

				xs_vec_mul_scalar(origin,invlen,vecPush);
				pev(ent, pev_velocity, velocity)
				xs_vec_mul_scalar(vecPush,tmpdmg,vecPush);
				xs_vec_mul_scalar(vecPush,kickback,vecPush);
				xs_vec_add(velocity,vecPush,velocity);
				
				if(tmpdmg < 60.0)
				{
					xs_vec_mul_scalar(velocity,12.0,velocity);
				} else {
					xs_vec_mul_scalar(velocity,4.0,velocity);
				}
				
				if(velocity[0] != 0.0 || velocity[1] != 0.0 || velocity[2] != 0.0)
				{
					// There's some movement todo :)
					set_pev(ent, pev_velocity, velocity)
				}
			}

			iHitHP = pev_user_health(ent) - floatround(tmpdmg)
			iHitTeam = int:cs_get_user_team(ent)
			if(iHitHP <= 0)
			{
				if(iHitTeam != TeamID)
				{
					cs_set_user_money(AtkID,cs_get_user_money(AtkID) + get_pcvar_num(g_LFMONEY))
					set_score(AtkID,ent,1,iHitHP)
				}else
				{
					if(get_pcvar_num(g_LFF))
					{
						cs_set_user_money(AtkID,cs_get_user_money(AtkID) - get_pcvar_num(g_LFMONEY))
						set_score(AtkID,ent,-1,iHitHP)
					}
				}
			}else
			{
				if(iHitTeam != TeamID || get_pcvar_num(g_LFF))
				{
					//set_pev(Player,pev_health,iHitHP)
					set_user_health(ent, iHitHP)
					engfunc(EngFunc_MessageBegin,MSG_ONE_UNRELIABLE,g_msgDamage,{0.0,0.0,0.0},ent);
					write_byte(floatround(tmpdmg))
					write_byte(floatround(tmpdmg))
					write_long(DMG_BULLET)
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vecSrc[0])
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vecSrc[1])
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vecSrc[2])
					message_end()
				}
			}	
		}
	}
	
	return
}

bool:pev_user_alive(ent)
{
	new deadflag = pev(ent,pev_deadflag);
	if(deadflag != DEAD_NO)
		return false;
	return true;
}

CreateExplosion(iCurrent)
{
	
	new Float:vOrigin[3];
	pev(iCurrent,pev_origin,vOrigin);

	message_begin(MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY);
	write_byte(99); //99 = KillBeam
	write_short(iCurrent);
	message_end();

	engfunc(EngFunc_MessageBegin, MSG_PVS, SVC_TEMPENTITY, vOrigin, 0);
	write_byte(TE_EXPLOSION);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[0]);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[1]);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[2]);
	write_short(boom);
	write_byte(30);
	write_byte(15);
	write_byte(0);
	message_end();
}

CreateLaserDamage(iCurrent,isHit)
{
	if(isHit < 0 ) return PLUGIN_CONTINUE
	switch(get_pcvar_num(g_LDMGMODE))
	{
		case 1:
		{
			if(pev(iCurrent,LASERMINE_HITING) == isHit)
				return PLUGIN_CONTINUE
		}
		case 2:
		{
			if(pev(iCurrent,LASERMINE_HITING) == isHit)
			{
				static Float:cnt
				static now,htime;now = floatround(get_gametime())

				pev(iCurrent,LASERMINE_COUNT,cnt)
				htime = floatround(cnt)
				if(now - htime < get_pcvar_num(g_LDSEC))
				{
					return PLUGIN_CONTINUE;
				}else{
					set_pev(iCurrent,LASERMINE_COUNT,get_gametime())
				}
			}else
			{
				set_pev(iCurrent,LASERMINE_COUNT,get_gametime())
			}
		}
	}

	new Float:vOrigin[3],Float:vEnd[3]
	pev(iCurrent,pev_origin,vOrigin)
	pev(iCurrent,pev_vuser1,vEnd)

	new teamid = pev(iCurrent, LASERMINE_TEAM)

	new szClassName[32]
	new Alive,God
	new iHitTeam,iHitHP,id
	new hitscore

	
	szClassName[0] = '^0'
	pev(isHit,pev_classname,szClassName,32)
	
	if((pev(isHit, pev_flags) & (FL_CLIENT | FL_FAKECLIENT | FL_MONSTER)))
	{
		Alive = pev_user_alive(isHit)
		God = get_user_godmode(isHit)
		if(!Alive || God) return PLUGIN_CONTINUE
			 
		iHitTeam = int:cs_get_user_team(isHit)
		iHitHP = pev_user_health(isHit) - get_pcvar_num(g_LDMG)
		id = pev(iCurrent,LASERMINE_OWNER)//, szNetName[32]
		if(iHitHP <= 0)
		{
			if(iHitTeam != teamid)
			{
				emit_sound(isHit, CHAN_WEAPON, ENT_SOUND4, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM )
				hitscore = 1
				cs_set_user_money(id,cs_get_user_money(id) + get_pcvar_num(g_LFMONEY))
				set_score(id,isHit,hitscore,iHitHP)
			}else
			{
				if(get_pcvar_num(g_LFF))
				{
					emit_sound(isHit, CHAN_WEAPON, ENT_SOUND4, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM )
					hitscore = -1									
					cs_set_user_money(id,cs_get_user_money(id) - get_pcvar_num(g_LFMONEY))
					set_score(id,isHit,hitscore,iHitHP)
				}
			}
		}else if(iHitTeam != teamid || get_pcvar_num(g_LFF))
		{
			emit_sound(isHit, CHAN_WEAPON, ENT_SOUND4, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM )
			set_user_health(isHit,iHitHP)
			set_pev(iCurrent,LASERMINE_HITING,isHit);
			
			engfunc(EngFunc_MessageBegin,MSG_ONE_UNRELIABLE,g_msgDamage,{0.0,0.0,0.0},isHit);
			write_byte(get_pcvar_num(g_LDMG))
			write_byte(get_pcvar_num(g_LDMG))
			write_long(DMG_BULLET)
			engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[0])
			engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[1])
			engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[2])
			message_end()
		}
	}else if(equal(szClassName, ENT_CLASS_NAME3))
	{
		new hl;
		hl = pev_user_health(isHit);
		set_user_health(isHit,hl-get_pcvar_num(g_LDMG));
	}
	return PLUGIN_CONTINUE
}

stock pev_user_health(id)
{
	new Float:health
	pev(id,pev_health,health)
	return floatround(health)
}

stock set_user_health(id,health)
{
	health > 0 ? set_pev(id, pev_health, float(health)) : dllfunc(DLLFunc_ClientKill, id);
}

stock get_user_godmode(index) {
	new Float:val
	pev(index, pev_takedamage, val)

	return (val == DAMAGE_NO)
}

stock set_user_frags(index, frags)
{
	set_pev(index, pev_frags, float(frags))

	return 1
}

stock pev_user_frags(index)
{
	new Float:frags;
	pev(index,pev_frags,frags);
	return floatround(frags);
}

set_score(id,target,hitscore,HP){

	new idfrags = pev_user_frags(id) + hitscore// get_user_frags(id) + hitscore	
	set_user_frags(id,idfrags)
	//set_user_frags(id, idfrags)
	//entity_set_float(id, EV_FL_frags, float(idfrags))
	
	new tarfrags = pev_user_frags(target) + 1 //get_user_frags(target) + 1
	set_user_frags(target,tarfrags)
	//set_user_frags(target,tarfrags)
	//entity_set_float(target, EV_FL_frags, float(tarfrags))
	
	new idteam = int:cs_get_user_team(id)
	new iddeaths = cs_get_user_deaths(id)


	message_begin(MSG_ALL, g_msgDeathMsg, {0, 0, 0} ,0)
	write_byte(id)
	write_byte(target)
	write_byte(0)
	write_string(ENT_CLASS_NAME)
	message_end()

	message_begin(MSG_ALL, g_msgScoreInfo)
	write_byte(id)
	write_short(idfrags)
	write_short(iddeaths)
	write_short(0)
	write_short(idteam)
	message_end()

	set_msg_block(g_msgDeathMsg, BLOCK_ONCE)

	//entity_set_float(target, EV_FL_health,float(HP))
	set_user_health(target, HP)
	//set_pev(target,pev_health,HP)

}

public BuyLasermine(id)
{	
	if( !CanCheck(id,1) ) return PLUGIN_CONTINUE
	cs_set_user_money(id,cs_get_user_money(id) - get_pcvar_num(g_LCOST))
	g_havemine[id]++;
	client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_BOUGHT)
	emit_sound(id, CHAN_ITEM, ENT_SOUND5, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM)
	ShowAmmo(id)
	return PLUGIN_HANDLED
}

ShowAmmo(id)
{ 
  new ammo[51] 
  formatex(ammo, 50, "%s %i/%i",STR_STATE, g_havemine[id],get_pcvar_num(g_LAMMO))

  message_begin(MSG_ONE, g_msgStatusText, {0,0,0}, id) 
  write_byte(0) 
  write_string(ammo) 
  message_end() 
} 

public showInfo(id)
{
	client_print(id, print_chat, STR_REF)
}

public say_lasermine(id){
	new said[32]
	read_argv(1,said,31);
	if( !get_pcvar_num( g_LENABLE ) ){
//		client_print(id, print_chat, "%s Lasermines are not currently active.",CHATTAG)
		return PLUGIN_CONTINUE
	}
	
	if (equali(said,"/buy lasermine")||equali(said,"/lm")){
		BuyLasermine(id)
	}else if (equali(said, "lasermine") || equali(said, "/lasermine")){
		const SIZE = 1024
		new msg[SIZE+1],len = 0;
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<html><body>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<p><b>LaserMine</b></p><br/><br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<p>You can be setting the mine on the wall.</p><br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<p>That laser will give what touched it damage.</p><br/><br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<p><b>LaserMine Commands</b></p><br/><br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<p><b>Say /buy lasermine</b> or <b>Say /lm</b> //buying lasermine<br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<b>buy_lasermine</b> //bind ^"F2^" buy_lasermine : using F2 buying lasermine<br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<b>+setlaser</b> //bind mouse3 +setlaser : using mouse3 set lasermine on wall<br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "</body></html>")
		show_motd(id, msg, "Lasermine Entity help")
		return PLUGIN_CONTINUE
	}
	else if (containi(said, "laser") != -1) {
		showInfo(id)
		return PLUGIN_CONTINUE
	}
	return PLUGIN_CONTINUE
}

public standing(id) 
{
	if (!g_settinglaser[id])
		return PLUGIN_CONTINUE

	set_pev(id, pev_maxspeed, 1.0)
//	ShowAmmo(id)

	return PLUGIN_CONTINUE
}

public ltm_PostThink(id) 
{
	if (!g_settinglaser[id] && plsetting[id]){
		resetspeed(id)
	}
	else if (g_settinglaser[id] && !plsetting[id]) {
		pev(id, pev_maxspeed,plspeed[id])
		set_pev(id, pev_maxspeed, 1.0)
	}
	plsetting[id] = g_settinglaser[id]
	return FMRES_IGNORED
}

public ltm_PreThink(id)
{
	if (!pev_user_alive(id) || g_settinglaser[id] == true || is_user_bot(id) || get_pcvar_num(g_LCMDMODE) == 1)
		return FMRES_IGNORED;

	if(pev(id, pev_button ) & IN_USE && !(pev(id, pev_oldbuttons ) & IN_USE ))
		//client_print(id,print_chat,"test");
		CreateLaserMine_Progress(id)
	return FMRES_IGNORED;
}

resetspeed(id)
{
	set_pev(id, pev_maxspeed, plspeed[id])
}

public client_putinserver(id){
	g_deployed[id] = 0;
	g_havemine[id] = 0;
	DeleteTask(id);
	return PLUGIN_CONTINUE
}

public client_disconnect(id){
	if(!get_pcvar_num( g_LENABLE ))
		return PLUGIN_CONTINUE
	DeleteTask(id);
	RemoveAllTripmines(id);
	return PLUGIN_CONTINUE
}


public newround(id){
	if(!get_pcvar_num( g_LENABLE ))
		return PLUGIN_CONTINUE
	pev(id, pev_maxspeed,plspeed[id])
	DeleteTask(id);
	RemoveAllTripmines(id);
	delaycount(id);
	SetStartAmmo(id);
	return PLUGIN_CONTINUE
}

public DeathEvent(){
	if(!get_pcvar_num( g_LENABLE ))
		return PLUGIN_CONTINUE

	new id = read_data(2)
	if(is_user_connected(id)) DeleteTask(id);
	return PLUGIN_CONTINUE
}

public RemoveAllTripmines( i_Owner )
{
	new iEnt = g_MaxPL + 1;
	new clsname[32];
	while( ( iEnt = engfunc( EngFunc_FindEntityByString, iEnt, "classname", ENT_CLASS_NAME ) ) )
	{
		if ( i_Owner )
		{
			if( pev( iEnt, LASERMINE_OWNER ) != i_Owner )
				continue;
			clsname[0] = '^0'
			pev( iEnt, pev_classname, clsname, sizeof(clsname)-1 );
        
			if ( equali( clsname, ENT_CLASS_NAME ) )
			{
				PlaySound( iEnt, STOP_SOUND );
				RemoveEntity( iEnt );
			}
		}
		else
			set_pev( iEnt, pev_flags, FL_KILLME );
	}
	g_deployed[i_Owner]=0;
}

SetStartAmmo(id)
{
	new stammo = get_pcvar_num(g_LSTAMMO);
	if(stammo <= 0) return PLUGIN_CONTINUE;
	g_havemine[id] = (g_havemine[id] <= stammo) ? stammo : g_havemine[id];
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public CutDeploy_onDamage(id)
{
	if(get_user_health(id) < 1)
		DeleteTask(id);
}

#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
public event_infect2(id)
{
	DeleteTask(id);
	return PLUGIN_CONTINUE
}
#endif

DeleteTask(id)
{
	if (task_exists((TASK_PLANT + id)))
	{
		remove_task((TASK_PLANT + id))
	}
	if (task_exists((TASK_RELEASE + id)))
	{
		remove_task((TASK_RELEASE + id))
	}
	g_settinglaser[id] = false
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

stock set_rendering(entity, fx = kRenderFxNone, r = 255, g = 255, b = 255, render = kRenderNormal, amount = 16)
{
	static Float:RenderColor[3];
	RenderColor[0] = float(r);
	RenderColor[1] = float(g);
	RenderColor[2] = float(b);

	set_pev(entity, pev_renderfx, fx);
	set_pev(entity, pev_rendercolor, RenderColor);
	set_pev(entity, pev_rendermode, render);
	set_pev(entity, pev_renderamt, float(amount));

	return 1
}

// Gets offset data
get_offset_value(id, type)
{
	new key = -1;
	switch(type)
	{
		case OFFSET_TEAM: key = OFFSET_TEAM;
		case OFFSET_MONEY:
		{
#if defined UL_MONEY_SUPPORT
			return cs_get_user_money_ul(id);
#else
			key = OFFSET_MONEY;
#endif
		}
		case OFFSET_DEATH: key = OFFSET_DEATH;
	}
	
	if(key != -1)
	{
		if(is_amd64_server()) key += 25;
		return get_pdata_int(id, key);
	}
	
	return -1;
}

// Sets offset data
set_offset_value(id, type, value)
{
	new key = -1;
	switch(type)
	{
		case OFFSET_TEAM: key = OFFSET_TEAM;
		case OFFSET_MONEY:
		{
#if defined UL_MONEY_SUPPORT
			return cs_set_user_money_ul(id, value);
#else
			key = OFFSET_MONEY;
			
			// Send Money message to update player's HUD
			message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, g_msgMoney, {0,0,0}, id);
			write_long(value);
			write_byte(1);	// Flash (difference between new and old money)
			message_end();
#endif
		}
		case OFFSET_DEATH: key = OFFSET_DEATH;
	}
	
	if(key != -1)
	{
		if(is_amd64_server()) key += 25;
		set_pdata_int(id, key, value);
	}
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
Благодаря.

Потребителски аватар

OciXCrom TM
Администратор
Администратор
Мнения: 5789
Регистриран: 06 окт 2016, 19:20
Местоположение: /resetscore
Се отблагодари: 107 пъти
Получена благодарност: 693 пъти
Години: 22
Контакти:

Преработка или помощ за Laser/Tripmine Entity 2.3

Мнение от OciXCrom TM » 11 сеп 2019, 14:37

Плъгинът прави "лъжно" убийство което не може да се детектира от страна на други плъгини.

Опитай на редовете 1194 и 1199 да добавиш буквата "е" в началото на функциите. Демек message_* да стане emessage_*. По този начин убийството ще може да се отчете от ранк системата и всички други плъгини. Не съм сигурен за /rank обаче - тествай.

Потребителски аватар

mi0 cool
AMXX Скриптър
AMXX Скриптър
Мнения: 410
Регистриран: 09 дек 2016, 22:02
Се отблагодари: 84 пъти
Получена благодарност: 88 пъти
Години: 26
Контакти:

Преработка или помощ за Laser/Tripmine Entity 2.3

Мнение от mi0 cool » 11 сеп 2019, 14:56

Аз мисля, че ще е по-добре да Execute-ва реално убийство, вместо Fake Message-и. Така няма да има проблеми и с други плъгини.
They call me kurdokoleno
Catch Mod - 93.123.18.38:27018

Потребителски аватар

Автор на темата
iv69
Потребител
Потребител
Мнения: 540
Регистриран: 17 мар 2018, 15:34
Се отблагодари: 156 пъти
Получена благодарност: 19 пъти

Преработка или помощ за Laser/Tripmine Entity 2.3

Мнение от iv69 » 12 сеп 2019, 00:40

mi0 написа:
11 сеп 2019, 14:56
Аз мисля, че ще е по-добре да Execute-ва реално убийство, вместо Fake Message-и. Така няма да има проблеми и с други плъгини.
Това не само, че е по-добре ,а е идеалния вариант,но дали някак си може изобщо да стане ? Аз мисля, че е почти невъзможно, може би защото няма такова оръжие в основата на самата игра на ЦС1.6. Не знам как да си го обясня, но предполагам , че ме разбирате: както се дава кил от убийства със граната, със пистолет или автомат, или пък с нож.....

Добавено преди 21 минути 30 секунди:
Благодаря за идеите, ще пробвам с emessage_* , и дано стане поне да дава XP - а за киловете малко се съмнявам да ги добавя.. Ще пиша какво е станало, ако не ще теглим една голяма и гореща молба за нов ъпдейт на ранк-системата, или за събплъгин , де да знам харесва ми идеята за лазерите - но пък като не отчита нищо са безполезни...само правят дим без огън :)

Потребителски аватар

mi0 cool
AMXX Скриптър
AMXX Скриптър
Мнения: 410
Регистриран: 09 дек 2016, 22:02
Се отблагодари: 84 пъти
Получена благодарност: 88 пъти
Години: 26
Контакти:

Преработка или помощ за Laser/Tripmine Entity 2.3

Мнение от mi0 cool » 12 сеп 2019, 01:32

По заглавието и съдаржанието останах с впечатление, че имаш някаква представа за какво става на въпрос. Щом съм го предложил, значи има начин и не само има, но е елементарно. ExecuteHamB може да ползваш.
They call me kurdokoleno
Catch Mod - 93.123.18.38:27018

Потребителски аватар

Автор на темата
iv69
Потребител
Потребител
Мнения: 540
Регистриран: 17 мар 2018, 15:34
Се отблагодари: 156 пъти
Получена благодарност: 19 пъти

Преработка или помощ за Laser/Tripmine Entity 2.3

Мнение от iv69 » 12 сеп 2019, 11:50

mi0 написа:
12 сеп 2019, 01:32
По заглавието и съдаржанието останах с впечатление, че имаш някаква представа за какво става на въпрос. Щом съм го предложил, значи има начин и не само има, но е елементарно. ExecuteHamB може да ползваш.
Не, не мога да се справя. Ако имаш някаква идея и знаеш какво може да се направи - моля те направи го.
Изречения като:
"...Аз мисля, че ще е по-добре да Execute-ва реално убийство, вместо Fake Message-и..."
или:
"...ExecuteHamB може да ползваш..." - не ми говорят абсолютно нищичко за съжаление. Поне обясни малко по-подробно, като Крома например какво точно и къде да го направя, аз ще се опитам да го направя, или за още по лесно и сигурно: Направи го и кажи какво и къде е променено ? Става ли така ?

Потребителски аватар

mi0 cool
AMXX Скриптър
AMXX Скриптър
Мнения: 410
Регистриран: 09 дек 2016, 22:02
Се отблагодари: 84 пъти
Получена благодарност: 88 пъти
Години: 26
Контакти:

Преработка или помощ за Laser/Tripmine Entity 2.3

Мнение от mi0 cool » 12 сеп 2019, 14:22

Ето ти го и да се надяваме, че мода не е от цс-хлапе, понеже най-вероятно няма да работи. Махнах всички Deprecated работи.

Код: Избери всички

/* Plugin generated by AMXX-Studio */
//#define BIOHAZARD_SUPPORT
//#define UL_MONEY_SUPPORT

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#include <xs>

#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	#include <biohazard>
#endif

#if defined UL_MONEY_SUPPORT
	#include <money_ul>
#endif


#if AMXX_VERSION_NUM < 180
	#assert AMX Mod X v1.8.0 or greater library required!
#endif
#if AMXX_VERSION_NUM > 182
	#define client_disconnect client_disconnected
#endif

#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	#define PLUGIN "LTM for BIOHAZARD"
	#define VERSION "+1.4"
#else
	#define PLUGIN "Laser/Tripmine Entity"
	#define VERSION "2.3"
#endif
#define AUTHOR "SandStriker"

#define RemoveEntity(%1)	engfunc(EngFunc_RemoveEntity,%1)
//#define ACCESSLEVEL		ADMIN_LEVEL_H
#define TASK_PLANT		15100
#define TASK_RESET		15500
#define TASK_RELEASE		15900

#define LASERMINE_TEAM		pev_iuser1//EV_INT_iuser1
#define LASERMINE_OWNER		pev_iuser2 //EV_INT_iuser3
#define LASERMINE_STEP		pev_iuser3
#define LASERMINE_HITING	pev_iuser4
#define LASERMINE_COUNT		pev_fuser1

#define LASERMINE_POWERUP	pev_fuser2
#define LASERMINE_BEAMTHINK	pev_fuser3

#define LASERMINE_BEAMENDPOINT	pev_vuser1
#define MAX_MINES		10
#define MODE_LASERMINE		0
#define OFFSET_TEAM 		114
#define OFFSET_MONEY		115
#define OFFSET_DEATH	 	444

#define cs_get_user_team(%1)		CsTeams:get_offset_value(%1,OFFSET_TEAM)
#define cs_get_user_deaths(%1)		get_offset_value(%1,OFFSET_DEATH)
#define cs_get_user_money(%1)		get_offset_value(%1,OFFSET_MONEY)
#define cs_set_user_money(%1,%2)	set_offset_value(%1,OFFSET_MONEY,%2)

/*enum CsTeams {
	CS_TEAM_UNASSIGNED = 0,
	CS_TEAM_T = 1,
	CS_TEAM_CT = 2,
	CS_TEAM_SPECTATOR = 3
};*/

enum tripmine_e {
	TRIPMINE_IDLE1 = 0,
	TRIPMINE_IDLE2,
	TRIPMINE_ARM1,
	TRIPMINE_ARM2,
	TRIPMINE_FIDGET,
	TRIPMINE_HOLSTER,
	TRIPMINE_DRAW,
	TRIPMINE_WORLD,
	TRIPMINE_GROUND,
};

enum
{
	POWERUP_THINK,
	BEAMBREAK_THINK,
	EXPLOSE_THINK
};

enum
{
	POWERUP_SOUND,
	ACTIVATE_SOUND,
	STOP_SOUND
};

new const
	ENT_MODELS[]	= "models/v_tripmine.mdl",
	ENT_SOUND1[]	= "weapons/mine_deploy.wav",
	ENT_SOUND2[]	= "weapons/mine_charge.wav",
	ENT_SOUND3[]	= "weapons/mine_activate.wav",
	ENT_SOUND4[]	= "debris/beamstart9.wav",
	ENT_SOUND5[]	= "items/gunpickup2.wav",
	ENT_SOUND6[]	= "debris/bustglass1.wav",
	ENT_SOUND7[]	= "debris/bustglass2.wav",
	ENT_SPRITE1[] 	= "sprites/laserbeam.spr",
	ENT_SPRITE2[] 	= "sprites/zerogxplode.spr";

new const
	ENT_CLASS_NAME[]	= "lasermine",
	//ENT_CLASS_NAME2[]	= "info_target",
	ENT_CLASS_NAME3[]	= "func_breakable";

new const
#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	CHATTAG[] 		= "[BioLaser]",
#else
	CHATTAG[] 		= "[Lasermine]",
#endif
	//STR_MINEDETNATED[] 	= "Your mine has detonated.",
	//STR_MINEDETNATED2[]	= "detonated your mine.",
	STR_NOTACTIVE[] 	= "Lasermines are not currently active.",
	STR_DONTHAVEMINE[]	= "You don't have lasermine.",
	//STR_CANTDEPLOY[]	= "Your team can't deploying lasermine!",
	STR_MAXDEPLOY[]		= "Maximum mines have been deployed.",
	STR_MANYPPL[]		= "Too many ppl on your team...",
	STR_PLANTWALL[]		= "You must plant the lasermine on a wall!",
	STR_REF[]		= "Refer to a lasermine rule with this server. say 'lasermine'",
#if defined BIOHAZARD_SUPPORT	
	STR_CBT[]		= "Your Zombie! Can't buy and deploying lasermine!",
#else
	STR_CBT[]		= "Your Team Can't buy and deploying lasermine!",
#endif
	STR_CANTBUY[]		= "Can't buying this server.",
	STR_HAVEMAX[]		= "You have a maximum lasermine.",
	STR_NOMONEY[]		= "You don't have enough money to buy a lasermine! ($",
	STR_NEEDED[]		= "needed)",
	STR_DELAY[]		= "You can buying and deploying lasermine in after",
	STR_SECONDS[]		= "seconds.",
	STR_BOUGHT[]		= "You have successfully bought a lasermine.",
	STR_STATE[]		= "LaserMines Ammo:",
	STR_NOACCESS[]		= "You can't access, this command.";

new g_EntMine;
new beam, boom
new 
	g_LENABLE,g_LFMONEY,g_LAMMO,g_LDMG,
	g_LTMAX,g_LCOST,g_LHEALTH,g_LMODE,g_LRADIUS,g_LRDMG,g_LFF,g_LCBT;
new
	g_LDELAY,/*g_LTHINK,*/g_LVISIBLE,
	g_LSTAMMO,g_LACCESS,g_LGLOW,g_LDMGMODE,g_LCLMODE,g_LCBRIGHT,g_LDSEC,g_LCMDMODE,g_LBUYMODE;

new g_dcount[33],g_nowtime,g_MaxPL
new bool:g_settinglaser[33]
new g_msgDamage,g_msgStatusText,g_msgMoney;
new Float:plspeed[33]
new plsetting[33]
new g_havemine[33];
new g_deployed[33];

public plugin_init() {
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
	
	// Add your code here...
	register_clcmd("+setlaser","CreateLaserMine_Progress_b");
  	register_clcmd("-setlaser","StopCreateLaserMine");
	register_clcmd("+dellaser","ReturnLaserMine_Progress");
  	register_clcmd("-dellaser","StopReturnLaserMine");
	register_clcmd("say","say_lasermine");
	register_clcmd("buy_lasermine","BuyLasermine");

#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	g_LENABLE	= register_cvar("bio_ltm","1");
	g_LACCESS	= register_cvar("bio_ltm_acs","0"); 		//0 all, 1 admin
	g_LMODE		= register_cvar("bio_ltm_mode","0"); 		//0 lasermine, 1 tripmine
	g_LAMMO		= register_cvar("bio_ltm_ammo","2");
	g_LDMG		= register_cvar("bio_ltm_dmg","60");		//laser hit dmg
	g_LCOST		= register_cvar("bio_ltm_cost","2500");
	g_LFMONEY	= register_cvar("bio_ltm_fragmoney","300");
	g_LHEALTH	= register_cvar("bio_ltm_health","500");
	g_LTMAX		= register_cvar("bio_ltm_teammax","10");
	g_LRADIUS	= register_cvar("bio_ltm_radius","320.0");
	g_LRDMG		= register_cvar("bio_ltm_rdmg","100"); 		//radius damage
	g_LFF		= register_cvar("bio_ltm_ff","0");
	g_LCBT		= register_cvar("bio_ltm_cbt","ALL");
	g_LBUYMODE	= register_cvar("bio_ltm_buymode","1");
	g_LDELAY	= register_cvar("bio_ltm_delay","15");
	//g_LTHINK = register_cvar("bio_ltm_think","0.01");
	g_LVISIBLE	= register_cvar("bio_ltm_line","1");
	g_LGLOW		= register_cvar("bio_ltm_glow","0");
	g_LCBRIGHT	= register_cvar("bio_ltm_bright","255");	//laser line brightness.
	g_LCLMODE	= register_cvar("bio_ltm_color","0");		//0 is team color,1 is green
	g_LDMGMODE	= register_cvar("bio_ltm_ldmgmode","0"); 	//0 - frame dmg, 1 - once dmg, 2 - 1 second dmg
	g_LDSEC		= register_cvar("bio_ltm_ldmgseconds","1");	//mode 2 only, damage / seconds. default 1 (sec)
	g_LSTAMMO	= register_cvar("bio_ltm_startammo","1");
	g_LCMDMODE	= register_cvar("bio_ltm_cmdmode","0");		//0 is +USE key, 1 is bind, 2 is each.
#else
	g_LENABLE	= register_cvar("amx_ltm","1");
	g_LACCESS	= register_cvar("amx_ltm_acs","0"); 		//0 all, 1 admin
	g_LMODE		= register_cvar("amx_ltm_mode","0"); 		//0 lasermine, 1 tripmine
	g_LAMMO		= register_cvar("amx_ltm_ammo","2");
	g_LDMG		= register_cvar("amx_ltm_dmg","60"); 		//laser hit dmg
	g_LCOST		= register_cvar("amx_ltm_cost","2500");
	g_LFMONEY	= register_cvar("amx_ltm_fragmoney","300");
	g_LHEALTH	= register_cvar("amx_ltm_health","500");
	g_LTMAX		= register_cvar("amx_ltm_teammax","10");
	g_LRADIUS	= register_cvar("amx_ltm_radius","320.0");
	g_LRDMG		= register_cvar("amx_ltm_rdmg","100");		//radius damage
	g_LFF		= register_cvar("amx_ltm_ff","0");
	g_LCBT		= register_cvar("amx_ltm_cbt","ALL");
	g_LBUYMODE	= register_cvar("amx_ltm_buymode","1");
	g_LDELAY	= register_cvar("amx_ltm_delay","15");
	//g_LTHINK = register_cvar("amx_ltm_think","0.01")
	g_LVISIBLE	= register_cvar("amx_ltm_line","1");
	g_LGLOW		= register_cvar("amx_ltm_glow","0");
	g_LCBRIGHT	= register_cvar("amx_ltm_bright","255");	//laser line brightness.
	g_LCLMODE	= register_cvar("amx_ltm_color","0"); 		//0 is team color,1 is green
	g_LDMGMODE	= register_cvar("amx_ltm_ldmgmode","0"); 	//0 - frame dmg, 1 - once dmg, 2 - 1 second dmg
	g_LDSEC		= register_cvar("amx_ltm_ldmgseconds","1");	//mode 2 only, damage / seconds. default 1 (sec)
	g_LSTAMMO	= register_cvar("amx_ltm_startammo","1");
	g_LCMDMODE	= register_cvar("amx_ltm_cmdmode","0");		//0 is +USE key, 1 is bind, 2 is each.
#endif
	register_event("DeathMsg", "DeathEvent", "a");
 	register_event("CurWeapon", "standing", "be", "1=1");
	register_event("ResetHUD", "delaycount", "a");
	register_event("ResetHUD", "newround", "b");
	register_event("Damage","CutDeploy_onDamage","b");
	g_msgDamage 	= get_user_msgid("Damage");
	g_msgStatusText = get_user_msgid("StatusText");
	g_msgMoney	= get_user_msgid("Money");
	// -- Forward.
	register_forward(FM_Think, "ltm_Think" );
	register_forward(FM_PlayerPostThink, "ltm_PostThink" );
	register_forward(FM_PlayerPreThink, "ltm_PreThink");
}

public plugin_precache() 
{
	precache_sound(ENT_SOUND1);
	precache_sound(ENT_SOUND2);
	precache_sound(ENT_SOUND3);
	precache_sound(ENT_SOUND4);
	precache_sound(ENT_SOUND5);
	precache_sound(ENT_SOUND6);
	precache_sound(ENT_SOUND7);
	precache_model(ENT_MODELS);
	beam = precache_model(ENT_SPRITE1);
	boom = precache_model(ENT_SPRITE2);
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

/*public plugin_modules() 
{
	require_module("fakemeta");
	require_module("cstrike");
	//require_module("fun")
}*/

public plugin_cfg()
{
	g_EntMine = engfunc(EngFunc_AllocString,ENT_CLASS_NAME3);
	arrayset(g_havemine,0,sizeof(g_havemine));
	arrayset(g_deployed,0,sizeof(g_deployed));
	g_MaxPL = get_maxplayers();

	new file[64]; get_localinfo("amxx_configsdir",file,63);
#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	format(file, 63, "%s/bhltm_cvars.cfg", file);
#else
	format(file, 63, "%s/ltm_cvars.cfg", file);
#endif
	if(file_exists(file)) server_cmd("exec %s", file), server_exec();

}

public delaycount(id)
{
	g_dcount[id] = floatround(get_gametime());
}

bool:CheckTime(id)
{
	g_nowtime = floatround(get_gametime()) - g_dcount[id];
	if(g_nowtime >= get_pcvar_num(g_LDELAY))
		return true;
	return false;
}

public CreateLaserMine_Progress_b(id)
{
	if(get_pcvar_num(g_LCMDMODE) != 0)
		CreateLaserMine_Progress(id);
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public CreateLaserMine_Progress(id)
{

	if (!CreateCheck(id))
		return PLUGIN_HANDLED;
	g_settinglaser[id] = true;

	message_begin( MSG_ONE, 108, {0,0,0}, id );
	write_byte(1);
	write_byte(0);
	message_end();

	set_task(1.2, "Spawn", (TASK_PLANT + id));

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public ReturnLaserMine_Progress(id)
{

	if (!ReturnCheck(id))
		return PLUGIN_HANDLED;
	g_settinglaser[id] = true;

	message_begin( MSG_ONE, 108, {0,0,0}, id );
	write_byte(1);
	write_byte(0);
	message_end();

	set_task(1.2, "ReturnMine", (TASK_RELEASE + id));
	

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public StopCreateLaserMine(id)
{

	DeleteTask(id);
	message_begin(MSG_ONE, 108, {0,0,0}, id);
	write_byte(0);
	write_byte(0);
	message_end();

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public StopReturnLaserMine(id)
{

	DeleteTask(id);
	message_begin(MSG_ONE, 108, {0,0,0}, id);
	write_byte(0);
	write_byte(0);
	message_end();

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public ReturnMine(id)
{
	id -= TASK_RELEASE;
	new tgt,body,Float:vo[3],Float:to[3];
	get_user_aiming(id,tgt,body);
	if(!pev_valid(tgt)) return;
	pev(id,pev_origin,vo);
	pev(tgt,pev_origin,to);
	if(get_distance_f(vo,to) > 70.0) return;
	
	new EntityName[32];
	pev(tgt, pev_classname, EntityName, 31);
	if(!equal(EntityName, ENT_CLASS_NAME)) return;
	if(pev(tgt,LASERMINE_OWNER) != id) return;
	RemoveEntity(tgt);

	g_havemine[id] ++;
	g_deployed[id] --;
	emit_sound(id, CHAN_ITEM, ENT_SOUND5, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM)
	ShowAmmo(id)

	return;
}

public Spawn( id )
{
	id -= TASK_PLANT
	// motor
	new i_Ent = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity,g_EntMine);
	if(!i_Ent)
	{
		client_print(id,print_chat,"[Laesrmine Debug] Can't Create Entity");
		return PLUGIN_HANDLED_MAIN;
	}
	set_pev(i_Ent,pev_classname,ENT_CLASS_NAME);

	engfunc(EngFunc_SetModel,i_Ent,ENT_MODELS);

	set_pev(i_Ent,pev_solid,SOLID_NOT);
	set_pev(i_Ent,pev_movetype,MOVETYPE_FLY);

	set_pev(i_Ent,pev_frame,0);
	set_pev(i_Ent,pev_body,3);
	set_pev(i_Ent,pev_sequence,TRIPMINE_WORLD);
	set_pev(i_Ent,pev_framerate,0);
  
	set_pev(i_Ent,pev_takedamage,DAMAGE_YES);
	
	set_pev(i_Ent,pev_dmg,100.0);
	set_user_health(i_Ent,get_pcvar_num(g_LHEALTH));
	new Float:vOrigin[3];
	new	Float:vNewOrigin[3],Float:vNormal[3],Float:vTraceDirection[3],
		Float:vTraceEnd[3],Float:vEntAngles[3];
	pev( id, pev_origin, vOrigin );
	velocity_by_aim( id, 128, vTraceDirection );
	xs_vec_add( vTraceDirection, vOrigin, vTraceEnd );
	
	engfunc( EngFunc_TraceLine, vOrigin, vTraceEnd, DONT_IGNORE_MONSTERS, id, 0 );
	
	new Float:fFraction;
	get_tr2( 0, TR_flFraction, fFraction );
	

	// -- We hit something!
	if ( fFraction < 1.0 )
	{
		// -- Save results to be used later.
		get_tr2( 0, TR_vecEndPos, vTraceEnd );
		get_tr2( 0, TR_vecPlaneNormal, vNormal );
	}


	xs_vec_mul_scalar( vNormal, 8.0, vNormal );
	xs_vec_add( vTraceEnd, vNormal, vNewOrigin );

	engfunc(EngFunc_SetSize, i_Ent, Float:{ -4.0, -4.0, -4.0 }, Float:{ 4.0, 4.0, 4.0 } );
	engfunc(EngFunc_SetOrigin, i_Ent, vNewOrigin );

	// -- Rotate tripmine.
	vector_to_angle(vNormal,vEntAngles );
	set_pev(i_Ent,pev_angles,vEntAngles );

	// -- Calculate laser end origin.
	new Float:vBeamEnd[3], Float:vTracedBeamEnd[3];
    
	xs_vec_mul_scalar(vNormal, 8192.0, vNormal );
	xs_vec_add( vNewOrigin, vNormal, vBeamEnd );

	engfunc( EngFunc_TraceLine, vNewOrigin, vBeamEnd, IGNORE_MONSTERS, -1, 0 );

	get_tr2( 0, TR_vecPlaneNormal, vNormal );
	get_tr2( 0, TR_vecEndPos, vTracedBeamEnd );

	// -- Save results to be used later.
	set_pev(i_Ent, LASERMINE_OWNER, id );
	set_pev(i_Ent,LASERMINE_BEAMENDPOINT,vTracedBeamEnd);
	set_pev(i_Ent,LASERMINE_TEAM,int:cs_get_user_team(id));
	new Float:fCurrTime = get_gametime();

	set_pev(i_Ent,LASERMINE_POWERUP, fCurrTime + 2.5 );
  
	set_pev(i_Ent,LASERMINE_STEP,POWERUP_THINK);
	set_pev(i_Ent,pev_nextthink, fCurrTime + 0.2 );

	PlaySound(i_Ent,POWERUP_SOUND );
	g_deployed[id]++;
	g_havemine[id]--;
	DeleteTask(id);
	ShowAmmo(id);
	return 1;
}

stock TeamDeployedCount(id)
{
	//new tid[32];
	
	static i;
	static CsTeams:t;t = cs_get_user_team(id);
	static cnt;cnt=0;

	for(i = 1;i <= g_MaxPL;i++)
	{
		if(is_user_connected(i))
			if(t == cs_get_user_team(i))
				cnt += g_deployed[i];
	}

	return cnt;
}

bool:CheckCanTeam(id)
{
	new arg[5],CsTeam:num;
	get_pcvar_string(g_LCBT,arg,3);
	if(equali(arg,"T"))
	{
		num = CsTeam:CS_TEAM_T;
	}
	else if(equali(arg,"CT"))
	{
		num = CsTeam:CS_TEAM_CT;
	}
	else if(equali(arg,"ALL"))
	{
		num = CsTeam:CS_TEAM_UNASSIGNED;
	}	
	else
	{
		num = CsTeam:CS_TEAM_UNASSIGNED;
	}
	if(num != CsTeam:CS_TEAM_UNASSIGNED && num != CsTeam:cs_get_user_team(id))
		return false;
	return true;
}

bool:CanCheck(id,mode)
{
	if( !get_pcvar_num( g_LENABLE ) )
	{
		client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_NOTACTIVE);
		return false;
	}
	if( get_pcvar_num(g_LACCESS) != 0)
		if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_IMMUNITY))
		{
			client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_NOACCESS);
			return false;
		}
	if(!pev_user_alive(id)) return false;
#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	if(is_user_zombie(id))
	{
		client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_CBT);
		return false;
	}
#endif
	if (!CheckCanTeam(id))
	{
		client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_CBT);
		return false;
	}
	if( mode == 0)
	{
		if(g_havemine[id] <= 0)
		{
			client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_DONTHAVEMINE);
			return false;
		}
	}
	if (mode == 1)
	{
		if (get_pcvar_num(g_LBUYMODE) == 0)
		{
			client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_CANTBUY);
			return false;
		}
		if (g_havemine[id] >= get_pcvar_num(g_LAMMO))
		{
			client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_HAVEMAX);
			return false;
		}
		if (cs_get_user_money(id) < get_pcvar_num(g_LCOST))
		{
			client_print(id, print_chat, "%s %s%d %s",CHATTAG, STR_NOMONEY,get_pcvar_num(g_LCOST),STR_NEEDED);
			return false;
		}
	}
	if(!CheckTime(id))
	{
		client_print(id,print_chat, "%s %s %d %s",CHATTAG,STR_DELAY,get_pcvar_num(g_LDELAY)-g_nowtime,STR_SECONDS);
		return false;
	}

	return true;
}

bool:ReturnCheck( id )
{
	if(!CanCheck(id,-1)) return false;
	if(g_havemine[id] + 1 > get_pcvar_num(g_LAMMO)) return false;
	new tgt,body,Float:vo[3],Float:to[3];
	get_user_aiming(id,tgt,body);
	if(!pev_valid(tgt)) return false;
	pev(id,pev_origin,vo);
	pev(tgt,pev_origin,to);
	if(get_distance_f(vo,to) > 70.0) return false;
	
	new EntityName[32];
	pev(tgt, pev_classname, EntityName, 31);
	if(!equal(EntityName, ENT_CLASS_NAME)) return false;
	if(pev(tgt,LASERMINE_OWNER) != id) return false;
	
	return true;
}

bool:CreateCheck( id )
{
	if (!CanCheck(id,0)) return false;
	if (g_deployed[id] >= get_pcvar_num(g_LAMMO))
	{
		client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_MAXDEPLOY);
		return false;
	}

	//client_print(id,print_chat,"[Lasermine] your team deployed %d",TeamDeployedCount(id))
	if(TeamDeployedCount(id) >= get_pcvar_num(g_LTMAX))
	{
		client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_MANYPPL);
		return false;
	}
	
	new Float:vTraceDirection[3], Float:vTraceEnd[3],Float:vOrigin[3];
	
	pev( id, pev_origin, vOrigin );
	velocity_by_aim( id, 128, vTraceDirection );
	xs_vec_add( vTraceDirection, vOrigin, vTraceEnd );
	
	engfunc( EngFunc_TraceLine, vOrigin, vTraceEnd, DONT_IGNORE_MONSTERS, id, 0 );
	
	new Float:fFraction,Float:vTraceNormal[3];
	get_tr2( 0, TR_flFraction, fFraction );
	
	// -- We hit something!
	if ( fFraction < 1.0 )
	{
		// -- Save results to be used later.
		get_tr2( 0, TR_vecEndPos, vTraceEnd );
		get_tr2( 0, TR_vecPlaneNormal, vTraceNormal );

		//get_tr2( 0, TR_pHit );

		return true;
	}

	client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_PLANTWALL)
	DeleteTask(id);
	// -- Did not touched something. (not solid)
	return false;
}

public ltm_Think( i_Ent )
{
	if ( !pev_valid( i_Ent ) )
		return FMRES_IGNORED;
	new EntityName[32];
	pev( i_Ent, pev_classname, EntityName, 31);
	if(!get_pcvar_num(g_LENABLE)) return FMRES_IGNORED;
	// -- Entity is not a tripmine, ignoring the next...
	if ( !equal( EntityName, ENT_CLASS_NAME ) )
		return FMRES_IGNORED;

	static Float:fCurrTime;
	fCurrTime = get_gametime();

	switch( pev( i_Ent, LASERMINE_STEP ) )
	{
		case POWERUP_THINK :
		{
			new Float:fPowerupTime;
			pev( i_Ent, LASERMINE_POWERUP, fPowerupTime );

			if( fCurrTime > fPowerupTime )
			{
				set_pev( i_Ent, pev_solid, SOLID_BBOX );
				set_pev( i_Ent, LASERMINE_STEP, BEAMBREAK_THINK );

				PlaySound( i_Ent, ACTIVATE_SOUND );
			}
			if(get_pcvar_num(g_LGLOW)!=0)
			{
				if(get_pcvar_num(g_LCLMODE)==0)
				{
					switch (pev(i_Ent,LASERMINE_TEAM))
					{
						case CS_TEAM_T: set_rendering(i_Ent,kRenderFxGlowShell,255,0,0,kRenderNormal,5);
						case CS_TEAM_CT:set_rendering(i_Ent,kRenderFxGlowShell,0,0,255,kRenderNormal,5);
					}
				}else
				{
					set_rendering(i_Ent,kRenderFxGlowShell,0,255,0,kRenderNormal,5);
				}
			}
			set_pev( i_Ent, pev_nextthink, fCurrTime + 0.1 );
		}
		case BEAMBREAK_THINK :
		{
			static Float:vEnd[3],Float:vOrigin[3];
			pev( i_Ent, pev_origin, vOrigin );
			pev( i_Ent, LASERMINE_BEAMENDPOINT, vEnd );

			static iHit, Float:fFraction;
			engfunc( EngFunc_TraceLine, vOrigin, vEnd, DONT_IGNORE_MONSTERS, i_Ent, 0 );

			get_tr2( 0, TR_flFraction, fFraction );
			iHit = get_tr2( 0, TR_pHit );

			// -- Something has passed the laser.
			if ( fFraction < 1.0 )
			{
				// -- Ignoring others tripmines entity.
				if(pev_valid(iHit))
				{
					pev( iHit, pev_classname, EntityName, 31 );
	
					if( !equal( EntityName, ENT_CLASS_NAME ) )
					{
						set_pev( i_Ent, pev_enemy, iHit );
						if(get_pcvar_num(g_LMODE) == MODE_LASERMINE)
							CreateLaserDamage(i_Ent,iHit);
						else
							if(get_pcvar_num(g_LFF) || CsTeams:pev(i_Ent,LASERMINE_TEAM) != cs_get_user_team(iHit))
								set_pev( i_Ent, LASERMINE_STEP, EXPLOSE_THINK );
				
						set_pev( i_Ent, pev_nextthink, fCurrTime + random_float( 0.1, 0.3 ) );
					}
				}
			}
			if(get_pcvar_num(g_LDMGMODE)!=0)
				if(pev(i_Ent,LASERMINE_HITING) != iHit)
					set_pev(i_Ent,LASERMINE_HITING,iHit);
 
			// -- Tripmine is still there.
			if ( pev_valid( i_Ent ))
			{
				static Float:fHealth;
				pev( i_Ent, pev_health, fHealth );

				if( fHealth <= 0.0 || (pev(i_Ent,pev_flags) & FL_KILLME))
				{
					set_pev( i_Ent, LASERMINE_STEP, EXPLOSE_THINK );
					set_pev( i_Ent, pev_nextthink, fCurrTime + random_float( 0.1, 0.3 ) );
				}
          
				static Float:fBeamthink;
				pev( i_Ent, LASERMINE_BEAMTHINK, fBeamthink );
          
				if( fBeamthink < fCurrTime && get_pcvar_num(g_LVISIBLE))
				{
					DrawLaser(i_Ent, vOrigin, vEnd );
					set_pev( i_Ent, LASERMINE_BEAMTHINK, fCurrTime + 0.1 );
				}
				set_pev( i_Ent, pev_nextthink, fCurrTime + 0.01 );
			}
		}
		case EXPLOSE_THINK :
		{
			// -- Stopping entity to think
			set_pev( i_Ent, pev_nextthink, 0.0 );
			PlaySound( i_Ent, STOP_SOUND );
			g_deployed[pev(i_Ent,LASERMINE_OWNER)]--;
			CreateExplosion( i_Ent );
			CreateDamage(i_Ent,get_pcvar_float(g_LRDMG),get_pcvar_float(g_LRADIUS))
			RemoveEntity  ( i_Ent );
		}
	}

	return FMRES_IGNORED;
}

PlaySound( i_Ent, i_SoundType )
{
	switch ( i_SoundType )
	{
		case POWERUP_SOUND :
		{
			emit_sound( i_Ent, CHAN_VOICE, ENT_SOUND1, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM );
			emit_sound( i_Ent, CHAN_BODY , ENT_SOUND2, 0.2, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM );
		}
		case ACTIVATE_SOUND :
		{
			emit_sound( i_Ent, CHAN_VOICE, ENT_SOUND3, 0.5, ATTN_NORM, 1, 75 );
		}
		case STOP_SOUND :
		{
			emit_sound( i_Ent, CHAN_BODY , ENT_SOUND2, 0.2, ATTN_NORM, SND_STOP, PITCH_NORM );
			emit_sound( i_Ent, CHAN_VOICE, ENT_SOUND3, 0.5, ATTN_NORM, SND_STOP, 75 );
		}
	}
}

DrawLaser(i_Ent, const Float:v_Origin[3], const Float:v_EndOrigin[3] )
{
	new tcolor[3];
	new teamid = pev(i_Ent, LASERMINE_TEAM);
	if(get_pcvar_num(g_LCLMODE) == 0)
	{
		switch(teamid){
			case 1:{
				tcolor[0] = 255;
				tcolor[1] = 0;
				tcolor[2] = 0;
			}
			case 2:{
				tcolor[0] = 0;
				tcolor[1] = 0;
				tcolor[2] = 255;
			}
		}
	}else
	{
		tcolor[0] = 0;
		tcolor[1] = 255;
		tcolor[2] = 0;
	}
	message_begin(MSG_BROADCAST,SVC_TEMPENTITY);
	write_byte(TE_BEAMPOINTS);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_Origin[0]);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_Origin[1]);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_Origin[2]);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_EndOrigin[0]); //Random
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_EndOrigin[1]); //Random
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_EndOrigin[2]); //Random
	write_short(beam);
	write_byte(0);
	write_byte(0);
	write_byte(1);	//Life
	write_byte(5);	//Width
	write_byte(0);	//wave
	write_byte(tcolor[0]); // r
	write_byte(tcolor[1]); // g
	write_byte(tcolor[2]); // b
	write_byte(get_pcvar_num(g_LCBRIGHT));
	write_byte(255);
	message_end();
}
/*
CreateDamage(iCurrent,DmgMAX,Float:Radius)
{
	new AtkID = pev(iCurrent,LASERMINE_OWNER)// entity_get_int(iCurrent,LASERMINE_OWNER)
	new TeamID= pev(iCurrent,LASERMINE_TEAM) //entity_get_int(iCurrent,LASERMINE_INT_TEAM)
	new Player = -1;
	new Float:distance,dmg;
	new Float:tOrigin[3];
	new Float:vOrigin[3];
	new iHitHP,iHitTeam;
	pev(iCurrent,pev_origin,vOrigin);
	while((Player = engfunc(EngFunc_FindEntityInSphere, Player, vOrigin, Radius)) != 0)
	{
		if(is_user_alive(Player))
		{
			pev(Player,pev_origin,tOrigin)
			distance = get_distance_f(vOrigin, tOrigin)
			dmg = floatround(DmgMAX - ((DmgMAX / Radius) * distance))
			iHitHP = pev_user_health(Player) - dmg
			iHitTeam = int:bio_get_user_team(Player)
			if(iHitHP <= 0)
			{
				if(iHitTeam != TeamID)
				{
					cs_set_user_money(AtkID,cs_get_user_money(AtkID) + get_pcvar_num(g_LFMONEY))
					set_score(AtkID,Player,1,iHitHP)
				}else
				{
					if(get_pcvar_num(g_LFF))
					{
						cs_set_user_money(AtkID,cs_get_user_money(AtkID) - get_pcvar_num(g_LFMONEY))
						set_score(AtkID,Player,-1,iHitHP)
					}
				}
			}else
			{
				if(iHitTeam != TeamID || get_pcvar_num(g_LFF))
				{
					//set_pev(Player,pev_health,iHitHP)
					set_user_health(Player, iHitHP)
					message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, g_msgDamage, {0,0,0}, Player) 
					write_byte(dmg)
					write_byte(dmg)
					write_long(DMG_BULLET)
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[0])
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[1])
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[2])
					message_end()
				}
			}
		}
		Player = engfunc(EngFunc_FindEntityInSphere,Player,vOrigin,Radius)
	}
	return PLUGIN_CONTINUE
}
*/
CreateDamage(iCurrent,Float:DmgMAX,Float:Radius)
{
	// Get given parameters
	
	new Float:vecSrc[3];
	pev(iCurrent, pev_origin, vecSrc);

	new AtkID =pev(iCurrent,LASERMINE_OWNER);
	new TeamID=pev(iCurrent,LASERMINE_TEAM);

	new ent = -1;
	new Float:tmpdmg = DmgMAX;

	new Float:kickback = 0.0;
	
	// Needed for doing some nice calculations :P
	new Float:Tabsmin[3], Float:Tabsmax[3];
	new Float:vecSpot[3];
	new Float:Aabsmin[3], Float:Aabsmax[3];
	new Float:vecSee[3];
	new trRes;
	new Float:flFraction;
	new Float:vecEndPos[3];
	new Float:distance;
	new Float:origin[3], Float:vecPush[3];
	new Float:invlen;
	new Float:velocity[3];
	new iHitHP,iHitTeam;
	// Calculate falloff
	new Float:falloff;
	if (Radius > 0.0)
	{
		falloff = DmgMAX / Radius;
	} else {
		falloff = 1.0;
	}
	
	// Find monsters and players inside a specifiec radius
	while((ent = engfunc(EngFunc_FindEntityInSphere, ent, vecSrc, Radius)) != 0)
	{
		if(!pev_valid(ent)) continue;
		if(!(pev(ent, pev_flags) & (FL_CLIENT | FL_FAKECLIENT | FL_MONSTER)))
		{
			// Entity is not a player or monster, ignore it
			continue;
		}
		if(!pev_user_alive(ent)) continue;
		// Reset data
		kickback = 1.0;
		tmpdmg = DmgMAX;
		
		// The following calculations are provided by Orangutanz, THANKS!
		// We use absmin and absmax for the most accurate information
		pev(ent, pev_absmin, Tabsmin);
		pev(ent, pev_absmax, Tabsmax);
		xs_vec_add(Tabsmin,Tabsmax,Tabsmin);
		xs_vec_mul_scalar(Tabsmin,0.5,vecSpot);
		
		pev(iCurrent, pev_absmin, Aabsmin);
		pev(iCurrent, pev_absmax, Aabsmax);
		xs_vec_add(Aabsmin,Aabsmax,Aabsmin);
		xs_vec_mul_scalar(Aabsmin,0.5,vecSee);
		
		engfunc(EngFunc_TraceLine, vecSee, vecSpot, 0, iCurrent, trRes);
		get_tr2(trRes, TR_flFraction, flFraction);
		// Explosion can 'see' this entity, so hurt them! (or impact through objects has been enabled xD)
		if (flFraction >= 0.9 || get_tr2(trRes, TR_pHit) == ent)
		{
			// Work out the distance between impact and entity
			get_tr2(trRes, TR_vecEndPos, vecEndPos);
			
			distance = get_distance_f(vecSrc, vecEndPos) * falloff;
			tmpdmg -= distance;
			if(tmpdmg < 0.0)
				tmpdmg = 0.0;
			
			// Kickback Effect
			if(kickback != 0.0)
			{
				xs_vec_sub(vecSpot,vecSee,origin);
				
				invlen = 1.0/get_distance_f(vecSpot, vecSee);

				xs_vec_mul_scalar(origin,invlen,vecPush);
				pev(ent, pev_velocity, velocity)
				xs_vec_mul_scalar(vecPush,tmpdmg,vecPush);
				xs_vec_mul_scalar(vecPush,kickback,vecPush);
				xs_vec_add(velocity,vecPush,velocity);
				
				if(tmpdmg < 60.0)
				{
					xs_vec_mul_scalar(velocity,12.0,velocity);
				} else {
					xs_vec_mul_scalar(velocity,4.0,velocity);
				}
				
				if(velocity[0] != 0.0 || velocity[1] != 0.0 || velocity[2] != 0.0)
				{
					// There's some movement todo :)
					set_pev(ent, pev_velocity, velocity)
				}
			}

			iHitHP = pev_user_health(ent) - floatround(tmpdmg)
			iHitTeam = int:cs_get_user_team(ent)
			if(iHitHP <= 0)
			{
				if(iHitTeam != TeamID)
				{
					cs_set_user_money(AtkID,cs_get_user_money(AtkID) + get_pcvar_num(g_LFMONEY))
					set_score(AtkID,ent,1,iHitHP)
				}else
				{
					if(get_pcvar_num(g_LFF))
					{
						cs_set_user_money(AtkID,cs_get_user_money(AtkID) - get_pcvar_num(g_LFMONEY))
						set_score(AtkID,ent,-1,iHitHP)
					}
				}
			}else
			{
				if(iHitTeam != TeamID || get_pcvar_num(g_LFF))
				{
					//set_pev(Player,pev_health,iHitHP)
					set_user_health(ent, iHitHP)
					engfunc(EngFunc_MessageBegin,MSG_ONE_UNRELIABLE,g_msgDamage,{0.0,0.0,0.0},ent);
					write_byte(floatround(tmpdmg))
					write_byte(floatround(tmpdmg))
					write_long(DMG_BULLET)
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vecSrc[0])
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vecSrc[1])
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vecSrc[2])
					message_end()
				}
			}	
		}
	}
	
	return
}

bool:pev_user_alive(ent)
{
	new deadflag = pev(ent,pev_deadflag);
	if(deadflag != DEAD_NO)
		return false;
	return true;
}

CreateExplosion(iCurrent)
{
	
	new Float:vOrigin[3];
	pev(iCurrent,pev_origin,vOrigin);

	message_begin(MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY);
	write_byte(99); //99 = KillBeam
	write_short(iCurrent);
	message_end();

	engfunc(EngFunc_MessageBegin, MSG_PVS, SVC_TEMPENTITY, vOrigin, 0);
	write_byte(TE_EXPLOSION);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[0]);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[1]);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[2]);
	write_short(boom);
	write_byte(30);
	write_byte(15);
	write_byte(0);
	message_end();
}

CreateLaserDamage(iCurrent,isHit)
{
	if(isHit < 0 ) return PLUGIN_CONTINUE
	switch(get_pcvar_num(g_LDMGMODE))
	{
		case 1:
		{
			if(pev(iCurrent,LASERMINE_HITING) == isHit)
				return PLUGIN_CONTINUE
		}
		case 2:
		{
			if(pev(iCurrent,LASERMINE_HITING) == isHit)
			{
				static Float:cnt
				static now,htime;now = floatround(get_gametime())

				pev(iCurrent,LASERMINE_COUNT,cnt)
				htime = floatround(cnt)
				if(now - htime < get_pcvar_num(g_LDSEC))
				{
					return PLUGIN_CONTINUE;
				}else{
					set_pev(iCurrent,LASERMINE_COUNT,get_gametime())
				}
			}else
			{
				set_pev(iCurrent,LASERMINE_COUNT,get_gametime())
			}
		}
	}

	new Float:vOrigin[3],Float:vEnd[3]
	pev(iCurrent,pev_origin,vOrigin)
	pev(iCurrent,pev_vuser1,vEnd)

	new teamid = pev(iCurrent, LASERMINE_TEAM)

	new szClassName[32]
	new Alive,God
	new iHitTeam,iHitHP,id
	new hitscore

	
	szClassName[0] = '^0'
	pev(isHit,pev_classname,szClassName,32)
	
	if((pev(isHit, pev_flags) & (FL_CLIENT | FL_FAKECLIENT | FL_MONSTER)))
	{
		Alive = pev_user_alive(isHit)
		God = get_user_godmode(isHit)
		if(!Alive || God) return PLUGIN_CONTINUE
			 
		iHitTeam = int:cs_get_user_team(isHit)
		iHitHP = pev_user_health(isHit) - get_pcvar_num(g_LDMG)
		id = pev(iCurrent,LASERMINE_OWNER)//, szNetName[32]
		if(iHitHP <= 0)
		{
			if(iHitTeam != teamid)
			{
				emit_sound(isHit, CHAN_WEAPON, ENT_SOUND4, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM )
				hitscore = 1
				cs_set_user_money(id,cs_get_user_money(id) + get_pcvar_num(g_LFMONEY))
				set_score(id,isHit,hitscore,iHitHP)
			}else
			{
				if(get_pcvar_num(g_LFF))
				{
					emit_sound(isHit, CHAN_WEAPON, ENT_SOUND4, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM )
					hitscore = -1									
					cs_set_user_money(id,cs_get_user_money(id) - get_pcvar_num(g_LFMONEY))
					set_score(id,isHit,hitscore,iHitHP)
				}
			}
		}else if(iHitTeam != teamid || get_pcvar_num(g_LFF))
		{
			emit_sound(isHit, CHAN_WEAPON, ENT_SOUND4, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM )
			set_user_health(isHit,iHitHP)
			set_pev(iCurrent,LASERMINE_HITING,isHit);
			
			engfunc(EngFunc_MessageBegin,MSG_ONE_UNRELIABLE,g_msgDamage,{0.0,0.0,0.0},isHit);
			write_byte(get_pcvar_num(g_LDMG))
			write_byte(get_pcvar_num(g_LDMG))
			write_long(DMG_BULLET)
			engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[0])
			engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[1])
			engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[2])
			message_end()
		}
	}else if(equal(szClassName, ENT_CLASS_NAME3))
	{
		new hl;
		hl = pev_user_health(isHit);
		set_user_health(isHit,hl-get_pcvar_num(g_LDMG));
	}
	return PLUGIN_CONTINUE
}

stock pev_user_health(id)
{
	new Float:health
	pev(id,pev_health,health)
	return floatround(health)
}

stock set_user_health(id,health)
{
	health > 0 ? set_pev(id, pev_health, float(health)) : dllfunc(DLLFunc_ClientKill, id);
}

stock get_user_godmode(index) {
	new Float:val
	pev(index, pev_takedamage, val)

	return (val == DAMAGE_NO)
}

stock set_user_frags(index, frags)
{
	set_pev(index, pev_frags, float(frags))

	return 1
}

stock pev_user_frags(index)
{
	new Float:frags;
	pev(index,pev_frags,frags);
	return floatround(frags);
}

set_score(id,target,hitscore,HP){

	new idfrags = pev_user_frags(id) + hitscore// get_user_frags(id) + hitscore	
	set_user_frags(id,idfrags)
	//set_user_frags(id, idfrags)
	//entity_set_float(id, EV_FL_frags, float(idfrags))
	//set_user_frags(target,tarfrags)
	//entity_set_float(target, EV_FL_frags, float(tarfrags))

	ExecuteHamB(Ham_Killed, id, target, 0)

	//entity_set_float(target, EV_FL_health,float(HP))
	set_user_health(target, HP)
	//set_pev(target,pev_health,HP)

}

public BuyLasermine(id)
{	
	if( !CanCheck(id,1) ) return PLUGIN_CONTINUE
	cs_set_user_money(id,cs_get_user_money(id) - get_pcvar_num(g_LCOST))
	g_havemine[id]++;
	client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_BOUGHT)
	emit_sound(id, CHAN_ITEM, ENT_SOUND5, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM)
	ShowAmmo(id)
	return PLUGIN_HANDLED
}

ShowAmmo(id)
{ 
  new ammo[51] 
  formatex(ammo, 50, "%s %i/%i",STR_STATE, g_havemine[id],get_pcvar_num(g_LAMMO))

  message_begin(MSG_ONE, g_msgStatusText, {0,0,0}, id) 
  write_byte(0) 
  write_string(ammo) 
  message_end() 
} 

public showInfo(id)
{
	client_print(id, print_chat, STR_REF)
}

public say_lasermine(id){
	new said[32]
	read_argv(1,said,31);
	if( !get_pcvar_num( g_LENABLE ) ){
//		client_print(id, print_chat, "%s Lasermines are not currently active.",CHATTAG)
		return PLUGIN_CONTINUE
	}
	
	if (equali(said,"/buy lasermine")||equali(said,"/lm")){
		BuyLasermine(id)
	}else if (equali(said, "lasermine") || equali(said, "/lasermine")){
		const SIZE = 1024
		new msg[SIZE+1],len = 0;
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<html><body>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<p><b>LaserMine</b></p><br/><br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<p>You can be setting the mine on the wall.</p><br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<p>That laser will give what touched it damage.</p><br/><br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<p><b>LaserMine Commands</b></p><br/><br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<p><b>Say /buy lasermine</b> or <b>Say /lm</b> //buying lasermine<br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<b>buy_lasermine</b> //bind ^"F2^" buy_lasermine : using F2 buying lasermine<br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<b>+setlaser</b> //bind mouse3 +setlaser : using mouse3 set lasermine on wall<br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "</body></html>")
		show_motd(id, msg, "Lasermine Entity help")
		return PLUGIN_CONTINUE
	}
	else if (containi(said, "laser") != -1) {
		showInfo(id)
		return PLUGIN_CONTINUE
	}
	return PLUGIN_CONTINUE
}

public standing(id) 
{
	if (!g_settinglaser[id])
		return PLUGIN_CONTINUE

	set_pev(id, pev_maxspeed, 1.0)
//	ShowAmmo(id)

	return PLUGIN_CONTINUE
}

public ltm_PostThink(id) 
{
	if (!g_settinglaser[id] && plsetting[id]){
		resetspeed(id)
	}
	else if (g_settinglaser[id] && !plsetting[id]) {
		pev(id, pev_maxspeed,plspeed[id])
		set_pev(id, pev_maxspeed, 1.0)
	}
	plsetting[id] = g_settinglaser[id]
	return FMRES_IGNORED
}

public ltm_PreThink(id)
{
	if (!pev_user_alive(id) || g_settinglaser[id] == true || is_user_bot(id) || get_pcvar_num(g_LCMDMODE) == 1)
		return FMRES_IGNORED;

	if(pev(id, pev_button ) & IN_USE && !(pev(id, pev_oldbuttons ) & IN_USE ))
		//client_print(id,print_chat,"test");
		CreateLaserMine_Progress(id)
	return FMRES_IGNORED;
}

resetspeed(id)
{
	set_pev(id, pev_maxspeed, plspeed[id])
}

public client_putinserver(id){
	g_deployed[id] = 0;
	g_havemine[id] = 0;
	DeleteTask(id);
	return PLUGIN_CONTINUE
}

public client_disconnect(id){
	if(!get_pcvar_num( g_LENABLE ))
		return PLUGIN_CONTINUE
	DeleteTask(id);
	RemoveAllTripmines(id);
	return PLUGIN_CONTINUE
}


public newround(id){
	if(!get_pcvar_num( g_LENABLE ))
		return PLUGIN_CONTINUE
	pev(id, pev_maxspeed,plspeed[id])
	DeleteTask(id);
	RemoveAllTripmines(id);
	delaycount(id);
	SetStartAmmo(id);
	return PLUGIN_CONTINUE
}

public DeathEvent(){
	if(!get_pcvar_num( g_LENABLE ))
		return PLUGIN_CONTINUE

	new id = read_data(2)
	if(is_user_connected(id)) DeleteTask(id);
	return PLUGIN_CONTINUE
}

public RemoveAllTripmines( i_Owner )
{
	new iEnt = g_MaxPL + 1;
	new clsname[32];
	while( ( iEnt = engfunc( EngFunc_FindEntityByString, iEnt, "classname", ENT_CLASS_NAME ) ) )
	{
		if ( i_Owner )
		{
			if( pev( iEnt, LASERMINE_OWNER ) != i_Owner )
				continue;
			clsname[0] = '^0'
			pev( iEnt, pev_classname, clsname, sizeof(clsname)-1 );
        
			if ( equali( clsname, ENT_CLASS_NAME ) )
			{
				PlaySound( iEnt, STOP_SOUND );
				RemoveEntity( iEnt );
			}
		}
		else
			set_pev( iEnt, pev_flags, FL_KILLME );
	}
	g_deployed[i_Owner]=0;
}

SetStartAmmo(id)
{
	new stammo = get_pcvar_num(g_LSTAMMO);
	if(stammo <= 0) return PLUGIN_CONTINUE;
	g_havemine[id] = (g_havemine[id] <= stammo) ? stammo : g_havemine[id];
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public CutDeploy_onDamage(id)
{
	if(get_user_health(id) < 1)
		DeleteTask(id);
}

#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
public event_infect2(id)
{
	DeleteTask(id);
	return PLUGIN_CONTINUE
}
#endif

DeleteTask(id)
{
	if (task_exists((TASK_PLANT + id)))
	{
		remove_task((TASK_PLANT + id))
	}
	if (task_exists((TASK_RELEASE + id)))
	{
		remove_task((TASK_RELEASE + id))
	}
	g_settinglaser[id] = false
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

stock set_rendering(entity, fx = kRenderFxNone, r = 255, g = 255, b = 255, render = kRenderNormal, amount = 16)
{
	static Float:RenderColor[3];
	RenderColor[0] = float(r);
	RenderColor[1] = float(g);
	RenderColor[2] = float(b);

	set_pev(entity, pev_renderfx, fx);
	set_pev(entity, pev_rendercolor, RenderColor);
	set_pev(entity, pev_rendermode, render);
	set_pev(entity, pev_renderamt, float(amount));

	return 1
}

// Gets offset data
get_offset_value(id, type)
{
	new key = -1;
	switch(type)
	{
		case OFFSET_TEAM: key = OFFSET_TEAM;
		case OFFSET_MONEY:
		{
#if defined UL_MONEY_SUPPORT
			return cs_get_user_money_ul(id);
#else
			key = OFFSET_MONEY;
#endif
		}
		case OFFSET_DEATH: key = OFFSET_DEATH;
	}
	
	if(key != -1)
	{
		return get_pdata_int(id, key);
	}
	
	return -1;
}

// Sets offset data
set_offset_value(id, type, value)
{
	new key = -1;
	switch(type)
	{
		case OFFSET_TEAM: key = OFFSET_TEAM;
		case OFFSET_MONEY:
		{
#if defined UL_MONEY_SUPPORT
			return cs_set_user_money_ul(id, value);
#else
			key = OFFSET_MONEY;
			
			// Send Money message to update player's HUD
			message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, g_msgMoney, {0,0,0}, id);
			write_long(value);
			write_byte(1);	// Flash (difference between new and old money)
			message_end();
#endif
		}
		case OFFSET_DEATH: key = OFFSET_DEATH;
	}
	
	if(key != -1)
	{
		set_pdata_int(id, key, value);
	}
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
They call me kurdokoleno
Catch Mod - 93.123.18.38:27018

Потребителски аватар

Автор на темата
iv69
Потребител
Потребител
Мнения: 540
Регистриран: 17 мар 2018, 15:34
Се отблагодари: 156 пъти
Получена благодарност: 19 пъти

Преработка или помощ за Laser/Tripmine Entity 2.3

Мнение от iv69 » 13 сеп 2019, 13:36

mi0 написа:
12 сеп 2019, 14:22
Ето ти го и да се надяваме, че мода не е от цс-хлапе, понеже най-вероятно няма да работи. Махнах всички Deprecated работи.

Код: Избери всички

/* Plugin generated by AMXX-Studio */
//#define BIOHAZARD_SUPPORT
//#define UL_MONEY_SUPPORT

#include <amxmodx>
#include <fakemeta>
#include <hamsandwich>
#include <xs>

#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	#include <biohazard>
#endif

#if defined UL_MONEY_SUPPORT
	#include <money_ul>
#endif


#if AMXX_VERSION_NUM < 180
	#assert AMX Mod X v1.8.0 or greater library required!
#endif
#if AMXX_VERSION_NUM > 182
	#define client_disconnect client_disconnected
#endif

#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	#define PLUGIN "LTM for BIOHAZARD"
	#define VERSION "+1.4"
#else
	#define PLUGIN "Laser/Tripmine Entity"
	#define VERSION "2.3"
#endif
#define AUTHOR "SandStriker"

#define RemoveEntity(%1)	engfunc(EngFunc_RemoveEntity,%1)
//#define ACCESSLEVEL		ADMIN_LEVEL_H
#define TASK_PLANT		15100
#define TASK_RESET		15500
#define TASK_RELEASE		15900

#define LASERMINE_TEAM		pev_iuser1//EV_INT_iuser1
#define LASERMINE_OWNER		pev_iuser2 //EV_INT_iuser3
#define LASERMINE_STEP		pev_iuser3
#define LASERMINE_HITING	pev_iuser4
#define LASERMINE_COUNT		pev_fuser1

#define LASERMINE_POWERUP	pev_fuser2
#define LASERMINE_BEAMTHINK	pev_fuser3

#define LASERMINE_BEAMENDPOINT	pev_vuser1
#define MAX_MINES		10
#define MODE_LASERMINE		0
#define OFFSET_TEAM 		114
#define OFFSET_MONEY		115
#define OFFSET_DEATH	 	444

#define cs_get_user_team(%1)		CsTeams:get_offset_value(%1,OFFSET_TEAM)
#define cs_get_user_deaths(%1)		get_offset_value(%1,OFFSET_DEATH)
#define cs_get_user_money(%1)		get_offset_value(%1,OFFSET_MONEY)
#define cs_set_user_money(%1,%2)	set_offset_value(%1,OFFSET_MONEY,%2)

/*enum CsTeams {
	CS_TEAM_UNASSIGNED = 0,
	CS_TEAM_T = 1,
	CS_TEAM_CT = 2,
	CS_TEAM_SPECTATOR = 3
};*/

enum tripmine_e {
	TRIPMINE_IDLE1 = 0,
	TRIPMINE_IDLE2,
	TRIPMINE_ARM1,
	TRIPMINE_ARM2,
	TRIPMINE_FIDGET,
	TRIPMINE_HOLSTER,
	TRIPMINE_DRAW,
	TRIPMINE_WORLD,
	TRIPMINE_GROUND,
};

enum
{
	POWERUP_THINK,
	BEAMBREAK_THINK,
	EXPLOSE_THINK
};

enum
{
	POWERUP_SOUND,
	ACTIVATE_SOUND,
	STOP_SOUND
};

new const
	ENT_MODELS[]	= "models/v_tripmine.mdl",
	ENT_SOUND1[]	= "weapons/mine_deploy.wav",
	ENT_SOUND2[]	= "weapons/mine_charge.wav",
	ENT_SOUND3[]	= "weapons/mine_activate.wav",
	ENT_SOUND4[]	= "debris/beamstart9.wav",
	ENT_SOUND5[]	= "items/gunpickup2.wav",
	ENT_SOUND6[]	= "debris/bustglass1.wav",
	ENT_SOUND7[]	= "debris/bustglass2.wav",
	ENT_SPRITE1[] 	= "sprites/laserbeam.spr",
	ENT_SPRITE2[] 	= "sprites/zerogxplode.spr";

new const
	ENT_CLASS_NAME[]	= "lasermine",
	//ENT_CLASS_NAME2[]	= "info_target",
	ENT_CLASS_NAME3[]	= "func_breakable";

new const
#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	CHATTAG[] 		= "[BioLaser]",
#else
	CHATTAG[] 		= "[Lasermine]",
#endif
	//STR_MINEDETNATED[] 	= "Your mine has detonated.",
	//STR_MINEDETNATED2[]	= "detonated your mine.",
	STR_NOTACTIVE[] 	= "Lasermines are not currently active.",
	STR_DONTHAVEMINE[]	= "You don't have lasermine.",
	//STR_CANTDEPLOY[]	= "Your team can't deploying lasermine!",
	STR_MAXDEPLOY[]		= "Maximum mines have been deployed.",
	STR_MANYPPL[]		= "Too many ppl on your team...",
	STR_PLANTWALL[]		= "You must plant the lasermine on a wall!",
	STR_REF[]		= "Refer to a lasermine rule with this server. say 'lasermine'",
#if defined BIOHAZARD_SUPPORT	
	STR_CBT[]		= "Your Zombie! Can't buy and deploying lasermine!",
#else
	STR_CBT[]		= "Your Team Can't buy and deploying lasermine!",
#endif
	STR_CANTBUY[]		= "Can't buying this server.",
	STR_HAVEMAX[]		= "You have a maximum lasermine.",
	STR_NOMONEY[]		= "You don't have enough money to buy a lasermine! ($",
	STR_NEEDED[]		= "needed)",
	STR_DELAY[]		= "You can buying and deploying lasermine in after",
	STR_SECONDS[]		= "seconds.",
	STR_BOUGHT[]		= "You have successfully bought a lasermine.",
	STR_STATE[]		= "LaserMines Ammo:",
	STR_NOACCESS[]		= "You can't access, this command.";

new g_EntMine;
new beam, boom
new 
	g_LENABLE,g_LFMONEY,g_LAMMO,g_LDMG,
	g_LTMAX,g_LCOST,g_LHEALTH,g_LMODE,g_LRADIUS,g_LRDMG,g_LFF,g_LCBT;
new
	g_LDELAY,/*g_LTHINK,*/g_LVISIBLE,
	g_LSTAMMO,g_LACCESS,g_LGLOW,g_LDMGMODE,g_LCLMODE,g_LCBRIGHT,g_LDSEC,g_LCMDMODE,g_LBUYMODE;

new g_dcount[33],g_nowtime,g_MaxPL
new bool:g_settinglaser[33]
new g_msgDamage,g_msgStatusText,g_msgMoney;
new Float:plspeed[33]
new plsetting[33]
new g_havemine[33];
new g_deployed[33];

public plugin_init() {
	register_plugin(PLUGIN, VERSION, AUTHOR);
	
	// Add your code here...
	register_clcmd("+setlaser","CreateLaserMine_Progress_b");
  	register_clcmd("-setlaser","StopCreateLaserMine");
	register_clcmd("+dellaser","ReturnLaserMine_Progress");
  	register_clcmd("-dellaser","StopReturnLaserMine");
	register_clcmd("say","say_lasermine");
	register_clcmd("buy_lasermine","BuyLasermine");

#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	g_LENABLE	= register_cvar("bio_ltm","1");
	g_LACCESS	= register_cvar("bio_ltm_acs","0"); 		//0 all, 1 admin
	g_LMODE		= register_cvar("bio_ltm_mode","0"); 		//0 lasermine, 1 tripmine
	g_LAMMO		= register_cvar("bio_ltm_ammo","2");
	g_LDMG		= register_cvar("bio_ltm_dmg","60");		//laser hit dmg
	g_LCOST		= register_cvar("bio_ltm_cost","2500");
	g_LFMONEY	= register_cvar("bio_ltm_fragmoney","300");
	g_LHEALTH	= register_cvar("bio_ltm_health","500");
	g_LTMAX		= register_cvar("bio_ltm_teammax","10");
	g_LRADIUS	= register_cvar("bio_ltm_radius","320.0");
	g_LRDMG		= register_cvar("bio_ltm_rdmg","100"); 		//radius damage
	g_LFF		= register_cvar("bio_ltm_ff","0");
	g_LCBT		= register_cvar("bio_ltm_cbt","ALL");
	g_LBUYMODE	= register_cvar("bio_ltm_buymode","1");
	g_LDELAY	= register_cvar("bio_ltm_delay","15");
	//g_LTHINK = register_cvar("bio_ltm_think","0.01");
	g_LVISIBLE	= register_cvar("bio_ltm_line","1");
	g_LGLOW		= register_cvar("bio_ltm_glow","0");
	g_LCBRIGHT	= register_cvar("bio_ltm_bright","255");	//laser line brightness.
	g_LCLMODE	= register_cvar("bio_ltm_color","0");		//0 is team color,1 is green
	g_LDMGMODE	= register_cvar("bio_ltm_ldmgmode","0"); 	//0 - frame dmg, 1 - once dmg, 2 - 1 second dmg
	g_LDSEC		= register_cvar("bio_ltm_ldmgseconds","1");	//mode 2 only, damage / seconds. default 1 (sec)
	g_LSTAMMO	= register_cvar("bio_ltm_startammo","1");
	g_LCMDMODE	= register_cvar("bio_ltm_cmdmode","0");		//0 is +USE key, 1 is bind, 2 is each.
#else
	g_LENABLE	= register_cvar("amx_ltm","1");
	g_LACCESS	= register_cvar("amx_ltm_acs","0"); 		//0 all, 1 admin
	g_LMODE		= register_cvar("amx_ltm_mode","0"); 		//0 lasermine, 1 tripmine
	g_LAMMO		= register_cvar("amx_ltm_ammo","2");
	g_LDMG		= register_cvar("amx_ltm_dmg","60"); 		//laser hit dmg
	g_LCOST		= register_cvar("amx_ltm_cost","2500");
	g_LFMONEY	= register_cvar("amx_ltm_fragmoney","300");
	g_LHEALTH	= register_cvar("amx_ltm_health","500");
	g_LTMAX		= register_cvar("amx_ltm_teammax","10");
	g_LRADIUS	= register_cvar("amx_ltm_radius","320.0");
	g_LRDMG		= register_cvar("amx_ltm_rdmg","100");		//radius damage
	g_LFF		= register_cvar("amx_ltm_ff","0");
	g_LCBT		= register_cvar("amx_ltm_cbt","ALL");
	g_LBUYMODE	= register_cvar("amx_ltm_buymode","1");
	g_LDELAY	= register_cvar("amx_ltm_delay","15");
	//g_LTHINK = register_cvar("amx_ltm_think","0.01")
	g_LVISIBLE	= register_cvar("amx_ltm_line","1");
	g_LGLOW		= register_cvar("amx_ltm_glow","0");
	g_LCBRIGHT	= register_cvar("amx_ltm_bright","255");	//laser line brightness.
	g_LCLMODE	= register_cvar("amx_ltm_color","0"); 		//0 is team color,1 is green
	g_LDMGMODE	= register_cvar("amx_ltm_ldmgmode","0"); 	//0 - frame dmg, 1 - once dmg, 2 - 1 second dmg
	g_LDSEC		= register_cvar("amx_ltm_ldmgseconds","1");	//mode 2 only, damage / seconds. default 1 (sec)
	g_LSTAMMO	= register_cvar("amx_ltm_startammo","1");
	g_LCMDMODE	= register_cvar("amx_ltm_cmdmode","0");		//0 is +USE key, 1 is bind, 2 is each.
#endif
	register_event("DeathMsg", "DeathEvent", "a");
 	register_event("CurWeapon", "standing", "be", "1=1");
	register_event("ResetHUD", "delaycount", "a");
	register_event("ResetHUD", "newround", "b");
	register_event("Damage","CutDeploy_onDamage","b");
	g_msgDamage 	= get_user_msgid("Damage");
	g_msgStatusText = get_user_msgid("StatusText");
	g_msgMoney	= get_user_msgid("Money");
	// -- Forward.
	register_forward(FM_Think, "ltm_Think" );
	register_forward(FM_PlayerPostThink, "ltm_PostThink" );
	register_forward(FM_PlayerPreThink, "ltm_PreThink");
}

public plugin_precache() 
{
	precache_sound(ENT_SOUND1);
	precache_sound(ENT_SOUND2);
	precache_sound(ENT_SOUND3);
	precache_sound(ENT_SOUND4);
	precache_sound(ENT_SOUND5);
	precache_sound(ENT_SOUND6);
	precache_sound(ENT_SOUND7);
	precache_model(ENT_MODELS);
	beam = precache_model(ENT_SPRITE1);
	boom = precache_model(ENT_SPRITE2);
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

/*public plugin_modules() 
{
	require_module("fakemeta");
	require_module("cstrike");
	//require_module("fun")
}*/

public plugin_cfg()
{
	g_EntMine = engfunc(EngFunc_AllocString,ENT_CLASS_NAME3);
	arrayset(g_havemine,0,sizeof(g_havemine));
	arrayset(g_deployed,0,sizeof(g_deployed));
	g_MaxPL = get_maxplayers();

	new file[64]; get_localinfo("amxx_configsdir",file,63);
#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	format(file, 63, "%s/bhltm_cvars.cfg", file);
#else
	format(file, 63, "%s/ltm_cvars.cfg", file);
#endif
	if(file_exists(file)) server_cmd("exec %s", file), server_exec();

}

public delaycount(id)
{
	g_dcount[id] = floatround(get_gametime());
}

bool:CheckTime(id)
{
	g_nowtime = floatround(get_gametime()) - g_dcount[id];
	if(g_nowtime >= get_pcvar_num(g_LDELAY))
		return true;
	return false;
}

public CreateLaserMine_Progress_b(id)
{
	if(get_pcvar_num(g_LCMDMODE) != 0)
		CreateLaserMine_Progress(id);
	return PLUGIN_HANDLED;
}

public CreateLaserMine_Progress(id)
{

	if (!CreateCheck(id))
		return PLUGIN_HANDLED;
	g_settinglaser[id] = true;

	message_begin( MSG_ONE, 108, {0,0,0}, id );
	write_byte(1);
	write_byte(0);
	message_end();

	set_task(1.2, "Spawn", (TASK_PLANT + id));

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public ReturnLaserMine_Progress(id)
{

	if (!ReturnCheck(id))
		return PLUGIN_HANDLED;
	g_settinglaser[id] = true;

	message_begin( MSG_ONE, 108, {0,0,0}, id );
	write_byte(1);
	write_byte(0);
	message_end();

	set_task(1.2, "ReturnMine", (TASK_RELEASE + id));
	

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public StopCreateLaserMine(id)
{

	DeleteTask(id);
	message_begin(MSG_ONE, 108, {0,0,0}, id);
	write_byte(0);
	write_byte(0);
	message_end();

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public StopReturnLaserMine(id)
{

	DeleteTask(id);
	message_begin(MSG_ONE, 108, {0,0,0}, id);
	write_byte(0);
	write_byte(0);
	message_end();

	return PLUGIN_HANDLED;
}

public ReturnMine(id)
{
	id -= TASK_RELEASE;
	new tgt,body,Float:vo[3],Float:to[3];
	get_user_aiming(id,tgt,body);
	if(!pev_valid(tgt)) return;
	pev(id,pev_origin,vo);
	pev(tgt,pev_origin,to);
	if(get_distance_f(vo,to) > 70.0) return;
	
	new EntityName[32];
	pev(tgt, pev_classname, EntityName, 31);
	if(!equal(EntityName, ENT_CLASS_NAME)) return;
	if(pev(tgt,LASERMINE_OWNER) != id) return;
	RemoveEntity(tgt);

	g_havemine[id] ++;
	g_deployed[id] --;
	emit_sound(id, CHAN_ITEM, ENT_SOUND5, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM)
	ShowAmmo(id)

	return;
}

public Spawn( id )
{
	id -= TASK_PLANT
	// motor
	new i_Ent = engfunc(EngFunc_CreateNamedEntity,g_EntMine);
	if(!i_Ent)
	{
		client_print(id,print_chat,"[Laesrmine Debug] Can't Create Entity");
		return PLUGIN_HANDLED_MAIN;
	}
	set_pev(i_Ent,pev_classname,ENT_CLASS_NAME);

	engfunc(EngFunc_SetModel,i_Ent,ENT_MODELS);

	set_pev(i_Ent,pev_solid,SOLID_NOT);
	set_pev(i_Ent,pev_movetype,MOVETYPE_FLY);

	set_pev(i_Ent,pev_frame,0);
	set_pev(i_Ent,pev_body,3);
	set_pev(i_Ent,pev_sequence,TRIPMINE_WORLD);
	set_pev(i_Ent,pev_framerate,0);
  
	set_pev(i_Ent,pev_takedamage,DAMAGE_YES);
	
	set_pev(i_Ent,pev_dmg,100.0);
	set_user_health(i_Ent,get_pcvar_num(g_LHEALTH));
	new Float:vOrigin[3];
	new	Float:vNewOrigin[3],Float:vNormal[3],Float:vTraceDirection[3],
		Float:vTraceEnd[3],Float:vEntAngles[3];
	pev( id, pev_origin, vOrigin );
	velocity_by_aim( id, 128, vTraceDirection );
	xs_vec_add( vTraceDirection, vOrigin, vTraceEnd );
	
	engfunc( EngFunc_TraceLine, vOrigin, vTraceEnd, DONT_IGNORE_MONSTERS, id, 0 );
	
	new Float:fFraction;
	get_tr2( 0, TR_flFraction, fFraction );
	

	// -- We hit something!
	if ( fFraction < 1.0 )
	{
		// -- Save results to be used later.
		get_tr2( 0, TR_vecEndPos, vTraceEnd );
		get_tr2( 0, TR_vecPlaneNormal, vNormal );
	}


	xs_vec_mul_scalar( vNormal, 8.0, vNormal );
	xs_vec_add( vTraceEnd, vNormal, vNewOrigin );

	engfunc(EngFunc_SetSize, i_Ent, Float:{ -4.0, -4.0, -4.0 }, Float:{ 4.0, 4.0, 4.0 } );
	engfunc(EngFunc_SetOrigin, i_Ent, vNewOrigin );

	// -- Rotate tripmine.
	vector_to_angle(vNormal,vEntAngles );
	set_pev(i_Ent,pev_angles,vEntAngles );

	// -- Calculate laser end origin.
	new Float:vBeamEnd[3], Float:vTracedBeamEnd[3];
    
	xs_vec_mul_scalar(vNormal, 8192.0, vNormal );
	xs_vec_add( vNewOrigin, vNormal, vBeamEnd );

	engfunc( EngFunc_TraceLine, vNewOrigin, vBeamEnd, IGNORE_MONSTERS, -1, 0 );

	get_tr2( 0, TR_vecPlaneNormal, vNormal );
	get_tr2( 0, TR_vecEndPos, vTracedBeamEnd );

	// -- Save results to be used later.
	set_pev(i_Ent, LASERMINE_OWNER, id );
	set_pev(i_Ent,LASERMINE_BEAMENDPOINT,vTracedBeamEnd);
	set_pev(i_Ent,LASERMINE_TEAM,int:cs_get_user_team(id));
	new Float:fCurrTime = get_gametime();

	set_pev(i_Ent,LASERMINE_POWERUP, fCurrTime + 2.5 );
  
	set_pev(i_Ent,LASERMINE_STEP,POWERUP_THINK);
	set_pev(i_Ent,pev_nextthink, fCurrTime + 0.2 );

	PlaySound(i_Ent,POWERUP_SOUND );
	g_deployed[id]++;
	g_havemine[id]--;
	DeleteTask(id);
	ShowAmmo(id);
	return 1;
}

stock TeamDeployedCount(id)
{
	//new tid[32];
	
	static i;
	static CsTeams:t;t = cs_get_user_team(id);
	static cnt;cnt=0;

	for(i = 1;i <= g_MaxPL;i++)
	{
		if(is_user_connected(i))
			if(t == cs_get_user_team(i))
				cnt += g_deployed[i];
	}

	return cnt;
}

bool:CheckCanTeam(id)
{
	new arg[5],CsTeam:num;
	get_pcvar_string(g_LCBT,arg,3);
	if(equali(arg,"T"))
	{
		num = CsTeam:CS_TEAM_T;
	}
	else if(equali(arg,"CT"))
	{
		num = CsTeam:CS_TEAM_CT;
	}
	else if(equali(arg,"ALL"))
	{
		num = CsTeam:CS_TEAM_UNASSIGNED;
	}	
	else
	{
		num = CsTeam:CS_TEAM_UNASSIGNED;
	}
	if(num != CsTeam:CS_TEAM_UNASSIGNED && num != CsTeam:cs_get_user_team(id))
		return false;
	return true;
}

bool:CanCheck(id,mode)
{
	if( !get_pcvar_num( g_LENABLE ) )
	{
		client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_NOTACTIVE);
		return false;
	}
	if( get_pcvar_num(g_LACCESS) != 0)
		if(!(get_user_flags(id) & ADMIN_IMMUNITY))
		{
			client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_NOACCESS);
			return false;
		}
	if(!pev_user_alive(id)) return false;
#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
	if(is_user_zombie(id))
	{
		client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_CBT);
		return false;
	}
#endif
	if (!CheckCanTeam(id))
	{
		client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_CBT);
		return false;
	}
	if( mode == 0)
	{
		if(g_havemine[id] <= 0)
		{
			client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_DONTHAVEMINE);
			return false;
		}
	}
	if (mode == 1)
	{
		if (get_pcvar_num(g_LBUYMODE) == 0)
		{
			client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_CANTBUY);
			return false;
		}
		if (g_havemine[id] >= get_pcvar_num(g_LAMMO))
		{
			client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_HAVEMAX);
			return false;
		}
		if (cs_get_user_money(id) < get_pcvar_num(g_LCOST))
		{
			client_print(id, print_chat, "%s %s%d %s",CHATTAG, STR_NOMONEY,get_pcvar_num(g_LCOST),STR_NEEDED);
			return false;
		}
	}
	if(!CheckTime(id))
	{
		client_print(id,print_chat, "%s %s %d %s",CHATTAG,STR_DELAY,get_pcvar_num(g_LDELAY)-g_nowtime,STR_SECONDS);
		return false;
	}

	return true;
}

bool:ReturnCheck( id )
{
	if(!CanCheck(id,-1)) return false;
	if(g_havemine[id] + 1 > get_pcvar_num(g_LAMMO)) return false;
	new tgt,body,Float:vo[3],Float:to[3];
	get_user_aiming(id,tgt,body);
	if(!pev_valid(tgt)) return false;
	pev(id,pev_origin,vo);
	pev(tgt,pev_origin,to);
	if(get_distance_f(vo,to) > 70.0) return false;
	
	new EntityName[32];
	pev(tgt, pev_classname, EntityName, 31);
	if(!equal(EntityName, ENT_CLASS_NAME)) return false;
	if(pev(tgt,LASERMINE_OWNER) != id) return false;
	
	return true;
}

bool:CreateCheck( id )
{
	if (!CanCheck(id,0)) return false;
	if (g_deployed[id] >= get_pcvar_num(g_LAMMO))
	{
		client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_MAXDEPLOY);
		return false;
	}

	//client_print(id,print_chat,"[Lasermine] your team deployed %d",TeamDeployedCount(id))
	if(TeamDeployedCount(id) >= get_pcvar_num(g_LTMAX))
	{
		client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_MANYPPL);
		return false;
	}
	
	new Float:vTraceDirection[3], Float:vTraceEnd[3],Float:vOrigin[3];
	
	pev( id, pev_origin, vOrigin );
	velocity_by_aim( id, 128, vTraceDirection );
	xs_vec_add( vTraceDirection, vOrigin, vTraceEnd );
	
	engfunc( EngFunc_TraceLine, vOrigin, vTraceEnd, DONT_IGNORE_MONSTERS, id, 0 );
	
	new Float:fFraction,Float:vTraceNormal[3];
	get_tr2( 0, TR_flFraction, fFraction );
	
	// -- We hit something!
	if ( fFraction < 1.0 )
	{
		// -- Save results to be used later.
		get_tr2( 0, TR_vecEndPos, vTraceEnd );
		get_tr2( 0, TR_vecPlaneNormal, vTraceNormal );

		//get_tr2( 0, TR_pHit );

		return true;
	}

	client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_PLANTWALL)
	DeleteTask(id);
	// -- Did not touched something. (not solid)
	return false;
}

public ltm_Think( i_Ent )
{
	if ( !pev_valid( i_Ent ) )
		return FMRES_IGNORED;
	new EntityName[32];
	pev( i_Ent, pev_classname, EntityName, 31);
	if(!get_pcvar_num(g_LENABLE)) return FMRES_IGNORED;
	// -- Entity is not a tripmine, ignoring the next...
	if ( !equal( EntityName, ENT_CLASS_NAME ) )
		return FMRES_IGNORED;

	static Float:fCurrTime;
	fCurrTime = get_gametime();

	switch( pev( i_Ent, LASERMINE_STEP ) )
	{
		case POWERUP_THINK :
		{
			new Float:fPowerupTime;
			pev( i_Ent, LASERMINE_POWERUP, fPowerupTime );

			if( fCurrTime > fPowerupTime )
			{
				set_pev( i_Ent, pev_solid, SOLID_BBOX );
				set_pev( i_Ent, LASERMINE_STEP, BEAMBREAK_THINK );

				PlaySound( i_Ent, ACTIVATE_SOUND );
			}
			if(get_pcvar_num(g_LGLOW)!=0)
			{
				if(get_pcvar_num(g_LCLMODE)==0)
				{
					switch (pev(i_Ent,LASERMINE_TEAM))
					{
						case CS_TEAM_T: set_rendering(i_Ent,kRenderFxGlowShell,255,0,0,kRenderNormal,5);
						case CS_TEAM_CT:set_rendering(i_Ent,kRenderFxGlowShell,0,0,255,kRenderNormal,5);
					}
				}else
				{
					set_rendering(i_Ent,kRenderFxGlowShell,0,255,0,kRenderNormal,5);
				}
			}
			set_pev( i_Ent, pev_nextthink, fCurrTime + 0.1 );
		}
		case BEAMBREAK_THINK :
		{
			static Float:vEnd[3],Float:vOrigin[3];
			pev( i_Ent, pev_origin, vOrigin );
			pev( i_Ent, LASERMINE_BEAMENDPOINT, vEnd );

			static iHit, Float:fFraction;
			engfunc( EngFunc_TraceLine, vOrigin, vEnd, DONT_IGNORE_MONSTERS, i_Ent, 0 );

			get_tr2( 0, TR_flFraction, fFraction );
			iHit = get_tr2( 0, TR_pHit );

			// -- Something has passed the laser.
			if ( fFraction < 1.0 )
			{
				// -- Ignoring others tripmines entity.
				if(pev_valid(iHit))
				{
					pev( iHit, pev_classname, EntityName, 31 );
	
					if( !equal( EntityName, ENT_CLASS_NAME ) )
					{
						set_pev( i_Ent, pev_enemy, iHit );
						if(get_pcvar_num(g_LMODE) == MODE_LASERMINE)
							CreateLaserDamage(i_Ent,iHit);
						else
							if(get_pcvar_num(g_LFF) || CsTeams:pev(i_Ent,LASERMINE_TEAM) != cs_get_user_team(iHit))
								set_pev( i_Ent, LASERMINE_STEP, EXPLOSE_THINK );
				
						set_pev( i_Ent, pev_nextthink, fCurrTime + random_float( 0.1, 0.3 ) );
					}
				}
			}
			if(get_pcvar_num(g_LDMGMODE)!=0)
				if(pev(i_Ent,LASERMINE_HITING) != iHit)
					set_pev(i_Ent,LASERMINE_HITING,iHit);
 
			// -- Tripmine is still there.
			if ( pev_valid( i_Ent ))
			{
				static Float:fHealth;
				pev( i_Ent, pev_health, fHealth );

				if( fHealth <= 0.0 || (pev(i_Ent,pev_flags) & FL_KILLME))
				{
					set_pev( i_Ent, LASERMINE_STEP, EXPLOSE_THINK );
					set_pev( i_Ent, pev_nextthink, fCurrTime + random_float( 0.1, 0.3 ) );
				}
          
				static Float:fBeamthink;
				pev( i_Ent, LASERMINE_BEAMTHINK, fBeamthink );
          
				if( fBeamthink < fCurrTime && get_pcvar_num(g_LVISIBLE))
				{
					DrawLaser(i_Ent, vOrigin, vEnd );
					set_pev( i_Ent, LASERMINE_BEAMTHINK, fCurrTime + 0.1 );
				}
				set_pev( i_Ent, pev_nextthink, fCurrTime + 0.01 );
			}
		}
		case EXPLOSE_THINK :
		{
			// -- Stopping entity to think
			set_pev( i_Ent, pev_nextthink, 0.0 );
			PlaySound( i_Ent, STOP_SOUND );
			g_deployed[pev(i_Ent,LASERMINE_OWNER)]--;
			CreateExplosion( i_Ent );
			CreateDamage(i_Ent,get_pcvar_float(g_LRDMG),get_pcvar_float(g_LRADIUS))
			RemoveEntity  ( i_Ent );
		}
	}

	return FMRES_IGNORED;
}

PlaySound( i_Ent, i_SoundType )
{
	switch ( i_SoundType )
	{
		case POWERUP_SOUND :
		{
			emit_sound( i_Ent, CHAN_VOICE, ENT_SOUND1, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM );
			emit_sound( i_Ent, CHAN_BODY , ENT_SOUND2, 0.2, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM );
		}
		case ACTIVATE_SOUND :
		{
			emit_sound( i_Ent, CHAN_VOICE, ENT_SOUND3, 0.5, ATTN_NORM, 1, 75 );
		}
		case STOP_SOUND :
		{
			emit_sound( i_Ent, CHAN_BODY , ENT_SOUND2, 0.2, ATTN_NORM, SND_STOP, PITCH_NORM );
			emit_sound( i_Ent, CHAN_VOICE, ENT_SOUND3, 0.5, ATTN_NORM, SND_STOP, 75 );
		}
	}
}

DrawLaser(i_Ent, const Float:v_Origin[3], const Float:v_EndOrigin[3] )
{
	new tcolor[3];
	new teamid = pev(i_Ent, LASERMINE_TEAM);
	if(get_pcvar_num(g_LCLMODE) == 0)
	{
		switch(teamid){
			case 1:{
				tcolor[0] = 255;
				tcolor[1] = 0;
				tcolor[2] = 0;
			}
			case 2:{
				tcolor[0] = 0;
				tcolor[1] = 0;
				tcolor[2] = 255;
			}
		}
	}else
	{
		tcolor[0] = 0;
		tcolor[1] = 255;
		tcolor[2] = 0;
	}
	message_begin(MSG_BROADCAST,SVC_TEMPENTITY);
	write_byte(TE_BEAMPOINTS);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_Origin[0]);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_Origin[1]);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_Origin[2]);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_EndOrigin[0]); //Random
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_EndOrigin[1]); //Random
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,v_EndOrigin[2]); //Random
	write_short(beam);
	write_byte(0);
	write_byte(0);
	write_byte(1);	//Life
	write_byte(5);	//Width
	write_byte(0);	//wave
	write_byte(tcolor[0]); // r
	write_byte(tcolor[1]); // g
	write_byte(tcolor[2]); // b
	write_byte(get_pcvar_num(g_LCBRIGHT));
	write_byte(255);
	message_end();
}
/*
CreateDamage(iCurrent,DmgMAX,Float:Radius)
{
	new AtkID = pev(iCurrent,LASERMINE_OWNER)// entity_get_int(iCurrent,LASERMINE_OWNER)
	new TeamID= pev(iCurrent,LASERMINE_TEAM) //entity_get_int(iCurrent,LASERMINE_INT_TEAM)
	new Player = -1;
	new Float:distance,dmg;
	new Float:tOrigin[3];
	new Float:vOrigin[3];
	new iHitHP,iHitTeam;
	pev(iCurrent,pev_origin,vOrigin);
	while((Player = engfunc(EngFunc_FindEntityInSphere, Player, vOrigin, Radius)) != 0)
	{
		if(is_user_alive(Player))
		{
			pev(Player,pev_origin,tOrigin)
			distance = get_distance_f(vOrigin, tOrigin)
			dmg = floatround(DmgMAX - ((DmgMAX / Radius) * distance))
			iHitHP = pev_user_health(Player) - dmg
			iHitTeam = int:bio_get_user_team(Player)
			if(iHitHP <= 0)
			{
				if(iHitTeam != TeamID)
				{
					cs_set_user_money(AtkID,cs_get_user_money(AtkID) + get_pcvar_num(g_LFMONEY))
					set_score(AtkID,Player,1,iHitHP)
				}else
				{
					if(get_pcvar_num(g_LFF))
					{
						cs_set_user_money(AtkID,cs_get_user_money(AtkID) - get_pcvar_num(g_LFMONEY))
						set_score(AtkID,Player,-1,iHitHP)
					}
				}
			}else
			{
				if(iHitTeam != TeamID || get_pcvar_num(g_LFF))
				{
					//set_pev(Player,pev_health,iHitHP)
					set_user_health(Player, iHitHP)
					message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, g_msgDamage, {0,0,0}, Player) 
					write_byte(dmg)
					write_byte(dmg)
					write_long(DMG_BULLET)
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[0])
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[1])
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[2])
					message_end()
				}
			}
		}
		Player = engfunc(EngFunc_FindEntityInSphere,Player,vOrigin,Radius)
	}
	return PLUGIN_CONTINUE
}
*/
CreateDamage(iCurrent,Float:DmgMAX,Float:Radius)
{
	// Get given parameters
	
	new Float:vecSrc[3];
	pev(iCurrent, pev_origin, vecSrc);

	new AtkID =pev(iCurrent,LASERMINE_OWNER);
	new TeamID=pev(iCurrent,LASERMINE_TEAM);

	new ent = -1;
	new Float:tmpdmg = DmgMAX;

	new Float:kickback = 0.0;
	
	// Needed for doing some nice calculations :P
	new Float:Tabsmin[3], Float:Tabsmax[3];
	new Float:vecSpot[3];
	new Float:Aabsmin[3], Float:Aabsmax[3];
	new Float:vecSee[3];
	new trRes;
	new Float:flFraction;
	new Float:vecEndPos[3];
	new Float:distance;
	new Float:origin[3], Float:vecPush[3];
	new Float:invlen;
	new Float:velocity[3];
	new iHitHP,iHitTeam;
	// Calculate falloff
	new Float:falloff;
	if (Radius > 0.0)
	{
		falloff = DmgMAX / Radius;
	} else {
		falloff = 1.0;
	}
	
	// Find monsters and players inside a specifiec radius
	while((ent = engfunc(EngFunc_FindEntityInSphere, ent, vecSrc, Radius)) != 0)
	{
		if(!pev_valid(ent)) continue;
		if(!(pev(ent, pev_flags) & (FL_CLIENT | FL_FAKECLIENT | FL_MONSTER)))
		{
			// Entity is not a player or monster, ignore it
			continue;
		}
		if(!pev_user_alive(ent)) continue;
		// Reset data
		kickback = 1.0;
		tmpdmg = DmgMAX;
		
		// The following calculations are provided by Orangutanz, THANKS!
		// We use absmin and absmax for the most accurate information
		pev(ent, pev_absmin, Tabsmin);
		pev(ent, pev_absmax, Tabsmax);
		xs_vec_add(Tabsmin,Tabsmax,Tabsmin);
		xs_vec_mul_scalar(Tabsmin,0.5,vecSpot);
		
		pev(iCurrent, pev_absmin, Aabsmin);
		pev(iCurrent, pev_absmax, Aabsmax);
		xs_vec_add(Aabsmin,Aabsmax,Aabsmin);
		xs_vec_mul_scalar(Aabsmin,0.5,vecSee);
		
		engfunc(EngFunc_TraceLine, vecSee, vecSpot, 0, iCurrent, trRes);
		get_tr2(trRes, TR_flFraction, flFraction);
		// Explosion can 'see' this entity, so hurt them! (or impact through objects has been enabled xD)
		if (flFraction >= 0.9 || get_tr2(trRes, TR_pHit) == ent)
		{
			// Work out the distance between impact and entity
			get_tr2(trRes, TR_vecEndPos, vecEndPos);
			
			distance = get_distance_f(vecSrc, vecEndPos) * falloff;
			tmpdmg -= distance;
			if(tmpdmg < 0.0)
				tmpdmg = 0.0;
			
			// Kickback Effect
			if(kickback != 0.0)
			{
				xs_vec_sub(vecSpot,vecSee,origin);
				
				invlen = 1.0/get_distance_f(vecSpot, vecSee);

				xs_vec_mul_scalar(origin,invlen,vecPush);
				pev(ent, pev_velocity, velocity)
				xs_vec_mul_scalar(vecPush,tmpdmg,vecPush);
				xs_vec_mul_scalar(vecPush,kickback,vecPush);
				xs_vec_add(velocity,vecPush,velocity);
				
				if(tmpdmg < 60.0)
				{
					xs_vec_mul_scalar(velocity,12.0,velocity);
				} else {
					xs_vec_mul_scalar(velocity,4.0,velocity);
				}
				
				if(velocity[0] != 0.0 || velocity[1] != 0.0 || velocity[2] != 0.0)
				{
					// There's some movement todo :)
					set_pev(ent, pev_velocity, velocity)
				}
			}

			iHitHP = pev_user_health(ent) - floatround(tmpdmg)
			iHitTeam = int:cs_get_user_team(ent)
			if(iHitHP <= 0)
			{
				if(iHitTeam != TeamID)
				{
					cs_set_user_money(AtkID,cs_get_user_money(AtkID) + get_pcvar_num(g_LFMONEY))
					set_score(AtkID,ent,1,iHitHP)
				}else
				{
					if(get_pcvar_num(g_LFF))
					{
						cs_set_user_money(AtkID,cs_get_user_money(AtkID) - get_pcvar_num(g_LFMONEY))
						set_score(AtkID,ent,-1,iHitHP)
					}
				}
			}else
			{
				if(iHitTeam != TeamID || get_pcvar_num(g_LFF))
				{
					//set_pev(Player,pev_health,iHitHP)
					set_user_health(ent, iHitHP)
					engfunc(EngFunc_MessageBegin,MSG_ONE_UNRELIABLE,g_msgDamage,{0.0,0.0,0.0},ent);
					write_byte(floatround(tmpdmg))
					write_byte(floatround(tmpdmg))
					write_long(DMG_BULLET)
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vecSrc[0])
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vecSrc[1])
					engfunc(EngFunc_WriteCoord,vecSrc[2])
					message_end()
				}
			}	
		}
	}
	
	return
}

bool:pev_user_alive(ent)
{
	new deadflag = pev(ent,pev_deadflag);
	if(deadflag != DEAD_NO)
		return false;
	return true;
}

CreateExplosion(iCurrent)
{
	
	new Float:vOrigin[3];
	pev(iCurrent,pev_origin,vOrigin);

	message_begin(MSG_BROADCAST, SVC_TEMPENTITY);
	write_byte(99); //99 = KillBeam
	write_short(iCurrent);
	message_end();

	engfunc(EngFunc_MessageBegin, MSG_PVS, SVC_TEMPENTITY, vOrigin, 0);
	write_byte(TE_EXPLOSION);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[0]);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[1]);
	engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[2]);
	write_short(boom);
	write_byte(30);
	write_byte(15);
	write_byte(0);
	message_end();
}

CreateLaserDamage(iCurrent,isHit)
{
	if(isHit < 0 ) return PLUGIN_CONTINUE
	switch(get_pcvar_num(g_LDMGMODE))
	{
		case 1:
		{
			if(pev(iCurrent,LASERMINE_HITING) == isHit)
				return PLUGIN_CONTINUE
		}
		case 2:
		{
			if(pev(iCurrent,LASERMINE_HITING) == isHit)
			{
				static Float:cnt
				static now,htime;now = floatround(get_gametime())

				pev(iCurrent,LASERMINE_COUNT,cnt)
				htime = floatround(cnt)
				if(now - htime < get_pcvar_num(g_LDSEC))
				{
					return PLUGIN_CONTINUE;
				}else{
					set_pev(iCurrent,LASERMINE_COUNT,get_gametime())
				}
			}else
			{
				set_pev(iCurrent,LASERMINE_COUNT,get_gametime())
			}
		}
	}

	new Float:vOrigin[3],Float:vEnd[3]
	pev(iCurrent,pev_origin,vOrigin)
	pev(iCurrent,pev_vuser1,vEnd)

	new teamid = pev(iCurrent, LASERMINE_TEAM)

	new szClassName[32]
	new Alive,God
	new iHitTeam,iHitHP,id
	new hitscore

	
	szClassName[0] = '^0'
	pev(isHit,pev_classname,szClassName,32)
	
	if((pev(isHit, pev_flags) & (FL_CLIENT | FL_FAKECLIENT | FL_MONSTER)))
	{
		Alive = pev_user_alive(isHit)
		God = get_user_godmode(isHit)
		if(!Alive || God) return PLUGIN_CONTINUE
			 
		iHitTeam = int:cs_get_user_team(isHit)
		iHitHP = pev_user_health(isHit) - get_pcvar_num(g_LDMG)
		id = pev(iCurrent,LASERMINE_OWNER)//, szNetName[32]
		if(iHitHP <= 0)
		{
			if(iHitTeam != teamid)
			{
				emit_sound(isHit, CHAN_WEAPON, ENT_SOUND4, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM )
				hitscore = 1
				cs_set_user_money(id,cs_get_user_money(id) + get_pcvar_num(g_LFMONEY))
				set_score(id,isHit,hitscore,iHitHP)
			}else
			{
				if(get_pcvar_num(g_LFF))
				{
					emit_sound(isHit, CHAN_WEAPON, ENT_SOUND4, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM )
					hitscore = -1									
					cs_set_user_money(id,cs_get_user_money(id) - get_pcvar_num(g_LFMONEY))
					set_score(id,isHit,hitscore,iHitHP)
				}
			}
		}else if(iHitTeam != teamid || get_pcvar_num(g_LFF))
		{
			emit_sound(isHit, CHAN_WEAPON, ENT_SOUND4, 1.0, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM )
			set_user_health(isHit,iHitHP)
			set_pev(iCurrent,LASERMINE_HITING,isHit);
			
			engfunc(EngFunc_MessageBegin,MSG_ONE_UNRELIABLE,g_msgDamage,{0.0,0.0,0.0},isHit);
			write_byte(get_pcvar_num(g_LDMG))
			write_byte(get_pcvar_num(g_LDMG))
			write_long(DMG_BULLET)
			engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[0])
			engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[1])
			engfunc(EngFunc_WriteCoord,vOrigin[2])
			message_end()
		}
	}else if(equal(szClassName, ENT_CLASS_NAME3))
	{
		new hl;
		hl = pev_user_health(isHit);
		set_user_health(isHit,hl-get_pcvar_num(g_LDMG));
	}
	return PLUGIN_CONTINUE
}

stock pev_user_health(id)
{
	new Float:health
	pev(id,pev_health,health)
	return floatround(health)
}

stock set_user_health(id,health)
{
	health > 0 ? set_pev(id, pev_health, float(health)) : dllfunc(DLLFunc_ClientKill, id);
}

stock get_user_godmode(index) {
	new Float:val
	pev(index, pev_takedamage, val)

	return (val == DAMAGE_NO)
}

stock set_user_frags(index, frags)
{
	set_pev(index, pev_frags, float(frags))

	return 1
}

stock pev_user_frags(index)
{
	new Float:frags;
	pev(index,pev_frags,frags);
	return floatround(frags);
}

set_score(id,target,hitscore,HP){

	new idfrags = pev_user_frags(id) + hitscore// get_user_frags(id) + hitscore	
	set_user_frags(id,idfrags)
	//set_user_frags(id, idfrags)
	//entity_set_float(id, EV_FL_frags, float(idfrags))
	//set_user_frags(target,tarfrags)
	//entity_set_float(target, EV_FL_frags, float(tarfrags))

	ExecuteHamB(Ham_Killed, id, target, 0)

	//entity_set_float(target, EV_FL_health,float(HP))
	set_user_health(target, HP)
	//set_pev(target,pev_health,HP)

}

public BuyLasermine(id)
{	
	if( !CanCheck(id,1) ) return PLUGIN_CONTINUE
	cs_set_user_money(id,cs_get_user_money(id) - get_pcvar_num(g_LCOST))
	g_havemine[id]++;
	client_print(id, print_chat, "%s %s",CHATTAG,STR_BOUGHT)
	emit_sound(id, CHAN_ITEM, ENT_SOUND5, VOL_NORM, ATTN_NORM, 0, PITCH_NORM)
	ShowAmmo(id)
	return PLUGIN_HANDLED
}

ShowAmmo(id)
{ 
  new ammo[51] 
  formatex(ammo, 50, "%s %i/%i",STR_STATE, g_havemine[id],get_pcvar_num(g_LAMMO))

  message_begin(MSG_ONE, g_msgStatusText, {0,0,0}, id) 
  write_byte(0) 
  write_string(ammo) 
  message_end() 
} 

public showInfo(id)
{
	client_print(id, print_chat, STR_REF)
}

public say_lasermine(id){
	new said[32]
	read_argv(1,said,31);
	if( !get_pcvar_num( g_LENABLE ) ){
//		client_print(id, print_chat, "%s Lasermines are not currently active.",CHATTAG)
		return PLUGIN_CONTINUE
	}
	
	if (equali(said,"/buy lasermine")||equali(said,"/lm")){
		BuyLasermine(id)
	}else if (equali(said, "lasermine") || equali(said, "/lasermine")){
		const SIZE = 1024
		new msg[SIZE+1],len = 0;
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<html><body>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<p><b>LaserMine</b></p><br/><br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<p>You can be setting the mine on the wall.</p><br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<p>That laser will give what touched it damage.</p><br/><br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<p><b>LaserMine Commands</b></p><br/><br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<p><b>Say /buy lasermine</b> or <b>Say /lm</b> //buying lasermine<br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<b>buy_lasermine</b> //bind ^"F2^" buy_lasermine : using F2 buying lasermine<br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "<b>+setlaser</b> //bind mouse3 +setlaser : using mouse3 set lasermine on wall<br/>")
		len += formatex(msg[len], SIZE - len, "</body></html>")
		show_motd(id, msg, "Lasermine Entity help")
		return PLUGIN_CONTINUE
	}
	else if (containi(said, "laser") != -1) {
		showInfo(id)
		return PLUGIN_CONTINUE
	}
	return PLUGIN_CONTINUE
}

public standing(id) 
{
	if (!g_settinglaser[id])
		return PLUGIN_CONTINUE

	set_pev(id, pev_maxspeed, 1.0)
//	ShowAmmo(id)

	return PLUGIN_CONTINUE
}

public ltm_PostThink(id) 
{
	if (!g_settinglaser[id] && plsetting[id]){
		resetspeed(id)
	}
	else if (g_settinglaser[id] && !plsetting[id]) {
		pev(id, pev_maxspeed,plspeed[id])
		set_pev(id, pev_maxspeed, 1.0)
	}
	plsetting[id] = g_settinglaser[id]
	return FMRES_IGNORED
}

public ltm_PreThink(id)
{
	if (!pev_user_alive(id) || g_settinglaser[id] == true || is_user_bot(id) || get_pcvar_num(g_LCMDMODE) == 1)
		return FMRES_IGNORED;

	if(pev(id, pev_button ) & IN_USE && !(pev(id, pev_oldbuttons ) & IN_USE ))
		//client_print(id,print_chat,"test");
		CreateLaserMine_Progress(id)
	return FMRES_IGNORED;
}

resetspeed(id)
{
	set_pev(id, pev_maxspeed, plspeed[id])
}

public client_putinserver(id){
	g_deployed[id] = 0;
	g_havemine[id] = 0;
	DeleteTask(id);
	return PLUGIN_CONTINUE
}

public client_disconnect(id){
	if(!get_pcvar_num( g_LENABLE ))
		return PLUGIN_CONTINUE
	DeleteTask(id);
	RemoveAllTripmines(id);
	return PLUGIN_CONTINUE
}


public newround(id){
	if(!get_pcvar_num( g_LENABLE ))
		return PLUGIN_CONTINUE
	pev(id, pev_maxspeed,plspeed[id])
	DeleteTask(id);
	RemoveAllTripmines(id);
	delaycount(id);
	SetStartAmmo(id);
	return PLUGIN_CONTINUE
}

public DeathEvent(){
	if(!get_pcvar_num( g_LENABLE ))
		return PLUGIN_CONTINUE

	new id = read_data(2)
	if(is_user_connected(id)) DeleteTask(id);
	return PLUGIN_CONTINUE
}

public RemoveAllTripmines( i_Owner )
{
	new iEnt = g_MaxPL + 1;
	new clsname[32];
	while( ( iEnt = engfunc( EngFunc_FindEntityByString, iEnt, "classname", ENT_CLASS_NAME ) ) )
	{
		if ( i_Owner )
		{
			if( pev( iEnt, LASERMINE_OWNER ) != i_Owner )
				continue;
			clsname[0] = '^0'
			pev( iEnt, pev_classname, clsname, sizeof(clsname)-1 );
        
			if ( equali( clsname, ENT_CLASS_NAME ) )
			{
				PlaySound( iEnt, STOP_SOUND );
				RemoveEntity( iEnt );
			}
		}
		else
			set_pev( iEnt, pev_flags, FL_KILLME );
	}
	g_deployed[i_Owner]=0;
}

SetStartAmmo(id)
{
	new stammo = get_pcvar_num(g_LSTAMMO);
	if(stammo <= 0) return PLUGIN_CONTINUE;
	g_havemine[id] = (g_havemine[id] <= stammo) ? stammo : g_havemine[id];
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

public CutDeploy_onDamage(id)
{
	if(get_user_health(id) < 1)
		DeleteTask(id);
}

#if defined BIOHAZARD_SUPPORT
public event_infect2(id)
{
	DeleteTask(id);
	return PLUGIN_CONTINUE
}
#endif

DeleteTask(id)
{
	if (task_exists((TASK_PLANT + id)))
	{
		remove_task((TASK_PLANT + id))
	}
	if (task_exists((TASK_RELEASE + id)))
	{
		remove_task((TASK_RELEASE + id))
	}
	g_settinglaser[id] = false
	return PLUGIN_CONTINUE;
}

stock set_rendering(entity, fx = kRenderFxNone, r = 255, g = 255, b = 255, render = kRenderNormal, amount = 16)
{
	static Float:RenderColor[3];
	RenderColor[0] = float(r);
	RenderColor[1] = float(g);
	RenderColor[2] = float(b);

	set_pev(entity, pev_renderfx, fx);
	set_pev(entity, pev_rendercolor, RenderColor);
	set_pev(entity, pev_rendermode, render);
	set_pev(entity, pev_renderamt, float(amount));

	return 1
}

// Gets offset data
get_offset_value(id, type)
{
	new key = -1;
	switch(type)
	{
		case OFFSET_TEAM: key = OFFSET_TEAM;
		case OFFSET_MONEY:
		{
#if defined UL_MONEY_SUPPORT
			return cs_get_user_money_ul(id);
#else
			key = OFFSET_MONEY;
#endif
		}
		case OFFSET_DEATH: key = OFFSET_DEATH;
	}
	
	if(key != -1)
	{
		return get_pdata_int(id, key);
	}
	
	return -1;
}

// Sets offset data
set_offset_value(id, type, value)
{
	new key = -1;
	switch(type)
	{
		case OFFSET_TEAM: key = OFFSET_TEAM;
		case OFFSET_MONEY:
		{
#if defined UL_MONEY_SUPPORT
			return cs_set_user_money_ul(id, value);
#else
			key = OFFSET_MONEY;
			
			// Send Money message to update player's HUD
			message_begin(MSG_ONE_UNRELIABLE, g_msgMoney, {0,0,0}, id);
			write_long(value);
			write_byte(1);	// Flash (difference between new and old money)
			message_end();
#endif
		}
		case OFFSET_DEATH: key = OFFSET_DEATH;
	}
	
	if(key != -1)
	{
		set_pdata_int(id, key, value);
	}
	
	return PLUGIN_CONTINUE;
}
Благодаря! Мода не е от цс-хлапе, и изобщо освен тук и в AlliedModders, относно CS-a - влизам и свалям само от още един два проверени сайта. Иначе пробвах така преработения от теб плъгин _ наистина отчита убийствата, но има някакъв "бъг" - едновременно с убиването на противника - умира и заложилия лазера... ?

Потребителски аватар

OciXCrom TM
Администратор
Администратор
Мнения: 5789
Регистриран: 06 окт 2016, 19:20
Местоположение: /resetscore
Се отблагодари: 107 пъти
Получена благодарност: 693 пъти
Години: 22
Контакти:

Преработка или помощ за Laser/Tripmine Entity 2.3

Мнение от OciXCrom TM » 13 сеп 2019, 14:42

Код: Избери всички

ExecuteHamB(Ham_Killed, id, target, 0)
=>

Код: Избери всички

ExecuteHamB(Ham_Killed, target, id, 0)

Потребителски аватар

Автор на темата
iv69
Потребител
Потребител
Мнения: 540
Регистриран: 17 мар 2018, 15:34
Се отблагодари: 156 пъти
Получена благодарност: 19 пъти

Преработка или помощ за Laser/Tripmine Entity 2.3

Мнение от iv69 » 13 сеп 2019, 16:44

OciXCrom написа:
13 сеп 2019, 14:42

Код: Избери всички

ExecuteHamB(Ham_Killed, id, target, 0)
=>

Код: Избери всички

ExecuteHamB(Ham_Killed, target, id, 0)
Пробвах с последната добавка плъгина както го е преработвал МИ0: Значи, сега вече не убива заложилия лазера, дава XP като за нормален килл, прибавя парите, не пречи с нищо на другите плъгини, единствено не добавя убийствата при написване на /rank ... НО, мисля, че и това е съвсем достатъчно, а и както сам каза Кром: това явно е лъжливо убийство и е излишно да ви притеснявам повече с капризи :)
Благодаря!
Нека, малко поостане темичката отворена, ако се появи някакъв непредвиден проблем...

Заключена

Върни се в “Заявки за плъгини”

Кой е на линия

Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта